Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΝ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ!!!! ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ!!!!
ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΝ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ!!!! ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ!!!!
.
Το ρήμα απαγορεύεται σύνθετον εκ του από+αγορά = εκτός αγοράς, δηλαδή κάτι τις το οποίον δεν ευρίσκεις εις την αγορά, είτε επειδή διά νόμου δεν επτρέπεται, είτε επειδή είναι σπάνιον είτε επειδή έχει ισχυρές δυνάμεις όπου δεν δύναται να χειριστεί κάθε ανεγκέφαλος, υπερφίαλος, οιηματίας, με φειδώ, ηθική και ταπεινοφροσύνη, ούτως ώστε να καθίσταται μυστικόν και απόκρυφον = έκκρυφον κατακρίβειαν, διότι απόκρυφον κατακρίβειαν θα έπρεπε να σημαίνει εκείνον όπου δεν είναι κρυφόν ή δεν είναι πλέον κρυφόν. Η πρόθεση «εκ» είναι αυτή όπου πρέπει να συνηθείζεται έναντι της πρόθεσης «από».
.
Ινά κατανοήσετε το νόημα της αγάπης πρέπει να καταλάβετε από πού προέρχεται η λέξη κλέπτης και απολαμβάνω. Ο κλέπτης και ο απολαμβάνων έχουσι τη ίδια ρίζα όσον και αν σας υπερξενίζει η παραξενιά αυτή, η οποία είναι όπως και πολλές άλλες παραξενιές στοιχεία αληθινότητας.
.
Εάν αντικαταστήσουμε τη πρόθεση «από» με τη πρόθεση «εκ» έχουμε αντί απολαμβάνω το ρήμα εκλαμβάνω = εκ+λαμβάνω και τω όντι τι άλλον είναι η απόλαυση από πράξη του εκλαμβάνω = δηλαδή λαμβάνω ουσία. Οι εν κακώ μετέχοντες εκλαμβάνουν ηδονή όταν λαμβάνουσι εξ άλλων ουσία προς συμφέρον τους (οι λαμβάνοντες), οι εν αγαθώ μετέχοντες, λαμβάνουσι ηδονή άμα δίδουσι. Ο Βούδας αποποιήθηκε/ή εκποιήθηκε τη πριγκιπική του θέση επειδή όλοι τους έδιδαν και δεν ένοιωθε χαρά. Μετέπειτα είπε ότι εκλάμβανε χαρά άμα έδιδε αντί άμα του έδιδαν!!!! Ήταν επειδή ο άνθρωπος αυτός συνδέθηκε δαδικτυακώς/διαπνευματικώς με Τον Τριαδικόν Θεόν και ευχαιρόταν να δίδει και να επαναδίδει αντί να προσεκλαμβάνει και να επαναπροσεκλαμβάνει. Η χαρά του ήταν πνευματική, ψυχική, παραδείσια και όχι σαρκική, υλική κολλασμένη εν ύλει!!!!
Λοιπόν, ο απολαμβάνων είναι ο εκλαμβάνων.
.
Ο κλέπτης ή κλέψας ως λέξη είναι η σύνθεση και μετέπειτα η γραμματική περικοπή των λέξεων εκ+λαμβάνω και πάλαι, εξού και λέμε: «έκλεψα/ή έκλεμψα» = εκ του εκλάβησα = εκλαμβάνησθαι = εκλαμβάνησα.
.
Ο κλέπτης ή εκλέπτης νοιώθη την ίδια ηδονή με τον εκλαμβάνων επειδή άμεσα ή έμμεσα η πράξη είναι η ίδια και αναφέρεται εις διαφορετικές περιπτώσεις και εις τη τοιαύτη περίπτωση οι Αρχαίοι Έλληνες παράλλασσαν ολίγον τις τη μία ή περισσότερες λέξεις ώστε να υφίσταται η παραμικρή διαφροροποίηση και να αντιλαμβάνοντε περί ου λόγου ή άς περιστάσεως αναφέρεται ο συντυχαίνων/συνωμιλητής. Ταδ’ έφη ελληνικά!!!!
.
Αφ’ ού εξηγήσαμε τα ανωτέρω τούδε εις τα περί αγάπης δρώμενα εξ’ αρχής της λέξεως.
.
Αγάπη δεν είναι ο πόθος, το πάθος, η ατιμία του πόθου και του πάθους. Οι ανθρώποι ψευδοδικαιολογούσι τα εγκήματα του πόθου και του πάθους του ένεκα αφορμής της αγάπης. Η προϋπόθεση και μετυπόθεση αυτή είναι εξ’ αρχής απάτης εκ μέρους τους, και απάτης εκ μέρους της πεποιθήσεως των διά των αισθήσεων ή ιδεολογικών ή ψευδοηθικών τους πιστέυω. Η αγάπη ουδέποτε αλλοδρομεί εν σχέσει με τη δικαιοσύνη. Αγάπη και δικαιοσύνη είναι το κέρμα της ίδιας Θείας Παλλούμενης Ψυχοκαρδίας.
.
Δεν δύναται υπάρξει αγάπη δίχως δικαισούνη και δικαιοσύνη άνευ αγάπης και αμφότερες δίχως Ηθικονομία και ηθικονομία άνευ αγάπης και δικαιοσύνης, ως Τριάδα Ομοούσια Θεία!!!!
.
Αγάπη είναι να ιδείς τη γυναίκα γυμνή και να μην την εκμεταλλευτείς ερωτικώς αν δεν είναι η νόμιμη γυναίκα σου και ακόμη περισσότερο να είναι γυναίκα άλλου. Αγάπη είναι να ιδείς τη γυναίκα γυμνή και να τη σεβαστείς όπως σέβεσαι βλεπόμενη γυμνή τη θυγατέρα, τη μάνα, τη γιαγιά, την αδελφή σου. Τι είναι ανώτερο και αγαπώτερο να ερωτικοποιήσεις με τη θυγατέρα, τη μάνα, τη γιαγιά, την αδελφή σου, επειδή διαθέτει αφροδίτειο κάλλος και σειρηνωτή έλξη ή να συγκρατηθείς και να τες σεβασθείς; Ό,τι είναι ανώτερο εις αυτές τις τέσσερεις περιπτώσεις η ίδια πράξη είναι ανώτερη εάν σεβαστείς μία ξένη γυναίκα, μία γυναίκα του εχθρού σου, μία γυναίκα εχθρική, να μην την βιάσεις ερωτικώς, να μην την παραπλανήσεις ερωτικώς. Αγάπη είναι να εφαρμόζεις το όμοιο μη ερωτικό σέβας όπου εφαρμόζεις εις την θυγατέρα, την μάνα, την αδελφογυνή, την γιαγιά, την αδελφή σου, σε μία άγνωση θελκτική γυναίκα, τότε ευστεφανώνεσαι στέφαον δόξης Χριστού τεράστιον ηθικής!!!! Εάν καταλάβατε τι είναι αγάπη σ’ αυτό το πρακτικό παράδειγμα καταλάβατε γενικώς τι είναι εν γένει εις έκαστη περίπτωση και περίσταση η αγάπη!!!! ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΡΝΕΙΣΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ!!!! ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙΣ ΟΧΙ ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΕΣΚΕΙΩΝ ΣΟΥ ΑΙΤΙΝΕΣ ΔΕΝ ΧΡΙΖΟΝΤΕ ΔΙΚΑΙΕΣ ΥΠΟ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ Η ΛΟΓΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΟΥΣΙΑ). ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΟΕΓΚΑΡΔΙΑ ΦΙΛΑΓΑΘΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΚΑΝ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ ΣΟΥ, ΤΟΤΕ ΓΙΝΕΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ.
.
Αγάπη είναι να λογαριάζεις πριν πράξεις τι είναι δίκαιο όχι τι μ’ αρέσει, τι με βολεύει, τι με σώζει, τι με δοξάζει, τι με ευνοεί, εμένα ή την οικογένεια, το έθνος, τη θρησκεία, εν αδίκω.
.
Εξού και όταν αγαπάμε την θυγατέρα μας δεν την πειράζουμε ερωτικώς. Άρα τε αγάπη ισούται με έμπρακτη εφαρμογή της ηθικής εν δικαίω λογικής.
.
Διατί όταν αγαπάμε τη θυγατέρα μας δεν την πειράζουμε ερωτικώς ενώ όταν αγαπάμε μία ξένη γυνή την πειράζουμε ερωτικώς; Σημαίνει ότι μία εκ των δύο δεν είναι αγάπη αλλά ψευδαγάπη και νοθαγάπη, παραγάπη, ανηθικαγάπη, ποθαγάπη, παθαγάπη. Εντούτοις, η αγάπη είναι καθαρή και μία. Αγάπη είναι η ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ της δικαιοσύνης. Η ηθική είναι η πνευματική αίσθηση της δικαιοσύνης και το σέβας η νοητική αίσθηση της δικαιοσύνης. Η έσχατη οδηγεί εις τη δεύτερη και η δεύτερη εις την πρώτη. Δηλαδή αγάπη είναι η αίσθηση της δικαιοσύνης ολόψυχα μέσα από την καρδία, εγκαθίσταται η ψυχική απαίτηση πνευματικής δικαιοσύνης ως αρεσκεία της καρδίας. Αρέσκεται δηλαδή η καρδία αντί να κάνει ό,τι αρέσει εις τον κατέχοντα άνθρωπο αυτής και ό,τι αυτός αρέσκεται να απολαμβάνει/και εκλαμβάνει, να κάνει ό,τι ευαρεστεί την Ηθική = Την Κατοικία Του Θεού ήτοι Τον Ίδιον Τον Τριαδικόν Θεόν.
.
Όστις φέρει τη καρδία του εις κατάσταση αγάπη αδυνατεί ολοένα να πράττει το κακόν και υπερδυνατεί ολοένα να πράττει το αγαθόν έως του σημείου του εν δικαίω θαύματος. Αυτή η αντιασθένεια ως ευρωστεία αντί αρρώστεια, υγείας, και δη ψυχοπνευματικής υγείας οδηγεί τον άνθρωπο εις την ακακία και η ακακία ως ιδιότητα δεν γίνεται να μην στεμφθή εκ Θεού με αιώνια ευτυχία διότι εις αντίθετη περίπτωση θα εκθέσει Τον Θεόν ως Άδικον αντί Δίκαιον Άγιον. Να πως εκβιάζεται η βασιλεία Του Θεού όπως λέγει η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας Του Χριστού.
.
Αγάπη είναι να μην κάνεις ό,τι δεν θα ήθελες να σου κάνουν. Να μην χαίρεσαι με εκείνα όπου αν πάθαινες εσύ δεν θα χαιρώσουν. Να μην χαίρεσαι δι’ εκείνα όπου έκανες και αν σου έκαμναν δεν θα χαιρώσουν. Σκέφθου κάθε φορά τι δεν σ’ αρέσει και ύστερα αντί να τα κάμεις σ’ άλλους βάλε τον εαυτόν σου σ’ αυτούς τους άλλους. Θα έβλαπτες τον εαυτόν σου εντός ή εκτός εσένα;;;;; Να πως καταλήγει τις εις τη Κόλλαση κτυπάει τον εαυτόν του ως ξένον, κολλάζεται επειδή θεωρεί τον εαυτόν του ως ξένον και υπερκολλάζεται επειδή θεωρεί τον πλησίον του ως μη αδελφόν.
.
Ό,τι αγαθόν ή κακόν κάμεις μία ημέρα θα σου γίνεται αιωνίως μετά θάνατον. Το μεν αγαθόν μετά θάνατον καλείται Παράδεισος το μεν κακόν Κόλλαση εν Άδει.
.
Εάν δεν αγαπήσεις τον εαυτόν σου δεν θα σε αγαπήσει ο Θεός του εαυτού σου ή δεν θα σε σώσει ο Θεός του εαυτού σου. Η δικαιοσύνη είναι το έδαφος όπου φυτρώνει ευλογημένη η αγάπη. Χωρίς την δικαιοσύνη η αγάπη δεν έχει ρίζα. Δικαιοσύνη ήτις δεν φυτρώνει αγάπη είναι δικαιοσύνη στείρα, νόμος πλάνης, έδαφος, εξαπάτησης, ύδωρ μολυσμένον, ήχος θανατηφόρος, αέρας εκπνικτικός, πυρ καίον μη εκκρίνον φωτί.
.
Ένας άνθρωπος όπου κάνει την αδικία αν είχε τη δύναμη, τη θέση, τη δόξα θα έκανε μεγαλύτερη αδικία και μεγαλύτερη και μεγαλύτερη και με μεγαλύτερη διάρκεια καθότι αν ζούσε χίλια έτη ή χίλια εκατομμύρια έτη τα ίδια τούτα θα έκανε, ως εκ τούτου ο Θεός του προσφέρει ό,τι έκανε μία ημέρα ή εκατόν έτη αδιαλείπτως αφού αυτό ήθελε να κάνει αλλά εφαρμοσμένο επ’ ιδίου. Δηλαδή αν τις έκανε αγαθοεργίες τοιαύτες θα εκλάβη άμα το θανάτι αυτού, αν έκανε κακοεργίες τοιαύτες θα εκλάβη άμα τω θανάτι αυτού. Δεν υπάρχει εις το Ουράνιον Υπερπέραν πριν και μετά θάνατον ο,τιδήποτε άλλον παρά εκείνον όπου προτιμάεις αλλά επ’ εαυτώ συ, δίκαια πράγματα. Έσφαζες θα σφάζεσαι, ετάϊζες θα ταϊζεσαι, πού το λάθος; Πού η αδικία; Πού η μη αγάπη; Θεωρείς αγάπη την αδικία επειδή σου αρέσει; Ο Πανάγαθος Θεός τούτη θα σου προσφέρει υπερπολλαπλάσια.
Είσαι ό,τι κάνεις, θέλεις, σκέπτεσαι, αισθάνεσαι, ποθείς και εν τέλει αποφασίζεις.
.
Μάχαιραν έδωκες μάχαιραν θα πάρεις. Ο Χριστός είπε δεν ήρθε να καταργήσει τη Γραφή αλλά συμπληρώσαι αυτήν. μάχαιραν έδωκες μάχαιραν θα λάβεις, όχι από κακία αλλά δικαιοσύνη, εξού και ο Χριστός είπε ζεις με τη σπάθα με τη σπάθα θα αποθάνεις. Είναι όλα έναν προς έναν μονόδρομος αλληλόδρομος του εαυτού του. άνθος έδωκες άνθος θε να λάβεις. Δίκαια πράγματα.
.
Αποφάσισε τι θα δώκεις αλλά πριν μάθε πως ό,τι δώκεις το αυτούσιον θε να λάβεις εις πολλαπλάσιον. Μην προσδοκείς εν αδίκω να δώκεις οξυδωμένον σίδηρον και να λάβεις χρυσίον ή να δώκεις χρυσίον και να λάβεις οξυδωμένον σίδηρον. Ό,τι έδωκες θα λάβεις ό,τι έλαβες ην ό,τι προέδωκες εν γνώσει ή εν αγνοία συ.
Θε να πληρωθείς με την αξία εκείνου όπου έδωκες και θε να τιμωρρηθείς περί της αξίας όπου ένεκα κακοϊδιοτέλειας και κακοσυμφέροντος απέκρυψαις. Εάν κρύβεις τον ήλιον θε να κερασθής με σκότος εάν κρύβεις το σκότος θε να κερασθείς με ήλιον. Εάν κρύβεις τον μεν ή το δε υπό δόλιας στεροβουλίας κακόν θε να λάβεις εάν όμως τα κρύβεις ένεκα υστεραγαθίας ευόλβιον στέφανον αγνής αγάπης και χάριστος θε να λάβεις. Ό,τι έκαμες θε να εύρεις, το φως τα καταγράφει όλα και αναλόγως περιδιευθετεί.
.
ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΕΓΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΣΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Αν η ξένη ή προσφιλής συγγένισσα γυναίκα γυμνή ή ενδεδευμένη σε έλκει την αποφεύγεις ινά αποφύγεις την αδικία. Αν δεν την αποφύγεις σημαίνει ότι δεν αποφεύγεις την αδικία αλλά την επιδιώκεις άμεσα ή έμμεσα θυσιάζοντας την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ εις τον άγριον και ψυχοσαρκοβόρο βωμό της ηδονής, της απόλαυσης, της ματαιοϋλικωφέλειας ήτις υπερπεριβλάπτει τη ψυχή.
.
Άγιος είναι εκείνος όπου η καρδία του γεμίζει με μη γήινη ύλη ήτοι με άϋλη δικαιοσύνη αγάπης, ήτοι ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ = ΔΙΚΑΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ = ΑΓΑΠΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ = ΑΓΑΠΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙ!!!!
Ως λέξη η αγάπη είναι το άλφα στερητικόν και το γάπη = άγαια ωπή. Κάλλιστα θα γινόταν να καλείται Αγνάπη, χαχαχαχαχα!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΝ!!!! ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΛΑΜ/ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΣΑΚΕΛ/ΠΑΣΟΚΝΔ!!!! ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΦΑΡΙΣΣΑΙΟΙ ΨΕΥΔΟΥΣ!!!!

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΝ!!!! ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΛΑΜ/ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΣΑΚΕΛ/ΠΑΣΟΚΝΔ!!!! ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΦΑΡΙΣΣΑΙΟΙ ΨΕΥΔΟΥΣ!!!!
.
Καλώς ορίσατε!
.
Επειδή δεν τα λέγει φανερώς το ΕΛΑΜ ή η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ή δεν τα γνωρίζουν ή δεν συμφωνούν ή άλλως πως, θα σας τα είπω εγώ!
.
Εσείς του ΔΗΣΑΚΕΛ να μην επανανοίξετε το στόμα σας να ειπείτε ότι οι Ελαμίτες είναι Νεοναζί διότι ακόμη οι Ελαμίτες δεν έχουν διαπράξει εγκλήματα, άμα τα διαπράξουν να τους δικάσουμε, αλλά πως να τους δικάσουμε; Όπως δικάσαμε εσάς;;;; Με την σιωπηλή εκ των προτέρων συνομωτική συμφωνία του ΑΚΕΛ κανένας πραξικοπηματίας είτε θύμα είτε θύτης δεν παρακάθισε εις το ειδώλιον της δικαστικής δικαιοσύνης της Κύπρου διά τη μεγαλεπίβολη προδοσία κατά του Ελληνικού Λαού της Κύπρου. Το ΑΚΕΛ αρκέστηκε σε στείρα ψευδοαντιπολίτευση έκτοτε. Το δε ΑΚΕΛ τι ήταν; Προδότες του Απελευθερωτικού Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α.. Τους συγωρούμε όλους αλλά να μην κατηγορούν τους άλλους πριν καν εγκληματίσουν και όπως είπε Ο ΗΓΕΤΗΣ ΜΑΣ ΙΑΣΩΝ ΧΡΙΣΤΟΣ: «ΟΣΤΙΣ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΝ ΛΙΘΟΝ ΒΑΛΛΕΤΩ».
.
Ο κομμουνιστής Μάο Τσε Τούνγκ κατέσφαξε 70,000,000 συμπατριώτες του διά χάριν της ειρήνης και όπως είπε κάποιος: «το να σκοτώνεις διά την ειρήνη είναι ως να πηδάς διά χάριν της παρθενίας» χαχαχαχαχα! ο κομμουνιστής Ιωσήφ Στάλιν ο αγαπητός των Βαθυακελικών κατέσφαξε 21,000,000 συμπατριώτες του μεταξύ αυτών το 99% των Ελλήνων όπου κατοικούσαν υπό της δικτατορίας της Σωβιετικής Ενώσεως οίτινες ανέχοντε 6,000,000 ψυχές Του Τριαδικού Θεού!!!! Ο Αδόλφος Χίτλερ κατέσφαξε 13,000,000 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων όλων όσον απέθαναν εξ’ αιτίας του πολέμου του, εκ των οποίων 1,500,000 από την αρχή της ιταλικής εισβολής εν Ελλάδι έως τον τερματισμόν της γερμανοβουλγαροκομμουνιστικής κατοχής της Ελλάδος όπου Ναζιστές και Κομμουνιστές συνομώτησαν εναντίον του Ιεού Έθνους ημών και δη της Ελληνορθοδοξίας ως Μικραντίχριστοι, διότι θε να έρθη ινά δοκιμαστούμε υπό Τριαδικού Θεού και ο Μεγαλαντίχριστος!!!!
.
Ακόμη 1,500,000 Ελλήνων αλληλοκατασφάκτηκε εξ’ αφορμής της διαπλοκής όπου εκ κοινού διέστησαν ο αρχισιωνιστής Ουίστων Τσιώρτζιηλ με τον Στάλιν, τον Τίτο και άλλους κομμουνιστές εντός και εκτός Ελλάδος, μαζί και οι Μασσώνοι Γερμανοτσολιάδες. Δηλαδή όλες οι Αντιελληνορθόδοξες προδοτικές κλίκκες συνομώτησαν ινά αποδεκατισθή ο πληθυσμός της Ελλάδος.
.
Αναφέρουμε ότι η διαπλοκή ήρχισε ένεκα της τετραμελούς κατοχής της Ελλάδος κατά τον Β΄ΠΠ ήτοι γερμανικόν, ιταλικόν εις το Ιώνιον Πέλας, βουλγαρικόν εις την Θρακομακενοδία και εγγλέζικον εις τον Πειραία και σε διάφορα νησιά, ώστε να διαιρέσουν τους Έλληνες σε κόμματα εφάμιλλα όπως εκείνα κατά τον Απελευθερωτικόν Αγώναν του αωκα (1821 μ.Χ., είδε την μερική συμπτωματική σχέση της λέξεως αωκα όταν το 1821 εξαριθμείται με ελληνικά αριθμογράμματα με τη λέξη εοκα) με τους δύο πανηλίθιους Εμφύλιους Πολέμους!!!! Οι Έλληνες εξ’ αρχαιοτήτι έως συνημερίς έχουν διαπράξει το 999999% των Εμφύλιων Πολέμων και δη των πλέον παμβλακωδών πολέμων, χαχαχαχα, ας γελάσουμε ώστε να μνημονεύσουμε έναντι Του Τριαδικού Θεού τις χαμένες ψυχές των, ο Θεός να σώσει τας ψυχάς των προδοτών, των αυτοπροδοτών, των ηρώων και αυτοηρώων αγίων!!!!
.
Μόνον δύο εκ των πολλών κομμουνιστών δικτατόρων σκότωσαν εκ κοινού 91 εκατομμύρια ανθρώπων διά χάριν της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας!!!!! Χαχαχαχα!!!! Μα ποίους περιπαίζετε ολάν;;;;;; χαχαχαχαχα!!!! Κύριε Ελέησον τα τέκνα σου!!!! Ενώ ο Χίτλερ σκότωσε 13 εκατομμύρια ήτοι διαφορά 78 εκατομμύρια χαχαχαχαχα!!!!! Αλλά και ο Ναζισμός τί είναι παρά εθνικοσοσιαλισμός ήτοι αντί εθνικοκομμουνισμός όπου ίσχυε σε Σωβιέτ και Κίνα και αλλαχού. Δηλαδή δεν είναι Γιάννης αλλά Γιαννάκης όπως λέγει η σοφή παροιμία. Αφού η τακτική είναι ίδια ήτοι η ΚΑΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ. Το ίδιον το χιτλεροναζιστικόν σύσστημαν είναι ομοίωμαν και απομίμηση του σωβιετικού, κατά συνέπεια ο Χίτλερ ήταν ένας κομμουνιστής όπου όπως ο Μανωλιός της παροιμίας μας άλλαξε τα ρούχα του και τα φόρεσε αλλιώς, χαχαχαχα, συνεπώς 91+13 = 104 εκατομμύρια κατασφαγμένοι εις την βαρβαροκρατούμενη Ευρώπη εκ των ιδεολογικών κομματισμών και διά χάριν των ιδεολογικών κομματισμών. Αι ανθρωποσφαγαί ταύται τεκμηριώνουν εν πολλοίς εκείνον όπου εξ’ ανέκαθεν υποστήριζα, ότι οι Ευρωπαίοι είναι όλοι Έλληνες με διεσπαρμένα έθιμα, γλώσσα, μεταγλωττίσεις, μεταέθιμα εξού και αλληλοσφάζοντε τακτικώς!!!! Άλλωστε η μικρή περιφέρεια όπου ζουν οι ανθρώποι της Ευρώπης και των παραλίων της Μεσογείου ενδεικνύουν ότι έχουν κοινή γονιδιακή καταγωγή και αλληλοεπίδραση, εξού και η ομοιότητα εις θρησκείες, ήθη και έθιμα, πρόσωπα, χαρακτηριστικά και αποχρώσεις του σκούρου και έξανθου λευκού χρώματος!!!! Όσον δε περί της Κίνας τας ίδιας αποχρώσεις και ομοιότητες θα συναντήσετε αλλά με σχιστοειδή ομμάτια!!!! Οι Κινέζοι αλληλοσφάζοντε συνήθως από εκστρατευτικά σύνολα ώστε να επικρατήσει έναν εξ’ αυτών εξ’ αρχαιοτήτητι και συνήθως επικρατούσε έναν εξ’ αυτών αλλά εις τις ελληνικές χώρες δυσκολότερα επικρατούσε το μεν βασίλειον εις το δε διά πολύν χρόνον!!!!
.
Μετά από όλα αυτά να μην κατηγορεί κανέναν κόμμαν το άλλον και δη κόμματα όπου δεν έχουν εγκληματίσει ακόμη εάν δεν συγκατηγορούσι συνάμα και τα αυτοσύνολα και τις ιδεολογίες των. το ΕΛΑΜ ως χιτλερικό αν είναι δεν διαφέρει από το κομμουνιστικό ΑΚΕΛ και το φασιστικό ΔΗΣΥ, διότι ο εθνικοσοσιαλισμός είναι ο ωραιοποιημένος δικτατορικός κομμουνισμός και ο φασισμός είναι κομμουνισμός αφού έγινε από τον αρχικομμουνιστή του Υπεραριστερού Κόμματος της Ιταλίας όπου κατεργήθηκε τότε εκ της εξουσίας Μουσολίνι. Ναι φίλοι μου ένας υπερκομμουνιστής όπως ο Μουσολίνι εφηύρε τον όρον φασισμός εκ του κορηνωτού ρόπαλου (ρωμή+πάλη) της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας επί τη ονομασία φάσις. Συνεπώς όπως λέγουν και εν Κύπρω: «το ίδιον πιτσιήμην είσαστε» Δεξιοί, Αριστεροί, Εθνικοσοσιαλισταί και άλλοι Ιδεολογοταγοί!!!! Ο Ιάσων Χριστός ο Θεάνθρωπος Ηγέτης μας ο Μονογενής και Μοναδικός είπε ότι δεν θα σας σώσει κανένας υιός θνητού ανθρώπου αλλά μόνον ο Θεός, είπε δε ότι ο Θεός δεν θα χρεώσει ηρωικότητα και αρετή επάνω σας εάν θυσιαστείτε διά οιανδήποτε ιδεολογίαν πλην εκείνης Του Θεού, συνεπώς επί ματαίω οι κόποι σας αν δεν είναι Υπό Ονόματος και δι’ Ονόματος Τριαδικού Θεού αλλά τουναντίον χρεώνεστε με αμαρτίαν περαιτέρω επειδή θυσιαστήκατε υπέρ ψευδειδώλων και ψευδοθεών. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ Η ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ (ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ = ΕΙΔΩ+ΛΑΤΡΕΥΩ ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΛΑΤΡΕΥΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΕΙΔΩΛΟΥ ΉΤΟΙ ΑΥΤΟΥ ΌΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΕΙΣ ΤΟΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΞ’ Ο,ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ, Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΥΜΩΝ!!!!)
.
Τα κόμματα σας και η πολιτική σας έχει αποτύχει οικτρώς.
Ευθύνεστε διά την κατακόλλαση εκατομμυρίων ψυχών. Μετανοείστε και συνάμα προσευχηθείτε διά τας ψυχάς όπου ευθύνοντε οι προγόνοι σας, προκομματικοί σας και εσείς διά την κόλαση τους, αντί να θέλετε να μας κυβερνείτε ακόμη!!!! Δεν υπάρχει σοβαρή πολιτική εκτός Ιάσων Χριστού, ο Ιωάννης ο Θεολόγος το προέβλεψε η Βαβυλώνα η μεγάλη = Πολιτική θα απαγορευτεί. Και βεβαίως εκ των Σιωνιστών ώστε να υφίσταται πάλαι η Πολιτική της Δικτατορίας των έως ότου έρθη η Δευτέρα Παρουσία του επανενσαρκωμένου Ιάσων Χριστού διά να μας ελευθερώση από τα Δεσμά του Μικροψήγματος/Μικροτσίψ!!!!
Πολιτική/πολιτικοί ουαί και αλλοίμονον Υποκριταί Γραμματείς και Ψευδοφαρισσαίοι (ψευδόφαροι) σ’ εσάς και τας γενεάς σας με τα κρίματα (εξού και αγγλιστί κρίμε = κράϊμ = crime) σας. Δυστυχώς βλέπουμε την αναβίωση και την συνέχεια της κομματικής ειδωλολατρίας όπου είναι καμωμένη από την ίδια κλίκκα ήτοι του Σιωνισμού και δη του Κομμουνισμού, του Φασισμού, του Ναζισμού και άλλων απεχθών συσστημάτων και Σκοτοφιλελευθερισμών.

Ακόμη και φίλους του Κκεμμάλ Αττατούρκ βλέπουμε σήμερα, Κύριε Ελέησον!!!!.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΕΛΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΥΝ ΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙ 666!!!!

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΕΛΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΥΝ ΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙ 666!!!!

Εις το κατωτέρον κείμενον επιχειρείται επί ματαίω και με τραγελαφικόν σοφιστικόν τρόπον να γελοιποποιηθή η προφητεία της Αποκαλύψεως του Έλληνος Ιωάννη του Ευαγγελιστού περί του Αντιχρίστου = Θηρίου Α΄ και Β΄ ως προς την αναφορά του Αγίου περί του χαράγματος του β΄Θηρίου με τον αριθμόν χξς = με τη σύγχρονη αριθμογράφηση 666 = εξεξεξ = ξξξ!!!! 

Οι κατωτέροι Αντίχριστοι και το λέγω άνευ μίσους ως Έλλην αγαπών την Αρχαιότητα και ως Έλλην Χριστιανός, ισχυρίζοντε ότι πως είναι δυνατόν οι Χριστιανοί να φοβούντε τον αριθμόν 666 όταν δεν υπήρχε όταν ειπώθηκε εκ του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού;

Πρώτον, η παρατήρηση τους αυτή επιβεβαιεί την Προφητεία διότι αναφέρεται σ' αριθμόν (εν γένει τον 666/εξεξεξ) πριν καν χρησιμοποιηθή ή υπάρχει με τα σύμβολα τα εφήμερα (666 αλλά και όλους τους αριθμούς εκ του 1ος έως του 9έα συν του μηδενός), χαχαχαχα!!!!! Προσέπεσαν εις την παγίδαν όπου προσπάιησαν αν στήσουν κατά θέλημαν Τριαδικού Θεού!!!!

Δεύτερον, όπως έχω επαναλάβη και δημοσιεύση επανελειμμένως ο αριθμός χξς ή εξ εξ εξ ή fff (όπως παρακάτω αναγράφεται) ή 666 αναφέρεται ως ιερός αριθμός των Υιουδαίων (οχί Ιουδαίων επειδή Υιουδαίοι είναι και θα είναι μόνον όσοι πιστεύουσι εις Τον Υιόν Θεού με δέος και όχι ο οιοσδήποτε εκ σαρκικής καταγωγής Ιουδαίος, Έλλην, Ιταλός, κ.τλ.) εις την Παλαιά Διαθήκη. Ένεκα ουν της αιτίας ότι συμβολίζει το ισογώνιον ισόπλευρον τρίγωνον όπου οι μοίρες του είναι 60 και ως εκ τούτου συμβολίζει την ομοουσιότητα Της Αγίας Τριάδος και αφερουμένων των μηδενικών εις την Πυθαγόρεια Αριθμοσοφολογία προκύπτει αντί 606060 ο 666 όπως αντί εξεξεξ = ξξξ = έξη έξη έξη = 6 6 6 και αν θα αναγνωστή ως εξακόσιαεξηνταέξη = 666 = χξς.

Τρίτον, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευθεολόγος αναφέρεται εις χάραγμαν θηρίου, ε λοιπόν, προβλέπη το προκείμενον μικροψήγμα (η λέξη τσιπ εκ της ελληνικής ψήγμα), ούτοι οι έξυπνοι τι πρόβλεψαν και ήδη εφάνη;;;;

Τέταρτον, ο εκάστοτε σφετεριστής είτε είναι ο Διάβολος είναι ένας κακός και ζηλόφθονος άνθρωπος μιμείται όποιον μισεί. Εν προκειμένω ο Διάβολος ινά προσβάλη Τον Τριαδικόν Θεόν και τους Χριστιανούς και ινά πείση τους Ιουδαίους πικκάρει Τον Θεόν χρησιμοποιώντας τον ιερόν αριθμόν όπου συμβολίζει με γεωμετρικόν σχήμαν Την Αγίαν Τριάδαν και ο Ιωάννης ο Ευθεολόγος το προφυτεύει (προ+φυτεύω = φητεύω) εγκαίρως και αγούρως ώστε να εδραιωθή η προφυτεία ως αληθινή ούσα.

Πέμπτον, εάν είχαμε έναν ισογώνιον ισόπλευρον τρίγωνον και θέλαμε να γεγράψψωμεν τριάκις και ανεξαρτήτως τον αριθμόν έξη (6) εις έκαστη γωνία του τριγώνου, πως θα την αναγράφαμε; Μα όπως θα αναγράφετο εις έκαστη άλλη περίπτωση ήτοι τριάκις το εξ ή ς όπου ομολογουμένως ομοιάζει εν μέρει ήτοι το επάνω του μέρος με το 6.

Έκτον, οι υποτιθέμενοι ινδικοί αριθμοί ήτοι εκ του μηδενός = όλον = 0 έως το εννέα είναι ελληνικότατοι και έχουν εξηγηθή αλλά δεν είναι του παρόντος.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ 

 

ΠΕΡΙ ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΤΑΣ ΚΑΙ 666

ΠΕΡΙ ΧΑΖΟΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ:

ΔΙΑΒΑΖΩ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΕΡΙ ΑΡΙΘΜΟΥ 666 ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΑ ΓΕΛΙΑ,ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ,Η ΕΛΛΑΣ ΧΑΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΠΟΥΛΙΑ ΒΟΛΙΩΤΙΚΑ ΜΑΣ ΚΛΕΨΑΝ ΤΟ ΓΟΥΝΑΚΙ...
ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ,Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 100 ΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ;
ΤΟ 600 ΜΕΤΑ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 666(ΕΞΙΑΚΟΣΙΑΕΞΗΝΤΑΕΞΙ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΞς(600+60+6),Ή ΑΝ ΤΟ ΠΑΡΕΤΕ ΩΣ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΙΑ ,ΟΠΟΥ 6 ΗΤΑΝ ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΙΓΑΜΜΑ Ή ΕΣ Ή ΣΤ,ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΙΣΕΙΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ςςς ,FFF,ΜΕ ΤΗ ΣΥΧΡΟΝΗ ΓΡΑΦΗ ,Ή ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΔΙΓΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ(ΕΚΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΑΓΙΔΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΩΝ ΕΣ-ΕΣ ΟΠΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΓΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 66 ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝΕ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ Νο2 ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ Νο3,ΔΗΛΑΔΗ Ο 666)
ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΠΕΦΤΕΙ ΒΡΟΧΗ,ΚΑΘΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΑ ,ΘΗΡΙΟΥ ΓΙΝΑΝΕ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ-ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 666.
ΠΕΙΤΕ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΤΕ ΕΑΝ ΤΟ ΧΞς,Ή ΤΟ ΧΞF ΕΣΑς ΣΑΣ ΦΟΒΙΖΕΙ ΟΤΑΝ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ Ή ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,ΟΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΒΑΖΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ(ΛΙΓΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΕΩΣ ΤΟ ΕΝΝΕΑ,(για παραδειγμα το 1821 γραφοτανε σε επισημα εγραφα ως αλφα με τονο απο κατω ως αριθμος χιλια, ωμεγα το 800,καπα ως 20 και αλφα σκετο ως το ενα)
 
(μικροτερο γραμμα αριθμητικα μπροστα(Α) πολλαπλασιαζεται επι χιλια
αυτο συνεχισαν οι λατινοι ρωμαιοι με την δικη τους αριθμηση τελικα βαζανε τονο απο κατω
για να μην μεπρδευονται οι βαρβαροι διαβαζοντες)

ΗΡΘΑΝΕ ΟΙ ΦΡΑΓΚΟΠΟΠΟΛΑΡΟΙ ΜΕ ΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΘΩΝΑ ΑΛΛΑΞΑΝΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.ΠΑΛΕΨΕ Ο ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ,ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΕ ΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ

 
νομισμα που εκδοσε ο Καποδιστριας(φοινιξ) το 1828 απο την μια πλευρα λεει αωκα =1821

ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ "ΚΑΚΟ" ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΠΕΡΝΕΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ,ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΣΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ,ΑΡΧΙΣΑΜΕ ΝΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΒΑΡΒΑΡΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΑΝΕ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΗΤΑΝ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ=ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗ ΑΤΟΝΗ.
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΧΑΟΣ.
ΧΑΘΗΚΕ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.
ΕΤΣΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΠΟΛΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ,ΑΦΟΥ ΠΑΛΕΥΑΝΕ ΝΑ ΒΡΟΥΝΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΙΨΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΘΑΥΜΑΤΩΝ,ΠΑΘΩΝ ,ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΓΙΟΥ ΕΝΟΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΑΦΟΥ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΤΕ Η ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΧΕ ΧΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ(ΣΕ ΑΥΤΟ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΠΟΥ Η ΑΠΛΗΣΤΙΑ ΜΙΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΧΕ ΣΥΝΕΠΑΡΕΙ ΤΑ ΜΥΑΛΑ)
ΤΩΡΑ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΜΟΝΟ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΕΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΦΟΥ Η ΓΗ ΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΒΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ
(Η ΓΥΑΛΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΟΨΑΡΑ ΕΧΕΙ ΒΡΩΜΙΣΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΑΠΟ ΑΦΟΔΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ)

ΜΑΤΑΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΛΙΓΟΙ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΑ ΟΡΦΙΚΑ,ΣΤΗΝ ΘΕΟΓΟΝΙΑ,ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ(ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΛΙΓΑ ΠΟΥ ΔΙΕΣΩΣΑΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΩΝ),
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΣΚΥΨΑΝ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟ Ή ΘΕΟΔΕΝ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΜΑΧΗ,ΜΑ ΕΔΩΣΑΝ ΜΑΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΝΟΗΣ
ΥΨΩΝΑΝ ΤΑ ΧΕΙΡΑΣ ΤΩΝ  ΚΑΙ ΟΡΘΙΟΙ ΜΙΛΟΥΣΑΝ
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΛΟΓΟ ΛΕΓΟΝΤΑΣ
 
(ΝΕΝΙΚΗΚΑΣ ΜΕ ΝΑΖΩΡΑΙΕ)

ΕΧΕΙ ΡΙΖΩΣΕΙ ΒΑΘΙΑ Η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Οι πέτρες μιλούν Ελληνικά

Οι πέτρες μιλούν Ελληνικά


oi-petres-miloyn-ellinika
«…Ο Ινδοευρωπαίος είναι ένα παραϊστορικό κατασκεύασμα, που έχει γεμίσει χιλιάδες σελίδες και μπαινοβγαίνει στις βιβλιοθήκες, χωρίς, τελικά, να βοηθήσει, με την παρουσία του, στη λύση προβλημάτων που σχετίζονται με τις ατελείωτες συζητήσεις για την εθνογένεση, τις εθνικές γλώσσες, την κοιτίδα των πολιτισμών και τον επιμέρους χαρακτήρα των ευρωπαϊκών λαών…»
Έχουμε επανειλημμένως εκφράσει την άποψή ότι η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ αρχαιότερη από όσο προσπαθούν κάποιοι, εθελημένα ή αθέλητα, και χρησιμοποιώντας θεμιτά και αθέμιτα μέσα, να μας κάνουν να πιστέψουμε.
Η πλειοψηφία της επιστημονικής-φιλολογικής και κυρίως γλωσσολογικής κοινότητας είτε στηριζόμενη σε κατασκευάσιμα\παραποιημένα στοιχεία, είτε χρησιμοποιώντας ακλόνητα «επιστημονικά» δόγματα (δεν ωθούν τα νέα παιδιά σε ελεύθερη – αμερόληπτη έρευνα και δεν δέχονται καμία άλλη άποψη αντίθετη προς την δική τους, αλλά αντιθέτως επιχειρούν να υποβαθμίσουν την όποια «παρασπονδία» από μέρους των εκκολαπτόμενων επιστημόνων) επιβάλλουν άμεσα ή έμμεσα την κρατούσα παγιωμένη αντίληψη.
Δυστυχώς όμως γι αυτούς και ευτυχώς για εμάς υπάρχουν αναμφισβήτητα στοιχεία που εάν κάποιος μπει στην διαδικασία να ερευνήσει, θα του ξετυλίξουν ένα τεράστιο και όμορφο «παραμύθι» που φτάνει χιλιάδες χρόνια πριν…
Οι «πέτρες μιλούν» καταρρίπτοντας κάθε μύθο περί φοινικικής προέλευσης του αλφαβήτου μας. (Πληροφορίες από το βιβλίο του Χ. Λαγού «Ελληνική Γραφή»)
image002 (3)
Ελληνικά γράμματα σε αγγεία της Μήλου. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Δαυλός» (τεύχος 204), ο έφορος αρχιοτήτων Α. Σαμψών δήλωσε πως ανακαλύφθηκε στο εν λόγω νησί ένας μεγάλος αριθμός αγγείων από τάφο της πρωτοκυκλαδικής περιόδου (3000π.Χ). Τα σύμβολα πάνω τους μοιάζουν καταπληκτικά, όπως ο ίδιος δηλώνει, με ελληνικά γράμματα.
3 (7)
Ελληνικά γράμματα σε όστρακο και αγγείο στα Γιούρα Αλοννήσου. Το κεραμικό όστρακο χρονολογείται μεταξύ του 5.000-4.500 π.Χ και φέρει πάνω του εγχάρακτα σύμβολα (Α, Υ, Δ πιθανώς πρόκειται για την λέξη αυδή, που σημαίνει φωνή. Επίσης τα γράμματα Χ, Ν.) παραπλήσια στα ελληνικά γράμματα.
pinakida
Ξύλινη πινακίδα στο Δισπηλιό Καστοριάς. Σε ανασκαφές που διεξήχθηκαν στην όχθη της λίμνης της Καστοριάς κοντά στην περιοχή του Δισπηλιού ανακαλύφθηκε ένας οικισμός. Μεταξύ των άλλων ευρημάτων και μία ξύλινη πινακίδα που είχε χαραγμένα διάφορα σύμβολα. Σύμφωνα με την επίσημη χρονολόγηση που διεξήχθη με την μέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα (C14),, η επιγραφή κατατάσσεται το 5.250 π.Χ, ενώ πολλοί ερευνητές έχουν εκφράσει την άποψη πως πιθανόν να ανήκει και στο 7.250 π.Χ, άποψη που δεν έχει αποδειχθεί. Τα σύμβολα της πινακίδας μοιάζουν με αυτά της Γραμμικής Α’.

ape-thumb-large
Λίθινη σφραγίδα στα Γιαννιτσά. Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Π. Χρυσοστόμου (περιοδ. Δαυλός, τεύχος 244) η σφραγίδα αυτή χρονολογείται το 5.000 π.Χ. Περιέχει τρεις σειρές συμβόλων που μοιάζουν με τα ελληνικά γράμματα. Σύμφωνα μάλιστα με τον κ. Χρυσοστόμου: «Το Ανατολικό Δόγμα δεν ισχύει πλέον. Από καιρό υπήρχαν υποψίες, αλλά αυτή τη φορά η τύχη είναι με το μέρος μας». –Δημ. «Άρα η παγκόσμια ιστορία θα πρέπει να ξαναγραφτεί, τουλάχιστον ως προς την καταγωγή του πολιτισμού»; -Αρχ. «Έτσι πρέπει να γίνει».
Conspiracy Feeds (6) (1)
Ελληνική γραφή 9.500 ετών στην Ινδία. Ο ανταποκριτής του BBC στο Νέο Δελχί, Ρατζιγιάσρι Ράο μετέδωσε το 2002. «Θαλάσσιοι επιστήμονες στην Ινδία θεωρούν ότι ένας από τους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρους των δυτικώνν ινδικών παραλίων ίσως να έχει ηλικία 9.000 ετών…. Εδώ πλέον για πρώτη φορά βρίσκονται ενδείξεις ανθρωπίνων γεωμετρικών κατασκευών ηλικίας 9.500π.Χ. κάτω από την επιφ άνεια της θάλασσας. Γνωστή ως κόλπος της Cambay η περιοχή, αποκτά ιδιάζον αρχιολογικό ενδιαφέρον…
Η πόλη βρίσκεται σε βάθος 40μ. και σε μήκος 3 τετραγωνικά χλμ. Έχει ανασυρθεί τεράστιος αριθμός ευρημάτων (εργαλεία, αγγεία, ανθρώπινα ομοιώματα, οστά, οικειακά είδη, κλπ), το σημαντικότερο όμως απόκτημα είναι ένα κομμάτι από πέτρινο έργο τέχνης, πάνω στο οποίο διακρίνονται ανάγλυφα ίχνη ελληνικής αλφαβητικής γραφής. Οι Ινδοί μελετητές έχουν καταλήξει ότι πρόκειται για μία μορφή πρώιμης γραφής. Διακρίνονται τα σύμβολα Μ, Υ, Ο.
(περιοδ. Δαυλός, τεύχ. 243, απόσπ. Άρθρου του Μ. Μαμανέα).

αρχείο λήψης (45)
Η πινακίδα του Γκλοζελ. Στο χωριό της Γαλλίας Γκλόζελ, που βρίσκεται 20χλμ νότια της πόλης Βισύ, ανακαλύφθηκαν το 1924 από τους Κλώντ και Εμίλ Φραντέν πινακίδες και δύο ενεπίγραφα χαλίκια, τα οποία χρονολογούνται γύρω στο 10.000 π.Χ.! Μερικά από τα σύμβολα που γίνονται αντιληπτά είναι τα: Θ, Ξ, Φ, Μ, Τ, Π, Ε, Λ, όχι σε αυτήν ακριβώς την μορφή προφανώς.
Λίθινη επιγραφή στο Grave Creek στην Δ. Βιρτζίνια των Η.Π.Α. Ανακαλύφθηκε το 1838 σε ταφικό μνημείο. Διακρίνονται τα γράμματα: Τ, Σ, Λ, Α, Χ, Κ. Αβέβαιη χρονολόγηση.
Prodromos_Karditsas-350x202

Επιγραφή που βρίσκεται σε ένα ειδώλιο της νεολιθικής εποχής από τον Πρόδρομο Καρδίτσας, στην οποία απεικονίζονται σαφώς οι χαρακτήρες L, Θ, Σ και χρονολογείται περίπου το 5.000 π.Χ.
Τα προαναφερθέντα ευρήματα αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου των αρχαιολογικών ανακαλύψεων, που αποδεικνύουν ότι η ελληνική γραφή είναι πολύ αρχαιότερη των εξ Ανατολών γραφών. Γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεχτικοί σε σχέση με τι ακούμε, εξετάζοντάς το ενδελεχώς.
Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή οι Φοίνικες μας έδωσαν το αλφαβητό τους τον 8ο αι. π.Χ. Τον 8ο αι., σύμφωνα ξανά με την επίσημη ιστορική χρονολόγηση γράφτηκαν τα ομηρικά έπη, τα οποία μέχρι σήμερα αποτελούν κατά κοινή ομολογία, το τελειότερο συγγραφικό έργο ανά τον κόσμο. Οι λέξεις που περιέχουν… άπειρες. Επομένως, όπως γίνεται αντιληπτό στον καθέναν, αλλά και σύμφωνα με επίσημη αμερικανική γλωσσολογική έκθεση, για να επιτευχθεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα απαιτείτο γλωσσική προϊστορία τουλάχιστον 10.000 ετών.
Ας υπογραμμιστεί ιδιαίτερα ότι η Ελληνική γλώσσα περιέχει τουλάχιστον 800.000 λήμματα και η αμέσως επόμενη ακολουθεί με 250.000 λήμματα.
Πώς άραγε εξηγείται αυτό; Οι αρμόδιοι που έχουν οργανώσει όλη αυτή την «ιστορία» περί Ινδοευρωπαίων, Φοινίκης, Μεσοποταμίας , κλπ, τι έχουν να πουν;

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η ΥΠΕΡΕΠΙΚΥΝΔΙΝΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!!!! ΤΗΝ ΚΡΥΒΟΥΝ!!!!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η ΥΠΕΡΕΠΙΚΥΝΔΙΝΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!!!! ΤΗΝ ΚΡΥΒΟΥΝ!!!!
.
Ο λαός με δημοψήφισμα θα πρέπει να ψηφίζει πόσα χρήματα θα αμοίβεται ο Βουλευτής, ο Διευθυντής Υπουργείου, ο Εισγαγγελέας και καμπόσοι άλλοι υψηλόβαθμοι, συν και των Προέδρων και των Παρά Προέδρων ή Πρωθυπουργών, ανά έτος ακόμη και ανά μήνα!!!!
.
Δεν είναι δημοκρατικό χειρούργημα ο Βουλευτής να αποφασίζει πόσα θα αμοίβεται χρηματικώς ο ίδιος!!!! Ο παπάς θα ευλογήσει πρωτίστως τα γένια του, λέγει η σοφή παροιμία, αν είχαμε νόμους τις παροιμίες δεν θα χρειαζόμασταν άλλους νόμους, διότι οι άλλοι νόμοι είναι περισσές συγχυστικές χαώδεις και ύπουλες φλυαρίες όπου ευνοούσι τις ολιγαρχικές κομματοπαρατάξεις και οργανώσεις και τη ψηφοθηρία τους!!!!
.
Ο λαός να ψηφίζει με δημοψήφισμα όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Βουλευτού. Τα πλεονεκτήματα του Βουλευτού υπερτερούν έναντι των υποχρεώσεων του δι’ αυτού τρέχουν οι ποταποί να θέσουσι υποψηφιότητα. Εάν ίσχυε το αντίστροφον οι αυτοθυσιαζόμενοι ήρωες θα πρόστρεχαν προς θέση υποψηφιότητας.
.
Δημό+ψήφισμα σημαίνει Δημό+κρατία και Δημοκρατία Δημοψήφισμα. Πως νοείται Δημοκρατία δίχως Δημοψηφίσματα; Πως νοείται Δημοκρατία με αντιπροσώπους του δήμου; Ή ψηφίζει ο δήμος ή οι αντιπροσώποι όπου εν τέλει ψηφίζουν ή προωθούσι ό,τι τους γουστάρει και τούτο το σύσστημα καλείται Ολιγαρχία και Κομματοκρατία ή Συνδεσμοκρατία/Συνδικατοκρατία, Συμμοριοκρατία κ.τλ..
.
Δημοκρατία σημαίνει Συναγωγή (συν+αγωγή = κοινή αγωγή = Κοιναγωγή) Ομοικρατίας = Ομοιογένειας = Ομοιαγωγής = Ομόνοιας = όμοιας+νοίας = ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ = σύν+πατριωτισμός και συμπατριωτισμός σημαίνει Ευημερία, Παιδεία, Υγεία και Άμυνα δι’ όλους και εξ όλων των Συμπατριωτούντων!!!! Πως άρα γε νοείται άλλως πως η ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗ;;;; Ο Χριστός είπε αγαπάτε αλλήλους, να ένα κράτος ΑΛΛΗΛΑΓΑΠΗΣ!!!! ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΉΤΟΙ ΤΟ ΑΛΗΘΩΣ ΜΗ ΨΕΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΩΣ ΔΙΚΑΙΟΝ, ΘΑ ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΝ ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ!!!! ΕΝΑΣ ΑΓΑΘΟΣ ΠΟΙΜΗΝ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΓΑΘΟΝ ΠΟΙΜΝΙΟΝ. Ο ΔΕ ΠΟΙΜΗΝ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΙΑΣΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥ+ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ = ΕΥΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ (ΠΑΜΠΟΙΜΝΙΟΥ)!!!!
.
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΑΘΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ θα πρέπει να εγκαθιδρύσει το δικαίωμα ώστε έκαστος πολίτης να καταψηφίζει οιονδήποτε Βουλευτή ανά μήνα και εν τέλει ανά έτος ένεκα της μη ανταπόκρισης του Βουλευτού εις τις προσδοκίες του Πολίτου και συγκεκριμμένα εις εκείνα όπου έταξε και επροκρίθηκε ένεκα αυτών ως άξιος Βουλευτής. Εις την Αρχαία Ελλάδα τη Κοιτίδα όλων των Αγαθών και Κακών του Πολιτισμού ο Βουλευτής επροκρίνετο ώστε να εξυπηρετήσει συγκεκριμμένον δίκαιον ή αναγκαίον σκοπόν και όχι περί των πάντων, διότι εις τοιαύτη περίπτωση δεν γνωρίζεις εις τι επροσπάθησε και τι επέτυχε ο Βουλευτής, επειδή υποτίθεται είναι ειδικός ή συμπροσπαθών υπέρ των πάντων. Ο Βουλευτής θα πρέπει να ερωτάται ή να δηλώνει τι μας τάσσεις πρότερον, αν δεν το επιτύχει να ακυρώνεται ευθύς η πολιτική του σταδιοδρομία και να γίνεται αλλαγή όπως σε αγώνα ποδοσφαίρου και να αντικαταστείτε εξ άλλου αφού θα ΔΙΑΠΡΑΣΣΕΤΑΙ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΆΛΛΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΝ Ή ΔΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ!!!! ΝΑ Η ΥΠΕΡ+ΕΥ+ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, περί της οποίας συνέγραψα ανέκδοτον βιβλίον πριν από δύο δεκαετίες περίπου.
.
Ο Βουλευτής δεν πρέπει ν’ αμοίβεται παρά διά τη μεταφορά του, τα ελάχιστα ενδύματα του και τη διατροφή του με πολλή φειδώ και προσοχή και εφ’ όσον δεν διαθέτει τα απαιτούμενα χρήματα να αυτοσυντηρηθή επαρκώς. ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΡΩΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΡΟΔΟΤΗΣ ΕΠ’ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΦ’ ΗΜΕΡΩΝ!!!! Εις τοιαύτην περίπτωση το Έθνος μας θα φθάση εις τόσην περίοπτην θέσιν επειδή μετά χαράς θα δεχθή εφ’ όλής της ψυχικής του σοβαρότητος ΗΡΩΟΚΡΑΤΊΑ. Θ’ αναγάγει επί τέλους τη Δημοκρατία εις Ηρωοκρατία και θα τη καταστίση εις Ηρωοδημοκρατία ή Δημοηρωοκρατία. Φαντάζεστε το μέγεθος αυτής της Ελλάς; Ελλάς είναι όπου αι ιδέαι αυτής. Αν λόγου χάριν, η Ελλάς αυτή εφαρμοσθή εις την Αργεντινή, το Περού ή τις Φιλιππίνες ούτες θα είναι εν πράξει αυτή η ΕΛΛΑΣ!!!! Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΛΑΣ ΥΠΟ ΘΕΟΥ ΣΕΒΟΥΜΕΝΗ = ΘΕΟΣΕΒΟΥΜΕΝΗ!!!!
.
ΥΠΕΡΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Καμμία δημοκρατική εφαρμογή δεν εγγυάται ωφέλιμα και δη ψυχωφέλιμα προγράμματα και προϊόντα εάν οι πολίτες ή οι ανθρώποι εκείνης της πολιτείας δεν εισίν σοφοί με την αρχαιοελληνική και χριστιανική έννοια ή έστω διά μέσου της ηθικής σοφίας σοφοί. Αντιθέτως οι καινοτομίες διά δαδικτύου και άλλων σύγχρονων και υπερεξελιγμένων μορφών δημοκρατίας δυνατόν να βλάψουσι κατά κόρον την ανθρωπότητα εάν αυτή ψηφίζει βλακείες, εγκληματικά προγράμματα και ιδιοτελικές απαιτήσεις. Τουτέστιν, απαιτείται η εννομοθέτηση της ηθικής πολιτικής ελευθερίας ώστε αυτή να μην καταστή βλασφημοπραξία, βεβηλονομία, ανηθικοεθιμοτυπία, κακολογία, παρανοϊκοκρατία, αυθαιρεσιοεφαρμογή. Εάν θελήσεις να αποθηκεύσεις το ύδωρ απαιτείται στέρνα με τοιχεία, ούτως και ως προς την Ιεράν Αληθινήν Δημοκρατίαν, ή δε μη διαχύνεται η δημοκρατία ως ύδωρ εις παραπλήσια και τερατουργηματικά παρακλάδια και ψευδομεταδημοκρατικά συσστήματα. Το αντίστροφον της ΕΥΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΤΗΝΗ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΜΙΡΚΟΨΗΓΜΑ/ΜΙΚΡΟΤΣΙΨ!!!!
.
ΠΑΣ ΜΗ ΗΘΙΚΟΣ ΑΔΙΚΟΣ!!!! ΠΑΝ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΤΟΝ!!!!
.
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ; ΑΝ ΝΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΑΘΗ ΛΕΞΗ ΔΙ’ ΕΚΑΣΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΚΟΥΣΘΗ ΤΟ ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕ!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ: ΜΑΛΑΚΑ ΨΗΦΟΦΟΡΕ, ΟΠΑΔΕ, ΚΟΠΑΔΕ, ΝΑ ΔΙΑΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ!!!!ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ: ΜΑΛΑΚΑ ΨΗΦΟΦΟΡΕ, ΟΠΑΔΕ, ΚΟΠΑΔΕ, ΝΑ ΔΙΑΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ!!!!
.
Ένεκα του ότι είμαι τεράστιος σιεϊττάνης (καχύποπτος) δεν υπάρχει περίπτωση να πιστεύσω εις τα όσα λέγουσι οι Υποκριταί άμα έχουσι τη ανάγκη μου να εκλεγούσι ή λάβουσι περιοπτή θέση εγκυβερνήσεως! Δύναντε να μου κάνουν κακό αλλά δεν δύναντε να παύσουσι ή σταματήσουσι την ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ μου και είμαι υπερήφανος με ταπεινή υπόκλιση περί τούτου, Δοξάζω Τον Θεόν, διότι δεν υπάρχει αριστοκρατικότερη κατάσταση από την ΙΣΧΥΡΑΝ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑΝ ήτις εκπαιδεύτηκε να κρίνει. Η καχυποψία είναι η προϋπόθεση της σωστής κρίσης, ο υπεραστικός δρόμος της αρετής της ΔΙΑ+ΚΡΙΣΙΣ!!!!
.
Αδύνατον να είσαι περίτρανα καχύποπτος εάν δεν είσαι Πιστός. Η καχυποψία είναι η αρνητική έκφραση της πίστης, αρνητική όπως το ηλεκτρόνιον μετατραπόμενον εκτός ατόμου ως φωτόνιον. Η καχυποψία είναι δοξολογία, ευλογία και προσευχή προς Τον Μέγιστον Τριαδικόν Θεόν, διότι προϋποθέτει την χρήση με ιερόν τρόπον ολοσχερώς της έκτασης της δυνατότητος του νου, εν γένει εννοείται όθεν η ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ έχει ως επιθυμητόν κίνητρον την μάθηση της Αλήθειας. Εξού και εκ Χριστού: ερευνάτε τας Γραφάς!!!! Ο Άπιστος Θωμάς άγιασε επειδή ήταν ΚΑΧΥΠΟΠΤΟΣ με φιλαληθή προδιάθεση, όχι λόγου χάρι ένεκα ζηλοφθονίας, ιδιοτέλειας, υποκριτικής πολιτικής κ.α..
.
Υπάρχουν 56 θέσεις εις τη Βουλή σ’ άλλες χώρες πολύ περισσότεροι. Ψηφίζουμε 56 άτομα για να λαμβάνουν 7,000 ευρώ ανά μήνα και πολλά άλλα αμύθητα ωφελήματα από σύνταξη έως φιλοδωρήματα, κοινωνική αναβάθμιση κ.α..
.
Όλοι οι υποψήφιοι τον μισθόν, τη σύνταξη και τα άλλα ωφελήματα συνογλείφουντε εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων του 1%.
.
Είσαστε εθισμένοι κρυπτομαλάκες της ψευδαίσθησης. Υπάρχουν πράγματα όπου δύνοντε να αλάξουν με απλούστατες κινήσεις και όμως οι πολιτικοί δεν τα αλλάζουν, εσείς ψηφίζετε αυτούς όπου δεν αλλάζουν τα κακώς έχοντα και διατηρούσι την μιζέρια, θεωρώντας τας πράξεις τους σωστές επειδή είστε φανατικοί ιδιοτελείς ή μη μαλάκες οπαδοί = κοπαδοί! Δεν κάνετε τίποτε να αλλάξετε τον κόσμο ενώ είναι το απλούστερο πράγμα και ψηφίζετε να μην αλλάξει. Οι πολιτικοί σας ελέγχουν με απλό τσάκρισμα των δακτύλων εν χορώ ήτοι του μυαλιώνα (αντίχειρα) και δείκτη και ούτε αυτόν δεν σας αφήνουν να απολαύσετε χωρίς να σας ζημιώνουν ψυχικώς, πως απορείτε εσείς οι Διαβολοπολιτικοειδωλολάτρες διατί θα καταλήξετε εν Κολάσει ενώ καταλύετε κάθε Κυριάκη με κατάκλειστα/καμμυμένα τα ώτα εις τις εκκλησίες, ακούτε τους ψάλτες αλλά όχι το νόημα των ψαλμωδιών!!!! ΣΥΝΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΚΑΚΟΙ ΤΗΣ ΑΔΙΚΑΣ!!!!
.
Κανείς σχεδόν δεν θέτει υποψηφιότητα με βάση τον οιονδήποτε Φιλόλαο Πατριωτισμό! Πόσοι από τους Βουλευτές των ψευδαισθήσεων σας θα έθεταν υποψηφιότητα εάν η βουλευτική υπηρεσία ήταν αμισθί και ανεξασκηστί επαγγελματιστί, και αν ούτοι εθέτοντο εντός υπογείου σπηλαίου ώστε να σκέπτοντε ως ταπεινοί υποκατάγωγοι Μοναχοί σε δεξαμενή σκέψης διά το καλόν του Έθνους και του Κράτους και μ’ ελεύθερον χρόνον μόνον διά να φάγωσι και πίωσι και ίδωσι κάποτες τους συγγενείς τους, ενώ τα αιτήματα του λαού ν’ αποστέλλοντο ηλεκτρονικώς ή καλύτερα επί χάρτας ως κοινόν ανακοινωθέν προς τους Βουλευτές; Πόσοι θα άντεχαν μία πενταετία περιορισμένοι ως Μελισσοβασίλισσες διά το καλόν του Έθνους και του Δικαίου;
.
Αι ψευδαισθήσεις και αι αγανακτήσεις σας οδηγούν τη σκέψη σας να νομίζει ότι οι επιλεγμένοι σας είναι καλύτεροι εκ των μη επιλεγμένων σας, αλλά ουσιστικώς ψηφίζετε ως επί τω πλείστον απατεώνες, αχρείους συμφεροντολόγους, ποταπούς πλεονέκτες, ρηχόσκεπτους άπληστους, πεπληρωμένους εις το θέλημα της Διεθνούς Αντιελληνικής και Αντιχριστιανικής Σιωνιστικής Σολομωνικής Σατανικής Μασσωνίας. Πάρακατω ακολουθουν τρεις παροιμίες ενδεικτικές διά τους τρόπους όπους σας εξευτελίζουσι με σαγηνευτικά (σαγήνη είδος εξαλιευτικής μηχανής) μηχανήματα.
Άλλαξε ο Μανωλιός και φόρεσε τα ρούχα του αλλιώς. Όταν τα κόμματα αλλάζουσι τα λόγια και τα συνθήματα αλλ’ έχουσι τις ίδιες γνωστές ή άγνωστες κρυφές επιδιώξεις. Επίσης όταν τα κόμματα θέτουν εις υποψηφιότητα νέα πρόσωπα, δηλαδή η αλλαγή είναι αλλαγή προσώπων αλλά ουχί πολιτικής. Δεν είναι Γιάννης και είναι Γιαννάκης, όταν τα κόμματα αλλάσσουν πρόσωπα, ανασχηματίζουσι με πρόσωπα αλλά η γραμμή του κόμματος είναι η ίδια και θα επαναλάβη ότι έπραξε εν παρελθούσοις χρόνοις. Τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου, αναφέρεται εις το γεγονός ότι τα κόμματα θεωρούν όλους τους ψηφοφόρους όμοιους και δη κτήνη προς σφαγή άμα και όποτε συμφέρει έστω και αν ο μεν είναι μεγαλύτερου τάχα κύρους ήτοι Παντελής ή μικρότερου ήτοι Παντελάκης, επίσης εις την συνεχή επανάληψη της ίδιας παρακμιακής και μίζερης κάκιστης πραγματικότητας των κομματαρχών αφού είναι η πολιτική όπου τους συμφέρει επειδή είναι η πολιτική όπου πληρώνοντε εκ του εξωτερικού και εσωτερικού και όχι η πολιτική όπου συμφέρει εις το Έθνος, τον Λαό, το Δίκαιο, την προσέγγιση εις Τον Θεόν.
.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είσαι Ειδωλολάτρης εκτός και αν είσαι σε κομματώδη ιατρική περίσταση και τούτο δεν είναι βέβαιον. Κακός Ειδωλολάτρης είναι όστις πιστεύει εις ο,τιδήποτε εκτός Του Θεού και Καλός Ειδωλολάτρης όστις πιστεύει μόνον και αποκλειστικώς εις Τον Θεόν.
.
Πως να μην είναι άγιος ο Σωκράτης όταν αυτός ο άνθρωπος όταν του επροσφέρθηκε η ευκαιρία να δραπετεύσει εκ των μαθητών του όπου άθελα τους ή μη ήσαν και συμμαθητές διδασκόμενοι εκ Διαβόλου, είπε ότι θα εξευτελισθή ως ψεύτης και υπόμενε το μαρτύριον. Όταν δε του αντιλόγισαν ότι εν αδίκω καταδικάστηκε, τους απάντησε, ευτυχώς, φανταστήκατε εάν καταδικαζώμουνα εν δικάιω; Να ποίον είναι το αυτόματον συμπαντικόν νόημαν.
.
Όσον περισσότερον δίκαιος γίνεσαι τόσον περισσότερον έρχεσαι σε αντιπαράθεση με την αδικοκρατία και την αδικονομία των ανθρώπων και της Κρατικής Αδικοκρατίας. Όταν δε γίνεις πλήρως καθαρός τότε αυτομάτως η Αδικονομία θα σου καταρρίξει λίθον οιασδήποτε μορφής. Αυτόματα όπως η αμυγδαλίνη επιτίθεται εις τα καρκινοκύτταρα, ενώ εις άλλες περιπτώσεις οι ασθένειες επιτίθοντε σε κύτταρα πεντακάθαρα, δι’ αυτού απορούμε και λέγουμε μα πως είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να προσβλήθηκε με ανίατη ασθένεια αφού εφάρμοζε τέλειο σχέδιον διατροφής και μακροζωίας; Επειδή δεν υπήρχε ακαθαρσία εντός του έπαψε ο οργανισμός να δημιουργεί αντισώματα τα οποία είναι το αντίκακον κακόν και ως εκ τούτου υπήρχε πρόσφορο έδαφος ώστε να βεβηλωθή η υγεία του από την πρώτη αιτία αρώστειας ένεκα της ανυπαρξίας της άμυνας, όπως έγινε η ενεηντακονταετή αιτία ελλείψει άμυνας αφού όλοι μονάζονταν ή φυγοστρατομοναχίζονταν και εκπαιδευμένος αντίκακος κακός δεν υφίστατο!
.
Η πλήρης ψυχοκατάληψη εκ δικαιοσύνης θα σε φέρει αντιμέτωπο διά πλήρης ρίξεως με την αδικία εν δικαίω, δηλαδή θα υποστηρίξει τα νόμιμα άνομα άδικα δίκαια της ώστε να επιβιώσει. Τούτα έπαθαν οι ραββίνοι έναντι Χριστού και παλαιότερα οι Αθηναίοι πολιτικοί και ρήτοτες υποκριτές έναντι Σωκράτους! Τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ!!!! ΑΧΡΗΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΦΑΞΟΥΝ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΣΥΡΙΟΥΣ

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ!!!! ΑΧΡΗΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΦΑΞΟΥΝ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΣΥΡΙΟΥΣ
.
Εφαρμόζεται ένα βρώμικο σύσστημα προγραμματισμού αχρήστευσης συν τοις άλλοις και της στρατιωτικής ικανότητος, αντοχής και διάρκειας ώστε οι Τούρκοι να μας σφάξουσι όπως σφάζοντε οι Χριστιανοί Σύριοι εκ των μισθοφόρων της μασσωνικής σατανοκρατορίας των Τζιηχατιστών.
.
Τα ίδια έγιναν ξανά δεκαετίες πριν τα ολοκαυτώματα της Μικρασσίας, των Ποντίων, των Αρμενίων, των Κρηνίων της Μικρασσίας, της Κύπρου κ.α. πολλά.
.
Φέρνουν την πλήρην αποβλάκωση με τα τηλέφωνα ώστε τα πάντα να γίνοντε διά τηλεφώνων (ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΣΕΩΣ πλέον) και να ελέγχοντε εξ αυτών, ώστε εν τέλει η ταυτότητα μας να γίνει το τηλέφωνο (συσκευή πολλαπλής χρήσεως) μας, να είμαστε η συσκευή της τηλεφωνικής συσκευής μας! Από τα ηλεκτρονικά μέσα δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε και όσοι αποφασίσουμε να ξεφύγουμε και να ζήσουμε εις την φύσιν θα είμαστε τυχεροί δραπέτες. Αλλά ο Αντίχριστος το προέβλεψε και τούτο, διά τούτου θα μας κάνει τους ίδιους τηλέφωνα και δη ηλεκτρονικά φερέφωνα ώστε να μην δυνάμεθα να αποδεσμευτούμε άμα και εφόσον το απιοφασίσουμε. Ο Ιερός Όσιος Άγιος Μέγιστος Φιλόσοφος και Μύστης Ιωάννης ο Θεολόγος το εμπνεύστηκε εις την Πάτμον. Η Αποκάλυψη είναι το μοναδικόν Θείον Έγγραφον όπου ευθεοεμπνεύστηκε μακρυά από τα Ιεροσόλυμα/Αγίους Τόπους και δη εν Αιγαίω Ελλάδι. Πάτμος σημαίνει Πατέρας εμού/ημών = Πάτερ Ημών = Πατ ημών = Πατημών = Πατημού = Πατημό = Πάτμο αφού διαδοχικώς έγινε εκσυντόμευση όπως σε πολλές άλλες λέξεις κατά κόρον και παγίως.
.
Οι Νεοπροσωποειδωλολάτρες Άγγλοι και συμφερτοί εν Αγγλία και εις την απανταχού υφήλιον εκτός της νήσου της Γηραιάς Αλβιώνας παραλυρίζοντε με την επαίτειον των 90 ετών της βασίλισσας, εκείνης όπου με διαταγή απαγχόνισε τους ΉΡΩΕΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. και όπου ο πατριδοκάπηλος πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Ολιγαρχικής Κομματοκρατίας έθετε την φωτογραφία της ως ίνδαλμα του όπισθεν του θρανίου εργασίας του εις το Προεδρικόν Μέγαρον της Κύπρου όπου σημειωτέρον είναι το ίδιον με το παλαί ποτέ κυβερνείον των Άγγλων κατακτητών δηλώνοντας ότι τίποτε δεν άλλαξε έκτοτε εις την Κύπρον. Υπό κάλυψη η Κύπρος κυβερνάται από τους Μασσώνους της Στοάς της Αγγλίας. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία από μόνη της καλύτερη από το συνονθύλευμα της πολυμασσωνικής λερναίας ύδρας της Εβραϊκής Ευρωπαϊκής Εκσκλαβωτικής Ενώσεως (4Ε).
.
Η εν λόγω βασίλισσα άλλαξε το όνομα του Μεγάλου (Μπιγκ) Μπεν από Πύργον του Αγίου Παύλου σε Πύργον της Βασίλισσας Ελισάβετ αυτοπροσώπως, επειδή δεν πιστεύουσι πλέον αυτή και η συνοπαρτία της εις το έργον του Μεγάλου Αποστόλου, θρησκεύοντε ιουδαϊστί και δη την φιλοσατανική μαγικοληπτική θρησκεία του Σολομώντος ήτοι την Σολομωνική Μαγεία της Μασσωνίας.
.
Η εν λόγω βασίλισσα θα διοργανώση εφέτος πολλά γλέντια προς τιμήν της εις τους διάφρους χώρους πρασίνου (πάρκα) του Λονδίνου και αλλαχού, θυμίζοντας τον Νέρωνα. Θα έρθη καιρός όπου αυτοί της Αγγλίας και άλλων χωρών θα καίνε τους Χριστιανούς όπως παλαί ποτέ εις το Κολοσσιαίον όπου το χώμα του άγιασε από το μαρτυρικόν αίμαν εξού και λέγεται ότι επ’ αυτού η ευφορία είναι ιδιαίτερα διαφορετική εξ άλλων ρωμαϊκών χωμάτων.
.
Αντί να δώσει η εν λόγω βασίλισσα χρήματα διά τα άπορα Χριστιανόπουλα της Συρίας και άλλων θρησκειών ενδεχομένως, δίδει χρήματα για να καλοπειάσει τους υπηκόους της. Αφού άμεσα ή έμμεσα ή αμφότερα συνένοχη εις την κατασφαγήν των Σύριων όπως άλλοτε ο συμβασιλέας της Ηρώδης πως να δώσει χρήματα σωτηρίας; Έδωσε ώστε να εκκαθαριστεί η Συρία ένεκα συμφέροντος και σατανολατρείας. Επωμίζεται η Ελλάδα τον πόνον και το πρόβλημαν της λαθρομετανάστευσης. Αυτοί θα σφάζουσι Χριστιανούς εις το Γουέμπλεϋ και θα καγχανίζουσι όπως εις το Κολοσσιαίο. Εξ’ άλλου η Χριστιανοσύνη κατέρρευσε έκτοτε όπου εκείνος ο βασιλεύς της Αγγλίας ίδρυσε την νόθα παρδαλοϋποκριτική αγγλίκανική ψευδοχριστιανική εκκλησία. Οι εκκλησίες μεταποιούντε εις αποθήκες, τζαμιά, δισκοθήκες κ.α. τοιαύτα, όλα αυτά εις την χώραν της Ελισάβετ.
.
Και διά να σας επιβεβαιώσουμε τα όσα μισητά καταλογίζουμε εις αυτούς ανωτέρω προς την Χριστιανοσύνην και τους Έλληνες και ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ, σας ενημερώνουμε ότι εις το Πρωτόκολλον της Αγγλικής Βασιλείας αναγράφεται ότι απαγορεύεται να στεμφθή ή παραμείνει βασιλέας της Αγγλίας όστις θρησκεύεται με την ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΝ ΠΙΣΤΙΝ!!!! Από πότε άρα γε; Θαρρώ έκτοτε πριν την Πρωτάλωση της Κωνσταντινουπόλεως εν έτει 1204 μ.Χ., μάλλον εικάζω πριν καν την επενέργειαν οιασδήποτε υφαρπαγής των Αγίων Τόπων όχι διά το χαττήρι των Χριστιανών αν και αυτή ήταν η διαφήμιση (παρόμοιες γίνοντε και εις τας ημέρας μας από κόμματα, Ε.Ε., Η.Ε. και άλλες μασσωνικές οργανώσεις) ώστε να συστρατευθή και να συμφωνήσει η τότε Χριστιανοσύνη της Ευρώπης διά τις Σταυροφορίες (ο ερυθρός σταυρός μασσωνικόν σιωνιστικόν σύμβολον της σφαγής Του Αμνού Χριστού εν Ιεροσόλυμα) των Ναϊτων Ιπποτών (από τον Ναόν του Σολομώντος όπου θέλουν να ανακτήσωσι ώστε να επικαθίσει ο βασιλεύς των Αντίχριστος, ο ναός όπου ήθελαν επάνω του να εφαρμόσουν το Ιερόν Τρίδενδρον του Λώτ και ουδέποτε σύναδε διά μαγικού τρόπου ώστε να χαρακτηρισθή κατηραμένον διά τους Ιουδαίους, όντως επειδή είναι ευλογημένον διά τους Χριστιανούς και αληθινούς Ισραηλίτας = Ισραήλ = Εις+Ρα+Ηλ = εις (προς+ τον ρα (βασιλέα) του ηλ (ήλιου = ηλ+ιός = φωτός) ήτοι ελληνικότατη λέξη αλλά γραμμένη με «ει» όχι με «ι» όπως το Ισταμπούλ = Εισταμπούλ επειδή εις την πόλιν σημαίνει.
.
Την αποκάλυψη περί του αγγλικού βασιλικού πρωτοκόλλου μας έκανε ο Ηγούμενος Εφραίμ της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, πληροφοριθείς εκ του Ελληνορθόδοξου Πρίγκηπα της Αγγλίας όπου ως γνωστόν επισκέπτεται τακτικώς τω Αγίω Όρει Κάρολος. Είπε δε ότι η πρώην γυναίκα του η Διάνα ήταν εθισμένη εις την μαγεία και τας μαγικάς μαντείας, ο Θεός μακαρίση αυτήν.
Εφ’ ημερών ιορτάζεται ο χιλιοετής ρωσσικός μοναχισμός εν Αγίω Όρει και αι εκδηλώνσεις διενεργούντε παρουσία του προέδρου της Ρωσσίας Βλαδίμηρου Μπούτιν. Ηύραν την ευκαιρία επαίσχυντες τηλεπαρουσιάστριες και δη κατόπιν διαταγής εκ των τηλεοπτικοσταθμάρχων να κατηγορήσουσι αυτόν και τα μοναστήρια και δη τα ρωσσικά ότι έχουσι πολλά χρήματα και άλλες πολλές ειρωνείες. Έχουσι καθολική άγνοια περί του τι εστίν Αγίον Όρος και ότι υπάρχουσι εν μέρει ένεκα των αδιάκοπων προσευχών των Αγιορείτων Μοναχών προς Τον Τριαδικόν Θεόν να σκεπάζη την Ελλάδα με την προστασία Του διά της Αειπαρθένου και Απειρογάμου Παναγίας. Τα δε μοναστήρια δέχοντε χρηματικές προσφορές εκ του Μπούτιν και όχι το αντίστροφον συν αυτών και αρκετά μοναστήρια όπου μονάζουν Έλληνες και Ελληνοκύπριοι. ΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΕΔΙΔΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΣ; Και όπως ο Χριστός είπε όστις αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλλέτω, εγώ σας λέγω όστις δεν υπήρξε κομματόσκυλλον και κομματοειδωλολάτρης ή ιδεοειδωλολάτρης πρώτος τον λίθον βαλλέτω!!!!
.
Ένεκα της προσευχής του Αγείου Όρους και ένεκα της φιλίας του με την Ρωσσία υπάρχει ο Ελληνισμός και η Ελληνορθοδοξίας ακόμη και οι Έλληνες μισητές της Ορθοδοξίας. Διότι το ψευδοελληνικόν κράτος και τα κόμματα του ουδέποτε είχασι τιμίαν και συμαπαθήν σχέσιν με την μετακομμουνιστικήν Ρωσσίαν, αλλά με την μασσωνίαν ώστε να κλέβουν από κοινού οι εγχώριοι και εκχώριοι μασσώνοι την πάσης φύσεως πνευματική, κειμηλιακή, θησαυρική, ιστορική, πολιτιστική, ορυκτική, πλουτική, θερετρική και ούτως καθεξής ΕΛΛΑΔΑ!!!!
.
ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΤΕ, Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΒΟΜΒΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΤΕΡΗ ΤΟΥ ΑΜΝΟΥ. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ, ΠΑΝΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ, ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΑ ΕΞ ΌΣΩΝ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΙΣΤΟΙ.
.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΫΠΕΡΟΠΛΟΝ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΗΝ ΠΑΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ ΥΠΕΡ ΙΕΡΑΣ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ ΜΕ ΈΚΑΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ, ΑΜΥΝΤΙΚΟΝ ΟΜΩΣ ΟΥΧΙ ΒΑΡΒΑΡΟΝ!!!!
Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ.
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη