Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΥΠΕΡΜΥΣΤΙΚΩΝ ΑΤΡΑΠΩΝ!!!!Εις την εικόναν ανωτέρω οι τρεις όπου φαίνοντε εξ' όπισθεν εξεύρουσι τη τέχνη του δόλου, ομοιάζουν Σιωνιστές, εν προκειμένω ο λωλός Αχιλλέας, ο Έλλην. Οι τρεις χρησιμοποιούν τον δόλον χωρίς ενοχές όπως όλοι μας εναντίον των ζώων. Μας θεωρούν ζώα και δεν καταλάβαίνουν πως είναι επίσης υπερζώκα και εμείς όλοι επίσης επειδή κτυπούμε χωρίς φειδώ ενοχής τα ζώα. Εκείνοι είναι χειρότεροι, πιο αποτελεσματικοί εις τα υλόφρονα θέματα. Ενώ οι δυστάζοντες πιο ωφέλιμοι εις τας ψυχάς τους. Όμως διά να μάθουμε εάν κάποιος είναι τω όντι φιλάγαθος πρέπει να του δοθή η εξουσία, η δύναμη και η αυθαιρεσία της ατιμωρρήσιας να κάνει το κακόν της ιδιοτέλειας του και να επιλέξει το συμφέρον της ψυχής. Βεβαίως μακάριος όστις δεν του δύναται η ευχέρεια του πειρασμού της ισχύος να κάνεις το κακόν καλώντας το αγαθόν. 
 .
Η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΥΠΕΡΜΥΣΤΙΚΩΝ ΑΤΡΑΠΩΝ!!!!
.
Το να αναφερόμαστε σ’ αχίλλειον πτέρναν του Σιωνισμού είναι κωμική υπόθεση, αλλά πριν θανατωθεί ο Αχιλλέας θεωρείτο αστείον να υποτίθεται η ύπαρξις αδύνατου θανατηφόρου στοιχείου και σημείου του Αχιλλέα. Η θεά Αθηνά όμως είχε άλλη γνώμη. Ήθελε να τιμωρρήσει τον Αχιλλέα διότι χάλασε τον ιερόν ναόν του Απόλλωνος εις τα παράλια της Τροίας αλλά και περί τινών άλλων ασεβειών του. Παρότι αφέθηκε εκ του Θείου να καταστρέψει τον ναόν δεν αφέθηκε να ατιμάσει την Μοναχή Κασσάνδρα, θυγατέρα του Πρίαμου αδελφήν του Έκτωρ και του Πάρη. Τουτέστιν, η ψυχή της Κασσάνδρας ως ιερός χώρος ήταν ανώτερος εκ του ιερού χώρου του ναού, επειδή η ψυχή είναι αθάνατη. 
.
Η Αθηνά τιμώρρησε τον Αχιλλέα προδίδοντας την αχίλλειον πτέρναν του αλλά συνάμα τον έπεμψε εις την αιωνιότητα της επίγειου μάταιης δόξας ούτως ώστε να να τον γελοιοποιήσει ίσως, ενώ συνάμα να παραδειγματίζει τους μετέπειτα Έλληνες με την ανδρείαν του βαστώντας τους σε συνοχή, και επίσης με τα παραδείγματα ασέβειας ή αδελφοκτονίας του να διαχωρίζει και διαιρεί τους Έλλήνες, επειδή εάν τους άφηνε ενωμένους θα ίσχυε εκείνον όπου ανάθεσε εις γνώσιν πάσι ο Ηρόδοτος: «τους Έλληνες ενωμένους δεν ημπορούν να τους νικήσουν ακόμη και εάν συναχθούν μονόουλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι της Γης». Εάν οι τίγρεις ήσαν αγέλες τα υπερκρατούσαν πλήρως και θα εξαφάνιζαν τα άλλα θηρευτικά είδη, ως εκ τούτου ο Θεός τους έταξε να μάχοντε ως μονάδες, εξ’ ανάγκης, επειδή θηρεύοντας εντός ζούγκλων δεν ευνοείται η ομαδική θήρευση αλλά η ατομική. 
.
Η Αχίλλειος Πτέρνα του Σιωνισμού είναι η ίδια του η Τέχνη. Οι Σιωνιστές παραδέχοντε εις τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών ότι έμαθαν την τέχνην τους παρατηρώντας άλλους εις τους αιώνες. Έλληνες, Άραβες, Ρωμαίους κ.α.. Αντέγραψαν τες τέχνες τους και όπου χρειάζετο τις βελτίωσαν, δεν χρειάζομαι ιθύνοντα να το συνειδητοποιήσω. Επί του παρόντος τα ίδια γίνοντε με τους Σιωνιστές ή μη Αμερικάνους, χρησιμοποιούν έναν συνονθύλευμαν ανθρώπων, τεχνών, πολιτισμών, επιστημών και επιστημόνων, θρησκειών και ιερέων πάσης ειδικότητος δημιουργώντας ένα ανάμεικτον κράμαν, όπως ακριβώς με την πλαστική και χημική επιστημοτεχνική διεργασία. Εάν αυτοί έμαθαν απ’ εμάς και βελτίωσαν την τέχνην μας εμείς πρέπει να μάθουμε απ’ αυτούς και να βελτιώσουμε την τέχνην τους. Δεν υπάρχει άλλη οδός, άλλος τρόπος, παρά η διαδοχική κληρονομία ή και αλληλοκληρονομία διαδοχικώς!!!!
.
Μην λησμονείτε ότι εμείς λάβαμε εξ’ αυτών σκυτάλη της Σωτηριακής Θρησκείας επειδή οι ίδοι ένεκα αλαζονείας αντί να την τηρούν και να της υποκλίνοντε την προσπέρασαν με τους τύπους και τις ιδιοτροπίες της οίησης τους. Τον Χριστιανισμόν. Ο Ιουδαϊσμός ως θρησκεία λήφθηκε από τους Αιγύπτιους και οι Αιγύπτιοι έλαβαν την Μονοθεϊστική Τριαδική Θρησκεία εκ του Έλλην Ερμή του Τρισμέγιστου όπως παραδίδεται εις το έργον του Ποιμάνδρης και των άλλων έργων του επίσης. Οι Ιουδαίοι είναι ελληνικής καταγωγής όπως μαρτυρούν δεκάδες ιστορικά στοιχεία όπως και οι Αιγύπτιοι οι εκγόνοι του Πελοποννήσιου βασιλέα Αίγυπτου ος εξίδρυσε αποικία εις την Αραβία καλουμένη Αίγυπτος. Ο Ιουδαίος Ιστορικός Γλωσσολόγος Ιώσηπος Υαχούντα παραθέτει αμέτρητα στοιχεία. Να λοιπόν η διαδοχή τριών φυλών του ίδου Έθνους των Γραικών ήτοι των Ελλήνων, των Ιουδαίων και των Αράβων καταγωμένων εκ δυσμάς ήτοι εξ’΄Ελλάδι, όχι των καταγωμένων εξ Αφρικής, όπου και αυτοί υπήγαν/έφθασαν εις την Αφρική πριν 9,000,000 έτη σύμφωνα με τον Προϊστορολόγον Αρχαιολόγον Άρη Πουλιανό.
.
Με άλλα λόγια,  εάν θέλεις να νικήσεις έναν Ιάπωνα εις το Ζίου Ζίτσου πρέπει να μάθεις από τον Ιάπωνα την τέχνην του Ζίου Ζίτσου! Λήψετε το ως παροιμία!!!!
.
Ασχέτως εάν το Ζίου Ζίτσου είναι αντιγραφή του αρχαιοελληνικού Παγκρατίου, τώρα είναι πιο αναγνωρίσιμο από το Παγκράτιο. Συνεπώς οι Ιάπωνες έλαβαν από τους Έλληνες το Παγκράτιον και το παραδέχοντε και εμείς πρέπει να λάβουμε από τους Ιάπωνες, τους Ινδούς, τους Κινέζους, τους Κορεάτες κ.α. τις τέχνες του Παγκρατίου όπου διαιρέθηκαν εις υποδενότητες ή αναπτύχθηκαν σε καλύτερους, ισχυρότερους και πιο εξειδικευμένους κλάδους. Το Παγκράτιον είναι η ρίζα και είναι ακόμη το πιο ωμόν και σκληρόν αριανό αγώνισμα, εντούτοις, υπάρχουν λεπτομέρεις εις τις ανατολίτικες αριανές τέχνες όπου κάλλιστα ημπορούν να ενταχθούν εντός του Παγκρατίου ή ας το ονομάσουμε ΥΠΕΡΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΠΑΜΜΑΧΙΟΝ. Παμμάχιον είναι το Παγκράτιον όταν πλέον ο αγωνιστής ή αθλητής δεν μάχεται πλέον με γυμνούς πούδες και χείρες αλλά βαστώνας ή χρησιμοποιώντας πλέον από έναν πτερόν έως έναν τυφέκιον ή ένα σύσστημα πλοήγησης τηλεκατευθυνόμεων πυραύλων της έσχατης γνώσης της σύγχρονης Υπερτεχνολογίας. Να πως συνοψίζοντε ευαρμονικώς τα παλαιά με τα καινούργια δημιουργώντας συνέχεια και όχι στασιμότητα εις την Παράδοση!!!!
.
Το να μάθουμε την τέχνην της πολιτικής των Σιωνιστών εμείς οι Έλληνες είναι τόσον εύκολον όσον να μάθεις όλες τις αριανές/πολεμικές τέχνες του κόσμου εν ριπή οφθαλμού μίας νυχθός!!!! Αυτό σας το λέγω διά να καταλάβουμε πόσον μώροι, αδαείς και ανίδεοι περί του πολιτεύειν είμαστε εν συγκρίσει με τους Σιωνιστές. Είναι θαύμα ότι υπάρχουμε, Θεία Πρόθεση και Πρόνοια επειδή υπάρχουν Έλληνες όπου προσεύχοντε και την Προσευχή είναι όπου θέλουν ν’ απαγορεύσουν με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα οι Σιωνιστές, με απώτερον μυστικόν τους όπλον να μας φορήσουν το Σιωνστικόν Αντίχριστον Μικροψήγμαν ούτως ώστε να μην αρθρώνουμε ούτε το φωνήεν «α» χωρίς την θέληση τους, αφού θα μας μετατρέψουν σε ζομπυκά μηχανικά σαρκικά όντα άνευ ψυχής.
.
Οι πρώτοι όπου θα εφαρμόσουν, θα παραδειγματιστούν και θα χρησιμοποιήσουν με διαλογική περίσκεψη τα όσα αναφέρω εδώ, είναι οι Σιωνιστές επείδη λαμβάνουν πολύ υπόψιν τα λόγια του καθενός και αν τους αρέσουν τα ενσωματώνουν με σοφία υπομονής εις τον κλαδικόν πολυλαβύρινθον της πολυπολιτικής τους. Όλα τα στρατόπεδα της πολιτικής είναι ιδικά τους πόθεν να χάσουν; Όταν χάνει έναν στρατόπεδον τους ή μία πολιτική παράταξη ή τακτική, χάνει με τέτοιον τρόπον ώστε να κερδίζουν! Χαχαχα, δι’ αυτού είναι σε αφασία σύγχυσης όσοι προσπαθούν να τους παρατηρήσουν και να καταλάβουν, επειδή κανένα πολιτικό σύσστημα και ιδεολογία δεν είναι ζωντανό και φέρνει τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα όπου του καθορίζουν οι ελέγχοντες αυτά ανά έκαστη φορά. Διά να καταλάβετε θα σας το απλοποιήσω μαθηματικώς, επειδή τα απλά μαθηματικά όλοι τα ψιττακίζουν ελάχιστοι τα καταλάβουν εις ευ+βάθος. Λοιπόν, ο ας υποθέσουμε ότι ο Κρίτων  και ο Λυκίας είναι στοιχημάτουροι, ο Σαρπηδώνας και ο Μίνωας είναι πυγμάχοι. Ο Κριτίας εμφανίζεται ότι υποστηρίζει τον Σαρπηδώνας και ο Λυκίας τον Μίνωα, εντούτοις, οι δύο στοιχημάτουροι είναι υπαξιωματικοί του Δηνάριου ο οποίος καθορίζει αισθητώς και ανεπαίσθητως τις πυγμαχομαχίες, είτε κερδίζει ο Σαρπηδών (ή Κομμουνιστής) είτε κερδίζει ο Μίνωας (Δεξιός) υπερκρδίζει ο Δηνάριος, ο Κριτίας και ο Κρίτων και χάνει ο Σαρπηδών, ο Μίνωας και συναμφότεροι οι οπαδοί ή ομοταξίτες τους, χαχαχαχα, να αυτόν το απλόν σιωνιστικόν κόλπον το οποίον εφαρμοζώντας από τινούς (όχι όλους) Έλληνες και άλλους της Αρχαιότητος σε τοπικές διοικήσεις το εφαρμόζουν ανά τω παγκόσμιω οι Σιωνιστές με υπομονή χιλιετηρίδων, χαχαχαχα, ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΔΙΑΤΙ ΑΠΟΚΑΛΕΣΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΩΣ ΜΩΡΟΥΣ ΠΟΛΤΙΚΩΣ;;;; ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΜΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΣΧΕΔΟΝ ΕΙΣΑΙ ΜΩΡΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.
.
Λοιπόν το πρώτον ουσιαστικόν μάθημαν και βαθμίδα απομωρήσεως είναι η συνειδητοποίση τινός ότι είναι μώρος διά της αυτογνωσίας μέσω της αυτοκριτικής, να λοιπόν ότι έχει δίκαιον ο Χριστιανισμόν περί αυτοκριτικής και το Μαντείον των Δελφών περί γνώσθι σ’ εαυτόν. Πόσοι όμως τα καταλάβαιναν τότες και τούδε; Όλοι το ψιττακίζουν ελάχιστοι το ενσυνειδητοποιούν έως του πυθμένος του νοήματος του εν λόγω ρήματος.
.
Όμως οι Σιωνιστές δεν είναι οι πιο αξιοθαύμαστοι πολιτικοί αλλά οι πιο αξιολύπητοι επειδή όσον πιο επιτυχημένοι γίνοντε εις την πολιτική των άνευ ηθικών αναστολών και συσστολών και των άνευ περιστροφών τόσον πιο αξιοθρήνοι γίνοντε ψυχικώς, αφού θυσιάζουν τα τρόφιμα της αρετής, του δικαίου, της φιλευσπλαγχνίας και της ειλικρίνειας και αγάπης προς αλλήλους ημετέρους, ξένους και εχθρούς διά χάριν των τροφών της μάταιης επίγειης επιτυχίας. Είναι ως να καπνίζεις επειδή αρέσει εις την καύλαν (ηδονήν) σου αλλά σκοτώνεις τα όργανα της αναπνοής σου, τους Πνεύμονες = μεταφορικώς και κυριολεκτικώς εκ του Πνεύματος. 
.
Εάν οι Σιωνιστές καταλάβαινα το ανωτέρω θα εφάρμοζαν το αντίστροφον εξ’ όσων πολιτεύοντε τούδε και το αντίστροφον τους είναι ο ΑΓΝΟΣ ΙΕΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ!!!!
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΚΟΛΑΣΜΕΝΩΝ ΝΕΚΡΩΝ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΚΟΛΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΝΤΩΝ. Θεωρώ ταπεινώς ότι αυτή είναι η υπεραγαπώτερη προς τον πλησίον προσευχή ήτοι προσευχή ανθρώπου υπέρ ανθρώπου. Και ποίος θα σώσει; Ο Θεός! Πως είναι δυνατόν μην υπεραγαπάεις Τον Θεόν ος θα σώσει τους συνανθρώπους σου;
.
ΟΣΤΙΣ ΕΞΟΡΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΑΡΘΡΟΝ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΓΑΠΗ ΜΕΣΑ ΣΟΥ. ΟΣΤΙΣ ΔΘΣΘΥΜΗΣΕΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΟΔΕΥΕΙ ΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ.
.
ΚΥΠΡΙΑΣΤΙ ΤΟ ΡΗΜΑ ΜΩΡΙΖΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΩΡΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΖΑΛΙΣΜΕΝΟΣ, ΣΥΓΧΥΣΜΕΝΟΣ, ΕΞΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΚΤΥΠΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΖΑΛΙΣΤΕΙ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΕΜΩΡΗΣΕΝ!!!! ΔΗΛΑΔΗ ΕΓΙΝΕ Ο ΝΟΥΣ ΤΟΥ ΖΕΛΕ = ΖΑΛΑΤΙΝΑ (ΕΚ ΤΟΥ ΖΑΛΗ;) = ΤΖΙΕΛΛΑΝΤΙΝΗ. ΖΑΛΑΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΕΜΩΔΗΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΜΙΛΛΑΡΩΤΗ (ΕΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΛΛΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΙΠΟΣ) ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΙΠΟΥΣ.
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου