Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΙΩΝ. ΔΙΕΡΡΕΥΣΕ. ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΚΙΣΣΙΝΚΓΕΡ ΕΝΑΝΤΊΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΑΚΩΝΙΣΤΙ! Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΤΡΙΑΔΙΚΟΘΕΪΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ.

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΙΩΝ. ΔΙΕΡΡΕΥΣΕ. ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΚΙΣΣΙΝΚΓΕΡ ΕΝΑΝΤΊΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΑΚΩΝΙΣΤΙ! Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΤΡΙΑΔΙΚΟΘΕΪΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ.
.
Οι Έλληνες παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα ψυχοπαραλυσίας όταν δεν τους ζητείται από κάποιον μασσώνον πολιτικόν «ηγέτη» να δράσουν διά να σώσουν την χώρα τους, νοιώθουν χαμένοι. Αν αύριον τους ειπεί ο Τσίπρας να πολεμήσουν θα το πράξουν, αν τους ειπεί να καθαρίσουν την Ελλάδα από τους Τζιηχατιστές θα το πράξουν, από μόνοι τους όμως όχι! Βεβαίως είναι και το θέμα του «Νόμου» αν πειράξεις σήμερα τον εχθρόν της Ελλάδος ος κατοικάει εντός Ελλάδος θα φυλακιστείς ή δολοφονηθείς. Οι Πατριώτες σκέπτοντε με διλήμματα αν αξίζει τον κόπον ν’ αγωνίζοντε διά τέτοιον υποτακτικόν εις την αποχαύνωση λαόν και έχουν δίκαιον αφού και να θυσιαστούν διά την Πατρίδα ίσως δεν ευαισθητοποιηθούν αρκετοί ώστε να αντιδράσουν κωλοκοτρονίσια εναντίον της ορδής της ορμής του σύγχρονου μασσωνικού οθωμανικού κατεστημένου εν Ελλάδι.
.
Οι Έλληνες αμφιβάλλουν συνειδητώς ή ασυνείδητως διά τις προαιώνιες ηθικές όπως τις παρουσιάζουν οι Ηθικοληπτικοί Αρχαίοι Φιλόσοφοι της Ελλάδος και άλλων χωρών, ο Χριστιανισμός και ρήσεις από άλλες θρησκείες όπου εισίν Ηθικοληπτικές. Ένεκα τούτου, υποδιερωτούντε αν αξίζει ή δεν αξίζει η ΗΘΙΚΗ. ΝΑ ΔΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣΙΝ ΜΑΓΚΩΜΕΝΟΙ ΔΟΥΛΟΠΡΕΠΕΙΣ. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ή άλλον να τους ειπεί την αλήθεια (ή δήθεν αλήθεια) άρα τε ΠΑΣΧΕΙ ΣΟΒΑΡΑ Η ΕΥ+ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΖΟΥΝ ΣΕ ΗΘΙΚΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΣΥΓΥΧΥΣΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΝ Η ΩΡΑΙΑ ΑΧΑΛΙΝΩΤΗ ΗΔΟΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ Η ΘΕΟΦΡΟΝΗ ΗΘΙΚΗ, ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ,. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΕΓΟΥΝ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΑΛΛΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΆΚΕΦΗ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΝΗ ΩΣ ΑΠΟ ΜΑΚΡΥΑ ΥΠΑΝΗΣΥΧΙΑ (υπό+ανησυχια) ΤΟΥΣ. ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΟΛΙΓΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΜΕ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Ή ΨΕΥΔΟΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΚΩΔΩΝΑΣ ΕΠΙΚΡΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΙΟΛΟΙΣΘΙΣΗΣ ΕΝ τω ΨΥΧΟΒΟΥΡΚΩ!!!!
.
Οι Σιωνισταί γνωρίζουν πως οι ανθρώποι θυσιάζουν ολίγην ελευθερία διά χάριν της ηρεμίας, τακτική του Διαβόλου, αφού ύστερα σε βάζει να θυσιάσεις ακόμη ολίγη διά χάριν της ησυχίας, σου βάζει και φασιαρίες, ζαλάδες και συγχύσεις με τα τεχνητά πτωχοοικονομικά και δέχεσαι να χάσεις τα πάντα διά μία επαιτική/ζητιάνικη σταλαγματιά ησυχίας. Το πείραμα έγιγνε, άρα τε, ο Έλληνας είναι φιλόδουλος και φιλόσκλαβος αν του χαρίσεις ησυχία και επειδή διά του βαυκαλισμού του μυαλού του από τα χιλιάδες μέσα μαζικής εξαπάτησης και ανηθικοποίησης των συρμών, των βιβλίων, των ιδεών, των αιρέσεων, των ψευδοενημερώσεων κ.α. έχει χάσει σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβει την αίσθηση της ΗΘΙΚΗΣ. Διά τον μέσον σύγχρονον μέσον Έλληνα η λέξη ΗΘΙΚΗ είναι μία λεκτική λέξη άνευ περιεχομένου άρα τε εις την ψευδοσυνείδηση του αφού έχει χάσει την αληθινοσυνείδηση του η ΗΘΙΚΗ είναι ΕΝΑΝ ΜΗΔΕΝ, ΈΝΑΝ ΤΙΠΟΤΕ, ΕΝΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ, ΑΔΙΚΟΣ ΚΟΠΟΣ. ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ, αφού το Μικροψήγμα/Μικροτσίψ όπου θ’ απαιτηθεί διά να έχει ο οκνηροραγιάς ή ψυχοκουρασμενοραγιάς Έλληνας μία σταλαγματιά βρώμικης ησυχίας θα πειράζει μόνον την ΗΘΙΚΗ και η ΗΘΙΚΗ διά αυτόν δεν έχει αξία άρα τε το σημαντικόν είναι να εντοποθετήσει μέσα του το Μικροψήγμα και τετέλεσθαι ψυχικώς.
.
Εκείνοι όπου θα προτιμήσουν την ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ από την ΗΣΥΧΙΑ θα περάσουν τα πάνδεινα ως ΠΡΩΤΟΓΟΝΟΙ αλλά θα παραδώσουν ΨΥΧΗΝ ΠΑΓΚΑΘΑΡΗΝ ΑΓΙΑΝ ΗΤΙΣ ΘΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ ΑΙΩΝΙΑΝ ΗΣΥΧΙΑΝ ενώ οι Μικροψιγματοελεγμένοι θα παραδώσουν ΨΥΧΗΝ ΚΑΤΑΤΕΒΡΩΜΙΣΜΕΝΗΝ από την ανύπαρκην δήθεν (ψευδανύπαρκτην ανηθικότηταν).
.
Όταν ο άνθρωπος δεν δύναται να ευ+διαλέξει την κοινήν χονδροειδές ηθικήν από την κοινήν χονδροειδές ανηθικότηταν, τότε δεν έχει πάρει τον κατήφορον αλλά είναι ο ίδιος ο κατήφορος της Κόλλασης. Ο άνθρωπος αυτός δεν αξίζει να καλείται καν ζώον, κτήνος, θηρίον, αφού εσταί χείριστος.
.
Το να γίγνοντε παρελάσεις ανόμαλων βάζοντας αυτοκωλοδάκτυλα και αυτόν να καλείται πολιτισμός, πρόοδος και ηθικόν δικαίωμαν εις την παρουσία τρυφερόψυχων παιδιών, είναι υπόθεση άνευ σχολίου και πολιτισμός, πρόοδος της ΒΡΥΚΟΛΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΟΣ. Νομίζετε ότι το Χόλλυγουντ/Διαβολογούντ το οποίον διαφήμιζε με γλυκύτητα τους βρυκόλακες και άλλα σημεία και τέρατα του Πανδιαβολισμού δεν σας επηρέασε; Είδατε πόσον εύκολα με χαμηλή φωτιά ο πύραυνος σας έψησε κάνοντας σας βραστόν έδεσμαν του Αρχαίου Δράκου της Απώλειας.
.
Εις τους καιρούς μας όσον δυσχεραίνοντε ηθικώς, άλλοι θα πιστεύουν και τηρούν τα Του Θεού περισσότερον και άλλοι θα εκλελύνοντε περισσότερον, έχει ειπωθεί από αρχαία προφητεία, πολύ αρχαία.
.
Εν τοις χαλεποίς καιροίς ο αγαθός θα γίγνεται αγαθότερος και ο κακός κακότερος, ουδείς θα παραμένει ανεπηρέαστος, το φάρμακον ή θα σε ιάσει αν τον δεχθείς είτε θα σε δηλητηριάσεις αν το αρνηθείς προσβάλλοντας με απιστία τας ιδιότητας του. Ένας γνωστικός πότης γνωρίζει πως άμα πίνεις το οινόπνευμα με καχυποψία θα τον μεθύσει σχιζοφρενικώς, αν το πίνει με φαγητόν θα τον ναρκώσει και μεθύσει βάσει της συνήθους εκκεντρικής τρέλλας του, αν το πίνει με υπόκρουση ωραίας μουσικής, χορεύει και εναγκαλιάζει ωραίες γυναίκες, μεθάει το ποτόν αλλά εκείνος πετάει από την μάγκικη έκσταση. Τέτοια ανάλογη Θεία Έκσταση Δικαιοσύνης, Αγάπης, Πίστης και Έλξης προς Τον Τριαδικόν Θεόν να ψυχοκαρδιοεπιζητείτε!!!!
.
Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΖΙΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΘΑ ΤΟΝ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου