Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΩΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΣΩΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!!ΠΩΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΣΩΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!!
.
Βάσει μίας σύντομης περίληψης της βιογραφικής τους δράσης η οποία δημοσιοποιείται εις το τέλος του άρθρου.
.
1.        Ο Θεός δεν θα έσωζε θαρρώ έναν άδικον και υποκριτικήν εικονόφιλον και συνάμα να χάσει έναν ευσεβήν και ειλικρινήν εικονομάχον έστω και αν σφάλλει και εφόσον η αντιστροφή τους εις τις εικόνες δεν είνα τέτοια ούτως ώστε να οικοδομείται μίσος εναντίον Του Θεού χωρίς ο ίδιος συχνάκις να το καταλάβει. Εάν η ιδέα είναι αγνή έστω και αν είναι σφαλλερή ο Θεός σε ευστεφανώνει ένεκα της ανγότητος της προθέσεως.
 .
2.        Αναγνώθουμε από την Βικυπαίδεια: «Ο Λέων ο Φιλόσοφος ή Λέων ο Μαθηματικός ήταν περίφημος Βυζαντινός λόγιος του 9ου αιώνα, ένας εκ των πρωτεργατών της Αναγέννησης των Μακεδόνων, μαθηματικός, γεωμέτρης, αστρονόμος και φιλόσοφος. Δίδαξε στην σχολή της Μαγναύρας και η φήμη του ήταν τόση που ο χαλίφης της Βαγδάτης τον κάλεσε στην Αυλή του για να οργανώσει σχολή. Για τρία χρόνια διετέλεσε αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, απομακρύνθηκε όμως μετά το τέλος της Εικονομαχίας επειδή υποστήριζε εικονομαχικές απόψεις». Συνεπεία τούτου, αποδεικνύεται ότι εις το Βυζάντιον άνθιζαν οι Ελληνικές Επιστήμες ούτως ώστε ένας Αρχιεπίσκοπος να καλείται Φιλόσοφος, να καλείται σε ξένες χώρες ινά διδάξει και να έχει διδάξει τον Άγιον Κύριλλον ο οποίος ήταν επίσης φιλόσοφος, πολύγλωσσος και επιστήμονας. Εις την Μαγναύρας όπως και αλλού υπήρχαν πανεπιστήμια, πού άλλωστε θα μαίθενε ο Άγιος Κύριλλος οκτώ γλώσσες ήτοι Ελληνικά, Λατινικά συν τις έξι άλλες όπου αναφέροντε κατωτέρω; Μόνον σε πανεπιστήμια. Πως διδάσκονταν την στρατηγικήν, την πολιτικήν, την μαγειρικήν, την πολεμικήν, την ωδικήν, την οινοποιητικήν, την γεωγραφικήν και κάθε άλλην τέχνην οι Ελληνοβυζαντινοί; Μόνον σε πανεπιστήμια!!!! Πως ήταν γνωστόν να γνωρίζουν ναυσιπλοϊα εάν δεν γνώριζαν αστρονομίαν, θαλασσολογίαν και άλλες συναφείς επιστήμες; Άρα τα παράφορα ψεύδη των Ψευδοαρχαιοελληνιστών Άθεων (και Ψευδοπολύθεων είναι κατάφορα και θα δικαστούν από την Θεία Δίκη με όσον θράσος και οργή οι ψεύτες αυτοί διαβάλλουν), άλλωστε οι προγόνοι τους ήταν ούτως ή άλλως Ελληνοβυζαντινοί ή Βυζαντινοί εάν έχουν ελληνικόν αίμαν!!!!
.
3.        Ο πατέρας τους καλείτο Λέων, έναν ελληνικότατον συμβολικόν όνομαν εκτός από χριστιανικόν, πρωτίστως αρχαίον και κωδικοποιημένον ινά συμβολίζει την ισχύν, την δύναμιν, την τόλμην, τον δόλον και την επιμονήν του στρατιωτικού ή στρατιώτου. Ο Λέων ήταν δρουγγάρις ήτοι χιλίαρχος της Επαρχίας της Σκλαβωνίας/Σλαυίας. Οι Ελληνοβυζαντινοί τότε δεν εμπιστέυοντο μη Έλληνες εις τα νευραλγικά αξιώματα και διοικήσεις όπως αυτήν της Σκλαβωνίας, τούτεστιν, ο πατέρας των Κυρίλλου και Μεθοδίου Λέων Έλλην!!!!
 .
4.        Τα άγρια ψεύδη των Ψευδοελληνιστών Αντίχριστων άγουν περίπατον ανυπαρξίαν όταν ισχυρίζοντε αυθαιρέτως ότι πιθανόν οι Κύριλλος και Μεθόδιος να ήσαν Ιουδαίοι, ναί πιθανόν να ήταν και Εσκιμώοι, χαχαχα, καθότι άμα τον θάνατον του Μεθόδιου μέρος εκ των 200 Μαθητών του φονεύθηκαν, φυλακίστηκαν και άλλοι πωλήθηκαν σκλάβοι εις τους Ιουδαίους!!!! Οι Ιουδαίοι πολεμούσαν έκτοτε τους Έλληνες και Χριστιανούς και το αλάνθαστον της Ελληνορθοδοξίας των Ελληνοβυζαντινών και χρηματοδότησαν την καταπολέμηση της εξαπλώσεως της Ορθοδοξίας εις την Ανατολική Ευρώπη περισσότερον εκ των Φράγκων αιρετικών, άθεων και Αντίχριστων αλλά και μέσω οιουνδήποτε εξ’ οιασδήποτε φυλής ήταν πρόθυμος μισθοφόρος Αντιορθοδοξοχριστιανός, όπως ισχύει έως και τας ημέρας μας!!!! Τα ίδια έκαμαν εννέα αιώνες αργότερα εις τον Συνιεραπόστολον των Κυρίλλου και Μεθόδιον Κοσμάν τον Αιτωλόν όπου το λαιμητόμησαν ένεκα της χριστιανικής και αντιιουδαϊκής τους διδαχής. Αυτοί οι τρείς είναι Μέγιστοι Χριστιανοί Μεταπόστολοι!!!!
.
5.        Τεκμήριον των ανωτέρω είναι ότι ο Λέων ο Σοφός ήταν ορκισμένος Αντιιουδαίος επειδή γνώριζε την Αντιελληνοβυζαντινή τους δράσης, ως κοσμικοί, αυλικοί και κληρικοί ενδεχομένως. Και αφού ο Λέων ο Σοφός ήταν Αντιιουδαίος ή και Αντιαντιχριστιανός σημαίνει ότι τα Ελληνοβυζαντινά Πανεπιστήμια ήσαν Συναγωγές (συν+αγωγή = κοινή αγωγή) Θρησκοπατριωτικής Ευφρονήματος!!!!
.
6.        Οι Ιουδαίοι πολεμούσαν το Ελληνοβυζάντιον έως ότου εκ των πολλών όπου έκαναν και κάμνουν άνοιξαν την Κερκόπορτα 29/05/1453 μ.Χ. και εισήλθαν οι προσωρινοί συμμάχοι και φίλοι τους Οθωμανοί. Οι Ιουδαίοι δεν σταματούν ποτέ να πολεμούν εκείνους όπου ζηλοφθονούν και μισούν και δη όσον περισσότερον το καταλάβουν οι ζηλοφθονούμενοι και μισούμενοι. Παρατηρήστε τους Άραβες τι παθαίνουν εφημερών, τους διαχώρισαν οι Μασσώνοι των Σιωνιστών σε καμπόσα θρησκευτικά και πολιτικά κόμματα και τους συμπολεμούν μέσω μη αραβικών χωρών συνάμα ένεκα της σιωνιστικής τους επιρροής. Δι’ αυτού να γνωρίζετε ότι οι Έλληνες θα δεχόμαστε ολοένα χειρότερες, υπουλότερες και ψευδωραιότερες επιθέσεις. Προσευχή και Αμυντικοεπιθετική Πρόνοια, Προσευχή και Αμυντικοεπιθετική Πρόνοια, Προσευχή και Αμυντικοεπιθετική Πρόνοια!!!! Πότε επιτέλους θα κάνουμε; Ο Θεός φαίνεται ότι δεν μας προίκισε με όλα αλλά όχι με το σημαντικότερον, ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ, ούτως ώστε να μην υπερτερούμε ένεκα αυτής της λιλειπούτειας μικροσκοπικής υπεργιγάντιας υπερυπολεπτομέρειας!!!! Όλες αι Κερκόπορτες μ.Χ. και αναρίθμητες π.Χ. κατά των Ελλήνων άνοιξαν εκ των πράων Ιουδαίων, συμπεριλαμβανομένων και των πανηλίθιων π.Χ. και μ.Χ. εμφυλίων πολέμων μας.
 .
7.        Στοχαζόμενοι τας συνθήκας της εποχής, κατανοούμε ότι η Ανατολική Ευρώπη ήταν ένας χώρος όπου θα προσηλυτίζετο αργά ή γρήγορα εις τον Χριστιανισμόν και τον Δυτικισμόν, αλλά ποίον Χριστιανισμόν και ποίον Δυτικισμόν; Οι Φράγκοι από την μεν πλευρά, οι Λατίνοι, οι Ιουδαίοι όπου έκριναν πως μακρύτερα από Τον Χριστόν είναι ο Χριστιανισμόν της Δυτικής Ευρώπης παρά του Ελληνοχριστιανισμού, οι Ελληνοβυζαντινοί και άλλοι βεβαίως ενδιαφερόμενοι.
 .
8.         Από την πλευράν των ασπούδαστων Ανατολικοευρωπαίων, αι συμπάθειαι διίσταντο μεταξύ Ελληνοβυζαντινών και των διαφόρων δογμάτων της Δυτικής Ευρώπης. Από την Δυτική Ευρώπη προωθείτο κυρίως η Λατινική Γλώσσα και ολιγότερον η Ελληνική και ακόμη ολιγότερον η Εβραϊκή ήτις δεν ήταν ευδιαδεδομένη εις την Δύσιν εκτός των κύκλων των Ιουδαίων και των πολυσπούδαστων Δυτικών κληρικών και λαϊκών ανθρώπων. Οι Ανατολικοευρωπαίοι ένοιωθαν αηδίαν εις την συνεχήν και κατά κύματα πίεσην των διαφόρων πλευρών να υιοθετήσουν την Γλώσσαν και την Γραφήν τους. Εντός αυτού του κυκεώνος ο μεγαλοευφυής Κύριλλος πολιτεύεται άριστα υπέρ Της Αγίας Τριάδος και του Ελληνικού Έθνους. Λέγει εις τους Ανατολικοευρωπαίους Σκλάβους/Σλαύους/Σλάβους = Σ(κ)λάβους: «εγώ δεν θέλω να σας επιβάλω μήδε την ελληνική, μήδε την λατινική, μήδε την εβραϊκή γλώσσα αλλά να σας χαρίσω την σκλαβική γλώσσα βασισμένη εις τους φθόγγους σας. Συν τούτης τους συμμετάφερε και συγχάρισε και την Ελληνορθοδοξίαν!!!! Οι Σκλάβοι/Σλάβοι ενθουσιάστηκαν ούτως ώστε να συνάμα να εκχριστιανιστούν, εκπολιτιστούν, εξελλινιστούν και εκγλωσσογραφοθούν!!!!
 .
9.        Η σημασία αυτής της μεγαλοευφυούς ιδέας, σκέψεως και εφαρμογής εκ του Κύριλλου ήταν καθοριστική διά την μετέπειτα Ιστορία της Ευρώπης, της Αραβίας, της ανθρωπότητος και του Χριστιανισμού!!!! Εφάμιλλη εκείνης του Θεμιστοκλή και μεγαλύτερης εμβέλειας αφού προέβλεψε την καταστροφήν εις το μέλλον του Ελληνοβυζαντινισμού, της Τριαδικοθεϊκής Θρησκοεπιγνώσεως, της Χριστιανικής Φιλανθρωπίας και Αγαθοαγαποανθρωπισμού. Ο Θεμιστοκλής απλά ήθελε εκείνη την στιγμήν να σώσει την Ελλάδαν, ο Κύριλλος ήξευρε ότι θα έσωζε την Ευρώπη, την ανθρωπότητα, το Ελληνοβυζάντιον, την θρησκεία της σωτηρίας των ψυχών, τουτέστιν ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΓΙΟΣ Ο ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ!!!! Η σύλληψης της ιδέας, της συγκροτήσεως της σκέψεως και της εφαρμογής της διδαχής και της εφαρμογής ήταν τόσον υπερμεγαλοευφυέστατη όπου αποδεικνύει αυτομάτως και περίτρανα ότι η καταγωγή των γονιδίων του ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!!!! Συνέλαβαν οι Αυτοκράτω Μιχαήλ Γ΄, ο Πατριάρχης Φώτιος και ο Λέων ο Σοφός, όλοι τους με τεράστια ηθικοκεντρικά ελληνικά γονίδια!!!!
 .
10.     Εάν η Ανατολική Ευρώπη δεν προσηλυτίζετο εις την Ορθήν Δόξαν της Ελληνορθοδοξοχριστιανοσύνης του Ελληνοβυζαντίου, τότε ένεκα των πολλών εχρθών του Ελληνοβυζαντίου εξ’ έκαστης κατευθύνσεως θα κατάβαλλε και θα εξαφάνιζε έκαστον ελληνικόν ίχνος π.Χ. και μ.Χ. πολιτισμού, ονόματος, τωπονύμιου κ.τλ.. Μην ασχοληθείτε εις αυτήν την εξακρίβωση με τους θρησκευτικούς εμφυλίους πολέμους των Ελλήνων π.Χ. και μ.Χ. αλλά αφουγκραστείτε την αλήθεια της τότε περίπτωσης!!!! Εις περίπτωση μη έγκαιρης και φιλάγαθης πονηρής διάδρασης των Ελληνοβυζαντικών με την δημιουργία της Κυριλλικής Γλώσσας ούτως ώστε να γαργαλεύσουν τους Ανατολικοευρωπαίους ή Σλάβους υπέρ του Ελληνοβυζαντίου, τότε οι Δυτικοευρωπαίοι αργά ή γρήγορα θα εξαφομοίωναν τους Ανατολικοευρωπαίους και τότε η κατά των Ελλήνων Στρατιά θα διπλασιάζετο ούτως ώστε να καταβληθεί η Ελλάς ως Βυζάντιον ή άλλως πως και υπό οιανδήποτε θρησκείαν ή εποχήν πολιτικής κατάστασεως άνευ όρων και επιστροφής!!!! Με τον Δούρειον Ίππον της Κυριλλικής Γραφής ο Πολυμήχανος και Πολυπόνηρος Φιλάγαθος Μέγας Άγιος Κύριλλος όχι μόνον δεν επέτρεψεν εις τους Δυτικοευρωπαίους να αφομοιώσουν άνευ όρων και παθητικώς τους Ανατολικοευρωπαίους, αλλά δημιούργησε καινούργιες Ελλάδες, καινούργια Ελληνοβυζάντια, Ευ+συμμάχους από το πουθενά!!!! Διότι είναι δυσκολότερον η αυτοκρατορία να ελέγχει ασύλληπτες αποστάσεις γης από το να υπάρχουν πέραν της μίας αυτοκρατορίες με ομοούσια σκέψη, πεποίθηση, θρησκεία, γνώση, πρόθεση κ.ο.κ.. ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ!!!!
 .
11.     Αποδεικνύεται ότι άμα υπάρχουσι εσωτερικά προβλήματα πρέπει να επιχειρείται εξωτερική ουσιαστική επεκτατική πολιτική (αγαθή δι’ ημάς τους Χριστιανούς) διότι η εξωτερική επιτυχία ιάθει την εσωτερική κλιδονιζόμενη σύγχυση, κρίση και αλληλοαμφισβήτιση. Οι Τούρκοι όποτε έχουν εσωτερικά προβλήματα επιτίθεντε εις τους Έλληνες ή εις άλλους λαούς, εφαρμόζοντας εκείνον όπου λέγουν οι Μακιαβελλικοί Σικελιανοί Συμμορίτες: «αν πρέπει να σου πταίξει κάποιος φρόντισε οπωσδήποτε να μην σου πταίξει ο εαυτός σου». Οι Εβραίοι καυχόντε ότι η τύχη τους αρώγησε με την διασπορά αφού ήλεγξαν την εξωτερική πολιτική έκαστης ευρωπαϊκής χώρας και άλλων χωρών. Ακόμη και εφημερών το Ισραήλ συντηρεί μία ψευανικησία έναντι της Παλαιστίνης ινά πιστεύουν οι εχθροί του ότι δεν έχει την δύναμην να επιβληθεί πλήρως και να μην το φθονούν, ενώ συνάμα κάνει παγκοσμίους πολέμους, παγκόσμιες οικονομικές και άλλες κρίσεις συμβατές εις τα απώτερα ιδιοτελικά συμφέροντα του.
 .
12.     Οι Ιταλοί Σικελιανοί Συμμορίτες λέγουν πως ο εχθρός άμα φαίνεται αδύναμος είναι πιο επικύνδινος. Λοιπόν, εφημερών όπου φαινόμαστε αδύναμοι όπως εν καιρώ Κυρίλλου και Μεθόδιου και όπως εν καιρώ Κοσμά του Αιτωλού, πρέπει να κάνουμε εκστρατείες προσηλυτισμού εις την ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝ ΜΑΣ ΕΠΙ ΕΥΗΘΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ (άλφα στερητικόν + μην).
 .
13.     Από το κατωτέρω κείμενον θα εξάρεται βάσει της σκέψης αυτής πολλά άλλα ευσυμπεράσματα και να θυμάστε: «όσα προβλήματα και αν έχει εις την άμυναν μία ποδοσφαιρική ομάδα δύναται να νικήσει εάν εφαρμόζει εξωτερική πολιτική, ήτοι επίθεση δηλοί προώθηση πέρα από το Φ = κέντρον του γηπέδου και όσον δεμμένη και αξεπέραστη άμυνα και αν έχει μία άλλη ποδοσφαιρική ομάδα θα ηττηθεί οπωσδήποτε εάν δεν προωθείται πέρα από τα σύνορα του Φ της!!!!» Αυτό ήταν το συμπέρασμα μου ως προς την στρατηγικήν διά μέσω του ποδοσφαίρου από πολύ μικρός σε ηλικία. Μετέπειτα κατάλαβα ότι το Ελληνοβυζάντιον ηττήθηκε επειδή βαρέθηκε τις επιθετικογενείς αμυντικές εκστρατείες και αρκείτο εις τις αμυντικογενείς αμυντικές ικανότητες του, δηλαδή ΑΥΤΟΠΑΡΕΛΥΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΣ!!!! Οι Δυτικοί, οι Τούρκοι, οι Άραβες και οι άλλοι εχθροί του Ελληνοχριστιανισμού κατάλαβαν ότι το Ελληνοβυζάντιον ήταν μία στεριανή νήσος περικυκλωμένη από εχθρούς και πήρε φόρα λαμβάνοντας θέση κατάλυσης του.
 .
14.     Οι Μαθητές του Μεθόδιου πωλήθηκαν σε Ιουδαίους επειδή ήσαν έκτοτε πλούσιοι, Αντίχριστοι και Αντιέλληνες. Τους αγόρασαν διά να τους ελέγχουν ούτως ώστε να μην επηρεάσουν άλλους συνανθρώπους τους εντός και εκτός φυλακών και διά να τους βασανίζουν ώστε να αποσπάσουν κύριες πληροφορίες της δράσης, της τεχνικής, της εξάπλωσης της Ορθοδοξίας και διά να μάθουν τρόπους προσηλυτισμού εκ των ιδίων. Οι Ιουδαίοι εφάρμοσαν την ίδια τακτική όπως εις την Ενσταύρωση Του Θεανθρώπου Χριστού και των Πρώτων Ακόλουθων του. Το ότι αγοράστηκαν με το ζόρι όλοι τους από Ιουδαίους φανερώνει την επιρροή των Ιουδαίων και της Μασσωνίας τους τότες άμεσα ή έμμεσα σε Φράγκους, Λατίνους και άλλους με διάφορους πρακτικούς τρόπους. Οι Ιουδαίοι δεν έκαναν το ίδιον και με μη Ελληνορθόδοξους Ιεραπόστολους επειδή η δράση και η πίστη τους τούς βόλευε. Αργότερα οι Ιουδαίοι χρηματοδότησαν τις ανούσιες, ύπουλες δουρειοϊππικές Αντιελληνορθόδοξες εκστρατείες των Φράγκων και άλλων κρατών της Ευρώπης κατά του Βυζαντίου με αποκορύφωμα αυτήν του 1204 μ.Χ. και εκείνην του 1453 μ.Χ. όπου χρηματοδότησαν και οπλοδότησαν τους Οθωμανούς ούτως ώστε ως κρυπτοϊουδαϊκός στρατός οι Οθωμανοί να κατακρεμνίσουν και την Πρωτεύουσα της Ελληνορθοδοξίας του Βυζαντίου. Το κανόνι/χωνιά του Ούγγρου Ουρβάνου χρηματοδοτήθηκε εξ’ αυτών έμμεσα αφού τα χρήματα μέσω Οθωμανών παραδίδονταν εκεί όπου επιθυμούσαν οι αρχιεχθροί του Ελληνισμού!!!! Τον πρώτον υπερπλούτον τους οι Ιουδαίοι τον απέκτησαν εις το Ελληνοβυζάντιον επειδή Χριστιανοί και αργότερα Μωαμεθανοί ευθεωρούσαν την τοκογλυφίαν ως ψυχοθανάσιμον αμάρτημαν ενώ οι Ιουδαίοι όχι. Υιοθέτησαν τις μεθόδους των τραπεζικών συσστημάτων της Αρχαιότητος συν αυτών των μεγαλοευφυών τραπεζονομοθέτων όπου προσέλαβεν ο Μέγας Αλέξανδρος, αυτόν το όνομαν τους βρυκολακιάζει δι’ αυτού καταχώνουν τον τάφον του, αλλά είναι καλύτερα, θέλημα Θεού να μην λοιδωρηθεί.
 .
15.     Η ανήθικη στάστη της Δυτικής Επίσημης Χριστιανοσύνης έναντι των Μαθητών του Μεθοδίου, του ίδιου του Μεθοδίου και του Κυρίλλου φανερώνει την μετέπειτα Αντιελληνορθόδοξη δράση τους η ο ποία κορυφώθηκε μετά από τρείς αιώνες. Λάβετε υπόψιν τούτα διότι οι εχθροί σας ίσως αργήσουν αλλά τα σχέδια τους δεν αλλάζουν. Αργούν διά να λησμονήσετε την έχθρα τους εναντίον σας όπου εις το ενδιάμεσον παρουσιάζουν πανηγύρια ψευδοφιλίας όπως εφημερών ο Εβραϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση, Η.Π.Α., Διεθνείς Υπομμασωνικοί Οργανισμοί όπως ο Ο.Η.Ε., ο Ερυθρός Σταυρός, Ιατροί Χωρίς Σύνορα, Οικονομικές Συνθήκες και Οργανώσεις κ.α.. Καθυστερούν ωσότου λάχει και το προστροχιοδρομούν, να είναι εκείνοι έτοιμοι και εμείς ανέτοιμοι με ψευδαισθήσεις ότι οι εχθροί είναι φίλοι μας και οι φίλοι εχθροί μας!!!! Και τότε οι λύκοι εφοδεύουν με ηρεμία και σφάζουν χωρίς δυσταγμούς τους Έλληνες έκαστης ιδεολογίας.
 .
16.     Καταλαβαίνουμε ότι το Αντιελληνορθόδοξον Παιχνίδιον επαναπαίζεται και ότι οι Μασσώνοι Πολιτικοί μας μάς χασκιάζουν/χαντακώνουν διαρκώς με τις προεξηγημένες βάσει μασσωνικού σεναρίου με τις αντιφάσεις, τις αντιδράσεις, τα ψευδοκονταροκτυπήματα αλλά και τα αληθοκονταροκτυπήματα επί διαταγής των προϊστάμενων τών ούτως ώστε να πείθοντε και οι πλέον άπιστοι Θωμάδες εξ’ ημών!!!! Καταλάβατε διατί ο Θωμάς ήταν Μαθητής Του Χριστού; Διότι χρειάζεται και το αγαθοπροαίρετον στοιχείον της υπερδυσπιστίας, υπερκαχυποψίας, υπεραπιστίας έναντι εχθρών και φίλων ινά επιβιώσουμεν!!!! Άγιος Ο Θωμάς = Θεωμάς εντός της Άγιας Όσιας Ευ+αμφισβητήσεως του. άλλωστε τα ιερότερα αρχαιοελληνικά ρήματα εισίν το πιστεύω το μυστήριον και αμφισβητώ τους υποκριτάς!!!!
 .
17.     Οι Εβραίοι καυχιούντε ότι επιβίωσαν και επιβλήθηκαν σ’ έναν χώρον Χριστιανών ως Αντίχριστοι και Μισόχριστοι. Αλλά περισσότερον ευπρέπει να καχιούντε οι Έλληνες όπου επιβίωσαν σ’ έναν χώρον όπου Ψευδοχριστιανοί, Ημιχριστιανοί, Αμφιχριστιανοί, Δυτικοευρωπαίοι, Ανατολικοευρωπαίοι, Εβραίοι/Ιουδαίοι, Άραβες, Τούρκοι και άλλοι συνειδητώς πολεμούσαν την πλέον πολεμικάρετην χώραν ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ ινά την εξαφανίσουν, ενώ οι Εβραίοι ήσαν διασκορπισμένοι και δημιουργούσαν τοπικές δυνάμεις ουδετεροφάνειας και οικονομικών φίλων!!!! Ενώ η Ελλάς επιβίωνε με την ευλογία της πτώχειας και την ιερότηταν της αρετής του ψυχικού ιδρώτα της!!!! Εφημερών εξαπολύουν χιλιάδων ειδών επιθέσεις κατά της Ελλάδος εκ της παιδείας, του συρμού/μόδας, βιβλίων, εθίμων, θρησκειών, παραθρησκειών, ψευδοθρησκειών με συμμετέχοντες εναντίον της πράκτορες εξ’ όλων των χωρών και εκ της Ελλάδος συνάμα. Και το απαλότερον και χείριστον εκμεταλλεύοντε την ευ+ανθρωπία της διά να την εξαφανίσουν μαζί με άλλες Ελληνογενείς Χώρες όπως η Ιταλία, ήτοι τα τσουνάμια της μαζικής μετανάστευσης Αφρικανοαραβοκαυκάσιων όπου έχουν εχθρικές θρησκείες και δόγματα εναντίον του Ελληνοχριστιανισμού, του Πολιτισμού, του Ευεργέτη τους. Εάν νικήσουμεν τούτον το Δούρειον Ίππον θα είναι το μέγιστον των επιτευγμάτων μας, αλλά θα νικήσουμεν μόνον εάν το θέλει η Τριαδική Θεία Πρόνοια και το θέλει μόνον εάν ευπροσευχόμαστεν διότι η Ευ+Προσευχή ενώνει τον προσευχόμενον με τον Πρόσευχον, διαδικτυώνει Θεόν και άνθρωπον ούτως ώστε Τω Αγίω Πνεύματι να κατέβει εν ανθρώπι και ο άνθρωπος να ανέβει εν Θεώ!!!! Και ποίος κερδίζει περισσότερα εκείνος όπου κατεβαίνει ή εκείνος όπου ανεβαίνει; Ποίος κερδίζει περισσότερα εκείνος όπου έχει να δόσει περισσότερα ή εκείνος όπου δίδει σε Κάποιον όπου έχει περισσότερα και αναλόγως Του μεγέθους Του και της Αγάπης Του ευ+ανταποδίδει περισσότερα;
 .
18.     Το ότι ολίγον πριν τον θάνατον του ο Κύριλλος έγινε Μοναχός εις το Άγιον Όρος της Βυθινίας και ο αδελφός του Μεθόδιος πριν αυτόν ενώ ήταν ανώτατος πολιτικός, αποδεικνύει την βαθειά τους πίστην εις Τον Θεόν και την ευαντίληψη τους περί της ματαιότητος του εν λόγω κόσμου. Παρέδωσε όλην του την περιουσία εις τους πτωχούς και χρίσθηκε το σχήμα του Μοναχού. Ποίος δύναται να το κατηγορήσει ως συμφεροντολόγον; Ποίος Αντίχριστος σήμερα ή ποτέ άλλοτε έδωσε έστω και το έναν πέμπτον της περιουσίας του εις τους πτωχούς Συνέλληνες ή αλλοεθνείς; Κανείς όλον λόγια ψεύτικα είναι το στόμα τους, καυχήματα και παραπλανήσεις!!!! Άγιοι, Άγιοι, Άγιοι, οι Κύριλλος και Μεθόδιος. Άγιοι εις το Πάνθεον Του Τριαδικού Θεού Του Θεού της Αληθείας!!!!
 .
19.     Εν κατακλειδίω, αναφέρω ότι εάν δεν υπήρχαν άλλες Ελληνορθοδοξοχριστιανικές Χώρες εκτός της Ελλάδος ή εάν εξαφανίζοντο ω μη γένοιτο εχθές, θα επέτρεπαν τότε την επαύριον οι Μασσώνοι Αντίχριστοι, Αντιελληνόχριστοι, Αντιέλληνες την συνέχιση της υπάρξεως Ελλήνων και Ελλάδος; Εάν νομίζετε πως ναί, τότε δεν έχει κολλήσει ούτε σταγόνα αλήθειας εντός του νού σας!!!! Η συνέχιση της ύπαρξης μας ως Ελλάς υπάρχει επειδή υπάρχουν και άλλες Ελληνορθόδοξες χώρες έστω και αν πέρασαν τινές εξ αυτών όπως και εμείς διά μέσω σκλαβιών. Εάν τουναντίον δεν υπήρχε αλλού η Ελληνορθοδοξία θα δημιουργείτο θαρραλαιότερον συναίσθημαν εξαφανίσεως μας. Όταν οι Τούρκοι κατέκτησαν Ορθόδοξους Έλληνες, Αρμένιους, Σέρβους, Σκοπιανούς, Σέρβους, Βουλγάρους, Ρωμάνους κ.α. δεν ημπορούσαν να πληρογενοκτονήσουν τους Έλληνες επειδή επαπειλούνταν με γενική επανάταση εναντίον των, ενώ εις περίπτωση όπου είμασταν μόνοι μας Ορθόδοξοι και με τους υπόλοιπους νυν Ορθόδοξους Χριστιανούς να είναι μισητές των Ελλήνων ένεκα των δογμάτων όπου θα διέπονταν αν δεν ήταν Ελληνορθόδοξοι, τότε η πληροσφαγή μας θα ήταν βέβαιη. Τούτον μας προστάτευε από πληροσφαγές πολύ πριν την ισχυροποίηση των Ελληνογενών ούτως ή άλλως Οθωμανών = Ηθομανών = μανιακών με τα ήθη τους = τους κώδικες τιμής όπου είχαν ως συμμορία πολύ πριν ψευδό+ευσπαστούν διά λόγους συμφέροντος το Ισλάμ!!!! Να λοιπόν πως μας έσωσε ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος, ο Φώτιος, ο Μιχαήλ Γ, ο Λέων ο Σοφός υπό τας περτιστάσεις με το να μην μας αφήσουν απομονωμένους αλλά με το να μεγαλώσουν την Ελληνορθοδοξία. Ακόμη και αν δεν πίστευαν σε Θεόν ή Χριστόν το πρόγραμμαν τους ήταν μεγαλοευφυές διότι οι Έλληνες ήσαν ήδη Χριστιανοί. Αλλά ήταν Χριστιανοί και τίμησαν Τον Ιάσων Χριστόν και την μεγαλοευφυίαν τούς την παρέδωσε Τω Αγίω Πνεύματι. Όθεν θέλει ο Θεός να ζήσει έναν θρησκόληπτον έθνος το τροφοδοτεί με σοφίαν, δράσιν και τύχην ανάλογην και θέλει να ζήσει άπαξ και το κρίνει ευειλικρινές. Εάν το κρίνει υποκριτικόν το αφήνει έρμαιον εις τους όνυχες των αντίθεων ορνέων, δηλώνοντας του ότι δεν διαφέρει από τα αντίθεα όρνεα αλλά είναι χειρότερον ένεκα ψευδευγενικής διπλομματυποκρισίας.
 .
20.     Όλα θα οδηγήσουν εις την συρρίκνωση του Ελληνοχριστιανισμού της Αληθινής Ηθικογενής Ελλάδας των Φιλοσόφων της Ηθικολατρείας (ΗΘΟΣ = Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΣΤΙ). Αλλά όσον συρρικνώνεται η Ελλάς δυναμώνει και εκρηγνύεται μεταστατικώς. Τουτέστιν, θα έρθη το μικροψήγμα/μικροτσιψ και όσοι το δεκτούν δεν θα είναι Έλληνες, όσοι δεν το δεχθούν θα είναι Έλληνες και αυτοί θα σωθούν λαμβάνοντας τις θέσεις των έκπτωτων αγγέλων εν Παραδείσω με αρχηγόν τον Ίωναν Ιωάννην (εκ της Ιωνίας το όνομα) τον Πρόδρομον τον Πρωτανηψιόν Του Ιάσων Χριστού. Όσοι θα συγκαταλέγοντε εις το παγκόσμιον συνονθύλευμαν της παγκόσμιας νέας Αντίχριστης τάξης πραγμάτων θα φαίνοντε νικητές αλλά ουσιαστικώς θα συγκαταλέγοντε εις την συνομοταξία των υπερπληθών χαμένων, ενώ οι βασανισμένοι εκτός μικροψήγματος όπου θα ζήσουν έως και 7 έτη ως πρωτόγονοι θα αρνησθούν έκαστην τρυφήν διά να παραμείνουν ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΗΘΟΥΣ όχι «Έλληνες» της Ανομαλίας, της Αδικίας, της Κακολατρείας και της Ματαιολατρείας, αυτοί δεν είναι Έλληνες είναι Ψευδέλληνες!!!!
 .
21.     Οι οργανωμένοι άθεοι και Ψευδοπολυθεϊστές οίτινες δεν τιμούν ουδέναν θεόν και είναι όργανα των μυστικών Αντιελληνορθόδοξων μασσωνικών οργανώσεων ισχυρίζοντε ότι δεν γινόταν τίποτε εις τον Ελληνοβυζάντιον εκτός από τις Θείες Λειτουργίες. Μα είναι δυνατόν 1,000 έτη να μην γίνεται τίποτε; Χαχαχαχαχα!!!! Κρύβουν την Ελληνοβυζαντινή Ιστορία διά να μην θαυμάσουμε το αγωνιστικόν πνεύμαν των εντός αυτής της περιόδου προγόνων μας οίτινες έπραξαν όπως οι Αρχαίοι και καλύτερα με ενότητα χωρίς να αλληλοπολεμούντε αι διάφοραι ελληνικαί πόλεις!!!! Μας εκκόβουν την Ιστορία μας εις την μέση ούτως ώστε να μας αφήνουν σε αφασία, τούτο γίγνεται πολλούς αιώνες οργανωμένως από τα ξένα εχθρικά πανεπιστήμια και άλλα κέντρα εξουσίας, δημοσιοποίησης και επίσημης Αντιελληνοβυζαντινής προπαγάνδας. Σε τι έχουν να ζηλέψουν οι Αγίοι Κύριλλος και Μεθόδιος, ο Αυτοκράτωρ Μιχαήλ Γ΄, Αρχιεπίσκοπος Φώτιος, ο Λέων ο Σοφός και ο Θεόφιλος από τους προγόνους τους Μέγα Αλέξανδρο, Θεμιστοκλή, Μιλτιάδη, Λεωνίδα, Παυσανία, Κίμων κ.α. και εκ των εκγόνων των Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη, Παπαφλέσσα, Μιαούλη, Κανάρη, Τσαβέλλα κ.α;;;; Το ίδιον ελληνικόν πνεύμαν ήταν και είναι. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος με την θρησκεία αλλά ίσως γίνει καλύτερος με μία ηθικοκεντρική θρησκεία όπως ο Χριστιανισμός!!!! Ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Κύπρου εις τις αρχές του 20ου αιώνος μ.Χ. δεν μιμήθηκε το παράδειγμα του Αγίου Κυρίλλου, όταν ο Θεός έπεψε τον μουφτήν των Μωαμεθανών της Κύπρου διά να τους βαπτίσει όλους Χριστιανούς. Ο μουφτής μεταξύ άλλων είπεν εις τον Κύριλλον ότι αφού οι Μωαμεθανοί της Κύπρου δεν είναι Τούρκοι αλλά Έλληνες Εξισλαμισθέντες ή Λινοβάμβακοι (όρος διά τους Κρυπτοχριστιανούς όπου αποποιήθηκαν έναντι της εξουσίας την πίστην τους διά να γλυτώσουν τας σφαγάς και τας περιουσίας τους ή να τους χαρισθούν οι φόροι). Ήταν ευκαιρία τότες επειδή εις την εξουσίαν ήταν η Αγγλία αλλά ίσως η Αγγλία να απέτρεψεν τον Κύριλλον ο οποίος δήλωσεν εις τον μουφτήν ότι οι Λινοβάμβακοι είναι προδότες και δεν τους επαναφέρει εις την εκκλησίαν. Δεν γνωρίζω διατί υπέθεσε ωσαύτως, πάντως ο Χριστός είπεν ότι μας συγχωρεί άμα το ζητήσουμεν όσες φορές και αν προσπέσουμεν εις το να Τον αρνηθώμεν!!!! Ο τότε επίσκοπος Κυρηνείας Κύριλλος ( με το ειρωνικόν υποκοριστικόν Κυριλλούιν) ήθελε εξ’ όσων ιστορούντε να επαναβαπτιστούν οι Μωαμεθανοί της Κύπρου ενώ ο αρχιεπίσκοπος της Κύπρου Κύριλλος Κιτίου ούτε να ακούσει καν!!!!
 .
22.  Χρειαζόμαστε δύο Απόστολους όπως οι Αγίοι Κύριλλος και Μεθόδιος για να εξηγήσουν την αλήθεια της ελληνικότητος των Σκοπιανών εις τους ίδιους τους Σκοπιανούς. Μετά την συμμαχία όπου δημιούργησαν οι δύο αυτοί Αγίοι οι αιώνιοι Αντιελληνοχριστιανοί Μασσώνοι του Σιωνισμού των Ιουδαίων ηύρε τρόπους διχόνοιας, και κυρίως με εθνικές ψευδοδικαιολογίες, όπως αυτήν των Σκοπιανών όπου νομίζουν ότι είναι Μακεδόνες αλλά όχι Έλληνες και με τους υπόλοιπους Έλληνες να θεωρούν όποιους δεν ωμιλούν ελληνικά αλλά παραφθαρμένα ελληνικά ως μη Έλληνες!!!! ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΦΥΠΝΕΙΣΤΕΙΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΤΕΝΟΚΕΦΑΛΕΣ ΑΤΣΑΛΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΔΕΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!! Ποίος από τους ψευδοαρχαιόθρησκους άθεους θα έκανε ιεραποστολή υπέρ της Ελλάδος ούτως ώστε να ενσωματωθούν συνειδησιακώς οι Σκοπιανοί εις την Ελλάδαν; Ποίος έχει την αξία και το αρτυσιανόν θάρρος έστω και μίας τρίχας των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου; Ούτε όλοι μαζί!!!!
 .
23.  ΖΗΤΩ Η ΑΛΗΘΕΙΑ!!!! Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΗ Ή ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ!!!!
 .
Ήταν αδελφοί, ονομαζόταν Κων/νος και Μιχαήλ και γεννήθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας τους Λέων ήταν ανώτατος αξιωματικός (δρουγγάριος=χιλίαρχος) στην Θεσσαλονίκη και είχε επτά παιδιά. Το τελευταίο ήταν ο Κων/νος. Διακρίθηκαν για τη μόρφωσή τους, τη γνώση της κοινωνίας, την πείρα της διοικήσεως και την ένταση της εσωτερικής πνευματικής ζωής.
Το Βυζαντινό κράτος την εποχή τους ήταν ανάστατο από την προηγηθείσα εικονομαχία (έως το 843), την αντικατάσταση από την κοσμική εξουσία του πατριάρχη Ιγνατίου από τον Φώτιο, την εμφάνιση των Αράβων στα νότια και την κατάληψη σημαντικών επαρχιών της αυτοκρατορίας από αυτούς (Αίγυπτος, Παλαιστίνη, Συρία, Μεσοποταμία) και την εμφάνιση των Χαζάρων στην Κριμαία.
Κι όμως ενώ τρανταζόταν από προβλήματα επιχείρησε την ιεραποστολή στους Σλάβους. Αν δεν το έκανε, 10 χρόνια μετά ο Ραστισλάβ θα ανατρεπόταν από τον ανεψιό του τον Σβατοπλούκ, ο οποίος δεν ήθελε καμμία σχέση με τους Βυζαντινούς και η ευκαιρία να ευαγγελισθούν την Ορθοδοξία στους Σλάβους θα χανόταν μια για πάντα. Συνεπώς ποτέ τα εσωτερικά προβλήματα δεν πρέπει να μας απορροφούν πλήρως, ώστε να ασχολούμαστε μόνο με αυτά. Πάντα να έχουμε οικουμενική συνείδηση και να γνωρίζουμε ότι η αντιμετώπιση των εξωτερικών προβλημάτων επηρεάζει θετικά και την αντιμετώπιση των εσωτερικών.
 .
Ο Μεθόδιος γεννήθηκε το 815 και κοιμήθηκε το 885, έζησε δηλαδή 70 έτη. Το κοσμικό του όνομα ήταν Μιχαήλ. Στην αρχή έδρασε ως πολιτικός και ανήλθε σε ανώτατα κρατικά αξιώματα. Υπηρέτησε υπό τον Θεόφιλο ως διοικητής σλαβικής επαρχίας (Σκλαβηνίας όπως τις ονόμαζαν τότε). Αφού υπηρέτησε 10 χρόνια εκεί, εγκαταλείπει τις κοσμικές τιμές και γίνεται μοναχός στον Όλυμπο της Βιθυνίας με το όνομα Μεθόδιος. Δεν μπορούσε να ησυχάσει τη ψυχή του με κάτι που δεν ήταν αιώνιο σημειώνει ο βιογράφος του. Ο Όλυμπος της Βιθυνίας, έξω από την σημερινή Προύσα της Βιθυνίας, ήταν το Άγιο Όρος της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο της εικονομαχίας και είχε γύρω στα 100 μοναστήρια. Αργότερα στην Ρώμη θα γίνει ιερεύς και επίσκοπος.
 .
Ο Κύριλλος γεννήθηκε το 827, δηλαδή ήταν 12 χρόνια μικρότερος του αδελφού του, κοιμήθηκε το 869 στην Ρώμη. Έζησε μόνο 42 έτη. Λίγο πριν το θάνατό του έγινε μοναχός.
Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη κοντά στον Λέοντα τον Φιλόσοφο πρώην εικονομάχου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, και τον Φώτιο. Έγινε διάκονος, βιβλιοθηκάριος της πατριαρχικής βιβλιοθήκης και εν συνεχεία, όταν διαδέχθηκε τον Φώτιο ως καθηγητής της φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο που στεγαζόταν στο ανάκτορο της Μαγναύρας, πρέπει να έγινε ιερεύς. Ο βιογράφος του τον ονομάζει διαρκώς Φιλόσοφο.
Η γλωσσομάθειά του ήταν εκπληκτική. Γνώριζε την σλαβική, εβραϊκή, συριακή, σαμαρειτική, χαζαρική και αραβική γλώσσα. Εφεύρε το αλφάβητο των Σλάβων, το οποίο προς τιμή του ονομάσθηκε Κυριλλικό. Στάλθηκε λόγω γλωσσομάθειας και μορφώσεως σε διπλωματικές αποστολές εις Άραβες και Χαζάρους Κριμαίας. Σε ένα έργο του αναπτύσσει τις χριστιανικές αρχές κατ’ αντιδιαστολή με τις απόψεις των Σαρακηνών και των Χαζάρων. Το έργο αυτό δυστυχώς δεν σώζεται στα ελληνικά, το μετέφρασε ο Μεθόδιος στη σλαβονική και το διαίρεσε σε οκτώ ομιλίες.
Μετά την αποστολή του στους Άραβες, μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και απεσύρθη ζητώντας την μοναχική αυτοσυγκέντρωση. Αργότερα πήγε να βρει τον αδελφό του στον Όλυμπο της Βιθυνίας. Εκεί ζούσε αδιαλείπτως προσευχόμενος και ασχολούμενος μόνο με τα βιβλία.
 .
Το 863 μετά από αίτημα του ηγεμόνα της Μοραβίας (ανατολική Τσεχία, πήρε το όνομα από τον ποταμό Μοράβα) Ραστισλάβ, ο αυτοκράτορας της Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Γ´και ο πατριάρχης Φώτιος (820-893) στέλνουν τον Κύριλλο και Μεθόδιο στην Μοραβία για να διδάξουν τον χριστιανισμό. Για να γίνει αυτό έπρεπε να δημιουργηθεί και η τοπική γλώσσα εκ του μηδενός, για να μπορέσει ο λαός να ακούσει τις αλήθειες του ευαγγελίου στη γλώσσα του. Έτσι ο Κύριλλος δημιούργησε το σλαβικό αλφάβητο χρησιμοποιώντας ως βάση την ελληνική γραφή.
Ο πάπας Ανδριανός Β´τους καλεί σε απολογία, γιατί καταργούν το τριγλωσσικό δόγμα του παπισμού. Ότι δηλαδή μόνο η εβραϊκή, η ελληνική και η λατινική από τις κοσμικές γλώσσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη κατήχηση και τη λατρεία στον χριστιανισμό. Αυτές είναι οι ιερές γλώσσες και καμμία άλλη. Ο Κύριλλος ανταπάντησε ότι όλοι οι λαοί δικαιούνται ν α δοξάζουν τον Θεό και να γνωρίζουν την θεολογία του χριστιανισμού στη γλώσσα τους. Ο Ανδριανός Β ´πείστηκε. Στη Ρώμη πεθαίνει ο Κύριλλος (869) και τον θάβουν στο ναό του αγίου Κλήμη στη Ρώμη.
Ο Μεθόδιος επιστρέφει στη Μοραβία οι Φράγκοι όμως επίσκοποι τον κυνηγούν. Το 873 ο Ραστισλάβ  ανατρέπεται από τον ανεψιό του Σβατοπλούκ. Ο Μεθόδιος συλλαμβάνεται και εγκλείεται σε μονή του Μέλανα Δρυμού για δυόμισι χρόνια. Ο πάπας Ιωάννης ο Η´(872-882) τον απελευθερώνει με επέμβασή του στον Λουδοβίκο τον γερμανικό και τους βαυαρούς επισκόπους. Τους απαγορεύεται όμως η χρήση της σλαβονικής στη λατρεία. Ο Μεθόδιος, αφού έγινε και επίσκοπος και έδρασε αρκετά έτη ακόμη αντιμετωπίζοντας πλήθος δολοπλοκίες και μηχανορραφίες, πεθαίνει το 885 και 200 μαθητές του εξορίζονται, φυλακίζονται ή πωλούνται δούλοι σε Ιουδαίους.
Τα πάντα φαίνονται να έχουν χαθεί. Η ορθοδοξία όμως επέζησε και υπάρχει εκεί μέχρι τις μέρες μας, παρά το μικρό χρόνο που εργάστηκαν οι αδελφοί απόστολοι (6 χρόνια ο Κύριλλος και 22 χρόνια ο Μεθόδιος). Οι διωχθέντες μαθητές πηγαίνουν εις Βοημία (Δυτική Τσεχία), Πολωνία και Βουλγαρία με αποτέλεσμα η ιεραποστολή να επεκταθεί και σε άλλα μέρη. Όταν η Εκκλησία φαίνεται ότι καταστρέφεται, τότε ανθίζει και μεγαλουργεί. Ας μη φοβόμαστε τις θύελλες και τις τρικυμίες  και τα αστραπόβροντα. Μόνο ας προσευχόμαστε ο Θεός να μας δίδει δύναμη και κουράγιο και ατομικά και συνολικά. Η τελική νίκη είναι πάντα του Θεού.
 .
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου