Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

ΥΠΕΡΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ, Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΡΧΙΣΕ!
Δύο τινά συμβαίνουν διά να καλεστούν εις το στράτευμα οι Υπερορθόδοξοι Εβραίοι και αμφότερα είναι σοβαρά και δείχνουν την ίδια έκβαση των πραγμάτων.

Η ειρήνη πνέει τα λοίσθια.


Το κάλεσμα των υπερραββίνων εις το στράτευμα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου διά τα αναμενώμενα ανερχόμενα προσχεδιασμένα εκ των Σιωνιστών παγκόσμια πολεμικά τεκταινόμενα.

Η ψήφιση των Υπερορθόδοξων εις τον Στρατόν είτε είναι ειλικρινής αφού θα χρειαστούν να υποστηρίξουν το κράτος τους, είτε πάλαι είναι πρόφαση ώστε να ξενητευτούν μαζικά όπως οι ίδιοι απείλησαν, ώστε να διασφαλισθεί η ζωή τους, καθότι θεωρούνται και είναι οι σοφοί του Ισραήλ, αι δεξαμεναί σκέψης, όχι όπως εμείς που είχαμε τις φιλοσοφικές σχολές και τις κλείσαμε ανοίγοντας μάνδρες κόμματα και να τα αποτελέσματα!!!!

Επίσης επειδή η υφήλιος υποψιάζεται και πείθεται διαρκώς διά την υπαιτιότητα των Σιωνιστών διά τα παγκόσμια τεκταινόμενα δυστυχίας, πιθανόν να είναι και κόλπον ώστε να πεισθεί η ανθρωπότητα πως διακατέχεται από σοβαρά προβλήματα και διχόνοιες και το Ισραήλ.

Εκτός και αν οι Σατανισταί Σιωνισταί θεωρούν και την εβραϊκή θρησκεία εχθρόν της αλήθειας και δη τη βαθειά μελέτη ήτις οδηγεί εις την αγάπη Του Θεού, δεδομένου ότι ο προσφάτως θανών αγαπητότερος ραββίνος των Ιουδαίων άφησε μήνυμα ν' ανοικτεί έναν έτος μετά επιστολή ήτις άφησε και η οποία έγραφε πως ΜΕΣΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου