Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΒΟΡΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η ΣΚΟΠΙΟΓΗ! Πολλά μείζοντα ΨΥΧΟπατριωτικά έν ολίγοις πυκνοίς συμμετρικοίς λόγοις!


 


ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΒΟΡΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η ΣΚΟΠΙΟΓΗ!
Πολλά μείζοντα ΨΥΧΟπατριωτικά έν ολίγοις πυκνοίς συμμετρικοίς λόγοις!
.
Η Βουλγαρία λέγει νά μήν θίγεται η ίδια από τήν ονομασία τών Σκοπίων. Όταν θά ονομάζετο Μακεδονία δέν θίγετο, τώρα επειδή θά ονομαστεί Βόρρειος Μακεδονία θίγεται; Επίσης από τήν πλευρά μάς πόσος νούς χρειάζεται ούτως ώστε νά ελιχθούμε είς τό όνομα Βορρειοδυτική Μακεδονία αφού η Βουλγαρία είναι Βορρειοανατολική Μακεδονία, ώστε νά θυμούντε όλοι πώς τά εδάφη ούτα εισίν ελληνικά μέ προσδιορισμένη περιφέρεια τήν μακεδονική! Καί κάτι άλλον, μήν χαίρεστε άν μάς δώσουν τό χρυσομένον χάππιν τού ονόματος διά νά μάς κάνουν χάππυ, ενώ συνάμα οί συντάξεις είναι μισθοί πείνας, η λαθρομετανάστευση θερίζει καί αί ψυχές μάς χάνοντε. Διότι άμα χαθεί ό Γαλαξίας ή τό Σύμπαν καί δή χαθή η ύλη ή αναδιμαορφωθεί μήδε Μακεδονία θά παραμείνει μήδε Περού μήδε Άρης ή αστέρας. Ψυχή καί Χριστόν νά έχετε καί δέν θά πάθετε τίποτε είπε ό Μέγας Άγιος Πατροκοσμάς Αιτωλός, διά τά μεταφιχθέντα καί προβλεπόμενα από προφήτες καί από τούς μετέπειτα σφετερισταί επιστήμονες. Ό ΥπΕξ τών Σκοπίων είπε δέν χρειαζόμαστε τά 2,000 Ιστορίας αλλά τό μέλλον (εντός Εβραϊκής Ευρωπαϊκής Ενώσεως). Όταν σάς λέγω πώς εξ' απαντός τό κάθε τι είς τήν Σιωνιστική Πολιτική εφοδηγεί είς τό μικροψήγμα = μικροτσίψ νά μ' ακούτε. Τί θά κάνουμε τά ονόματα καί τό παρελθόν μέ εμφυτεύματα είς τά σώματα μάς; Άλλωστε, άμα μάς δέσουν ηλεκτρονικά θά ξαναγράψουν μέ τήν ησυχία τούς τήν - δήθεν - "αλήθεια"! Εύ+προνοείν διά νά μήν εύ+μετανοείν!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΡΩΤ' ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΝΙΚΗ ΣΟΥΗΔΙΑ, Η ΜΙΚΡΟΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΑ κ.α..

 

ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΡΩΤ' ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΝΙΚΗ ΣΟΥΗΔΙΑ, ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΑ κ.α..
.
ΣΟΥΗΔΙΑ!https://www.facebook.com/Channel4News/videos/10154933912806939/
https://www.facebook.com/voicenews.gr/videos/1042763019205180/?hc_location=ufi
.
Ό φίλος σάς ό Παναγιώτης έχει γράψει δεκάδες άρθρα περί τού εμφυτεύματος μικροψήγματος πανελέγχου τής ζωής καί τής ψυχής, όπως προέβλεψε ό Ιωάννης ό Θεολόγος έν Χριστώ εκστατική εμπνεύσει. Νά πρώτους τούς κυνικότατους βόρρειους κρύους Σουηδούς όπου τό εφαρμόζουν αργά αλλά σταθερά είς ές αμαξοστοιχίες τούς καί ύστερα είς τά αεροδρόμια, τά πολυκαταστήματα, τά νοσοκωμεία, καί έν τέλει κάθε χώρα θ' οδηγείται εκεί. Όλα τά κόμματα οδηγούν είς τό εμφύτευμα τής απώλειας τής ψυχής άμα τή απώλεια τής ελευθερίας τής απόφασης έν ζωή περί τά τής ζωής, ήτοι ή άκρα άωτη προσβολή πρός Τόν Τριαδικόν Θεόν καί τόν ενιαυτόν. Ποία θρησκεία άλλη προέβλεψε αυτήν τήν τετραγική αλήθεια; Ποίος προέβλεψε ότι μέ τής τρίτης γενεάς μικροψήγμα θά πραγματοποιείται η εξ' αποστάσεως εφύπνωση καί ό εξ΄αποστάσεως εφυπνωτής θά εντολοδοχεί τό υποσυνείδητον νά πράξει αίσχιστα αιμομειξία, φόνων, αυτεξευτελισμού, ανομαλιών, ληστειών, λοιδωρήσεων τών εκκλησιών καί τό χείριστον προσήκοον τών χειρίτων τήν καθύβριση ωιμέ Τ'΄Αγίου Πνεύματος όπου αμεσοδηγεί είς τούς υποπυθμένιους τάρταρους τής Υποϋπερκολλάσεως; Προστατευτείτε Χριστιανοί μήν είσαστε Ψευδοτυπικοχριστιανοί, μήν εξυβρίσετε Αγίαν Τριάδαν καί τές βάσεις Αυτής ήτοι τοίς Αγίοις Θεού. Αντισταθείτε, μετανοείστε, συγχωρήστε, αγαπήστε, επιμένετε αγαθώς, μήν δεχθείτε τό εμφύτευμα μικροψήγματος τής ψυχαπώλειας καί καταπολεμείστε τό, διδάξετε καί μεταδώσετε είς άλλους αδελφούς ακόμη καί μή Χριστιανούς, μεταδώσατε καί μεταναρτήσατε τούτον τό ιερόν υπέρ τών ψυχών καί τής σωτηρίας αυτών κείμενον! Ό Τριαδικός Θεός μαζίν μάς! Είθε νά μάς δώκει δύναμιν, τύχην καί πίστην ινά μήν σκιρτήσωμεν καί ώ μή γένοιτο εμφυτεύσωμεν τό χάραγμαν τής ψυχαπώλειας. Μ' έν Χριστώ αγάπην, ελευθερίαν καί πιστήν εντολήν είς τάς διαταγάς Τής Θείας Αγαθαγάπης!
.
Διατί καμμία άλλη θρησκεία δέν μάς είπε τίποτε δύο χιλιάδες ή τρείς χιλιάδες ή πεντακόσια έτη πρίν διά το αναθεματισμένον μικροψήγμα τού πλήρους ελέγχου τής ψυχής, τής ελευθερίας, τής αλήθειας, τής ανθρώπινης υπόστασης; Διότι δέν είχε τήν ευλογία! Τήν Ευλογία είχε η θρησκεία Τού Χριστού καί ό Μέγας Άγιος Ιωάννης ό Θεολόγος διά Αγίου Πνεύματος Αγίας Τριάδος έκ στόματος Χριστού άκουσε τήν Αποκάλυψη καί τήν υπαγόρευσε είς τόν υποτακτικόν Άγιον τού Ιωάννη τόν Πρόχωρον ός καί τήν κατέγραψε είς τό Πανιερόν Σπήλαιον τής Αποκαλύψεως μέ τήν Τρισυπόστατη Σχίσμη ήτις συμβολίζει Τήν Αγία Τριάδα. Η Αποκάλυψη είναι ΥΠΕΡΕΠΙΚΑΙΡΗ όσον ποτέ, αναγνώστε τήν μέ δέος καί σέβας ταπείνωσης καί θάς σάς ψυχωφελήσει, όσον ακαταλαβίστικη καί είναι σέ τινά σημεία, αναλόγως καί τών φιλοσοφικοθεολογικών γνώσεων σάς. Μήν λησμονάτε ότι πρίν τήν ανακάλυψη τής ηλεκτρονικής τεχνολογίας ήταν αδιανόητη η έννοια του μικροψήγματος καί ότι άμα ό Αντίχριστος όπως προλέγει η Αποκάλυψη, φονεύσει είς τήν πλατεία τών Ιεροσολύμων τούς Ενώχ, Ηλία, Ιωάννη Θεολόγον, οίτινες δέν απόθαναν ακόμη καί θά εμφανιστούν διά να νουθετήσουν τούς ανθρώπους νά μετανοήσουσι καί νά μήν δεχθούσει τό μικροψήγμα τής αιώνιας ψυχοσυμφοράς, δέν νοείτο, πώς, - όπως προλέγεται δι' Αποκαλύψεως - θά τούς ειδούν νά κοίτοντε σφαγμένοι κατάκοιτοι τρείς ημέρες είς τήν πλατεία τών Ιεροσολύμων καί νά τούς περιγελούν καί καθυβρίζουσι οί άπιστοι. Τούδε γνωρίζουμε ότι τούτον είναι εφικτόν δι' άμεσης ζωντανής μετάδοσης διά τηλεοράσεως καί διαδικτύου. Νά πώς η Αποκάλυψη προαποακλύπτει τήν τεχνολογία καί τών συμβάτων τών νιανιαροψευδόσοφων τής ανθρωπότητος.
.
Έν Ελλάδι, πρός το παρόν απαιτούν τήν χάρτα (κάρτα) εισόδου είς τό μετρό/υπόγεια αμαξοστοιχεία (κ' έλεγα, διατί τόση αγάπη δι' εκσυγχρονισμόν τής Αθήνας τότες ό πασσιωνιστής Σιμήτης!, ήξευρα ότι κάτι πονηρόν υπήρχε είς τήν όλην υπόθεσι τό οποίον θά συμπροσφερώνταν μέ κάτι τίς αγαθόν ήτοι τήν μετακίνηση τού εναστικού πληθυσμού!). Μετά τόσον έν Ελλάδι όσον καί έν Κύπρω καί αλλαχού, θά απαιτηθεί μικροψήγμα διά τίς εισόδους/εξόδους σε αεροδρόμια καί επιβιβάσεις σέ αεροπλάνα, πλοία, λεωφορεία, καί ύστερα σέ τόπους εργασίας καί αγοράς τροφίμων καί άλλων ειδών πρωτευούσης ή δευτερευούσης ανάγκης (η λέξη ανάγκη έκ των άν = έν+άγγη = φαράγγη = φέρομαι+άγγη ήτοι διαπερνώ τήν στενότητα τών άγγεων = φαραγγέων καί έκ τής ίδιας ρίζα η αν+άγγη καί τά αγγεία τά οποία είναι στενές διόδοι διελεύσεως αίματος ή άλλων υγρών τού οργανισμού, άλλωστε καί έκ των αγγέων = φαραγγέων υγρά διέρχοντε ήτοι βροχινά ή ποταμίσια ύδατα).
.
Όσοι θέλετε νά σωθεί η ψυχή σας, διαδέρατε μέ σωφροσύνη τόν νούν σάς, ινά στήσετε εναλλακτικά σχέδια επιβίωσης τής ψυχής καί συνάμα συνεπιβίωσης τού σώματος δι' όσον Ό Σωτήρ Χριστός Έν Πνεύματι Αγίας Τριάδος ευκρίνει δι' εσάς. 
.
Κάποιος έμαθε νά επιβιώνει, πέρασε, βουνά καί χαράδρες, ζούγκλες καί εγκληματικές πόλεις καί έκαμε ό,τι υποδιδάσκει ύπουλο τό Χόλλυγουντ, νά επιβιώνει τό σαρκίον τού πάση θυσία. Ήρθε η ώρα νά σώσει τήν ψυχήν τού αλλά τήν θυσίασε διά νά σώσει τό τομάρι τού! Δέχθηκε τό μικροψήγμα τού Αντίχριστου καί πανηγύριζε, έσωσε ψευδοπροσωρινώς τό σαρκίον τού αλλά απώλαισε διαπαντός τήν ψυχήν του, αφού καί αυτήν πώλησε σύν τοίς άλλοις είς τόν βωμόν τής σωματικής επιβίωσης, χαχαχαχα, τό καϋμένον Ό Θεός νά τόν λυπηθεί καί νά τόν μετασώσει! Τά παιγνίδια τύπου επιβίωσης/survivor καί άλλα συναφή, αυτόν τόν σκοπόν έχουν, νά σάς υποπείσουν υποσυνειδήτως, νά μάχεσθε καί νά μοχθείτε νά σώσετε τό (ούτως ή άλλως φθαρτόν καί μέ ημερομηνία λήξεως) σώμα σάς αντί τής ψυχής τής έχουσαν τήν δυνατότητα νά ζήσει αιώνια. Μήν προσπίψετε είς τήν παγίδα τού Σατάν! 
.
Μήν λέγετε: "πάση θυσία νά σωθεί τό τομάρι σάς αλλά πάση θυσία νά σωθεί η ψυχή σάς". Καταλαβαίνετε τήν διαφορά ή δέν είστε σέ θέσι νά τήν αντιληφθείτε; Εάν όχι έχετε άπειρον ψυχοπρόβλημαν! Προσπαθείστε νά ιάσετε τήν βλάβην ταύτην! 
.
Εάν υπήρχε μία πυρά μέ ξύλα, τί θά ρίχνατε επάνω νά καεί, τό σώμα ή τήν ψυχή; Από τήν απάντηση φαίνεται η νοημοσύνη σας, η αξία σας, ό προορισμός σάς! Συγγνώμη, από αγάπη τό λέγω καί δέν δύναμαι νά πράξω ουδέν περαιτέρω καί επιπλέον δι' εσέ, Ό Θεός νά σε φωτείσει πάντως!
.
Τό ανώτερον καί καλύτερον ρητόν: "προνοεί ινά μην μετανοεί". 
.
Στη μήτρα μιας μητέρας βρίσκονται δύο μωρά. Το ένα ρωτά το άλλο: «Πιστεύεις στη ζωή μετά τον τοκετό;» κι εκείνο απάντησε, «Γιατί ρωτάς; Φυσικά. Κάτι θα υπάρχει μετά τον τοκετό. Μπορεί να είμαστε εδώ για να προετοιμαστούμε, για αυτό τι θα ακολουθήσει αργότερα.»
«Ανοησίες», είπε το πρώτο. «Δεν υπάρχει ζωή μετά τον τοκετό. Τι είδους ζωή θα ήταν αυτή»;
Το δεύτερο είπε, «Δεν ξέρω, αλλά θα υπάρχει περισσότερο φως από ό, τι εδώ. Ίσως να περπατάμε με τα πόδια μας και να τρώμε με το στόμα. Ίσως να έχουμε περισσότερες αισθήσεις που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τώρα».
Το πρώτο απάντησε: «Αυτό είναι παράλογο! Το περπάτημα είναι αδύνατο. Και να τρώμε με το στόμα; Γελοίο! Ο ομφάλιος λώρος μας δίνει την τροφή και όλα όσα χρειαζόμαστε. Αλλά ο ομφάλιος λώρος είναι πολύ κοντός. Οπότε, η ζωή μετά τον τοκετό, λογικά, αποκλείεται».
Το δεύτερο όμως επέμενε, «Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει κάτι και ίσως είναι διαφορετικό από ό,τι είναι εδώ. Ίσως να μη μας χρειάζεται αυτό το φυσικό 'καλώδιο' πια».
Και το πρώτο απάντησε, «Ανοησίες. Και επιπλέον, αν υπάρχει ζωή, τότε γιατί ποτέ κανείς δεν έχει γυρίσει πίσω από εκεί; Ο τοκετός είναι το τέλος της ζωής, και μετά από τον τοκετό & δεν υπάρχει τίποτα, παρά μόνο σκοτάδι, σιωπή και λήθη. Δεν οδηγεί πουθενά».
«Λοιπόν, δεν ξέρω», λέει το δεύτερο, «αλλά σίγουρα θα συναντήσουμε τη μητέρα και αυτή θα μας φροντίσει».
Τότε το πρώτο μωρό απάντησε, «Μητέρα; Πιστεύεις στη μητέρα; Αυτό είναι γελοίο. Αν η μητέρα υπάρχει, τότε πού είναι τώρα»;
Το δεύτερο είπε: «Είναι παντού γύρω μας. Είμαστε περικυκλωμένοι από αυτήν. Είμαστε μέρος της. Είναι μέσα της που ζούμε. Χωρίς αυτήν, αυτός ο κόσμος μας δεν θα μπορούσε καν να υπάρχει».
Τότε είπε το πρώτο, «Λοιπόν, εγώ δεν την βλέπω, έτσι είναι λογικό ότι δεν υπάρχει».
Και τότε το δεύτερο μωρό απάντησε, «Μερικές φορές, όταν κάνεις ησυχία και επικεντρωθείς και ακούσεις πραγματικά, μπορείς να αντιληφθείς την παρουσία της, και μπορείς να ακούσεις την αγαπημένη της φωνή, να σε καλεί από ψηλά».
(Του συγγραφέα Pablo J. Luis Molinero, "Morphogeny")

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

1922. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΛΟΣ ΦΕΡΘΗΚΑΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ Ή ΕΣΤΩ ΜΕ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΣΙΑΣ!

 


Τεκμήρια διά τήν προδοτική καί αδιάφορη στάση τού βασιλέα Κωνσταντίνου καί τού πρωθυπουργού Τριανταφυλλόπουλλου έναντι τών εκτοπισθέντων Ελλήνων από τούς Τούρκους έν έτει 1922! Κανένας Γερμανός βασιλέας "μας" δέν μάς αγαπά θά έλεγα καί σχεδόν κανένας πολιτικός "μάς". Η αναξιότητα τού Ελληνικού Έθνους νά έχει ιδική τού ελληνική κυβέρνηση καί όχι πολιτικούς προϋποχείριους τών εχθρών μάς μέσω τών έν Ελλάδι καί έν Κύπρω μυστικών καί φανερών σατανικών ή καί κρυπτοσατανιστικών ή έστω Αντιελληνικών, Αντιχριστιανικών καί ιδίοις συμφερόντων εταιρείες, συμμορίες μέ κοστούμια καί κλίκες.

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗFEATUREDΟ ιάπωνας καπετάνιος που διέσωσε με το καράβι του 825 απελπισμένους Μι... Ο ιάπωνας καπετάνιος που διέσωσε με το καράβι του 825 απελπισμένους Μικρασιάτες στην καταστροφή της Σμύρνης. Έριξε στη θάλασσα το πανάκριβο μετάξι για να επιβιβάσει πρόσφυγες 27/01/2018Κατηγορίες: FEATURED, ΙΣΤΟΡΙΑΕτικέτες: Εστία Ν. Σμύρνης, Ιάπωνας, καπετάνιος, καταστροφή, Μικρασία, πλοίο., Σμύρνη, τιμή Την άγνωστη ιστορία του εμπορικού καραβιού Τόκεϊ-Μαρού από την Ιαπωνία έφερε στο προσκήνιο με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της η Εστία Νέας Σμύρνης. Η ανάδειξη της υπόθεσης στηρίχτηκε στην έρευνα μιας γιαπωνέζας φοιτήτριας της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας. Η φοιτήτρια ερεύνησε και έγραψε ότι κάποιοι διασωθέντες Ελληνες Μικρασιάτες ήξεραν τρεις λέξεις της ιαπωνικής γλώσσας. Αυτές ήταν το «αριγκάτο» («ευχαριστώ»), «κονίτσιουα» («καλημέρα») και τη φράση «κοκόρο ιτάι» («πονάει η καρδιά μου βλέποντας τον πόνο των άλλων»), την οποία είχαν ακούσει από τον Ιάπωνα πλοίαρχο. Στις 8 Σεπτεμβρίου 1922 η  Σμύρνη καιγόταν απ΄άκρη σε άκρη. Οι φλόγες έκαιγαν σπίτια, επιχειρήσεις και ανθρώπους. Εξαθλιωμένοι Έλληνες της πόλης αναζητούσαν απεγνωσμένα τη σωτηρία διά θαλάσσης αλλά τα καράβια αρνούνταν να τους παραλάβουν και  με βία τους πετούσαν στη θάλασσα. Τα αμερικανικά, τα βρετανικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά πλοία έλεγαν στους πρόσφυγες ότι μπορούσαν να πάρουν μόνο δικούς τους . Μέσα στον πανικό ένας Ιάπωνας καπετάνιος εμπορικού πλοίου και το πλήρωμά του, συγκλονισμένοι από την εικόνα της τραγωδίας και χωρίς χρονοτριβή, πήραν μια γενναία απόφαση: μετέφεραν στο κατάστρωμα όλο το φορτίο από μετάξι και δαντέλα που ήταν αποθηκευμένο στα αμπάρια και χωρίς δισταγμό το έριξαν στη θάλασσα! Για τον Ιάπωνα καπετάνιο -το όνομα του οποίου παραμένει, δυστυχώς, έως σήμερα άγνωστο- υπέρτερο όλων ήταν η διάσωση των ανθρώπινων ψυχών. Γι’ αυτό και έδωσε διαταγή να πλευρίσει το πλοίο στην προκυμαία και να επιβιβαστούν σε αυτό Έλληνες και Αρμένιοι, προκειμένου να μεταφερθούν ασφαλείς στον Πειραιά και σε άλλα ελληνικά λιμάνια. Η εξαίρετη αυτή πράξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι εκείνες τις ημέρες η Ελληνική κυβέρνηση είχε εκδώσει αυστηρή διαταγή τα ελληνικά πλοία να μην παίρνουν Έλληνες! Η πρωτοβουλία του Ιάπωνα πλοιάρχου δεν πέρασε απαρατήρητη. Καταγράφηκε μέσα και από τις πληροφορίες που έδωσε ο Τζορτζ Χόρτον, ο Αμερικανός πρόξενος τότε στη Σμύρνη. Ο ιάπωνας καπετάνιος απείλησε τους τούρκους ότι θα προκαλούσε διπλωματικό επεισόδιο εάν δεν τον άφηναν να βοηθήσει τους έλληνες πρόσφυγες. Ο αμερικανός διπλωμάτης σε τηλεγράφημά του προς το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ  18 Σεπτεμβρίου 1922 έγραψε: «Ένα γιαπωνέζικο πλοίο πήρε μερικούς πρόσφυγες και άκουσα πως πέταξε το φορτίο του για τον σκοπό αυτό. «Επιβάτες του πλοίου μιλούν για τη συγκινητικά ευγενική συμπεριφορά του ιαπωνικού πληρώματος». Το γεγονός αυτό δεν διέφυγε και από τον ιαπωνικό Τύπο. Στις 15 Οκτωβρίου 1922 η «Atlanta Journal-Constitution» ανέφερε: «Αντίθετα με τις ενέργειες κάθε άλλου πλοίου στη Σμύρνη, αυτό (δηλαδή το γιαπωνέζικο πλοίο) πήρε κάθε πρόσφυγα για τον οποίο θα μπορούσε να βρει χώρο πάνω στο σκάφος. Υπήρχε κι ένα φορτηγό πλοίο στο λιμάνι το οποίο έριξε όλο το φορτίο στη θάλασσα, πήρε τους υπόλοιπους πρόσφυγες και τους μετέφερε στον Πειραιά». Σε αναγνώριση αυτής της δράσης στη φλεγόμενη πόλη ο πρόεδρος της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης Ιωάννης Παπαδάτος και το ΔΣ , επέδωσαν πλακέτα στον προηγούμενο πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ελλάδα Μασούο Νισιμπαγιάσι. Με αυτή την κίνηση τίμησαν τους Ιάπωνες ναυτικούς και εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους «για τη βοήθεια που προσέφεραν στους κινδυνεύοντες με αφανισμό Μικρασιάτες προγόνους». Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο νέος Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Αθήνα κ. Yasu Shimizu, θέλησε να ενημερωθεί ακόμα περισσότερο για το γεγονός και επισκέφθηκε στην ΕΣΤΙΑ Ν. Σμύρνης Οι μαρτυρίες Στην εφημερίδα «The Boston Globe» της 21ης Οκτωβρίου 1922 η Αν Χάρλοου Μπιρτζ, σύζυγος του Χ. Μπιρτζ, καθηγητή του Διεθνούς Κολεγίου της Σμύρνης, έδωσε μια ακόμα μαρτυρία: «Οι απελπισμένοι πρόσφυγες βρίσκονταν στις αποβάθρες, το λιμάνι ήταν γεμάτο από άνδρες και γυναίκες που κολυμπούσαν με την ελπίδα να σωθούν. Στο λιμάνι εκείνη τη στιγμή ήταν ένα γιαπωνέζικο πλοίο, το οποίο μόλις είχε φθάσει φορτωμένο έως το κατάστρωμα με ένα πολύτιμο φορτίο από μετάξι, δαντέλες μεγάλης αξίας, χιλιάδων δολαρίων. Ο Γιαπωνέζος καπετάνιος, όταν κατάλαβε την κατάσταση που επικρατούσε, δεν δίστασε. Ολόκληρο το φορτίο πετάχτηκε στα βρόμικα νερά του λιμανιού, ενώ το φορτηγό φορτώθηκε και γέμισε με όσες εκατοντάδες πρόσφυγες μπορούσε να μεταφέρει ασφαλείς στον Πειραιά και στις ελληνικές ακτές». Η αναφορά του ανταποκριτή των «New York Times» στις 18 Σεπτεμβρίου: «Την Πέμπτη υπήρχαν έξι ατμόπλοια στη Σμύρνη, για να μεταφέρουν τους πρόσφυγες. Eνα γιαπωνέζικο, δύο γαλλικά, ένα αμερικανικό και δύο ιταλικά. Το αμερικανικό και το γιαπωνέζικο πλοίο δέχθηκαν όλους τους πρόσφυγες, χωρίς να ελέγξουν τα χαρτιά τους, ενώ τα άλλα πλοία πήραν όσους είχαν διαβατήριο».... 


Ο Σίντλερ της Σμύρνης. Ο Αμερικανός που έσωσε τις ζωές 350.000 Ελλήνων στη Μικρασιατική Καταστροφή. Έδωσε την περιουσία του και εκβίασε τις ελληνικές αρχές για να εξασφαλίσει την διάσωση των προσφύγων 09/12/2016Κατηγορίες: FEATURED, ΚΟΙΝΩΝΙΑΕτικέτες: 1922, Έιζα Τζένιγκς, καταστροφή, Κεμάλ, Σμύρνη  Τον Σεπτέμβριο του 1922 η Σμύρνη παραδόθηκε στις φλόγες και χιλιάδες κάτοικοι σφάχτηκαν ανηλεώς από τις δυνάμεις του Μουσταφά Κεμάλ. Καμία ανθρωπιστική οργάνωση δεν βοήθησε στη διάσωση των Ελλήνων κατοίκων. Κανένας στρατός, κανένας πολιτικός και καμία κυβέρνηση της Ελλάδος. Παρά μόνο ένας απλός Αμερικανός που κατά τύχη βρισκόταν εκείνη την περίοδο στην Σμύρνη. Το όνομα του ήταν Έιζα Τζένιγκς και έσωσε την ζωή 350.000 Ελλήνων. O Τζένιγκς με την οικογένεια του Ο Τζένιγκς  γεννήθηκε το 1877 στην Νέα Υόρκη. Στην αρχή ήταν Μεθοδιστής πάστορας και αργότερα έπιασε δουλειά ως γραμματέας στην Χριστιανική Ένωση Νέων Ανθρώπων (YMCA). Στην ηλικία των 28 ετών προσβλήθηκε από φυματίωση σπονδυλικής στήλης. Η ασθένεια τον άφησε με ελαφρά κώφωση και καμπούρα  για την υπόλοιπη ζωή του. Είχε ύψος μόλις 1,60. Το 1922 μεταφέρθηκε στα γραφεία της Σμύρνης επειδή ο διευθυντής είχε πάει διακοπές. Οι πρώτοι στρατιώτες του Κεμάλ μπήκαν στις 9 Σεπτεμβρίου. Αμερικανοί και Άγγλοι πολίτες εγκατέλειψαν την πόλη, ακόμη και ο Αμερικανός πρόξενος Τζωρτζ Χόρτον που είχε σύζυγο Ελληνίδα. Όμως ο Τζένιγκς έμεινε πίσω και προσπάθησε να βοηθήσει όσο μπορούσε με ό,τι διέθετε. Λίγες ημέρες πριν, όταν ο ελληνικός στρατός ήδη εγκατέλειπε την Σμύρνη, ο Τζένιγκς ίδρυσε την οργάνωση «Αμερικανική Επιτροπή Σωτηρίας» για να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους. Έπειτα ίδρυσε και έναν σταθμό πρώτων βοηθειών για έγκυες γυναίκες. Το στέγασε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι ενός πλούσιου Έλληνα. Βλέποντας πως δεν θα ερχόταν βοήθεια από πουθενά, ο Τζένιγκς έδρασε μόνος του. Χωρίς να έχει διπλωματική εμπειρία, κατάφερε να κλείσει συμφωνία με τον Κεμάλ να επιτρέψει την διάσωση Ελλήνων προσφύγων. Ο Κεμάλ του έδωσε μόλις 11 ημέρες για να σώσει 250.000 Έλληνες αλλά απαγόρευσε την διάσωση ανδρών ηλικίας 17-45, διότι ήθελε να σταλούν στα «αμελέ ταμπουρού», τα γνωστά τάγματα εργασίας. Επιπλέον απαγόρευσε σε όλα τα πλοία να φέρουν ελληνική σημαία επειδή θεωρούσε ότι κάτι τέτοιο θα αποθάρρυνε τους στρατιώτες του. Ο Αμερικανός έγραψε: «Μου φαινόταν ότι τα τρομερά, αγωνιώδη, απελπισμένα ουρλιαχτά, που εκλιπαρούσαν για βοήθεια δεν θα έπαυαν να με κυνηγάνε σε όλη μου την ζωή». Μετά την συμφωνία, ο Τζένιγκς  επέστρεψε στην Σμύρνη όπου έπεισε τον καπετάνιο του αμερικανικού τορπιλικού Edsall να μεταφέρει για αρχή 607 πρόσφυγες στην Θεσσαλονίκη. Έπειτα, έπεισε Ιταλό πλοιοκτήτη να μεταφέρει 2.000 Έλληνες στο λιμάνι της Μυτιλήνης με το πλοίο του ‘’Κωνσταντινούπολις’’. Ο Τζένινγκς έπλευσε μαζί τους για να επιτηρεί την κατάσταση. Προηγουμένως προσπάθησε να πείσει και Γάλλο καπετάνιο αλλά εκείνος αρνήθηκε. Ο Αμερικανός πλήρωσε από την τσέπη του για να εξασφαλίσει τις ζωές όλων αυτών των προσφύγων. Μόνο για τους πρόσφυγες του «Κωνσταντινούπολις» το ποσόν ανήλθε στις 6.000 λίρες. Πλέοντας προς  την ακτή της Μυτιλήνης με το πλoίο «Κωνσταντινούπολις», ο Τζένιγκς αντίκρισε 25 αγκυροβολημένα πλοία του ελληνικού στρατού. Ζήτησε από τον διοικητή του στρατού Φράγκο να του επιτρέψει να μεταφέρει μετανάστες. Εκείνος δέχτηκε να διαθέσει έξι πλοία με γραπτή εγγύηση ότι θα προστατευτούν από τις αμερικανικές αρχές και ότι θα επιστρέψουν με ασφάλεια. Μέσα σε τρεις ώρες, ο Τζένιγκς πήρε γραπτή εγγύηση από τον Κεμάλ και εξασφάλισε αμερικανικό σκάφος με σημαία από τον καπετάνιο Χάλσεϊ Πάουελ. Δυστυχώς μόνο ένα πλοίο των ελληνικών δυνάμεων έφτασε στην Σμύρνη, με το όνομα «Κιλκίς». Ο Φράγκος είχε απορρίψει το αίτημα του Τζένιγκς φοβούμενος πως η αποστολή ήταν πολύ επικίνδυνη. Μαζί με τον κυβερνήτη του «Κιλκίς» Ι. Ε. Θεοφανίδη, ο Τζένιγκς έστειλε κρυπτογραφημένο μήνυμα στον υπουργό Ναυτικών και έπειτα στον πρωθυπουργό Νικόλαο Τριανταφυλλάκο. Η κυβέρνηση τους απάντησε πως ο πρωθυπουργός κοιμόταν. O Έιζα Τζένιγκς στην προβλήτα της Μυτιλήνης, φωτογραφικό αρχείο Ρότζερ Τζένιγκς Ακολούθησαν δύο ακόμη τελεσίγραφα στα οποία ο Τζένινγκς σχεδόν εκβίαζε την ελληνική κυβέρνηση. Ανέφερε πως θα την κατηγορούσε για την αδράνειά της που θα οδηγούσε στον θάνατο εκατομμυρίων Ελλήνων. «Θα έλεγα δημοσίως πως χρειάστηκε να στείλω τελεσίγραφο στην Ελληνική κυβέρνηση και το έκανα, πως πήρα άδεια από την Τουρκία να επιβιβαστούν πρόσφυγες της Σμύρνης σε ελληνικά πλοία, ότι είχα αναλάβει την ευθύνη, και πως το μόνο που μας έλειπε ήταν πλοία που το Ελληνικό κράτος δεν παραχωρούσε». Αφού έδωσε τον λόγο του πως αμερικανικά πλοία θα συνόδευαν στην μεταφορά των προσφύγων, η κυβέρνηση τελικά δέχτηκε να δώσει έγκριση για και να αποπλεύσουν θωρηκτά για την Σμύρνη. Μολονότι κάποιοι καπετάνιοι αρνήθηκαν την εντολή της κυβέρνησης επικαλούμενοι τεχνικές βλάβες, ο Θεοφανίδης τους απείλησε πως θα τους οδηγήσει στο ναυτοδικείο. Την επόμενη ημέρα εμφανίστηκαν και τα 25 για να σώσουν τους εναπομείναντες πρόσφυγες. Χάρη στον Τζένιγκς τελικά σώθηκαν περίπου 350.000 Έλληνες πρόσφυγες από την Σμύρνη μέσα σε αυτές τις 11 ημέρες που του έδωσε ο Κεμάλ. Μέχρι το τέλος του 1922, ο Τζένιγκς συνέχισε να περιπλέει τις ακτές της Σμύρνης, ανεβάζοντας τον αριθμό των διασωθέντων σε σχεδόν ένα εκατομμύριο. Ανάμεσα τους ήταν Αρμένιοι και Εβραίοι. Στην Ελλάδα, ο Τζένιγκς τιμήθηκε με τις ύψιστες διακρίσεις. «Κάθε φορά που περπατούσε στους δρόμους των Αθηνών ο κόσμος γονάτιζε μπροστά του και του φιλούσε το χέρι και τα πόδια από σεβασμό,» λέει σήμερα ο εγγονός του Ρογήρος Τζένιγκς. Αργότερα έγινε ο μόνος που αντιπροσώπευσε και την Ελλάδα και την Τουρκία στην Συνθήκη της Λωζάνης για την ανταλλαγή πληθυσμών. Σήμερα παραμένει άγνωστος στην Ελλάδα. Το όνομά του δεν αναφέρεται σε κανένα σχολικό βιβλίο Ιστορίας. Καμία οδός δεν φέρει το όνομά του και κανένας ανδριάντας δεν ανεγέρθη ποτέ. Μόλις φέτος τιμήθηκε από τον Δήμο Βόλου.... 

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Τι είναι η κατάρα, τι είναι το ανάθεμα και ποιες είναι οι συνέπειες (βίντεο) Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ! 

Τι είναι η κατάρα, τι είναι το ανάθεμα και ποιες είναι οι συνέπειες (βίντεο) Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ!

42
SHARES
Δημοσίευση: 19 Ιανουαρίου 2018, 9:06 πμ
Πάρακατω μάς φανερώνεται πόσον κακός είναι ό αναθεματισμός, τότε διατί αναθεματίζουμε εντός τής Εκκλησίας; Προφανώς εάν ισχύουν τά όσα λέγει ό μοναχός Θωμάς Τσονάκας κανείς ιερωμένος δέν θά σωθεί επειδή αναθεματίζει τήν ημέραν τής Ορθοδοξίας καί επειδή αναθεματίζει τούς αιρετικούς ή απολωλόντα πρόβατα; Διατί έχει πολυγνωμία η Ορθοδοξία; Ειλικρινά εάν δέν πίστευα σέ βαθμόν ούτως ώστε νά μού συμβούν τόσα θαύματα καί τό πρώτον όταν ήμουν 6 ετών μέ τόν Άγιον Επιφάνιον Επίσκοπο Κωνσταντίας/Αμμοχώστου Κύπρου όταν μέ ίασε από παράλυση τών ισχύων καί τών κλειδώσεων (όπισθεν μέρος τών γονάτων) θά μέ έκαμνε αυτή η πολυχαωδογνωμία ν' απιστείσω ίσως, αλλά πάντοτε πίστευα! Καί πώς είναι δυνατόν νά αποκόβεις κάποιον από Τόν Θεόν εάν μετανοήσει ό αναθεματισμένος καί εξομολογηθεί καί εάν Ό Θεός αποφασίσει νά τόν σώσει καί νά απωλαίσει ίσως τόν καταρούντα, διότι τό νά καταριέσαι καί ν' αναθεματίζεις δέν έχει διαφορά από τό νά εγκληματείς ή τουφεκίζεις! Καί ό έχων νούν ευφρόσυνον νοείτο! Ό Θεός μαζίν μέ όλους μάς καί εάν αγαπάεις τόν εχθρόν σού δέν τόν αναθεματίζεις επειδή είναι αιρετικός αλλά προσεύχεσαι δι' αυτού ή έστω δέν τόν κατατρύχεις μέ κακολογίες καί δή παρακάλια νά πάθει κακά καί νά μην ψυχοσωθεί. Ό Χριστός όταν είπε αγαπάτε αλλήλους δέν είπε συνάμα, μήν αγαπάτε αλλά καταριέστε καί αναθεματίζετε όσους δέν μέ αγαπούν ή μέ μισούν. Είπε όμως αλλού νά μού φέρετε όσους δέν δέχοντε νά μέ υπηρετήσουν καί νά μέ θέσουν υπεράνω τών εδώ έμπροσθεν μού σφαγμένους. Όλα είναι πιθανά νά συμβαίνουν αναλόγως τής Κρίσεως ανά έκαστη φορά καί ανά έκαστη φάση έκαστης φοράς από Τόν Τριαδικόν Θεόν!!!! Κάποτε η κατάρα καί τό ανάθεμα βαστάζει έναν διάστημα όπου χρησιμεύει δι' ωφέλειαν ψυχής αφού κάνει κάποιους ανθρώπους νά ευμετανοήσουν, νά καταλάβουν καί νά εξομολογηθούν, ενώ άλλοι ανθρώποι παραπαίουν τώ πείστον αντί νά σωφρονίζοντεΚατωτέρω ακολουθούν τά όσα είπε ό μοναχός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Ο μοναχός Θωμάς Τσονάκας μας εξηγεί τι είναι η κατάρα, τι είναι το ανάθεμα και ποιες είναι οι συνέπειες όταν κάποιος δίνει κατάρα η ανάθεμα σε κάποιον που τον έχει αδικήσει.
Το να καταριούνται οι γονείς τα τέκνα τους είναι ανώτερο του φριχτού εγκλήματος….
Με τη κατάρα του αφαιρείς την υγεία εφόρου ζωής, του αφαιρείς τη χαρά, τη προκοπή, την ικμάδα της ζωής, τον καταντάς ένα έρμαιο της συμφοράς και του κακού και τέλος μετά το θάνατο τον κρατάς άλιωτο πολλές φορές…
Κατάρα είναι να επικαλείται ο γονέας να επιπέσει στα παιδιά ή στα εγγόνια του ένα ή πολλά κακά ή  συμφορές…
Κατάρα είναι η επιθυμία και η μετά πόνου και μετά πόνου επιδίωξης να έρθει στον καταρόμενο το κακό ή τα κακά είτε τα κατονομάζει αυτά είτε όχι…
Ανάθεμα είναι να αναθέτεις στο Θεό να τιμωρήσει αυτός όπως αυτό γνωρίζει αυτόν τον οποίο του αναθέτουμε…
Ανάθεμα είναι να αφορίζεις να αποκόπτεις τον Θεό είτε τον εαυτό σου είτε άλλον από τον Θεό και την εκκλησία να τον παραδίδεις στον διάβολο, είναι το φοβερότερο πράγμα να αναθεματίζει κανείς για αυτό ο ΄Αγιος Βασαρνούφιος λέει ότι πως όχι μόνο τους αιρετικούς αλλά ούτε το διάβολο δεν πρέπει να αναθεματίζουμε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει «τι είναι το ανάθεμα, είναι να αποκόψεις τον άνθρωπο από το Θεό και να τον αναθέσεις στον διάβολο και να μη μπορεί να σωθεί πια…»

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΔΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΚΡΟΨΗΓΜΑ!!!!


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ : ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΔΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΚΡΟΨΗΓΜΑ!!!!
Καί δυστυχώς καί ευτυχώς επαληθεύουμαι! Εξ' αποστάσεως έλεγχος τών ορμόνων όπως προέβλεπα μέσω μικροψηγμάτων = μικροτσίψ = μικροεμφυτευμάτων τού Αντίχριστου, καί προσυνεπαλήθευσις τών Αγίων Ιωάννη Θεολόγου καί υποτακτικού τού Προχώρου! Η εξ' αποστάσεως ύπνωσις ήτοι μετάδοσις ανεπαίσθητων εντολών είναι γεγονός καί επίσης επαληθεύουμαι ότι έν αρχεί θά χρησιμοποιηθεί δι' ωφέλειαν τού ανθρώπου διά νά γαργαλεύσει τήν αφέλειαν καί τήν φιλευμάρειαν τού. Ό Θεός Βοηθός, μήν δεχθείτε τό μικροψήγμα μήδε γάρ κάν ινά σώσετε τό σαρκίον τής ζωής σας, διότι περί τής περιορισμένης παρατάσεως τού θνησιγενούς σαρκίου θά πληρώσετε μέ τήν ιεράν αθάνατον ζωήν σάς. Μήν τήν πωλείσετε διά χάριν τού παροδικού! Μήν πωλείται τήν αιώνιον ευτυχίαν διά χάριν τής περιορισμένης προσωρινής ψευδευτυχίας! Πάρακατω ακολουθεί η στημένη παγίδα τού Υπεραρχισιωνιστή Αντίχριστου, μέσω τών προπομπών τού διαβολοψευδάνθρωπων!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Επανάσταση στην αντιμετώπιση του καρκίνου – Ανακαλύφθηκε σύστημα θεραπείας εξ αποστάσεως

0
SHARES
Δημοσίευση: 26 Ιανουαρίου 2018, 10:37 μμ
Το πρώτο μη επεμβατικό σύστημα εξ αποστάσεως αντικαρκινικής θεραπείας, το οποίο χρησιμοποιεί υπερήχους για να ελέγξει από μακριά τις γενετικές διαδικασίες μέσα στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς έτσι, ώστε αυτά να μπορούν στη συνέχεια να αναγνωρίζουν καλύτερα και να καταστρέφουν πιο αποτελεσματικά τα καρκινικά κύτταρα, ανέπτυξαν επιστήμονες στις ΗΠΑ.
Η επαναστατική τεχνική εντάσσεται στο νέο πεδίο της μηχανογενετικής, δηλαδή της χρήσης φυσικών δυνάμεων με στόχο την αρχική μεταβολή των μηχανικών ιδιοτήτων των κυττάρων και στη συνέχεια την μεταβολή της έκφρασης των γονιδίων των κυττάρων. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται μια μορφή τηλε-κατεύθυνσης των δράσεων των κυττάρων και των γονιδίων τους.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι υπέρηχοι επιδρούν μηχανικά πάνω στα Τ λεμφοκύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και, στη συνέχεια, τα μηχανικά σήματα που προκαλούνται, μετατρέπονται σε γενετικό έλεγχο των κυττάρων, προκειμένου αυτά να δώσουν καλύτερα τη μάχη κατά του καρκίνου.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή εμβιομηχανικής Πίτερ Γουάνγκ του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS) και την οποία αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τροποποίησαν γενετικά τα ανοσοκύτταρα Τ, ώστε αυτά να διαθέτουν πλέον τους κατάλληλους αισθητήρες, που μπορούν να ενεργοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω των υπερήχων.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ : ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΔΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΚΡΟΨΗΓΜΑ!!!!
Καί δυστυχώς καί ευτυχώς επαληθεύουμαι! Εξ' αποστάσεως έλεγχος τών ορμόνων όπως προέβλεπα μέσω μικροψηγμάτων = μικροτσίψ = μικροεμφυτευμάτων τού Αντίχριστου, καί προσυνεπαλήθευσις τών Αγίων Ιωάννη Θεολόγου καί υποτακτικού τού Προχώρου! Η εξ' αποστάσεως ύπνωσις ήτοι μετάδοσις ανεπαίσθητων εντολών είναι γεγονός καί επίσης επαληθεύουμαι ότι έν αρχεί θά χρησιμοποιηθεί δι' ωφέλειαν τού ανθρώπου διά νά γαργαλεύσει τήν αφέλειαν καί τήν φιλευμάρειαν τού. Ό Θεός Βοηθός, μήν δεχθείτε τό μικροψήγμα μήδε γάρ κάν ινά σώσετε τό σαρκίον τής ζωής σας, διότι περί τής περιορισμένης παρατάσεως τού θνησιγενούς σαρκίου θά πληρώσετε μέ τήν ιεράν αθάνατον ζωήν σάς. Μήν τήν πωλείσετε διά χάριν τού παροδικού! Μήν πωλείται τήν αιώνιον ευτυχίαν διά χάριν τής περιορισμένης προσωρινής ψευδευτυχίας! Πάρακατω ακολουθεί η στημένη παγίδα τού Υπεραρχισιωνιστή Αντίχριστου, μέσω τών προπομπών τού διαβολοψευδάνθρωπων!