Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

ΠΩΣ ΟΙ ΣΗΜΙΤΕΣ/ΣΙΩΝΙΣΤΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΝ (ΣΗΜΗΤΙΣΜΟΝ) ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ/ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ!!!!ΠΩΣ ΟΙ ΣΗΜΙΤΕΣ/ΣΙΩΝΙΣΤΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΝ (ΣΗΜΗΤΙΣΜΟΝ) ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ/ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ!!!!
.
Πρώτον, οφείλουμε να τονίσουμε ότι δεν μισούμε κανέναν λαόν και κανέναν άνθρωπον αλλά τούτον δεν ερμηνεύεται ότι ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ν’ ανεχόμαστε οίαν υπόσκαψη, δολιοφθορά, θρησκοφαγία, εθνοφαγία, εξόντωση και εξολόθρευση ημών, της θρησκείας, του έθνους και της Ιστορίας μας, εκ των οιωνδήποτε εχθρών μας, εντός και εκτός Ελληνισμού κινουμένων. Εις αυτούς τους εχθρούς συμπεριλαβμάνοντε οιοινδήποτε άθεοι, ψευδόθρησκοι ή αλλόθρησκοι οίτινες μισούν τους σύγχρονους Έλληνες και δη τους Χριστιανούς ως επί τω πλείστον υπό του γνώμονος του κρίνεσθαι διά του ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ!!!! Παρατηρούμε μία ηλίθια, φασιστική, ανεγκέφαλη και κακοπροσυλιτισμένη θανάσιμη απέχθεια των άθεων ή ψευδόθρησκων της Ελλάδος εναντίον των Χριστιανών της Ελλάδος τόση όση δεν έχουν εναντίον των ξένων εισβολέων και των φανατικών προσήλυτων της κακοδοξίας του Ισλάμ. Το Αντιελληνοχριστιανικόν μένος των άθεων ή ψευδοπολυθεϊστών άθεων (αφού ούτε θεόν τιμούν ούτε πιστεύουν πως υπάρχει Ανωτέρα Δύναμις) Ελλήνων και των φανατικών Μωαμεθανών είναι της ίδιας έντασης, μαστούρας, κακίας, ανεξέλεγκτης παρανοϊκής οργής κατά των Ελληνοχριστιανών! Τα δύο αυτά στρατεύματα δεν αλληλομισούντε και σκοπόν πρώτιστον έχουσι την εξαφάνιση του Χριστιανισμού και των Ελλήνων Χριστιανών. ΕΙΣΙΝ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΟΧΙ ΑΘΕΟΨΕΥΔΟΘΡΗΣΚΟΙ Ή ΠΟΛΥΘΕΪΣΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ, ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑΙ/ΡΑΤΣΙΣΤΑΙ!!!!
.
Δεύτερον, οι αρχηγοί των ανωτέρω εισίν πράκτορες των μεγαλύτερων μαστόρων της πολιτικής, των αξεπέραστων της διπλομματίας και υποκρισίας, των Εβραιομασσωνοσιωνιστοσημίτων!!!! Πράγματι, ινά είσαι μέγας πολιτικός πρέπει να είσαι περίτεχνος εις τα γραφειακά μηχανορραφήματα των νόμων της ανομίας και της ψευδονομίας της απάτης = Γραμματείς και αριστοτέχνης της προσποίησης και της πειθήνιας ρολομιμήσεως = Υποκριταί (διαφέρει από τον Ηθοποιόν όπου ποιεί = αναδιπλώνει το Ήθος Του Θείου, όμοιον εις τις τραγωδίες, τις ιεροτελεστίες των αρχαίων σώφρων θεών όχι των αιμοσταγών και στριμμένων και εις τον Χριστιανισμόν, αν και έκαστη έκφανση αρχαίων θεών της Ελλάδος και της παλαιοθρησκευτικής κατάστασης οιουνδήποτε άλλου λαού και του Χριστιανισμού έχουν τις μυστικές παράξενες δίκαιες εφαρμογές του Δικαίου όπου όσον καθαρίζεις την ψυχήν τόσον πλείστον ευαντιλαμβάνεσαι). Ο Χριστός υπέδειξε τους αριστοτέχνες της πολιτικής ουν τους Γραμματείς και Φαρισσαίους (πολιτικούς της προπαγάνδας από την διαφήμιση ως την ψευδοφιλανθρωπία) ως ουαί της Κολλάσεως ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ!!!! Αποκάλυψε μάλιστα τον πατέρα των Ιουδαίων τον Διάβολον και ότι του είναι υπηρέτες, πράγματι εις την Μασσωνία εις τας ανώτερας βαθμίδας δοξάζεται ο Αρχιδιάβολος Εωσφόρος ως ο θεός των πάντων!!!! Ενώ εμείς υπερασπιζόμαστε ότ κακώς επονομάζεται Εωσφόρος ο Διάβολος υπ’ ιδικής του παρεμβολής, σφετεριζόμενος έναν Όνομαν Του Τριαδικού Θεού. Ο Διάβολος δεν είναι Εωσφόρος αλλά Σκοτοφόρος. Όπως λέγει η παροιμία: «άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάριν», δηλαδή εάν σε καλούν Γεώργιον δεν σημαίνει ότι έχεις εφόμοιας ηθικής αγάπης, πίστεως και αυτοθυσίας διαβιωτική φρόνηση με τον Άγιον Γεώργιον!!!! 
.
Τρίτον, Χριστιανοί, μην λησμονείτε, σχεδόν όλες αι μεταρρυθμίσεις της σύγχρονης κοινωνίας γίνοντε διά να καταβάλουν, σκοτώσουν, πλήξουν, διαλύσουν, καταστρέψουν, αποξενώσουν, τα χριστιανικά σας φρονήματα. Πρόκειται περί της αισχρότερης εκστρατείας όλων των εποχών η εξαφάνιση έκαστου ίχνους Ευχριστιανικού και Φιλόθεου προς Τον Τριαδικόν Θεόν φρονήματος, ου εκσκιρτείσετε, ο ουράνιος μισθός σας θα είναι υπερζάμπλουτης πνευματικής καλαγαθίας εάν αντέξετε, διότι όσον δίκαιοι είσαστε εις τα εδωπέρα έγκατα τόσην και πολλαπλάσιαν ευανταμοιβήν θα εισπράξετε εις την ευαιωνιότητα της αληθινής ζωής της Αγάπης!!!! Οι άλλοι θα ακολουθήσουν δυστυχώς ω μη γένοιτο την οδόν των παρανοϊκών υποφιλόκακων απαιτήσεων των. 
.
Τέταρτον, οι αδιαμφισβήτητοι μάστορες της πολιτικής δολοπλοκίας, μηχανορραφίας και εξυπνάδος ήτοι οι Ιουδαίοι, σκαρφίστηκαν ότι τα αντισημητικά/αντιιουδαϊκά μένη εξ’ άλλων λαών και ανθρώπων συμφέρουσι τους ίδιους επειδή συσσπειρώνουν τας κακόμοιρας μάζας των απλών και αθώων Ιουδαίων ή Εβραίων εις τους κόλπους της οργανώσεως των Σατανιστών Ιουδαίων ήτοι των Σιωνιστών. Δεν δύστασαν και το ομολογούν να διαπράξουν δύο παγκοσμίους πολέμους περί τούτου, ούτως ώστε να εντυπωσιάσουν και περιφράξουν τους απλούς Ιουδαίους εις την χώρα του Ισραήλ και να προσηλυτίσουν προδότες και άθεους ποταπούς πράκτορες εξ’ άλλων εθνικοτήτων όπως ομολογούν οι ίδιοι οι Σιωνισταί εις τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών και σε άλλα βιβλία ή άρθρα των. Διά τους Σιωνιστές απλός Ιουδαίος ή μη Ιουδαίος την ίδια ψευδοαξία έχουν, σκοπός τους είναι η εξουσία... ένεκα υπέρμετρου εγωισμού τον οποίον ένεκα παγαποτιάς καλούν έγνοια διά την τάξην.
.
Οι Σιωνιστές είναι τόσον έξυπνοι όπου κατάλαβαν ότι ακόμη και οι κατηγορίες εναντίον τους δύνειται να τους ευεργετήσουν. Δεν το κατάλαβαν πρώτοι, αλλά το παρατήρησαν σε Αρχαίους Λαούς, εις τον Χριστιανισμόν κ.α.. Ως εκ τούτου, πληρώνουν ανθρώπους να τους κατηγορούν και δη όπως τους συμφέρει, ενώ και εκείνοι όπου τους κατηγορούν και έχουν δίκαιον ή άδικον αλλά το κάνουν από μόνοι τους, χωρίς πληρωμήν και δικαιολογημένως, κάλλιστα ημπορεί κάποιος να τους κατηγορήσει ως πεπληρωμένους πράκτορες του Σιωνισμού. Το θέμα όμως είναι να μάθετε τα τεχνάσματα και τας παγίδας των διά να τα αποφεύγετε και επειδή ο νους τους γεννάει συνεχώς καινές στρατηγικές, δεν αρκεί πλέον να καταλαβαίνετε τι έπραξαν και τι επέτυχαν αλλά τι δύναντε εκ νέου να πράξουσι και να επιτύχουσι υπό οιασδήποτε παραλλαγής ή κανοφανούς εφαρμογής. ΣΚΟΠΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΣΚΕΠΤΕΣΘΕ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΜΥΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΑΣ ΠΑΓΙΔΑΣ ΑΙΤΙΝΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΗΘΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ, ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΟΤΙ ΥΠΕΡΕΥΗΘΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΤΕ ΩΣΤΕ Η ΠΛΑΝΗΝ ΝΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΤΙΨΥΧΟΠΛΑΝΗ!!!!
.
Μην σας εγνοιάζει τόσον εάν ο Ρωβέρδος του Νείρου (Ρόμπερτ Ντε Νίρο) ή εγώ είμαστε πεπληρωμένοι πράκτορες του Σιωνισμού ή ένας εκ των δύο ή μηδένας (εδώ που τα λέμε διατί ο ποδοσφαιριστής Πελέ κατηγορούσε την χώρα του Βραζιλία και ενθάρρυνε τους ξένους να μην την επισκεπτούν εις τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και ούτε δέχθηκε να τιμηθεί ως έσχατος λαμπαδιφόρος της ολυμπιακής φλόγας της Αρχαίας Ολυμπίας; Τυχαίον; Ίσως!!!!) εκ των δύο. ΜΑΘΕΤΕ ΕΞ’ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΝΑ ΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΗ Η ΕΥΗΘΗΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΡΓΑ Η ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ!!!!
.
Πάρακατω ακολουθή το συγκλονιστικόν κείμενον του βιβλίου ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ περί του συμφέροντος των Σιωνιστών Σημίτων της εφυπάρξεως Αντισημητικού Κινήματος και ότι αυτοί οι ίδιοι οι Σημίτες το εφίδρυσαν. 
.
Επειδή τους υποψιάστηκαν πολλοί τους Σιωνισταί θα κάνουν ακόμη έναν παγκόσμιον πόλεμον (ο αρχισιωνιστής μασσώνος Αλβέδρος Πάϊκ προανάγγειλε τρεις παγκοσμίους πολέμους και τι θα επιτύχουν εις έκαστον, το έγγραφον εκτίθεται εις το βρεττανικόν μουσείον, ο ίδιος δήλωσε εις το βιβλίον του ότι θεός των μασσώνων είναι ο Εωσφόρος, ο ίδιος όπου έχουν κάποιοι ψευδοαρχαιοελληνιστές αφού τότε δεν εκαλείτο εν Ελλάδι τέτοιος θεός, άρα τε ελέγχοντε από τους Μασσώνους οι Ψευδοαρχαιοελληνισταί) διά να λησμονήσουμε την αλήθεια, φυλάγετε κείμενα της ΘΕΟΜΕΤΡΙΑΣ/ΚΟΜΠΡΑ και θα σας επωφελήσουν εσάς και τους εκγόνους σας. Φυλάγετε τα, διότι αυτά τα αναγνώθουν και Σιωνισταί και τους εμπνέουν αναλόγως υπέρ της νίκης τους. Επί παραδείγματι, επειδή δεν αναγνώθουμε εμείς τα σοφά αρχαιοελληνικά και χριστιανικά βιβλία και επειδή δεν μάθαμε να τα εξηγούμε αμερόληπτα μας νικούν, επειδή εκείνοι τα αναγνώθουν και τα εξηγούν αμερόληπτα και τα εφαρμόζουν στρατηγικώς και πολιτικώς μεροληπτικά, ή εάν δεν το κάνουν ούτε οι Σιωνισταί, ας το κάνουμε εμείς: «αναγνώθουμε αμερόληπτα εφαρμόζουμε μεροληπτικώς υπέρ της ηθικής».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
.
Ακολουθή έναν μασσωνικόν «ευαγγέλιον»
.
 .
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ: Εφαρμογή των μασωνικών αρχών επί τω σκοπώ μεταρρυθμίσεως της ανατροφής των λαών. Το μασωνικόν σύστημα. Η σπουδαιότης του αντισημιτισμού. Η δικτατορία του μασωνισμού. Ο τρόμος. Οι εξυπηρετούντες τον μασωνισμόν. Η «διανοούμενη» ισχύς και η «τυφλή» ισχύς των χριστιανικών βασιλείων. Κοινότης της εξουσίας με τον λαόν. Ο φιλελεύθερος δεσποτισμός. Υφαρπαγή της εκπαιδεύσεως και της ανατροφής. ∆ιερμήνευσις των νόμων.
Εφαρμόζοντες τας αρχάς μας, προσέξατε εις τον χαρακτήρα του λαού, εν τω μέσω του οποίου θα ευρίσκεσθε και, θα δράτε· γενική και ομοιόμορφος εφαρμογή των αρχών τούτων προ της αναμορφώσεως της ανατροφής του λαού δεν δύναται να έχη επιτυχίαν. Εκ της συνετής αυτών εφαρμογής εντός δεκαετίας, ως θα ιδήτε, και ο μάλλον επίμονος χαρακτήρ θα μεταβληθή και θα έχωμεν ούτω ένα λαόν επί πλέον υπό την εξάρτησίν μας.
.
Όταν θα έλθη η βασιλεία μας, θ’ αντικαταστήσωμεν το φιλελεύθερον σύνθημα μας – «Ελευθερία, Ισότης, Αδελφότης» – ουχί δι’ άλλου τοιούτου, αλλά δια των ιδίων λέξεων ηρμένων εις την τάξιν των κατά ιδέας· θα είπωμεν «το δίκαιον εν τη Ελευθερία, το καθήκον της Ισότητος, το ιδεώδες της Αδελφότητας…». Θ’ αρπάξωμεν τον ταύρον εκ των κεράτων… Πραγματικώς, έχομεν ήδη καταστρέψει όλας τας Κυβερνήσεις εκτός της ιδικής μας, μόλον ότι υπάρχουσιν ακόμη πολλαί τοιαύται δικαίω. Εν ταις ημέραις μας, εάν Κράτη τινά εγείρωσι διαμαρτυρίας εναντίον ημών, τούτο γίνεται προς το θεαθήναι και τη επιθυμία δε και διαταγή ημών. ∆ιότι ο αντισημιτισμός των μας είναι αναγκαίος όπως κυβερνώμεν τους μιχρούς αδελφούς μας. ∆εν θα σας εξηγήσω τούτο σαφέστερον, διότι η υπόθεσις αυτή έχει εξετααθή πλέον η άπαξ εν ταις συνελεύσεσιν ημών.
.
Πράγματι δεν υπάρχουν πλέον εμπόδια ενώπιον μας. Η ανωτάτη Κυβέρνησίς μας είναι υπό συνθήκας υπερνομικάς, ας τινας είναι συμπεφωνημένον να ονομάζωμεν δια μιας λέξεως δυνατής και παραστατικής : ∆ικτατορίαν. ∆ύναμαι να είπω εν συνειδήσει, ότι είμεθα νυν νομοθέται· εκδίδομεν τας αποφάσεις της δικαιοσύνης, καταδικάζομεν εις θάνατον και απονέμομεν χάριν, είμεθα όπως ο αρχηγός όλων των στρατών μας έφιπποι επί του ίππου του αρχιστρατήγου. Θα κυβερνήσωμεν δια χειρός στερεάς, διότι έχομεν να κάμωμεν με συντρίμματα ενός κόσμου, άλλοτε μεν ισχυρού, σήμερον δε υποτεταγμένου εις ημάς. Κρατούμεν εντός των χειρών μας υπέρμετρους φιλοδοξίας, ένθερμους απληστίας, ανηλεείς εκδικήσεις, μνησικάκους έχθρας.
.
Ημείς είμεθα εκείνοι εκ των οποίων προέρχεται ο τρόμος, όστις έχει το παν καταλάβει. Έχομεν εις την υπηρεσίαν μας ανθρώπους όλων των αρχών, όλων των δογμάτων· επανορθωτάς της μοναρχίας, δημαγωγούς, κοινωνιστάς, στασιαστάς και παντός είδους ουτοπιστάς· έχομεν ζεύξει όλον τον κόσμον εις την εργασίαν. Έκαστος εξ αυτών υποσκάπτει τα τελευταία λείψανα της εξουσίας, προσπαθεί να ανατρέψη παν ό,τι μένει ακόμη όρθιον. Όλα τα Κράτη υποφέρουσιν εκ των τοιούτων ραδιουργιών, ζητούσι την γαλήνην, είναι έτοιμα όπως θυσιάσωσι το παν δια την ειρήνην αλλά δεν θα τοις δώσωμεν την ειρήνην εφόσον δεν θ’ αναγνωρίσωσί την υπερτάτην Κυβέρνησίν μας φανερά και με ταπείνωσιν.
.
Ο λαός ήρχισε να κραυγάζη, ότι είναι αναγκαίον να λύσωμεν το κοινωνικόν ζήτημα δια διεθνούς συνεννοήσεως. Η διαίρεσις του λαού εις κόμματα τους έχει φέρει όλους εις την διάθεσίν μας, διότι ίνα υποστηρίξη τις μίαν πάλην συναγωνισμού, χρειάζεται χρήμα, το δε χρήμα ευρίσκεται όλον εις χείρας μας.
.
Θα ηδυνάμεθα να φοβώμεθα την συμμαχίαν της διανοουμένης ισχύος των βασιλευόντων προσώπων με την τυφλήν ισχύν του λαού, αλλ’ έχομεν λάβει όλα τα δυνατά μέτρα εναντίον τοιούτου ενδεχομένου. Μεταξύ των δύο τούτων δυνάμεων ανηγείραμεν τείχος, δηλαδή αμοιβαίον τρόμον. Τοιουτοτρόπως δε η τυφλή ισχύς του λάου μένει στήριγμα μας και ημείς μόνοι νυν την οδηγώμεν· θα δυνάμεθα να την διευθύνωμεν ασφαλώς προς τον σκοπόν μας.
.
Ίνα δε η χειρ του τυφλού πλήθους μη δύναται να τραβηχθή από την διεύθυνσίν μας, οφείλομεν από καιρού εις καιρόν να τιθέμεθα εις άμεσον επικοινωνίαν με αυτόν, εάν μη προσωπικώς, τουλάχιστον δια των πρακτόρων αδελφών μας. Όταν θα είμεθα εξουσία
ανεγνωρισμένη, θα συνομιλήσωμεν μόνοι μας με τον λαόν εις τας δημοσίας πλατείας, ίνα τον πληροφορήσωμεν περί των πολιτικών ζητημάτων υπό την έννοιαν ήτις θα μας είναι αναγκαία.
.
Πως να ελεγξη τις παν ό,τι τον διδάσκουσιν εις τα σχολεία των χωρίων; Εκείνο όπερ θα είπη ο αντιπρόσωπος της Κυβερνήσεως ή αυτό τούτο το βασιλεύον πρόσωπον, δεν δύναται να μη γνωσθή αμέσως εις όλον το Κράτος, διότι θα διαδοθή πάραυτα δια της φωνής του λαού. Ίνα μη καταστρέψωμεν πρωίμως τα διδασκαλεία των χριστιανών, εγγίσαμεν ταύτα δια σοφής χειρός, επήραμεν εις χείρας μας τα ελατήρια του μηχανισμού των. Τα ελατήρια ταύτα ήσαν διατεθειμένα εις αυστηράν μεν αλλ’ ακριβή τάξιν, ην έχομεν αντικαταστήσει δι’ ενός ατάκτου συστήματος. Εθέσαμεν χείρα εις την δικαιοσύνην, εις τας εκλογάς, εις τον τύπον, εις την ατομικήν ελευθερίαν, και προ παντός εις την εκπαίδευσιν και την ανατροφήν, αίτινες είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της ελευθέρας υπάρξεως.
.
Έχομεν αποκτηνώσει και διαφθείρει την χριστιανικήν νεολαίαν δι’ ανατροφή ς, βασιζόμενης επί αρχών και θεωριών ψευδών, ως γνωρίζομεν, αλλ’ αι οποίαι ενεπνεύσθησαν υφ’ ημών.
.
Επί των υφισταμένων νόμων, χωρίς να τους μεταβάλωμεν ουσιωδώς, αλλά μεταμορφώνοντες μόνον αυτούς δι’ αντιφατικών ερμηνειών, επιτύχομεν τεράστια αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ταύτα εξεδηλώθησαν κατ’ αρχάς εις το ότι τα σχόλια έχουσιν υποκρύψει τους νόμους και μετά ταύτα τους έχουσιν εντελώς καλύψει από τους οφθαλμούς των Κυβερνήσεων, μη δυναμένων ούτω να εννοήσωσι τίποτε εις μίαν τόσον περιπεπλεγμένην νομοθεσίαν.
.
Εκ τούτου η θεωρία του δικαστηρίου της συνειδήσεως. Φοβείσθε ένοπλον εξέγερσιν του κόσμου εναντίον μας, εάν ούτος αντιληφθή ενωρίτερον περί τίνος πρόκειται, αλλά, δια την περίπτωσιν ταύτην, έχομεν εις τας χώρας της ∆ύσεως σύστημα τόσον τρομερόν, ώστε και αι θαρραλεώτεραι ψυχαι να τρέμωσιν· εντός ολίγου αι οργανώσεις μας θα έχωσιν εγκατασταθή εις όλας τας πρωτεύουσας, έτοιμοι ν’ ανατινάξωσιν οιονδήποτε κρατικόν συγκρότημα εναντίον μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου