Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΝ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ!!!! ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ!!!!
ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΝ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ!!!! ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ!!!!
.
Το ρήμα απαγορεύεται σύνθετον εκ του από+αγορά = εκτός αγοράς, δηλαδή κάτι τις το οποίον δεν ευρίσκεις εις την αγορά, είτε επειδή διά νόμου δεν επτρέπεται, είτε επειδή είναι σπάνιον είτε επειδή έχει ισχυρές δυνάμεις όπου δεν δύναται να χειριστεί κάθε ανεγκέφαλος, υπερφίαλος, οιηματίας, με φειδώ, ηθική και ταπεινοφροσύνη, ούτως ώστε να καθίσταται μυστικόν και απόκρυφον = έκκρυφον κατακρίβειαν, διότι απόκρυφον κατακρίβειαν θα έπρεπε να σημαίνει εκείνον όπου δεν είναι κρυφόν ή δεν είναι πλέον κρυφόν. Η πρόθεση «εκ» είναι αυτή όπου πρέπει να συνηθείζεται έναντι της πρόθεσης «από».
.
Ινά κατανοήσετε το νόημα της αγάπης πρέπει να καταλάβετε από πού προέρχεται η λέξη κλέπτης και απολαμβάνω. Ο κλέπτης και ο απολαμβάνων έχουσι τη ίδια ρίζα όσον και αν σας υπερξενίζει η παραξενιά αυτή, η οποία είναι όπως και πολλές άλλες παραξενιές στοιχεία αληθινότητας.
.
Εάν αντικαταστήσουμε τη πρόθεση «από» με τη πρόθεση «εκ» έχουμε αντί απολαμβάνω το ρήμα εκλαμβάνω = εκ+λαμβάνω και τω όντι τι άλλον είναι η απόλαυση από πράξη του εκλαμβάνω = δηλαδή λαμβάνω ουσία. Οι εν κακώ μετέχοντες εκλαμβάνουν ηδονή όταν λαμβάνουσι εξ άλλων ουσία προς συμφέρον τους (οι λαμβάνοντες), οι εν αγαθώ μετέχοντες, λαμβάνουσι ηδονή άμα δίδουσι. Ο Βούδας αποποιήθηκε/ή εκποιήθηκε τη πριγκιπική του θέση επειδή όλοι τους έδιδαν και δεν ένοιωθε χαρά. Μετέπειτα είπε ότι εκλάμβανε χαρά άμα έδιδε αντί άμα του έδιδαν!!!! Ήταν επειδή ο άνθρωπος αυτός συνδέθηκε δαδικτυακώς/διαπνευματικώς με Τον Τριαδικόν Θεόν και ευχαιρόταν να δίδει και να επαναδίδει αντί να προσεκλαμβάνει και να επαναπροσεκλαμβάνει. Η χαρά του ήταν πνευματική, ψυχική, παραδείσια και όχι σαρκική, υλική κολλασμένη εν ύλει!!!!
Λοιπόν, ο απολαμβάνων είναι ο εκλαμβάνων.
.
Ο κλέπτης ή κλέψας ως λέξη είναι η σύνθεση και μετέπειτα η γραμματική περικοπή των λέξεων εκ+λαμβάνω και πάλαι, εξού και λέμε: «έκλεψα/ή έκλεμψα» = εκ του εκλάβησα = εκλαμβάνησθαι = εκλαμβάνησα.
.
Ο κλέπτης ή εκλέπτης νοιώθη την ίδια ηδονή με τον εκλαμβάνων επειδή άμεσα ή έμμεσα η πράξη είναι η ίδια και αναφέρεται εις διαφορετικές περιπτώσεις και εις τη τοιαύτη περίπτωση οι Αρχαίοι Έλληνες παράλλασσαν ολίγον τις τη μία ή περισσότερες λέξεις ώστε να υφίσταται η παραμικρή διαφροροποίηση και να αντιλαμβάνοντε περί ου λόγου ή άς περιστάσεως αναφέρεται ο συντυχαίνων/συνωμιλητής. Ταδ’ έφη ελληνικά!!!!
.
Αφ’ ού εξηγήσαμε τα ανωτέρω τούδε εις τα περί αγάπης δρώμενα εξ’ αρχής της λέξεως.
.
Αγάπη δεν είναι ο πόθος, το πάθος, η ατιμία του πόθου και του πάθους. Οι ανθρώποι ψευδοδικαιολογούσι τα εγκήματα του πόθου και του πάθους του ένεκα αφορμής της αγάπης. Η προϋπόθεση και μετυπόθεση αυτή είναι εξ’ αρχής απάτης εκ μέρους τους, και απάτης εκ μέρους της πεποιθήσεως των διά των αισθήσεων ή ιδεολογικών ή ψευδοηθικών τους πιστέυω. Η αγάπη ουδέποτε αλλοδρομεί εν σχέσει με τη δικαιοσύνη. Αγάπη και δικαιοσύνη είναι το κέρμα της ίδιας Θείας Παλλούμενης Ψυχοκαρδίας.
.
Δεν δύναται υπάρξει αγάπη δίχως δικαισούνη και δικαιοσύνη άνευ αγάπης και αμφότερες δίχως Ηθικονομία και ηθικονομία άνευ αγάπης και δικαιοσύνης, ως Τριάδα Ομοούσια Θεία!!!!
.
Αγάπη είναι να ιδείς τη γυναίκα γυμνή και να μην την εκμεταλλευτείς ερωτικώς αν δεν είναι η νόμιμη γυναίκα σου και ακόμη περισσότερο να είναι γυναίκα άλλου. Αγάπη είναι να ιδείς τη γυναίκα γυμνή και να τη σεβαστείς όπως σέβεσαι βλεπόμενη γυμνή τη θυγατέρα, τη μάνα, τη γιαγιά, την αδελφή σου. Τι είναι ανώτερο και αγαπώτερο να ερωτικοποιήσεις με τη θυγατέρα, τη μάνα, τη γιαγιά, την αδελφή σου, επειδή διαθέτει αφροδίτειο κάλλος και σειρηνωτή έλξη ή να συγκρατηθείς και να τες σεβασθείς; Ό,τι είναι ανώτερο εις αυτές τις τέσσερεις περιπτώσεις η ίδια πράξη είναι ανώτερη εάν σεβαστείς μία ξένη γυναίκα, μία γυναίκα του εχθρού σου, μία γυναίκα εχθρική, να μην την βιάσεις ερωτικώς, να μην την παραπλανήσεις ερωτικώς. Αγάπη είναι να εφαρμόζεις το όμοιο μη ερωτικό σέβας όπου εφαρμόζεις εις την θυγατέρα, την μάνα, την αδελφογυνή, την γιαγιά, την αδελφή σου, σε μία άγνωση θελκτική γυναίκα, τότε ευστεφανώνεσαι στέφαον δόξης Χριστού τεράστιον ηθικής!!!! Εάν καταλάβατε τι είναι αγάπη σ’ αυτό το πρακτικό παράδειγμα καταλάβατε γενικώς τι είναι εν γένει εις έκαστη περίπτωση και περίσταση η αγάπη!!!! ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΡΝΕΙΣΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ!!!! ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙΣ ΟΧΙ ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΕΣΚΕΙΩΝ ΣΟΥ ΑΙΤΙΝΕΣ ΔΕΝ ΧΡΙΖΟΝΤΕ ΔΙΚΑΙΕΣ ΥΠΟ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ Η ΛΟΓΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΟΥΣΙΑ). ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΟΕΓΚΑΡΔΙΑ ΦΙΛΑΓΑΘΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΚΑΝ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ ΣΟΥ, ΤΟΤΕ ΓΙΝΕΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ.
.
Αγάπη είναι να λογαριάζεις πριν πράξεις τι είναι δίκαιο όχι τι μ’ αρέσει, τι με βολεύει, τι με σώζει, τι με δοξάζει, τι με ευνοεί, εμένα ή την οικογένεια, το έθνος, τη θρησκεία, εν αδίκω.
.
Εξού και όταν αγαπάμε την θυγατέρα μας δεν την πειράζουμε ερωτικώς. Άρα τε αγάπη ισούται με έμπρακτη εφαρμογή της ηθικής εν δικαίω λογικής.
.
Διατί όταν αγαπάμε τη θυγατέρα μας δεν την πειράζουμε ερωτικώς ενώ όταν αγαπάμε μία ξένη γυνή την πειράζουμε ερωτικώς; Σημαίνει ότι μία εκ των δύο δεν είναι αγάπη αλλά ψευδαγάπη και νοθαγάπη, παραγάπη, ανηθικαγάπη, ποθαγάπη, παθαγάπη. Εντούτοις, η αγάπη είναι καθαρή και μία. Αγάπη είναι η ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ της δικαιοσύνης. Η ηθική είναι η πνευματική αίσθηση της δικαιοσύνης και το σέβας η νοητική αίσθηση της δικαιοσύνης. Η έσχατη οδηγεί εις τη δεύτερη και η δεύτερη εις την πρώτη. Δηλαδή αγάπη είναι η αίσθηση της δικαιοσύνης ολόψυχα μέσα από την καρδία, εγκαθίσταται η ψυχική απαίτηση πνευματικής δικαιοσύνης ως αρεσκεία της καρδίας. Αρέσκεται δηλαδή η καρδία αντί να κάνει ό,τι αρέσει εις τον κατέχοντα άνθρωπο αυτής και ό,τι αυτός αρέσκεται να απολαμβάνει/και εκλαμβάνει, να κάνει ό,τι ευαρεστεί την Ηθική = Την Κατοικία Του Θεού ήτοι Τον Ίδιον Τον Τριαδικόν Θεόν.
.
Όστις φέρει τη καρδία του εις κατάσταση αγάπη αδυνατεί ολοένα να πράττει το κακόν και υπερδυνατεί ολοένα να πράττει το αγαθόν έως του σημείου του εν δικαίω θαύματος. Αυτή η αντιασθένεια ως ευρωστεία αντί αρρώστεια, υγείας, και δη ψυχοπνευματικής υγείας οδηγεί τον άνθρωπο εις την ακακία και η ακακία ως ιδιότητα δεν γίνεται να μην στεμφθή εκ Θεού με αιώνια ευτυχία διότι εις αντίθετη περίπτωση θα εκθέσει Τον Θεόν ως Άδικον αντί Δίκαιον Άγιον. Να πως εκβιάζεται η βασιλεία Του Θεού όπως λέγει η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας Του Χριστού.
.
Αγάπη είναι να μην κάνεις ό,τι δεν θα ήθελες να σου κάνουν. Να μην χαίρεσαι με εκείνα όπου αν πάθαινες εσύ δεν θα χαιρώσουν. Να μην χαίρεσαι δι’ εκείνα όπου έκανες και αν σου έκαμναν δεν θα χαιρώσουν. Σκέφθου κάθε φορά τι δεν σ’ αρέσει και ύστερα αντί να τα κάμεις σ’ άλλους βάλε τον εαυτόν σου σ’ αυτούς τους άλλους. Θα έβλαπτες τον εαυτόν σου εντός ή εκτός εσένα;;;;; Να πως καταλήγει τις εις τη Κόλλαση κτυπάει τον εαυτόν του ως ξένον, κολλάζεται επειδή θεωρεί τον εαυτόν του ως ξένον και υπερκολλάζεται επειδή θεωρεί τον πλησίον του ως μη αδελφόν.
.
Ό,τι αγαθόν ή κακόν κάμεις μία ημέρα θα σου γίνεται αιωνίως μετά θάνατον. Το μεν αγαθόν μετά θάνατον καλείται Παράδεισος το μεν κακόν Κόλλαση εν Άδει.
.
Εάν δεν αγαπήσεις τον εαυτόν σου δεν θα σε αγαπήσει ο Θεός του εαυτού σου ή δεν θα σε σώσει ο Θεός του εαυτού σου. Η δικαιοσύνη είναι το έδαφος όπου φυτρώνει ευλογημένη η αγάπη. Χωρίς την δικαιοσύνη η αγάπη δεν έχει ρίζα. Δικαιοσύνη ήτις δεν φυτρώνει αγάπη είναι δικαιοσύνη στείρα, νόμος πλάνης, έδαφος, εξαπάτησης, ύδωρ μολυσμένον, ήχος θανατηφόρος, αέρας εκπνικτικός, πυρ καίον μη εκκρίνον φωτί.
.
Ένας άνθρωπος όπου κάνει την αδικία αν είχε τη δύναμη, τη θέση, τη δόξα θα έκανε μεγαλύτερη αδικία και μεγαλύτερη και μεγαλύτερη και με μεγαλύτερη διάρκεια καθότι αν ζούσε χίλια έτη ή χίλια εκατομμύρια έτη τα ίδια τούτα θα έκανε, ως εκ τούτου ο Θεός του προσφέρει ό,τι έκανε μία ημέρα ή εκατόν έτη αδιαλείπτως αφού αυτό ήθελε να κάνει αλλά εφαρμοσμένο επ’ ιδίου. Δηλαδή αν τις έκανε αγαθοεργίες τοιαύτες θα εκλάβη άμα το θανάτι αυτού, αν έκανε κακοεργίες τοιαύτες θα εκλάβη άμα τω θανάτι αυτού. Δεν υπάρχει εις το Ουράνιον Υπερπέραν πριν και μετά θάνατον ο,τιδήποτε άλλον παρά εκείνον όπου προτιμάεις αλλά επ’ εαυτώ συ, δίκαια πράγματα. Έσφαζες θα σφάζεσαι, ετάϊζες θα ταϊζεσαι, πού το λάθος; Πού η αδικία; Πού η μη αγάπη; Θεωρείς αγάπη την αδικία επειδή σου αρέσει; Ο Πανάγαθος Θεός τούτη θα σου προσφέρει υπερπολλαπλάσια.
Είσαι ό,τι κάνεις, θέλεις, σκέπτεσαι, αισθάνεσαι, ποθείς και εν τέλει αποφασίζεις.
.
Μάχαιραν έδωκες μάχαιραν θα πάρεις. Ο Χριστός είπε δεν ήρθε να καταργήσει τη Γραφή αλλά συμπληρώσαι αυτήν. μάχαιραν έδωκες μάχαιραν θα λάβεις, όχι από κακία αλλά δικαιοσύνη, εξού και ο Χριστός είπε ζεις με τη σπάθα με τη σπάθα θα αποθάνεις. Είναι όλα έναν προς έναν μονόδρομος αλληλόδρομος του εαυτού του. άνθος έδωκες άνθος θε να λάβεις. Δίκαια πράγματα.
.
Αποφάσισε τι θα δώκεις αλλά πριν μάθε πως ό,τι δώκεις το αυτούσιον θε να λάβεις εις πολλαπλάσιον. Μην προσδοκείς εν αδίκω να δώκεις οξυδωμένον σίδηρον και να λάβεις χρυσίον ή να δώκεις χρυσίον και να λάβεις οξυδωμένον σίδηρον. Ό,τι έδωκες θα λάβεις ό,τι έλαβες ην ό,τι προέδωκες εν γνώσει ή εν αγνοία συ.
Θε να πληρωθείς με την αξία εκείνου όπου έδωκες και θε να τιμωρρηθείς περί της αξίας όπου ένεκα κακοϊδιοτέλειας και κακοσυμφέροντος απέκρυψαις. Εάν κρύβεις τον ήλιον θε να κερασθής με σκότος εάν κρύβεις το σκότος θε να κερασθείς με ήλιον. Εάν κρύβεις τον μεν ή το δε υπό δόλιας στεροβουλίας κακόν θε να λάβεις εάν όμως τα κρύβεις ένεκα υστεραγαθίας ευόλβιον στέφανον αγνής αγάπης και χάριστος θε να λάβεις. Ό,τι έκαμες θε να εύρεις, το φως τα καταγράφει όλα και αναλόγως περιδιευθετεί.
.
ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΕΓΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΣΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Αν η ξένη ή προσφιλής συγγένισσα γυναίκα γυμνή ή ενδεδευμένη σε έλκει την αποφεύγεις ινά αποφύγεις την αδικία. Αν δεν την αποφύγεις σημαίνει ότι δεν αποφεύγεις την αδικία αλλά την επιδιώκεις άμεσα ή έμμεσα θυσιάζοντας την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ εις τον άγριον και ψυχοσαρκοβόρο βωμό της ηδονής, της απόλαυσης, της ματαιοϋλικωφέλειας ήτις υπερπεριβλάπτει τη ψυχή.
.
Άγιος είναι εκείνος όπου η καρδία του γεμίζει με μη γήινη ύλη ήτοι με άϋλη δικαιοσύνη αγάπης, ήτοι ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ = ΔΙΚΑΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ = ΑΓΑΠΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ = ΑΓΑΠΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙ!!!!
Ως λέξη η αγάπη είναι το άλφα στερητικόν και το γάπη = άγαια ωπή. Κάλλιστα θα γινόταν να καλείται Αγνάπη, χαχαχαχαχα!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου