Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!!!!

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!!!!
.
Πολλά εξ’ όσων ακολουθούν τα επεξηγήσαμε κατ’ επανάληψη δι’ αυτού θα είμαστεν λακωνικοί όσον γίνεται.
.
Ιεχωβάς = από την ελληνόγλωττη ρίζα ιώ/ιέ/ιά/ιύ/ιή/ιό/ιαί/ιεί. Το δε αρχικόν ιώτα μετατρέπεται εις τας διαφόρας διαλέκτους, παραδιαλέκτους και μετασχηματίσεις της υπεραρχαίας, αρχαίας, μεταρχαίας, αρχαϊζουσας, καθαρεύουσας, δημοτικής και των διαλέκτων αυτών της Ελληνόγλωττας εις έψιλον αλλά και εις όλα τα άλλα φωνήεντα όπως τα αναγράψαμε ανωτέρω.
.
Επί παραδείγματι, το Ιώς ή Ιώ το συναντάμε και Εώς ή Έως και Έω ή Έω, επίσης Αιώ, Αίως, Ύως ή Ύω και ούτω καθεξής υφ’ όλων των ανωτέρω φωνηέντων.
.
Η ρίζα τούτη είναι ιερή εξού και η λέξη ιερόν = ιέ+ρούν ή ωέρουν ήτοι ωερόν, υερόν, αιερόν κ.ο.κ.. Νομίζω με ευκολία εισάγεται ο έχων νουν και πνεύμαν ελληνικής γλωσσολογικής παιδείς εις το νόημαν, χωρίς πολλές επιπλέον επεξηγήσεις, του φρονίμου ολίγα....
Όπως Ιέ ρον ούτως και Ιέ χωβάς (ο έχων την ιερότηταν) = χωαύς κατακρίβειαν και ακόμη πειό κατακρίβειαν Ιέω (ιέ+ω) αύς = ιέ + αύ. Το πρόθεμα αύ σημαίνει αυτοστιγμεί και συνάμα αεί = απειροδιηνηκώς, ήτοι Ιεώ (το ιερόν μέγαν = ω) αύ = Ιεωαύς/Ιεωαύ σημαίνει Εκείνον όπου αυτοέχεται και αυτοδιακατέχεται ακτίστως την ιερότηταν ως ιδιότηταν του, και ο νοών νοείτο, ο μη νοών ανοείτω.
Τουτέστιν, ο Ιεωαύς έναν εκ των άπειρων ονομάτων Του Πατρός εν τοις Ουρανοίς ή Του Ουρανού κατά τους Αρχαίους Έλληνες όπου έχυσε το σπέρμα Του επί της γής (ύλης = χώματος) και εγίγνηκαν οι Θεοί και οι Τίτηνες/Τίτανες είναι ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟΝ ΑΝΕΥ ΠΑΣΑΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΣ, του φρονίμου ολίγα....
.
Παραφθάρηκε το όνομα εις Ιεχωαύς, Ιεχωβάς, Γιαχβέ κ.α.. Όπως το Γεώργιος σε Τζιώρτζ, Χορχέ, Κιόρκι, Γιόρκι, Ζιώρζ κ.α., του φρονίμου ολίγα....
.
Συνεχίζουμε με το δεύτερον μέρος του άρθρου.
.
Ο σφετεριστής, ο ληστής, ο κλέπτης, ο μοχθηρός, ο ζηλόφθονος κ.ο.κ. εξοικειοποιούντε τα των άλλων αγαθά, πράγματα, δικαιώματα, δόξες, ευρεσιτεχνίες, ιδιότητες κ.ο.κ.. Εξ’ άλλου τούτον σημαίνει η λέξη σφετεριστής και η λέξη κλέπτης είναι η λέξη εκλέπτης = εκ+λέπτης = εκ+λήπτης = ο εκ+λαμβάνων!!!! Του φρονίμου ολίγα....
Διεθνές παραδείγματα σφετερισμού. Ο Διάβολος σφετερίστηκε έναν όνομαν Του Τριαδικού Θεού αυτοεκκαλούμενος και αυτοπαρουσιαζόμενος εις τους ανθρώπους ως Εωσφόρος ενώ είναι ο Σκότοφορος με την έννοια όχι ότι εξουσιάζει το σκότος, αλλά ότι στέλνει εις το σκότος της Κολλάσεως τους ανθρώπους. Το σκότος όπως και το έως εξουσιάζεται από Τον Τριαδικόν Θεόν Τον Μόνον Δημιουργόν. Έτερον παράδειγμα, ο κακός και το κακόν πάντοτε παρουσιάζουν τον αγαθόν και το αγαθόν ως κακόν. Ο Διάβολος αυτοπαρουσιάζεται ως Σωτήρας, Δημιουργός, Θεός, Αγαθός, Φιλάνθρωπος κ.ο.κ.. Ο Διάβολος αυτοπαρουσιάζει τον ιερόν αριθμόν 666 ως σύμβολον του διά να δείξει εις το μέλλον ότι είναι ο Θεός. Ο αριθμός 666 είναι ιερός επειδή προκύπτει από το ισοσκελές ισογώνιον τρίγωνον όπου έχει τρείς ίσες γωνίες 60ο και επειδή εις την Πυθαγόρειον Γεωμετρίαν και δη την Γεωμετρίαν τα μηδενικά εξαπαλλάσσοντε έχουμε 606060 = 666 ήτοι τρείς γωνίες και τρείς πλευρές ίσες συμβολίζουν Την Αγίαν Ομοούσιον και ουδέποτε Κεκτισμένην αλλά εξ’ ανέκαθεν Άκτιστην και Εφυπάρχουσαν Αγίαν Τριάδαν, του φρονίμου ολίγα. Ο Διάβολος θα ελέγξει το πνεύμα των ανθρώπων με το μικροψήγμα/μικροτσίψ του το οποίον βλασφήμως θα καλεί 666 επειδή νομίζει τον εαυτόν του Θεόν και επειδή συνάμα θέλει να προσβάλλει και να βλασφημεί Τον Τριαδικόν Θεόν όπως εις την περίπτωσιν του Εωσφόρου και αμέτρητων άλλων πειρασμών, αιρέσεων και παραπλανήσεων όπου διαπράττει κατά των ανθρώπων. Έτερα παραδείγματα, είναι ο σφετερτισμός των Σκοπιανών του ονόματος και της δόξης της Μακεδονίας και της Αλβανίας του ονόματος και της δόξης της Πελοποννήσου αφού την εκκαλούν Τσαμουριά. Ο σφετερισμός κάποιων Αντιέλληνων Λευκών διά να βλασφημθεί και εξαφανιστεί αργά και σταθερά κάθε ελληνική ιστορική αλήθεια και δόξα ότι ο Σωκράτης και γενικώς οι Αθηναίοι ήσαν Μαύροι. Θέλετε και άλλα παραδείγματα σφετερισμού;
.
Δυνάμεθα να παραθέσουμε εκατομμύρια. Ακόμη και ότι τα ελληνικά προέρχοντε από τα λατινικά και όχι το αντίστροφον μας λέγουν, ότι η γλώσσα μας η ελληνική ήρθε από τας Ενδίας (εν+Δία) και όχι το αντίστροφον εξού και το όνομα Ενδία/Ινδία = ιν = εν και ενώ οι ίδιοι οι Ενδοί έχουν συλλόγους όπου μαρτυρούν την ελληνικότητα της γλώσσας μας.
.
**** Συνεπεία τούτων Μάρτυρες του Πατρός Της Αγίας Τριάδος ήτοι Υπέρ Της Αγίας Τριάδος είσαν και εισίν όσοι ευμαρτυρούν υπέρ Της. Τοιαύτοι εισίν οι Μάρτυρες Του Χριστιανισμού. Οι Σιωνιστές μία από τις πολλές αιρέσεις όπου εξίδρυσαν είναι εκείνη «Των Μαρτύρων Του Ιεχωβά» ούτως ώστε να συγχύζουν τους Χριστιανούς και να τους αποκόβουν από άλλες χριστιανικές εκκλησίες κάνωντας το κουβάρι με τις ασυνάρτητες ροές των κλωστών ακόμη πειό άτακτον. Το όνομαν Μάρτυρες Του Ιεχωαύ/Ιεχωβά είναι ένας ακόμη σφετερισμός της δόξης των εκατομμυρίων Μαρτύρων Του Ιεχωβά όπως προέκεψαν μέσα από την πίστην εις Τον Θεάνθρωπον Υιόν Ιάσων Χριστόν ήτοι Του Χριστιανισμού, τουτέστιν οι Αληθινοί Μάρτυρες Του Ιεχωβά είναι οι Μάρτυρες Του Ελληνορθοδοξοχριστιανισμού ως επί τω υπερπλείστον!!!!
.
Οι μεγιστάνες Μάρτυρες Του Ιεχωβά θα προκύψουν όταν ο Τριαδικός Θεός θα θελήσει να αφήσει το ποίμνιον του εις την μέγγενην των λύκων της κοινωνικής και γεωγραφικής κατακυρίευσης του πλανήτου από τους Αντίνομους του Αντίχριστου. Τότε θα φανή ποίοι θα θυσιάσουν την ψυχήν τους υπέρ της προσβολής, βλασφημίας και καταφρονήσεω Της Αγίας Τριάδος δι’ έναν κλάσμαν άρτου ινά αποπεινάσει την κοιλίαν, διά τον ματαιόπλουτον, την ματαιοδοξίαν, την ματαιοαπόλαυσιν και την ματαιοδικαιοσύνην του κόσμου τούτου. Η Αλήθεια τούτη είναι διαχρονική, φυλάξετε την εις τας καρδίας σας και σε τόπους όπου σε καιρούς χάλεπους θα σώσετε ψυχές ιδικές σας και ξένες και σώζοντας ημείς/εσείς υμάς/εσάς σώζουμε αλλήλους και σώζοντας αλλήλους σώζουμε ημάς. Ο Χριστός διερωτήθηκε τι θα κέρδισουμε εάν αποκτήσουμε τον κόσμον όλον και ζημιώσουμε την ψυχήν μας; Πόσον μάλλον εάν κερδίσουμε μία ημέρα ή μία εκατονταετία επίγειας ζωής ακόμη αλλά απωλαίσουμε την ψυχήν μας.
.
Οι «Μάρτυρες Του Ιεχωβά» όπως αυτοεκκαλούντε την σήμερον οι οποίοι χλευάζοντε από κάποιους Χριστιανούς και από άλλους όχι, το ίδιον και από άλλες θρησκείες και οι οποίοι χλευάζουν ή υποτιμούν κάποιοι εξ’ αυτών τους Χριστιανούς και τους αλλόθρησκους και κάποιοι όχι, έχουν την ευκαιρίαν να γίνουν ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΑΥ!!!! Αρνούμενοι το μικροψήγμα/μικροτσίψ του Αντίχριστου όπως και αν τους παρουσιαστεί όπου με κάθε βεβαιότητα θα τους παρουσιαστεί ως Σωτήρας και θα τους υποσχεθή χιλιετή ειρήνη ενώ διά τους ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΕΙΡΑΧΡΟΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΗΘΙΚΟΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ!!!! Οι «Μάρτυρες Του Ιεχωαύ» ως γνωστόν αρνούντε μετάγγιση αίματος από μη ομόθρησκον τους, εάν εφαρμόσουν αυτήν την πεποίθηση τους έναντι του μικροψήγματος/μικροτσίψ τότε σώθηκαν ως μέγιστοι αγίοι. Δεν πρέπει να αποπλανηθούν από τις μαγείες του Αντίχριστου όπου θα τους παρουσιαστεί ομοιοαίματος. Βασικά δεν πρέπει να δεχόμαστε ουδέναν άλλον αίμαν πόσον δε μάλλον συσκευές ανθρωποειδομηχανοποιήσεως τύποις μικροψήγματος όπου θα ελέγχουν τον νουν σας και θα του επιβάλλουν να βλασφημεί με την καρδίαν του αδιακόπως Τω Αγίω Πνεύματι αντί να Το Δοξάζουν Ευ+αδιακόπως. Να πως γίνεται το λευκόν μελανόν και νομίζουμε ότι μεταβάλαμε το μελανόν εις λευκόν, του φρονίμου πολύ πολύ πολύ ολίγα....
.
Εν κατακλειδίω, Ευ+μάρτυρες Του Ιεχωαύ εν καιρώ Αντιχρίστου θα υπάρξουν εξ’ έκαστης παράταξης θρησκειών, ιδεολογιών, ηθικών συσστήματων και εκτροπών ακόμη και εκ των άθεων και εγκληματιών, οίτινες δεν θα δεχθούν τον Θάνατον της Ελευθερίας ήτις τους εδωρίσθηκε εκ Της Μάνας και Δημιούργισσας Αγίας Τριάδος και ευ+συνεπακολούθως θα καταλάβωσι ότι τούτα προφητεύοντε με σαφήνεια εκ του Μεγίστου Αγίου Ιω+άννη (Ιώ+άμνη = ιερός αμνός) του Θεολόγου περί χαράγματος εκ του δευτέρου θηρίου με τον ευ+σφετερισμένον αριθμόν 666 ήτοι του ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ = ΑΝΤΙΘΕΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥ 666!!!!
.
Άλλοι νομίζουν ότι πορεύοντε ολόσωστα και άλλοι εν τέλει θα πορευθούν. Οι δε υπερηφανεύοντες, αυτοϋπερηφανεύοντες, κρυπτοϋπερηφανεύοντες και αυτοκρυπτοϋπερηφανεύοντες βαδίζουν όταν βαδίζουν εις τον σωστόν δρόμον βαδίζουν εσσφαλμέως χωρίς να το κατανοούν επειδή τους συνοδεύει η κατάρα, ενώ άλλοι βαδίζουν εις τους βόθρους αλλά βαδίζουν προς τον ευ+άβατον επειδή βαδίζουν με το όχημα της ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ. Δεν αρκεί πού βαδίζεις αλλά πώς βαδίζεις. Γίνεται να λέγεις ανισχύοντα πράγματα και επειδή τα λέγεις αγαθά να ισχύουν και να είναι ευλογημένα ενώ διά τους πέριξ αποδείξεις ότι είσαι δήθεν βέβηλος και η θρησκεία των πεποιθήσεων σου εσσφαλμένη. Και γίνεται να λέγεις ισχύοντα πράγματα και επειδή τα λέγεις ένεκα πονηρής υστεροβουλίας, ματαιδοξίας, ιδιοτέλειας να μην ισχύουν. Εις το Δικαστήριον και το Βασίλειον της Αληθείας (άλφα στερητικόν + λήθη και συνάμα Αλ = Φως + Ήθος, βάσει του Νόμου της Πέραν της Μίας Καταγωγής των Ελληνικών Λέξεων επειδή είναι Μαθηματική, π.χ. 3+7=10 αλλά και 8+2=10 και ο νοών μαθηματικά νοείτο!!!!) δεν ισχύει οπωσδήποτε αυτόν όπου ισχύει ή αυτόν όπου δεν ισχύει αλλά αυτόν και εκείνον όπου συνοδεύεται με Τω Αγίω Πνεύματι, όσον περισσότερον συνοδείαν και πληρότηταν Αγίου Πνεύματος έχει τόσον περισσότερον ισχύει, τάδ’ έφη ΙΕΡΑ ΗΘΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΣΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ. Άλλωστε, ο μεγαλύτερος μύθος ή ψεύδος γίνεται πρωτύτερα ή μεταγνέστερα (όπως γυρνάμε οπίσω εις τον χρόνον, ναι όπως τα λέγουν κάποιοι επιστήμονες οίτινες ίσως να μην αναγνωρίζουν καν Τον Θεόν) αληθινότητα και η μεγαλύτερη πραγματικότητα πρωτύτερα ή μεταγενέστερα μύθος και ψεύδος αναληθείας, αναλόγως άμποτε ο Θεός τα ευλόγησε ή καταράστηκε ή εάν η ευλογία διαδέκτηκε την κατάρα ή το αντίστροφον. ΝΑ ΔΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩ ΟΛΟΨΥΧΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. ΕΠΕΙΔΗ ΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΕ ΤΟΣΗΝ ΑΛΗΘΙΝΟΤΗΤΑΝ ΟΠΟΥ ΘΑ ΗΜΟΥΝ ΥΠΕΡΠΡΟΣΤΥΧΟΣ ΝΑ ΑΡΝΗΘΩ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΠΡΩΤΟΣ ΜΕ ΙΑΣΕ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΟΠΟΥ ΑΙΦΝΙΣ ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΩΜΟΥΝ ΚΑΝ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ ΠΟΣΟΝ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ ΒΑΔΙΣΩ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΕΝ ΚΥΠΡΩ. Ο ΑΓΙΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΓΡΑΦΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΠΕΖΕΥΩΝΤΑΣ Σ’ ΕΝΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΤΡΟΥΛΛΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΟΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΕ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ. ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΑΓΙΟΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΧΗΝ ΤΗΣ ΑΣΩΤΙΑΣ ΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΑ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΛΛΙΝΑΡΙΟΣ ΕΞ ΑΝΤΙΟΧΕΊΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΑΒΕΝΝΗΣ. ΦΟΡΟΥΣΕ ΚΟΡΩΝΑ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΕΞΕΠΛΑΓΗΝ ΟΤΑΝ ΕΜΑΘΑ ΟΤΙ ΤΟΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΦΟΡΟΥΣΑΝ ΚΟΡΩΝΕΣ. ΗΤΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΣΥΝΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ. ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΛΛΙΝΑΡΙΟΣ ΜΕ ΙΑΣΕ. ΕΙΧΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΞ ΑΛΛΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΘΑ ΑΡΚΕΣΤΩ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΕΣ ΔΥΟ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.
.
Μετά απ τέτοιες αληθινές εμπειρίες μόνον ένας ασεβής, λωλός, δαιμονισμένος αευγνώμων, ανόητος δεν θα ήταν Χριστιανός έστω και διά με΄σω της ασέβειας του, της λωλότητος του, της δαιμονίας του, της αευγνωμοσύνης του και της ανοησίας του. Και ο νοών νοείτο, του φρονίμου ολίγα....
.
Μ’ ερωτάνε, πως εσύ με τόση εμβάθυνση εις την φιλοσοφία είσαι Χριστιανός. Δίχως να αυτοθεωρούμαι σοφός απαντώ πώς ακριβώς διά μέσω της εμβάθυνσης μου εις την αληθινήν ηθικήν ελληνικήν φιλοσοφίαν ηύρα και ευρίσκω Τον Τριαδικόν Θεόν Του Ιάσων Χριστόν!!!! Ο Θεός μαζί σας και μαζί μας!!!! ΕΥ+ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ, ΕΥΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ, ΕΥΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙΡΟΣ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΕΡΘΗ ΠΡΙΝ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ.
.
Διαδώστε το εις τους "Μάρτυρες Του Ιεχωαύ" διά να γίνουν Μάρτυρες Του Ιεχωαύ!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου