Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ!!!! ΑΧΡΗΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΦΑΞΟΥΝ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΣΥΡΙΟΥΣ

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ!!!! ΑΧΡΗΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΦΑΞΟΥΝ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΣΥΡΙΟΥΣ
.
Εφαρμόζεται ένα βρώμικο σύσστημα προγραμματισμού αχρήστευσης συν τοις άλλοις και της στρατιωτικής ικανότητος, αντοχής και διάρκειας ώστε οι Τούρκοι να μας σφάξουσι όπως σφάζοντε οι Χριστιανοί Σύριοι εκ των μισθοφόρων της μασσωνικής σατανοκρατορίας των Τζιηχατιστών.
.
Τα ίδια έγιναν ξανά δεκαετίες πριν τα ολοκαυτώματα της Μικρασσίας, των Ποντίων, των Αρμενίων, των Κρηνίων της Μικρασσίας, της Κύπρου κ.α. πολλά.
.
Φέρνουν την πλήρην αποβλάκωση με τα τηλέφωνα ώστε τα πάντα να γίνοντε διά τηλεφώνων (ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΣΕΩΣ πλέον) και να ελέγχοντε εξ αυτών, ώστε εν τέλει η ταυτότητα μας να γίνει το τηλέφωνο (συσκευή πολλαπλής χρήσεως) μας, να είμαστε η συσκευή της τηλεφωνικής συσκευής μας! Από τα ηλεκτρονικά μέσα δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε και όσοι αποφασίσουμε να ξεφύγουμε και να ζήσουμε εις την φύσιν θα είμαστε τυχεροί δραπέτες. Αλλά ο Αντίχριστος το προέβλεψε και τούτο, διά τούτου θα μας κάνει τους ίδιους τηλέφωνα και δη ηλεκτρονικά φερέφωνα ώστε να μην δυνάμεθα να αποδεσμευτούμε άμα και εφόσον το απιοφασίσουμε. Ο Ιερός Όσιος Άγιος Μέγιστος Φιλόσοφος και Μύστης Ιωάννης ο Θεολόγος το εμπνεύστηκε εις την Πάτμον. Η Αποκάλυψη είναι το μοναδικόν Θείον Έγγραφον όπου ευθεοεμπνεύστηκε μακρυά από τα Ιεροσόλυμα/Αγίους Τόπους και δη εν Αιγαίω Ελλάδι. Πάτμος σημαίνει Πατέρας εμού/ημών = Πάτερ Ημών = Πατ ημών = Πατημών = Πατημού = Πατημό = Πάτμο αφού διαδοχικώς έγινε εκσυντόμευση όπως σε πολλές άλλες λέξεις κατά κόρον και παγίως.
.
Οι Νεοπροσωποειδωλολάτρες Άγγλοι και συμφερτοί εν Αγγλία και εις την απανταχού υφήλιον εκτός της νήσου της Γηραιάς Αλβιώνας παραλυρίζοντε με την επαίτειον των 90 ετών της βασίλισσας, εκείνης όπου με διαταγή απαγχόνισε τους ΉΡΩΕΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. και όπου ο πατριδοκάπηλος πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Ολιγαρχικής Κομματοκρατίας έθετε την φωτογραφία της ως ίνδαλμα του όπισθεν του θρανίου εργασίας του εις το Προεδρικόν Μέγαρον της Κύπρου όπου σημειωτέρον είναι το ίδιον με το παλαί ποτέ κυβερνείον των Άγγλων κατακτητών δηλώνοντας ότι τίποτε δεν άλλαξε έκτοτε εις την Κύπρον. Υπό κάλυψη η Κύπρος κυβερνάται από τους Μασσώνους της Στοάς της Αγγλίας. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία από μόνη της καλύτερη από το συνονθύλευμα της πολυμασσωνικής λερναίας ύδρας της Εβραϊκής Ευρωπαϊκής Εκσκλαβωτικής Ενώσεως (4Ε).
.
Η εν λόγω βασίλισσα άλλαξε το όνομα του Μεγάλου (Μπιγκ) Μπεν από Πύργον του Αγίου Παύλου σε Πύργον της Βασίλισσας Ελισάβετ αυτοπροσώπως, επειδή δεν πιστεύουσι πλέον αυτή και η συνοπαρτία της εις το έργον του Μεγάλου Αποστόλου, θρησκεύοντε ιουδαϊστί και δη την φιλοσατανική μαγικοληπτική θρησκεία του Σολομώντος ήτοι την Σολομωνική Μαγεία της Μασσωνίας.
.
Η εν λόγω βασίλισσα θα διοργανώση εφέτος πολλά γλέντια προς τιμήν της εις τους διάφρους χώρους πρασίνου (πάρκα) του Λονδίνου και αλλαχού, θυμίζοντας τον Νέρωνα. Θα έρθη καιρός όπου αυτοί της Αγγλίας και άλλων χωρών θα καίνε τους Χριστιανούς όπως παλαί ποτέ εις το Κολοσσιαίον όπου το χώμα του άγιασε από το μαρτυρικόν αίμαν εξού και λέγεται ότι επ’ αυτού η ευφορία είναι ιδιαίτερα διαφορετική εξ άλλων ρωμαϊκών χωμάτων.
.
Αντί να δώσει η εν λόγω βασίλισσα χρήματα διά τα άπορα Χριστιανόπουλα της Συρίας και άλλων θρησκειών ενδεχομένως, δίδει χρήματα για να καλοπειάσει τους υπηκόους της. Αφού άμεσα ή έμμεσα ή αμφότερα συνένοχη εις την κατασφαγήν των Σύριων όπως άλλοτε ο συμβασιλέας της Ηρώδης πως να δώσει χρήματα σωτηρίας; Έδωσε ώστε να εκκαθαριστεί η Συρία ένεκα συμφέροντος και σατανολατρείας. Επωμίζεται η Ελλάδα τον πόνον και το πρόβλημαν της λαθρομετανάστευσης. Αυτοί θα σφάζουσι Χριστιανούς εις το Γουέμπλεϋ και θα καγχανίζουσι όπως εις το Κολοσσιαίο. Εξ’ άλλου η Χριστιανοσύνη κατέρρευσε έκτοτε όπου εκείνος ο βασιλεύς της Αγγλίας ίδρυσε την νόθα παρδαλοϋποκριτική αγγλίκανική ψευδοχριστιανική εκκλησία. Οι εκκλησίες μεταποιούντε εις αποθήκες, τζαμιά, δισκοθήκες κ.α. τοιαύτα, όλα αυτά εις την χώραν της Ελισάβετ.
.
Και διά να σας επιβεβαιώσουμε τα όσα μισητά καταλογίζουμε εις αυτούς ανωτέρω προς την Χριστιανοσύνην και τους Έλληνες και ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ, σας ενημερώνουμε ότι εις το Πρωτόκολλον της Αγγλικής Βασιλείας αναγράφεται ότι απαγορεύεται να στεμφθή ή παραμείνει βασιλέας της Αγγλίας όστις θρησκεύεται με την ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΝ ΠΙΣΤΙΝ!!!! Από πότε άρα γε; Θαρρώ έκτοτε πριν την Πρωτάλωση της Κωνσταντινουπόλεως εν έτει 1204 μ.Χ., μάλλον εικάζω πριν καν την επενέργειαν οιασδήποτε υφαρπαγής των Αγίων Τόπων όχι διά το χαττήρι των Χριστιανών αν και αυτή ήταν η διαφήμιση (παρόμοιες γίνοντε και εις τας ημέρας μας από κόμματα, Ε.Ε., Η.Ε. και άλλες μασσωνικές οργανώσεις) ώστε να συστρατευθή και να συμφωνήσει η τότε Χριστιανοσύνη της Ευρώπης διά τις Σταυροφορίες (ο ερυθρός σταυρός μασσωνικόν σιωνιστικόν σύμβολον της σφαγής Του Αμνού Χριστού εν Ιεροσόλυμα) των Ναϊτων Ιπποτών (από τον Ναόν του Σολομώντος όπου θέλουν να ανακτήσωσι ώστε να επικαθίσει ο βασιλεύς των Αντίχριστος, ο ναός όπου ήθελαν επάνω του να εφαρμόσουν το Ιερόν Τρίδενδρον του Λώτ και ουδέποτε σύναδε διά μαγικού τρόπου ώστε να χαρακτηρισθή κατηραμένον διά τους Ιουδαίους, όντως επειδή είναι ευλογημένον διά τους Χριστιανούς και αληθινούς Ισραηλίτας = Ισραήλ = Εις+Ρα+Ηλ = εις (προς+ τον ρα (βασιλέα) του ηλ (ήλιου = ηλ+ιός = φωτός) ήτοι ελληνικότατη λέξη αλλά γραμμένη με «ει» όχι με «ι» όπως το Ισταμπούλ = Εισταμπούλ επειδή εις την πόλιν σημαίνει.
.
Την αποκάλυψη περί του αγγλικού βασιλικού πρωτοκόλλου μας έκανε ο Ηγούμενος Εφραίμ της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, πληροφοριθείς εκ του Ελληνορθόδοξου Πρίγκηπα της Αγγλίας όπου ως γνωστόν επισκέπτεται τακτικώς τω Αγίω Όρει Κάρολος. Είπε δε ότι η πρώην γυναίκα του η Διάνα ήταν εθισμένη εις την μαγεία και τας μαγικάς μαντείας, ο Θεός μακαρίση αυτήν.
Εφ’ ημερών ιορτάζεται ο χιλιοετής ρωσσικός μοναχισμός εν Αγίω Όρει και αι εκδηλώνσεις διενεργούντε παρουσία του προέδρου της Ρωσσίας Βλαδίμηρου Μπούτιν. Ηύραν την ευκαιρία επαίσχυντες τηλεπαρουσιάστριες και δη κατόπιν διαταγής εκ των τηλεοπτικοσταθμάρχων να κατηγορήσουσι αυτόν και τα μοναστήρια και δη τα ρωσσικά ότι έχουσι πολλά χρήματα και άλλες πολλές ειρωνείες. Έχουσι καθολική άγνοια περί του τι εστίν Αγίον Όρος και ότι υπάρχουσι εν μέρει ένεκα των αδιάκοπων προσευχών των Αγιορείτων Μοναχών προς Τον Τριαδικόν Θεόν να σκεπάζη την Ελλάδα με την προστασία Του διά της Αειπαρθένου και Απειρογάμου Παναγίας. Τα δε μοναστήρια δέχοντε χρηματικές προσφορές εκ του Μπούτιν και όχι το αντίστροφον συν αυτών και αρκετά μοναστήρια όπου μονάζουν Έλληνες και Ελληνοκύπριοι. ΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΕΔΙΔΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΣ; Και όπως ο Χριστός είπε όστις αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλλέτω, εγώ σας λέγω όστις δεν υπήρξε κομματόσκυλλον και κομματοειδωλολάτρης ή ιδεοειδωλολάτρης πρώτος τον λίθον βαλλέτω!!!!
.
Ένεκα της προσευχής του Αγείου Όρους και ένεκα της φιλίας του με την Ρωσσία υπάρχει ο Ελληνισμός και η Ελληνορθοδοξίας ακόμη και οι Έλληνες μισητές της Ορθοδοξίας. Διότι το ψευδοελληνικόν κράτος και τα κόμματα του ουδέποτε είχασι τιμίαν και συμαπαθήν σχέσιν με την μετακομμουνιστικήν Ρωσσίαν, αλλά με την μασσωνίαν ώστε να κλέβουν από κοινού οι εγχώριοι και εκχώριοι μασσώνοι την πάσης φύσεως πνευματική, κειμηλιακή, θησαυρική, ιστορική, πολιτιστική, ορυκτική, πλουτική, θερετρική και ούτως καθεξής ΕΛΛΑΔΑ!!!!
.
ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΤΕ, Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΒΟΜΒΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΤΕΡΗ ΤΟΥ ΑΜΝΟΥ. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ, ΠΑΝΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ, ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΑ ΕΞ ΌΣΩΝ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΙΣΤΟΙ.
.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΫΠΕΡΟΠΛΟΝ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΗΝ ΠΑΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ ΥΠΕΡ ΙΕΡΑΣ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ ΜΕ ΈΚΑΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ, ΑΜΥΝΤΙΚΟΝ ΟΜΩΣ ΟΥΧΙ ΒΑΡΒΑΡΟΝ!!!!
Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ.
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου