Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

Ρατσιστική διάκριση εναντίον τών καθαρόαιμων λαών, ειδών, θρησκειών, φυλών


 


Ρατσιστική διάκριση εναντίον τών καθαρόαιμων λαών, ειδών, θρησκειών, φυλών
.
Υπάρχει  μία (υπομία όπως υπόκοσμος καί πανυπόκοσμος σέ βαθμίδες) οργάνωσις μέ χιλιάδες παρακλάδια, περιττόν νά ονοματίσω κάποια από τά προσωνύμια τής καί η οποία ελέγεται από συγκεκριμμένον λαόν, περιττόν νά ονοματίσω τό προσωνύμιον τού, που θέλουν νά νοθεύσουν ό,τι δή ποτέ καθαρόαιμον, από τά αγγούρια έως τίς αίγες καί τούς ανθρώπους ινά παραμείνουσι οί ίδιοι καί μόνον οί ίδιοι ανόθευτοι, όσον ανόθευτοι είναι δήθεν ιδίοις. Μάς θέλουν όλους μεταλλαγμένους καί κλωνοποιημένους ήτοι πολυκλωνοποιημένους διαφόρων ειδών, νά είσαι δηλαδή είς τό μέλλον τής κλωνοποίησης μία μορφή από διάφορα κτήνη καί φυτά αλλά νά μήν είσαι τό καθ’ εικόναν καί κατ’ ομοίωσιν όπως σέ έκαμε η εξέλιξη τής φύσης είτε είσαι σόγια είτε είσαι Έλληνας, είτε είσαι βούς είτε είσαι θρησκεία! Δηλαδή παγκλωνοποίηση, παθθρησκεία, παγγονιδιονοθεία κ.ο.κ.., δηλαδή νά μήν μείνει η ράτσα/φυλή ράτσα αλλά νά γίνει χαλασμός κόσμου διά παρά φύσιν ή δαιμονοφύσιν ή ανομαλοφύσιν διαστροφή πανυβριδική (από τό πάν+ύβρις = βλασφημία τής θείας θελήσεως). Μέ τοιαύτες λέξεις δύναται νά σάς ωμιλήσει μόνον η καθαρή αρχική ράτσα τής Γλώσσης ήτοι η Ελληνική!
.
Περαιτέρω υπάρχουσι σύγχρονοι λαοί που έχουν αυτήν τήν νοοτροπία ψεύδους, αυταπάτης καί πολιτικής ιδιοτέλειας, όπου παρότι είναι πρόσφατοι παρουσιάζουν τούς εαυτούς τούς αρχαίους καί πρωτογενείς λαούς, όπως οί Τούρκοι, οί Αλβανοί, οί Σκοπιανοί καί άλλοι γείτονες καί μή. Πολλοί απ’ αυτούς όπου ονομάτισα καί δέν ονομάτισα κατάγωνται από τούς Έλληνες αλλά λόγω Ιστορίας, παραφθοράς τής Ελληνικής Γλώσσας, αλλοίωση εθίμων, αιρέσεων καί θρησκειών αυτοπροσδιορίστηκαν μέσω ψευδαισθήσεων, φανατισμών, παραπλανήσεων καί αποπλανήσεων, αυτοπαραπλανήσεων καί αυτοαποπλανήσεων ώς άλλοι καινούργοι υβριδικοί λαοί που είναι ώς ψευδοπρωτογενείς λές καί η Ιστορία άρχισε τούς έσχατους αιώνες, ενώ αυτοί ειδικά όσοι είναι εξελιγμένοι εντός χρήματος, κυρίως είς τήν Δυτική Ευρώπη, κάνουν ό,τι περνάει από τό χέρι τούς νά κρύψουν ότι οί Έλληνες είναι εδώ όταν δέν υπήρχαν άλλοι, εκατομμύρια έτη μέ αποδείξεις τής ανθρωπολογίας καί τής προϊστορίας ήτοι καί υπερπροϊστορίας από έγγραφον λόγον καί επιστημονικά τεκμήρια.
.
Λοιπόν, αυτή η οργάνωσις αυτού τού λαού μάς λέγει ότι δέν δέχεται νά νοθευτεί είναι ρατσιστικόν. «Τά δικά μάς τού γειτόνου μάς» λέγει μία ελληνοκυπριακή παροιμία. Ο ρατσισμός τούς είναι ότι θέλουν νά νοθεύσουν τά πάντα καί θεωρούν ότι είναι ρατσιστής όστις δέν θέλει νά νοθευτεί καί επανανοθευτεί ούτως ώστε νά έχει γονίδια απ’ όλες τίς ράτσες πλήν τίς ιδικής τούς. Καί ενώ οί ίδιοι κάνουν τά πάντα διά νά μήν νοθεύεται ή δήθεν μή ανόθευτη ράτσα τούς παρότι νοθεύτηκε κατ’ επανάληψη διά μέσω τών αιώνων.
Τήν παννοθεία καί πολυνοθεία καλούν πολυπολιτισμικότητα καί από αυτήν αρχίζουν χιλιάδες ανόμαλα, φασιστικά δικτατορικά παρακλάδια που πολεμούν ώς φασίστες όσους θέλουν νά παραμείνουν καθαρόαιμοι σ’ αίματα, παραδόσεις, θρησκείες κ.α. όσον καθαρόαιμα είναι καί αυτά, αλλά εντούτοις, θέλουν νά εξεκληρίσουν κάθε ιερόν ή ευπρεπές πρωτογενές, δευτερογενές, τριτογενές έθιμον επειδή σκοπός τούς είναι νά εγκαθιδρύσουν πρός τιμήν τού αναθεματισμένου βασιλέα τούς τήν Ανομία ώς Νόμον καί νά διώξουν τόν Νόμον τόν Άκτιστον ώς Ανομία, αυτόν είναι οπού καλείται ό Άνθρωπος νά πολεμήσει, αντέξει, επαναστήσει καί επαναθεμελιώσει εντός έκαστης ψυχής, καρδίας, νοίας, εγγράφου, νόμου, Τήν Αλήθεια ή/καί έστω όσην εί δυνατόν περισσότερην Αληθεία η οποία δέν είναι άλλη από τήν απτή κοπτερή άμωμη παγκαθάρια Άκτιστη Ηθική Τού Παράκλητου Αγίου Πνεύματος.
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου