Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

ΡΕΣΙΤΑΛ ΦΙΛΟΚΑΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΥΠΡΟΥ!!!!! 

https://www.pentapostagma.gr/2018/07/%CE%B2%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BF.html

Ό ανεκδιήγητος Ττόμυς δέ Μπίιιιιυυυυυυ! ΚΑΙ ΦΙΛΟΚΑΚΗ ΥΠΕΡΦΙΛΟΚΑΤΗΓΟΡΗ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΙΗ ΓΛΩΣΣΑ του. Καί εάν ακόμη τού έπταιξαν ό Ιωσήφ ό Βατοπαιδινός καί ό Ιωσήφ ό Ησυχαστής εάν τού έπταιξε καί αυτός, πώς κατηγορεί όλους τούς Μοναχούς καί αξιωματούχους από τότε καί μετά; Η γενίκευση τού δείχνει μωρία, συναγωγή πονηρευομένων μέ αρχηγόν αυτόν, αφέλεια βλακείας, μίσος πρός ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ, διχόνοια ήτοι αντιχριστιανική προδοτική φαρισσαιοϊουδαϊκή στάση, σκόπιμη αποστασία τών Χριστιανών διότι όταν βλέπουν αυτά όπου γίνοντε μέ τό παπαδαριόν αηδιάζουν καί φεύγουν από ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ, τό κρίμαν είς τόν λαιμόν σάς ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ. Καί όπως είπε καί η προφητεία: "είς τούς έσχατους καιρούς άλλοι θά φορούν τά ράσα καί άλλοι θά είναι οί ιερείς". Η δέ παροιμία λέγει: "δέν κάνουν τά ράσα τόν παπά" αλλά προφανώς τά έργα. Ό Χριστός είπε από τούς καρπούς θά καταλάβετε τό ποιόν τού δένδρου!!!!! Είμαι Χριστιανός καί δικαιούμαι νά σ' ελέγχω διά τήν θέσιν όπου κατέχεις περισσότερον απ' ό,τι εσύ εμέναν τόν λαϊκόν. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑΝ σ' έχω εναγκαλιεσμένον, Κύριε καί Θεέ μού κρίνον όλους μάς. Συγχώρησον μέ Κύριε!!!! Ίδές Κύριε καί κρίνε Κύριε!!!! (διαβάστε ανωτέρω τίς φιλόκακες δηλώσεις τού!!!!!)

Πρώτον, θά ευχηθώ είς τόν Ττόμμυ δέ Μπί καί είς όσους κατηγορεί έν δικαίω ή αδίκω καί όσους τόν πίκραναν καί όσους πίκρανε Καλόν Παράδεισον, ορμούμενος από αληθινά χριστιανικά λόγια! (Πρέπει νά ενοχλήθηκε αυτός καί ανωτέροι τού, ότι χιλιάδες Ελληνοκύπριοι καί άλλοι Ορθόδοξοι πηγαίνουν μέ δέος είς τήν Μονή Βατοπαιδίου καί σώζοντε αί ψυχαί τών από τήν εξομολόγηση, καθότι άνθρωποι όπου ποτέ δέν εξομολογήθηκαν καί δέν είχαν σκοπόν νά τό κάνουν, είς τό Βατοπαίδιον δέν αποχωρούν καί εισίν έτοιμοι νά "ερίσουν" εάν δέν τούς εξομολογήσουν είς τό "παρά πέντε" τής αναχώρησης τών, είμαι παθών αυτής τής ευεργεσίας καί ώς γνωστόν τά δηλωμένα καί αδήλωτα όργανα τού Σατανά εκνευρίζοντε όταν σώζοντε ψυχαίς, καί αί γνωσταί διεθνείς Αντιχριστιανικαί Οργανώσεις βρυκολακιάζουν)Δεύτερον, Μίστερ Ττόμυ δέ Μπί, όστις αναμάρτητος βαλλέτω πρώτος λίθον, τό άκουσες αυτόν από Τόν Χριστόν;

Τρίτον, μήν ξύνεις πληγές!

Τέταρτον, καπνίζεις, δέν εξεύρω εάν τό έκοψες, αλλά κάποτε καπνίσαμε μαζίν, χαχαχά, εντός τής Αρχιεπισκοπής!

Πέμπτον, είπες ότι θά αυτοπαραιτήσουν από τόν αρχιεπισκοπικόν θρόνον, καί θά έδινες είς τόν Κύκκου ή Λεμεσσού τόν θρόνον, ώστε νά μοιραστείς τήν εξουσίαν, όταν εξελέγεις, εξ' ομφύκιου, μαλακίες είς τά τετράγωνα τού μάρκετινγκ = παγαποτιά! Εκλέγηκες μέσω περίεργων δυνάμεων ενώ πήρες ελάχιστον ποσοστόν καί οί δύο ανθυποψήφιοι σού ισχυρόν ποσοστόν! Ποίες εισίν αυταίς αί περίεργαι δυνάμεις όπου σέ προτίμησαν καί διατί;;;;;; ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ!!!!!

Έυδομον, υπάρχουν ενδείξεις εάν όχι αποδείξεις, ότι ανήκεις σέ μυστικές εταιρείες καί ΟΓΔΟΟΝ, μέ όσα είπες δύναμαι νά υποψιαστώ καί όταν υποψιάζομαι εγώ δέν είναι τυχαίον, ότι από σκοπού επισκέπτεσαι τό Αγίον Όρος, χωρίς νά επισκέπτεσαι τό Βατοπαίδιν, ινά φέρεις ΔΙΧΟΝΟΙΑΝ κατ' εντολήν ανωτέρων σου μυστικών εταιρειστών. ΕΝΑΤΟΝ, αντί νά ενώνεις κακιώνεις καί διαιρείς, δέν είσαι τής ειρήνης αλλά εμπαθής καί φιλόκακος, μνησίκακος καί ασυγχωρητικός, ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ, είσαι ανάξιος διά αρχιεπίσκοπος, προτιμώ τόν άλλον τόν Παλαιοημερολογίτην, εάν είναι καλός. Πήγε νά ιδεί συμμαθητές είς τό Άγιον Όρος, λές καί τώ Αγίω Όρει είναι καμία παιδική χαρά αλητήριων εφήβων!!!!!

Δέκατον, ό Κοσμάς ό Αιτωλός τό είπε ότι είς τούς έσχατους καιρούς, οί ρασοφόροι θά είναι οί χειρότεροι. Καί πρίν ειπείς ο,τιδήποτε ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑΝ Σ' ΕΧΩ ΕΓΚΑΛΕΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΘΑ ΣΕ ΚΡΙΝΕΙ ΟΠΩΣ ΔΙΚΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΥΠΗ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΟΝΤΩΝ!!!!

ΕΝΤΕΚΑΤΟΝ, Ό Ττόμμυς δέν Εϋ, ήτοι ό Χρυσόστομος ό Α΄, έκτιζε ξενοδοχεία χωρίς νά τά αποξενώσει από τήν Εκκλησία, καί κέριδιζε καί η Εκκλησία καί ό κόσμος όπου εργαζόταν, άν καί τόν εκμεταλλεύτηκαν όταν έπαθε κυρίως αρτησιοσκλήρυνση φίλοι καί άλλοι εντός Αρχιεπισκοπής. Εσύ πώλησες τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ όπου μάς τήν χάρισε ό Μικρασσιάτης Μποδοσάκης, πωλείς τά κτήματα τής αρχιεπισκοπής σέ ξένους επενδυτές, δηλαδή τά αποξενώνεις άπαξ διαπαντός καί αυτόν είναι τουλάχιστον προδοσία, διότι δέν γίνεται μεμονωμένα αλλά κατ' επανάληψη. Κάποτε ήθελα νά αγοράσω κτήματα από τήν Αρχιεπισκοπή καί απολογούμαι δημοσίως, καί ζητώ συγχώρεση από Τόν Τριαδικόν Θεόν!

ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ, μίστερ Ττόμυ δέ Μπί, μετά από όλα αυτά καί ότι έκτισες όπως λέγουν σέ νεκροταφείον καί αρχαία, κάνε τόν απολογισμόν τής αυτοκριτικής σού καί αποφάσισε εάν είσαι καλύτερος από τούς Βατοπαιδινούς Πατέρες. Εκείνοι εξομολόγησαν χιλιάδες καί προσφέρουν σέ χιλιάδες φροντίδα, διανυκτέρευση καί βρώση, έστω μέ τά κακώς κείμενα τούς, όπου δέν λείπουν από κανέναν μάς. Καί πού εξεύρεις ότι δέν μετανόησαν καί δέν εξομολογήθηκαν βρέ μπαγάσα, χεχεχέ! Ενώ εσύ χρειάζεσαι παραίτηση, μετάνοια καί εξομολόγηση άρον άρον νά σώσεις τήν ψυχήν σού!

ΔΕΝ ΧΡΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΑΠΑ ΔΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ1 σχόλιο: