Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

1204 = 2014


1204 = 2014
Η αριθμολογία και αριθμοσοφία των προγόνων μας δηλοί ότι αριθμοί ή λέξεις με ίδια αριθμιτικά ή λεκτικά γράμματα έχουν την ίδια υποκυριολεκτική σημασία. Επί παραδείγματι, ΠΑΤΡΗΣ = ΣΠΑΡΤΗ αναγραμματιστί.
ΚΑΙ
1204 = 2014 αναγραμματιστί και αντιστροφοαναγνωστί = 4021 και 4102.
2014-1204 = 810 (επίσης 4102-4021= 81 = 9) = 9 = ο τέλειος αριθμός ο ολοκληρομένος ή Αριθμός Του Θεού ήτοι εννέα = εν+νέα = εν+νέον = εν ανανεώσει! Θα γίνει ή αρχίσει ανανέωσις εφέτος;
Μία προφητεία του Μέγιστου της Ορθοδοξίας Προφήτου, Αγίου Κοσμά του Αιτωλού λέγει χαρακτηριστικώς: "Θα είναι όγδοος αιών όταν θα γίνουν αυτά....". Δηλαδή οκτώ αιώνες μετά την πρώτη και ουσιαστική άλωση της Βυζαντινής Ορθοδοξίας των Ελλήνων. Ήτοι από το 1204 εν καιρώ 2014 και συν αυτού έτη μ.Χ..
Εις τους αριθμούς 1204 και 2014 παρατηρούμε ευστάθεια του αριθμού 4 και αναριθμιστική ανάθεση των αριθμών 0,1 και 2. 
 Προσέξετε κάποιες άλλες μαθηματικές συμπτώσεις.

1204-810 =394 μ.Χ., έτος όπου με διάταγμα του αυτοκράτωρος Θεοδοσίου Α΄ η λειτουργία του παγανιστικού διά τον ίδιον ενώ δι' άλλους σύγχρονους όχι, Μαντείου των Δελφών έκλεισε οριστικά. Οι Ρωμαίοι παρέμειναν κάτοχοι της Ιθάκης μέχρι το 394 μ.Χ. ενώ κατά σύμπτωση σημαντική στιγμή διά την Ιθάκη και το έτος 1204 μ.Χ. όταν κατακτήθηκε από τους Ορσινέων.

Θεωρείται από τους ιστορικούς ότι ο κόσμος έγινε χριστιανικός εν έτει 312-394 μ.Χ.. Εν έτει 312 ο Μέγας Κωνσνταντίνος είδε το όραμα: " εν τούτω νίκα" ενώ το 394 απαγορεύτηκε η πολυθεϊστική θρησκεία από το Μαντείον των Δελφών και έγινε έδρα επισκοπής. Το Μαντείον το Δελφόν συνειδητώς ή ασυνείδητως αφέθηκε με τρεις στύλους συμβολίζονταν Την Αγίαν Τριάδαν!!!!

Από το 312 έως το 394 έχουμε 82 έτη και σχεδόν τριανταέναν αναλόγως δε και του μηνός 81 έτη όπως και αναλόγως των μηνών μεταξύ των προαναφερόμενων άλλων ημερομηνιών όπου η διαίρεση τους  έχει αποτέλεσμα 81. 

Έχουμε 81 ή 82 έτη από το 312 έως το 394 και 810 έτη έως το 1204 και άλλα 810 έως το 2014, ήτοι 810Χ2=1620+81 (ή 82) = 1701 (1702) αν όλα τούτα προλέγουν κάτι σημαντικόν διά τους μυημένους αριθμολόγους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
 
 
 
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου