Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΟΛ’ Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΟΛ’ Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!
.
Αφορμή και έμπνευση διά το άρθρον ο σύνδεσμος https://www.youtube.com/watch?v=rmpninrbh0M όπου ο Άγιος Παϊσιος λέγει πως η μεγαλύτερη πλάνη από τον Διάβολον προς τον άνθρωπον είναι η Μετεμψύχωση, διότι σε κάνει να κάνεις ασύσστολα αμαρτίες και εφησυχάζεις πως θα διορθώσεις ύστερα, και εις την επόμενην μετεμψύχωση και μετενσάρκωση λές τα ίδια, θα έλεγα, κ.ο.κ.. Βεβαίως την διαπίστωση αυτή την έκαμα από χρόνον πριν πολύν και διέκρινα μεταξύ άλλων τα εξής: 
.
Δεν είναι σωστόν να λέμε ότι δεν υπάρχει η Μετενσάρκωση και η Μετεμψύχωση, διότι ως να λέμε ότι είναι αδύνατον να τις δημιουργήσει και να τις επιτρέψει ο Θεός, και αυτόν είναι λάθος, βλασφημία και προσβολή. Η δυνατότητα υπάρχει, άλλον αν δεν τις θέλει ή δεν τις επιτρέπει ο Θεός, ή αν τις επιτρέπει και θέλει υπό περιστάσεις όπου ο Ίδιος και το Θέλημαν Του. Άλλωστε, η Ενσάρκωση Του Σωτήρος Χριστού και η Επανεσάρκωση Του αν γίνει την Δευτέρα Παρουσία, ή αφού έγινε μία φορά διατί να μην δύναται να επαναγίνει; Αφού είναι η ίδια συνταγή εν επαναλήψει! Το ίδιον και η μετενσάρκωση τινός ανθρώπου ή άλλου είδους, με άλλα λόγια, αν μία συνταγή ή έναν πράγμαν γίνεται μία φορά, δύναται να επαναληφθεί, άρα τε, η δυνατόητα επανάληψης της ενσάρκωσης και της εμψύχωσης είναι εφικτή μία φορά άρα τε είναι εφικτή από τις δυνάμεις Του Θεού άπειρες φορές! 
.
Υπάρχουν προφητείες όπου αναφέροντε εις την επανενσάρκωση του αρχηγού σφαγέα των Μογγόλων και προφητεία δι’ ενσάρκωση του Σατανά. Επίσης γνωρίζουμε ότι μαζί με τον Εξαδάκτυλον θα υπάρχουν δύο ενσαρκωμένοι Αγγέλοι να τον συμβουλεύουν. Γνωρίζουμε ότι Αγγέλοι, Αγίοι και Διαβόλοι λαμβάνουν σάρκα και οστά και έρχοντε σ’ επαφή μ’ ανθρώπους, διά καλόν και κακόν σκοπόν, αναλόγως της προαίρεσης και πρόθεσης τους. Αυτή η ενσάρκωση είναι επανενσάρκωση, αφού αν γίνεται μία γίνεται ξανά εσαεί όποτε θέλει το πνεύμα, αγαθοπροαίρετον ή κακοπροαίρετον. Η κατ’ επανάληψη ενσάρκωση είναι επανενσάρκωση όπου άλλως πως δύναται να ειπωθεί μετενσάρκωση.
.
Καταρρίπεται η πεποίθηση ότι δεν υπάρχει μετενσάρκωση ή δυνατότητα εκ Θεού επανενσάρκωσης και μετεμψύχωσης ή επανεμψύχωσης. Η ψυχή παραδίδεται συνάμα άμα τη συλλήψει του εμβρύου κατά την συνουσία. Η ψυχή αυτή εκ Θεού δύναται να τοποθετηθεί σ’ άλλον σώμα, εις την Κόλλαση, εις τον Παράδεισον ή να εξαφανιστεί διά παντός, βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος. Άλλωστε, αν ο Θεός δύναται να επιτρέψει να πάρει ο Διάβολος τη ψυχή εν Κολλάσει, δεν δύναται να επιτρέψει ή θελήσει η ψυχή να άγει όπουδήποτε αλλού; Συμπεριλαμβανομένου και άλλου σώματος παντός είδους; Θα ήταν ύβρις να θεωρήσουμε κάτι τέτοιον, άλλον όμως αν δεν είναι Θέλημα Θεού, διότι άλλον το τι είναι Θέλημαν και άλλον τι είναι Δυνατότητα Θεού! Π.χ. ο Θεός δύναται να καταστρέψει τα πάντα αλλά δεν το θέλει, τουλάχιστον προς το παρόν!
.
Βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος, και σ’ άλλα άρθρα μας, επισημάναμε πως τα μεταθανάτια πιστεύω των ανθρώπων περί πού άγουν ή τι γίνεται με τους ανθρώπους και άλλα είδη ζωής, συνοψίζοντε εις τες εξής τέσσερεις πιθανότητες/δυνατότητες: α) ο άνθρωπος ή άλλον είδος ζωής γίνοντε χώμα β) ο άνθρωπος ως ψυχή ή άλλον είδος μετενσαρκώνεται και μετεμψυχώνεται γ) άγει εν Κολλάσει και δ) άγει εν Παραδείσω. Ο Θεός δύναται και τες 4 δυνατότητες και αποφασίζει δι’ έκαστον μονίμως ή προσωρινώς αναλόγως της Δικαστικής Κρίσης Του και την εξηγούμε παρακάτω. 
.
Πριν εξηγήσουμε όμως αναφέρουμε και την εξής Τετραπιθανότητα/Τετραδυνατότητα παρά Θεού: α) το χώμα είναι τέλος β) η επανένταξη της ύλης του χώματος σε καινούργια ζωή, π.χ. σε σκώληκα, πρωτεϊνες του παρακείμενου δένδρου παρά τον τάφον, ή η στάκτη από την αποτρέφρωση όπου είναι λίπασμα μετάλλων διά φυτά και ζώα γ) παραμένει ανενεργή, κυρίως αν ευρίσκεται σε βάθος όπου τα σωματίδια παραμένουν σχεδόν σε πλήρην ακινησία και δ) γίνοντε φως, π.χ. με την αποτέφρωση έναν μέρος του σώματος γίνεται φως, ενώ με το λοιώσιμον του σώματος θα απορροφηθούν αι ουσίες από τα φυτά και θα παράξουν φως επάνω τους και σε όποιους τα καταναλώσουν ως φαγώσιμα είδη. Πρόκειται όμως διά την Τετραπιθανότητα της ύλης, η ψυχή εφόσον υπάρχει γίνεται: α) να χαθεί = εξανυπαρκτοποιηθεί = εξαφανιστεί ως να μην υπήρχε ποτέ β) να σωθεί γ) να μετεμψυχωθεί και δ) ν’ ανακυκλωθεί. Δεν υπάρχει δυνατότητα όπου να μην είναι δυνατή παρά Θεού, το καταλάβατε αυτόν;
.
Διατί όμως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε με την μετενσάρκωση και την μετεμψύχωση, εκτός και είμαστε εξυπνόβλακες και πονηρόπελλοι (πονηρότρελοι) οξύμωροι ηλίθιοι. 
.
Διότι βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος είναι δυνατή παρά Θεού η μετενσάρκωση και η μετεμψύχωση, αλλά δεν γνωρίζουμε αν είναι ενεργοποιημένες εκ Του Θεού, ή αν θα επιλέξει ο Θεός να μετενσαρκωθούμε ή μετεμψυχωθούμε, κάλλιστα ίσως μας κάνει μόνιμον χώμα ή επιτρέψει βάσει του Δίκαιου Δικαστηρίου, να άγουμε εν Κολλάσει ή εν Παραδείσω, δηλαδή δεν γνωρίζουμε αν θα μετεμψυχωθούμε ή μετενσαρκωθούμε με βεβαιότητα!!!! Άρα τε, αν αμαρτήσαμε και αυθαιρετοποιήσαμε υπό της αυτοβλακοκαθησύχασης ότι θα μετεμψυχωθούμε και μετενσαρκωθούμε και δεν γίνει, τότε η οδός μας είναι προς την Κόλλαση. 
.
Μάλιστα, θα σας αποκαλύψω μ’ ευγένεια, πως όποιος σκέπτεται να είναι αμαρτωλός επειδή θα έχει την ευκαιρία να επανορθώσει εις την επόμενην ενσάρκωση του, χρησιμοποιεί δόλον εμπαίζοντας Τον Θεόν, γίνεται δηλαδή Θεομπαίκτης και τότε ο Θεός του απαγορεύει την λαχόν μετενσάρκωση. Δεύτερον, αν ένας άνθρωπος είναι αμαρτωλός επειδή θέλει να επανορθώσει εις την επόμενην ενσάρκωση είναι βλαξ και υποκριτής, διότι δεν θα θυμάται τι ορκίστηκε σ’ αυτήν την ζωήν όταν θα είναι εις την επόμενη ενσάρκωση του και αν συνεχώς ορκίζεται και υπόσχετε, πως γνωρίζουμε ότι δεν θα λέγει εσαεί ότι θα επανορθώσει εις την επόμενη ενσάρκωση, εκμεταλλευόμενος αισχρά Τον Θεόν; 
.
Και αν η επόμενη φορά ή αυτή η φορά είναι η έσχατη μετενσάρκωση του, επειδή ο Θεός δεν του επτρέπει άλλες, ή έχει απηυδήσει από τις ψευδοϋποσχέσεις εφηθικοποίησης και μετάνοιας του σε κάθε ενάρκωση, τότε θα πληρώσει λογαριασμόν με τόκους, όλων των αμαρτιών όλων των ενσαρκώσεων του! 
.
Βεβαίως, οι Ινδουϊσταί, λέγουν πως κάθε φορά ενσαρκώνεσαι σε χειρότερη και ατυχότερη μοίρα/θέση, ούτως ώστε να προκόψεις, να συνειδητοποιήσεις τα λάθη σου, μέσα από το πεπρωμένον της χαλεπότητος και κακοζωίας όπου διαβιείς. Δηλαδή σε βάζει ο Θεός σε κατάσταση ταπεινωτική διά να ταπεινωθεί και το πνεύμα σου και ν’ αγαπήσεις Τον Θεόν και την ηθικήν. Ναι, αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει ελεύθερη βούληση αυτόν δεν είναι βέβαιον, ίσως ο άνθρωπος από την κακομοιρία του ένεκα απιστίας και αγανακτήσεως ν’ αυτοκτονήσει ή να βλασφημεί τα άγια! Συνεπώς, δεν είναι βέβαιον ότι η επόμενη ενσάρκωση σου επειδή θα είναι ταπεινωτική θα σε εφαγιοποιήσει οπωσδήποτε, διότι χρειάζεται η αυτόβουλη θέληση διά να έρθη η αγιότητα.
.
Διά να καταλάβετε πόσον εξωφρενική είναι η μετεμψύχωση και η μετενσάρκωση και ότι σας εξαπατάει ο Διάβολος θα σας ειπώ το εξής παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένας άνδρας συναντάει την γυναίκα της ζωής του, τι θα πρέπει να κάνει να την αρπάξει ή να ειπεί: « δεν χρειάζεται, θα την επανασυναντήσω άλλη ημέρα ή του χρόνου την ίδια ημέρα ή εις την επόμενη ζωή;» Χαχαχαχα! Πολύ βλακώδες ε; Μπορεί να επιστρέφει κάθε ημέρα στον τόπον της συνάντησης του και να μην την επανιδεί ποτέ ξανά. Είτε επειδή δεν θα επιστρέψει αυτή, είτε επειδή απόθανε και ίσως αιτία έμμεση να ήταν έναν δυστύχημα που έπαθε επειδή ο άνδρας αυτός δεν την πήρε στην ζωή του, είτε να νυμφευτεί άλλον, είτε να αλλάξει δρόμον εις την ζωήν της, βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος.
.
Και σας ερωτώ! Έχετε μία ζωή να σώσετε την ψυχήν σας και τι θα ειπείτε; Α! Έχω την επόμενην φοράν ευκαιρία εις την επόμενη ενσάρκωση μου; Χαχαχαχαχα! Πολύ χαζόν ε; Ηθικόν δίδαγμαν: «ίσως να μην επανενσαρκωθείς ή αν επανενσαρκωθείς να μην έχεις την ευκαιρία, ένεκα δυσμενειών, δυσχαιρειών και κακών επιλογών να σωθείς, και ως εκ τούτο να χαθείς ακόμη περισσότερον σε βαθύτερον μέρος των τύψεων και της τιμωρρίας της Κολλάσεως». 
.
Δηλαδή, άμα χάνεις την ευκαιρία δεν σημαίνει ότι θα την ξανά έχεις, άρα όπως λέγει η κυπριακή παροιμία: ηύρες/βρήκες το σύκον σήκως το (σήκωσε το) πριν το σηκώσουν άλλοι» χεχεχε! Ο πρόπαππους μας ο Μικρασσιάτης Αίσωπος μας είπε ότι σε αγώνα δρόμου λαγού και χελώνας, νίκησε η χελώνα, διότι ο λαγός ολίγον πριν το νήμα του τέρματος έγειρε να κόψει έναν κουρίν (να κάνει έναν υπνάκον) και τον προσπέρασε η χελώνα, αφυπνίστηκε ο λαγός, αλλά δεν πρόλαβε, η ταχύτητα του ήταν μη αρκετή να την ρέξει/προσπεράσει, αν και πριν η ταχύτητα του ήταν υπέραρκετη, αλλά ένεκα επιπολαιότητας δεν την εκμεταλλεύτηκε εις το έπακρον. Είναι αυτόν όπου έπαθε εφημερών η έξυπνη Ελλάδα μας! Ο λαγός είχε την ευκαιρία του, μία και μοναδική και κατάφερε από αλαζονεία και υπηρηφάνεια μεταμορφωμένη σ’ αυτοπεποίθηση να χάσει! Παγκόσμιον και διαχρονικόν καθημερινόν παράδειγμαν! 
.
Εις την Ινδία υπάρχουν δύο τοποθεσίες συγκεκριμμένες όπου αν σε κάψουν εκεί δεν επανασαρκώνεσαι! Και αν δεν ισχύει; Και έκανες λάθος και είσαι διά την Κόλλαση και εσύ έκοψες το νήμα της επανενσάρκωσης; Και είναι φαντασιοπληξίας απάτης και ψευδαίσθησης; 
.
Λοιπόν, έχεις με βεβαιότητα μία ζωή και μία ευκαιρία να σώσεις την ψυχή, δεν γνωρίζεις αν έχεις άλλες, ακόμη και αν αι δυνατότητες υπάρχουν. Ηύρες το σύκον σήκως το πριν το σηκώσουν άλλοι. Όταν π.χ. σου δίνεται η ευκαιρία να πάρεις αντιπροσωπεία διά τη χώρα σου μία μεγάλη φίρμα προϊόντων, δεν θα πείς θα την πάρω στην επόμενη ζωή; Χαχαχα, έτσι δεν είναι; Ούτε θα την πάρω τον επόμενον μήνα, διότι ίσως δεν υπάρχει η ευκαιρία διαθέσιμη πια! Στην Κύπρο λέμε όταν χάσουμε την ευκαιρία: «το πουλλίν επέτασεν» και οι Αρχαίοι Έλληνες προσομοίαζαν την ευκαιρία μέ έναν μαινόμενον ταύρον, μ’ εμπρόσθια κέρατα και φαλάκρα εις την όπισθεν πλευρά της κεφαλής, αν δεν αρπάξεις τον ταύρον από τα κέρατα ενόσω είσαι ενώπιος ενωπίων και προσπαθήσεις να τον αρπάξεις από την όπισθεν όταν σε προσπεράσει το κτήνος, έχασες την ευκαιρία. Προσέξετε όμως, διότι σε κάποια θέματα η υπόθεση αλλάζει, η ευκαιρία είναι συνώνυμη με τον κίνδυνον εις την κινέζικη γλώσσα! 
.
Ο Σατανάς, γνωρίζοντας όλ’ αυτά σου τάσσει παραμύθια με μετενσάρκωση και μετεμψύχωση, εσύ αφήνεις την ευκαιρία αυτής της ζωής να περάσει και σε τσακώνει ο Διάβολος, και άμα γίνεις ιδικός του, πρέπει να σου επιτρέψει ο ίδιος να επανενσαρκωθείς, αν αυτόν είναι εφικτόν και επιτρεπτόν από Τον Θεόν την προκείμενη ώρα! Δηλαδή θα πρέπει να περάσεις από την αϋλογραφειοκρατία της μεταθάνατον ζωής και αν εγκριθείς.
.
Ναι ο Θεός, θα επανσάρκωνε ευκολότερα ανθρώπους που είναι σεσωσμένοι διά να διδάξουν τους κολασμένους, παρά τους ίδιους τους κολασμένους για να έχουν δεύτερη ευκαιρία και γνωρίζετε διατί; Το έχω εξηγήσει σ’ άλλον άρθρον της ΘΕΟΜΕΤΡΙΑΣ και του ΚΟΜΠΡΑ. Αν για πενήντα με εκατόν έτη που είναι πολύ ολίγος χρόνος, δεν μετανοείς και έχεις βίον ανήθικον, εγκληματικόν, πόρνον, πως θ’ άλλαζες αν η διάρκεια της ζωής σου ήταν 500 ή 3,000 ή 10,000 έτη; Σημαίνει ότι οι επιλογές σου είναι μόνιμες σ’ αυτήν την κοντόβιη ζωή και ο βίος και η πολιτεία σου είναι συνειδητοποιημένη και απαράλλακτη, και τότε ο Θεός άμα αποθάνεις σε κερνάει με τη ζωή που έκανες, δηλαδή αν ήσουν απατεώνας θα ζεις σε κόσμον όπου σ’ εξαπατούν, αν ήσουν βλάσφημος θα ζεις την βλασφημία, αν ήσουν σκληρόκαρδος θα ζεις την σκληροκαρδία, ό,τι ζούσες κατ’ αυτοεπιλογήν ως βίον, θα την έχεις, όχι επειδή σου την έδωκε ο Θεός αλλά επειδή εσύ την επέλεξες.
Δηλαδή, ό,τι κάνεις πριν τον θάνατον θα το εύρεις μετά τον θάνατον αιωνίως, υπάρχει η προειδοποίηση και δεν υπάρχει δικαιολογία! Μάχαιραν έδωκες πριν τον θάνατον; Μάχαιραν θα λάβεις μετά θάνατον! Συγχώρεσιν έδωκες πριν τον θάνατον; Συγχώρεσιν θα λάβεις μετά θάνατον!
.
Δίκαια, μάγκικα και εξηγημένα πράγματα. Ο Θεός να βοηθήσει και σώσει όλους μας!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

11 σχόλια:

 1. Χρηστος Μολυβας Αν η μετενσάρκωση ήταν εκ Θεού, ο Χριστός δε θα ανάσταινε το Λάζαρο, την κόρη του Ιαείρου και το γιο της χήρας της Ναΐν. Για παρηγοριά θα έλεγε στους συγγενείς των νεκρών: «μη στενοχωριέστε, ο αδελφός σας ή τα παιδιά σας κάπου σύντομα θα ξαναγεννηθούν ή θα εισέλθουν στη θεότητα».
  Επίσης αν ίσχυε η μετενσάρκωση, ο Χριστός μετά το σταυρικό Του θάνατο δε θα έβρισκε κανέναν στον Άδη, όλοι θα ήταν στη γη, σε άλλο σώμα. Όμως ο Χριστός κήρυξε στον Άδη (Α΄ Πέτρου 3,19) και με την ανάστασή Του αναστήθηκαν πολλοί (Ματθ. 27, 52-53).
  Ο απόστολος Παύλος γράφει στους Κορίνθιους για την ανάσταση των νεκρών και λέει ότι το φθαρτό σώμα θα γίνει άφθαρτο και αθάνατο (Α΄ Κορ. 15,53-54). Σε άλλη επιστολή του ο ίδιος απόστολος γράφει: «επιφυλάσσεται στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει και μετά από αυτό θα ακολουθήσει η κρίση» (Εβρ. 9,27). Βλέπουμε πως ο απόστολος υποστηρίζει την ανάσταση και αφθαρτοποίηση του σώματος και τον ένα και μοναδικό θάνατο, κι όχι το άχρηστο σώμα και τους πολλούς θανάτους της θεωρίας της μετενσάρκωσης
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση ·
  2
  · 7 λεπτά
  Yerimos Panayiotis
  Yerimos Panayiotis πολύ καλό. όμως ο Θεός είναι παντοδύναμος. η Ανάσταση είναι δυσκολότερη από την μετενσάρκωση ή την επανενσάρκωση, την μετεμψύχωση ή επανεμψύχωση. Πρώτα αποθαίνουν όλοι, ύστερα αναστήνοντε όλοι και αποκτούν καινούργιον σώμα και ύστερα αυτόν κρίνεται αν θα καταλήξει εν Κολλάσει ή εν Παραδείσον, 4 παραμέτροι βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος. η μία ενσάρκωση, όπως Του Χριστού, του διαβόλου ως Αντίχριστος, η επανενσάρκωση βάσει της προφητείας του αρχηγού των Μογγόλων, δεν έχουν διαφορά ως προς την δυναμική, τουτέστιν ο Θεός δύναται να πράττει τα πάντα και επιλέγει τι να επιτρέπει και εις ποίους και πότε. Η δυνατότητα υπάρχει πάντοτε έστω και αν δεν την εφαρμόζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το να πιστεύουμε ότι ο Θεός δύναται να αναστήνει αλλά όχι να μετενσαρκώνει άμα το θελήσει, είναι ως να λέμε πως έναν εργοστάσιον δύναται να κάνει μηχανή και αμάξωμα αλλά δεν δύναται να βάψει το αμάξωμα. άμα το ιδείς από θέμα δυνατότητας το θέμα της μετενσάρκωσης και της μετεμψύχωσης ως δυνατότητα πάντοτε, διότι ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΛΛΑΖΕΙ, είναι η υπόθεση της Ανάστασης ανάποδα! διότι αν υποθετικά είχαμε δύο σώματα ξεψυχισμένα και ο Θεός τ' ανάστεναι θα μπορούσε να τους αλλάξει ψυχές. Ή έστω η διαδικασία έξελθον και είσελθον η ψυχή εντός του σώματος μία ή πολλές φορές, είναι διαδικασία αποψύχησης και επαναμψύχησης, και διά τη ψυχή αποσωμάτωση και επανασωμάτωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χρηστος Μολυβας
  Χρηστος Μολυβας Ο Θεος εχει την δυνατοτητα να κανει το οτιδηποτε αλλα το σχεδιο του ειναι συγκεκριμενο.Ο Αποστολος Παυλος μας καλυπτει πληρως.«επιφυλάσσεται στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει και μετά από αυτό θα ακολουθήσει η κρίση»
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 9 λεπτά
  Yerimos Panayiotis
  Yerimos Panayiotis δεν διαφωνώ, αλλά συνάμα διαφωνώ! διότι μπορώ εδώ να σου φέρω πολλές δηλώσεις αγιών που αντιφάσκουν, χωρίς να σημαίνει πως δεν είναι αγίοι. η καλή πρόθεση σε κάνει άγιον όχι η αλανθασία. αλάνθαστος ήταν μόνον ο Χριστός ήτοι ουδείς αναμάρτητος εκτός Του Χριστού. ο Απόστολος Παύλος ήταν πολύ τυχερός διότι ενώ έκαμε το λάθος να βάλει να λιθοβολήσουν τον Άγιον Στέφανον, τον τύφλωσε ο Θεός διά να του δείξει ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας και άρχισε εκστρατεία εκχριστιανισμού των πάντων, δεν σημαίνει όμως ότι έχει το αλάνθαστον ή ο Θεός δεν έχει άλλες δυνατότητες και σχέδια ή δεν τα αλλάζει και θα δώσει σημασία ή θα ζητήσει άδειαν από τον δούλον του Απόστολον Παύλον ή οίον άλλον. όπως και να έχει είναι δυνατόν, να γίνει είτε τη κάνει είτε όχι και το είπα πριν και ό,τι είναι δυνατόν είναι υπαρκτόν, το αποδεικνύουν τα μαθηματικά. Π.χ. αν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει ένας κωνικός ουρανοξύστης τότε υπάρχει, δεν σημαίνει πρέπει να γίνει με ύλη για να είναι υπαρκτός. Το μόνον πράγμα που μπορείς να φανταστείς αλλά δεν ισχύει είναι ότι δεν υπάρχει Θεός ή ότι είναι ανήθικός ο Θεός ή άδικος ή μπορεί να τον νικήσει ο Σατανάς ή άλλος. όλα τα άλλα είναι δυνατά και ο Θεός τα επιτρέπη ή όχι, άλλωστε, όπως λέγει αλλού το Ευαγγέλιον, διότι σου είπα ότι έχει αντιφάσεις, όχι επειδή λέγει ψεύδη αλλά επειδή τα πλείστα είναι και έτσι και αλλιώς και αναρχικά επειδή είναι Άναρχος ο Θεός, "άγνωσται αι βουλαί του Κυρίου".
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 2 λεπτά
  Yerimos Panayiotis
  Yerimos Panayiotis Βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος όλες οι θρησκείες συνοψίζουν σε 4 μεταθανάτιες πιθανότητες: α) πεθαίνεις και γίνεσαι χώμα β) πεθαίνεις και μετενσαρκώνεσαι γ) πεθαίνεις και πας Κόλλαση και δ) πεθαίνεις και πας Παράδεισο. αυτές είναι οι 4 πίστεις παγκοσμίως. Όλως διόλου όμως, στον Χριστιανισμό υπάρχουν και τα 4 κάπως, ήτοι α) χώμα και η ψυχή ως β) περιμένει την επανενσάρκωση της με το δεύτερον αυροσώμα/αεράτον σώμα και μετά από αυτόν γ) πάει Κόλλαση ή δ) πάει Παράδεισο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Χρηστος Μολυβας
  Χρηστος Μολυβας Η αληθινη θρησκεια ειναι μια.Ο Αποστολος Παυλος στις επιστολες μιλαει με την βοηθεια του Α.Πνευματως γι αυτο και υπαρχουν στην Α.Γραφη.Εαν τις αμφισβητεις ειναι δικαιωμα σου αλλα Δεν εισαι προφανως Ορθοδοξος Χριστιανος
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 15 λεπτά
  Yerimos Panayiotis
  Yerimos Panayiotis Ως προς την κρίση που λες, και τις άλλες τρείς παραμέτρους ήτοι χώμα, μετενάρκωση και η κρίση για να πας παράδεισο ή κόλλαση, είναι θεωρίες από π.Χ. που τις είχαν διάφοροι λαοί. Οι Έλληνες πίστευαν εις την κρίση! ενώ οι Εβραίοι όχι, ποτέ δεν πίστευαν σε μεταθανάτια ζωή, χαχαχα, πίστευαν ότι όλοι πάνε σ' έναν λάκκον τον Σολεόμ, κάπως έτσι τον λέν, άρα τε υπήρχαν διαφορές και στην ιουδαϊκή θρησκεία διότι δεν πίστευαν σε κρίση όπως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εν καιρώ Χριστού. Ύστερα επηρεασμένοι λέγει από τον Πλάτων έβαλαν ως θέμα συζήτησης την μεταθανάτια ζωή της ψυχής, ενώ η Κόλλαση αν υπάρχει λένε είναι δωδεκάμηνη.
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 13 λεπτά
  Yerimos Panayiotis
  Yerimos Panayiotis Νομίζεις πως δεν είμαι Ορθόδοξος. Απλά σου είπα μπορώ να σου αναφέρω 1,000 περιτπώσεις φάσκειν και αντιφάσκειν και να μην έχεις εξήγηση. αλλά δεν είναι της ώρας. επίσης εγώ είπα ότι υπάρχει δυνατότητα και είναι άγνωστες οι βουλαία του Κυρίου. επίσης είπα ότι υπάρχει και η Τετραπιθανότητα χώμα/άδης και ύστερα νέον σώμα και μετά κρίση για παράδεισο και κόλλαση. άλλη φορά θα μιλήσουμε για τις αντιφάσεις, όχι τώρα διότι θα ξημερωθούμε, ν' αρχίσουμε κατά τις 7 ....
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 11 λεπτά
  Χρηστος Μολυβας
  Χρηστος Μολυβας Οταν μιλαει το Α.Πνευμα μεσω των Αποστολων προσωπικα σιωπω.Καληνυχτα
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 10 λεπτά
  Yerimos Panayiotis
  Yerimos Panayiotis Το Άγιω Πνεύμα λέγει ό,τι θέλει και σε όποιον θέλει και αλλάζει ότι θέλει διότι είναι άναρχον όπως ο πατήρ και ο υιός. εγώ δεν αμφισβήτησα Τω Αγίω Πνεύματι, εσύ συμφώνησες πως υπάρει δυνατότητα να γίνει η μετενσάρκωση, είτε το θέλει ο Θεός είτε όχι, εκτός και αν νομίζεις πως Τω Αγίω Πνεύματι είναι περιορισμένης δυνατότητας; διότι περί δυνατότητας ωμιλούμε και γνωρίζω και γιατί πρέπει να κριθείς, επειδή έπραξες ελεύθερα και θα περάσεις από δικαστήριο, απλά πράγματα, αλλά ο Θεός αν θέλει να σου δώκει ευκαιρία άλλως πως, όπως και να μην περάσεις από δικαστήριον ΔΥΝΑΤΑΙ, ΑΛΛΟΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ Ή ΑΛΛΑΣΣΕΙ ΓΝΩΜΗ. ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ. Και το έσχατον για τροφή για σκέψη, κάποτε έγιναν αναθεματισμοί, αλλά δεν έγιναν αναθεματισμοί για τους Ισλαμιστές, όμως ο Χριστός είπε να αγαπούμε τους εχθρούς μας και να αφήνουμε την αγέλη διά χάριν του απολωνόντος προβάτου, ο αιρετικός είναι απολολών πρόβατον και αντί να προστρέξουμε να το σώσουμε το αναθεματίζουμε. Επίσης, εφέτος ένας επίσκοπος Ουκρανίας αναθεμάτιζε την Συνορθόδοξη του Σύνοδον της Κρήτης, τον είδα σε βίντεο, δηλ. αναθεμάτιζε τον επίσκοπον της γειτονιάς μου, χαχαχα, αυτός είναι Χριστιανισμός;;;; ή μήπως είναι Χριστιανισμός να αναθεματίζεις τον βλαμμένον απολολώντα αιρετικόν αντί να τον αγαπάς ως εχθρόν σου; Διότι ποίοι σταύρωσαν Τον Χριστόν;;;; οι αιρετικοί Ιουδαίοι και όμως είπε εις τον Πατέρα του να τους συγχωρήσει και ο νοών νοείτο. τι είναι εν τέλει καλύτερον να αναθεματίζουμε ως θρησκεία της αγάπης ή να παρακαλούμε να επανασυνετιστούν οι απολωλόντες και να προσπαθούμε να τους συνετίσουμε όχι να καθόμαστε με το πόδι επάνω στ' άλλον! Και το άλλον; που λεέι ο Πατροκοσμάς και πριν ο Μεθόδιος και άλλοι αναγνωρισμένοι προφήτες ότι ο Εξαδάκτυλος θα καθαιρέσει τους ανάξιους ιερείς που θα είναι οι πλείστοι και θα εξηγήσει καινά πράγματα που δεν εννοούσαν;;;; Και που θα κάνει πόλεμον και σφαγές διά πυρός και σιδήρου να γίνουν Χριστιανοί, είδες ότι ο Θεός είναι και αγάπη αλλά και επιβολή, τροφή διά σκέψη. καληνύχθα.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Χρηστος Μολυβας
  Χρηστος Μολυβας Η Καινη Διαθηκη ειναι θεοπνευστη οτι γραφεται εντος της ειναι η μονη αληθεια.Μιλαω για κατι που υπαρχει στην Κ.Διαθηκη.Απλα πραγματα
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 5 λεπτά
  Yerimos Panayiotis
  Yerimos Panayiotis να αναθεματίζουμε ή να συγχωρούμε τους εχθρούς της εκκλησίας και τους εχθρούς μας;;;; ο Χριστός συγχώρησε εσύ;
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 4 λεπτά
  Yerimos Panayiotis
  Yerimos Panayiotis απλά πράγματα
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 4 λεπτά
  Yerimos Panayiotis
  Yerimos Panayiotis ακριβώς το γνωρίζω ότι είναι Θεόπνευστη και ανοικτή προς τα πάντα, κάποιοι όμως την περιορίζουν
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 4 λεπτά
  Yerimos Panayiotis
  Yerimos Panayiotis τα απολωλόντα πρόβατα και η πληγωμένη Χριστιανοσύνη είναι εκείνη όπου η εκκλησία αναθεματίζει, την ώρα όπου ο Χριστός συγχώρησε επάνω στον Σταυρόν τους Σταυρωτές του.
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 3 λεπτά
  Yerimos Panayiotis
  Yerimos Panayiotis διότι όποιος αληθώς ΑΓΑΠΑ λόγον κακόν δεν βγάζει δι' ό,τιδήποτε, υπήρξαν άγιοι που προσεύχονταν υπέρ των βασανιστών τους την ώραν που εβασανίζονταν, δεν τους αναθεμάτισαν....
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 2 λεπτά
  Χρηστος Μολυβας
  Χρηστος Μολυβας Αλλα σου λεω και για αλλα μου απαντας.
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 1 λεπτό
  Yerimos Panayiotis
  Yerimos Panayiotis ο Χριστός είπε ερευνάτε τας Γραφάς, δεν είπε πιστεύετε τυφλά ό,τι σας λέν οι άλλοι, είπε όμως μακάριος όποιος δεν ειδεί και πιστεύσει αλλά εννοούσε τον Ίδιον
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · Μόλις τώρα
  Yerimos Panayiotis
  Yerimos Panayiotis όχι δεν είναι αλήθεια, απλά δεν ξέρεις τι ν' απαντήσεις, αναθεματισμός ή αγαπή και συγχώρεση και σύναξη των απολολώντων προσώπων;;;;;;;;;;; απλά πράγματα χριστιανικοαγαπητικά!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Χρηστος Μολυβας «Διώξε μακριά τις φλυαρίες των “σοβαρών” φιλοσόφων που δεν ντρέπονται να υποστηρίζουν ότι οι ψυχές τους και οι ψυχές των σκύλων είναι όμοιες μεταξύ τους, που λένε ότι οι ίδιοι υπήρξαν κάποτε και γυναίκες και θάμνοι και ψάρια. Eγώ δεν λέω ότι αυτοί υπήρ...Δείτε περισσότερα
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 31 λεπτά

  Χρηστος Μολυβας Δεν ξερω να απαντησω?Ο εγωισμος σου αγαπητε ξεχειλιζει
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 30 λεπτά

  Χρηστος Μολυβας O Θεόφιλος Aντιοχείας θεωρεί τη μετενσάρκωση «δεινόν και αθέμιτον δόγμα» για κάθε λογικό άνθρωπο, ο οποίος δε μπορεί ποτέ να δεχτεί ότι ο άνθρωπος θα ξαναγεννηθεί ως γουρούνι ή γαϊδούρι ή άλλο ζώο. (Προς Aυτόλυκον B’ 7, BEΠEΣ 5, 54 (2–4). O Άγιος Iωάνν...Δείτε περισσότερα
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 30 λεπτά

  Yerimos Panayiotis σ' έπειασα στα πράσα, επειδή δεν διάβασες το άρθρον με όσα λες! δεν υποστηρίζω την μετεμψύχωση στο άρθρον.
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 30 λεπτά

  Yerimos Panayiotis ναι ναι βάλε και άλλα δεν μου είπες αναθεματισμός ή αγάπη. διότι εγώ ερευνώ τι πιστέυω ενώ εσύ όχι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Χρηστος Μολυβας εγω προτειμω να αφηνω την ερμηνεια στους Πατερες της εκκλησιας
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 28 λεπτά

  Yerimos Panayiotis εγώ αγαπητέ με τον μεγάλον εγωισμόν είπα σ' εσένα με την τεράστια ταπείνωση, ότι ο Θεός δύναται τα πάντα, κοντός ψαλμός αλληλούια, αν δεν το χωράει ο νους σου και βάζεις περιορισμούς εις τον Θεόν, ταπείνωση σου!
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 28 λεπτά

  Yerimos Panayiotis αγαπώ και τους πατέρες και όλον τον κόσμον και είδα και πράγματα που διαφωνούν, μη με σκανδαλίζεις, δεν θέλω ν' αναφέρω, όχι πως είχαν λάθος, αλλά ο Θεός ξέρει γιατί λέει ετσι στον μεν και άλλως πως στον δε....
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 27 λεπτά

  Χρηστος Μολυβας Κι εγω σου ειπα οτι συμφωνα με την Κ.Διαθηκη που ειναι Θεοπνευστη δεν υπαρχει μετενσαρκωση πιστευε οτι νομιζεις δικαιωμα σου σε πνευματικο τα εχεις ρωτησει αυτα που λες αν ισχυουν?
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 26 λεπτά

  Yerimos Panayiotis π.χ. ο Ιακώβ γαμούσε 4 πρώτες ανηψιές του στην Παλαιά Διαθήκη για γυναίκες του, ενώ στην Καινή Διαθήκη, η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΛΛΑΞΕ. μία γυναίκα και να μην είναι συγγένισα. είδες ότι υπάρχουν πράγματα ακραία!
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 25 λεπτά

  Yerimos Panayiotis Ο Ιακώβ ξεγέλασε πατέρα και αδελφόν αλλά ήταν ευλογημένος.... τώρα πρέπει να εξομολογηθείς διότι είναι αμαρτία.
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 24 λεπτά

  Χρηστος Μολυβας Ο λογος σου σε εκθετει ηρεμησε διαλογο κανουμε
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 24 λεπτά

  Yerimos Panayiotis μία χαρά είμαι, απλά δεν αντέχεις την αλήθεια. παρεξηγείς την λέξη γαμώ από το γάμος; ε τότε σημαίνει πως έχεις πειρασμούς και δαιμόνια, οι λέξεις είναι αγαθές, εσύ να ηρεμήσεις ταπεινέ αδελφέ μου!
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 23 λεπτά

  Χρηστος Μολυβας Αντεχω μονο την αληθεια της Κ.Διαθηκης ειναι η αληθεια....
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 22 λεπτά

  Yerimos Panayiotis μην το πεις σ' άλλους, θα σε πάρουν για αιρετικό ταπεινέ αδελφέ, διότι η Παλαιά Διαθήκη είναι εντός της Βϊβλου.... δεν πρέπει να την αποδιώχνεις όπως εισηγήθηκαν κάποτε κάποιοι αιρετικοί Έλληνες.
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 21 λεπτά

  Yerimos Panayiotis ή μήπως ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ήταν άλλος;
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 21 λεπτά

  Yerimos Panayiotis όχι, άρα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Χρηστος Μολυβας αναφερω την Καινη διοτι εκει υπαρχει το αποσπασμα του Αποστολου.
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 20 λεπτά

  Yerimos Panayiotis άντε καληνύχτα και ο Θεός βοηθός στους ανάξιους όλους μας!
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση ·
  1
  · 20 λεπτά

  Yerimos Panayiotis ένα τελευταίον, μην το κάνεις σχόλιον απλά, επειδή ο Θεός είναι πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών είναι και στα ξυλάγγουρα, η ουσία Του, αφού οπουδήποτε είναι ο Ίδιος, είναι και η ουσία Του, βάσει του νου, ίσως και να σφάλλω, είναι σε όλον το άπειρον, σε ο,τιδήποτε είναι εντός του Απείρου και ευλογεί ή ανευλογεί ό,τι θέλει, αλλά ποτέ δεν είναι Απών αφού είναι πανταχού Παρών, απλά εκείνο που λέει ότι απέχει Τω Αγίω Πνεύματι από τη καρδία του κολασμένου, σημαίνει ότι είναι δυσαρεστημένον, είναι εκεί αλλά λείπει η ευλογία Του, άλλωστε, δεν υπάρχει το έξω από Τον Θεόν, ό,τι υπάρχει είναι εντός Θεού. το είδα τώρα με τα ξυλάγγουρα και το ανάφερα. Πανταχού Παρών και τα πάντα (μηδενός πράγματος εξαιρεμένου) Πληρών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. θανάσης ξύδης Λοιπον επειδη ειδα καποια πραγματα.....Πανε οι μαθητες και λενε του χριστου : Κτριε πες μας εαν εσυ εισαι ο μεσσιας που ειναι λοιπον ο προφητης ηλιας που αναφερεται στις γραφες οτι θα προαναγγιλει τον μεσσια;; και απαντα ο ιησους τον προφητη ηλια τον ειδατε αλλα δεν τον εγνωρισατε και αναφαιρεται στον ιωαννη τον βαπτιστη ο ιωαννης ο βαπτιστης αποκεφαλιστικε ετσι ακριβως οπως αποκεφαλιζε πριν πιστεψει στον θεο αλλους ανθρωπους (το καρμα) οτι εκανες θα παθεις , θεος ον και δεν εκανε τιποτα οταν του ειπαν οτι θα του παρει το κεφαλι ο ηρωδης (στους νομους του δεν επεμβαινει ουτε ο ιδιος)...Ολοι χρωσταμε οτι κανεις θα παθεις , με μαχαιρι αφαιρεσες ζωη με μαχαιρι θα αφαιρεθει και η δικη σου ψεματα ειπε ο χριστος; σαφως και οχι....Ολοι χρωσταμε σε αυτο τον κοσμο , ο τελος του κυκλου ειναι ο αντιχριστος και το 666 οι τελικες εξετασεις μετα δεν υπαρχει ξανα πισω..,Οποιος δεν το παρει σωθηκε , οποιος το παρει θα ερθει σε θανατο (πραγματικο) γιατι εμεις ειμαστε ψυχη οχι υλη κ εκει ειναι ο θανατος...Ναι μια ειναι η ζωη και ενας ειναι ο θανατος (τα παμτα μεσα στο θεο ειναι ζωη και θανατος ειναι οποιος παρει το χαραγμα-τσιπ) γιαυτο και η αποκαλυψη ειναι βιβλιο απειραχτο μεχρι σημερα διοτι το ιδιο το αγιο πνευμα το λεει οτι κανεις δεν θα αφαιρεσει ουτε ενα ΓΙΩΤΑ απο ΤΟΥΤΟ το βιβλιο (και εχουμε 27 στην κ.διαθηκη) ερευνατε τας γραφας οχι απλα διαβαστε ειπε ο κυριος!
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · πριν από 12 λεπτά
  Yerimos Panayiotis
  Yerimos Panayiotis το 666 αναφέρεται ως ιερόν εις την Παλαιά Διαθήκη και είναι! Κάποτε ερώτησαν τον Άγιον Παϊσιον, και αυτός είπε πως κάτι κρύβεται. Ερεύνησα όπως λες και συ και νομίζω ότι ηύρα. Το απόλυτον σύμβολον Του Τριαδικού Θεού είναι έναν ισογώνιον ισοσκελές τρίγωνον, διότι έχει τρείς όμοιες πλερές και τρείς όμοιες γωνίες που συμβολίζουν την Ομοουσιότητα Των Τριών Προσώπων Της Αγίας Τριάδος, αν προσέξεις, αυτές αι γωνίες, έχουν 60ο (μοίρες) έκαστες = 606060, επειδή εις την Αριθμολογία του Πυθαγόρα, αφαιρούντε τα μηδενικά έχουμε το 666! Πριν σκεφθείς να απορρίψεις την Αριθμολογία του Πυθαγόρα, είναι αυτή όπου χρησιμοποιεί ο Ιωάννης ο Θεολογός, διά να δώκει τον αριθμόν του θηρίου, ήτοι χξς όπου χ = 600, ξ = 60 και σ = 6 και όπως βλέπεις αφαιρεί τα μηδενικά = 666 ή 600+60+6 = 666! Τότε διατί ο ιερός αυτός αριθμός είναι του διαβόλου; Ο διάβολος δεν δημιούργησε τίποτε ούτε κανείς άλλος, αλλά όλα τους είμαστε κτίσματα, ενώ Άκτιστος Κτίστης ο Τριαδικός Θεός, ως εκ τούτου δεν έκαμε ο Θεός μέχρι 665 και ύστερα είπε εις τον διάβολον κάνε το 666 και μετά συνέχισε ο Θεός με το 667, αλλά έκανε όλους τους αριθμούς συμπεριλαμβανομένου και του 666. βασικά οι αριθμοί ουδέποτε έγιναν προϋπήρχαν προ πάντων των αιώνων ως κύτταρα Θεού. Τότε διατί ο διάβολος χρησιμοποιεί το 666; Επειδή είναι σφετεριστής και επίσης θέλει να προσβάλει και πικάρει Τον Θεόν και επειδή το παίζει θεός, θα λέγει όλα αυτά και θα αναφέρεται σε Δράκον, Διάβολος και Σατανά αν θέλεις, ή άπλώς διά να προσβάλλει Τον Θεόν θα χρησιμοποιήσει το όνομα Του, τους ναούς Του και ό,τι Τον συμβολίζει. Να είσαι ευλογημένος και ο Θεός μαζίν σου! το δε μικροτσίψ ελληνιστί καλείται μικροψήγμα (τσίψ = παραφθορά του ψήγματος = λεπτά ψήγματα, ελάσματα, τεμάχια). ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. αι οσο για τον θανατο και την ανασταση : ο πραγματικος θανατος ειναι στην ψυχη οπου ειμαστε οχι στην σαρκα και η πραγματικη ανασταση ειναι παλι στην ψυχη οπου ειμαστε που παει να πει θα ΞΑΝΑΣΤΗΘΟΥΜΕ ΑΝΑ-ΣΤΑΣΗ πως δηλαδη οπως ειμασταν πριν την ΠΤΩΣΗ στην ΥΛΗ-ΣΑΡΚΑ εκτος και αν πιστευετε οτι θα βγουν ΤΑ οστα απο τους ταφους χωρις ο ανθρωπος-ψυχη να ειναι εκει και θα ζει στον υλικο κοσμο παλι;;; Η ανασταση του λαζαρου ηταν ενα φαινομενο για να πιστεψουν οι εβραιοι στον χριστο οι ελληνες απαντουσαν στα φαινομενα...Γινετε πρωτα ελληνες και μετα πιστεψτε στον χριστο-θεο , γιατι ποτε δεν θα καταλαβετε τα λογια του για να τον δοξασετε, Μην ξεχνατε οτι τον χριστο σαν ΑΙΡΕΤΙΚΟ τον σταυρωσαν πριμ βαπτισετε τον οποιονδηποτε αιρετικο αιντε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. θανάσης ξύδης Αδελφε αναιρεσα εγω τιποτα απο αυτα που λες??? ολα του θεου ειναι και τα συμβολα....Το 666 συμβολιζει τον υλικο ανθρωπο και τα δεσμα-παθη του, το 1ο στοιχειο της υλης εχει 6 νετρονια 6 πρωτονια 6 ηλεκτρονια, ο χριστος ειπε αφηστε την υλη και τα υλικα αγαθα , γιαυτο και οι τελικες εξετασεις ειναι το 666 χαραγμα-τσιπ , διοτι αν το παρεις δεχεσαι τον ψευτικο κοσμο και τον αρχοντα της υλης για λιγα χρονια εδω κατω εχοντας απαρνηθει τον αληθινο θεο και τον αληθινο κοσμο οπου δεν ειναι εδω,...Εδω ειναι ενα σχολειο για την εξελιξη μας απλα πραγματα αυτο το σχολειο ομως εχει κ τελικες εξετασεις που μολις σου γνωστοποιησα..
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση ·
  1
  · 10 λεπτά
  θανάσης ξύδης
  θανάσης ξύδης Και ο διαβολος και ολα τα κακα κτισμα του θεου ειναι για τημ εξελιξη μας στο ματριξ η αλλιως μητρα του θεου , εξω απο αυτο τον ονειρικο κοσμο στον πραγματικο δηλαδη δεν υπαρχει κακο, ολα ενα προγραμμα ειναι για την εξελιξη μας και ο πονος που μονοι μας τον δημιουργουμε εχει και αυτος την σημασια του για την εξελιξη μας...Τα παθη και τα λαθη ειναι δασκαλοι μεγαλοι το θεμα ειναι να μαθεις απο αυτα και οταν ερθουν οι τελικες εξετασεις να εισαι ετοιμος να απαρνηθεις αυτον τον ματαιο κοσμο οπου ταυτοχρονα ειναι και ενα σχολειο μεσα στην δημιουργεια του θεου...Ο πυθαγορας ειχε πει και κατι αλλο αν ο αριθμος του θεου ειναι το 1000 εγω θα ηθελα να ειμαι το μηδεν γιατι τοτε θα εχω μπει....Που? στον πραγματικο-αληθινο κοσμο του θεου...Ειπε ο χριστος αν δεν μπορεσετε εδω στα ψευτικα ποσο μαλλον στα αληθινα....Καληνυχτα και ερρωσθε!
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 4 λεπτά
  Yerimos Panayiotis
  Yerimos Panayiotis Δεν είπα ότι αναίρεσες κάτι και αυτόν με τα σωματίδια το γνώριζω, δεν είναι τυχαίον. πρόκειται περί τον καθαρόν αδάμαντα = διαμάντι εξού και ο πρωτάνθρωπος Αδάμ+αντος, ελληνικότητα γλώσσα, άλλωστε τα ιουδαικά παραφθαρμένα ελληνικά το λεν και οι Ιουδαίο...Δείτε περισσότερα
  Μου αρέσει!
  · Απάντηση · 3 λεπτά
  Yerimos Panayiotis
  Yerimos Panayiotis το κακόν υπάρχει ως κατά βούληση δυνητότητα και επιλογή, διότι το καλόν δεν έχει αξία αν δεν μπορείς να το επιλέξεις, εξού και ο διάβολος, μετά από αιώνες συνειδητά ένεκα αλαζονείας και κυρίως ζηλφθονίας προς Το Τριλαμπρές της Θεότητος και έπεσε. καληνύχτα και έρρωσθε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή