Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

Εισαγγελική παρέμβαση για τις συσκευές εξοικονόμησης ενέργειαςΤη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Ελένη Ράικου, μετά την αναφορά του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Δημήτρη Σπυράκου, για παραπληροφόρηση καταναλωτικού κοινού σχετικά με διαφημιζόμενες συσκευές μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από έρευνα που πραγματοποίησε, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο ενημέρωνε τους καταναλωτές ότι οι διάφορες συσκευές που διαφημίζονται στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο ότι επιτυγχάνουν εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση στο λογαριασμό ρεύματος μέχρι και 50%, δεν επιφέρουν καμία μείωση στο λογαριασμό ρεύματος των οικιακών και μικρών εμπορικών καταναλωτών.
Αυτό συμβαίνει γιατί οι εν λόγω συσκευές, από τεχνικής πλευράς, καταγράφουν μόνο άεργο ενέργεια, ενώ οι μονοφασικοί και τριφασικοί μετρητές της Δ.Ε.Η. που είναι εγκατεστημένοι στα σπίτια και τις μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν μόνο ενεργό ενέργεια, και επομένως δεν καταγράφεται και δεν τιμολογείται η όποια μείωση επέρχεται από τη χρήση των συσκευών αυτών.
Αλλά ακόμα και εάν οι μετρητές της Δ.Ε.Η. ήταν μελετημένοι να καταγράφουν άεργο ενέργεια, το ποσοστό της εξοικονόμησης δε θα ξεπερνούσε το 1%.
Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί περί δήθεν μείωσης του λογαριασμού ρεύματος από την εφαρμογή των παραπάνω συσκευών είναι παραπλανητικοί. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, έχουν κινηθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων.
Ωστόσο, από έρευνα που διενεργήθηκε μετά την παραπάνω ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, διαπιστώθηκε ότι οκτώ τουλάχιστον εταιρείες εξακολουθούν να προωθούν μέσω διαδικτύου συσκευές εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις γίνεται και επίκληση δημοσίων εγγράφων που δημιουργούν την ανακριβή εντύπωση στο καταναλωτικό κοινό ότι υπάρχει σχετική άδεια από τις δημόσιες αρχές.
Ως εκ τούτου, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή υπέβαλε όλα τα σχετικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία διέταξε τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών των προσώπων που εμπλέκονται στις παραπάνω δραστηριότητες.
Καλύτερα αργά παρά ποτέ αφού το Προεδρείο της ΠΟΣΕΗ απο ε1/3/2010 εχει επισημάνει τα παρακάτω:
Κοινοποίηση:  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή – Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
Διευθύντρια κ. Αικατερίνη Τσώνη
Αθήνα 31/3/2010
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Η Ομοσπονδία μας το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχεται συνεχή ερωτήματα από τα μέλη μας Εργολήπτες Ηλεκτρολόγους αλλά και από καταναλωτές, για την χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα των διαφημιζόμενων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης συσκευών μείωσης κατανάλωσης ρεύματος (π.χ συσκευές: economizer – www.economizer.gr, energyeconomy – www.energyeconomy.gr).
Από μία πρώτη έρευνα που πραγματοποιήσαμε για τις συγκεκριμένες συσκευές, μας δημιουργήθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα:
α) Με βάσει ποια πρότυπα έχουν κατασκευασθεί και δοκιμασθεί;
β) Διαθέτουν σήματα οργανισμών ποιότητας (π.χ VDE, IMQ, UL, UR, CSA, CCC, κλπ) και αν ναι πως τεκμηριώνονται;
γ) Κάνουν πράγματι εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ή απόκρυψη της κατανάλωσης;
δ) Υπάρχει τεκμηρίωση από ανεξάρτητα εργαστήρια της εξοικονόμησης που υπόσχονται ότι επιτυγχάνουν;
ε) Ποια είναι η αρχή της λειτουργίας τους, που βασίζεται η εξοικονόμηση;
στ) Πως επιδρούν σε περίπτωση σφάλματος στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση;
ζ) Πως επιδρούν στο δίκτυο τροφοδοσίας (ΔΕΗ, UPS, Γεννήτρια);
η) Πως αντιδρούν σε υπερτάσεις, υποτάσεις, βραχυκυκλώματα;
θ) Η εγκατάστασή τους (σταθερού ηλεκτρολογικού υλικού ή συσκευής) γίνεται με βάσει την ισχύουσα Νομοθεσία και εξασφαλίζεται τουλάχιστον προστασία από ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά;
ι) Σε περίπτωση ατυχήματος ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη;
κ) Όταν αποθηκεύουν (σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της διαφήμισής τους) ενέργεια συνεχόμενου ρεύματος έως και 10 δευτερόλεπτα, σε περίπτωση διακοπής της διάταξης διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαφυγής εντάσεως) λόγω διαρροής, το «αποθηκευόμενο ρεύμα» θα τροφοδοτήσει την ηλεκτρική εγκατάσταση και αν ναι ποια θα είναι η προστασία του καταναλωτή;
Τα παραπάνω ερωτήματα χρήζουν τεκμηριωμένης απάντησης η οποία κατά την άποψή μας δεν μπορεί να δοθεί υπεύθυνα αν δεν ελεγχθούν οι συγκεκριμένες συσκευές.
Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να δώσετε εντολή στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, να πραγματοποιήσει τους  απαραίτητους ελέγχους για τις συγκεκριμένες συσκευές και στη συνέχεια η Γενική Γραμματεία  Καταναλωτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν οι καταναλωτές για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των συσκευών αυτών.
Η Ομοσπονδία μας αναμένει ενημέρωση για τις ενέργειές σας, προκειμένου  να έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε υπεύθυνα τα μέλη μας και τους καταναλωτές.
  το Προεδρείο της Π.Ο.Σ.Ε.Η.
πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου