Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ: ΜΑΛΑΚΑ ΨΗΦΟΦΟΡΕ, ΟΠΑΔΕ, ΚΟΠΑΔΕ, ΝΑ ΔΙΑΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ!!!!ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ: ΜΑΛΑΚΑ ΨΗΦΟΦΟΡΕ, ΟΠΑΔΕ, ΚΟΠΑΔΕ, ΝΑ ΔΙΑΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ!!!!
.
Ένεκα του ότι είμαι τεράστιος σιεϊττάνης (καχύποπτος) δεν υπάρχει περίπτωση να πιστεύσω εις τα όσα λέγουσι οι Υποκριταί άμα έχουσι τη ανάγκη μου να εκλεγούσι ή λάβουσι περιοπτή θέση εγκυβερνήσεως! Δύναντε να μου κάνουν κακό αλλά δεν δύναντε να παύσουσι ή σταματήσουσι την ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ μου και είμαι υπερήφανος με ταπεινή υπόκλιση περί τούτου, Δοξάζω Τον Θεόν, διότι δεν υπάρχει αριστοκρατικότερη κατάσταση από την ΙΣΧΥΡΑΝ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑΝ ήτις εκπαιδεύτηκε να κρίνει. Η καχυποψία είναι η προϋπόθεση της σωστής κρίσης, ο υπεραστικός δρόμος της αρετής της ΔΙΑ+ΚΡΙΣΙΣ!!!!
.
Αδύνατον να είσαι περίτρανα καχύποπτος εάν δεν είσαι Πιστός. Η καχυποψία είναι η αρνητική έκφραση της πίστης, αρνητική όπως το ηλεκτρόνιον μετατραπόμενον εκτός ατόμου ως φωτόνιον. Η καχυποψία είναι δοξολογία, ευλογία και προσευχή προς Τον Μέγιστον Τριαδικόν Θεόν, διότι προϋποθέτει την χρήση με ιερόν τρόπον ολοσχερώς της έκτασης της δυνατότητος του νου, εν γένει εννοείται όθεν η ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ έχει ως επιθυμητόν κίνητρον την μάθηση της Αλήθειας. Εξού και εκ Χριστού: ερευνάτε τας Γραφάς!!!! Ο Άπιστος Θωμάς άγιασε επειδή ήταν ΚΑΧΥΠΟΠΤΟΣ με φιλαληθή προδιάθεση, όχι λόγου χάρι ένεκα ζηλοφθονίας, ιδιοτέλειας, υποκριτικής πολιτικής κ.α..
.
Υπάρχουν 56 θέσεις εις τη Βουλή σ’ άλλες χώρες πολύ περισσότεροι. Ψηφίζουμε 56 άτομα για να λαμβάνουν 7,000 ευρώ ανά μήνα και πολλά άλλα αμύθητα ωφελήματα από σύνταξη έως φιλοδωρήματα, κοινωνική αναβάθμιση κ.α..
.
Όλοι οι υποψήφιοι τον μισθόν, τη σύνταξη και τα άλλα ωφελήματα συνογλείφουντε εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων του 1%.
.
Είσαστε εθισμένοι κρυπτομαλάκες της ψευδαίσθησης. Υπάρχουν πράγματα όπου δύνοντε να αλάξουν με απλούστατες κινήσεις και όμως οι πολιτικοί δεν τα αλλάζουν, εσείς ψηφίζετε αυτούς όπου δεν αλλάζουν τα κακώς έχοντα και διατηρούσι την μιζέρια, θεωρώντας τας πράξεις τους σωστές επειδή είστε φανατικοί ιδιοτελείς ή μη μαλάκες οπαδοί = κοπαδοί! Δεν κάνετε τίποτε να αλλάξετε τον κόσμο ενώ είναι το απλούστερο πράγμα και ψηφίζετε να μην αλλάξει. Οι πολιτικοί σας ελέγχουν με απλό τσάκρισμα των δακτύλων εν χορώ ήτοι του μυαλιώνα (αντίχειρα) και δείκτη και ούτε αυτόν δεν σας αφήνουν να απολαύσετε χωρίς να σας ζημιώνουν ψυχικώς, πως απορείτε εσείς οι Διαβολοπολιτικοειδωλολάτρες διατί θα καταλήξετε εν Κολάσει ενώ καταλύετε κάθε Κυριάκη με κατάκλειστα/καμμυμένα τα ώτα εις τις εκκλησίες, ακούτε τους ψάλτες αλλά όχι το νόημα των ψαλμωδιών!!!! ΣΥΝΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΚΑΚΟΙ ΤΗΣ ΑΔΙΚΑΣ!!!!
.
Κανείς σχεδόν δεν θέτει υποψηφιότητα με βάση τον οιονδήποτε Φιλόλαο Πατριωτισμό! Πόσοι από τους Βουλευτές των ψευδαισθήσεων σας θα έθεταν υποψηφιότητα εάν η βουλευτική υπηρεσία ήταν αμισθί και ανεξασκηστί επαγγελματιστί, και αν ούτοι εθέτοντο εντός υπογείου σπηλαίου ώστε να σκέπτοντε ως ταπεινοί υποκατάγωγοι Μοναχοί σε δεξαμενή σκέψης διά το καλόν του Έθνους και του Κράτους και μ’ ελεύθερον χρόνον μόνον διά να φάγωσι και πίωσι και ίδωσι κάποτες τους συγγενείς τους, ενώ τα αιτήματα του λαού ν’ αποστέλλοντο ηλεκτρονικώς ή καλύτερα επί χάρτας ως κοινόν ανακοινωθέν προς τους Βουλευτές; Πόσοι θα άντεχαν μία πενταετία περιορισμένοι ως Μελισσοβασίλισσες διά το καλόν του Έθνους και του Δικαίου;
.
Αι ψευδαισθήσεις και αι αγανακτήσεις σας οδηγούν τη σκέψη σας να νομίζει ότι οι επιλεγμένοι σας είναι καλύτεροι εκ των μη επιλεγμένων σας, αλλά ουσιστικώς ψηφίζετε ως επί τω πλείστον απατεώνες, αχρείους συμφεροντολόγους, ποταπούς πλεονέκτες, ρηχόσκεπτους άπληστους, πεπληρωμένους εις το θέλημα της Διεθνούς Αντιελληνικής και Αντιχριστιανικής Σιωνιστικής Σολομωνικής Σατανικής Μασσωνίας. Πάρακατω ακολουθουν τρεις παροιμίες ενδεικτικές διά τους τρόπους όπους σας εξευτελίζουσι με σαγηνευτικά (σαγήνη είδος εξαλιευτικής μηχανής) μηχανήματα.
Άλλαξε ο Μανωλιός και φόρεσε τα ρούχα του αλλιώς. Όταν τα κόμματα αλλάζουσι τα λόγια και τα συνθήματα αλλ’ έχουσι τις ίδιες γνωστές ή άγνωστες κρυφές επιδιώξεις. Επίσης όταν τα κόμματα θέτουν εις υποψηφιότητα νέα πρόσωπα, δηλαδή η αλλαγή είναι αλλαγή προσώπων αλλά ουχί πολιτικής. Δεν είναι Γιάννης και είναι Γιαννάκης, όταν τα κόμματα αλλάσσουν πρόσωπα, ανασχηματίζουσι με πρόσωπα αλλά η γραμμή του κόμματος είναι η ίδια και θα επαναλάβη ότι έπραξε εν παρελθούσοις χρόνοις. Τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου, αναφέρεται εις το γεγονός ότι τα κόμματα θεωρούν όλους τους ψηφοφόρους όμοιους και δη κτήνη προς σφαγή άμα και όποτε συμφέρει έστω και αν ο μεν είναι μεγαλύτερου τάχα κύρους ήτοι Παντελής ή μικρότερου ήτοι Παντελάκης, επίσης εις την συνεχή επανάληψη της ίδιας παρακμιακής και μίζερης κάκιστης πραγματικότητας των κομματαρχών αφού είναι η πολιτική όπου τους συμφέρει επειδή είναι η πολιτική όπου πληρώνοντε εκ του εξωτερικού και εσωτερικού και όχι η πολιτική όπου συμφέρει εις το Έθνος, τον Λαό, το Δίκαιο, την προσέγγιση εις Τον Θεόν.
.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είσαι Ειδωλολάτρης εκτός και αν είσαι σε κομματώδη ιατρική περίσταση και τούτο δεν είναι βέβαιον. Κακός Ειδωλολάτρης είναι όστις πιστεύει εις ο,τιδήποτε εκτός Του Θεού και Καλός Ειδωλολάτρης όστις πιστεύει μόνον και αποκλειστικώς εις Τον Θεόν.
.
Πως να μην είναι άγιος ο Σωκράτης όταν αυτός ο άνθρωπος όταν του επροσφέρθηκε η ευκαιρία να δραπετεύσει εκ των μαθητών του όπου άθελα τους ή μη ήσαν και συμμαθητές διδασκόμενοι εκ Διαβόλου, είπε ότι θα εξευτελισθή ως ψεύτης και υπόμενε το μαρτύριον. Όταν δε του αντιλόγισαν ότι εν αδίκω καταδικάστηκε, τους απάντησε, ευτυχώς, φανταστήκατε εάν καταδικαζώμουνα εν δικάιω; Να ποίον είναι το αυτόματον συμπαντικόν νόημαν.
.
Όσον περισσότερον δίκαιος γίνεσαι τόσον περισσότερον έρχεσαι σε αντιπαράθεση με την αδικοκρατία και την αδικονομία των ανθρώπων και της Κρατικής Αδικοκρατίας. Όταν δε γίνεις πλήρως καθαρός τότε αυτομάτως η Αδικονομία θα σου καταρρίξει λίθον οιασδήποτε μορφής. Αυτόματα όπως η αμυγδαλίνη επιτίθεται εις τα καρκινοκύτταρα, ενώ εις άλλες περιπτώσεις οι ασθένειες επιτίθοντε σε κύτταρα πεντακάθαρα, δι’ αυτού απορούμε και λέγουμε μα πως είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να προσβλήθηκε με ανίατη ασθένεια αφού εφάρμοζε τέλειο σχέδιον διατροφής και μακροζωίας; Επειδή δεν υπήρχε ακαθαρσία εντός του έπαψε ο οργανισμός να δημιουργεί αντισώματα τα οποία είναι το αντίκακον κακόν και ως εκ τούτου υπήρχε πρόσφορο έδαφος ώστε να βεβηλωθή η υγεία του από την πρώτη αιτία αρώστειας ένεκα της ανυπαρξίας της άμυνας, όπως έγινε η ενεηντακονταετή αιτία ελλείψει άμυνας αφού όλοι μονάζονταν ή φυγοστρατομοναχίζονταν και εκπαιδευμένος αντίκακος κακός δεν υφίστατο!
.
Η πλήρης ψυχοκατάληψη εκ δικαιοσύνης θα σε φέρει αντιμέτωπο διά πλήρης ρίξεως με την αδικία εν δικαίω, δηλαδή θα υποστηρίξει τα νόμιμα άνομα άδικα δίκαια της ώστε να επιβιώσει. Τούτα έπαθαν οι ραββίνοι έναντι Χριστού και παλαιότερα οι Αθηναίοι πολιτικοί και ρήτοτες υποκριτές έναντι Σωκράτους! Τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου