Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Συγκλονιστική πρόρρηση Αγίου Αγαθάγγελου για τα γεγονότα στην Κριμαία πριν 8 αιώνες! ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ!!!!
Οι προρρήσεις και η θρησκευτικοί θρύλοι γύρω από τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα κυριαρχούν την επαύριο των γεγονότων αυτών, ενώ γενικά έντονη είναι η ανάμιξη "θεϊκών" στοιχείων στα εγκόσμια όταν συμβαίνουν καταστάσεις όπως αυτές που βιώνουμε στην Κριμαία. 
Ήδη είδαμε ότι πολλές Άγιες εικόνες στην Ουκρανία και την Ρωσία έχουν δακρύσει, ενώ μια πρόρρηση για την τύχη της Κριμαίας του Αγίου Αγαθάγγελου δείχνει ότι επιβεβαιώνεται στις μέρες μας, μετά από 8 αιώνες!
Ας δούμε το ακριβές κείμενο της σχετικής πρόρησης:
«Ήκουσα φωνή υπό της Άρκτου (ρωσική αρκούδα, άρκτος στα αρχαία σημαίνει αρκιύδα) ερχομένης, λεγούσης ούτω: Ρωσία, ξύπνησεν γε ουν εκ του ύπνου (πράγματι έχει ξυπνήσει από τον βαθύ λήθαργο της περιόδου Γέλτσιν και διεκδικεί τα πρωτεία γι ακόμα μια φορά). Προς εσέ ο λόγος του Αγγέλου και εν τη πρωία του ηλίου αμπλησθήσεται ελαίου η λάμπα σου και πρίν ο ήλιος φανή εν τω ανατολικό ζωδίω, συ μεν εκμανής έση.
Ω φίλη, ιδού τα αριστοπολεμικά σου όργανα (σ.σ.: εννοεί όπλα προηγμένης τεχνολογίας), πληρούσι τους αιθέρας μελωδίας (σ.σ.: μιλάει για πολεμικά αεροσκάφη).
Οι πολεμισταί και οι ήρωες σου ψάλλουσι τα νικητήρια, προσκαλούντες σε αναμορφώσαι τον πλανήτην (ως προστάτιδα της Ορθοδοξίας θα αναμορφώση τιν πλανήτη. Όπως έχει προφητευθεί από τους Αγίους και τους Γέροντες της Ορθοδοξίας θα υπάρξει η Αναλαμπή της Ορθοδοξίας που θα αλλάξει όλον τον πλανήτη, πριν τα τελικά καταραμένα χρόνια του Αντιχρίστου).
Επί τε την χερσόνησον (σ.σ.: χερσόνησος της Κριμαίας) έξεις νίκην και διαβείσα την Ματαιώτιδα λίμνη καταθραύσεις την Ταυρικήν (σ.σ.: πάλι η Κριμαία) και τα πέριξ μέρη των Σκυθών».
Σημειώνουμε ότι η αρχαία Σκυθία είναι η τωρινή Ουκρανία και οι δυτικοί Ουκρανοί είναι απόγονοι των Σκυθών ως μείξη Χαζάρων και Γερμανών.
O "Αγαθάγγελος" είναι ένα χριστιανικό κείμενο που φέρεται ότι γράφτηκε από τον ιερομόναχο Αγαθάγγελο και μετάπειτα Άγιο, το 1279 στη Μεσσήνη της Σικελίας.
Να και τι λέει Ο ΙΔΙΟΣ αυτός ο μυστήριος Αγαθάγγελος για τον εαυτό του: «Εγώ ο Ιερώνυμος Αγαθάγγελος, ομολογητής, Ιερομόναχος της του Μεγάλου Βασιλείου τάξεως, γεννημένος εν Ρόδω της Ροδοννήσου, τω ΟΘ΄ [79ο] έτει της ηλικίας μου, εν ημέρα Κυριακή του Μαρτίου, επονομαζομένη της Ορθοδοξίας, ήτις εστίν η πρώτη της αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής τω ΑΣΟΘ [1279] έτει εν Μεσσήνη της Σικελίας ευρισκόμενος και παρηνωχλημένος πολλάκις υπό πολλών και διαφόρων νυκτερινών οπτασιών, τέλος εις αυτήν την αγίαν Κυριακήν, προς την αυγήν, ήκουσα τινός τρομερωτάτης φωνής εξερχομένης εκ μέρους της Ανατολής, ως από λυπηράς και φρικτής σάλπιγγος θαλασσινής»... 
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΗ ΜΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑ ΕΞΗΣ:
Επί τε την χερσόνησον  έξεις νίκην και διαβείσα την Ματαιώτιδα λίμνη καταθραύσεις την Ταυρικήν και τα πέριξ μέρη των Σκυθών».
Εξήγησις της ανωτέρω προφητείας. Αφού κατακτηθεί η εν λόγω χερσόνησον η στρατιά θα διαβεί την Ματαιωτίδα λίμνη δηλαδή την Μαύρη Θάλασσα και θα καταθραύσει την Ταυρικήν χώραν. Ποία είναι η χώρα με τα σημάδια του ταύρου; Η τουρκία κάνει άσκηση με την επωνυμία Ταύρος, ενώ να σημειώσουμε πρώτη χώρα ήτις ανάδειξε το σύμβολον του ταύρου ήταν η Κρήτη. Εις την Καππαδόκία υπάρχουν σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους τρεις πόλεις με το όνομα Ταύρος και μία απέναντι εις την Κύπρον κατεχόμενη νυν γαρ εν χερσονήσον Καρπασίας. Μήπως εννοεί την χερσόνησον της Καρπασίας ο Ιερώνυμος Αγαθάγγελος; Ούτως ή άλλως, εντούτοις, χώρα των Ταύρων ήταν η Καππαδοκία και γενικότερα η Μικρά Ασσία. Εις την δε Καππαδοκία τιμείτο ο ταύρος εις τα έθιμα χορού και άλλου μέχρι την Μικρασσιατική Καταστροφή και οι γυναίκες χόρευαν φορώντας πρόσθετα κέρατα ταύρου ως επικάλεση γονιμότητας, το έθιμον κατάγεται από την εποχήν του Μινόταυρου όπου επηρέασε και τους Ιουδαίους που λάτρευαν αποχωρήσει του Μωυσέως επί όροις τον λάγνον ταύρον. Καταλάβουμε τούδε ότι η καταπληκτική αυτή προφητεία αναφέρεται εις την εισβολή της Ρωσσίας από την Ματαιωτίδα/Μαύρη Θάλασσα εις την Μικρασσία εφ' όπλοις πλοίων. Πιο απομακρυσμένον σενάριον η Ματαιωτίδα να είναι η Κασπία/Υρκανία Θάλαττα ή κάποια λίμνη πλησίον κάποιας περιοχής με το προσωνύμιον Χερσόνησον εν Ελλάδι ή αλλαχού.
 Προς εσέ ο λόγος του Αγγέλου και εν τη πρωία του ηλίου αμπλησθήσεται ελαίου η λάμπα σου και πρίν ο ήλιος φανή εν τω ανατολικό ζωδίω, συ μεν εκμανής έση.
Η προφητεία ταύτη προφανεστάτως αναφέρεται σε χρονικόν πλαίσιον αφού αναφέρει ζώδιον και την περιοχήν του. Αν κοιτάξουμε τον ζωδιακόν κύκλον θα καταλάβουμε ποίον είναι το ανατολικότερον ζώδιον και ότι κάποια χώρα, πιθανώς η Ρωσσία συνδέεται μαζί του ή έχει το αυτόν ζώδιον επ' ιδρύσεως της και βάσει κλιματικού συνδοιασμού. Ίσως χρειάζεται η γνώση αστρολόγου αλλά είναι πασιφανές. Η λάμπα θα είναι γεμάτη/αμπλησθήσεται με έλαιον, δηλαδή πολεμικά εφόδια, όρεξη και σχεδιασμόν και πριν φέξει ο ήλιος θα γίνει η σφόδρα αιφνιδιαστική και απρόσμενη εισβολή.
 Αγαθάγγελος, ομολογητής, Ιερομόναχος της του Μεγάλου Βασιλείου τάξεως, γεννημένος εν Ρόδω της Ροδοννήσου, τω ΟΘ΄ [79ο] έτει της ηλικίας μου, εν ημέρα Κυριακή του Μαρτίου, επονομαζομένη της Ορθοδοξίας, ήτις εστίν η πρώτη της αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής τω ΑΣΟΘ [1279] έτει εν Μεσσήνη της Σικελίας ευρισκόμενος και παρηνωχλημένος πολλάκις υπό πολλών και διαφόρων νυκτερινών οπτασιών, τέλος εις αυτήν την αγίαν Κυριακήν, προς την αυγήν, ήκουσα τινός τρομερωτάτης φωνής εξερχομένης εκ μέρους της Ανατολής, ως από λυπηράς και φρικτής σάλπιγγος θαλασσινής»... 

Από το έσχατον σκέλος της ανωτέρω ρήσις του αγίου εκλαμβάνεται το συμπέρασμα ότι η μεγάλη σφαγή και επίθεση θα γίνει εκ θαλάττης, εξού και ..."λυπηράς και φρικτής σάλπιγγος θαλασσινής".... Επίσης υπαινίσσεται η μαθηματική πρόνοια ότι όλα τούτα πιθανόν να λάβουν αρχής χώραν εν καιρώ Τεσσαρακοστής.... Ενώ η αναφορά εις την Ρόδον δεν είναι τυχαία, ίσως κατακτηθεί η Ρόδος εκ Τούρκων προσωρινώς ή απ' εκεί γίνει απόβαση των Ρώσσων εις την Μικρασσία και σφόδρες μάχες και εκτοξεύσεις....
Η ΑΙΤΙΑ ΟΠΟΥ ΔΑΚΡΥΖΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΝΑ ΑΛΛΗΛΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΧΘΡΕΣ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΒΡΑΧΙΩΝΑ, ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ.

Η ΛΕΞΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΑΚΡΑ = ΑΚΡΑΝΙΑ = ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ = ΑΚΡΑΝΑΥΣ!!!! ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΝΟΥ/ΕΥ ΝΟΥ;;;;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου