Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

ΕΚΛΟΓΕΣ. ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Ή ΚΑΝΕΝΑΝ = ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΕΘΑ ΚΑΝΕΝΑΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ. ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Ή ΚΑΝΕΝΑΝ = ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΕΘΑ ΚΑΝΕΝΑΝ
.
Ψηφίζουμε τα μικρά κόμματα όχι πως είναι καλύτερα αλλά δεν τους δόθηκε ακόμη η ευκαιρία να εγκληματίσουν εναντίον της Θρησκείας, της Ηθικής, της Πατρίδος, της Οικογένειας. Θυμηθείτε, όποιου δεν του δόθηκε η ευκαιρία να κλέψει θεωρεί τον εαυτόν του έντιμον.
.
Βεβαίως με επιβεβαιωμένες πληροφορίες αρκετά μικρά κόμματα υπάγοντε οι αρχηγοί των σε μασσωνικές στοές, διαφορετικές έκαστον του εξωτερικού και εισπράττουν χρήματα εκ των προτέρων, ούτως ώστε να γλυκάνουν πρωτού επαυξήσουν τα ποσοστά τους. Ακούστε τι σας λέγω!
.
Εντούτοις, τα μεγάλα κόμματα εισίν εντός της παμβρωμίας, της πασσήψης, της πανανηθικότητος, της παμπλεονεξίας, της παναθεότητος, της παναναισθησίας και δεν δυστάζουν να προξενήσουν μηδεμία όνειδον και ζημία εις την Πατρίδαν και εις ό,τι συμπεριλαμβάνει αυτή ως Πανάρχαια Ευλογημένη Ηθική Υπόθεσις, όπως άλλωστε την προπεριγράφουμε εις την αρχήν.
.
Αι μούραις των μεγάλων κομμάτων πρέπει να τριβούσι επί των κακοτράχαλων εδαφών και των άκανθων, ώστε να συνέλθουσι εν μέρει, και έστω και προσποιητώς να υποστηρίζουσι την ΕΥΠΑΤΡΙΔΑΝ ΗΜΩΝ εξ ανάγκης επιβιώσεως πολιτικώς.
.
Ψηφίστε μικρά κόμματα ώστε να υφίσταται έστω υποκριτική αντίσταση καθότι οι μούρες της βουλής θα εισπράττουν όπως πάντοτε παχουλούς μισθούς και εις τα ρχίδια και τα μουνιάνια τους μας έχουσι γεγραμμένους!
.
Ψηφίστε μικρά κόμματα αλλά ουχί εκείνα τα οποία εμφανώς εισίν δορυφόροι και πόρναι των μεγάλων κομμάτων ως εκ αντιπερισπασμού εναντίον άλλων συγκεκριμμένων μικρών κομμάτων.
.
ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΤΕ ΠΑΤΡΙΩΤΗΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ ΠΑΡΑ ΠΑΤΡΙΩΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΗΝ. Τούτον να είναι το μεταφορικόν και εν μέρει κυριολεκτικόν σας νοητικόν και συναισθηματικόν σύνθημαν.
Ψηφίσατε μικρά κόμματα ή κανέναν..... Αντισταθείτε με τον με ή τον δεν τρόπον, δηλοί γαρ ούν.
.
Ψηφίσατε μικρά κόμματα ή κανέναν επειδή δεν ανεχόμαστε και δεν εμπιστευόμεθα περισσότερον την πανδυσωδία των μεγάλων προδοτικών κομμάτων!!!!
.
ΚΑΛΗΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΝ ΑΝΑΣΤΑΤΑΣΙΝ!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

2 σχόλια: