Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

ΡΕΣΙΤΑΛ ΦΙΛΟΚΑΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΥΠΡΟΥ!!!!! 

https://www.pentapostagma.gr/2018/07/%CE%B2%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BF.html

Ό ανεκδιήγητος Ττόμυς δέ Μπίιιιιυυυυυυ! ΚΑΙ ΦΙΛΟΚΑΚΗ ΥΠΕΡΦΙΛΟΚΑΤΗΓΟΡΗ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΙΗ ΓΛΩΣΣΑ του. Καί εάν ακόμη τού έπταιξαν ό Ιωσήφ ό Βατοπαιδινός καί ό Ιωσήφ ό Ησυχαστής εάν τού έπταιξε καί αυτός, πώς κατηγορεί όλους τούς Μοναχούς καί αξιωματούχους από τότε καί μετά; Η γενίκευση τού δείχνει μωρία, συναγωγή πονηρευομένων μέ αρχηγόν αυτόν, αφέλεια βλακείας, μίσος πρός ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ, διχόνοια ήτοι αντιχριστιανική προδοτική φαρισσαιοϊουδαϊκή στάση, σκόπιμη αποστασία τών Χριστιανών διότι όταν βλέπουν αυτά όπου γίνοντε μέ τό παπαδαριόν αηδιάζουν καί φεύγουν από ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ, τό κρίμαν είς τόν λαιμόν σάς ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ. Καί όπως είπε καί η προφητεία: "είς τούς έσχατους καιρούς άλλοι θά φορούν τά ράσα καί άλλοι θά είναι οί ιερείς". Η δέ παροιμία λέγει: "δέν κάνουν τά ράσα τόν παπά" αλλά προφανώς τά έργα. Ό Χριστός είπε από τούς καρπούς θά καταλάβετε τό ποιόν τού δένδρου!!!!! Είμαι Χριστιανός καί δικαιούμαι νά σ' ελέγχω διά τήν θέσιν όπου κατέχεις περισσότερον απ' ό,τι εσύ εμέναν τόν λαϊκόν. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑΝ σ' έχω εναγκαλιεσμένον, Κύριε καί Θεέ μού κρίνον όλους μάς. Συγχώρησον μέ Κύριε!!!! Ίδές Κύριε καί κρίνε Κύριε!!!! (διαβάστε ανωτέρω τίς φιλόκακες δηλώσεις τού!!!!!)

Πρώτον, θά ευχηθώ είς τόν Ττόμμυ δέ Μπί καί είς όσους κατηγορεί έν δικαίω ή αδίκω καί όσους τόν πίκραναν καί όσους πίκρανε Καλόν Παράδεισον, ορμούμενος από αληθινά χριστιανικά λόγια! (Πρέπει νά ενοχλήθηκε αυτός καί ανωτέροι τού, ότι χιλιάδες Ελληνοκύπριοι καί άλλοι Ορθόδοξοι πηγαίνουν μέ δέος είς τήν Μονή Βατοπαιδίου καί σώζοντε αί ψυχαί τών από τήν εξομολόγηση, καθότι άνθρωποι όπου ποτέ δέν εξομολογήθηκαν καί δέν είχαν σκοπόν νά τό κάνουν, είς τό Βατοπαίδιον δέν αποχωρούν καί εισίν έτοιμοι νά "ερίσουν" εάν δέν τούς εξομολογήσουν είς τό "παρά πέντε" τής αναχώρησης τών, είμαι παθών αυτής τής ευεργεσίας καί ώς γνωστόν τά δηλωμένα καί αδήλωτα όργανα τού Σατανά εκνευρίζοντε όταν σώζοντε ψυχαίς, καί αί γνωσταί διεθνείς Αντιχριστιανικαί Οργανώσεις βρυκολακιάζουν)Δεύτερον, Μίστερ Ττόμυ δέ Μπί, όστις αναμάρτητος βαλλέτω πρώτος λίθον, τό άκουσες αυτόν από Τόν Χριστόν;

Τρίτον, μήν ξύνεις πληγές!

Τέταρτον, καπνίζεις, δέν εξεύρω εάν τό έκοψες, αλλά κάποτε καπνίσαμε μαζίν, χαχαχά, εντός τής Αρχιεπισκοπής!

Πέμπτον, είπες ότι θά αυτοπαραιτήσουν από τόν αρχιεπισκοπικόν θρόνον, καί θά έδινες είς τόν Κύκκου ή Λεμεσσού τόν θρόνον, ώστε νά μοιραστείς τήν εξουσίαν, όταν εξελέγεις, εξ' ομφύκιου, μαλακίες είς τά τετράγωνα τού μάρκετινγκ = παγαποτιά! Εκλέγηκες μέσω περίεργων δυνάμεων ενώ πήρες ελάχιστον ποσοστόν καί οί δύο ανθυποψήφιοι σού ισχυρόν ποσοστόν! Ποίες εισίν αυταίς αί περίεργαι δυνάμεις όπου σέ προτίμησαν καί διατί;;;;;; ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ!!!!!

Έυδομον, υπάρχουν ενδείξεις εάν όχι αποδείξεις, ότι ανήκεις σέ μυστικές εταιρείες καί ΟΓΔΟΟΝ, μέ όσα είπες δύναμαι νά υποψιαστώ καί όταν υποψιάζομαι εγώ δέν είναι τυχαίον, ότι από σκοπού επισκέπτεσαι τό Αγίον Όρος, χωρίς νά επισκέπτεσαι τό Βατοπαίδιν, ινά φέρεις ΔΙΧΟΝΟΙΑΝ κατ' εντολήν ανωτέρων σου μυστικών εταιρειστών. ΕΝΑΤΟΝ, αντί νά ενώνεις κακιώνεις καί διαιρείς, δέν είσαι τής ειρήνης αλλά εμπαθής καί φιλόκακος, μνησίκακος καί ασυγχωρητικός, ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ, είσαι ανάξιος διά αρχιεπίσκοπος, προτιμώ τόν άλλον τόν Παλαιοημερολογίτην, εάν είναι καλός. Πήγε νά ιδεί συμμαθητές είς τό Άγιον Όρος, λές καί τώ Αγίω Όρει είναι καμία παιδική χαρά αλητήριων εφήβων!!!!!

Δέκατον, ό Κοσμάς ό Αιτωλός τό είπε ότι είς τούς έσχατους καιρούς, οί ρασοφόροι θά είναι οί χειρότεροι. Καί πρίν ειπείς ο,τιδήποτε ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑΝ Σ' ΕΧΩ ΕΓΚΑΛΕΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΘΑ ΣΕ ΚΡΙΝΕΙ ΟΠΩΣ ΔΙΚΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΥΠΗ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΟΝΤΩΝ!!!!

ΕΝΤΕΚΑΤΟΝ, Ό Ττόμμυς δέν Εϋ, ήτοι ό Χρυσόστομος ό Α΄, έκτιζε ξενοδοχεία χωρίς νά τά αποξενώσει από τήν Εκκλησία, καί κέριδιζε καί η Εκκλησία καί ό κόσμος όπου εργαζόταν, άν καί τόν εκμεταλλεύτηκαν όταν έπαθε κυρίως αρτησιοσκλήρυνση φίλοι καί άλλοι εντός Αρχιεπισκοπής. Εσύ πώλησες τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ όπου μάς τήν χάρισε ό Μικρασσιάτης Μποδοσάκης, πωλείς τά κτήματα τής αρχιεπισκοπής σέ ξένους επενδυτές, δηλαδή τά αποξενώνεις άπαξ διαπαντός καί αυτόν είναι τουλάχιστον προδοσία, διότι δέν γίνεται μεμονωμένα αλλά κατ' επανάληψη. Κάποτε ήθελα νά αγοράσω κτήματα από τήν Αρχιεπισκοπή καί απολογούμαι δημοσίως, καί ζητώ συγχώρεση από Τόν Τριαδικόν Θεόν!

ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ, μίστερ Ττόμυ δέ Μπί, μετά από όλα αυτά καί ότι έκτισες όπως λέγουν σέ νεκροταφείον καί αρχαία, κάνε τόν απολογισμόν τής αυτοκριτικής σού καί αποφάσισε εάν είσαι καλύτερος από τούς Βατοπαιδινούς Πατέρες. Εκείνοι εξομολόγησαν χιλιάδες καί προσφέρουν σέ χιλιάδες φροντίδα, διανυκτέρευση καί βρώση, έστω μέ τά κακώς κείμενα τούς, όπου δέν λείπουν από κανέναν μάς. Καί πού εξεύρεις ότι δέν μετανόησαν καί δέν εξομολογήθηκαν βρέ μπαγάσα, χεχεχέ! Ενώ εσύ χρειάζεσαι παραίτηση, μετάνοια καί εξομολόγηση άρον άρον νά σώσεις τήν ψυχήν σού!

ΔΕΝ ΧΡΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΑΠΑ ΔΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣΠαρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΑΝ ΟΝΟΜΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΒΛΑΝΙΑ ΒΟΡΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ;

 


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΑΝ ΟΝΟΜΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΒΛΑΝΙΑ ΒΟΡΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ;
.
(Ώς πρός τήν προσμοίωση τής σημαίας τής Βόρρειος Μακεδονίας = Σκοπίων τού Βυζαντίου άλλως πώς, μέ τά εστιατόρια McDonalds =McDonia από πολλά έτη μελέτησα καί διετύπωσα σέ άρθρα ότι η λέξη Μακντόναλτς προέρχεται από τήν λέξη Μακεδόνας έκ παραφθοράς είς τήν Σκοτία/Σκοτιά, όπως τό Γεώργιος έγινε Τζιώρτζ, Ζώρζ, Χορχέ κ.α.. Οί Μακεδόνες ήσαν μεταγενέστεροι τών Ελλήνων Κελτών καί Γαλατών Ελλήνων υιών τού Ηρακλέως άποικοι καί επικαλούντο προσδεικτικώς Μακεδόνες καί ύστερα Μάκ έν συντομία όπως π.χ. τό Ιωσήφ σέ Σήφης κ.α., ή Μακντόναλτς παραφθαριστί. Ήτοι McDonia =       MαcεDonia = Μακεδονία = ΜαcεΔονία!!!! Άρα τέ, η ειρωνία διά τών εστιατορίων Μακντόναλτς ώς ΜcDonia δέν είναι ειρωνία αλλά αντιειρωνία ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!!! Καί ό νοών νοείτο!!!!).
.
Εάν οί Αλβανοί αποφασίσουν νά ονομάσουν τήν χώρα τούς Βόρρειος Ήπειρος θά κάνουμε καυγά ή θά πανηγυρίσουμε; Από αυτήν τήν ερώτηση καί τήν απάντηση τής θά φανή εάν έχουμε πολιτική στραβομάρα ή διορατικότητα! (Όλα τά απολωλότα φυλετικά καί θρησκευτικά πρόβατα θά επιστρέψουν είς τήν Μάνα Ελλάδα τήν Γή τής Ορθοδοξίας, θά εκπλαγείτε ίσως αλλά θά τό ιδείτε!!!!).
.
Βεβαίως είς τήν Ελλάδα καί τήν Κύπρον (καί κάθε άλλη ελληνική περιοχή) τούδε καί σέ κάθε πεπερασμένη καί μελλοντική εποχή θά υπάρχει ισχυρά αντιελληνική πολιτική, τί νομίσατε ότι θά παύσει ποτέ η δράση αυτή; Εάν ναί, τότε δέν έχετε συλλάβει τί εστίν Ελλάς καί ότι πάντοτε έχει εχθρούς, ξένους, Έλληνες, ψευδοξένους = Έλληνες όπου δέν γνωρίζουν τήν ελληνική τούς καταγωγή ή τήν περιφρονούν επειδή άλλαξαν συνείδηση διά τής κοσμικής καί θρησκευτικής ιδιότητος όπου ανήκουν καί επειδή εισίν παλειανθρώποι ιδιοτελείς (οί πλείστοι). Οί Πομάκοι δηλώνουν Έλληνες καί Μωαμεθανοί, ενώ είς τόν Πόντο οί εκμωαμεθανοποιημένοι Έλληνες μισούν τήν Ελλάδα καί Τόν Χριστόν, όπως ό πολύ λυσσασμένος Ερτογάν, Έλλην από τήν Ποταμιά τού Πόντου, όπου είς τίς 29/05/2018 έκανε αναπαράσταση τών τοιχών τής Κωνσταντινούπολης (δηλαδή εάν οί Τούρκοι επανομοατίσουν τήν Εισταμπούλ Κωνσταντινούπολη θά τό αρνηθούμε; Χαχαχαχά), τά ενέδυσε μέ πανώ (πάνινες αναπαραστάσεις) από εικόνες Τής Παναγίας μάς καί τά έκαψε. Η πράξη αυτή διά Τήν Μητέρα Τού Θεού πέρασε σχεδόν απαρατήρηση από τό σύνολον τής θρησκευτικής καί κοσμικής εξουσία τής Ελλάδος, τής Κύπρου καί τού Απόδημου Ελληνισμού, αίσχος!!!!
.
Εάν οί Ιταλοί αποφασίσουν νά ονομάσουν τήν χώρα τούς Μεγάλη Ελλάδα τί θά κάνουμε; Δηλαδή εάν όλοι αποφασίσουν νά δηλώσουν τήν ελληνικότητα τούς εμείς θά τούς τήν αρνηθούμε εγωιστικώς θεωρώντας τήν αποκλειστικόν προνόμοιον ή θά πανηγυρίσουμε; Ιδού η ρόδος ιδού καί τό πήδημα τής διορατικότητος!
.
Πρέπει νά τονίσουμε ότι κάθε απόφαση μάς μέ τό οιονδήποτε ελληνικόν ζήτημα θά αποβή καλόν ή κακόν, ουδέτερον ή ανάμεικτον, βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος: α) μέν β) δέ γ) ουδέτερον καί δ) ανάμεικτον καί δή τών εκάστοτε χειρισμών τής εκάστοτε κυβερνήσεως καί τού λαού ανά έκαστη μικροεποχή καί μεγαλοεποχή, θά μετατρέπεται κάθε απόφαση σέ έναν από αυτά τά 4 όπου προείπαμε. Μόλις ορίσαμε τόν ορισμόν τού ρούν τής Πολιτικής Διαναπτύξεως.
.
Είσαι βέβαιος ότι εσύ ό οιοσδήποτε Έλληνας έχεις περισσότερον ελληνικόν αίμα από τόν οιονδήποτε Σκοπιανό, Αλβανό, Ιταλό, Εβραίο κ.α.;;;;; Έ τότε μόλις παραδέχθηκες ότι δέν γνωρίζεις τήν ελληνική Ιστορία, διότι εάν τήν γνώριζες θά ήξευρες ότι οί Έλληνες εξαπλώθησαν σ’ όλα τά μήκη, πλάτη καί ύψη τής Γής, άλλοι ήρθαν σ’ εμάς καί εμείς πήγαμε αλλού πρώτοι, πρίν από τόν καθέναν καί όταν ήρθαν σ’ εμάς ξένοι οί πλείστοι ήσαν Έλληνες όπου ανέπτυξαν καινούργια έθιμα καί θρησκευτικές πεποιθήσεις αλλά καί γλωσσικά ιδιώματα, ώστε είς τά βάθη τής αγραμματοσύνης καί τής λησμονιάς, εξέχασαν τήν ελληνική τούς καταγωγή! Ώς έκ τού εδώ δηλώνω όχι Εθνικιστής αλλά Υπερεθνικιστής αφού είμαι τής απολύτου πεποιθήσεως ότι όλοι οί καυκασιογενείς = καυκασιοχαρακτηριστικοπρόσωποι λαοί εισίν Έλληνες καί όχι μόνον, χαχαχαχά!
.
Κατά συνέπεια, πολλοί πρόσφυγες όπου έφτασαν είς τήν Ελλάδα από τήν Συρία ώς Χριστιανοί ή Μωαμεθανοί, εάν μελετήσετε τήν Ιστορία, θά καταλάβετε ότι κατάγονται από αρχαίες ελληνικές πόλεις, αίτινες μέ τήν σειράν τούς έγιναν πολλά άλλα φύλα μέ ιδιαιτερότητες είς τά ήθη, έθιμα, γλωσσικούς ιδιομματισμούς, εξαναγκασμούς από ηγεμόνες κοσμικούς, θρησκευτικούς καί ψευδοθρησκευτικούς! Τώρα ποίος έχει περισσότερη διορατικότητα; Αυτός όπου νομίζει ότι Έλληνας είναι όστις ζεί ή γεννήθηκε εντός τής ελληνικοκρατικής επικράτειας καί έμαθε τήν ελληνική γλώσσα ή όστις έχει γονίδια ελληνικά, καί όπου κάποτε ήταν στρατιώτης, έμπορος, άποικος Έλλην έξ’ Ελλάδος;
.
Η χώρα όπου ονομάστηκε Βόρρειος Μακεδονία ώς γεωγραφική περιοχή έχει ελληνικόν αίμα καί ό Επίσκοπος Ορχίδος τών Σκοπίων όπως καί πολλοί άλλοι Σκοπιανοί τό βροντοφωνάζουν. Η Βόρρειος Μακεδονία καί η Αλβανία = Βόρρειος Ήπειρος μία ημέρα θά ενσωματωθούν είς τήν Ελλάδα. Η ονομασία Βόρρειος Μακεδονία δίδει πρόσφορον έδαφος επανάπτυξης τής ελληνικής τούς συνείδησης, αλλά δέν τό βλέπετε, ούτε αυτοί όπου υπόγραψαν τήν συμφωνία τό βλέπουν, ήτοι ό Τσίπρας καί η εκατέρωθεν παρέα τού! Ό Μακεδονομάχος Καπετάν Κώττας, δέν ήξευρε γρίν (λέξην) ελληνικά, ωμιλούσε σκοπιανιά αλλά είχε ελληνική συνείδηση, προφανώς ό άνθρωπος έφερε μέσα τού τήν μεγαλοφυία τής ελληνικής νοημοσύνης, καί απόδειξε πέρα ώς πέρα ότι ήταν καί είναι ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΕΡΟΣ από πολλούς Έλληνες! χαχαχαχά! Τί θά έλεγαν είς τούς σημερινούς Κόττες οί στενόμυαλοι Έλληνες; Δέν είστε Έλληνες; Έλληνας είναι καί ό μετέχων τής ελληνικής παιδείας καί ό μετέχων τών ελληνικών γονιδίων, ωσαύτως όρισαν μέ τήν κβαντική τούς σκέψη οί Αρχαίοι ημών προγόνοι. Υπομονή, καί η νίκη είναι ιδική μάς υπό τό προίσμα: «ουδέν κρυπτόν υπό τού ηλίου» όπως είπε ό παππούλης ό Ηράκλειτος τό 700 π.Χ..
Ό άλλος ό παππούλης ό Μεγαλοπροφήτης Κοσμάς ό Αιτωλός είπε: «από τίς τρείς χώρες μία θά μείνει». Πιστεύω χωρίς νά είμαι απόλυτος, ότι από τήν Βόρρεια Μακεδονία, τήν Αλβανία ή Βόρρειο Ήπειρο καί τήν Ελλάδα, μία χώρα θά μείνει, η Ελλάδα ή τό άλλον τρίπτυχον: Ελλάδα, Κύπρος καί Μικρά Ασσία θά γίνουν όλες Ελλάς!!!!
.
Μήπως εάν η Τουρκία αποφάσιζε νά μετονομαστεί Μικρά Ασσία ή Ιωνία θά τής λέγαμε αίσχος!;;; Όχι! χαχαχά! Μά αυτά είναι Τού Θεού, η πρώτη φάση διά τήν αλλαγή τών παιδομαζομένων καί άλλων Ελλήνων από τουρκική καί άλλη μειονοτική φυλή νά γίνει ελληνική συνείδηση, χαχαχαχά, μά πώς δέν τό βλέπετε;
.
Καί τί θά κερδίσωμεν εάν όλη η Γή καί όλον τό Σύμπαν μετονομαστεί σ’ ΕΛΛΑΣ αλλά έκαστος τών Ελλήνων απωλαίσει τήν ψυχήν τού; χαχαχαχά! Σάς ενδιαφέρουν τά ονόματα αλλά είς τά τινά όπου ωθούν είς τό εμφύτευμα τού μικροψήγματος κωφεύετε, αδιαφορείτε καί οκνηρείτε, ώ μώροι εγωισταί καί ανεγκέφαλοι! Είναι επειδή δέν μελετήσατε νά ιδείτε ότι ό κόσμος είναι έναν πτώμα, όπως λέγει Ό Χριστός είς τό κατά Θωμάν Ευαγγέλιον!
.
Πού είναι τά σύνορα Τής Αληθινής Ελλάδος; Είς τά σπλάγχνα Τού Πατέρα Τού Άκτιστου Τού έν τοίς Ουρανοίς!!!!
.
Ό Θεός μαζίν μέ όλους μάς διαφωνούντες καί συμφωνούντες καί μήν μέ παρεξηγείτε, δέν σάς τά λέγω από κακία αλλά από καυστική διαπαιδαγωγική αγάπη, εγώ ό περισσότερον όλων σάς αμαρτωλός. Είμαι δέ τόσον αμαρτωλός όπου δέν τολμώ νά αναλογιστώ πόσον διότι δέν θ’ αντέξω νά τό αυτόπροσεγκαρδιώσω, αλλά τό γνωρίζω! Κύριε Ελέησον μέ τήν κατάμαυρη κατεστραμμένη ψυχή καί τήν κάθ’ άλλη αμαρτωλή έν γνώσει ή έν αγνοία τής ψυχή!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