Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ! ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΝ/ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Ομοιάζει του μακαρίτη του Ελληνοκυπραιοεβραίου τραγουδιστή Γεώργιου Μιχαήλ (Τζιώρτζ Μάϊκωλ) ο Αρτέμης Σώρρας ο ενσαρκωθείς θεός του πολέμου Άρης κατά κάποιους, αμφότεροι με μεγάλον ακροατήριον.
.
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ! ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΝ/ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
.
Μελετάτε εφ’ όλης της ύλης αντικειμενικώς χωρίς φόβον και πάθος τον Αρτέμη Σώρρα, τον αποκαλούμενον από κάποιους ως ενσάρκωση του θεού Άρη. Ενός απεχθές θεού προς τους πλείστους Αρχαίους Έλληνες. Παρουσιάζει στοιχεία Αντιχριστιανισμού με αυτά όπου περιγράφοντε από τον Ιωάννη τον Θεολόγον εις την Αποκάλυψη. Μόνον όπου ο Αντίχριστος θα διαθέτει τα τρισεκατομμύρια των εικονικών χρημάτων, θα του παραχωρηθούν από την Διεθνήν Σωνιστικήν Μασσωνίαν και θα τον πιστέψουσι οι αφελείς όπως αυτοί όπου πίστεψαν τον Σώρραν ως θεόν Άρην και σωτήραν. Βλέπουμε την μικρογραφίαν Σώρραν και καταλάβουμεν την μεγαλογραφίαν του ασύγκριτου φιλόκακου απατεώνα Αντίχριστου και ο έχων νουν ηθικής και σωφροσύνης ας καταλάβει του λόγου τ’ αληθές!!!!
.
Το Ισλάμ είναι μία θρησκεία όπου πολλοί άθεοι δικτάτορες θεώρησαν ως ιδανική, όπως ο Χίτλερ, επειδή κάνει τον άνθρωπον πειθήνιον χωρίς αμφισβητήσεις και κυρίως φοβισμένον και υπάκουον εις την δικτατορική πρόθεση του εκάστοτε κυβερνήτου.
.
Το Ισλάμ γέννησε τον πόλεμον κατά των αλλόπιστων όπου αντί να υποδείξουν ανέχεια και αγάπη προς αλλήλους «με του ψύλλου πήδημα» αποκεφαλίζουν, βιάζουν, σκοτώνουν, δικαιολογώντας τας πράξεις των ως σύμφωνες Του Θεού. Εφευρίσκουν εις τα πάντα άλλοθι Τον Θεόν. Επί παραδείγματι, αν βιαστεί μία γυναίκα μωαμεθανή ή μη η δικαιολογία είναι ότι δεν έπρεπε να κυκλοφοορεί χωρίς προστάτη εις τους δρόμους και ότι προκαλούσε. Πρόκειται περί το διαβολικόν ψευδάλλοθι προς τις βάρβαρες θηριωδίες και φιλεγκληματικές λαγνείες.
.
Παρακολουθώντας ένα πρόγραμμα διά τα δικαιώματα των γυναικών εις την Σαουδική Αραβία, διαπίστωσα ότι οι Αμερικανοί πολιτικοί και άλλοι ενδιαφέροντε διά την φιλελευθεροποίηση της γυναίκας και της κοινωνίας, όχι απ’ αγάπη προς αυτάς, αλλά επειδή θέλουν να εκπορνεύσουν την γυναίκα και την γυναικεία, αλώνοντας την και εν συνεχεία καταναλώνοντας την με τα παραβιαστικά δηλητήρια της σύγχρονης τρελοϋλικοειδωλολατρείας.
.
Κάθε πολιτικό σύσστημα έχει τα υπέρ και τα κατά του. Η συντηρητική διακυβέρνηση έχει κακόν τον περιορισμόν τινός μέρους της ελευθερίας αλλά συνάμα έχει το καλόν της συν+τήρησης. Η παράδοση συντηρείται με Συντηρητικά Μέσα, όποια και αν εισίν αυτά τα οποία έχουσι πολλές μορφές αίτινες εισίν καλές, κακές, ουδέτερες και άλλες ανάμεικτες βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος.
.
Το Κοράνιον λέγει ότι η μη συντήρηση προξενεί ΧΑΟΣ!!!! Είναι αλήθεια!!!! Κοιτάξετε μία κοινωνία φιλελεύθερη, εκλελυμένη, αδιάντροπη και μία κοινωνία ηθικοσυντηρητική. Η μεν δεν έχει καμμία ηθική υπόσταση, ο άνθρωπος είναι έναν κτήνος απολαύσεων αν και διθυραμβίζει η κοινωνία του περί ηθικών και άλλων αξιών. Οδηγείται από την Κεφαλαιοκρατία εις την Αριθμοποίηση και το Μικροψήγμα (Μικροτσίψ), τάδ’ έφη η εφήμερη κατάσταση Εβραϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αμερικής και άλλων χωρών του Δυτικού (Κατάδυσης εις το Σκότος) Παραπολιτισμού. Η δε υπερβάλλει ώστε να σφίγγει με το ζόρι την ανθρώπινη ύπαρξη σε βαθμόν όπου την τρελαίνει, την κάνει να είναι υποκρίτρια και να μισεί απόκρυφα και ασυνείδητα Τον Θεόν ή το σύσστημα.
.
Αυτές οι δύο παρατάξεις εισίν τα δύο άκρα του Χυδαίου Βάρβαρου Παρανοϊκού Παραπολιτισμού. Η Κεφαλαιοκρατία του Δυτικισμού θεωρεί χωρίς να τ’ ομολογεί παρ’ ελάχιστες φορές τον άνθρωπον ζώον άψυχον, έναν αριθμόν, μία μονάδα, και το υπαινίσσεται μέσα από το ΧΑΟΣ της ποικιλίας της παραδοξολογίας των υλικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και άλλων υποκερδοφορικών ειδωλολατρικών αξιών. Η Δικτατορία του Θρησκοκεντρικού Φανατικοδικτατορισμού θεωρεί σωστώς την ψυχήν ανωτέρα από την ζωήν του ανθρώπου αλλά συνάμα αποδεικνύει ότι δεν το καταλάβει, αφού βασανίζει τον άνθρωπον, τον ναόν = το σώμα και την ζωήν χωρίς να υπολογίζει ότι δι’ αυτής της μεθόδου παραβιάζει τον κανόνα της ελεύθερης κρίσης και της ελεύθερης επιλογής του ανθρώπου αν θα είναι με Τον Θεόν ή τον Διάβολον, τραυματίζοντας την ΨΥΧΟΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΟΝΟΨΥΧΙΚΗ ΑΛΛΗΛΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΫΛΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΟΡΜΩΝΩΝ (ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΣΑΡΚΟΣ). Το εφαρμοσμένον Ισλάμ θεωρεί ότι ο άνθρωπος πρέπει να δεθή όπως ένας σκύλος διά να μην έχει αρκετόν περιθώριον η αλυσίδα του να δηκνύσει (δαγκώσει). Δεν έχει την ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΕΤΗ όπου ως το ενδιάμεσον αυτών των δύο παρατάξεων αναγνωρίζει πως διά να έχει αξία η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ πρέπει να γίγνεται καθ’ ελευθέρας βουλήσεως. Τι Μωαμεθανός και τι Χριστιανός δύνασαι να είσαι μ’ έναν πιστόλί να σημαδεύει τον κρόταφον;;;;; Θα λέγεις ναι είμαι ΠΙΣΤΟΣ από φόβον όχι από ειλικρίνεια!!!!
.
Από την μεν πλευρά η Αθεϊστική/ή και αμιγώς Διαβολική προσέγγιση της πραγματικότητος των Δυτικιστών/και Εβραϊστών και από την άλλην η Καταναγκαστική Πίστη των φανατικών Μωαμεθανών και Ιουδαίων συνάδουν. Οι μεν θέλουν τον άνθρωπον σε μία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΞΗ/ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ και από την δε πλευρά θέλουν τον άνθρωπον σε μία ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ. Δηλαδή αμφότεροι θέλουν να ελέγχουν τους συνανθρώπους τους απολυταρχικώς, ΕΥΝΟΕΙ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟΨΗΓΜΑ!!!!
.
