Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η ΥΠΕΡΕΠΙΚΥΝΔΙΝΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!!!! ΤΗΝ ΚΡΥΒΟΥΝ!!!!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η ΥΠΕΡΕΠΙΚΥΝΔΙΝΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!!!! ΤΗΝ ΚΡΥΒΟΥΝ!!!!
.
Ο λαός με δημοψήφισμα θα πρέπει να ψηφίζει πόσα χρήματα θα αμοίβεται ο Βουλευτής, ο Διευθυντής Υπουργείου, ο Εισγαγγελέας και καμπόσοι άλλοι υψηλόβαθμοι, συν και των Προέδρων και των Παρά Προέδρων ή Πρωθυπουργών, ανά έτος ακόμη και ανά μήνα!!!!
.
Δεν είναι δημοκρατικό χειρούργημα ο Βουλευτής να αποφασίζει πόσα θα αμοίβεται χρηματικώς ο ίδιος!!!! Ο παπάς θα ευλογήσει πρωτίστως τα γένια του, λέγει η σοφή παροιμία, αν είχαμε νόμους τις παροιμίες δεν θα χρειαζόμασταν άλλους νόμους, διότι οι άλλοι νόμοι είναι περισσές συγχυστικές χαώδεις και ύπουλες φλυαρίες όπου ευνοούσι τις ολιγαρχικές κομματοπαρατάξεις και οργανώσεις και τη ψηφοθηρία τους!!!!
.
Ο λαός να ψηφίζει με δημοψήφισμα όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Βουλευτού. Τα πλεονεκτήματα του Βουλευτού υπερτερούν έναντι των υποχρεώσεων του δι’ αυτού τρέχουν οι ποταποί να θέσουσι υποψηφιότητα. Εάν ίσχυε το αντίστροφον οι αυτοθυσιαζόμενοι ήρωες θα πρόστρεχαν προς θέση υποψηφιότητας.
.
Δημό+ψήφισμα σημαίνει Δημό+κρατία και Δημοκρατία Δημοψήφισμα. Πως νοείται Δημοκρατία δίχως Δημοψηφίσματα; Πως νοείται Δημοκρατία με αντιπροσώπους του δήμου; Ή ψηφίζει ο δήμος ή οι αντιπροσώποι όπου εν τέλει ψηφίζουν ή προωθούσι ό,τι τους γουστάρει και τούτο το σύσστημα καλείται Ολιγαρχία και Κομματοκρατία ή Συνδεσμοκρατία/Συνδικατοκρατία, Συμμοριοκρατία κ.τλ..
.
Δημοκρατία σημαίνει Συναγωγή (συν+αγωγή = κοινή αγωγή = Κοιναγωγή) Ομοικρατίας = Ομοιογένειας = Ομοιαγωγής = Ομόνοιας = όμοιας+νοίας = ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ = σύν+πατριωτισμός και συμπατριωτισμός σημαίνει Ευημερία, Παιδεία, Υγεία και Άμυνα δι’ όλους και εξ όλων των Συμπατριωτούντων!!!! Πως άρα γε νοείται άλλως πως η ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗ;;;; Ο Χριστός είπε αγαπάτε αλλήλους, να ένα κράτος ΑΛΛΗΛΑΓΑΠΗΣ!!!! ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΉΤΟΙ ΤΟ ΑΛΗΘΩΣ ΜΗ ΨΕΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΩΣ ΔΙΚΑΙΟΝ, ΘΑ ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΝ ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ!!!! ΕΝΑΣ ΑΓΑΘΟΣ ΠΟΙΜΗΝ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΓΑΘΟΝ ΠΟΙΜΝΙΟΝ. Ο ΔΕ ΠΟΙΜΗΝ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΙΑΣΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥ+ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ = ΕΥΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ (ΠΑΜΠΟΙΜΝΙΟΥ)!!!!
.
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΑΘΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ θα πρέπει να εγκαθιδρύσει το δικαίωμα ώστε έκαστος πολίτης να καταψηφίζει οιονδήποτε Βουλευτή ανά μήνα και εν τέλει ανά έτος ένεκα της μη ανταπόκρισης του Βουλευτού εις τις προσδοκίες του Πολίτου και συγκεκριμμένα εις εκείνα όπου έταξε και επροκρίθηκε ένεκα αυτών ως άξιος Βουλευτής. Εις την Αρχαία Ελλάδα τη Κοιτίδα όλων των Αγαθών και Κακών του Πολιτισμού ο Βουλευτής επροκρίνετο ώστε να εξυπηρετήσει συγκεκριμμένον δίκαιον ή αναγκαίον σκοπόν και όχι περί των πάντων, διότι εις τοιαύτη περίπτωση δεν γνωρίζεις εις τι επροσπάθησε και τι επέτυχε ο Βουλευτής, επειδή υποτίθεται είναι ειδικός ή συμπροσπαθών υπέρ των πάντων. Ο Βουλευτής θα πρέπει να ερωτάται ή να δηλώνει τι μας τάσσεις πρότερον, αν δεν το επιτύχει να ακυρώνεται ευθύς η πολιτική του σταδιοδρομία και να γίνεται αλλαγή όπως σε αγώνα ποδοσφαίρου και να αντικαταστείτε εξ άλλου αφού θα ΔΙΑΠΡΑΣΣΕΤΑΙ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΆΛΛΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΝ Ή ΔΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ!!!! ΝΑ Η ΥΠΕΡ+ΕΥ+ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, περί της οποίας συνέγραψα ανέκδοτον βιβλίον πριν από δύο δεκαετίες περίπου.
.
Ο Βουλευτής δεν πρέπει ν’ αμοίβεται παρά διά τη μεταφορά του, τα ελάχιστα ενδύματα του και τη διατροφή του με πολλή φειδώ και προσοχή και εφ’ όσον δεν διαθέτει τα απαιτούμενα χρήματα να αυτοσυντηρηθή επαρκώς. ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΡΩΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΡΟΔΟΤΗΣ ΕΠ’ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΦ’ ΗΜΕΡΩΝ!!!! Εις τοιαύτην περίπτωση το Έθνος μας θα φθάση εις τόσην περίοπτην θέσιν επειδή μετά χαράς θα δεχθή εφ’ όλής της ψυχικής του σοβαρότητος ΗΡΩΟΚΡΑΤΊΑ. Θ’ αναγάγει επί τέλους τη Δημοκρατία εις Ηρωοκρατία και θα τη καταστίση εις Ηρωοδημοκρατία ή Δημοηρωοκρατία. Φαντάζεστε το μέγεθος αυτής της Ελλάς; Ελλάς είναι όπου αι ιδέαι αυτής. Αν λόγου χάριν, η Ελλάς αυτή εφαρμοσθή εις την Αργεντινή, το Περού ή τις Φιλιππίνες ούτες θα είναι εν πράξει αυτή η ΕΛΛΑΣ!!!! Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΛΑΣ ΥΠΟ ΘΕΟΥ ΣΕΒΟΥΜΕΝΗ = ΘΕΟΣΕΒΟΥΜΕΝΗ!!!!
.
ΥΠΕΡΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Καμμία δημοκρατική εφαρμογή δεν εγγυάται ωφέλιμα και δη ψυχωφέλιμα προγράμματα και προϊόντα εάν οι πολίτες ή οι ανθρώποι εκείνης της πολιτείας δεν εισίν σοφοί με την αρχαιοελληνική και χριστιανική έννοια ή έστω διά μέσου της ηθικής σοφίας σοφοί. Αντιθέτως οι καινοτομίες διά δαδικτύου και άλλων σύγχρονων και υπερεξελιγμένων μορφών δημοκρατίας δυνατόν να βλάψουσι κατά κόρον την ανθρωπότητα εάν αυτή ψηφίζει βλακείες, εγκληματικά προγράμματα και ιδιοτελικές απαιτήσεις. Τουτέστιν, απαιτείται η εννομοθέτηση της ηθικής πολιτικής ελευθερίας ώστε αυτή να μην καταστή βλασφημοπραξία, βεβηλονομία, ανηθικοεθιμοτυπία, κακολογία, παρανοϊκοκρατία, αυθαιρεσιοεφαρμογή. Εάν θελήσεις να αποθηκεύσεις το ύδωρ απαιτείται στέρνα με τοιχεία, ούτως και ως προς την Ιεράν Αληθινήν Δημοκρατίαν, ή δε μη διαχύνεται η δημοκρατία ως ύδωρ εις παραπλήσια και τερατουργηματικά παρακλάδια και ψευδομεταδημοκρατικά συσστήματα. Το αντίστροφον της ΕΥΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΤΗΝΗ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΜΙΡΚΟΨΗΓΜΑ/ΜΙΚΡΟΤΣΙΨ!!!!
.
ΠΑΣ ΜΗ ΗΘΙΚΟΣ ΑΔΙΚΟΣ!!!! ΠΑΝ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΤΟΝ!!!!
.
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ; ΑΝ ΝΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΑΘΗ ΛΕΞΗ ΔΙ’ ΕΚΑΣΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΚΟΥΣΘΗ ΤΟ ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕ!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου