Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

ΠΩΣ ΟΙ ΣΗΜΙΤΕΣ/ΣΙΩΝΙΣΤΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΝ (ΣΗΜΗΤΙΣΜΟΝ) ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ/ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ!!!!ΠΩΣ ΟΙ ΣΗΜΙΤΕΣ/ΣΙΩΝΙΣΤΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΝ (ΣΗΜΗΤΙΣΜΟΝ) ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ/ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ!!!!
.
Πρώτον, οφείλουμε να τονίσουμε ότι δεν μισούμε κανέναν λαόν και κανέναν άνθρωπον αλλά τούτον δεν ερμηνεύεται ότι ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ν’ ανεχόμαστε οίαν υπόσκαψη, δολιοφθορά, θρησκοφαγία, εθνοφαγία, εξόντωση και εξολόθρευση ημών, της θρησκείας, του έθνους και της Ιστορίας μας, εκ των οιωνδήποτε εχθρών μας, εντός και εκτός Ελληνισμού κινουμένων. Εις αυτούς τους εχθρούς συμπεριλαβμάνοντε οιοινδήποτε άθεοι, ψευδόθρησκοι ή αλλόθρησκοι οίτινες μισούν τους σύγχρονους Έλληνες και δη τους Χριστιανούς ως επί τω πλείστον υπό του γνώμονος του κρίνεσθαι διά του ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ!!!! Παρατηρούμε μία ηλίθια, φασιστική, ανεγκέφαλη και κακοπροσυλιτισμένη θανάσιμη απέχθεια των άθεων ή ψευδόθρησκων της Ελλάδος εναντίον των Χριστιανών της Ελλάδος τόση όση δεν έχουν εναντίον των ξένων εισβολέων και των φανατικών προσήλυτων της κακοδοξίας του Ισλάμ. Το Αντιελληνοχριστιανικόν μένος των άθεων ή ψευδοπολυθεϊστών άθεων (αφού ούτε θεόν τιμούν ούτε πιστεύουν πως υπάρχει Ανωτέρα Δύναμις) Ελλήνων και των φανατικών Μωαμεθανών είναι της ίδιας έντασης, μαστούρας, κακίας, ανεξέλεγκτης παρανοϊκής οργής κατά των Ελληνοχριστιανών! Τα δύο αυτά στρατεύματα δεν αλληλομισούντε και σκοπόν πρώτιστον έχουσι την εξαφάνιση του Χριστιανισμού και των Ελλήνων Χριστιανών. ΕΙΣΙΝ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΟΧΙ ΑΘΕΟΨΕΥΔΟΘΡΗΣΚΟΙ Ή ΠΟΛΥΘΕΪΣΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ, ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑΙ/ΡΑΤΣΙΣΤΑΙ!!!!
.
Δεύτερον, οι αρχηγοί των ανωτέρω εισίν πράκτορες των μεγαλύτερων μαστόρων της πολιτικής, των αξεπέραστων της διπλομματίας και υποκρισίας, των Εβραιομασσωνοσιωνιστοσημίτων!!!! Πράγματι, ινά είσαι μέγας πολιτικός πρέπει να είσαι περίτεχνος εις τα γραφειακά μηχανορραφήματα των νόμων της ανομίας και της ψευδονομίας της απάτης = Γραμματείς και αριστοτέχνης της προσποίησης και της πειθήνιας ρολομιμήσεως = Υποκριταί (διαφέρει από τον Ηθοποιόν όπου ποιεί = αναδιπλώνει το Ήθος Του Θείου, όμοιον εις τις τραγωδίες, τις ιεροτελεστίες των αρχαίων σώφρων θεών όχι των αιμοσταγών και στριμμένων και εις τον Χριστιανισμόν, αν και έκαστη έκφανση αρχαίων θεών της Ελλάδος και της παλαιοθρησκευτικής κατάστασης οιουνδήποτε άλλου λαού και του Χριστιανισμού έχουν τις μυστικές παράξενες δίκαιες εφαρμογές του Δικαίου όπου όσον καθαρίζεις την ψυχήν τόσον πλείστον ευαντιλαμβάνεσαι). Ο Χριστός υπέδειξε τους αριστοτέχνες της πολιτικής ουν τους Γραμματείς και Φαρισσαίους (πολιτικούς της προπαγάνδας από την διαφήμιση ως την ψευδοφιλανθρωπία) ως ουαί της Κολλάσεως ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ!!!! Αποκάλυψε μάλιστα τον πατέρα των Ιουδαίων τον Διάβολον και ότι του είναι υπηρέτες, πράγματι εις την Μασσωνία εις τας ανώτερας βαθμίδας δοξάζεται ο Αρχιδιάβολος Εωσφόρος ως ο θεός των πάντων!!!! Ενώ εμείς υπερασπιζόμαστε ότ κακώς επονομάζεται Εωσφόρος ο Διάβολος υπ’ ιδικής του παρεμβολής, σφετεριζόμενος έναν Όνομαν Του Τριαδικού Θεού. Ο Διάβολος δεν είναι Εωσφόρος αλλά Σκοτοφόρος. Όπως λέγει η παροιμία: «άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάριν», δηλαδή εάν σε καλούν Γεώργιον δεν σημαίνει ότι έχεις εφόμοιας ηθικής αγάπης, πίστεως και αυτοθυσίας διαβιωτική φρόνηση με τον Άγιον Γεώργιον!!!! 
.
Τρίτον, Χριστιανοί, μην λησμονείτε, σχεδόν όλες αι μεταρρυθμίσεις της σύγχρονης κοινωνίας γίνοντε διά να καταβάλουν, σκοτώσουν, πλήξουν, διαλύσουν, καταστρέψουν, αποξενώσουν, τα χριστιανικά σας φρονήματα. Πρόκειται περί της αισχρότερης εκστρατείας όλων των εποχών η εξαφάνιση έκαστου ίχνους Ευχριστιανικού και Φιλόθεου προς Τον Τριαδικόν Θεόν φρονήματος, ου εκσκιρτείσετε, ο ουράνιος μισθός σας θα είναι υπερζάμπλουτης πνευματικής καλαγαθίας εάν αντέξετε, διότι όσον δίκαιοι είσαστε εις τα εδωπέρα έγκατα τόσην και πολλαπλάσιαν ευανταμοιβήν θα εισπράξετε εις την ευαιωνιότητα της αληθινής ζωής της Αγάπης!!!! Οι άλλοι θα ακολουθήσουν δυστυχώς ω μη γένοιτο την οδόν των παρανοϊκών υποφιλόκακων απαιτήσεων των. 
.
Τέταρτον, οι αδιαμφισβήτητοι μάστορες της πολιτικής δολοπλοκίας, μηχανορραφίας και εξυπνάδος ήτοι οι Ιουδαίοι, σκαρφίστηκαν ότι τα αντισημητικά/αντιιουδαϊκά μένη εξ’ άλλων λαών και ανθρώπων συμφέρουσι τους ίδιους επειδή συσσπειρώνουν τας κακόμοιρας μάζας των απλών και αθώων Ιουδαίων ή Εβραίων εις τους κόλπους της οργανώσεως των Σατανιστών Ιουδαίων ήτοι των Σιωνιστών. Δεν δύστασαν και το ομολογούν να διαπράξουν δύο παγκοσμίους πολέμους περί τούτου, ούτως ώστε να εντυπωσιάσουν και περιφράξουν τους απλούς Ιουδαίους εις την χώρα του Ισραήλ και να προσηλυτίσουν προδότες και άθεους ποταπούς πράκτορες εξ’ άλλων εθνικοτήτων όπως ομολογούν οι ίδιοι οι Σιωνισταί εις τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών και σε άλλα βιβλία ή άρθρα των. Διά τους Σιωνιστές απλός Ιουδαίος ή μη Ιουδαίος την ίδια ψευδοαξία έχουν, σκοπός τους είναι η εξουσία... ένεκα υπέρμετρου εγωισμού τον οποίον ένεκα παγαποτιάς καλούν έγνοια διά την τάξην.
.
Οι Σιωνιστές είναι τόσον έξυπνοι όπου κατάλαβαν ότι ακόμη και οι κατηγορίες εναντίον τους δύνειται να τους ευεργετήσουν. Δεν το κατάλαβαν πρώτοι, αλλά το παρατήρησαν σε Αρχαίους Λαούς, εις τον Χριστιανισμόν κ.α.. Ως εκ τούτου, πληρώνουν ανθρώπους να τους κατηγορούν και δη όπως τους συμφέρει, ενώ και εκείνοι όπου τους κατηγορούν και έχουν δίκαιον ή άδικον αλλά το κάνουν από μόνοι τους, χωρίς πληρωμήν και δικαιολογημένως, κάλλιστα ημπορεί κάποιος να τους κατηγορήσει ως πεπληρωμένους πράκτορες του Σιωνισμού. Το θέμα όμως είναι να μάθετε τα τεχνάσματα και τας παγίδας των διά να τα αποφεύγετε και επειδή ο νους τους γεννάει συνεχώς καινές στρατηγικές, δεν αρκεί πλέον να καταλαβαίνετε τι έπραξαν και τι επέτυχαν αλλά τι δύναντε εκ νέου να πράξουσι και να επιτύχουσι υπό οιασδήποτε παραλλαγής ή κανοφανούς εφαρμογής. ΣΚΟΠΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΣΚΕΠΤΕΣΘΕ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΜΥΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΑΣ ΠΑΓΙΔΑΣ ΑΙΤΙΝΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΗΘΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ, ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΟΤΙ ΥΠΕΡΕΥΗΘΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΤΕ ΩΣΤΕ Η ΠΛΑΝΗΝ ΝΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΤΙΨΥΧΟΠΛΑΝΗ!!!!
.
Μην σας εγνοιάζει τόσον εάν ο Ρωβέρδος του Νείρου (Ρόμπερτ Ντε Νίρο) ή εγώ είμαστε πεπληρωμένοι πράκτορες του Σιωνισμού ή ένας εκ των δύο ή μηδένας (εδώ που τα λέμε διατί ο ποδοσφαιριστής Πελέ κατηγορούσε την χώρα του Βραζιλία και ενθάρρυνε τους ξένους να μην την επισκεπτούν εις τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και ούτε δέχθηκε να τιμηθεί ως έσχατος λαμπαδιφόρος της ολυμπιακής φλόγας της Αρχαίας Ολυμπίας; Τυχαίον; Ίσως!!!!) εκ των δύο. ΜΑΘΕΤΕ ΕΞ’ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΝΑ ΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΗ Η ΕΥΗΘΗΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΡΓΑ Η ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ!!!!
.
Πάρακατω ακολουθή το συγκλονιστικόν κείμενον του βιβλίου ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ περί του συμφέροντος των Σιωνιστών Σημίτων της εφυπάρξεως Αντισημητικού Κινήματος και ότι αυτοί οι ίδιοι οι Σημίτες το εφίδρυσαν. 
.
Επειδή τους υποψιάστηκαν πολλοί τους Σιωνισταί θα κάνουν ακόμη έναν παγκόσμιον πόλεμον (ο αρχισιωνιστής μασσώνος Αλβέδρος Πάϊκ προανάγγειλε τρεις παγκοσμίους πολέμους και τι θα επιτύχουν εις έκαστον, το έγγραφον εκτίθεται εις το βρεττανικόν μουσείον, ο ίδιος δήλωσε εις το βιβλίον του ότι θεός των μασσώνων είναι ο Εωσφόρος, ο ίδιος όπου έχουν κάποιοι ψευδοαρχαιοελληνιστές αφού τότε δεν εκαλείτο εν Ελλάδι τέτοιος θεός, άρα τε ελέγχοντε από τους Μασσώνους οι Ψευδοαρχαιοελληνισταί) διά να λησμονήσουμε την αλήθεια, φυλάγετε κείμενα της ΘΕΟΜΕΤΡΙΑΣ/ΚΟΜΠΡΑ και θα σας επωφελήσουν εσάς και τους εκγόνους σας. Φυλάγετε τα, διότι αυτά τα αναγνώθουν και Σιωνισταί και τους εμπνέουν αναλόγως υπέρ της νίκης τους. Επί παραδείγματι, επειδή δεν αναγνώθουμε εμείς τα σοφά αρχαιοελληνικά και χριστιανικά βιβλία και επειδή δεν μάθαμε να τα εξηγούμε αμερόληπτα μας νικούν, επειδή εκείνοι τα αναγνώθουν και τα εξηγούν αμερόληπτα και τα εφαρμόζουν στρατηγικώς και πολιτικώς μεροληπτικά, ή εάν δεν το κάνουν ούτε οι Σιωνισταί, ας το κάνουμε εμείς: «αναγνώθουμε αμερόληπτα εφαρμόζουμε μεροληπτικώς υπέρ της ηθικής».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
.
Ακολουθή έναν μασσωνικόν «ευαγγέλιον»
.
 .
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ: Εφαρμογή των μασωνικών αρχών επί τω σκοπώ μεταρρυθμίσεως της ανατροφής των λαών. Το μασωνικόν σύστημα. Η σπουδαιότης του αντισημιτισμού. Η δικτατορία του μασωνισμού. Ο τρόμος. Οι εξυπηρετούντες τον μασωνισμόν. Η «διανοούμενη» ισχύς και η «τυφλή» ισχύς των χριστιανικών βασιλείων. Κοινότης της εξουσίας με τον λαόν. Ο φιλελεύθερος δεσποτισμός. Υφαρπαγή της εκπαιδεύσεως και της ανατροφής. ∆ιερμήνευσις των νόμων.
Εφαρμόζοντες τας αρχάς μας, προσέξατε εις τον χαρακτήρα του λαού, εν τω μέσω του οποίου θα ευρίσκεσθε και, θα δράτε· γενική και ομοιόμορφος εφαρμογή των αρχών τούτων προ της αναμορφώσεως της ανατροφής του λαού δεν δύναται να έχη επιτυχίαν. Εκ της συνετής αυτών εφαρμογής εντός δεκαετίας, ως θα ιδήτε, και ο μάλλον επίμονος χαρακτήρ θα μεταβληθή και θα έχωμεν ούτω ένα λαόν επί πλέον υπό την εξάρτησίν μας.
.
Όταν θα έλθη η βασιλεία μας, θ’ αντικαταστήσωμεν το φιλελεύθερον σύνθημα μας – «Ελευθερία, Ισότης, Αδελφότης» – ουχί δι’ άλλου τοιούτου, αλλά δια των ιδίων λέξεων ηρμένων εις την τάξιν των κατά ιδέας· θα είπωμεν «το δίκαιον εν τη Ελευθερία, το καθήκον της Ισότητος, το ιδεώδες της Αδελφότητας…». Θ’ αρπάξωμεν τον ταύρον εκ των κεράτων… Πραγματικώς, έχομεν ήδη καταστρέψει όλας τας Κυβερνήσεις εκτός της ιδικής μας, μόλον ότι υπάρχουσιν ακόμη πολλαί τοιαύται δικαίω. Εν ταις ημέραις μας, εάν Κράτη τινά εγείρωσι διαμαρτυρίας εναντίον ημών, τούτο γίνεται προς το θεαθήναι και τη επιθυμία δε και διαταγή ημών. ∆ιότι ο αντισημιτισμός των μας είναι αναγκαίος όπως κυβερνώμεν τους μιχρούς αδελφούς μας. ∆εν θα σας εξηγήσω τούτο σαφέστερον, διότι η υπόθεσις αυτή έχει εξετααθή πλέον η άπαξ εν ταις συνελεύσεσιν ημών.
.
Πράγματι δεν υπάρχουν πλέον εμπόδια ενώπιον μας. Η ανωτάτη Κυβέρνησίς μας είναι υπό συνθήκας υπερνομικάς, ας τινας είναι συμπεφωνημένον να ονομάζωμεν δια μιας λέξεως δυνατής και παραστατικής : ∆ικτατορίαν. ∆ύναμαι να είπω εν συνειδήσει, ότι είμεθα νυν νομοθέται· εκδίδομεν τας αποφάσεις της δικαιοσύνης, καταδικάζομεν εις θάνατον και απονέμομεν χάριν, είμεθα όπως ο αρχηγός όλων των στρατών μας έφιπποι επί του ίππου του αρχιστρατήγου. Θα κυβερνήσωμεν δια χειρός στερεάς, διότι έχομεν να κάμωμεν με συντρίμματα ενός κόσμου, άλλοτε μεν ισχυρού, σήμερον δε υποτεταγμένου εις ημάς. Κρατούμεν εντός των χειρών μας υπέρμετρους φιλοδοξίας, ένθερμους απληστίας, ανηλεείς εκδικήσεις, μνησικάκους έχθρας.
.
Ημείς είμεθα εκείνοι εκ των οποίων προέρχεται ο τρόμος, όστις έχει το παν καταλάβει. Έχομεν εις την υπηρεσίαν μας ανθρώπους όλων των αρχών, όλων των δογμάτων· επανορθωτάς της μοναρχίας, δημαγωγούς, κοινωνιστάς, στασιαστάς και παντός είδους ουτοπιστάς· έχομεν ζεύξει όλον τον κόσμον εις την εργασίαν. Έκαστος εξ αυτών υποσκάπτει τα τελευταία λείψανα της εξουσίας, προσπαθεί να ανατρέψη παν ό,τι μένει ακόμη όρθιον. Όλα τα Κράτη υποφέρουσιν εκ των τοιούτων ραδιουργιών, ζητούσι την γαλήνην, είναι έτοιμα όπως θυσιάσωσι το παν δια την ειρήνην αλλά δεν θα τοις δώσωμεν την ειρήνην εφόσον δεν θ’ αναγνωρίσωσί την υπερτάτην Κυβέρνησίν μας φανερά και με ταπείνωσιν.
.
Ο λαός ήρχισε να κραυγάζη, ότι είναι αναγκαίον να λύσωμεν το κοινωνικόν ζήτημα δια διεθνούς συνεννοήσεως. Η διαίρεσις του λαού εις κόμματα τους έχει φέρει όλους εις την διάθεσίν μας, διότι ίνα υποστηρίξη τις μίαν πάλην συναγωνισμού, χρειάζεται χρήμα, το δε χρήμα ευρίσκεται όλον εις χείρας μας.
.
Θα ηδυνάμεθα να φοβώμεθα την συμμαχίαν της διανοουμένης ισχύος των βασιλευόντων προσώπων με την τυφλήν ισχύν του λαού, αλλ’ έχομεν λάβει όλα τα δυνατά μέτρα εναντίον τοιούτου ενδεχομένου. Μεταξύ των δύο τούτων δυνάμεων ανηγείραμεν τείχος, δηλαδή αμοιβαίον τρόμον. Τοιουτοτρόπως δε η τυφλή ισχύς του λάου μένει στήριγμα μας και ημείς μόνοι νυν την οδηγώμεν· θα δυνάμεθα να την διευθύνωμεν ασφαλώς προς τον σκοπόν μας.
.
Ίνα δε η χειρ του τυφλού πλήθους μη δύναται να τραβηχθή από την διεύθυνσίν μας, οφείλομεν από καιρού εις καιρόν να τιθέμεθα εις άμεσον επικοινωνίαν με αυτόν, εάν μη προσωπικώς, τουλάχιστον δια των πρακτόρων αδελφών μας. Όταν θα είμεθα εξουσία
ανεγνωρισμένη, θα συνομιλήσωμεν μόνοι μας με τον λαόν εις τας δημοσίας πλατείας, ίνα τον πληροφορήσωμεν περί των πολιτικών ζητημάτων υπό την έννοιαν ήτις θα μας είναι αναγκαία.
.
Πως να ελεγξη τις παν ό,τι τον διδάσκουσιν εις τα σχολεία των χωρίων; Εκείνο όπερ θα είπη ο αντιπρόσωπος της Κυβερνήσεως ή αυτό τούτο το βασιλεύον πρόσωπον, δεν δύναται να μη γνωσθή αμέσως εις όλον το Κράτος, διότι θα διαδοθή πάραυτα δια της φωνής του λαού. Ίνα μη καταστρέψωμεν πρωίμως τα διδασκαλεία των χριστιανών, εγγίσαμεν ταύτα δια σοφής χειρός, επήραμεν εις χείρας μας τα ελατήρια του μηχανισμού των. Τα ελατήρια ταύτα ήσαν διατεθειμένα εις αυστηράν μεν αλλ’ ακριβή τάξιν, ην έχομεν αντικαταστήσει δι’ ενός ατάκτου συστήματος. Εθέσαμεν χείρα εις την δικαιοσύνην, εις τας εκλογάς, εις τον τύπον, εις την ατομικήν ελευθερίαν, και προ παντός εις την εκπαίδευσιν και την ανατροφήν, αίτινες είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της ελευθέρας υπάρξεως.
.
Έχομεν αποκτηνώσει και διαφθείρει την χριστιανικήν νεολαίαν δι’ ανατροφή ς, βασιζόμενης επί αρχών και θεωριών ψευδών, ως γνωρίζομεν, αλλ’ αι οποίαι ενεπνεύσθησαν υφ’ ημών.
.
Επί των υφισταμένων νόμων, χωρίς να τους μεταβάλωμεν ουσιωδώς, αλλά μεταμορφώνοντες μόνον αυτούς δι’ αντιφατικών ερμηνειών, επιτύχομεν τεράστια αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ταύτα εξεδηλώθησαν κατ’ αρχάς εις το ότι τα σχόλια έχουσιν υποκρύψει τους νόμους και μετά ταύτα τους έχουσιν εντελώς καλύψει από τους οφθαλμούς των Κυβερνήσεων, μη δυναμένων ούτω να εννοήσωσι τίποτε εις μίαν τόσον περιπεπλεγμένην νομοθεσίαν.
.
Εκ τούτου η θεωρία του δικαστηρίου της συνειδήσεως. Φοβείσθε ένοπλον εξέγερσιν του κόσμου εναντίον μας, εάν ούτος αντιληφθή ενωρίτερον περί τίνος πρόκειται, αλλά, δια την περίπτωσιν ταύτην, έχομεν εις τας χώρας της ∆ύσεως σύστημα τόσον τρομερόν, ώστε και αι θαρραλεώτεραι ψυχαι να τρέμωσιν· εντός ολίγου αι οργανώσεις μας θα έχωσιν εγκατασταθή εις όλας τας πρωτεύουσας, έτοιμοι ν’ ανατινάξωσιν οιονδήποτε κρατικόν συγκρότημα εναντίον μας».

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Μέρες που είναι, πρέπει να ξέρεις τι είναι αυτή η φωτογραφία…

Μέρες που είναι, πρέπει να ξέρεις τι είναι αυτή η φωτογραφία…

armenians-630x400Πρόκειται για ντοκουμέντο από τα Αρχεία του Βατικανού.
Στις 24 Απριλίου του 1915, δηλαδή πριν ακριβώς 100 χρόνια, λίγες ημέρες μετά το Πάσχα, ο τουρκικός στρατός σταύρωσε γυμνές τις γυναίκες των Αρμενίων.
Ως Γενοκτονία των Αρμενίων αναφέρονται τα γεγονότα εξόντωσης Αρμενίων πολιτών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του Α” Παγκοσμίου Πολέμου.
Ως έναρξη της Αρμενικής Γενοκτονίας συμβολικά θεωρείται η 24η Απριλίου του 1915, όταν η ηγεσία της Αρμενικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης φυλακίστηκε και εκατοντάδες Αρμένιοι της Πόλης απαγχονίστηκαν.
Τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών Αρμενίων ήταν από 600.000 ως 800.000, ενώ Δυτικές και Αρμενικές πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των σφαγιασθέντων στο 1.500.000.
Απριλίου του 1915, όταν η ηγεσία της Αρμενικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης φυλακίστηκε και εκατοντάδες Αρμένιοι της Πόλης απαγχονίστηκαν.
Απριλίου του 1915, όταν η ηγεσία της Αρμενικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης φυλακίστηκε και εκατοντάδες Αρμένιοι της Πόλης απαγχονίστηκαν.
Θεωρείται μια από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες.
Η Τουρκία αρνείται την ύπαρξη «γενοκτονίας» και ισχυρίζεται ότι πραγματοποιήθηκε ένας βίαιος εκτοπισμός του Αρμενικού πληθυσμού.
Η Γενοκτονία των Αρμενίων πραγματοποιήθηκε παράλληλα και με τον ίδιο τρόπο με γενοκτονίες σε βάρος και άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλ. των Ελλήνων και των Ασσυρίων.
http://www.tribune.gr/

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΥΠΕΡΜΥΣΤΙΚΩΝ ΑΤΡΑΠΩΝ!!!!Εις την εικόναν ανωτέρω οι τρεις όπου φαίνοντε εξ' όπισθεν εξεύρουσι τη τέχνη του δόλου, ομοιάζουν Σιωνιστές, εν προκειμένω ο λωλός Αχιλλέας, ο Έλλην. Οι τρεις χρησιμοποιούν τον δόλον χωρίς ενοχές όπως όλοι μας εναντίον των ζώων. Μας θεωρούν ζώα και δεν καταλάβαίνουν πως είναι επίσης υπερζώκα και εμείς όλοι επίσης επειδή κτυπούμε χωρίς φειδώ ενοχής τα ζώα. Εκείνοι είναι χειρότεροι, πιο αποτελεσματικοί εις τα υλόφρονα θέματα. Ενώ οι δυστάζοντες πιο ωφέλιμοι εις τας ψυχάς τους. Όμως διά να μάθουμε εάν κάποιος είναι τω όντι φιλάγαθος πρέπει να του δοθή η εξουσία, η δύναμη και η αυθαιρεσία της ατιμωρρήσιας να κάνει το κακόν της ιδιοτέλειας του και να επιλέξει το συμφέρον της ψυχής. Βεβαίως μακάριος όστις δεν του δύναται η ευχέρεια του πειρασμού της ισχύος να κάνεις το κακόν καλώντας το αγαθόν. 
 .
Η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΥΠΕΡΜΥΣΤΙΚΩΝ ΑΤΡΑΠΩΝ!!!!
.
Το να αναφερόμαστε σ’ αχίλλειον πτέρναν του Σιωνισμού είναι κωμική υπόθεση, αλλά πριν θανατωθεί ο Αχιλλέας θεωρείτο αστείον να υποτίθεται η ύπαρξις αδύνατου θανατηφόρου στοιχείου και σημείου του Αχιλλέα. Η θεά Αθηνά όμως είχε άλλη γνώμη. Ήθελε να τιμωρρήσει τον Αχιλλέα διότι χάλασε τον ιερόν ναόν του Απόλλωνος εις τα παράλια της Τροίας αλλά και περί τινών άλλων ασεβειών του. Παρότι αφέθηκε εκ του Θείου να καταστρέψει τον ναόν δεν αφέθηκε να ατιμάσει την Μοναχή Κασσάνδρα, θυγατέρα του Πρίαμου αδελφήν του Έκτωρ και του Πάρη. Τουτέστιν, η ψυχή της Κασσάνδρας ως ιερός χώρος ήταν ανώτερος εκ του ιερού χώρου του ναού, επειδή η ψυχή είναι αθάνατη. 
.
Η Αθηνά τιμώρρησε τον Αχιλλέα προδίδοντας την αχίλλειον πτέρναν του αλλά συνάμα τον έπεμψε εις την αιωνιότητα της επίγειου μάταιης δόξας ούτως ώστε να να τον γελοιοποιήσει ίσως, ενώ συνάμα να παραδειγματίζει τους μετέπειτα Έλληνες με την ανδρείαν του βαστώντας τους σε συνοχή, και επίσης με τα παραδείγματα ασέβειας ή αδελφοκτονίας του να διαχωρίζει και διαιρεί τους Έλλήνες, επειδή εάν τους άφηνε ενωμένους θα ίσχυε εκείνον όπου ανάθεσε εις γνώσιν πάσι ο Ηρόδοτος: «τους Έλληνες ενωμένους δεν ημπορούν να τους νικήσουν ακόμη και εάν συναχθούν μονόουλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι της Γης». Εάν οι τίγρεις ήσαν αγέλες τα υπερκρατούσαν πλήρως και θα εξαφάνιζαν τα άλλα θηρευτικά είδη, ως εκ τούτου ο Θεός τους έταξε να μάχοντε ως μονάδες, εξ’ ανάγκης, επειδή θηρεύοντας εντός ζούγκλων δεν ευνοείται η ομαδική θήρευση αλλά η ατομική. 
.
Η Αχίλλειος Πτέρνα του Σιωνισμού είναι η ίδια του η Τέχνη. Οι Σιωνιστές παραδέχοντε εις τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών ότι έμαθαν την τέχνην τους παρατηρώντας άλλους εις τους αιώνες. Έλληνες, Άραβες, Ρωμαίους κ.α.. Αντέγραψαν τες τέχνες τους και όπου χρειάζετο τις βελτίωσαν, δεν χρειάζομαι ιθύνοντα να το συνειδητοποιήσω. Επί του παρόντος τα ίδια γίνοντε με τους Σιωνιστές ή μη Αμερικάνους, χρησιμοποιούν έναν συνονθύλευμαν ανθρώπων, τεχνών, πολιτισμών, επιστημών και επιστημόνων, θρησκειών και ιερέων πάσης ειδικότητος δημιουργώντας ένα ανάμεικτον κράμαν, όπως ακριβώς με την πλαστική και χημική επιστημοτεχνική διεργασία. Εάν αυτοί έμαθαν απ’ εμάς και βελτίωσαν την τέχνην μας εμείς πρέπει να μάθουμε απ’ αυτούς και να βελτιώσουμε την τέχνην τους. Δεν υπάρχει άλλη οδός, άλλος τρόπος, παρά η διαδοχική κληρονομία ή και αλληλοκληρονομία διαδοχικώς!!!!
.
Μην λησμονείτε ότι εμείς λάβαμε εξ’ αυτών σκυτάλη της Σωτηριακής Θρησκείας επειδή οι ίδοι ένεκα αλαζονείας αντί να την τηρούν και να της υποκλίνοντε την προσπέρασαν με τους τύπους και τις ιδιοτροπίες της οίησης τους. Τον Χριστιανισμόν. Ο Ιουδαϊσμός ως θρησκεία λήφθηκε από τους Αιγύπτιους και οι Αιγύπτιοι έλαβαν την Μονοθεϊστική Τριαδική Θρησκεία εκ του Έλλην Ερμή του Τρισμέγιστου όπως παραδίδεται εις το έργον του Ποιμάνδρης και των άλλων έργων του επίσης. Οι Ιουδαίοι είναι ελληνικής καταγωγής όπως μαρτυρούν δεκάδες ιστορικά στοιχεία όπως και οι Αιγύπτιοι οι εκγόνοι του Πελοποννήσιου βασιλέα Αίγυπτου ος εξίδρυσε αποικία εις την Αραβία καλουμένη Αίγυπτος. Ο Ιουδαίος Ιστορικός Γλωσσολόγος Ιώσηπος Υαχούντα παραθέτει αμέτρητα στοιχεία. Να λοιπόν η διαδοχή τριών φυλών του ίδου Έθνους των Γραικών ήτοι των Ελλήνων, των Ιουδαίων και των Αράβων καταγωμένων εκ δυσμάς ήτοι εξ’΄Ελλάδι, όχι των καταγωμένων εξ Αφρικής, όπου και αυτοί υπήγαν/έφθασαν εις την Αφρική πριν 9,000,000 έτη σύμφωνα με τον Προϊστορολόγον Αρχαιολόγον Άρη Πουλιανό.
.
Με άλλα λόγια,  εάν θέλεις να νικήσεις έναν Ιάπωνα εις το Ζίου Ζίτσου πρέπει να μάθεις από τον Ιάπωνα την τέχνην του Ζίου Ζίτσου! Λήψετε το ως παροιμία!!!!
.
Ασχέτως εάν το Ζίου Ζίτσου είναι αντιγραφή του αρχαιοελληνικού Παγκρατίου, τώρα είναι πιο αναγνωρίσιμο από το Παγκράτιο. Συνεπώς οι Ιάπωνες έλαβαν από τους Έλληνες το Παγκράτιον και το παραδέχοντε και εμείς πρέπει να λάβουμε από τους Ιάπωνες, τους Ινδούς, τους Κινέζους, τους Κορεάτες κ.α. τις τέχνες του Παγκρατίου όπου διαιρέθηκαν εις υποδενότητες ή αναπτύχθηκαν σε καλύτερους, ισχυρότερους και πιο εξειδικευμένους κλάδους. Το Παγκράτιον είναι η ρίζα και είναι ακόμη το πιο ωμόν και σκληρόν αριανό αγώνισμα, εντούτοις, υπάρχουν λεπτομέρεις εις τις ανατολίτικες αριανές τέχνες όπου κάλλιστα ημπορούν να ενταχθούν εντός του Παγκρατίου ή ας το ονομάσουμε ΥΠΕΡΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΠΑΜΜΑΧΙΟΝ. Παμμάχιον είναι το Παγκράτιον όταν πλέον ο αγωνιστής ή αθλητής δεν μάχεται πλέον με γυμνούς πούδες και χείρες αλλά βαστώνας ή χρησιμοποιώντας πλέον από έναν πτερόν έως έναν τυφέκιον ή ένα σύσστημα πλοήγησης τηλεκατευθυνόμεων πυραύλων της έσχατης γνώσης της σύγχρονης Υπερτεχνολογίας. Να πως συνοψίζοντε ευαρμονικώς τα παλαιά με τα καινούργια δημιουργώντας συνέχεια και όχι στασιμότητα εις την Παράδοση!!!!
.
Το να μάθουμε την τέχνην της πολιτικής των Σιωνιστών εμείς οι Έλληνες είναι τόσον εύκολον όσον να μάθεις όλες τις αριανές/πολεμικές τέχνες του κόσμου εν ριπή οφθαλμού μίας νυχθός!!!! Αυτό σας το λέγω διά να καταλάβουμε πόσον μώροι, αδαείς και ανίδεοι περί του πολιτεύειν είμαστε εν συγκρίσει με τους Σιωνιστές. Είναι θαύμα ότι υπάρχουμε, Θεία Πρόθεση και Πρόνοια επειδή υπάρχουν Έλληνες όπου προσεύχοντε και την Προσευχή είναι όπου θέλουν ν’ απαγορεύσουν με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα οι Σιωνιστές, με απώτερον μυστικόν τους όπλον να μας φορήσουν το Σιωνστικόν Αντίχριστον Μικροψήγμαν ούτως ώστε να μην αρθρώνουμε ούτε το φωνήεν «α» χωρίς την θέληση τους, αφού θα μας μετατρέψουν σε ζομπυκά μηχανικά σαρκικά όντα άνευ ψυχής.
.
Οι πρώτοι όπου θα εφαρμόσουν, θα παραδειγματιστούν και θα χρησιμοποιήσουν με διαλογική περίσκεψη τα όσα αναφέρω εδώ, είναι οι Σιωνιστές επείδη λαμβάνουν πολύ υπόψιν τα λόγια του καθενός και αν τους αρέσουν τα ενσωματώνουν με σοφία υπομονής εις τον κλαδικόν πολυλαβύρινθον της πολυπολιτικής τους. Όλα τα στρατόπεδα της πολιτικής είναι ιδικά τους πόθεν να χάσουν; Όταν χάνει έναν στρατόπεδον τους ή μία πολιτική παράταξη ή τακτική, χάνει με τέτοιον τρόπον ώστε να κερδίζουν! Χαχαχα, δι’ αυτού είναι σε αφασία σύγχυσης όσοι προσπαθούν να τους παρατηρήσουν και να καταλάβουν, επειδή κανένα πολιτικό σύσστημα και ιδεολογία δεν είναι ζωντανό και φέρνει τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα όπου του καθορίζουν οι ελέγχοντες αυτά ανά έκαστη φορά. Διά να καταλάβετε θα σας το απλοποιήσω μαθηματικώς, επειδή τα απλά μαθηματικά όλοι τα ψιττακίζουν ελάχιστοι τα καταλάβουν εις ευ+βάθος. Λοιπόν, ο ας υποθέσουμε ότι ο Κρίτων  και ο Λυκίας είναι στοιχημάτουροι, ο Σαρπηδώνας και ο Μίνωας είναι πυγμάχοι. Ο Κριτίας εμφανίζεται ότι υποστηρίζει τον Σαρπηδώνας και ο Λυκίας τον Μίνωα, εντούτοις, οι δύο στοιχημάτουροι είναι υπαξιωματικοί του Δηνάριου ο οποίος καθορίζει αισθητώς και ανεπαίσθητως τις πυγμαχομαχίες, είτε κερδίζει ο Σαρπηδών (ή Κομμουνιστής) είτε κερδίζει ο Μίνωας (Δεξιός) υπερκρδίζει ο Δηνάριος, ο Κριτίας και ο Κρίτων και χάνει ο Σαρπηδών, ο Μίνωας και συναμφότεροι οι οπαδοί ή ομοταξίτες τους, χαχαχαχα, να αυτόν το απλόν σιωνιστικόν κόλπον το οποίον εφαρμοζώντας από τινούς (όχι όλους) Έλληνες και άλλους της Αρχαιότητος σε τοπικές διοικήσεις το εφαρμόζουν ανά τω παγκόσμιω οι Σιωνιστές με υπομονή χιλιετηρίδων, χαχαχαχα, ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΔΙΑΤΙ ΑΠΟΚΑΛΕΣΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΩΣ ΜΩΡΟΥΣ ΠΟΛΤΙΚΩΣ;;;; ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΜΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΣΧΕΔΟΝ ΕΙΣΑΙ ΜΩΡΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.
.
Λοιπόν το πρώτον ουσιαστικόν μάθημαν και βαθμίδα απομωρήσεως είναι η συνειδητοποίση τινός ότι είναι μώρος διά της αυτογνωσίας μέσω της αυτοκριτικής, να λοιπόν ότι έχει δίκαιον ο Χριστιανισμόν περί αυτοκριτικής και το Μαντείον των Δελφών περί γνώσθι σ’ εαυτόν. Πόσοι όμως τα καταλάβαιναν τότες και τούδε; Όλοι το ψιττακίζουν ελάχιστοι το ενσυνειδητοποιούν έως του πυθμένος του νοήματος του εν λόγω ρήματος.
.
Όμως οι Σιωνιστές δεν είναι οι πιο αξιοθαύμαστοι πολιτικοί αλλά οι πιο αξιολύπητοι επειδή όσον πιο επιτυχημένοι γίνοντε εις την πολιτική των άνευ ηθικών αναστολών και συσστολών και των άνευ περιστροφών τόσον πιο αξιοθρήνοι γίνοντε ψυχικώς, αφού θυσιάζουν τα τρόφιμα της αρετής, του δικαίου, της φιλευσπλαγχνίας και της ειλικρίνειας και αγάπης προς αλλήλους ημετέρους, ξένους και εχθρούς διά χάριν των τροφών της μάταιης επίγειης επιτυχίας. Είναι ως να καπνίζεις επειδή αρέσει εις την καύλαν (ηδονήν) σου αλλά σκοτώνεις τα όργανα της αναπνοής σου, τους Πνεύμονες = μεταφορικώς και κυριολεκτικώς εκ του Πνεύματος. 
.
Εάν οι Σιωνιστές καταλάβαινα το ανωτέρω θα εφάρμοζαν το αντίστροφον εξ’ όσων πολιτεύοντε τούδε και το αντίστροφον τους είναι ο ΑΓΝΟΣ ΙΕΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ!!!!
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΚΟΛΑΣΜΕΝΩΝ ΝΕΚΡΩΝ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΚΟΛΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΝΤΩΝ. Θεωρώ ταπεινώς ότι αυτή είναι η υπεραγαπώτερη προς τον πλησίον προσευχή ήτοι προσευχή ανθρώπου υπέρ ανθρώπου. Και ποίος θα σώσει; Ο Θεός! Πως είναι δυνατόν μην υπεραγαπάεις Τον Θεόν ος θα σώσει τους συνανθρώπους σου;
.
ΟΣΤΙΣ ΕΞΟΡΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΑΡΘΡΟΝ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΓΑΠΗ ΜΕΣΑ ΣΟΥ. ΟΣΤΙΣ ΔΘΣΘΥΜΗΣΕΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΟΔΕΥΕΙ ΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ.
.
ΚΥΠΡΙΑΣΤΙ ΤΟ ΡΗΜΑ ΜΩΡΙΖΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΩΡΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΖΑΛΙΣΜΕΝΟΣ, ΣΥΓΧΥΣΜΕΝΟΣ, ΕΞΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΚΤΥΠΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΖΑΛΙΣΤΕΙ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΕΜΩΡΗΣΕΝ!!!! ΔΗΛΑΔΗ ΕΓΙΝΕ Ο ΝΟΥΣ ΤΟΥ ΖΕΛΕ = ΖΑΛΑΤΙΝΑ (ΕΚ ΤΟΥ ΖΑΛΗ;) = ΤΖΙΕΛΛΑΝΤΙΝΗ. ΖΑΛΑΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΕΜΩΔΗΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΜΙΛΛΑΡΩΤΗ (ΕΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΛΛΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΙΠΟΣ) ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΙΠΟΥΣ.
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

ΟΛ’ Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το καλούμενο άστρο του Δαυίδ (παραφθορά του Διάβιου) ή ΑΛΛΗΛΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΓΩΝΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ όπως τα αποκαλώ ή εξάλφα είναι υπερπαμπάλαιον ελληνικόν σύμβολον, έκτοτε όπου οι Γραικοί ήταν οι Έλληνες και οι Ιουδαίοι. Πριν να αποστατήσουν εκ της ελληνικής των καταγωγής οι Εβραιοϊουδαίοι, ένεκα κακίας και άλλοτε ένεκα επιβιωτικής κούρσας εις τους βασάνους της ερήμου. Ο ανεκδιήγητος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κρυπτοϊουδαίος/Μασσώνος ή Ιουδαίος με την πρόφαση του οικονομικού οφέλους από πιθανούς Τούρκους θέλησε να αλλάξει την Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου σε Λεωφόρο Κκεμάλ Αττατούρκ. Επέδειξε με ζήλον δεκάδες πρωτοποριακές αντιελληνικές, πανηλίθιες και αμόρφωτες ιδέες, διότι ώφειλε να γνωρίζεις εντός της σαχλής ψευδοαριστοκρατίας ότι οι Ιουδαίοι είναι και θα είναι αποστασιασμένη ελληνική φυλή, άλλωστε διά να λέμε την αλήθεια πάντοτε οι Έλληνες ήσαν εις διχόνοια ανά μεταξύ πόλεων και περιοχών, η ελληνική φυλή των Ιουδαίων δεν αποτελεί εξαίρεση εις τον διχονοιακό ελληνικό κανώνα!!!!
.


ΟΛ’ Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ  ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
.
Περί του εν λόγω θέματος έχουμε αναφερθεί κατ’ επανάλειψη, εδώ θα επαναλάβουμε μερικά παραδείγματα.
1.        Ο μέγας Ιουδαίος Γλωσσολόγος Ιώσηπος Yαχούντα (Joseph Yahunda) το αποδεικνύει εις το έργον του Hebrew is Greek = Τα Ιουδαϊκά είναι Ελληνικά. Τεκμηριώνει βεβαίως και το αυτονόητον ότι αν είναι τα ιουδαϊκά γράμματα και γλώσσα ελληνικά τότε και ο ιουδαϊκός λαός είναι ελληνικός.
 .
2.        Ο βασιλέας της Σπάρτης Αρέας εν έτει 148 π.Χ. έστειλε πρεσβεία εις τον αρχιερέα Οινία των Ιουδαίων ότι κατάγοντε από την Σπάρτη τον ευχαρίστησαν. Οι Σπαρτιάτες προσέφεραν κοινοκτημοσύνη/κομμουνισμό (να από πού γνωρίζουν οι σύγχρονοι Ιουδαίοι τον κομμουνισμόν κον = συν = συμμονισμόν = συν+κκομον = κοινόν, από τους Σπαρτιάτες προγόνους των. Η κοινοκτημοσύνη αφορούσε ανά πάσα στιγμή αρωγήν σε όπλα, πολεμοφόδια και τρόφιμα. Ο Αρέας τους είπε ότι η πανάρχαια έγγραφος παρακαταθήκη της Σπάρτης ανάφερε ότι οι Ιουδαίοι είναι αδέλφια σας καταγώμενα απ’ εδώ!!!! Σπάρτη και Ιουδαία οι μοναδικές χώρες όπου θεωρούν Ιουδαίον τον εκ μητρογονίας τέκνον.
 .
3.        Όταν οι Αθηναίοι λεηλάτησαν αγρίως την Δήλον, την γενέτειρα του θεού Απόλλων όσοι σώθηκαν προσέτρεξαν εις την Ιουδαία, Παλαιστίνη και άλλες εκεί περιοχές και ενώθηκαν με τους Εβραίους.
 .
4.        Όταν λεηλατήθηκε η Τροία το Ίλιον προσέπεσε εις τας χείρας των Δαναών. Άποικοι από την πόλη Σολυμοί έκτισαν ιερόν και το ονόμασαν Ιερόν των Σολυμών και οι ίδιοι Ιεροσολυμίτες. Τα Ιεροσόλυμα είναι πόλη των γόνων των Σολυμών.
 .
5.        Δαναοί μετά την κατάκτηση του Ιλίου έκτισαν ιερόν εις τον ποταμόν όπου εφημερών καλείται Ιορδάνης. Ήτοι Ιερόν των Δανανών = Ιεροδάνης και εκ παραφθοράς Ιορδάνης. Ξενοβαρβαριστί κατάληξε Τζιόρταν ρίβερ ενώ τα Ιεροσόλυμα Τζιαρούσαλημ, να πού κρύβεται η πολύχρυσος ελληνικότητα.
 .
6.        Ο Ιώσηπος Υαχούντα αναφέρει εις το βιβλίον του Τα Εβραϊκά είναι Ελληνικά το οποίον εξέδοσε το Πανεπιστήμιον της Οξφόρδης της Αγγλίας και αγόρασαν κατ’ επανάληψη όλα τα αντίτυπα οι Εβραιοσιωνιστές ώσπου το βιβλίον απαγορεύτηκε και συγγραφέας εξαφανήστηκε, ότι και οι τρείς Μονοθεϊστικές Θρησκείες είναι Ελληνικές και τεκμηριώνει του λόγου το αληθές. Ο Υαχούντα εις το τέλος του βιβλίου του αναφέρει ότι το επόμενον βιβλίον του θα είναι το Τα Αραβικά είναι Ελληνικά, αλλά τον εξαφάνισαν. Διαθέτω το εκδομένον βιβλίον.
 .
7.        Είναι ν’ απορεί κανείς διατί οι Σιωνιστές εξαφάνισαν και απαγόρευσαν το βιβλίον του Υαχούντα; Μα διότι ένας ιδικός τους επιστήμονας τεκμηριώνει ότι οι Ιουδαίοι είναι Έλληνες, η γλώσσα τους παραφθορά και εκβαρβαρισμός της ελληνικής γλώττας, οι θρησκεία τους ελληνικής προελεύσεως από τα Καβήρεια και Ελευσίνια Μυστήρια και άλλες συγγενικές ελληνικές δοξασίες όπου υμνούν Τον Τριαδικόν Θεόν. Και εν κατακλείδι, ότι η μυθολογία ή η αρχαία λογοτεχνία τους είναι ελληνικής προελεύσεως αμιγώς ή με διαφοροποιήσεις, όπως κάλλιστα συνέβαινε και εις τον ελληνικόν χώρον από τόπον σε τόπον οι μύθοι να διαφέρουν περί του ίδιου αναφερόμενου περιστατικού. Εκεί όπου οι Εβραίοι μάχοντε να πείσουν ψευδώς τους ανθρώπους ότι όλες οι φυλές κατάγοντε από την Ιουδαία, ο Υαχούντα και άλλες πηγές τους χαλούν την δολοπλοκία παρουσιάζοντας στοιχεία ότι και οι Ιουδαίοι και οι άλλοι λαοί έχουν πρωτόριζα την Ελλάδα. Άλλωστε, η χώρα όπου έχει την αρχαιότερη γλώσσα ήτοι την Πρωτόγλωσσα είναι η Μήτρα όλων των Φυλών!!!!
 .
8.        Τα ονόματα όλων των μητέρων των Αποστόλων Του Χριστού είναι ελληνικά εκτός του προδότη Ιούδα ο οποίος είναι Ιουδαίος, ελληνικής καταγωγής επίσης, επίσης τα ονόματα των Αποστόλων είναι ελληνικής καταγωγής αμιγώς ή κατόπιν παραφθορών. Επί παραδείγματι, η λέξη Ιουδαίος είναι η λέξη Υιουδαίος = αυτός όπου έχει δέος εις Τον Υιόν εκ π.Χ. και είναι λέξη όπου προσδιορίζει τους π.Χ. και δη τους προφήτες και όχι όλον το συνονθύλευμα των «Ιουδαίων» άπιστων εις Τον Χριστόν, δεν το λέγω εκ κακίας.
 .
9.        Ο Χριστός είναι αυτός όπου έχει το χρίσμα, ελληνικότατη ρίζα. Ο Ανδρέας εκ του ανδρείος, ο Πέτρος ή Σίμωνας εκ της πέτρας ή του σιμός = πλατυμύτης αρχαιοελληνιστί. Ο Ιωάννης σημαίνει ο εξ’ Ιωνίας καταγώμενος, ο αρχιερέας Οινίας = εκ του οίνος, ο αρχιραββίνος Νικόδημος ελληνικότατο όνομα. Ο ραββί = ιεραύι = ιερέας. Η Παλαιστίνη = Φιλισταία = φίλοι με τα ίστια Κρητικοί. Οι Σαμαρείτες ή Σαμαρίτες εκ της Σάμου ή Σαμαριάς; Ο Ηλίας εκ του ήλιος, ο Ενώχ = Ενώχιος, ο Ισαάκ = Ισάξιος, ο Αβραάμ = Αύραμος = εκ της αύρας, ο Ιωνάς = Ιώνας, Ιησούς = Ιαματιστής = Ιάσων = Ίαση = Θεραπεία και Θεραπευτής. Η Μαρία αρχαίον ελληνικόν όνομα όπως και η Άννα (αν+να = αν θέλεις να = ιδού και ο Θεός της έδωκε την Θεομήτωρ Παναγία ως γόνον). Ο Ισαάκ υποδηλοί ότι είναι ο Ισάξιος του Αύραμου. Ο Ιερεμίας = ιερόν εμού, ενώ Τζιέρεμυ τι σημαίνει; Ο Θεός καλείται Ελ = Αλ ή Ηλ = Ελίας, Αλίας, Ηλίας = Ήλιος, Ελ = φως. Εις την μαγείαν τους οι Ιουδαίοι αναφέρουν την λέξην Τετράγραμμον. Το μάννα ή μάνα είναι η μητέρα και το καλούμενον μηννά ή μηνά αρχαιοελληνιστί = το φαγητόν όπως ακόμη λέγεται εις την βρεφική γλωσσολογία εν Κύπρω. Χέμπρου = Εβραίος εκ του Ευ+ραίος = ρέω ή ραίω προς το ευ = αγαθόν. Το Ισραήλ = Εισραήλ = εις ρα ήλ = προς τον ρα/βασιλέα του φωτός/ηλ, εξού Ισταμπούλ = Εισταμπούλ = εις την Πόλιν. Ο Δαυίδ παραφθορά του Διάβιου = αυτός όπου έχει βίον Θεού/Δία εξού και το όνομα Δαυίδ εβραϊστί καλείται αυτός όπου έχει την ζωή του Θεού. Οι Εβραίοι δεν είναι Ευραίοι μήδε Υιουδαίοι μήδε Εισραηλίτες αλλά καταραμένοι όπως είπε ο Χριστός έναντι της υποκριτικοκεντρικότητος των, εξού και προσαρμόζοντε εις όλες τις περιστάσεις και κατάστασεις. Ο ίδιος «Εβραίος» είναι και κομμουνιστής και κεφαλαιοκράτης, αγάπαει Τον Θεόν λέγει αλλά επίσης λέγουν πως ο ραββίνος μπορεί να έχει δίκαιον όπου να τον φοβάται ο Θεός, ενώ εις την Καμβάλλα λένε πως μπρούν να αρπάξουν την εξουσία Του Θεού εάν ευρεθούν την κατάλληλη στιγμή εις το κατάλληλον μέρος με την κατάλληλη ταχύτητα, τέτοια λόγια λογιζόταν και λογίζεται ακόμη ο πατέρας τους Εωσφόρος. Ο Χριστός τους το είπε ότι είναι παιδιά του Διαβόλου και με αυτά τα λόγια Του συλλέγει ότι δεν είναι «Ιουδαίος» μήδε Υιουδαίος αλλά ο Ίδιος ο Υιός Του Τριαδικού Θεού δοξάζω Τον και προσκυνώ Τον και όστις βρυκολακιάσει με την ευομολογία μου ας βρυκολακιάσει, κακόν της ψυχής του κάνει δυστυχώς!!!! ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ (ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ) ΕΙΠΕ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. Ο ΔΕ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ ΑΠΑΓΟΗΤΕΥΤΗΚΕ ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΟΙ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΟΤΙ ΟΠΟΤΕ ΑΝΑΦΕΡΩΤΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ Ή ΤΟΝ ΗΛΙΑΤΩΡΑ ΜΕ ΛΑΤΡΕΙΑΝ ΕΝΝΟΟΥΣΕ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ!!!!
10.     Ο Τριαδικός Θεός να σώσει τας ψυχάς όλων των κολασμένων νεκρών και όλων των κολασμένων ζωντανών!!!!
 .
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

ΠΩΣ ΜΙΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΡΩΣΣΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝΠΩΣ ΜΙΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΡΩΣΣΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ
.
Εαν και εφόσον η Ρωσσία δεν κινείται υπό της επιρροής των Σιωνιστών και η Τουρκία τω όντι επιδιώκει ή επιθυμεί την αυτονομία της εκτός σιωνιστικής επιρροής, τότε μία σύμπνοια, συνεργασία και συμβιβαστική αλληλοπροσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών συμφέρει την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμόν, αφού εις τα μέτρα του αλληλοσεβασμού μεταξύ Ρωσσίας Τουρκίας ενυφίσταται ο σεβασμός προς έκαστη Ορθόδοξη Χώρα. Βεβαίως η άμυνα και η προοπτική της δεν παύει ποτέ να ευγρυπνεί δεόντως με όλας τας δυνάμεις της.
.
Μία τέτοια εξέλιξη εάν και εφόσον είναι ειλικρινής ως επί τω πλείστον, τότε η Τουρκία και η Ρωσσία εν μέρει απεξαρτοποιείται εκ της επικύνδινης επιρροής του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε. και των άλλων Εβραιομασσωνικών Οργανώσεων όπου ως γνωστόν ορκίστηκαν να εξαλείψουν τους Έλληνες και τους Χριστιανούς και δη τους Ορθόδοξους. Θέλουν τους Έλληνες νεκρούς είτε έχουν χριστιανική είτε νεοεθνικοκεντρική συνείδηση και αντίληψη ή πεποίθηση, ασχέτως τι και πόσον είναι εσσφαλμένον ή μη εις τας εν λόγω πεποιθήσεις.
.
Η επιρροή των Ιουδαίων επί των Τούρκων κατά των Ελληνοχριστιανών είναι ανεπαίσθητη και κατάφορη. Ώθησαν τους Τσέτες Τσετσένους Τούρκους εναντίον μας εξ’ ανέκαθεν διά μέσω οίασδηποτε τουρκεθνότητος. Εάν η καταλυτική αυτή ιουδαϊκή επιρροή εκμειωθεί ή εκλείψει είναι προς το συμφέρον μας εκτός και αν το μετατρέψουμε προς ζημίαν μας. Βεβαίως κάλλιστα η συμμαχία Ιουδαίων Τούρκων κατά των Ελληνοχριστιανών θα μπορούσε να είναι υπέρ μας εάν η πίεηση αυτή ευμετασχηματιζόνταν σε επωφελείς επινοήσεις, προγάμματα και ταπεινωτικές πνευματικές προσευχές και πράξεις αγνής δύναμης!!!!
.
Εάν οι Τούρκοι πιστεύσουν ότι ο πρώτος τους εχθρός είναι ο Ιουδαίος Εβραιομασσωνιστής Αμερικανοκεντρικός Δάκτυλος τότε είμαστε σ’ ευοίωνον δρόμον, αλλά προσέξετε οι δρόμοι αλλάζουν απότομα ένεκα της ικανότητος, της κινητικότητος και της δολοπλοκίας των εχθρών. Εις τέτοια περίπτωση εάν οι Σιωνιστές καταλάβουν ότι χάνουν το παιχνίδι πριν το χάσουν προσφέρουν γενναία δώρα κολακείας των πρώην εχθρών τους ούτως ώστε να διαιρέσουν τους εθχρούς τους και να τους μεταβάλουν σε αλληλοεχθρούς με τους ίδιους να παραμένουν ουδέτεροι και ψευδόφιλοι προς αμφότερους, σχηματίζονταν ομάδες όπου συμβουλεύουν και συνάμα υπονομεύουν αμφότερα τα στρατόπεδα. Είναι ως να παίζουν μπιλιάρδον, όποια ομάδα (ξένη χώρα) χάσει κερδίζουν και όποια κερδίσει πάλαι κερδίζουν επειδή την ελέγχουν και λαμβάνουν εκ του κέρδους την κρυφή και φανερή μερίδα του λέοντος. Τέτοια πρέπει να κάνουμε και εμείς διά τους ανθρώπους μας έστω και αν οι Σιωνιστές δεν το κάνουν όσον σωστά το διηγούμαι. 
.
Η Τουρκία είναι αναμεσίς δύο εχθρών και φίλων, της Αμερικής των Ιουδαίων και της Ρωσσίας των Χριστιανών με την συνεπιρροή των Ιουδαίων. Όποιον δυσαρεστήσουν θα τους κτυπήσει και επειδή απειλεί να γίνει υπερδύναμη ίσως να στήνεται η πλεκτάνη εξόντωσης της εκ κοινού και ύστερα ν’ ακολουθήσει ο γενικότερος πολυπλόκαμος Ρωσσοαμερικανός πόλεμος όπου εις αμφότερα τα στρατόπεδα θα λαμβάνουν σκληρές αποφάσεις οι Ιουδαίοι Μασσώνοι σε μεγάλον ποσοστόν.
.
Η παγκόσμια πολιτική είναι έναν παιχνίδι όπου ο καθείς κατασκοτώνει (καταστρέφει ή ανακόπτει την πρόοδον του και την ύπαρξην του ει δυνατόν) όποιον μπορέσει συνεργαζόμενος με εθχρούς και φίλους ή και αμφίφιλους μέχρι να παραμείνει ένας νικητής. Η πολιτική είναι η ευγενική και δολοπλόκα διπλομματική υπερπολυυποκριτική οργανωμένη εγκληματικότητα. Οι Σιωνιστές έχουν καταφέρει εν πολλοίς κάποιες χώρες να μην έχουν ιδική τους πολιτική μυόντας τους πολιτικούς μέσω της Μασσωνίας σε ακριβοπληρωμένους ποταπούς βδελυγματικούς πιθήκους και υπερπιθήκους (μεγάλους ψευδοηγέτες των χωρών των). 
.
Πάντως πρωτίστως πρέπει να διαλύσουμε την Ε.Ε. η οποία εν τέλει θέλει να μας επιβάλει το ζομπυκό καθεστώς της ταυτότητος του μικροψήγματος/μικροτσίψ πλήρους ελέγχου σώματος και πνεύματος εκ του Αντίχριστου Σατανοθηρίου το οποίον προφητεύει με λαμπρή επίκαιρη διαύγεια ο μέγας άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ο καταγώμενος φύσει γονιδίων εκ της Ιωνίας της Μικρασσίας μας. 
.
Η πολιτική είναι η πρόοδος του νόμου της ζούγκλας.
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

Γιατί αποκρύπτονται οι Κέλτικοι μύθοι από το Υπουργείο Παιδείας όπου ομιλούν για Ελληνική καταγωγή Ιρλανδοί και Βρεττανοί ; ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΕΡΜΕΙΔΗ

Γιατί αποκρύπτονται οι Κέλτικοι μύθοι από το Υπουργείο Παιδείας όπου ομιλούν για Ελληνική καταγωγή Ιρλανδοί και Βρεττανοί ; ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΕΡΜΕΙΔΗ
Οι γραπτές ιστορικές πηγές του Ελληνικού και του Ρωμαϊκού κόσμου είναι ελάχιστες. Ως λαός αναφέρονται αρχικά από τον Εκαταίο τον Μιλήσιο στο έργο του «Γεωγραφικά», δηλαδή τον 5ο αιώνα π.Χ. Ο Ιούλιος Καίσαρ στο βιβλίο του «Περί του Γαλατικού Πολέμου», ένα βιβλίο με την μορφή των απομνημονευμάτων μας δίδει τις ακόλουθες πληροφορίες : ότι οι θρησκευτικές τελετές των Κελτών και των Γαλατών ήσαν ίδιες με τις Ελληνικές, ενώ στην γλώσσα όπου έψελναν οι Δρυΐδες ήτο επίσης η Ελληνική. 

  Αλλά και οι αξιωματικοί του συνεννοούντο με τους ιερείς των Κελτών, τους Δρυΐδες, ομιλούντες την Ελληνική γλώσσα. Όπως και οι θεοί τους είχαν ίδιες ή παραφθαρμένες ονομασίες ελληνικές, όπως Diis Pater – Δεύς [Ζεύς] Πατέρας. 
  Η ελληνική μυθολογία μας αναφέρει ότι όταν ο Ηρακλής εξεστράτευσε στην Δύση, ερωτεύθηκε την Γαλάτεια, μια νύμφη όπου μαζί της απέκτησε δυο υιούς τον Κέλτη και τον Γαλάτη. Όπου από αυτά τα δυο παιδιά του προήλθαν οι Κέλτες και οι Γαλάτες. Πρώτα στην Ιρλανδία και μετά την Βρεττανία. 
  Στην Ιρλανδία οι κέλτικες παραδόσεις και οι ελληνικότητες δεν εχάθησαν ποτέ. 
  Όπου αυτό φαίνεται και από την Κέλτικη μυθολογία, και πρώτοι ήσαν οι Δαναοί και μετά οι Μιλήσιοι. Αναφέρει : 
«Μετά την δεύτερη μάχη του Μάγκ Τουρέδ [ετυμολογία αγγλικών λέξεων], οι Δαναοί [οι Δαναοί αναφέρονται στα Ομηρικά Έπη, όπου είναι η άλλη ονομασία των Αχαιών Ελλήνων] εκυβέρνησαν την Ιρλανδία μέχρι τον ερχομό των Μιλησίων, υιών του Μιλήτου [Η Μίλητος ήτο αποικία των Αθηναίων]». 
  Ο Ιρλανδικός μύθος αναφέρει ότι η φυλή αυτή κατήγετο από θείους προγόνους. 
 
Συνεχίζει : Ήτο Πέμπτη, Πρωτομαγιά και 17η ημέρα της Σελήνης [Σεληνιακό ημερολόγιο], όταν οι Μιλήσιοι έφθασαν στην Ιρλανδία. Πρωτομαγιά αποβιβάσθηκαν και ο Παρθάλων στα νησιά. Ο Ιρλανδικός μύθος αναφέρει ότι ο Βασιλέας Παρθάλων, ήρθε στην Ιρλανδία τρεις αιώνες περίπου μετά τον μεγάλο κατακλυσμό. Λέγεται ότι ξεκίνησε από την Μακεδονία ή Μέση Ελλάδα συνοδευόμενος από μια μικρή ομάδα ανθρώπων. 
  Ανάμεσά τους ήσαν 3 Δρυΐδες από την Δωδώνη, που ονομάζοντο Φίος, Αίολος και Φ.....ρης. 
 
  Ένα αρχαίο Ιρλανδέζικο ποίημα του Αμέργινου λέγει : «Επικαλούμαι την γη της Ιρλανδίας. Γαλήνια είναι η γόνιμη θάλασσα γόνιμα είναι τα βουνά με καρποφόρα δένδρα, γεμάτα με καρποφόρα δένδρα είναι τα δροσερά δάση, δροσερά είναι τα νερά των καταρρακτών, από καταρράκτες σχηματίζονται οι βαθιές λιμνούλες, βαθιές λιμνούλες είναι οι πηγές των πλαγιών. Μια πηγή φυλών είναι η μεγάλη συνέλευσις, η συνέλευσις των βασιλιάδων της Τάρας. Η Τάρα είναι η ακρόπολις των φυλών, των φυλών των απογόνων του Μίλητου, του Μίλητου με τα πολλά καράβια και τις λέμβους. 
  Μια μεγαλειώδης λέμβος είναι η Ιρλανδία, η μεγαλειώδης Ιρλανδία, η πολυτραγουδισμένη. Να μια επίκλησις μεγάλης τέχνης Επικαλούμαι την γη της Ιρλανδίας».
  Υπάρχει ακόμη πλήθος Ιρλανδικών μύθων που αναφέρονται στα ελληνικά φύλα που την αποίκισαν. 
  Ακόμη και σήμερα οι Ιρλανδοί υπερηφανεύονται για την Ελληνική τους καταγωγή, όπου το κυρίαρχο πολεμικό τραγούδι του Ιρλανδικού Επαναστατικού Στρατού [Ι.Ρ.Α], έχει τον τίτλο «Ένα έθνος ενωμένο, ακόμη μια φορά», ανάμεσα στους στίχους του, υμνεί τους 300 του Λεωνίδα που εθυσιάσθηκαν για την Ελευθερία και καλεί τους Ιρλανδούς να θυμηθούν τους προγόνους τους και να τους μιμηθούν. 
  Σήμερα επίσης υπάρχει στην Ιρλανδία πόλη με το όνομα Salonica, δηλαδή Θεσσαλονίκη, στην πλατεία της οποίας υπάρχει και άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεύτερον στην Βρεττανία, οι μύθοι και οι παραδόσεις είναι και εδώ πάρα πολλές. Ο Αινείας μετά την άλωση της Τροίας, διέφυγε στην Ιταλία. 
 Ο εγγονός του ο Βρούτος, σε ηλικία 15 ετών, αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει την χώρα στην οποία είχε γεννηθεί, και ηγούμενος με 3.000 νεαρούς Τρώες, ξεκίνησε να βρεί την τύχη του. 
  Στην εκστρατεία του αυτή τον ακολούθησαν και οι Έλληνες της κρητικής αποικίας της Καλαβρίας [περιοχή της νοτίου Ιταλίας], με ηγέτη τον Τεύκρο. Μετά από πολλές περιπέτειες αποφάσισε να αποικήσει την μεγάλη Λευκή νήσο της Βορείου θαλάσσης, όπως ονομάζετο τότε η Βρεττανία. Έφθασαν εκεί αφού εξερχόμενοι από τις Ηράκλειες στήλες ταξίδεψαν δυτικά, συναντώντες 4 τρωϊκές αποικίες τις οποίες κυβερνούσε ο Τράνιος. 
  Έφθασαν στην Λευκή Νήσο, όπου και την ονόμασαν Βρουτανία, από το όνομα του Βρούτου, όπου ίδρυσαν μια πόλη και την ονόμασαν Νέα Τροία, η οποία είναι το σημερινό Λονδίνο. Συμφώνως με όσα αναφέρει ο Όμηρος στην «Ιλιάδα», οι Τρώες μαζί με τους Κρήτες θεωρούνται οι αποικιστές της Βρεττανίας [παραφθορά του Βρουτανία ;], αλλά και οι ιδρυτές του πρώτου πολιτισμού στην Λευκή Νήσο. 

[η βιβλιογραφία αποκρύπτεται μερικώς ή ολικώς εξ αιτίας της αντιγραφής των άρθρων του βιβλίου άνευ αναφοράς του βιβλίου και του συγγραφέως, εξ αιτίας αυτού μέχρι της κυκλοφορίας του βιβλίου τέλος του 2016 [λόγω πληθώρας ύλης] θα αποκρύπτεται. Σας ευχαριστώ ] 

Απόσπασμα από το βιβλίο του συγγραφέως Ομήρου Ερμείδη με τον τίτλο «Αναμνήσεις από το μέλλον του χθες» υπότιτλο «Ηρωολόγιον Αγιολογιον» υπό έκδοσιν τέλος 2016 

http://pirforosellin.blogspot.gr/ - Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Πως ένας ραββίνος το 1928 μ.Χ. κάνει σατανική επίθεση Αποχριστιανισμού και Διαίρει και Βασίλευε κατά των Ελλήνων και ΧριστιανώνΟ ραββίνος γράφει σε μία εποχή όπου διέρρευσαν τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών και μάχεται να κατευνάσει τους Χριστιανούς με δολοπλοκίες εναντίον της ίδιας τους της θρησκείας ως δήθεν συνωμοσία των Εβραίων, ούτως ώστε να τους φέρει εις αντιμαχία, εμφυλίους πολέμους, δυσπιστία, απομάκρυνση από Τον Χριστόν κ.α. Λαμβάνει τους οφθαλμούς των Χριστιανούς και μετατοπίζει τον τόπον της μάχης από τα Πρωτόκολλα εναντίον Του Χριστού. Εντούτοις, όστις ανάγνωσε τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών αντιλαμβάνεται ότι τέτοιες υπερβάρβαρες αρρωστημένες ιδέες χωρίς ηθικές αναστολές εφαρμόζουν μόνον οι Αντίθεοι και οι Άθεοι όπως οι Ιουδαίοι. Εις τα Πρωτόκολλα κομπάζουν ότι κανείς δεν γνωρίζει τα μυστικά της θρησκείας τους. Εγώ τα γνωρίζω είναι η προσποίηση ότι πιστεύουν σε Θεόν ενώ πιστεύουν εις την προσωπική τους πρόοδον ήτοι την υλόφρονη ιδιοτέλειαν!!!!
Ο ραββίνος δεν είδε εν ονείρω τον Άγιον Απόστολον Απολλινάριον όπως εγώ και ενώ δεν τον γνώριζε, δι’ αυτού αμφιβάλλει περί του Χριστιανισμού και ο Θεός δεν έχει ανάγκη να δείχνει σημάδια εις τους άπιστους, από φιλευσπλαγχνία υπέρ των αυτοσυνειδητούντων την άθλια ψυχοκατάσταση!!!!
.
Οι ραββίνοι είναι τόσον ικανοί ψεύτες ούτως ώστε να ανακατεύουν την αλήθεια μαζί με τα ψεύδη τους με τέτοιες μηχανορραφίες όπου ευνοεί τα ψεύδη τους!!!! Το άλλον όνομαν των Ιουδαίων ο αληθινόν είναι ΨΕΥΔΑΝΘΡΩΠΟΙ!!!! Εγώ θα αυτοαποκαλεστώ χειρότερος τους υπό της Κρίσεως Του Ιάσων Χριστού!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δύο άρθρα γραμμένα το μακρινό 1928 από τον ραββίνο Marcus Eli Ravage, αναπτύσουν τις απόψεις του για το θέμα του αντισημιτισμού και του μίσους εναντίον των Εβραίων.

Κάθε άλλο παρά αμυντικός ο Ravage εκθειάζει όλους όσους παραμένουν ακόμα και σήμερα ανιστόρητοι και ανίδεοι. Ένα καταπληκτικό κείμενο που λέει μεγάλες αλήθειες ,οι οποίες καθορίζουν τον άνθρωπο ακόμα και σήμερα.

Τα παρακάτω δύο άρθρα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά διότι έχουν  γραφεί από τον Marcus Eli Ravage, έναν ραββίνο συγγραφέα που "ετιμάτο υπό την εύνοια των Rothschilds(των εβραίων τραπεζιτών) σαν ο μόνος εγκεκριμένος βιογράφος τους".

Αυτό που ακολουθεί αποτελεί μια πιστή μεταφορά.

Μπορείτε να ελέγξετε τα άρθρα αυτά σε οποιαδήποτε μεγάλη βιβλιοθήκη  αν έχετε την παραμικρή αμφιβολία.

1. ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ
(Δημοσιεύτηκε στο THE CENTURY MAGAZINE, τον Ιανουάριο του 1928.)

Από τον ραββίνο Marcus Eli Ravage

"Φυσικά και μας απεχθάνεστε. Δεν υπάρχει λόγος να το αμφισβητείτε αυτό. Γι' αυτό ας μη χάνουμε τον καιρό μας με αμφισβητήσεις και δικαιολογίες. Ξέρετε πολύ καλά ότι έτσι είναι, και εγώ το γνωρίζω αυτό και εμείς καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον.

Σίγουρα, κάποιοι από τους καλύτερους φίλους σας είναι Εβραίοι και όλα τα σχετικά. Το έχω ξανακούσει αυτό και πάνω από μια φορά, τουλάχιστον έτσι νομίζω. Και γνωρίζω επίσης, ότι δεν εννοείτε εμένα προσωπικά -"εμένα" εννοώντας οποιονδήποτε Εβραίο σαν ατομική προσωπικότητα- όταν εκτοξεύετε αυτά εναντίον μας με τον υγιεινό σας τρόπο, γιατί εγώ είμαι, τέλος πάντων, τόσο διαφορετικός, σαν να μην το ξέρατε, σχεδόν εξίσου καλός σαν εσάς. Η μικρή αυτή εξαίρεση δεν με γεμίζει, ωστόσο, με ευγνωμοσύνη -αλλά ας τα αφήσουμε αυτά για τώρα. Είναι το επιθετικό, ανερχόμενο, καταπιεστικό, υλιστικό είδος που απεχθάνεστε- αυτούς, που με μια λέξη, σας υπενθυμίζουν τόσο πολύ τη δική σας ανερχόμενη γενιά. Κατανοούμε απόλυτα ο ένας τον άλλον. Δεν σας κατηγορώ.

Μα το Θεό, δεν κατηγορώ κανένα που δεν του αρέσει κάποιος. Αυτό όμως που μου προκαλεί το ενδιαφέρον σε όλη αυτήν την αντι-Εβραϊκή υπόθεση, όπως εσείς το παρουσιάζετε, είναι η πλήρης έλλειψη θάρρους. Αυτός ο πλάγιος και σχετικός τρόπος τον οποίο χρησιμοποιείτε, μεταχειριζόμενοι τέτοιες διάτρητες δικαιολογίες που φαίνεστε να πάσχετε από προβλήματα ευσυνειδησίας τόσο έντονα, που αν η όλη παράσταση δεν ήταν τόσο τραγελαφική, θα ήταν εκνευριστική.

Δεν είναι ότι είστε ερασιτέχνες: ασχολείστε με αυτό πάνω από δεκαπέντε αιώνες. Όμως παρακολουθώντας και ακούγοντας τα παιδικά σας προσχήματα, σχηματίζει κανείς την εντύπωση ότι εσείς οι ίδιοι δεν γνωρίζετε για πιο πράγμα πρόκειται. Μας σιχαίνεστε, αλλά δεν μπορείτε ξεκάθαρα να πείτε το γιατί. Σκέφτεστε μια νέα δικαιολογία -αιτία την ονομάζεται- κάθε μέρα. Έχετε συσσωρεύσει δικαιολογίες για τον εαυτό σας αυτά τα εκατοντάδες χρόνια και κάθε νέο σας εύρημα είναι περισσότερο γελοίο από το προηγούμενο και κάθε καινούρια δικαιολογία αντιφάσκει και εξουδετερώνει την προηγούμενη.

Πριν από λίγα σχετικά χρόνια, συνήθιζα να ακούω ότι ήμαστε σκαφτιάδες χρημάτων και εμπορικοί υλιστές. Τώρα διαδίδεται το παράπονο ότι κανένα έργο τέχνης και κανένα επάγγελμα δεν είναι ασφαλές ενάντια στην Εβραϊκή εισβολή.
Εμείς είμαστε, αν σας πιστέψει κανείς, συγχρόνως και προσηλωμένοι στη φυλή μας και αφιερωμένοι σε αυτήν και μη αφομοιώσιμοι επειδή δεν συνάπτουμε γάμους με σας, και ταυτόχρονα είμαστε αναρριχητές και καταπιεστές και μια απειλή στην φυλετική σας ακεραιότητα.

Το επίπεδο διαβίωσής μας είναι τόσο χαμηλό που εμείς δημιουργούμε τις δικές σας εξαθλιωμένες συνοικίες και τις απάνθρωπες βιομηχανίες σας, και ταυτόχρονα τόσο υψηλό που σας διώχνουμε από τις ακριβότερες περιοχές σας.

Αποφεύγουμε το πατριωτικό μας καθήκον σε καιρό πολέμου γιατί είμαστε ειρηνόφιλοι από τη φύση μας και από παράδοση, αλλά ταυτόχρονα είμαστε οι αρχι-συνωμότες των συμπαντικών πολέμων και οι κύριοι χρηματοδότες των πολέμων αυτών - ανατρέξατε στο τελευταίο Dearborn Independent καθώς και στα Πρωτόκολλα των Γερόντων της Σιών.
Είμαστε συγχρόνως οι ιδρυτές και ηγέτες του καπιταλισμού αλλά και οι κύριοι υποκινητές των επαναστάσεων εναντίον του καπιταλισμού.

Δίχως αμφιβολία, η ιστορία δεν έχει να επιδείξει άλλο παράδειγμα, σαν εμάς, για την προσαρμοστικότητα!

Και ναι! Παρ' ολίγο να ξεχάσω την αιτία όλων των αιτιών. Εμείς είμαστε οι ξεροκέφαλοι άνθρωποι που ποτέ δεν δέχθηκαν τον χριστιανισμό, και εμείς είμαστε οι εγκληματίες που σταύρωσαν τον ιδρυτή του.

Όμως μπορώ να σας πω ότι αυτόαπατάστε. Σας λείπει είτε η αυτογνωσία είτε το θάρρος να αντιμετωπίσετε με αντικειμενικότητα τα γεγονότα και να σταθείτε μπρος στην αλήθεια. Απεχθάνεστε τον Εβραίο όχι επειδή, όπως ίσως κάποιοι από σας να νομίζουν, αυτός σταύρωσε τον Ιησού αλλά γιατί αυτός τον γέννησε. Η πραγματική αντιμαχία σας με μας δεν είναι γιατί εμείς απορρίψαμε τον Χριστιανισμό, αλλά γιατί σας τον επιβάλλαμε!

Οι χλιαρές, αντικρουόμενες κατηγορίες σας εναντίον μας δεν είναι ένα μπάλωμα στην μαυρίλα της αποδεδειγμένης ιστορικής μας επιθετικότητας. Μας κατηγορείτε για την ανακίνηση της επανάστασης στη Μόσχα. Ας υποθέσουμε ότι αποδεχόμαστε την κατηγορία. Και λοιπόν; Συγκρινόμενο με το τι κατάφερε ο Παύλος, ο Εβραίος της Ταρσού, στη Ρώμη, ο ρωσικός ξεσηκωμός δεν αποτελεί παρά ένα καβγά του δρόμου.

Δημιουργείτε πολύ θόρυβο και εκφράζετε μεγάλη οργή για την ανάρμοστη Εβραϊκή επιρροή στα θέατρα και στους κινηματογράφους σας. Πολύ καλά. Δεκτό, το παράπονό σας, είναι βάσιμο. Αλλά τι είναι αυτό συγκρινόμενο με την συγκλονιστική μας επιρροή στις εκκλησίες σας, στα σχολεία σας, στους νόμους σας και στις κυβερνήσεις σας, και ακόμα και στις ίδιες τις σκέψεις σας που κάνετε κάθε μέρα;

Ένας αδέξιος Ρώσος παραχαράζει ορισμένα έγγραφα και τα δημοσιεύει σε ένα βιβλίο με το όνομα Τα Πρωτόκολλα των Γερόντων της Σιών, που δείχνουν ότι εμείς συνωμοτήσαμε για να επιφέρουμε τον τελευταίο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εσείς πιστεύετε αυτό το βιβλίο. Εντάξει. Για χάρη της συζήτησης εμείς υπογράφουμε την κάθε λέξη του. Είναι γνήσιο και αυθεντικό. Αλλά τι είναι αυτό πέρα από την αναμφισβήτητη ιστορική συνωμοσία που έχουμε πραγματοποιήσει, που δεν έχουμε ποτέ αρνηθεί γιατί εσείς δεν είχατε ποτέ το θάρρος να μας κατηγορήσατε γι' αυτό, και του οποίου η πλήρης καταγραφή υπάρχει για τον οποιοδήποτε να διαβάσει;

Δεν έχετε ακόμα ξεκινήσει να εκτιμάτε το πραγματικό βάθος της ενοχής μας. Εμείς είμαστε παρείσακτοι. Εμείς είμαστε ταραξίες. Εμείς είμαστε υπονομευτές. Έχουμε πάρει τον φυσικό σας κόσμο, τα ιδανικά σας, τον προορισμό σας και έχουμε προκαλέσει τον όλεθρο. Εμείς βρισκόμαστε πίσω όχι μόνο από τον τελευταίο μεγάλο πόλεμο αλλά πίσω σχεδόν από όλους σας τους πολέμους , πίσω όχι μόνο από τη Ρωσική αλλά και από κάθε μεγάλη επανάσταση της ιστορίας σας. Εμείς έχουμε επιφέρει τη διχόνοια και τη σύγχυση και την αγανάκτηση στην ιδιωτική και στην δημόσιά σας ζωή. Εξακολουθούμε να το κάνουμε. Κανείς δεν μπορεί να πει για πόσο καιρό θα εξακολουθούμε να το κάνουμε.

Ανατρέξετε λίγο πίσω και αναλογιστείτε τι έχει συμβεί. Δεκαεννέα αιώνες πριν, ήσαστε μια αθώα, ανέμελη, παγανιστική φυλή. Λατρεύατε αναρίθμητους θεούς και θεές, τα πνεύματα του αέρα, των τρεχούμενων νερών και του δάσους. Νιώθατε αδιάντροπη περηφάνια στη ομορφιά των γυμνών σας κορμιών. Χαράζατε μορφές των θεών σας καθώς και του προκλητικού ανθρωπίνου σώματος. Γοητευόσαστε με τις μάχες στις πεδιάδες, στις αρένες και στα πολεμικά εδάφη. Πόλεμος και σκλαβιά αποτελούσαν καθιερωμένους θεσμούς στα κοινωνικά σας συστήματα. Διασκεδάζοντας στις βουνοπλαγιές και στις πεδιάδες της εξοχής, ασχοληθήκατε με τη θεώρηση του θαύματος και του μυστηρίου της ζωής και θέσατε τα θεμέλια της φυσικής επιστήμης και φιλοσοφίας. Είχατε μια ευγενική, αισθησιακή κουλτούρα, ανεπηρέαστη από τις όποιες ενοχλήσεις μιας κοινωνικής συνειδήσεως ή από οποιεσδήποτε συναισθηματικές αμφισβητήσεις περί ανθρώπινης ισότητας. Ποιος ξέρει ποιο μεγάλο και δοξασμένο πεπρωμένο θα ήταν δικό σας αν σας αφήναμε ήσυχους.

Αλλά δεν σας αφήσαμε ήσυχους.

 Σας πήραμε από το χέρι και γκρεμίσαμε το όμορφο και ευγενικό οικοδόμημα που είχατε εγείρει, και αλλάξαμε ολόκληρη την πορεία της ιστορίας σας. Σας κατακτήσαμε όπως ποτέ καμιά δικιά σας αυτοκρατορία δεν υπέταξε την Αφρική ή την Ασία. Και το καταφέραμε αυτό δίχως στρατούς, δίχως σφαίρες, δίχως αίμα και αναταραχές, δίχως κανένα είδους εξαναγκασμού. Το καταφέραμε αποκλειστικά και μόνο με την ακαταμάχητη δύναμη του πνεύματός μας, των ιδεών μας, της προπαγάνδας μας.

Σας κάναμε τους πρόθυμους και ασυνείδητους φορείς της αποστολής μας σε ολόκληρο τον κόσμο, στις βαρβαρικές φυλές της γης, στις αναρίθμητες αγέννητες γενιές. Χωρίς να καταλάβετε πλήρως το τι σας κάναμε, γίνατε οι ενεργοί πράκτορες της φυλετικής μας παράδοσης, μεταφέροντας το ευαγγέλιο μας στις ανεξερεύνητες γωνιές του κόσμου.

Τα έθιμα της φυλής μας έχουν γίνει ο πυρήνας του ηθικού σας κώδικα. Οι νόμοι της φυλής μας έχουν μορφοποιήσει τη βάση όλων των συνταγμάτων σας και των νομικών σας συστημάτων. Οι θρύλοι μας και τα λαϊκά μας παραμύθια αποτελούν την ιερή, (απόρρητη) από γενεά σε γενεά γνώση, την οποία σιγοτραγουδάτε στα νήπιά σας. Οι ποιητές μας έχουν γεμίσει τα υμνολόγιά σας και τα προσευχητάριά σας. Η εθνική μας ιστορία έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος των παστόρων σας και των ιερέων σας και των μελετητών σας.

Οι βασιλιάδες μας, οι πολιτικοί μας, οι προφήτες μας, οι πολεμιστές μας αποτελούν τους ήρωές σας. Η μικρή αρχαία μας χώρα είναι ο Ιερός σας Τόπος. Η εθνική μας λογοτεχνία είναι το Ιερό σας Βιβλίο (Βίβλος). Αυτά που σκέφτηκε και δίδαξε ο λαός μας έχουν ανεξίτηλα ενσωματωθεί τόσο στην ίδια σας την ομιλία όσο και στην παράδοσή σας, ώστε κανείς από σας δεν μπορεί να αποκαλείται μορφωμένος αν δεν γνωρίζει την εθνική μας κληρονομιά.

Εβραίοι τεχνίτες και Εβραίοι ψαράδες αποτελούν τους δασκάλους και τους αγίους σας, με αμέτρητα αγάλματα λαξευμένα με την μορφή τους και αναρίθμητες εκκλησίες αναγερμένες στην μνήμη τους. Μια Εβραία παρθένα ενσαρκώνει το ιδανικό σας για την γυναίκα. Ένας εβραίος επαναστάτης-προφήτης είναι η κεντρική μορφή της θρησκευτικής σας λατρείας. Έχουμε γκρεμίσει τα είδωλά σας, έχουμε παραμερίσει την εθνική σας κληρονομιά, και τα έχουμε αντικαταστήσει με το δικό μας Θεό και τις δικές μας παραδόσεις. Καμία κατάκτηση στην ιστορία μπορεί έστω αμυδρά να συγκριθεί με αυτήν την απόλυτη κατάκτησή μας πάνω σε σας.

Πώς το καταφέραμε; Σχεδόν κατά λάθος. Περίπου δύο χιλιάδες χρόνια πριν, στην μακρινή Παλαιστίνη, η θρησκεία μας είχε παραπέσει στην παρακμή και στον υλισμό. Έμποροι-χρηματιστές είχαν στην κατοχή τους τον ναό. Διεφθαρμένοι, εγωιστές ιερείς επέβαλλαν πρόστιμα στον λαό μας και πάχαιναν. Τότε ένας νεαρός ιδεαλιστής-πατριώτης ήρθε στην επιφάνεια και περιόδευσε τη χώρα καλώντας για μια αναγέννηση της πίστεως. Δεν είχε καμία πρόθεση να ιδρύσει κάποια νέα εκκλησία. Όπως όλοι οι προφήτες πριν από αυτόν, ο μόνος του στόχος ήταν να εξαγνίσει και να αναζωογονήσει την παλιά θρησκεία. Επιτέθηκε στους ιερείς και απομάκρυνε τους εμπόρους-χρηματιστές από τον ναό. Αυτό τον έφερε σε σύγκρουση με την καθιερωμένη τάξη και τα στηρίγματά της. Οι Ρωμαϊκές αρχές, που είχαν υπό την κατοχή τους τη χώρα, φοβούμενοι την επιθετική του επαναστατικότητα και εκλαμβάνοντάς την ως μια πολιτική προσπάθεια απομακρύνσεώς τους, τον συνέλαβαν, τον πέρασαν από δίκη και τον καταδίκασαν σε θάνατο δια της σταυρώσεως, έναν συνηθισμένο τρόπο εκτέλεσης της εποχής εκείνης.

Οι ακόλουθοι του Ιησού της Ναζαρέτ, κυρίως σκλάβοι και φτωχές γυναίκες, μέσα στο πένθος και την απογοήτευσή τους, στράφηκαν μακριά από τον κόσμο και μετασχηματίστηκαν σε μια αδελφότητα αποτελούμενη από ειρηνιστές μη-αντιδρώντες, μοιράζοντας την μνήμη του εσταυρωμένου ηγέτη τους και διαβιώνοντας μαζί κατά τρόπο κομμουνιστικό. Δεν ήταν παρά μια νέα αίρεση στην Ιουδαία, δίχως δύναμη και σημασία, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία.

Μόνο μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, η νέα αυτή πίστη απέκτησε σημασία. Τότε, ένας πατριώτης Εβραίος ονομαζόμενος Παύλος ή Σαούλ συνέλαβε την ιδέα να ταπεινώσει την Ρωμαϊκή ισχύ καταστρέφοντας το ηθικό των στρατιωτών της με δόγματα αγάπης και μη-αντίστασης, κηρυγμένα από την μικρή αίρεση των Εβραίων Χριστιανών. Έγινε ο Απόστολος των Εθνικών, αυτός που μέχρι τότε ήταν από τους πλέον δραστήριους διώκτες αυτής της ομάδας. Και τόσο καλά εκτέλεσε ο Παύλος την αποστολή του ώστε μέσα σε τέσσερις αιώνες η μεγάλη αυτοκρατορία που είχε κυριέψει την Παλαιστίνη μαζί με τον μισό κόσμο, μετατράπηκε σε σωρό από ερείπια. Και ο νόμος που βγήκε από τη Σιών έγινε η επίσημη θρησκεία της Ρώμης.

Αυτή ήταν η αρχή της κυριαρχίας μας στον κόσμο σας. Μα ήταν μόνο μια αρχή. Από αυτό το σημείο και μετά, η ιστορία σας δεν παρά μια διαμάχη για κυριαρχία μεταξύ της παλαιάς παγανιστική σας ψυχή και της δικής μας Εβραϊκής ψυχής. Οι μισοί σας πόλεμοι, μεγάλοι και μικροί, είναι θρησκευτικοί πόλεμοι, που έχουν πραγματοποιηθεί βασιζόμενοι στην ερμηνεία ενός ή άλλου εδαφίου της διδασκαλίας μας. Δεν προλάβατε καλά καλά να απελευθερωθείτε από την πρωτόγονη θρησκευτική σας απλοϊκότητα και να επιχειρήσετε την εξάσκηση της παγανιστικής Ρωμαϊκής διδασκαλίας όταν ο Λούθηρος, οπλισμένος με τα δικά μας ευαγγέλια, σηκώθηκε να σας ρίξει κάτω και να ενθρονίσει την δική μας κληρονομιά. Πάρτε τις τρεις κύριες επαναστάσεις των σύγχρονων καιρών - την Γαλλική, την Αμερικάνικη και την Ρωσική. Τι αποτελούν παρά τον θρίαμβο της Εβραϊκής ιδέας για κοινωνική, πολιτική και οικονομική δικαιοσύνη.

Και το τέλος είναι ακόμα πολύ μακριά. Εξακολουθούμε να κυριαρχούμε πάνω σας. Αυτήν ακριβώς τη στιγμή οι εκκλησίες σας είναι τεμαχισμένες από τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Φανατικών και Μοντερνιστών, ή με άλλα λόγια μεταξύ αυτών που κρέμονται κατά γράμμα στις διδασκαλίες μας και στις παραδόσεις μας και αυτών που προσπαθούν με αργά βήματα να μας αποβάλλουν. Στην Dayton, Tennessee, μια κοινωνία μεγαλωμένη με την Βίβλο, απαγορεύει την διδασκαλία της επιστήμης σας γιατί έρχεται σε αντίθεση με την δική μας Εβραϊκή εκδοχή για την προέλευση της ζωής. Και ο Mr.Bryan, ο αρχηγός του αντί-Εβραϊκού Ku Klux Klan στο Εθνικό Δημοκρατικό Συνέδριο, δίνει την υπέρτατη μάχη της ζωής του για δικό μας λογαριασμό, χωρίς να αντιληφθεί την αντίφαση. Ξανά και ξανά η Πουριτανική κληρονομιά της Ιουδαίας ξεσπά κατά κύματα στην λογοκρισία των θεαμάτων, σε Κυριακάτικους ηθικούς νόμους και σε εθνικά απαγορευμένες πράξεις. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εσείς σαχλαμαρίζετε με την Εβραϊκή επιρροή στις ταινίες!

Είναι να απορεί κανείς γιατί μας απεχθάνεστε; Έχουμε βάλει εμπόδιο στην πρόοδό σας. 

Σας έχουμε επιβάλλει ένα ξένο βιβλίο και μια ξένη πίστη που δεν μπορείτε να χωνέψετε, που βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την γηγενή σας ψυχή, που σας έχει μόνιμα σε μια κατάσταση ασθενείας και που δεν έχετε τη δύναμη ούτε να απορρίψετε ούτε όμως και πλήρως να αποδεχτείτε.

Στην ουσία, βέβαια, ποτέ δεν δεχτήκατε τα Χριστιανικά μας διδάγματα, Στην καρδιά σας παραμένετε παγανιστές. Εξακολουθείτε να αγαπάτε τον πόλεμο, τις χαραγμένες μορφές και τον ανταγωνισμό. Εξακολουθείτε να περηφανεύεστε για το γυμνό ανθρώπινο σώμα. Η εθνική σας συνείδηση, παρ' όλη την δημοκρατία και τις κοινωνικές επαναστάσεις, παραμένει ένα αξιολύπητο ατελές αντικείμενο. Εμείς απλά έχουμε διαιρέσει την ψυχή σας, έχουμε προκαλέσει σύγχυση στις ορμές σας, έχουμε παραλύσει τις επιθυμίες σας. Στη μέση της μάχης είστε υποχρεωμένοι να γονατίζετε κάτω σε αυτόν που σας πρόσταξε να γυρίσετε το άλλο μάγουλο, που είπε να μην Αντισταθείτε σε κανένα κακό και Ευλογημένοι είναι οι ειρηνοποιοί. Μέσα στον πόθο σας για απόκτηση, ενοχλείστε ξαφνικά από κάποια ανάμνηση από τις ημέρες του κατηχητικού περί καμία έγνοιας για την επόμενη μέρα. Στις βιομηχανικές σας μάχες, όταν θα τσακίζατε μια απεργία δίχως τύψεις, ξαφνικά θυμόσαστε ότι οι φτωχοί είναι ευλογημένοι και ότι οι άνδρες είναι αδέλφια στην Πατρότητα του Κυρίου. Και καθώς είστε έτοιμοι να υποκύψετε στον πειρασμό, η Εβραϊκή σας εξάσκηση ακουμπά ένα αποτρεπτικό χέρι στον ώμο σας και εκσφενδονίζει το υπερχειλισμένο ποτήρι μακριά από τα χείλη σας. Εσείς οι Χριστιανοί δεν έχετε ποτέ εκχριστιανιστεί. Σε αυτό το σημείο έχουμε αποτύχει. Αλλά όμως έχουμε καταστρέψει για πάντα τη χαρά του παγανισμού για σας.

Έτσι λοιπόν γιατί να μην μας απεχθάνεστε; Αν βρισκόμαστε εμείς στη δική σας θέση κατά πάσα πιθανότητα θα απεχθανόμαστε εσάς πιο έντονα απ' ότι εσείς εμάς. Όμως εμείς δεν θα είχαμε πρόβλημα να σας πούμε το γιατί. Δεν θα ανατρέχαμε σε υπεκφυγές και σε διάφανα προσχήματα. Με εκατομμύρια αξιοσέβαστους Εβραίους καταστηματάρχες γύρω μας δεν θα προσβάλλαμε την νοημοσύνη σας και την δική μας εντιμότητα ισχυριζόμενοι ότι ο κομμουνισμός είναι μια Εβραϊκή φιλοσοφία. Και με εκατομμύρια σκληρά εργαζόμενους και αδέκαρους Εβραίους μικροπωλητές και εργάτες δεν θα γελοιοποιούμασταν ισχυριζόμενοι ότι ο καπιταλισμός είναι ένα Εβραϊκό μονοπώλιο. Όχι, θα πηγαίναμε κατευθείαν στο θέμα. Θα ατενίζαμε σκεπτικά αυτήν την μπερδεμένη, αναποτελεσματική αταξία που ονομάζουμε πολιτισμό, αυτό μισό-Χριστιανικό μισό-παγανιστικό συνονθύλευμα, και - με τις θέσεις μας αντεστραμμένες - θα σας λέγαμε στα ίσα: Για αυτό τα χάλι, ευχαριστούμε εσάς, τους προφήτες σας και την Βίβλο σας."2. ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ: Ο πρώτος που αντελήφθη τις Δυνατότητες του Πολέμου μέσω Προπαγάνδας (Δημοσιεύτηκε στο THE CENTURY MAGAZINE, τον Φεβρουάριο του 1928.)

Από τον Marcus Eli Ravage

Εσείς οι Χριστιανοί ανησυχείτε και παραπονιέστε για την επιρροή των Εβραίων στον πολιτισμό σας. Είμαστε, όπως λέτε, ένας διεθνής λαός, μια συμπαγής μειονότητα ανάμεσά σας, με παραδόσεις, ενδιαφέροντα, φιλοδοξίες και στόχους ξεχωριστά από τα δικά σας. Και διακηρύσσετε ότι αυτή η κατάσταση πραγμάτων αποτελεί κίνδυνο για την μεθοδική σας ανάπτυξη. Μπερδεύει τις παρορμήσεις σας. Νικά τους σκοπούς σας. Προκαλεί σύγχυση στην πορεία σας. Και αδιαφορώ ποια είναι η απόμακρη καταγωγή και δεδηλωμένη πίστη της φατρίας των κυβερνώντων. Η επιρροή, από την άλλη μεριά, είναι σίγουρα παρούσα, και είναι κατά πολύ μεγαλύτερη και περισσότερο ύπουλη από ότι δείχνει να αντιλαμβάνεστε. Αυτό είναι που μας μπερδεύει, μας διασκεδάζει και καμιά φορά μας εξάπτει σε αυτό το παιχνίδι σας εναντίον των Εβραίων. Ακούγεται τόσο πομπώδες. Κυκλοφορείτε ψιθυρίζοντας τρομαγμένοι για την ανάμειξη των Εβραίων σε αυτό σε εκείνο και στο άλλο. Μας προκαλεί ρίγος. Συνειδητοποιούμε την πληγή που σας προκαλέσαμε όταν σας επιβάλλαμε την ξένη μας πίστη και τις παραδόσεις.

Ας υποθέσουμε, λέμε τρέμοντας, ότι θα ξυπνήσετε και θα καταλάβετε ότι η θρησκεία σας, η εκπαίδευσή σας, η ηθική σας, το κοινωνικό, κυβερνητικό και νομικό σας σύστημα, είναι ουσιαστικά δικά μας δημιουργήματα! Και τότε το ξεκαθαρίζετε και μιλάτε αορίστως για Εβραίους χρηματοδότες και Εβραίους διαφημιστές κινηματογραφικών ταινιών και ο τρόμος μας διαλύεται μέσα στο γέλιο. Ποτέ, αντιλαμβανόμαστε με ανακούφιση, δεν θα μάθετε την πραγματική μαυρίλα των εγκλημάτων μας.

Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Είτε δεν γνωρίζετε είτε δεν έχετε το κουράγιο να μας κατηγορήσετε για εκείνες τις πράξεις για τις οποίες κάποιο τουλάχιστον ίχνος αποδείξεως υπάρχει και που ένας ευφυής δικαστής και ένα σώμα ενόρκων θα μπορούσε να εξετάσει δίχως ανυπομονησία. Γιατί να παίζετε με μη πειστικά ψιλοπράγματα όταν μπορείτε πολύ απλά να μας κατηγορήσετε για σοβαρά και αποδείξιμα αδικήματα; Γιατί να μας πετάτε μια ολοφάνερη και αδέξια πλαστογραφία όπως αυτή των Πρωτοκόλλων των Γερόντων της Σιών όταν μπορείτε κάλλιστα να μας αντιμετωπίσετε με την Αποκάλυψη του Ιωάννου; Γιατί να συζητάτε για Μαρξ και Τρότσκι όταν διαθέτετε τον Ιησού της Ναζαρέτ και τον Παύλο της Ταρσού για να μας αναστατώσετε;

Μας αποκαλείτε υπονομευτές, ταραξίες, καπηλευτές επαναστάσεων. Είναι η αλήθεια και εγώ μαζεύομαι από την ανακάλυψή σας. Μπορεί να αποκαλυφθεί μόνο με την ελάχιστη προσπάθεια και ανακάτεμα των γεγονότων ότι εμείς βρισκόμαστε πίσω από όλες τις κύριες επαναστάσεις της ιστορίας σας. Δίχως αμφιβολία είχαμε μεγάλο μερίδιο στην Λουθηριανή Επανάσταση, και αποτελεί απλά γεγονός ότι ήμαστε οι κύριοι υποκινητές των δημοκρατικών επαναστάσεων της αστικής τάξης του προτελευταίου αιώνα τόσο στην Γαλλία όσο και στην Αμερική. Αν δεν ήμασταν, δεν θα γνωρίζαμε τα συμφέροντά μας. Αλλά μήπως υψώνετε το δάκτυλό σας να μας καταδείξετε, κατηγορώντας μας για αυτά τα αποτρόπαια και καταγεγραμμένα εγκλήματα; Καθόλου!! Μας αποδίδετε παράλογα, τον τελευταίο μεγάλο Πόλεμο και την αναταραχή στην Ρωσία, που δεν έχουν απλά προκαλέσει την μεγαλύτερη ζημιά στους ίδιους τους Εβραίους αλλά και που ένας μαθητής μπορούσε να προβλέψει ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα.

Αλλά ακόμα και αυτές οι σκευωρίες και επαναστάσεις δεν είναι τίποτα συγκρινόμενα με την μεγάλη συνομωσία που μηχανευτήκαμε στο ξεκίνημα αυτής της εποχής και που προοριζόταν να μετατρέψει την πίστη ενός Εβραϊκού δόγματος στην θρησκεία του Δυτικού Κόσμου. Η Μεταρρύθμιση δεν είχε σχεδιαστεί από καθαρό δόλο. Πήρε για μας εκδίκηση από έναν παλαιό εχθρό και αποκατέστησε την Βίβλο μας δίνοντάς την τιμητική θέση στην Χριστιανοσύνη. Οι Δημοκρατικές επαναστάσεις του δεκάτου όγδοου αιώνα μας απελευθέρωσαν από τις χρόνιες πολιτικές και κοινωνικές ανικανότητες. Εμάς μας ευεργέτησαν, αλλά εσάς δεν σας προκάλεσαν καμία ζημιά. Αντιθέτως, σας έφεραν ευημερία και σας διεύρυναν. Χρωστάτε τα πρωτεία σας στον κόσμο, σε αυτές. Αλλά η αναταραχή που έφερε την Χριστιανοσύνη στην Ευρώπη ήταν - ή τουλάχιστον μπορεί πολύ εύκολα να φανεί ότι ήταν - σχεδιασμένη και εκτελεσμένη από Εβραίους σαν πράξη εκδίκησης ενάντια σε μια μεγάλη Εθνική πολιτεία. Και όταν μιλάτε για Εβραϊκές συνομωσίες, δεν μπορώ με τίποτα να καταλάβω γιατί δεν αναφέρεστε στην καταστροφή της Ρώμης και ολόκληρου του πολιτισμού της αρχαιότητας που ήταν συγκεντρωμένος κάτω από το λάβαρό της, από τα χέρια του Εβραϊκού Χριστιανισμού.

 Είναι απίστευτο, αλλά φαίνεται ότι εσείς οι Χριστιανοί δεν γνωρίζετε από πού ήρθε η θρησκεία σας, πώς και γιατί. Οι ιστορικοί σας, με μία μόνο μεγάλη εξαίρεση, δεν σας τα λένε. Τα έγγραφα σε αυτήν την υπόθεση, που είναι μέρη της Βίβλου, τα ψέλνετε αλλά δεν τα διαβάζετε. Έχουμε κάνει τη δουλειά μας τόσο τέλια. Πιστεύετε την προπαγάνδα μας τόσο ανεπιφύλακτα. Ο ερχομός του Χριστιανισμού δεν είναι για σας ένα συνηθισμένο ιστορικό γεγονός που ξεπήδησε μέσα από άλλα γεγονότα της εποχής. Είναι η εκπλήρωση μιας θεϊκής Εβραϊκής προφητείας - με εναρμονισμένες δικές σας βελτιώσεις. Δεν επέφερε, όπως εσείς το αντιλαμβάνεστε, την καταστροφή ένας μεγάλου Εθνικού πολιτισμού και μιας μεγάλης Εθνικής αυτοκρατορίας με την οποία ο Εβραϊσμός βρισκόταν σε πόλεμο. Δεν έριξε την ανθρωπότητα σε βαρβαρότητα και σε σκοτάδι για χίλια χρόνια. Ήρθε για να φέρει τη σωτηρία σε έναν Εθνικό κόσμο!

Αλλά εδώ, υπήρξε ένα φοβερό υπονομευτικό κίνημα, που εκκολάφτηκε στην Παλαιστίνη, που εξαπλώθηκε από Εβραίους ταραχοποιούς, που χρηματοδοτήθηκε από Εβραϊκά κεφάλαια, που διδάχθηκε από Εβραϊκά φυλλάδια και γραπτά, σε μια εποχή που ο Εβραϊσμός και η Ρώμη βρίσκονταν σε μια μάχη θανάτου και που κατέληξε με το γκρέμισμα της μεγάλης Εθνικής αυτοκρατορίας. Ούτε καν το βλέπετε αυτό, παρ' όλο που ένα ευφυές παιδί, ανεπηρέαστο από θεολογική μαγεία, θα μπορούσε να σας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει μετά από μια βιαστική μόνο ανάγνωση της απλής καταγραφής. Και συνεχίζετε να φλυαρείτε για Εβραϊκές συνομωσίες και παραθέτετε περιπτώσεις σαν τον Μεγάλο Πόλεμο και την Ρωσική Επανάσταση! Και ύστερα απορείτε που εμείς οι Εβραίοι πάντα αντιμετωπίζαμε τους αντισημίτες τόσο επιπόλαια, αρκεί να μην κατέφευγαν στην βία;

Και έχετε υπ' όψη, ότι μια αυθεντία σαν τον Gibbon προσπάθησε πριν από χρόνια να σας διαφωτίσει. Έχει περάσει πάνω από ενάμισης αιώνας από τότε που «Η παρακμή και η Κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας» τα ξεμπρόστιασε όλα. Ο Gibbon, ο οποίος δεν ήταν κανένας ιερέας που έπαιζε με την Ιστορία, δεν προσπάθησε να δικαιολογήσει το τέλος μιας μεγάλης εποχής επινοώντας βλακώδεις ηλιθιότητες σχετικά με την φαυλότητα και την διαφθορά της Ρώμης, σχετικά με την παρακμή των ηθικών αξιών και της πίστης σε μια αυτοκρατορία που βρισκόταν ακριβώς την εποχή εκείνη στην πιο δοξασμένη και δημιουργική της περίοδο. Πώς θα μπορούσε; Ζούσε στην Αυγουστιανή Εποχή στο Λονδίνο που - παρ' όλο τα δύο χιλιάδες χρόνια από τον ερχομό της Χριστιανικής σωτηρίας, αποτελούσε την καλύτερη απομίμηση της Ρώμης του Αυγούστου όσον αναφορά την εξευγενισμένη ακολασία, που μπορούσαν να παρουσιάσουν οι ομιχλώδεις νησιώτες.

 Όχι, Ο Gibbon ήταν ένας φυλετικά συνειδητοποιημένος Εθνικός και ένας θαυμαστής της κουλτούρας της Παγανιστικής Δύσης, καθώς επίσης και ιστορικός με μυαλό και μάτια. Έτσι δεν είχε καμία δυσκολία υποδεικνύοντας την αρρώστια που είχε σαπίσει και εξαφανίσει το ευγενικό οικοδόμημα του αρχαίου πολιτισμού. Έθεσε την Χριστιανοσύνη - τον νόμο που εξαπλώθηκε από την Σιών και τον λόγο του Θεού από την Ιερουσαλήμ - σαν την βασική αιτία της παρακμής και κατάρρευσης της Ρώμης και των όσων αντιπροσώπευε.

 Μέχρι εδώ καλά. Αλλά ο Gibbon δεν προχώρησε όσο έπρεπε. Βλέπετε, γεννήθηκε και πέθανε έναν αιώνα πριν την εφεύρεση του επιστημονικού αντί-Σημιτισμού. Δεν υπολόγισε καθόλου το στοιχείο της πρόθεσης. Είδε μια ξένη πίστη να ξεπετάγεται από την Ανατολή και να κατακυριεύει τα όμορφα μέρη της Δύσης. Δεν του πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι σε αυτό το καταστρεπτικό τέλος ήταν αφιερωμένη η όλη δολοπλοκία της σωτηρίας. Και όμως τα γεγονότα είναι τόσο ξεκάθαρα όσο θα θέλατε. Αφήστε με, εν συντομία, να εξιστορήσω για μια ακόμα φορά την ιστορία, δίχως θαύματα, προφητείες ή μαγείες.

 Για να έχουμε μια καλύτερη προοπτική, θα πρέπει να πάω λίγο περισσότερο πίσω. Η δράση αποτελείται βολικά από τέσσερις πράξεις, φτάνοντας στο αποκορύφωμα στην τρίτη. Ο χρόνος, όπου σηκώνεται η πρώτη αυλαία, είναι περίπου το 65 π.Χ. Τα πρόσωπα του δράματος είναι, εκτός από τους μικρούς ρόλους, η Ιουδαία και η Ρώμη. Η Ιουδαία είναι ένα μικρό βασίλειο πέρα από τις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου. Για πέντε αιώνες δεν αποτελούσε παρά γεωγραφικό όρο. Ξανά και ξανά είχε καταπατηθεί και καταστραφεί και ο πληθυσμός του είχε εξοριστεί ή σκλαβωθεί από τους ισχυρούς γείτονες. Κατ' όνομα μόνο ανεξάρτητο, είναι την εποχή αυτή ασταθής όσο ποτέ και βρίσκεται στο χείλος εμφυλίου πολέμου. Η αυτοκρατορία της Δύσης, με τον πυρήνα της στην Δημοκρατική Πόλη της Ρώμης, αν και ακόμα δεν αποτελεί κυρίαρχο του κόσμου, οδεύει τάχιστα προς τα ' κει. Είναι αναγνωρισμένη ως η μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη της εποχής καθώς επίσης και διάδοχος της Ελλάδος και το κέντρο του Πολιτισμού.

 Μέχρι το σημείο αυτό, οι δύο πολιτείες είχαν ελάχιστη ή και καθόλου επαφή, η μία με την άλλη. Τότε χωρίς καμία πρόσκληση από την ίδια, ζητήθηκε από την Ρώμη να ανακατευτεί στις Ιουδαϊκές υποθέσεις. Μια αντιδικία είχε δημιουργηθεί ανάμεσα σε δύο αδέλφια σχετικά με τη διαδοχή στον ασήμαντο θρόνο, και ο Ρωμαίος στρατηγός Πομπήιος, που έτυχε να βρίσκεται στην Δαμασκό ασχολούμενος με σοβαρότερα θέματα, ζητήθηκε να διαιτητεύσει στους διεκδικητές. Με την απλοϊκή ευθύτητα ενός δημοκρατικού στρατιώτη, ο Πομπήιος εξόρισε ένα από τα αδέλφια, πέταξε την ανώτερη βαθμίδα του ιερατείου στον αντίζηλο, και διέλυσε τελείως την βασιλική αξιοπρέπεια. Για να μην μακρηγορούμε, ο συλλογισμός του Πομπήιου είχε σαν στόχο να γίνει η Ιουδαία Ρωμαϊκή κτήση.

 Οι Εβραίοι, ίσως όχι περίεργο, αντέδρασαν. Και η Ρώμη για να τους κατευνάσει και για να συμβιβαστεί με την τοπική καχυποψία, αποκατέστησε την βασιλική εξουσία. Διόρισε, δηλαδή, έναν δικό της βασιλιά. Ήταν γιος φοροεισπράκτορα, από την φυλή των Ιδουμαίων, ονομαζόμενο Ηρώδη. Αλλά οι Εβραίοι δεν ηρέμησαν και εξακολούθησαν να δημιουργούν φασαρίες. Η Ρώμη το θεώρησε μεγάλη αχαριστία από μεριά τους.

Όλα αυτά δεν είναι παρά ένας πρόλογος, και έχει εισαχθεί στην δράση για να κατανοηθεί το τι επακολουθεί. Η Εβραϊκή δυσφορία μετατράπηκε σε δυσαρέσκεια και σε ανοικτή εξέγερση όταν οι Εθνικοί ηγέτες τους άρχισαν να εισάγουν στην Ιερουσαλήμ τις ευλογίες της Δυτικής κουλτούρας. Χαραγμένες απεικονίσεις, αθλητικοί αγώνες, Ελληνικό δράμα και παραστάσεις μονομάχων δεν ήταν του γούστου των Εβραίων. Οι ευσεβείς τα θεώρησαν ως προσβολή κάτω από την μύτη του Ιεχωβά, παρ' όλο που οι τοπικοί αξιωματούχοι εξηγούσαν υπομονετικά ότι αυτά όλα είχαν σκοπό την διασκέδαση και την διαπαιδαγώγηση της μη-Εβραϊκής φρουράς. Οι Εβραίοι αντιστάθηκαν με ιδιαίτερη σθεναρότητα στην έλευση του αποτελεσματικού Ρωμαίου φόρο-εισπράκτορα. Μα πάνω απ' όλα, ήθελαν πίσω ένα βασιλιά της δικής τους φυλής και της δικής τους βασιλικής γενιάς.

Στα πλήθη μέσα, η επανάσταση πήρε την μορφή μιας αναγέννησης της παλιάς πίστης σε έναν Μεσσία, έναν διορισμένο από τον Θεό σωτήρα που θα απολύτρωνε τον λαό του από τον ξένο ζυγό και θα καθιστούσε την Ιουδαία υπέρτατη δύναμη ανάμεσα στα έθνη. Δεν υπήρχε ανεπάρκεια διεκδικητών αυτής της αποστολής. Στην Γαλιλαία, ένας Ιούδας οδήγησε μια μάλλον ισχυρή εξέγερση, που γνώρισε μεγάλη λαϊκή υποστήριξη. Ο Ιωάννης, ο αποκαλούμενος Βαπτιστής, δρούσε στην χώρα της Ιορδανίας. Ακολουθήθηκε από έναν άλλο άνθρωπο της βόρειας χώρας, τον Ιησού της Ναζαρέτ. Και οι τρεις ήταν δάσκαλοι της τεχνικής να ενσωματώνουν εμπρηστικές, πολιτικό - ανατρεπτικές θέσεις σε άκακες θεολογικές φράσεις. Και οι τρεις χρησιμοποίησαν το ίδιο σημάδι εξέγερσης - Έφτασε η ώρα. Και οι τρεις γρήγορα συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν, και οι δύο Γαλιλαίοι με σταύρωση.

Ξέχωρα από προσωπικές αρετές, ο Ιησούς της Ναζαρέτ υπήρξε, όπως και οι προκάτοχοί του, ένας πολιτικός ταραχοποιός απασχολημένος με το να απελευθερώσει την χώρα του από τον ξένο κατακτητή. Υπάρχουν ακόμα αρκετές αποδείξεις ότι διατηρούσε και μια φιλοδοξία να γίνει βασιλιάς μιας ανεξάρτητης Ιουδαίας. Υποστήριζε, ή τέλος πάντων όπως υποστήριξαν αργότερα οι βιογράφοι του, ότι κρατούσε από την αρχαία βασιλική οικογένεια του Δαυίδ. Αλλά η πατρότητά του είναι κάπως μπερδεμένη. Οι ίδιοι συγγραφείς που εξιχνιάζουν την καταγωγή του συζύγου της μητέρας του πίσω στον ψαλμωδό-βασιλιά επίσης σκιαγράφησαν τον Ιησού ως τον γιο του Ιεχωβά και παραδέχτηκαν ότι ο Ιωσήφ δεν ήταν πατέρας του.

Φαίνεται ωστόσο ότι ο Ιησούς κατάλαβε σύντομα την ματαιότητα της πολιτικής του αποστολής και έστρεψε τα ρητορικά του ταλέντα και την μεγάλη του δημοτικότητα με τα πλήθη προς μια διαφορετική κάπως κατεύθυνση. Ξεκίνησε να κηρύττει μια πρωτόγονη μορφή λαϊκισμού, σοσιαλισμού και φιλειρηνισμού. Το αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής του προγράμματός του ήταν να κερδίσει την εχθρότητα των δυναμικά ισχυρότερων, οικονομικά, τάξεων, γενικά των ιερέων και των πατριωτών, και να περιορίσει τους πιστούς του στους φτωχούς , στην εργατική τάξη και στους σκλάβους.

Μετά τον θάνατό του, αυτοί οι χαμηλής τάξεως απόστολοί του δημιούργησαν μια κομμουνιστική αδελφότητα. Ένα κήρυγμα που ο αποθανών ηγέτη τους είχε κάποτε πραγματοποιήσει σε μια λοφοπλαγιά, συγκέντρωνε για αυτούς την ουσία της διδασκαλίας του, και το μετέτρεψαν στον κανόνα της ζωής τους. Ήταν μια φιλοσοφία υπολογισμένη να συγκινήσει βαθύτατα ταπεινούς ανθρώπους. Παρηγορούσε αυτούς που βασανίζονταν εδώ στην γη με υποσχόμενες αμοιβές πέρα από τον τάφο. Έκανε αρετές τις αναγκαιότητες των αδυνάτων. Άνδρες δίχως ελπίδα στο μέλλον, ωθούνταν να μην σκέφτονται το αύριο. Άνδρες ανίκανοι να αντιδράσουν σε προσβολές ή τραυματισμούς διδάσκονταν να μην αντιστέκονται σε κανένα κακό. Άνδρες καταδικασμένοι σε μια ζωή δουλικότητας και ανέχειας, βεβαιώνονταν για την αξιοπρέπεια της εργασίας και της φτώχειας. Οι αδύναμοι, οι καταφρονημένοι, οι καταπατημένοι, θα αποτελούσαν - από τούδε και στο εξής - τους εκλεκτούς και τους αγαπημένους του Θεού. Στους κοσμικούς, στους φιλόδοξους, στους πλούσιους και στους ισχυρούς θα απαγορευόταν η είσοδος στον παράδεισο.

 Το αποτέλεσμα, τότε, της αποστολής του Ιησού ήταν η δημιουργία μιας νέας αίρεσης στην Ιουδαία. Δεν ήταν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Η Ιουδαία, όπως η σημερινή Αμερική, αποτελούσε γόνιμο έδαφος για περίεργα δόγματα. Οι Εβιονίμ (Εβραίοι Χριστιανοί) - οι άποροι, όπως αυτοαποκαλούνταν - δεν θεωρούσαν τα πιστεύω τους ως μια νέα θρησκεία. Εβραίοι γεννήθηκαν και Εβραίοι παρέμειναν.

Οι διδασκαλίες του κυρίου τους ήταν ενταγμένες περισσότερο σε μια μορφή κοινωνικής φιλοσοφίας,  έναν ηθικό κώδικα συμπεριφοράς, έναν τρόπο ζωής. Στους σημερινούς Χριστιανούς, που ποτέ δεν κουράζονται να ρωτάνε γιατί οι Εβραίοι δεν δέχτηκαν τον Ιησού και τις διδασκαλίες του, μπορώ μόνο να απαντήσω ότι για ένα μεγάλο διάστημα κανείς, πάρα μόνο οι Εβραίοι τον δέχτηκαν. Το να νιώθει κανείς έκπληξη γιατί όλος ο Εβραϊκός λαός δεν έγινε Εβιονίμ είναι σαν να περιμένει όλους τους Αμερικανούς να γίνουν Ουνιταριανοί ή Βαπτιστές ή Χριστιανοί Επιστήμονες. Σε συνηθισμένους καιρούς μικρή σημασία θα δίνονταν στην κουρελιασμένη αδελφότητα. Δούλοι και εργάτες οι περισσότεροι, η αδυναμία τους ίσως και να είχε ενθαρρυνθεί από τις ισχυρές τάξεις.

Αλλά με την χώρα να βρίσκεται στην μέση μιας μάχης με έναν ξένο εχθρό, η μη-κοσμική
φιλοσοφία πήρε έναν επικίνδυνο προσανατολισμό. Ήταν ένα δόγμα των ψευδαισθήσεων, της παραίτησης και της ήττας. Απειλούσε να κάμψει το ηθικό των πολεμιστών του έθνους εν καιρώ πολέμου.

Αυτές οι ευλογίες των ειρηνοποιών, αυτό το γύρισμα του άλλου μάγουλου, αυτή η μη-αντίσταση, αυτή η αγάπη για τον εχθρό, φαινόταν σαν μια σκόπιμη προσπάθεια παράλυσης και εγκλωβισμού της θελήσεως του έθνους σε μια κρίση και βεβαιωμένη νίκη για τον εχθρό.

Έτσι δεν ήταν περίεργο που οι Εβραϊκές αρχές άρχισαν να καταδιώκουν τους Εβιονίμ. Εισέβαλαν στις συγκεντρώσεις τους και τις διέλυαν, οι ηγέτες τους ρίχτηκαν στην φυλακή, τα δόγματά τους κηρύχτηκαν εκτός νόμου. Φάνηκε για λίγο ότι η αίρεση αυτή σύντομα θα εξαφανίζονταν. Τότε, ξαφνικά, η αυλαία σηκώθηκε για την τρίτη πράξη και τα γεγονότα πήραν μια νέα τροπή.

Ίσως ο πιο αμείλικτος εχθρός των αιρέσεων ήταν κάποιος Σαούλ, ένας σκηνοποιός. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ταρσό και άρα άνθρωπος με κάποια μόρφωση στην Ελληνική κουλτούρα, απεχθανόταν τις νέες διδασκαλίες για τη μη-κοσμικότητα και την αποξένωσή τους από την ζωή. Σαν Εβραίος πατριώτης φοβόταν την επίδρασή τους στον εθνικό αγώνα. Πολυταξιδεμένος άνθρωπος, γλωσσομαθής, ήταν ο πλέον κατάλληλος για να πηγαίνει στις σκορπισμένες Εβραϊκές κοινότητες για να εξουδετερώνει την εξάπλωση των σοσιαλιστικών, ειρηνιστικών τους δογμάτων. Οι αρχηγοί της Ιερουσαλήμ τον διόρισαν κύριο διώκτη των Εβιονίμ.

Βρισκόταν στο δρόμο για την Δαμασκό για να συλλάβει μια ομάδα αιρετικών όταν του ήρθε μια πρωτότυπη ιδέα. Στην αλλόκοτη φράση του Βιβλίου των Πράξεων, είδε ένα όραμα. Είδε, στην πραγματικότητα, δύο. Αντιλήφθηκε, αρχικά, πόσο ελάχιστες ήταν οι πιθανότητες της μικρής Ιουδαίας να κερδίσει έναν ένοπλο αγώνα εναντίον της μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης του κόσμου. Δεύτερον, και σημαντικότερο, συνειδητοποίησε ότι η πλανεμένη αίρεση που αυτός κατέπνιγε, θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε ένα ακαταμάχητο όπλο ενάντια στον τρομακτικό αντίπαλο. Παθητικότητα, μη-αντίσταση, παραίτηση, αγάπη, αποτελούσαν επικίνδυνες διδασκαλίες στην πατρίδα. Διασπαρμένες όμως στις εχθρικές λεγεώνες, θα μπορούσαν ίσως να διασπάσουν την πειθαρχία τους και να επιφέρουν ακόμα και την νίκη στην Ιερουσαλήμ. Ο Σαούλ, με λίγα λόγια, ήταν πιθανότητα ο πρώτος άνθρωπος που είχε αντιληφθεί τις δυνατότητες διεξαγωγής πολέμου μέσω της προπαγάνδας.

Ταξίδεψε στην Δαμασκό, και εκεί προς έκπληξη τόσο των φίλων του όσο και αυτών που είχε σκοπό να καταστείλει, ανακοίνωσε τον προσηλυτισμό του στην θρησκεία και ζήτησε την ένταξη του στην αδελφότητα. Κατά την επιστροφή του στην Ιερουσαλήμ ξεδίπλωσε την νέα του στρατηγική μπροστά στους έκπληκτους Γέροντες της Σιών. Μετά από πολλές διαφωνίες και βαθύτερες συζητήσεις, υιοθετήθηκε. Περισσότερη αντίσταση σημειώθηκε από τους ηγέτες των Εβιονίμ της πρωτεύουσας. Δυσπιστούσαν ως προς τα κίνητρά του και φοβούνταν ότι η πρότασή του να απογυμνωθεί η θρησκεία από τις αρχαίες Εβραϊκές συνήθεις και τελετές για να γίνει αποδεκτή από τους Εθνικούς, θα γέμιζε την αδελφότητα με ξένους μισό-προσηλυτισμένους και θα μείωνε τη δύναμή της. Αλλά στο τέλος κέρδιζε και τη δική τους υποστήριξη. Και έτσι ο Σαούλ, ο τρομερότερος διώκτης των ακολούθων του Ιησού, έγινε ο Παύλος, ο Απόστολος των Εθνικών. Και έτσι, ταυτόχρονα, ξεκίνησε και η διασπορά στις παγανιστικές χώρες της Δύσης, μια ολότελα καινούρια Ανατολίτικη θρησκεία.

Δυστυχώς για το σχέδιο του Παύλου, η νέα στρατηγική λειτούργησε παραπάνω από καλά. Η ανακαινισμένη και κάπως σαγηνευτική του θεολογία, προσηλύτιζε πιστούς γρηγορότερα από ότι τολμούσε να ελπίζει ή ακόμα και να ευχόταν. Η ιδέα του, θα πρέπει να έχουμε πάντα υπ' όψη μας, σε αυτήν την φάση ήταν καθαρά αμυντική. (αυτό είναι συζητήσιμο*). Δεν είχε καμία σκέψη ευαγγελισμού του κόσμου. Έλπιζε μόνο να αποθαρρύνει τον εχθρό. Έχοντας επιτύχει αυτό, και με την Ρωμαϊκή φρουρά έξω από την Παλαιστίνη, ήταν έτοιμος για ανακωχή. Αλλά οι σκλάβοι και οι καταπιεσμένοι της Αυτοκρατορίας, οι άθλιοι κληρωτοί και το πεινασμένο προλεταριάτο της ίδιας της πρωτεύουσας, βρήκαν τόση παρηγοριά στην προσαρμοσμένη Παυλική εκδοχή της αίρεσης όσο και οι καημένοι Εβραίοι πριν από αυτούς είχαν βρει στα πρωταρχικά διδάγματα του σταυρωμένου τους κυρίου. Το αποτέλεσμα αυτής της απρόβλεπτης επιτυχίας ήταν να ανοιχτούν τα μάτια του εχθρού στο τι ακριβώς συνέβαινε. Ανησυχητικές αναφορές για κρούσματα απειθαρχίας ανάμεσα στους στρατιώτες άρχισαν να κατακλύζουν την Ρώμη από τους διοικητές του στρατού στην Παλαιστίνη και αλλού. Αντί να προκαλέσουν την παύση στις αυτοκρατορικές αρχές, οι νέες τακτικές πείσμωσαν περισσότερο την αποφασιστικότητά τους. Η Ρώμη έπεσε πάνω στην Ιερουσαλήμ με φωτιά και ξίφος και μετά από μια τρομακτική πολιορκία που διήρκεσε τέσσερα χρόνια, κατέστρεψε την φωλιά της αναστάτωσης (70 μ.Χ). Τουλάχιστον νόμιζε ότι την κατέστρεψε.

Οι ιστορικοί της εποχής δεν μας αφήνουν αμφιβολίες για τις προθέσεις της Ρώμης. Μας λένε ότι ο Νέρων έστειλε τον Βεσπασιανό και τον γιο του τον Τίτο με απόλυτες και ρητές εντολές να συντρίψουν την Παλαιστίνη μαζί με τον Χριστιανισμό. Για τους Ρωμαίους, η Χριστιανοσύνη δεν ήταν παρά Ιουδαϊκή Μαχητικότητα, μια ερμηνεία εν πάση περιπτώσει, που δεν απέχει και πολύ από τα γεγονότα. Όσο αναφορά την ευχή του Νέρωνα, πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον κατά το ήμισυ. Η Παλαιστίνη συντρίφτηκε τόσο ολοκληρωτικά που παραμένει μέχρι και σήμερα ένα πολιτικό ερείπιο. (Το Ισραήλ δεν υπήρχε όταν γράφτηκε αυτό το άρθρο)*. Αλλά η Χριστιανοσύνη δεν καταστράφηκε τόσο εύκολα.

Εν αντιθέτως, μόνο μετά από την πτώση της Ιερουσαλήμ το πρόγραμμα του Παύλου αναπτύχθηκε στο μέγιστο. Μέχρι τώρα, όπως έχω πει, η τακτική του ήταν απλά να φοβίσει και να διώξει τον κατακτητή (ξανά, συζητήσιμο)*, με τον ίδιο τόπο που ο Μωυσής μόλυνε τους Φαραώ. Προχωρούσε με επιφύλαξη και δισταγμό, προσέχοντας να μην ξυπνήσει τον ισχυρό αντίπαλο. Ήταν διατεθειμένος να παίξει με το νέο του όπλο μπρος τη μύτη του εχθρού και να τον κάνει να νιώσει την άκρη του, αλλά δείλιαζε στο να το καρφώσει με όλη του τη δύναμη. Τώρα που έχει συμβεί το χειρότερο και η Ιουδαία δεν έχει πλέον να χάσει τίποτα άλλο, πέταξε τις αναστολές του και μετέφερε τον πόλεμο στη χώρα του εχθρού. Ο στόχος τώρα δεν ήταν τίποτα λιγότερος από το να ταπεινωθεί η Ρώμη όπως αυτή είχε ταπεινώσει την Ιερουσαλήμ, να τη σβήσει από το χάρτη όπως αυτή είχε σβήσει την Ιουδαία.

Αν τα ίδια γραπτά του Παύλου δεν σας πείθουν για αυτήν την ερμηνεία των πράξεών του, σας εφιστώ την προσοχή σας στον πιο ειλικρινή του συνεργάτη, τον Ιωάννη. Εκεί που ο Παύλος, ενεργώντας μέσα στην σκιά του βασιλικού παλατιού, και τον μισό καιρό αιχμάλωτος σε Ρωμαϊκές φυλακές, είναι υποχρεωμένος να ασχολείται με παραβολές και κρυμμένες ενδείξεις, ο Ιωάννης, απευθυνόμενος σε δυσαρεστημένους Ασιάτες, έχει την πολυτέλεια της απλής ομιλίας. Όπως και να έχει, το φυλλάδιό του με τον τίτλο «Αποκάλυψη», είναι, στην ουσία, μια αποκάλυψη της όλης καταπληκτικής υπόθεσης.

Η Ρώμη, φανταστικά αποκαλούμενη Βαβυλωνία, περιγράφεται λεπτομερώς με τη γλώσσα εκρηκτικού μίσους, σαν την μητέρα των πόρνων και των βδελυγμάτων της γης, σαν τη γυναίκα μεθυσμένη με το αίμα των αγίων (Εβραίων), σαν τον καταπιεστή των «ανθρώπων και μαζών και εθνών και γλωσσών» και - για να αφαιρεθεί κάθε αμφιβολία για την ταυτότητά της - σαν «τη μεγάλη πόλη που κυριάρχησε πάνω στους βασιλιάδες της γης».Ένας άγγελος θριαμβευτικά φωνάζει: «Η Βαβυλωνία η μεγάλη έχει πέσει, έχει πέσει». Στην συνέχεια ακολουθεί μια οργιαστική εικόνα καταστροφής. Εμπόριο και βιομηχανία και θαλάσσιες συναλλαγές βρίσκονται στο τέλος. Τέχνη και μουσική και «η φωνή του γαμπρού και της νύφης» έχουν σιωπήσει. Σκοτάδι και ερήμωση κυριαρχούν σαν το πέπλο πάνω στην σκηνή. Οι ευγενικοί Χριστιανοί κατακτητές κυλιούνται ηδονικά μέσα στο αίμα μέχρι τις σέλες των αλόγων τους. «Αγαλλιάστε πάνω από αυτήν, εσύ ουρανέ, και σεις άγιοι απόστολοι και προφήτες, γιατί ο Θεός την εκδικήθηκε για σας».

Και ποιο το τέλος και ο σκοπός όλου αυτού του χάους και της καταστροφής; Ο Ιωάννης δεν συγκρατεί τα λόγια του για να μας πει. Γιατί κλείνει την ευσεβή του προφητεία με ένα όραμα από τις δόξες της νέας - δηλαδή της αποκατεστημένης - Ιερουσαλήμ. Όχι κάποια αλληγορική φαντασίωση, να ξέρετε, αλλά κυριολεκτικά η Ιερουσαλήμ, η πρωτεύουσα του μεγάλου ξαναενωμένου βασιλείου των «δώδεκα φυλών των παιδιών του Ισραήλ» (Το Ισραήλ ιδρύθηκε 20 χρόνια μετά που γράφτηκε αυτό το άρθρο)*.

Μπορεί κανείς να απαιτήσει κάτι πιο ξεκάθαρο;

 Φυσικά, κανένας πολιτισμός δεν θα μπορούσε να αντισταθεί για πάντα ενάντια σε τέτοιου είδους επίθεσης. Μέχρι το έτος 200 οι προσπάθειες του Παύλου και του Ιωάννη και των διαδόχων τους είχαν προχωρήσει τόσο πολύ σε όλες τις τάξεις της Ρωμαϊκής κοινωνίας, ώστε η Χριστιανοσύνη είχε γίνει το κυρίαρχο δόγμα σε όλη την αυτοκρατορία. Εν τω μεταξύ, όπως διορατικά είχε προβλέψει ο Παύλος, η Ρωμαϊκή ηθική και πειθαρχία είχαν ξεπέσει, τόσο που όλο και συχνότερα, οι ρωμαϊκές λεγεώνες, που κάποτε αποτελούσαν τον τρόμο του κόσμου και την σπονδυλική στήλη της Δυτική κουλτούρας, γνώριζαν την ήττα από βάρβαρους εισβολείς. Στο έτος 326 ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ελπίζοντας να ελέγξει την ύπουλη νόσο, υπέκυψε στον προσηλυτισμό και ανακήρυξε την Χριστιανοσύνη σαν επίσημη θρησκεία. Ήταν πλέον αργά. Μετά από αυτόν ο αυτοκράτορας Ιουλιανός προσπάθησε να καταφύγει για μια ακόμη φορά στην καταστολή. Αλλά ούτε αντίσταση ούτε εκχώρηση δικαιωμάτων ωφελούσαν. Το Ρωμαϊκό πολιτικό σώμα είχε καταντήσει σκουληκοφαγωμένο από Παλαιστινιακή προπαγάνδα. Ο Παύλος είχε θριαμβεύσει.

Αυτός είναι ο τρόπος που, αν ήμουν εγώ ένας αντισημίτης ψάχνοντας για ένα αξιόπιστο δείγμα Εβραϊκής υπονομευτικής συνωμοσίας, θα ερμήνευα την έλευση ένας διαμορφωμένου Ιουδαϊκού δόγματος στον Δυτικό κόσμο.


THE CENTURY MAGAZINE 1928
A Real Case Against The Jews
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη