Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΤΙΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ! ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ, ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ

ΤΙΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ! ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ, ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ.
.
Τα πρωταρχικά ερωτήματα είναι δύο! α) είναι δυνατή παρά Θεού η μετενσάρκωση και η μετεμψύχωση; Δηλαδή, ω παίδες Ελλήνων, άμα θέλει ο Θεός δύναται να μετεμψυχώσει και μετενσαρκώσει; α) Επιτρέπει και διδάσκει την ύπαρξη της μετενσάρκωσης και της μετεμψύχωσης ο Θεός; 
.
). O Άγιος Iωάννης ο Xρυσόστομος απευθυνόμενος σε κάποιους «φιλοσόφους» λέει: «Eάν η ψυχή μας είναι “της ουσίας του Θεού”, όπως υποστηρίζετε, η δε μετενσάρκωση της ψυχής καταλήγει σε νεροκολόκυθα, πεπόνια και κρεμμύδια, τότε η ουσία του Θεού θα είναι στα ξυλάγγουρα!» (Eις Πραξ., ομοίως 2,5, σελ. 60, 32).
.
Σέβομαι και τιμώ τον Άγιον Χρυσόστομον αλλά όπως είπε και ο Χριστός ουδείς αναμάρτητος, και αυτόν σημαίνει και ουδείς αλάνθαστος, ουδείς μη αιρετικός, ουδείς αυτοδύναμος, εξού και εν τέλει κρίνει ο Θεός αν θα σωθούμε, όσον ενάρετον βίον και αν έχουμεν δεν αρκεί και δυνόμαστε ν’ αυτοσωθούμε. Επίσης εκείνον όπου σώζει έναν άγιον δεν είναι η οπωσδήποτε πανορθότητα των λόγων του, αλλά ο καλοπροαίρετος λόγος του. Δηλαδή εκείνος που λέγει την αλήθεια εκ του πονηρού σφάλλει και εκείνος όπου λανθάνεται εις τον λόγον του ένεκα αθωότητος, αγαθότητος, αγάπης προς Τον Θεόν και τον άνθρωπον ή επειδή είναι σαλός εν Χριστώ σώζεται. Να διατί πολλές ρήσεις αγίων διαφέρων ή φαίνοντε και αντιφατικές, αλλά όλοι τους εισίν άγιοι. Εξ’ άλλου αν ο κάθ’ άγιος τα γνώριζε όλα τότε θα έπρεπε όλες αι σπουδές να διδάσκοντε από τους αγίους. Δεν είναι ωσαύτως όπου λειτουργούν τα πράγματα. Ο Θεός κρίνει την ΠΡΟΘΕΣΗ σου και όχι τι λέγεις! Αν λέγεις τα σωστότερα λόγια με υστερόβουλη κακή πρόθεση, κοκολογείς, και αν λέγεις σαλευμένα λόγια επειδή σαλεύτηκες μέσα από την πίστην αγαθολογείς! Κοντός ψαλμός ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ!
.
Λοιπόν, καλοπροαίρετα και αγαθοπρουθετικά πιστεύω, ο Θεός να με κρίνει και όχι θνητός, μήπως και κολλαστεί ο αδελφός, σε όσα λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος ο Θεολόγος, συμπληρώνω όπως έκαμε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όχι πως είμαι άξιος ούτε καν να θυμάμαι και αναφέρω το όνομα Του ο παναμαρτωλός, τα εξής: «Ο Θεός είναι πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών» και ως εκ τούτου προϋπάρχει εις έκαστον των δημιουργημάτων Του συμπεριλαμβανομένων των γουρουνιών, των ξυλάγγουρων, νεροκολοκύθων κ.τλ.. Ο Θεός είναι σε κάθε απειροελάχιστη σύσσταση ύλης και αϋλίας ΕΚΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ακόμη και εντός των διαβόλων  δεν λείπει εξ’ όπουδήποτε! Όσον αφορά τον άνθρωπον και τον διάβολον ίσως και τα άλλα όντα, όταν εισίν καθαρά, νοιώθουν Τον Θεόν ή και αυτήν την ανεξερεύνητη, ακατανόητη, απρόσιστη εις το βάθος του μυστηρίου της Παρουσία Του Αγίου Πνεύματος, ως χαράν, ευτυχία, ηρεμία, ασφάλεια κ.α., ενώ όταν η ψυχή ή η καρδία εισίν λερωμένες, αυτήν την ίδια Παρουσία Του Αγίου Πνεύματος την νοιώθουν ως κατάρα, δυστυχία, ταλαιπωρία, βάσσανον κ.ο.κ.. Εις τους καθαρούς η Θεία Εκδήλωση είναι θετικοκαταφατική και εις τους μολυσμένους αρνητικοαποχωρητική!!!! Δηλαδή, ο Θεός είναι πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών αλλά με διαφορετικά χρωματομοτίβα ευχαρίστησης, εις οιανδήποτε ψυχή ή καρδία ο Θεός είναι δυσαρεστημένος ή δεν εφαρμόζεται το θέλημα Του, η Αγία Εκδήλωση Του είναι τυραννική και τιμωρρητική διά τον έχοντα την καρδίαν ή την ψυχήν, ακριβώς το αντίστροφον δι’ όποιον ευχαριστεί, ευαρεστεί και ευαγαπάει Τον Τριαδικόν Θεόν, εν γνώσει ή εν αγνοία του ακόμη!
Καταλαβαίνουμε τώρα ότι ένας ακάθαρτος άνθρωπος δεν είναι καλύτερος από έναν ξυλάγγουρον σε αξία! Διότι αν η αξία του ξυλάγγουρου είναι ουδέτερη, η αξία του αμαρτωλού είναι υποβαθμισμένη και του αγίου υπερβαθμισμένη. Τα μαθηματικά είναι όργανον και κύτταρον Τριαδικού Θεού! Έναν ξυλάγγουρον δεν πορεύεται εν Κολλάσει, ένας άνθρωπος πορεύεται. Η αιώνια Κόλλαση, εξυπακούει ότι ο κολλασμένος έχει αξία κατώτερη του ξυλάγγορου, αν όχι τότε διατί τιμωρρείται αιωνίως, ενώ το ξυλάγγουρον απλά παύει να υπάρχει; Ποίος κολλασμένος δεν θα προτιμούσε μετά από ενός λεπτού εμπειρία εις την Κόλλαση να αποθάνει διά παντός παρά να ζήσει αιωνίως εν Κολλάσει; Ουδείς!
.
Δεύτερον, το ξυλάγγουρον δεν ανθρωποκτονεί μαζικά και μοναδικά, ενώ ο άνθρωπος το κάνει, καταστρέφοντας την φύση, άρα τε δεν είναι ίσως εξευτελισμός να είναι ο αμαρτωλός άνθρωπος ξυλάγγουρον, όσον τον ξυλάγγουρον να είναι ένας σεσημασμένος μεγάλου ή μικρού κύρους, μεγάλης ή μικρής εμβέλειας εγκληματίας, απατεώνας, πονηρός πολιτικός, ύπουλος επιχειρηματίας κ.τλ..
.
Τρίτον, η ουσία Του Θεού, αφού έκαμε όλην την Φύσιν και εφυσήθηκε εκ στόματος Του (εξού και το όνομα της φύση = εκ του φυσώ, άρα η Παλαιοδιαθηκική γενεολγία έχει σχέσιν με την ελληνική γλώσσα, και υπάρχουν αποδείξεις, είναι άλλου θέματος όμως) ήταν όλη ιερή και έκαμε τα πάντα ιερά! Και η ουσία Του Θεού είναι όπου είναι και ο Ίδιος, ήτοι πανταχού Παρών και τα πάντα Πλρηρών, άρα τε και εν ξυλαγγουρίω! 
.
Τέταρτον, τα ηλεκτρόνια, πρωτόνια και ουδετερόνια του ξυλάγγουρου, του πεπονιού, του ιχθύος, του πλαστικού, του ανθρώπου κ.ο.κ. είναι τα ίδια παντού, ως προς την ύλην! Πάρακατω σε μετάφραση δεν γνωρίζω αν ισχύει, δεν το έψαξα ακόμη, ο Μέγας Βασίλειος, φέρεται να δέχεται την ύπαρξη ψυχής σε ζώα αλλά όχι την ομοιότητα τους με τους ανθρώπους!
.
Και εγώ ερωτώ, αν μία ανθρώπινη ψυχή εγκλωβιστεί π.χ. σε έναν λέοντα ή ένα γάτον πως θα δύναται να συμπεριφερθεί; Αφού η ψυχή ακολουθεί το σώμα, τον ναόν, αφού το σώμα προηγείται εις την επιβίωση. Δεύτερον, είδαμε και βλέπουμε ανθρώπους αγροίκους και δη βάρβαρους, σκληρότερους και κτηνωδέστατους παντός είδους άγριων θηρίων, εξού και άνθρωποι εισίν όσοι καταλήγουν εν Κολλάσει και όχι κτήνη ή φυτά! Όταν μία κολλασμένη ανθρώπινη ψυχή ενός εγκληματία εισέλθει εντός του γουρουνιού, το γουρούνι είναι όπου προσβάλλεται και όχι το αντίστροφον! Άρα τε ο εξευτελισμός όπου λέγεται από τον Ερμή τον Τρισμέγιστον και διαφόρους Πατέρες της Εκκλησίας, εις το να εισέλθει ανθρώπινη ψυχή σε κρέας/σώμα κτήνους ή φυτού, είναι διά το κτήνος και το φυτόν, αν ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και τιμή τους αν εισέλθει μέσα τους ψυχή καθαρή. Τρίτον, η μετεμψύχωση ως πράξη δεν είναι πολύ διαοφρετική με την εισαγωγή εντός ενός ανθρώπου ή χοίρου ή ροδιάς κ.τλ., δαιμονίων. Τα δαιμόνια εισίν ψυχές, άρα τε, ένας κατεχόμενος από δαιμόνια άνθρωπος, έχει μεν την ψυχήν τους αλλά έχει και άλλες τόσες ψυχές παράσιτα, όσα τα δαιμόνια, τα οποία εξουσιάζουν το σώμα και την ψυχή του ή μόνον το σώμα ή μόνον την ψυχή! Δεν είναι αυτόν μετεμψύχωση ή και συμψύχωση (συν+ψύχη);
.
Τέταρτον, οι Εβραίοι θεώρησαν τον Ιωάννην τον Πρόδρομον ως τον Ηλίαν, άρα τε πίστευαν εις την επιστροφήν τινής ψυχής μέσω επανενσάκρωσης, ήτοι μετενσάρκωσης. Διά να καταλάβετε την μετενσάρκωση αν ισχύει, είναι ως έναν γυμνόν σώμαν (ψυχή) να ενδύεται άλλα φορέματα (σώματα) και η μετεμψύχωση είναι έναν είδος φορέματος κατ’ επανάλειψη μοτίβου εργοστασιακής αντιγραφκής (είδος όντος ή σώματος) να γίνεται φόρεμα διαφόρων ψυχών (γυμνών ψυχοσωμάτων). Κατά διάφορους μελετητές, καλοπροαίρετους και πονηρούς, εις την Παλαιά και Καινή Διαθήκη υπάρχουν πολλοί στίχοι όπου υπαινίσσοντε ή ομολογούν την μετενσάρκωση, ψάξετε αν θέλετε. 
.
Λέγεται ότι οι προφήτες Ηλίας και Ενώχ δεν απόθαναν ποτέ. Ο Ηλίας έζησε τον καιρόν του Εμπεδοκλή, τον 7ον αιώναν π.Χ. και σύμφωνα με την χριστιανική πίστη ζεί όπως και ο Ενώχ ος έζησε παλαιότερα και δεν γνώρισαν βιολογικόν θάνατον, θα τον γνωρίσουν άμα τους θανατώσει ο Αντίχριστος εις τα Ιεροσόλυμα και θα το ιδεί ο κόσμος όλος λέγει η Αποκάλυψη. Εδώ η προφητεία ημιεπαληθεύτηκε, διότι υπάρχουν τα μέσα να ιδεί όλος ο κόσμος τον μελλοντικόν θάνατον τους (τηλεόραση, διαδίκτυον). Εγώ λέγω πως θα υπάρχει και τρίτος όπου θα φονευτεί μαζί τους εις τα Ιεροσόλυμα, αυτός όπου μετεστάθει εις τους Ουρανούς χωρίς να αποθάνει και αφού βάσει Θεού όλοι θα γευτούν τον θάνατον, τότε και αυτός μαζίν τους θα αποθάνει εν μαρτυρίω, και διά να είναι τρείς οι μάρτυρες, όπως πάντοτε ιερός αριθμός το Τρία ένεκα Αγίας Τριάδος. Αναφέρομαι ως τρίτον εις τον Άγιον Ιωάννην τον Θεολόγον ός προφητεύει τον θάνατον τους δύο αλλά όχι και τον ιδικόν του από ταπεινοφροσύνην! Εκτός και αν θα μαρτυρήσει μόνος του, αλλά δεν νομίζω!
.
Και τώρα λέγω το εξής. Αν ο Θεός δύναται να βαστάει τρείς ανθρώπους προφήτες εν ζωεί 2,700 και πλέον έτη, δεν δύναται να κάνει μετενσάρκωση και μετεμψύχωση άμα θέλει; 
.
Διατί να σε κάνει ιχθύν ή κώνωπα ή βοτάνη, διά να νοιώσεις την ταπείνωση της σαγήνης, του ποδοπατήματος και του κοψίματος, τα ίδια δύναται να σου κάνει εν Κολλάσει αιωνίως και δεν δύναται να σου τα κάνει επί γής! Πειο τρελά πράγματα έχουμε ακούσει από τους Ορθόδοξους Αγίους και Μοναχούς περί Κολλάσεως παρά από τους πιστούς της μετενσάρκωσης και της μετεμψύχωσης! Διότι τα πάντα δυνατά παρά Θεού, απλά πράγματα!!!! 
.
Η παντοδυναμία Του Θεού δεν έχει όρια! Άλλωστε, ο Χριστός δεν δύναται να επανασαρκωθεί άμα θέλει; Και ίσως να προενσαρκώθηκε σε μία άλλη ανθρωπότητα αμέτρητα τετακισεκατομμύρια πριν! Ή μήπως σας τα είπε όλα; Μα αρκούν μερικά έτη να σας ειπεί τα πάντα ο Υιός Του Θεού; Δηλαδή να σας εξιστορήσει το άπειρον σε μερικές στιγμές εντός του πτωχού μας νού; Και διατί να μας τα ειπεί όλα; Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν βαθμίδες μύησις και αντίληψης και το γνωρίζουν και οι μορφωμένοι ιερωμένοι! 
.
Εγώ ο βλάσφημος και ποταπός σκέπτομαι με το μέτρον Του Θεού, την λογικήν όπου κάποιοι την κατογηρούν ως ανάξια, αλλά λέγω πως αν δεν ήταν η λογική δεν θα καταλαβαίναμε την ύπαρξη Θεού και τούτον διότι εξ’ αντιθέτως με όσα την κατηγορούν είναι ο Ίδιος ο Λόγος σε μαθηματική ανάρτηση και ανάλυση αφού η λέξη λογική είναι παράγωγον της λέξης Λόγος και Λόγος είναι ο Θεός, άρα τε αν ο άνθρωπος υπερέχει των άλογων κτήνων και φυτών (αν και τίποτε άλογον, απλά διαφορετικές οριζόντιες και κάθετες βαθμίδες λογικής/λόγου) είναι ένεκα ΛΟΓΙΚΗΣ/ΛΟΓΟΥ! Ό,τι έκανε μία φορά ο Θεός δύναται να το επαναλάβει. Άρα τε, αν έκαμε μία φορά ενσάρκωση δύναται να την επαναλάβει, το ίδιον και αν έκαμε μία φορά εμψύχωση, οιουνδήποτε όντος. Το ίδιον και ο άνθρωπος αν δύναται να φάγει, γαμήση (μην σας παρεξηγεί η λέξη την λέγει και ο Χρστός εν Καινεί Διαθήκη), θυμώσει, συγχωρέσει, φονεύσει, κινηθεί, κοιμηθεί, αφυπνιστεί, δύναται να το επαναλάβει. Κατά συνέπεια, ό,τι δύναται να γίνει, δύναται να επαναληφθεί, αλλά από ποίον; Από εκείνον όπου έχει εξουσίαν της πράξης. Τα όντα επαναλαμβάνουν καθημερινώς διαπράξεις όπου τους δίδεται η κυριότητα παρά Θεού. Την επανενσάρκωση/μετενσάρκωση και επανεμψύχωση/μετεμψύχωση, δύναται να την εφαμρόσει ο Θεός άμα και όποτε θέλει και είναι δικαίωμα και δυνατότητα Του. Περί του δικαιώματος και δυνατότητας Του Θεού να τις εφαρμόζει ας μην έχετε αντιρρήσεις και αν ο Απόστολος Παύλος είπε πως μετά από τον θάνατον υπάρχει η κρίσις, το δέχομαι, ίσως όμως σε κάποιους ανθρώπους, όχι όλους, αν δίδεται δεύτερη ευκαιρία, ίσως όχι. Πάντως η Παλαιά Διαθήκη είναι διαφορετική συμφωνία από την Καινή Διαθήκη και έγινε από Τον Ίδιον Θεόν. Εις την μεν π.χ. λέγει αγάπα τον πλησίον σου και μίσησε τον εχθρόν σου, εις την δε λέγει αγάπα και τον πλησίον σου και τον εχθρόν σου, τα πολλά άλλα παραδείγματα θα είναι περιττά! 
.
Επειδή ο Θεός είναι αναμορφωτής δύναται να κάνει το έναν είδος σε άλλον, το έναν σωματίδιον σε άλλον, την μία ενέργεια σε άλλην, την μία πράξην σε άλλην. Να κάνει θαύματα δηλαδή! Τι δεν καταλάβετε; Και γνωρίζουμε επίσης ότι είναι παντοδύναμος, δημιουργός και άγνωσται αι βουλαί Του, συνεπώς δεν υπάρχουν σύνορα και τελεσίδικα συμφωνητικά εις το τι δύναται ή θέλει ή ίσως θελήσει να κάνει οποτεδήποτε και εγώ το σέβομαι ο αμαρτωλότερος όλων σας με χαράν αυτόν το Απειροχαρακτηριστικόν Της Αγίας Τριάδας, βασικά ούτως θέλω Τον Θεόν μου, άναρχον, άπειρον και παντοαπειροπολυδημιουργομεταμορφοποιητή! Η ίδια η μεταμόρφωση Του Χριστού είναι μία ανάποδη μετενάρκωση ή και αποενσάρκωση δηλαδή έκανε και το σώμα/ύλη άϋλον μαζίν με την άϋλη ψυχή Του ήτοι Τω Αγίω Πνεύματι το ζωοποιών εν νυδήν της Παναγίας Τον Υιόν Του Τριαδικού Θεού!!!! Η δε κόλλαση ίσως να είναι αποενψύχωση!!!!
.

Αν εισίν άγνωσται αι βουλαί Του Κυρίου, τότε πως εισίν καταγραμμέναι εις την Αγίαν Γραφήν; Και δη όταν εις την Παλαιά και Καινή Διαθήκη εντολοδοχούντε άλλα; Π.χ. λέγεται εις το Δευτερονόμιον 22:21 (  
Δευτ. 22,20 ἐὰν δὲ ἐπ᾿ ἀληθείας γένηται λόγος οὗτος καὶ μὴ εὑρεθῇ παρθένια τῇ νεάνιδι,
Δευτ. 22,20 Εάν όμως η κατηγορία του συζύγου είναι αληθής και όντως δεν ευρεθή παρθένος η νεάνις,
Δευτ. 22,21 καὶ ἐξάξουσι τὴν νεᾶνιν ἐπὶ τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτῆς, καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὴν ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται, ὅτι ἐποίησεν ἀφροσύνην ἐν υἱοῖς Ἰσραὴλ ἐκπορνεῦσαι τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτῆς· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.
Δευτ. 22,21 θα οδηγήσουν την γυναίκα αυτήν εις την θύραν της οικίας του πατρός της και θα την θανατώσουν δια λιθοβολισμού, διότι διέπραξεν αυτήν την αφροσύνην μεταξύ των Ισραηλιτών, και εξετράπη εις πορνείαν, όταν ευρίσκετο στον οίκον του πατρός της. Ετσι θα βγάλετε από ανάμεσά σας τον πονηρόν αυτόν άνθρωπον.
  ) πως η νεανίδα ήτις δεν είναι παρθένος να λιθοβολείται, ενώ εις την Καινή Διαθήκη ο Χριστός χαρίστηκε εις την πόρνη. Κατανοητόν, ο αναμάρτητος δύναται να βάλει ποινή ή να τιμωρρήσει και να κρίνει οιονδήποτε διά την Κόλλαση ή την Βασιλεία των Ουρανών, διότι όστις αναμάρτητος και δι’ όσον είναι αναμάρτητος ό,τι κρίνει είναι σωστόν, εάν κρίνει εσσφαλμένα τότε παύει να είναι αναμάρτητος, αλλά δεν τίθεται θέμα ν’ αμαρτήσει ο Θεός, χαχαχαχα! Κύριε Ελέησον!!!! Αι βουλαί Του Κυρίου εις την Παλαιά Διαθήκη ήταν άλλες, εις την Καινή Διαθήκη άλλες και αναλόγως των περιστάσεων ισχύουν και εκείνες της Παλαιάς Διαθήκης και ισχύουν και άπειρες άλλες όπου δεν γνωρίζουμε ή δεν κατανοούμε και αίτινες αναιρούν κατά διαστήματα ή περιστάσεις τις καταγραμμένες βουλαία της Αγίας Γραφής ή οιουνδήποτε άλλου βιβλίου. Κατά συνέπεια, έναν μέρος των Θείων Βουλών καταγραμμέναι εσταί και άπειρες άλλες εις αριθμόν δεν εισίν καταγραμμέναι, να διατί κανένας προφήτης ή άγιος άνθρωπος ή άγγελος δεν γνωρίζει όλην Θείαν Θέλησιν!!!!
.
Ο Σωκράτης χρίστηκε π.Χ. Χριστιανός και εικονογραφήθηκε μαζί με τους Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Τινοί Ορθόδοξοι συμφωνούν και τινοί όχι, όπως εις την Σύνοδον της Κρήτης προσφάτως όπου κάποιοι Ορθόδοξοι αναθεμάτισαν μαζίν και τους ιερωμένους όπου παρέστησαν εις την Σύνοδον της Κρήτης (άκουσον άκουσον) και ύστερα φιλιούντε ως να μην συνέβη τίποτε και ύστερα απορούν όπου αποστασιοποιείται το ποίμνιον και αναθεματίζουν άλλους ως αιρετικούς. Εγώ πιστεύω ο παμβλάσφημος και παναμαρτωλότερος όλων σας, ότι καθένας είναι αιρετικός (διαφορετικός = αιρετικώ = διαφοροποιώ = έχω κάπως διαφορετική άποψη, είναι το πνεύμα της δημοκρατίας, καλώς ή κακώς, συνάμα εμπεριέχει καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα το ρήμα αμφιβάλλω το οποίον έχουμε όλοι μας σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητος και της ζωής), διότι όστις αιρετικός και αμαρτωλός και όστις αμαρτωλός και αιρετικός. Διότι το ουδείς αναμάρτητος σημαίνει και ουδείς αναιρέτικος, διότι η ίδια η αμαρτία είναι αίρεση = απόκλιση από την πανορθότητα όπου ουδείς δύναται να τηρήσει πλήρως, και η αίρεση είναι αμαρτία. Αλλά υπάρχει και η καλή αίρεση = διαφοροποίηση. Η κακαίρεση είναι όπου πρέπει ν’ αποφεύγεται. Π.χ. η Καινή Διαθήκη απαγορεύει να νυμφεύεσαι πέραν της μίας γυναικός και να εκδίδεις διαζύγια, η Εκκλησία το κάνει δι’ ευνόητους λόγους και τούτον είναι αίρεση, είτε μας αρέσει είτε όχι, αν είναι καλοπροαίρετη ή κακοπροαίρετη αίρεση εν σχέσει ανθρώπου και Εκκλησία προς Τον Θεόν θα το κρίνει ο Θεός, εγώ δεν θα το κρίνω διά να μην κριθώ αν τα καταφέρω ο πανάθλιος πανασελγής πανυβριστής Του Θεού, Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησον με τον παμβρωμισμένον άπιστον δούλον Σου.
.
Οι δύο π.Χ. Χριστιανοί Σωκράτης και Πλαύτων πίστευαν εις την μετενσάρκωση, ο Σωκράτης πίστευε ότι είναι η μετενσάρκωση του Πυθαγόρα και ο Αριστοτέλης την θεωρούσε ανοησία ός ήταν μαθητής των δύο πρώτων και αυτοί του άνοιξαν τον νουν. Και οι τρείς θεωρούντε π.Χ. Χριστιανοί και αγίοι από κάποιους, ενώ λέγεται πως ο πρώτος όπου κατάλαβε Τον Χριστόν όταν κατέβηκε εις τον Άδην, ήταν ο Πλάτωνας, λέγοντας αυτά είναι τα βήματα Του Κυρίου μου. υπάρχουν διάφορες αναφορές περί τούτου. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα πριν από δύο δεκαετίες τουλάχιστον από ιερωμένον σε ραδιοφωνική εκπομπή της Κύπρου, Μάρτυρας μου ο Θεός. 
.
Εις τον Άδην υπήρχαν ανθρώποι όταν κατέβηκε ο Ορφέας, ο Οδυσσέας και ο Χριστός όπωσδήποτε εν αληθεία Αυτός και όχι συμβολικώς. Ίσως κατέβηκαν και οι άλλοι. Εις το Νεκρομαντείον του Αχέροντα υπάρχει ένας υπόγειος θαλαμίσκος, όταν εισέλθεις εκεί μέσα δεν δύναται να αντέξεις πολύ και το μυαλόν σου χάνεται εις το υπερπέραν μου είπαν εις το καράβι φεύγοντας από το Βατοπαίδιον κάποιοι κάτοικοι εκεί! Είναι είδος ενέργειας, ραδιενέργειας, ψευδαίσθηση, βοηθάει η ραδιενέργεια ή οιανδήποτε άλλη ενέργεια να μεταφερθείς πνευματικώς εις τον Άδην; 
.
Όσοι ευρίσκοντε εις τον Άδην δεν είναι μετενσαρκωμένοι, ενώ άλλοι αν θέλει ο Θεός μετενσαρκώνοντε, ίσως μετενσαρκωθούν αργότερα κάποιοι άλλοι, ενώ κάποιοι δεν επαναμετενσαρκώνοντε επειδή άγιασαν ή επέλεξε ο Θεός, ή επειδή το επέλεξαν οι ίδιοι, αν τους έκαψαν μετά θάνατον σε δύο συγκεκριμμένα μέρη της Ινδίας διά τους Ιδουιστές. Όλ’ αυτά είναι σκέψεις και πιθανότητες ουδέτερες, δεν θα στοιχημάτιζα την ψυχήν μου υπέρ ή κατά, διότι δεν είμαι ο Θεός, και δεν γνωρίζω το θέλημα Του Θεού και το βέβαιον όπου γνωρίζω είναι ότι άμα θέλει ο Θεός γίνεται άμα θέλει δεν γίνεται! 
.
Εκτός και αν βάσει μαθηματικών όπου δεν γνωρίζουμε πως αλλά θα αποδείξουμε εδώ περί του τρόπου, δεν γίνεται να υπάρχει μετενσάρκωση και μετεμψύχωση. Π.χ. έναν ισογώνιον ισοσκελές τρίγωνον έχει πάντοτε 60ο γωνία όσον και αν επεκταθούν αι πλευρές σε μήκος. Ούτε ο Θεός δύνατα να τις αλλάξει, όχι επειδή δεν είναι παντοδύναμος αλλά επειδή δεν είναι ψεύστης! Πρόκειται περί πρωτογενήν άκτιστον νόμον Του Θεού και είναι κύτταρον Του και δεν αλλάζει, καταλάβατε; Κάθε σχήμα έχει τις συγκεκριμμένες αναλλοίωτες μοίρες έκαστης γωνίας ως σταθερά εις τα άχραντα γεωμαθηματικά, και την ασταθή σε μήκος, πλάτος και ύψος πλευρά. Π.χ. έναν ισόπλευρον τετράγωνον έχει πάντοτε 4 γωνίες των 90ο αλλά το μήκος, το πλάτος, το ύψος των πλευρών δύναται να αλλάξει, ακόμη και το ευθύγραμμον σχήμαν τους εκτός απ’ εκεί όπου σχηματίζεται η έκαστη γωνία. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι αναλλοίωτα επειδή είναι Δομοκυτταρονόμοι Του Άκτιστου Τριαδικού Θεού!!!!
.
Ευχαριστώ διά την κατανόηση, ο Θεός μαζίν μας!!!! Παρακάτω ακολουθούν κάποιες γνώμες περί της μετενσάρκωσης και μετεμψύχωσης και τις παρέλαβα δι’ όποιον θέλει να μελετήσει τι λέγει ο καθένας με σεβασμόν. Ο Θεός μαζίν μας και των σύμφιλων και των εχθρών ημών και υμών!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

1 σχόλιο:

  1. Δευτ. 22,20 ἐὰν δὲ ἐπ᾿ ἀληθείας γένηται ὁ λόγος οὗτος καὶ μὴ εὑρεθῇ παρθένια τῇ νεάνιδι,
    Δευτ. 22,20 Εάν όμως η κατηγορία του συζύγου είναι αληθής και όντως δεν ευρεθή παρθένος η νεάνις,
    Δευτ. 22,21 καὶ ἐξάξουσι τὴν νεᾶνιν ἐπὶ τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτῆς, καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὴν ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται, ὅτι ἐποίησεν ἀφροσύνην ἐν υἱοῖς Ἰσραὴλ ἐκπορνεῦσαι τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτῆς· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.
    Δευτ. 22,21 θα οδηγήσουν την γυναίκα αυτήν εις την θύραν της οικίας του πατρός της και θα την θανατώσουν δια λιθοβολισμού, διότι διέπραξεν αυτήν την αφροσύνην μεταξύ των Ισραηλιτών, και εξετράπη εις πορνείαν, όταν ευρίσκετο στον οίκον του πατρός της. Ετσι θα βγάλετε από ανάμεσά σας τον πονηρόν αυτόν άνθρωπον.

    ΑπάντησηΔιαγραφή