Αν μ’ ερωτάτε ποία είναι καλύτερη εκ των ανωτέρω εάν αυτές εφαρμόζοντας με Μικροψήγμα ή με τέτοιον τρόπον ούτως ώστε να απόκλειαν κάθε επέμβαση ελευθερίας, Χριστιανισμού και Μετάνοιας, θα προτιμούσα την δεύτερη, αφού σέβεται Τον Θεόν, την ψυχήν και το σώμα, ενώ η απολυταρχία της πρώτης θα χειρίζετο τον άνθρωπο χειρότερα και με απόλυτη καθήλωση και μη αντίδραση από εξωτερικούς παράγοντες, απ’ ότι τον χειρίστηκε κατά καιρούς ο Μάο, ο Στάλιν, ο Χίτλερ και άλλοι ΑΘΕΟΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ της σύγχρονης και της αρχαίας εποχής. Ο άθεος σφάζει με μεγαλύτερη μη ανησυχία τους συνανθρώπους του αφού δι’ αυτόν δεν υφίσταται ο Αυτόματος Άχραντος Άρειος Πάγος της Ασύλληπτης Ακριβοδίκαιης Δικαοσύνης των Αχασικών (Ακασικών) Αρχείων. Ενώ ο θεοκρατικός (τάχατες πολλάκις) δικτάτωρ υποφοβάται μήπως το παράκανε και τιμωρρηθεί. Πάντως άθεοι, θεοκρατικοί αυτόκλιτοι ή μη σφαγείς και υποκριτοψευδοθεοκρατικοί εισίν οι σφαγείς της ανθρωπότητος και όχι οι ενδιάμεσοι και τηρούντες το Κλεοβούλιον ρητόν: «μέτρον άριστον». Διά να σφάξεις κάποιος ή πρέπει να είναι κατ’ ουσίαν άθεος ή να θεωρεί ότι τον απαλλάσσει ο Θεός από την τιμωρρία ή τον εντολοδοχεί ο Θεός να σφάξει, υπό καμμίας άλλης περιπτώσεως, και ο σχιζοφρενής ένα από αυτά τα δύο είναι ή το ανάμεικτον τους και συνάμα το ουδέτερον διότι θεωρεί εαυτόν θεόν, βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος.
.
ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ, οι ακραίοι θα χρησιμοποιούσαν το Μικροψήγμα επειδή τους βολεύει. Τον Χριστιανισμόν δεν τον βολεύει, επειδή η αξία διά τον Χριστιανισμόν είναι να προχωρήσει προς την αγιότητα ο άνθρωπος από μόνος του και όχι υπ’ απειλής της μάχαιρας. Υπ’ απειλή μάχαιρας δεν αγιάζεις, ή θα αρνηθείς Τον Θεόν Εκείνον όπου σ’ απειλούν ν’ αρνηθείς και Τον Οποίον πρόδωσες επειδή πριν Εκείνον επέλεγες όπως οι Λινοβάμβακοι της Κύπρου (Ψευδομαωαμεθανοί και αλλαξοθρησκούντες Ελληνοκύπριοι όπου τούδε είναι Ελληνομωαμεθανοί και κακώς καλούντε Τουρκοκύπριοι, τα ίδια έγιναν εις την Μικρασσία, Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία και σε όλες τις χώρες της Βόρρειας Αφρικής και της Αραβίας) ή, δεν θ’ αρνηθείς την ΠΙΣΤΗΝ ΣΟΥ και θα σφαγείς όπως ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Εφραίμ ο Νέος της Νέας Μάκρης όπου διαπέρασε την κοιλίαν του πυρακτωμένος κορμός κ.ο.κ..
.
ΔΗΛΑΔΗ, η τεκμηρίωση της ΠΙΣΤΗΣ γίγνεται διά της ελευθέρας βουλήσεως ουχί διά της βίας!!!! Και η μεγαλύτερη ΑΛΗΘΙΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ γίγνεται υπ’ απειλής, όπου ο ΠΙΣΤΟΣ διά της ελευθέρας θελήσεως και βουλήσεως της ΨΥΧΟΘΕΛΗΣΕΩΣ δεν αρνείται Τον Θεόν του έστω και αν του πάρουν την ζωήν. Σκοπόν έχει να μην του πάρουν την ψυχήν, την ζωήν γνωρίζει ότι θα του την πάρει κάποια ημέρα εν ειρήνει ή διά μάχης ο Θάνατος, ο Κυρίαρχος της Ύλης.
.
Ο σεβασμός της Ελεύθερης Βουλήσεως και ο αυτοσεβασμός της Ελευθέρας Βουλήσεως όπου κάνει τον άνθρωπον να σέβεται περισσότερον την άϋλη πλευρά της ύπαρξης του εξ’ όσου της υλικής είναι αυτόν όπου προσπαθούν κάποιοι Αντίχριστοι θα θάψουν και να εξαφανίσουν από την μνήμην και την επεξήγησιν ήτοι ο ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ!!!! Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΡΕΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΕΙΡΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΟΠΟΥ ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙ ΓΗΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣΩΜΑΤΙΚΟΝ ΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΠΟΥ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΕΙ ΨΥΧΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΉΤΟΙ: «ΑΝΩ ΘΡΗΣΚΩ ΟΠΟΠΟΤΕ = ΑΝΩ ΤΕΙΝΩ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΜΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ» ΕΝΩ ΑΛΛΟΙ ΤΟΝ ΛΕΓΟΥΝ ΧΩΜΟ = ΧΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕΝ/ΜΑΝ = ΑΝΔΡΑ ΜΕ ΟΡΧΕΙΣ ΚΑΙ ΓΟΥΜΕΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΙΔΟΙΟΝ, ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΔΗΛΑΔΗ ΔΥΟ ΦΥΛΑ ΔΥΟ ΖΩΑ!!!!
.
Ο ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ εντός του ΧΑΟΥΣ της αρχαιότητος με τις εκατομμύρια ιδέες και βουλήσεις διαχώρισε την ήρα από τον σίτον και μαζί με τον οίνον του Χριστιανισμού και το έλαιον Της Αγίας Τριάδος έκαμε Το Αθάνατον Νέκταρ του ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ!!!!
.
Ο ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ όπως και άλλες θρησκείες υπερασπίζοντε την ελευθερία χωρίς ν’ αφήνουν τα πράγματα εις το έλεος της τρέλλας, της απάτης και της πλάνης, αλλά συνάμα προσφέρουν την Μετάνοια, την Εξομολόγηση και την διδαχή περί Ειλικρινούς Αγάπης όπου διά να την μετρήσεις πρέπει να καταφέρεις ν’ αγαπάς όχι μόνον αλλήλους αλλά και τους εχθρούς σου. Τους εχθρούς σου αν πρέπει να τους πολεμήσεις διά να επιβιώσεις πολέμα τους αλλά μην τους μισείς. Απλά αμύνθου περί Ψυχοθρησκευτικής Πάτρης, μην μισήσεις τον εχθρόν σου όχι επειδή έγινες άβουλον απαθές κτήνος τύποις ζόμπυ (ζωόβιος) αλλά επειδή η ψυχή του είναι αδελφή του. Όταν παίζεις ποδόσφαιρον με τα αδέλφια σου παίζεις διά την νίκην αλλά δεν πρέπει να μισείς τα αδέλφια σου. ΌΤΑΝ ΠΟΛΕΜΕΙΣ, ΠΟΛΕΜΕΙΣ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΙΩΝ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΦΘΟΝΟΝ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΣ ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ!!!!
.
Η διαφορά της θρησκείας μας με άλλες θρησκείες όπου πιστεύουν εις την ελεύθερη βούληση και την κάθαρση διά ειλικρινούς μετάνοιας και ενδεχομένως εξομολόγησης και προσευχής είναι ότι σ’ εμάς υπάρχει η Ιερότητα της Απτής Παρουσίας Του Υιού Του Τριαδικού Θεού Ιάσων Χριστού, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ευλογεί μή Χριστιανούς, αλλά ευλογούντε περισσότερον οι γνωρίζοντες και Πιστεύοντες Αυτόν και κολάζοντε περισσότερον οι γνωρίζοντες και μη Πιστεύοντες Αυτόν. Καλύτερα να μην Τον γνωρίζεις παρά να Τον γνωρίζεις και να Τον απορρίπτεις και όσον Τον απορρίπτεις τόσον το χειρότερον.
.
Ο ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου