Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: «ΔΥΣΤΥΧΩΣ» ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: «ΔΥΣΤΥΧΩΣ» ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
.
Οι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης εκπολιτίσθηκαν ή απέκτησαν αλφάβητον μόλις μετ’ έτει 863 μ.Χ. όθεν ο Άγιος Κύριλλος (827-869 μ.Χ.) μαζί με τον αδελφόν του Μεθόδιον (815-885 μ.Χ.) εξαπέλυσαν εκχριστιανική και εξαλφαβιστική εκστρατεία πρωτίστως εις την Μοραβία (εκ του ποταμού Μόραβου) ήτοι της Ανατολικής Τσεχίας. Ο Κύριλλος πρωτοβαπτίστηκε Κωνσταντίνος και ο Μεθόδιος Μιχαήλ πρίν εκκαρούν με το Άγιον Σχήμαν του Μοναχού. Ο πατέρας τους Λέων εκ Θεσσαλονίνης (όνομα όπου δηλοί μάλλον της ελληνική καταγωγήν του) ήταν δρουγγάριος = χιλίαρχος και μετά τον θάνατον του τούς ανάθρεψε ο κηδεμών Θεόκτιστος ος εδολοφονήθηκε ένεκα των πολιτικών του φρονημάτων. Ο Κύριλλος σπούδασε παρά του Λέοντος του Φιλόσοφου/Σοφού, πρώην εικονομάχου και ολετήρας των εκ των μηχανορράφων Εβραίων της Κωνσταντινούπολις, εκ των οποίων τινούς κατέστρεψε ολοσχερώς. Ε             κτός των ελληνικών ο Άγιος Κύριλλος γνώριζε σλαυικά, εβραϊκά, σαμαρείτικα (παραφθαρμένη αρχαία ελληνική γλώσσα όπως και αι άλλαι δύο προαναφερόμεναι και ουχί μόνον!!!!), χαζάρικα και αραβικά. Θαρρώ επίσης και λατινικά αφού τότε ήσαν κοινά μαζί με τα ελληνικά εις όλην την Ευρώπην. Είχε πολλές αποστολές και επιστολογραφικές εκστρατείες κατά των αντιχριστιανών Χαζζάρων, Αράβων κ.α. και πλούσιαν εκχριστιανική και εκπολιτιστική/εξαλφαβητική δράση σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Το έργον του ήταν εφαναλόγως των καιρών έναν μείγμαν θρησκευτικής και καθώς πρέπει πολιτιστικής εκμορφώσεως, ένα κράμα του έργου του Μέγα Αλέξανδρου και του Μέγα Αποστόλου Παύλου!!!! Το Βυζάντιον άλλαξε την Ευρώπην και την ανθρωπότητα καταλυτικά λαμβάνοντας την σκυτάλη από παλαιότερους εκπολιτιστές και φρονώντας αγάπην προς διάδωση της Ενσαρκώσεως Του Υιού Του Θεού.
.
Φρονώ ότι ήταν λανθασμένον να κτίσει νέαν γλώσσαν και δη αλφάβητον παραφθάρωντας  την ελληνική γλώσσα, αλλά ποίος ηξεύρει, ίσως τότες οι Σλαύοι να μην εδέχονταν το ελληνικόν αλφάβητον ένεκα ζηλόφθονων συναισθημάτων και καχυποψιών. Ίσως πάλαι να έσφαλλαν εις τούτον οι άγιοι. Πρόσεξα επίσης ότι επειδή εις τα πάντα η ισχύς τριτώνει, τούτον ισχύει και εις τα αλφάβητα. Είχαμε δύο ήτοι το ελληνικόν και το χαλκιδικόν (από τους Χαλκιδαίους και Κυμαίους της Εύβοιας, οι δεύτεροι εισίν οι εκγόνοι της Μέσης και Κάτω/Νότιας Ιταλίας) και με το κυριλλικόν αλφάβητον συμπληρώθηκαν τρία αλφάβητα εις την Ευρώπην!!!! Τριάδες παντού ένεκα Της Αγίας Τριάδος!!!! Όσον περί των επικριτών των Αγίων Αποστόλων της Θεσσαλονίκης Κυρίλλου και Μεθοδίου ότι σκοπίμως και δη ένεκα μη ελληνόφρονης συνειδήσεως διέδωσαν έναν παραελληνικόν αλφάβητον (όπως το καλώ) θυμίζω ότι παραελληνικόν αλφάβητον είναι και το χαλκιδικόν/λατινικόν, το φοινικικόν, το σαμαρείτικον, το αραβικόν, το χαζζάρικον, το εβραϊκόν, το ασσυριακόν κ.α.. Επίσης επιτονίζω ότι πριν καν εμφανιστεί ο Χριστός εις την γήν και πριν εξελιχθούν ΑΙ ΦΙΛΟΘΕΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ήδη οι Έλληνες της Χαλκίδος παραχάραξαν το ελληνικόν αλφάβητον καλώντας το χαλκιδικόν ή χαλκιδαίον ή αργότερα λατινικόν. Άρα γε, διατί το έπραξαν; Από μίσος προς τους Έλληνες ή τους γείτονες τους Έλληνες όπως οι Αθηναίοι, οι Θηβαίοι κ.α.; Ένεκα πολιτιστικής ή θρησκευτικής εκφράνσεως; Ένεκα βλακώδους και υπερπρατικής απλοποιήσεως λόγω της παρακμιακής εμπορικής και χρηματοοικονομικής απλότητος; Ένεκα του γενικότερου και συνάμα μυστικού ή γνωστού Θελήματος Του Θεού;;;;
.
Σημειώνω ότι η Σλαυία ή Σλαυική Επαρχία ονομάζετο επ’ εποχής Μεθοδίου Σκλαβηνία (από το σκλάβος ή αργότερα σλέηβ = slave = σλάβε = σλαύε = ε σύ σλαύε = ε σύ σκλάβε!!!!). Ο Μεθόδιος μάλιστα πριν ιερωθεί υπηρέτησε σε μεγάλα αξιώματα και δη συν τοις άλλοις υπό του Θεόφιλου του τότε διοικητή της Επαρχίας της Σκλαβηνίας!!!! Διά να θυμόμαστε από πού προέρχοντε τα ονόματα, ότι οι Σλαύοι δεν ήταν εθνικότητα αλλα συνονθύλευμα ανατολικοευρωπαίων αγροίκων όπου τότε ήσαν σκλάβοι ή έστω σκλάβοι εις τα όπλα!!!!
Μετά το αναγκαίον προοίμιον εις το θέμαν μας
.
1.        Πριν το 863 μ.Χ. οι Σλαύοι δεν είχαν γλώσσα γεγραμμένη! Άρα τε ήσαν αναλφάβητοι! Οι αναλφάβητοι ποτέ δεν έχουν μητρική αρχική γλώσσα, αλλά συνονθύλευμα λέξεων από άλλες γλώσσες ή διαλέκτους και επειδή εις την Ευρώπην υπήρχε εξ’΄ανέκαθε μία Μητρική Γλώττα ήτοι τα ελληνικά, ελληνωμιλούσαν όλοι τούς!
 .
2.        Λαός όπου δεν έχει Γραπτή Γλώσσα δεν έχει εθνική προϊστορία, ιστορία και ενότητα αλλά συνήθως είναι συνονθύλευμα πολλών άλλων λαών ή γενεών ή οικογενειών της ευρύτερης περιοχής και των μεταναστών και επειδή οι Ευρωπαίοι βάσει της ελληνικής Ιστορίας εισίν Έλληνες, τουτέστιν Έλληνες λησμονημένης καταγωγής, αμόρφωτοι, αναλφάβητοι, απολίτιστοι ήσαν και οι χωρικοί κάθε εδάφους της Ευρώπης πριν επανασυνταχθούν εις κράτη, φυλές και «έθνη», προερχόμενα από τα διασκορπισμένα οικογενειακά και μεταναστευτικά φύλα της Αρχαίας Ελλάδος.
 .
3.        Ένας λαός όπως οι Σκοπιανοί όπου θέλει να επιμένει ότι κατάγει τον Μέγα Αλέξανδρο ο οποίος δεν είχε αρχαία γλώσσα, αρχαία γραφή, τότε πως γέννησε πολιτισμόν, γνώση, συνείδηση εθνική και θρησκευτική; Ούτε καν το όνομα Σκόπια δεν είναι μη ελληνικόν. Σημαίνει την στρατιωτική σκοπιά των Ελληνοβυζαντινών εις την περιοχήν από συνονθύλευμα λαών της περιοχής και άλλων περιοχών καταγώμενους στριατιώτες των τότε ειδικών ισχυρών καταδρομικών συνοριακών δυνάμεων τους καλουμένους Ακρίτες. Οι Ελληνοβυζαντινοί δεν άλλαξαν ποτέ την επίσημη γλώσσα του Ελληνοβυζαντίου διότι ένοιωθαν Έλληνες!!!!
 .
4.        Πρίν το 863 μ.Χ. οι Σκοπιανοί όπως και οι άλλοι Ανατολιικευρωπαίοι δεν είχαν έγγραφην γλώσσαν. Μετά το 863 μ.Χ. έχουν την κυριλλική γραφή ήτις είναι παρακλάδος και γέννημα της ελληνικής γραφής. Αι λέξεις έκαστης σλαυικής γλώσσας έχουν ελληνική ρίζα ή ελληνική μέσω της πρώτης παραγλωσσικής μεταστροφής της ελληνικής γλώσσας ήτοι της χαλκιδικολατινικής γλώσσας!!!! Όστις δεν έχει έγγραφη γλώσσα δεν υπήρχε και δεν υπάρχει, ανήκει εις την Προϊστορία και ας η «Ιστορία» του διαδραματίζεται εξ’ έτει 863 μ.Χ και πριν!!!! Κατά συνέπεια εδώ κηρύττω επισήμως δι’ ακόμη μία φορά ότι η αρχή και το τέλος της Προϊστορίας και η αρχή και το τέλος της Ιστορίας δεν είναι δι’ όλους τους λαούς η ίδια ημερομηνία, αλλά η ημερομηνία συγκροτημένης έγγραφου γλώσσης ή μή αναλόγως! Εάν ένας λαός ωμιλεί και γράφει και τείνει εις την μετάπτωση να ωμιλεί και να μην γράφει τότε επιστρέφει και μετάπτεται εις την οπισθοδρομική πορεία της Προϊστορίας. Εάν συνάμα δεν ωμιλεί τότε επιστρέφει εις την Προπροϊστορία ή Ζωοπροϊστορία!!!!
 .
5.        Οι Σκοπιανοί δεν υπήρχαν ως εθνότητα πριν το 863 μ.Χ., ούτε μετά, πολύ πρόσφατα εμφανίστηκαν. Τότε ποία είναι η γενετική τους εθνικότητα έστω και αν δεν το γνωρίζουν; Και διατί επιμένουν τόσον πολύ με την καταγωγήν του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένεκα της επικατοικήσεως τους εις την Βόρεια Μακεδονίας, εξ’ αφορμής σφετερισμού ή ενστικτώδους συγγένειας με τον στρατηλάτην; Λοιπόν, αφού δεν υπήρχαν ως πολιτισμός, έθνος και γενεολογικά δένδρα πριν το 863 μ.Χ. αλλά κατόπιν ένεκα της συρρέουσης πόλωσης εις τα Σκόπια Ακρίτων και αφού σχημάτισαν παραεθνική οντότητα την οποία καλούν εθνική οντότητα αιώνες μετά την εξαλφαβιστική εκστρατεία του Κύριλλου, σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί τους ότι είναι Μακεδόνες και μη Έλληνες και μη Σλαύοι είναι κουρουφέξαλλα της σφετεριστικής αλλά και κομματοπαδικής τους εθιστικής μανίας και φανατικότητος!!!!
 .
6.        Οι Σκοπιανοί είναι Έλληνες της Μακεδονίας οίτινες απώλαισαν την εθνικήν τους ταυτότηταν ή την λησμόνησαν και συνάμαν όπως ήταν αναμενώμενον μετασχημάτισαν μία καινούργια ψευδοεθνικότητα και επειδή η Ελλάς, ο Ελληνισμός και οι Έλληνες βάλλοντε εκ των εχθρών συνεχώς και είνα του συρμού/της μόδας να αμφισβητούντε εκ πανταχόθεν ένεκα ζηλοφθονίας και συντονισμένης ενέργειας από αρχιεχθρούς της Ελλάδος, της Αλήθειας και του Χριστιανισμού σχηματίσθηκε το αντιελληνικόν μένος των Σκοπιανών αιώνες πριν!!!!  Πριν αμφισβητείσετε τα λόγια τούτα αναγνώστε κατωτέρω απλές αλήθειες, απλές αναμφισβήτητες εκδείξεις!!!!
7.        Η τάση να μισείτε η Ελλάς, ο Ελληνισμός και οι Έλληνες είναι πανάρχαιον π.Χ. παρέθιμον. Δεν θα άγουμε τόσον μακρυά όμως, άλλωστε τα έχουμε γράψει εις την ΘΕΟΜΕΤΡΙΑ/ΚΟΜΠΡΑ κατ’ επανάληψιν!!!! Ας υποθέσουμε ότι ο Α ΈΛΛΗΝ είναι Κομμουνιστής, ο Β ΈΛΛΗΝ Δεξιός, ο Γ ΈΛΛΗΝ Πομάκος, Δ ΈΛΛΗΝ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΣ από αιώνες, ο Ε ΈΛΛΗΝ Σκοπιανός. Ποία η διαφορά; Ότι κανείς τους δεν είναι πλήρως και ολόκληρος Έλλην!!!! Διότι ο Α΄προδίδει ή σκοτώνει το Β΄ένεκα κόμματος και το αντίστροφον. Ο Ε΄σκοτώνει οιονδήποτε Έλλην όπου δηλώνει Έλλην, ωμιλεί ελληνικά και κατοικεί εις την Ελλάδαν εκτός και αν συμπίπτουν τα πολιτικά τους κομματικά φρονήματα οπόταν επιλέγει ποίον Έλλην να μισεί και ποίον να συντροφεύει όπως εις την περίπτωση των Κομμουνιστών Ανταρτών τότε μετά τον Β΄ΠΠ, αλλά τούτον κάλλιστα συμβαίνει και μεταξύ Δεξιών, πούστηδων, Μασσώνων ή οιωνδήποτε άλλων υπο+παρα+εθνικοτήτων = υποπαραεθνικοτήτων τινής εθνικότητος ή υποπαραφυλετικών διαχωρισμών ή υποπαρακρατικών διαχωρισμών όπως ορίζει η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ είτε προέρχεται από ισχυρά κέντρα του παρελθόντος ή σύγχρονα συγγενικά τους ή μη ή και τυχαία πολλάκις, επειδή εις το αίμαν του Έλληνα επί+κυβερνάει η ΔΙΧΟΝΟΙΑ Θεού Θέλοντος και γνωρίζω διατί!!!!
 .
8.        Εάν ο Δ΄είχε κατήχηση τύπου Α΄και ο Α΄τύπου Β΄και ο Ε΄τύπου Γ΄τότε ο Μωαμεθανός θα ήταν Κομμουνιστής, ο Κομμουνιστής Δεξιός και ο Σκοπιανός Πομάκος!!!! Απλά εφαρμοσμένα μαθηματικά εις την καθημερινήν καθημερινότηταν εξ’ ανέκαθεν!!!! Ο Σκοπιανός λοιπόν κατηχήθηκε ότι είναι Μακεδόνας και όχι Έλληνας και ότι ο Μακεδών δεν είναι Έλλην καταγώμενος μάλιστα εκ Πελοποννήσου και ο Έλληνας κατηχήθηκε ότι ο Σκοπιανός δεν είναι Έλληνας ούτε Μακεδόνας αλλά Σλαύος και ότι ο Σλαύος δεν είναι Έλληνας!!!! Η αλήθεια είναι διαφορετική από κατά μέρους εγωιστική πικκαριστική κατήχηση τους. Η αλήθεια είναι ότι αμφότεροι είναι Έλληνες, οι Μακεδόνες της Βόρειας, της Νότιας, της Ανατολικής και της Δυτικής Μακεοδνίας είναι Έλληνες ό,τι και αν πιστεύουν, είτε είναι Κομμουνιστές, είτε Δεξιοί, είτε άθεοι, είτε θρήσκοι, είτε πούστηδες, είτε ευάνδρες, είτε κλέπτες, είτε έντιμοι, είτε Χριστιανοί, είτε Μωαμεθανοί, είτε Σλαύοι ή Ψευδοσλαύοι, είτε κυριλλόγλωσσοι, είτε ελληνόγλωσσοι, είτε τουρκόγλωσσοι (τουρκική γλώσσα = παραφθορά της ποντιακής ελληνικής διαλέκτου, ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΩΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΛΕΦΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΤΟΥΤΕΣ ΤΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΣΤΕΓΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΣΜΕΝΟΥΣ ΒΑΘΕΙΑ ΜΑΚΡΥΑ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΜΕΓΑΛΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΟΠΟΥ ΚΤΙΖΕΤΑΙ ΑΡΓΑ ΑΛΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΨΕΥΔΟΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΜΑΣ ΕΝΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!! ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΛΩΛΟΝ ΟΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΡΙΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΕΙ, ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΣ (ΔΙΑΜΑΝΤΙΝ)!!!! Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕΝ: ΚΑΜΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ (Ή ΚΟΜΜΑ Ή ΙΔΕΑ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΘΑ ΕΛΕΓΑ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ». ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΕΥ+ΦΩΤΕΙΣΗ, ΕΥ+ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥ+ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝ+ΥΠΕΡ+ΕΞΗΣ!!!!
.
ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: «ΔΥΣΤΥΧΩΣ» ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΗΒΤΟΝ!!!! ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ή ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ Ή ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ; ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ;;;; ΟΣΟΙ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΕΙΣΑΣΤΕ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΣ ΣΤΕΡΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΥΠΕΡΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΟΣ! ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ (ΤΟΝ ΕΙΔΑ ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ ΠΟΣΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΒΑΣΤΑΕΙ ΑΝΑ ΧΕΙΡΑΣ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΩΜΙΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 300 ΕΤΗ ΑΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑαΣΘΕΝΕΙΑ ΑΝΤΙΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ Ή ΔΕΞΙΙΣΜΟΥ, ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΙΣΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΩΜΙΛΕΙ ΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ;;;; ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑ ΘΥΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΩΜΙΛΟΥΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΝΕΕΣ ΘΑ ΣΕ ΕΔΕΡΝΑΝ ΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΊΝ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!! ΟΥΤΩΣ ΚΑΘ’ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΙΝΕ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟΣΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΖΟΥΝ ΣΕ ΑΦΑΣΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΤΕΤΕ ΘΕΑΡΕΣΤΟΝ ΕΡΓΟΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΝΟΗΜΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ!!!!
.
Αλήθεια πως ψευδοδικαιολογούν οι Σκοπιανοί την καταγωγήν της μητέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ολυμπιάδας από την Ήπειρον (διότι ο Φίλιππος δεν τον έκαμεν μόνος του!!!!); Έχουσα το όνομα του όρος των θεών και των Ολυμπιανών Αγώνων; Σκοπιανοί κατοικούσαν εν Ηπείρω και εν Πελοποννήσω; Ε τότε η εξίσωη πάλαι δείχνει ότι είναι Έλληνες και ηλίθιοι!!!!
.
 Χρειαζόμαστε δύο Απόστολους όπως οι Αγίοι Κύριλλος και Μεθόδιος για να εξηγήσουν την αλήθεια της ελληνικότητος των Σκοπιανών εις τους ίδιους τους Σκοπιανούς. Μετά την συμμαχία όπου δημιούργησαν οι δύο αυτοί Αγίοι οι αιώνιοι Αντιελληνοχριστιανοί Μασσώνοι του Σιωνισμού των Ιουδαίων ηύρε τρόπους διχόνοιας, και κυρίως με εθνικές ψευδοδικαιολογίες, όπως αυτήν των Σκοπιανών όπου νομίζουν ότι είναι Μακεδόνες αλλά όχι Έλληνες και με τους υπόλοιπους Έλληνες να θεωρούν όποιους δεν ωμιλούν ελληνικά αλλά παραφθαρμένα ελληνικά ως μη Έλληνες!!!! ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΦΥΠΝΕΙΣΤΕΙΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΤΕΝΟΚΕΦΑΛΕΣ ΑΤΣΑΛΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΔΕΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!! Ποίος από τους ψευδοαρχαιόθρησκους άθεους θα έκανε ιεραποστολή υπέρ της Ελλάδος ούτως ώστε να ενσωματωθούν συνειδησιακώς οι Σκοπιανοί εις την Ελλάδαν; Ποίος έχει την αξία και το αρτυσιανόν θάρρος έστω και μίας τρίχας των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου; Ούτε όλοι μαζί!!!!
 .
ΖΗΤΩ Η ΑΛΗΘΕΙΑ!!!! Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΗ Ή ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ!!!!
 .
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου