Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΜΙΣΥ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΠΗΣ. ΔΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ!!!! (ΤΟ ΑΡΘΡΟΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ!!!!)


ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣΟ Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του δεν αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες, το πώς και το διατί της απώλειας της ψυχής με το χάραγμα του Αντίχριστου αλλά μας λέγει αρκετά για να έχουμε τον νου μας και να αναγνωρίσουμε τον Αρχιπροδότη της ανθρωπότητος. Ως προέκταση των λόγων του εκτείνονται οι λεπτομέρειες της φρικιαστικής μαθηματικής αποδείξεως περί απώλειας της ψυχής τις οποίες για πρώτη φορά αποκαλύπτουμε εμείς εδώ και τώρα αυτήν την στιγμήν.

Ομολογώ ότι γέγραψα προ πενταετίας βιβλίον φιλοσοφικής τεκμηρίωσης και αποδείξεων περί αυτού του θέματος το οποίον προς το παρόν παραμένει ανέκδοτον. Αποφάσισα να κάνω μία ουσιαστική συνοπτική ενδιάμεση αποκάλυψη των σημαντικότερων στοιχείων της μεγαλύτερης ανομίας και υποϋπερπραξικοπήματος του Διαβόλου εναντίον της ανθρωπότητος και δη των ψυχών της!

Τόσον ο Ιάσων Χριστός και ο μαθητής Του Ιώαννης Ευαγγελιστής ο Μεγαλοπροφήτης όσον και σύγχρονοι αγίοι και προφήτες υπαινίσσονται ότι δεν θ’ αναγνωρίσουν οι πλήστοι τον Αντίχριστον πως δεν είναι ο Χριστός ενώ ο Ίδιος ο Κύριος ομολογεί πως θα σκανδαλιστούν και οι εκλεκτοί Του αλλά είναι αισιόδοξος ως προς την μετέπειτα εφεξέλιξη των πραγμάτων. Οι Ανανάγνωστοι της Αποκάλυψης του Ιωάννη και των ερμηνειών της θα προσπέσουν ευθύς στον Άδη της απώλειας και δη όσοι το έκαναν εξ αδιαφορίας, φιλόκερδης εργασίας, απιστίας και Μισοχριστίας. Ο Τριαδικός Θεός γνωρίζοντας πως ο Αντίχριστος είναι υπερυποκριτής/υπερηθοποιηστικός υπερπροσποιητής και έχων την μαγεία, την γοητεία και την εφύπνωση του Διαβόλου ως όπλα, έδωσε προδοτική συνθηματική/παρασυνθηματική κατάδοση του Αντίχριστου τέτοια όπου συνάμα να συνδοκιμάζεται η πίστη και εμπιστοσύνη των ανθρώπων προς Τον Θεόν αφού θα γλυτώσουν όσοι γνωρίζουσι το σύνθημα/παρασύνθημα. Το σύνθημα είναι: «Είμαι ο Χριστός» και το παρασύνθημα: «Τότε θα πειστούμε εάν δεν απαιτησει την εισαγωγή επάνω και μέσα μας της μικροσυσκευής επικοινωνίας και ελέγχου της θελήσεως μας», γνωστή και προδομένη ιερώς εκ Θεού ως χάραγμα 666. Εάν ο Χριστός όπου θα έρθει επιβάλει την μικροσυσκευή ή την ανεχθεί εάν την προβάλουν στους ανθρώπους προκληροδότες του τότε ο Χριστός αυτός δεν είναι ο κανονικός αλλά ο Αντίχριστος. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προφητευμένη και μεθοδευμένη απόδειξη περί του ποίος είναι ποίος εξ αρχής και δη πέραν των 2,000 ετών. Ο Τριαδικός Θεός δεν είναι εις την καλάγαθη αυτοφύση του ν’ κατακόβει την ελευθερία απεναντίας τηρεί το προσαινείν να χρησιμοποιήσεις την ελευθερία σου αποκλειστικά και ει δυνατόν υπεραφοσιωτικώς προς το καλάγαθον και δη την ευκαθαρή και τίποτε άλλον ευεκκαλαγαθοποίση της ελευθερίας σου και της ελεύθερης δράσης και αδράνειας της. ΔΥΣΚΟΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΛΛΑ ΕΦΙΚΤΙΤΟΤΑΤΗ. Εάν ο επανεμφανιζόμενος Σωτήρας δεν συνάδει με το παρασύνθημα του Χριστακόλουθου και Χριστεμπνευσμένου διά του Μυστικού Δείπνου και μετέπειτα Ευαγγελιστού Ιωάννη, τότε αυτός δεν είναι εκείνος όπου συντρόφευε ο Ιωάννης εις την Γη των Φιλισταίων και πολλών άλλων λαών. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 666

Μετά από πολλή σκέψη, διόραση και σύγκριση συνεπειχθήν:
Α) Όποιος γράψει τον αριθμόν 666 επάνω του δεν κινδυνεύει από τίποτε και το αντίστροφον θα ήταν εκτός πραγματικότητος και βλακώδες, αφού ο αριθμός αυτός όπως και κάθ’ άλλον τι εις το άπειρον των απείρων εδημιουργήθηκε εκ Του Τριαδικού Θεού. Γράψετε με μολύβι, γραφίσκο μελάνης, κάρβουνο και ό,τι άλλον επάνω σας τον αριθμόν αυτόν δεν θα πάθετε τίποτε.

Β) Ο άγιος Παϊσιος επισήμανε ότι ο αριθμός 666 αυτός θεωρείται ιερός στην Παλαιά Διαθήκη και δη στην ζωή του Δαυίδ = Διαβίδ = Διαυίδ = Διάβιου και επειδή δεν είχε συνειδητοποιήσει πως ένας ιερός αριθμός να είναι ο αριθμός του Διαβόλου αποφάσισε να επιδείξει εγκράτεια ως πανέρατος όπου ήταν διότι θα υπήρχε ικανοποιητική εξήγηση. Σας αποκαλύπτουμε την λύση του αινίγματος μετά από διασταυρωμένη πνευματική δοκιμασία και σύγκριση. Ο αριθμός 666 είναι όντως ιερός και πριν αποδείξουμε το πώς και το διατί, τονίζουμε ότι ως κτίσμα όπου είναι ο Διάβολος δεν του ανήκει τίποτε και ως πυλώνας του κακού ψεύδεται και σφετερίζεται τα πάντα διά χάριν της ματαιοδοξίας του η οποία εκπηγάζει από το μίσος του προς Τον Θεόν. Τουτέστιν, στο πολυδόγμα της Μασσωνίας σφετερίζεται τον θρόνον και θώκον Του Θεού αυτοπακαλώντας τον εαυτόν του ως τον δημιουργόν, αίσχος! Σφετερίζεται το όνομα Εωσφόρος = έως/φως+φέρων ινά επιφέρει σύγχυση και να πιστεύουν αυτόν ως τον δημιουργόν αλλά και να σφετερίζεται την δόξα Του Τριαδικού Θεού. Σφετερίζεται την καλοσύνη, την γνωστικότητα, την συμπόνοια, την αγάπη κ.ο.κ. Του Τριαδικού Θεού διαμέσω μασσωνικών δοξασιών και άλλων δογμάτων. Σφετερίζεται τον ιερόν αριθμόν Του Τριαδικού Θεού και τον χρησιμοποιεί περί ασελγών πράξεων επειδή τον μισεί αλλά δεν του δόθηκε εξουσία να εμφωτείσει οπαδόν του διά το περί ου ο λόγος του σφετερισμού του 666 και του τι σημαίνει ως σύμβολον. Η αποκάλυψη της σημασίας του 666 ως όσιος αριθμός παρουσιάζουμε εδώ διά πρώτην φοράν παγκοσμίως αν και την έχουμε χρησιμοποιήσει ξανά σ’ άλλα άρθρα μας και σε σχόλια και άρθρα στο φατσοβιβλίον. Λοιπόν, η Αγίας Τριάς ως γεωμετρικόν σύμβολον εξαπεικονίζεται όπως ο Θεός με τον ήλιον με το Ιερόν της Εκκλησίας να κοίται προς ανατολάς εις σχήμα καμπύλης, με το ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ/ΙΣΟΓΩΝΙΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ. Διατί; Μα επειδή κάθε πλευρά και κάθε γωνία του είναι ίση όπως η ισότητα μεταξύ Των Τριών Προσώπων Της Αγίας Τριάδος ήτοι Του Πατρός, Του Υιού και Του Αγίου Πνεύματος. Και πόσες μοίρες έχουν οι γωνίες του τριγώνου; 60ο!!!! ήτοι 60ο Χ 3 = 180ο = 9 = ο αριθμός Του Θεού. Εις την αριθμοσοφία το μηδέν είναι προγεκαταργημένον τουτέστιν αντί 60 60 60 μοίρες έχουμε 666!!!! Τον αριθμόν αυτόν ινά τον λοιδωρήσει ο Αντίχριστος θα τον χρησιμοποιήσει ινά ονομάσει την Μικροσυσκευή της Ασελγείας.

Γ) Τι θα είναι τω όντι η συσκευή 666 του Αντίχριστου; Μία υπερεξελιγμένη τεχνολογικώς με τα σημερινά δεδομένα υπερμικροσυσκευή. Η οποία πού θα επιτοποθετηθεί; Είναι φρικτόν αλλά θα το αποκαλύψουμε! Η Υπερμικροσυσκευή της Ασελγείας θα επιτυπωθεί ως χάραγμα ούτε στο δέρμα της δεξιάς χειρός ούτε στο δέρμα του μετώπου διότι ευκόλως θα το αφαιρούσες ειδικώς στο χέρι έστω αποκόβωντας το. Η επιτύπωση θα γίνει βαθειά μέσα στα χρωματοσώματα και τα γονίδια ως επιπρόσθετον κοινούν συγχρωματόσωμα και συγγονίδιων όλων των όντων και δη των ανθρώπων επί της ουσίας. Τουτέστιν, η υπερμικροσυσκευή θ’ αποθαίνει με τον θάνατον του κατέχοντα αυτήν ως χρωματόσωμα και γονίδιον τεχνητής φύσεως. Δηλαδή δεν θα μπορείς να την αποποιηθείς και ως εκ τούτου μήδε τας ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ!!!!

Δ) Τι θα κάνει και σε τι θα χρησιμεύει η Υπερμικροσυσκευή της Ασέλγειας; Ως δελτίον ταυτότητος, ποινικόν δελτίον, δελτίον κατοχής περιουσιών, χρημάτων, ιδρυμάτων κ.α., δελτίον ερώτων αφού θα καταγράφεται στα αρχεία της με ποίους συνουσιάστηκε το έκαστον άτομον, πότε, πως και διάφορα άλλα με τρόπον σύλληψης εικόνων και όλες αυτές οι πληροφορίες θα είναι κοινές στα Αρχεία της Παγκόσμιας Αστυνομίας και της Παγκόσμιας Αντίχριστης Επιτροπής και ιδίου του Αντίχριστου. Ενώ αυτός θα μπορεί να ενώνεται με του καθενός την υπερμικροσυσκευή νοιώθωντας τι κάνει, σκέπτεται, πονεί και άλλα και παράλληλα μεταδίδοντας του εντολές, συναισθήματα, λογικές, παραλογές και άλλα ασυνειδήτως εν κεφάλω όπως και οι υπεύθυνοι διαχείρισης των εξαποκτηνομέων ανθρώπων. Εάν έρθεις σ’ επαφή με κάποιον θα καταγράφεται η επαφή όπως δύο οχήματα που συγκρούονται σ’ έναν ηλεκτρονικόν χάρτην. Εάν σκοτώσεις, κλέψεις, δώσεις, πάρεις, όλα θα φαίνονται. Χρήμα δεν θα υπάρχει εκτός από το δελτίον χρήματος, ώστε ό,τι κερδίζεις να εμβάζεται εκεί μέσα. Ό,τι πληρώνεις θ’ αφαιρείται. Εάν ευνοείσαι θα καταγράφεται εκ του τίποτε μεγαλύτερον χρηματικόν ποσόν ήτοι δικαιώματα επί της ύλης στο δελτίον εντός της υπερμικροσυσκευής. Εάν καταδιώκεσαι θα διαγράφεται το ποσόν χρήματος σου ή ακόμη θα γίνεται εικονική ληστεία ή ψευδαληθινή με το πρόσωπον σου ως του ληστή για να καταλήξεις στην φυλακή. Ο μέγας προφήτης του Έθνους άγιος Πατροκοσμάς ο Αιτωλός είπε πως και στο κέρατο του βου να μπεις θα βάλεις το σημάδι θα σ’ εύρουν. Τίποτε δεν θα είναι κρυφόν, ούτε το συναίσθημα σου, κατά διαστήματα ή υπό προϋποθέσεις η υπερμικροσυσκευή θα ενώνεται σε Η/Υ ή τους ΑΥΤΟ Η/Υ  έκαστος και θα  νοιώθει πως νοιώθεις σε ο,τιδήποτε κάνεις, από συνουσία έως λύπη για το χαμένο αγαπημένο πρόσωπο. Οι σκέψεις σου θα γράφονται στον ΜΙΚΡΟ Η/Υ ή μέσα στον ΑΥΤΟ Η/Υ. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑ ΙΣΟΠΕΔΩΘΕΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΝ.

Ε) Καταλαβαίνουμε ότι η ΘΕΛΗΣΗ μας θα καταργηθεί από μία ΔΥΝΑΜΗ που θα τοποθετήσουμε και θα αφήσουμε να μας εξουσιάζει εκθρονίζοντας την ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ από τον θρόνον της και βάζοντας στην θέση της έναν καλώδιον με την ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Η επίτευξη αυτή επιφέρεται καθημερινώς σταδιακώς αφού καταργούν τα δικαιώματα μας, την Δημοκρατία, την Αξιοκρατία, τον Σεβασμόν στα Έθνη και τις Θρησκείες με τις ιδιαιτερότητες τους ανά τόπους επιφέροντας σύγχυση και κατάργηση μέσα από την σύγκρουση της μίας θρησκείας με την άλλη και του ενός έθνους με το άλλον συνεχώς χιλιάδες έτη οι Ελευθεροτέκτονες με διάφορες ανά καιρούς ονομασίες. Το κούρεμα καταθέσεων δηλαδή η κατάργηση χρήματος από την σκυταλοδρομία Χριστόφια/Αναστασιάδη έγινε αριστοτεχνικώς αλλά όλοι αφέθηκαν στους «ηγετίσκους» τους επειδή είναι αρχηγοί των κομμάτων (θρησκειών) τους. Τα ίδια έγιναν για δεκαετίες στην Ελλάδα με την σύζευξη ΠΑΣΟΚ/ΝΔ και τα λοιπά παλαιά και σύγχρονα προδοτικά αντίχριστα κόμματα όπως και στην Κύπρο. Αφού ο Κυπραίος δέχθηκε ως ηλίθιος την κατάργηση του χρήματος του ενώ αν αυτά τα χρήματα κατάσχοντο για την αγορά όπλων θα έκανε επανάσταση αντίστασης για να μην έχει περίπτωση να σωθεί χαχαχαχαχα, γιατί να μην δεχθεί σταδιακώς την ΥΠΕΡΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΕΛΓΕΙΑΣ;;;; ΕΔΩ ΣΕ ΘΕΛΩ ΕΞΥΠΝΑΚΙΑ!!!! Η κατάργηση χρήματος είναι έναν είδος ατιμήσεως δηλαδή κερατώματος και οι πλείστοι το δέχθηκαν, άλλωστε η σύγχρονη εξέλιξη προς την ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ και όχι προς την ΗΘΙΚΟΤΗΤΑ αφού πριν από δεκαετίες τιμή ήταν η γυνή να ήταν παρθένα ενώ σήμερα μεταχειρισμένη ακόμη και αν σου πέσει το λαχείον να είναι κορασιά. ΟΛΟΙ ΘΑ ΑΦΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΨΕΥΔΟΣΩΤΗΡ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ!!!! ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟ ΑΡΧΙΚΕΡΑΤΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΣΕ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΖΟΜΠΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΜΑΣΣΩΝΙΑΣ, ΑΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ Η ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΔΗΛΑΔΗ ΟΧΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ!!!!

Η) Η Τεχνολογία θα καταφέρει αντί να κάνει ρομπότ, ζόμπυ, ανθρωποειδή με πολλά χρήματα και ατέλειες μηχανικές και συναισθηματικές εκ του μηδενός από μέταλλα, σύρματα και πλαστικά, να μεταμορφώνει τον άνθρωπον σε άβουλον ζώον δηλαδή να μην έχει ούτε καν την βούληση του ζώου και του φυτού, άψογα ανθρωποειδοζομπυρομπότς!!!! Κάτι τις το οποίον θα είναι ευκολότατον και δίχως πολύ κόπον, μόχθον, επένδυση και χρονοτριβή, άλλωστε όλοι μας θαυμάζουμε τους επιχειρηματίες και δη της γοητευτικής εγκληματικής μυστηριακής υφής, θα φάτε τις τέχνες τους!!!! Η Υπερμικροσυκευή της Ασελγείας θα είναι όπως την αλλαγή ελαίου στην μηχανή αυτοκινήτου, αλλαγή αίματος στις φλέβες/αρτηρίες, την αλλαφή νεφρού, καρδίας, ομματών, ήπατος κ.α.. Μόνον όπου εδώ θ’ αλλάσσεις την θέληση σου δηλαδή θα της καταργείς ανιπεστρεπτί αφού θα την καίουν και αν δεν σου βάλουν την υπερμικροσυσκευή ως αντικατάσταση θα είναι όπως να κάψουν την καρδία σου και να μην έχεις άλλη επιλογή από το να δεχθείς μία άλλη έστω και του βρυκόλακα για να επθιζήσεις!!!! Εάν δεν σου βάλουν την υπερμικροσυσκευή μετά την κατάργηση της θέλησης θα είσαι όπως έναν ημίξηρον φυτόν και εντός ολίγου θ’ αποθαίνεις ή θα ζεις σε πλήρη αφασία, τουτέστιν ουκ έσται μετεπιστροφή. 

Θ) ΤΙ ΑΓΑΘΟΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΥΠΕΡΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΗ; Αναλόγως του χειριστού, όπως ο χειριστής του πλοίου, του αεριπλάνου, του οικονομικού διαχειριστού και προπάντος του ιατρού. Η πρόθεση θα κάνει την υπερμικροσυσκευή αγαθή ή κακή. Όμως εάν ο Θεός μας ήθελε άβουλους θα την επιτοποθετούσε εξ αρχής ως φύση ήτοι θα μας έκανε άβουλους και όχι ελεύθερους, τουτέστιν ακόμη και αν η υπερμικροσυσκευή σε κάνει να πράττεις τα μεγαλύτερα αγαθοεργήματα, να είσαι φιλάνθρωπος, φιλόζωος, να θυσιάζεσαι για τους άλλους και άλλα πολλά και διάφορα ενάρετα δεν θα έχουν σημασία διότι δεν θα τα κάνεις με την θέληση/βούληση σου αλλά μέσω τηλεχειριστηρίου και ειδικού μηνύματος προγραμματισμού και επιτακτικής επιταγής πολύ περισσότερον εξ όσου σου κάνουν συνχά πυκνά τα ναρκωτικά, τα οινοπνευματώδη ποτά, κάποιες ιδελογίες κ.α.. Ήρωας και άγιος διά τηλεχειριστηρίου δεν γίνεται, δεν μετράει, είναι προεξαπάτηση!!!! Είναι ως να μην ζεις, και καλύτερα να παραμείνεις φυτόζωος ώστε να χρεωθείς μόνον τας αμαρτίας του παρελθόντος και να μην καταργήσεις και τα καλά όπου έκανες!!!! ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΚΑΚΟΝ, ΚΑΛΟΝ, ΟΥΔΕΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ, ΝΑ ΣΚΕΠΤΕΙΣ, ΝΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΙΣ, Ν’ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ.  ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ ΩΣ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΛΕΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ. Ως εκ τούτου, δεχόμενος να πετάξεις στον κάλαθον των αχρήστων την θέληση σου και να την αντικαταστήσεις με την υπερμικροσυσκευή μόνον κακά και κακότερα μπορείς να περιμένεις εκ τούδε και εις το εξής. 

Ι) Διατί δεν θα μπορείς να σωθείς από τα κακά της Υπερμικροσυσκευής της Ανομίας άμα την δεχθείς και μετά αφού θα είσαι άβουλος και σκλάβος; Επειδή απλούστατα θα δεχθείς να διευθύνει τον εαυτόν σου και να καταργήσει την θέληση σου κάποιος αρχιπολιτικός με την θέληση σου!!!! Θα προτιμήσεις να πωλήσεις την τιμήν σου, την θέληση σου, την ψυχήν σου, την ζωήν σου για να συνεχίσεις να ζεις αντί να παλέψεις και να θυσιαστείς ΔΙΑ ΑΥΤΕΣ!!!! ΟΤΑΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΠΩΛΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΤΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΕΙΤΕ ΕΙΣΑΙ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ ΜΕΤΑ ΑΛΛΑ ΩΣ ΨΕΥΔΟΜΑΓΚΑΣ ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΙΚΑ Ν’ ΑΠΟΔΕΚΤΕΙΣ ΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΟΥ!!!! 

Κ) Επειδή κατά βούληση θα δεχθείς την Υπερσυσκευή της Ανομίας ως Παραθέληση σου ό,τι κάνεις μετά θα το χρεώνεσαι αφού έδωσες το πράσινον φως για να σε διατάσσουν ως εκπαιδευμένο σκύλο, ενώ εάν είναι καλόν αυτόν που θα έκανες επειδή δεν ήταν συνειδητόν δεν θα το παίρνεις ως μισθόν στον Παράδεισον. Το ν’αφήνεσαι σε κάποιον άλλον να σε κυβερνάει πλήρως σημαίνει δεν ενδιαφέρεσαι αν κάνεις ή δεν κάνεις το κακόν. τουτέστιν αποδέχεσαι την διάπραξη του εγκλήματος και θα αμοιφθείς δεόντως περί τούτου.

Λ) Όπως στέλλεις έναν μήνυμα από την Παταγωνία στον Βόρειο Πόλο έτσι θα σου στέλλονται καθημερινώς οι εντολές για τις εγκληματικές, αιμομεικτικές, ανόμαλες, εξαπατητικές, τρελλές και άλλες υπέρκακες πράξεις που θα κάνεις όπως κάνει ο εγκληματίας του δρόμου στα παίγνια των Η/Υ. Η σβύση της υπερμικροσυσκευής θα συνεπάγεται και την σβύση της ζωής του ελεγχόμενου εξ αυτής. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορείτε να διαφωνείσετε με την Αντίχριστη Αρχή, ίσως να μπορεί να σας μακροβιώσει! Και επειδή το να αυτοπαραδίνεσαι και να παραδίνεις τα κλειδιά της ζωής και της ψυχής σου σε κάποιον έχει συνέπειες και δεν εγνοιάζεσαι πού θα σε πάρει αλλά τουναντίον τον εμπιστεύεσαι ό,τι φυτέψεις θα θερίσεις. Όταν δώσεις το τιμόνι της ζωής σου στον Διάβολον επειδή τον πίστεψες για θεόν τι παράπονα να έχεις που σ’ έριξε από τον κρημνόν; Θα σου στέλλονται χιλιάδες μηνύματα εξυβρίσεως Του Αγίου Πνεύματος καθημερινώς και ως άβουλος 32ου βαθμού ανόητος και άνευ θελήσεως μετά την αποτέφρωση της θελήσεως σου θα τα επιδέχεσαι, επαυξάνεις και «διασκεδάζεις» και δεν θα έχεις καν συνείδηση για να εξομολγηθείς ή να κλάψεις και να μετανοήσεις ή έστω αδέξια, φοβισμένα, δειλά και ειλικρινά να δοκιμάσεις. Διά τούτου λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Μέγας Προφήτης ο Ευαγγελιστής ότι όποιος βάλει το χάραγμα = χάραξη επιπρόσθετου τεχνητού χρωματοσώματος/γονιδίου δεν θα μπορεί να σωθεί επειδή έγινε εν βαπτίσει του Διαβόλου ευθύς αμέσως και αμετάκλητως. Έτι δε, όποιος γαρ φανεί τόσον αφελής, προσωπειδωλολάτρης, συμφεροντολόγος, φιλόκακος, αδιάφορος και άπιστος επιτοποθετώντας την υπερμικροσυσκευής αποτέφρωσης της θελήσεως και πλήρους ελέγχου από τον Αρχιπολιτικόν του και δη ως μεσσία του Διαβόλου τότε ήδη παρέδωσε την ζωήν του άβουλα στην Κόλλαση άνευ αγώνα και βλάσφημα αφού ήδη πίστεψε ότι η ψυχή δεν έχει τόση αξία όση η επίγεια «επιτυχία» ή δεν υπάρχει καν ως εκ τούτου τετέλεσθαι.  Ο Θεός θα επιτρέψει αυτήν την δοκιμασία επειδή θα βλέπει πως ήδη οι άνθρωποι για αιώνες έχουν την προδιάθεση επιπαραδόσεως τους εις τον Διάβολον και επειδή τους έδωσε την ελευθερία και σ’ αυτούς και τα πνεύματα θα τους αφήσει ν’ αλληλοδοκιμαστούν. ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΓΩΝΑΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ!!!!!
πηγή ΚΟΜΠΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου