Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ! ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ!!!!

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ! ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ!!!!
.
Με βάσει δύο αντιφασκόμενα αρχαία ρητά ανακαλύψαμε την νοοτροπία της εξέλιξης της φύσης επί των παντών όντων και κατ’ επέκτασιν των πραγμάτων.
Τα εξής ρητά: «Έλληνες εισίν οι μετέχοντες της ελληνικής παιδείας» και «Πας μη Έλλην βάρβαρος». Το πρώτον ρητόν σαφέστατα δεν αναφέρεται σε εθνογονιδιακήν καταβολήν αλλά σε διαμόρφωση ψυχορμονοσωματονοητικής αντίδρασης και δράσης προς τα πάντα. Το δεύτερον ρητόν πάλαι δεν αναφέρεται με σαφήνεια σε εθνογονιδιακήν καταβολήν και συνάδει με το πρώτον δηλαδή: «Έλληνας είναι ο μετέχων της ελληνικής παιδείας και όστις δεν μετέχει της ελληνικής παιδείας εστί βάρβαρος>.
Οι ανθρώποι όπου δέχθηκαν πρώτοι τούτα τα ερεθίσματα έχουν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων Ελλήνων και καλέστηκαν έκτοτες Έλληνες. Αυτοί οι ανθρώποι εισίν οι Πρωτάνθρωποι βάσει και των ευρημάτων εις τα Πετράλωνα Χαλκιδικής με ανθρώπους όρθιους (ερέχθειους εξού και ο Ερέχθειος και ο Ερέχθειος Τάφος = ερέξιον παραφθαριστί σ’ άλλες γλώσσες) χρονολογουμένους 1,700,000 ετών και άλλους εκτός του Σπηλαίου των Πετραλώνων με χρονολογία 11,000,000 σύμφωνα με έναν πρόγραμμαν της ΕΡΤ.
Η Ελληνική Παιδεία δεν έχει συγκεκριμμένη μορφή αλλά πολυσυγκεκριμμένη πνευματική αντίληψη, είναι άναρχη όπως ο Άναρχος Πατήρ, ο Συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμαν. Κάθε ερέθισμαν ει δυνατόν να προκύψει ως συμπεριεχόμενη επιστήμη, αμαρτία, ιδεολογία από την Ελληνική Παιδεία, με προικίσματα βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος: α) αγαθά β) κακά γ) ουδέτερα και δ) ανάμεικτα. Ουσιαστικά αυτόν όπου καλείται Ελληνική Παιδεία ή Ελεύθερη Παιδεία είναι τα ανωτέρω τέσσερα βασικά συσστατικά του Νόμου της Τετραπιθανότητος. Η Ελληνική Παιδεία είναι έναν ελεύθερον άνογμαν προς τον Νόμον της Τετραπιθανότητος εν συνοπτική άγνοια περί του Κύκλου Ελευθερίας Δράσεως της Σκέψης και της Δράσης, της Επιθυμίας και της Θυσίας, διότι αγάπη είναι να επιθυμείς αυτόν όπου σου αρέσει αλλά να μην το κάνεις επειδή το κρίνεις και το ευδιακρίνεις ως κακόν!!!! Τάδ’ έφη πράττειν τ’ αγαθόν.
Εάν ένας άνθρωπος ό οποίος γεννήθηκε Έλληνας αλλά πράττει τα φαύλα αφελληνίζεται εν τινός βαθμού βάσει του μεγέθους της φαυλότητος του. Ένας άνθρωπος ό οποίος γεννήθηκε βάρβαρος εξελληνίζεται εν τινός βαθμού βάσει του μεγέθους της πολιτισμοποιίας του. Ανώτερος από Έλλην και βάρβαρον ό μιμούμενος δι’ εγκάρδιας χαράς Τον Θεόν αφού απορρίπτει από τον Νόμον της Τετραπιθανότητος το β) ήτοι το κακόν, κατόπιν το δ) ήτοι το ανάμεικτον εκείνον όπου εμπεριέχει κακόν και ύστερα το γ) ήτοι το ουδέτερον, πράττωντας μόνον Τ’ ΑΓΑΘΟΝ!!!! Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι πλέον Έλλην ή βάρβαρος αλλά Θεωμένος ήτοι Άγιος ή Ορθόδοξος Χριστιανός ή άλλης θρησκείας εξαγιωμένος βάσει της κρίσης Του Τριαδικού Θεού. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ Ή ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΛΛΑ ΑΘΝΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΉΤΟΙ ΑΓΙΟΣ. Η ΟΥΣΙΑ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ, ΔΕΛΦΙΚΑ, ΚΑΒΗΡΕΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ. Οι Έλληνες διά της λέξεως ΑΝΘΡΩΠΟΣ ορίζουν αυτόν όπου κοιτάζει προς τον Ουρανόν, Τον Έναν Πατέραν των πάντων θεών τε τιτάνων ο οποίος έχυσε τα σπέρματα Του (Αγίω Πνεύματι) επί της Γής (Ύλης και Μεσοδιάστημα....) και γεννήθηκαν τα πάντα εξού και ο ορισμός πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών, προ πάντων των αιώνων.
Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Συνεχίζουμε με αποκαλύψεις προς αυτούς όπου ενδιαφέροντε και γοητεύοντε μόνον από την κλασσικοποιημένη επιστήμη.
Διά των ανωτέρω, ήτοι ότι Έλληνας είναι όστις μετέχει εις την Ελληνική Παιδεία και όστις μετέχει εις την Ελληνική Παιδεία δεν είναι Έλληνας, π.χ. ένας Έλληνας όπου αφελληνίστηκε φαίνεται Έλληνας εξωτερικά ενώ Έλληνας πρωτίστως είναι ψυχορμονοπνευματική χαρακτηριστική ιδιότητα. Κατά συνέπεια, η αλλαγή γίνεται από μέσα, δηλαδή ένας Έλληνας γίνεται βάρβαρος επειδή εκβαρβαρίστηκε εξ’ οιουνδήποτε λόγου η ψυχορμονική του ισορροπία ταυτότητας και ένας Αιθίωψ γίνεται Έλληνας εξελληνίστηκε εξ’ οιουνδήποτε λόγου η ψυχορμονική του ισορροπία ταυτότητος. Τα φαινόμενα απατούν, βλέπουμε έναν Μελαμψόν ή Σχιστομμάτη να είναι Έλληνα και έναν Έλληνα να είναι βάρβαρος. Έναν Μαλαισσιανόν Καθηγητήν Φιλολογίας να γίνεται Έλληνας και έναν Έλληνα όπου ένεκα θρησκείας ή ιδεολογίας σφάζει τους συνανθρώπους του! Μα θα μου ειπείτε, μα αυτά τα έκαναν Έλληνες και εις την αρχαιότητα, έσφαζαν τους συνανθρώπους τους και τους Συνέλληνες τους διά χάριν ασέβειας και εφαρπαγής όχι διά χάριν άμυνας. Η αιτία όπου σφάζεις σε κάνει Έλληνα ή βάρβαρον αναλόγως. Οι Έλληνες όπου έσφαζαν και σφάζουν διά να οικειοποιηθούν εν αδίκω δεν εισίν Έλληνες, οι Έλληνες οίτινες σφάζουν διά να αμυνθούν όχι επειδή υποβόσκει η επιθυμία να λεηλατήσουν εισίν Έλλήνες. Ως εκ τούτου, μόνον ο Τριαδικός Θεός γνωρίζει ποίος ήταν ή δεν ήταν Έλληνας από την υπεραρχαιότητα έως των ημερών μας και πόσον Έλληνας ήταν και πότε, ομοίως και διά την βαρβαρότητα του και την αγιότηταν του. Όταν Θεμιστοκλής αμύνετο ήταν Έλληνας, αν όμως έσφαζε Έλληνες διά να τους κατακτήσει η Αθήνα δεν ήταν Έλληνας.
Βασικά η ανωτέρω αλήθεια εμβαίνει εις την θέσην την με τα εξής: «Βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος υπάρχουν τέσσερεις γενικοί χαρακτήρες ανθρώπων δεδομένου ότι οι Δυτικοί και Δυτικοποιημένοι ανθρώποι όλης της υφηλίους παραδέχοντε ότι εισίν παιδιά της ελληνικής διαλεκτικής και διασκεπτικής παιδείας: α) βάρβαρος ή πρωτόγονος απάνθρωπος ή παλειάνθρωπος άγριος εν εξελίξει ή μη β) αγαθός ή Χριστιανός ή Βουδιστής κ.τλ γ) ουδέτερος ή παθητικός άνθρωπος χωρίς να βλάπτει αλλά και χωρίς να εκτιμάει κανέναν ούτε γαρ Τον Θεόν, έναν κτήνος της ακακίας αλλά και της ακαλοσύνης/αναγαθότητος και δ) το ανάμεικτον εν διακυμάνσει ποσοστών των τριών ανωτέρω ήτοι Έλλην. Η δυνατότητα αποποιήσεως της οιασδήποτε ανωτέρω χαρακτηριστικής ιδιότητος και επαναφοράς είναι εφικτή και γίνεται τακτικά, δεν ακούμε ότι κάποιοι εισίν ανεμόμυλοι ή χειρόμυλοι επειδή κινούντε μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας σε ηθικά και άλλα θέματα πέρα δώθε, συγκεχυμένοι τι θέλουν ν’ ακολουθήσουν αφού τινά εκ των αρεσκειών τους η ψυχή τους τα απορρίπτει και το γνωρίζουν και τινά ψυχοφιλικά τα απορρίπτει η κατεργάρα καρδία η οποία δεν έχει εκπαιδευτεί πλέον διά της προσευχής και της εξάσκησης να πειθαρχεί εις το άγιον πνεύμαν της ψυχής.
Η Συνειδητότητα της Εξέλιξης προηγείται της σωματικής εξέλιξης. Εάν έναν ζώον ή φυτόν (και ο,τιδήποτε άλλον) διά να επιβιώσει έχει ανάγκην ν’ αλλάξει κάποια χαρακτηριστικά ή αν πρέπει να δέχεται το δήκνυμα/δάγκωμα ενός όφι χωρίς να το επηρεάζει θανατικώς ή αν πρέπει να εκμεταλλεύεται το νέκταρ ενός συγκεκριμμένου άνθους, πρέπει πρώτα ν’ αλλάξει συνείδηση νοοτροπίας, επιθυμίας και επιδίωξης εντός της πνευματικής του υπόστασης και ύστερα να εφαρμοστεί η αλλαγή εις το σώμαν. Συνεπώς προηγείται της σαρκός το πνεύμα και άνευ πνεύματος η σάρκα δεν έχει υπόσταση ύπαρξης (εξού και πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών δηλαδή ο Θεός είναι η βάση όπου επάνω του φύοντε, κινούντε, δημιουργούντε και εξελίσσοντε τα πάντα, ο καταβάσης Άδην!!!!). Η πνευματική επιθυμία στέλνεται ως αίτηση εις Τον Θεόν και αυτός διατάσσει την φύσην αν πρέπει να δεχθεί το αίτημαν ή να το απορρίψει ή να το διαφοροποιήσει. Επί παραδείγματι, αν έναν ζώον επιθυμεί να εκμεταλλεύεται έναν συγκεκριμμένον παράξενον άνθος αλλά ο Θεός κρίνει πως υπάρχουν άλλα άνθη και τροφές πέριξ δεν θα πραγματοποιήσει το αίτημαν. Σε έναν απόμερον τοπίον των Άνδεων έναν έντομον εκμεταλλεύεται έναν υπερσπάνιον άνθος, έκαστον εξαρτάται από το άλλον, το μεν το νέκταρ το δε την γονιμοποίηση, ποίον έγινε ή μάλλον ποίον άλλαξε πρώτον; Παρακολουθώντας την «ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ = Νάσιοναλ Γεωγράφικ» θα επιβεβαιώσετε ότι πολλές παράξενες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ διαφόρων όντων δεν έχουν λογική εξήγηση εάν τις κοιτάξουμε με την άκαμπτην άθεην και απνευμάτιστην κλασσικοποιημένην προσέγγισην.
Υποσημείωση: επιτρέπεται κάθε χρήση ή αναφορά σε οποιαδήποτε θεωρία αφού αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα, ευχαριστώ!
Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΖΙΝ Μ’ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΜΑΣ!!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ


 .
Με βάσει δύο αντιφασκόμενα αρχαία ρητά ανακαλύψαμε την νοοτροπία της εξέλιξης της φύσης επί των παντών όντων και κατ’ επέκτασιν των πραγμάτων.
 .
Τα εξής ρητά: «Έλληνες εισίν οι μετέχοντες της ελληνικής παιδείας» και «Πας μη Έλλην βάρβαρος». Το πρώτον ρητόν σαφέστατα δεν αναφέρεται σε εθνογονιδιακήν καταβολήν αλλά σε διαμόρφωση ψυχορμονοσωματονοητικής αντίδρασης και δράσης προς τα πάντα. Το δεύτερον ρητόν πάλαι δεν αναφέρεται με σαφήνεια σε εθνογονιδιακήν καταβολήν και συνάδει με το πρώτον δηλαδή: «Έλληνας είναι ο μετέχων της ελληνικής παιδείας και όστις δεν μετέχει της ελληνικής παιδείας εστί βάρβαρος>. 
.
Οι ανθρώποι όπου δέχθηκαν πρώτοι τούτα τα ερεθίσματα έχουν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων Ελλήνων και καλέστηκαν έκτοτες Έλληνες. Αυτοί οι ανθρώποι εισίν οι Πρωτάνθρωποι βάσει και των ευρημάτων εις τα Πετράλωνα Χαλκιδικής με ανθρώπους όρθιους (ερέχθειους εξού και ο Ερέχθειος και ο Ερέχθειος Τάφος = ερέξιον παραφθαριστί σ’ άλλες γλώσσες) χρονολογουμένους 1,700,000 ετών και άλλους εκτός του Σπηλαίου των Πετραλώνων με χρονολογία 11,000,000 σύμφωνα με έναν πρόγραμμαν της ΕΡΤ.
 .
Η Ελληνική Παιδεία δεν έχει συγκεκριμμένη μορφή αλλά πολυσυγκεκριμμένη πνευματική αντίληψη, είναι άναρχη όπως ο Άναρχος Πατήρ, ο Συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμαν. Κάθε ερέθισμαν ει δυνατόν να προκύψει ως συμπεριεχόμενη επιστήμη, αμαρτία, ιδεολογία από την Ελληνική Παιδεία, με προικίσματα βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος: α) αγαθά β) κακά γ) ουδέτερα και δ) ανάμεικτα. Ουσιαστικά αυτόν όπου καλείται Ελληνική Παιδεία ή Ελεύθερη Παιδεία είναι τα ανωτέρω τέσσερα βασικά συσστατικά του Νόμου της Τετραπιθανότητος. Η Ελληνική Παιδεία είναι έναν ελεύθερον άνογμαν προς τον Νόμον της Τετραπιθανότητος εν συνοπτική άγνοια περί του Κύκλου Ελευθερίας Δράσεως της Σκέψης και της Δράσης, της Επιθυμίας και της Θυσίας, διότι αγάπη είναι να επιθυμείς αυτόν όπου σου αρέσει αλλά να μην το κάνεις επειδή το κρίνεις και το ευδιακρίνεις ως κακόν!!!! Τάδ’ έφη πράττειν τ’ αγαθόν.
 .
Εάν ένας άνθρωπος ό οποίος γεννήθηκε Έλληνας αλλά πράττει τα φαύλα αφελληνίζεται εν τινός βαθμού βάσει του μεγέθους της φαυλότητος του. Ένας άνθρωπος ό οποίος γεννήθηκε βάρβαρος εξελληνίζεται εν τινός βαθμού βάσει του μεγέθους της πολιτισμοποιίας του. Ανώτερος από Έλλην και βάρβαρον ό μιμούμενος δι’ εγκάρδιας χαράς Τον Θεόν αφού απορρίπτει από τον Νόμον της Τετραπιθανότητος το β) ήτοι το κακόν, κατόπιν το δ) ήτοι το ανάμεικτον εκείνον όπου εμπεριέχει κακόν και ύστερα το γ) ήτοι το ουδέτερον, πράττωντας μόνον Τ’ ΑΓΑΘΟΝ!!!! Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι πλέον Έλλην ή βάρβαρος αλλά Θεωμένος ήτοι Άγιος ή Ορθόδοξος Χριστιανός ή άλλης θρησκείας εξαγιωμένος βάσει της κρίσης Του Τριαδικού Θεού. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ Ή ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΛΛΑ ΑΘΝΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΉΤΟΙ ΑΓΙΟΣ. Η ΟΥΣΙΑ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ, ΔΕΛΦΙΚΑ, ΚΑΒΗΡΕΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ. Οι Έλληνες διά της λέξεως ΑΝΘΡΩΠΟΣ ορίζουν αυτόν όπου κοιτάζει προς τον Ουρανόν, Τον Έναν Πατέραν των πάντων θεών τε τιτάνων ο οποίος έχυσε τα σπέρματα Του (Αγίω Πνεύματι) επί της Γής (Ύλης και Μεσοδιάστημα....) και γεννήθηκαν τα πάντα εξού και ο ορισμός πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών, προ πάντων των αιώνων.
 .
Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
 .
Συνεχίζουμε με αποκαλύψεις προς αυτούς όπου ενδιαφέροντε και γοητεύοντε μόνον από την κλασσικοποιημένη επιστήμη.
 .
Διά των ανωτέρω, ήτοι ότι Έλληνας είναι όστις μετέχει εις την Ελληνική Παιδεία και όστις μετέχει εις την Ελληνική Παιδεία δεν είναι Έλληνας, π.χ. ένας Έλληνας όπου αφελληνίστηκε φαίνεται Έλληνας εξωτερικά ενώ Έλληνας πρωτίστως είναι ψυχορμονοπνευματική χαρακτηριστική ιδιότητα. Κατά συνέπεια, η αλλαγή γίνεται από μέσα, δηλαδή ένας Έλληνας γίνεται βάρβαρος επειδή εκβαρβαρίστηκε εξ’ οιουνδήποτε λόγου η ψυχορμονική του ισορροπία ταυτότητας και ένας Αιθίωψ γίνεται Έλληνας εξελληνίστηκε εξ’ οιουνδήποτε λόγου η ψυχορμονική του ισορροπία ταυτότητος. Τα φαινόμενα απατούν, βλέπουμε έναν Μελαμψόν ή Σχιστομμάτη να είναι Έλληνα και έναν Έλληνα να είναι βάρβαρος. Έναν Μαλαισσιανόν Καθηγητήν Φιλολογίας να γίνεται Έλληνας και έναν Έλληνα όπου ένεκα θρησκείας ή ιδεολογίας σφάζει τους συνανθρώπους του! Μα θα μου ειπείτε, μα αυτά τα έκαναν Έλληνες και εις την αρχαιότητα, έσφαζαν τους συνανθρώπους τους και τους Συνέλληνες τους διά χάριν ασέβειας και εφαρπαγής όχι διά χάριν άμυνας. Η αιτία όπου σφάζεις σε κάνει Έλληνα ή βάρβαρον αναλόγως. Οι Έλληνες όπου έσφαζαν και σφάζουν διά να οικειοποιηθούν εν αδίκω δεν εισίν Έλληνες, οι Έλληνες οίτινες σφάζουν διά να αμυνθούν όχι επειδή υποβόσκει η επιθυμία να λεηλατήσουν εισίν Έλλήνες. Ως εκ τούτου, μόνον ο Τριαδικός Θεός γνωρίζει ποίος ήταν ή δεν ήταν Έλληνας από την υπεραρχαιότητα έως των ημερών μας και πόσον Έλληνας ήταν και πότε, ομοίως και διά την βαρβαρότητα του και την αγιότηταν του. Όταν Θεμιστοκλής αμύνετο ήταν Έλληνας, αν όμως έσφαζε Έλληνες διά να τους κατακτήσει η Αθήνα δεν ήταν Έλληνας.
 .
Βασικά η ανωτέρω αλήθεια εμβαίνει εις την θέσην την με τα εξής: «Βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος υπάρχουν τέσσερεις γενικοί χαρακτήρες ανθρώπων δεδομένου ότι οι Δυτικοί και Δυτικοποιημένοι ανθρώποι όλης της υφηλίους παραδέχοντε ότι εισίν παιδιά της ελληνικής διαλεκτικής και διασκεπτικής παιδείας: α) βάρβαρος ή πρωτόγονος απάνθρωπος ή παλειάνθρωπος άγριος εν εξελίξει ή μη β) αγαθός ή Χριστιανός ή Βουδιστής κ.τλ γ) ουδέτερος ή παθητικός άνθρωπος χωρίς να βλάπτει αλλά και χωρίς να εκτιμάει κανέναν ούτε γαρ Τον Θεόν, έναν κτήνος της ακακίας αλλά και της ακαλοσύνης/αναγαθότητος και δ) το ανάμεικτον εν διακυμάνσει ποσοστών των τριών ανωτέρω ήτοι Έλλην. Η δυνατότητα αποποιήσεως της οιασδήποτε ανωτέρω χαρακτηριστικής ιδιότητος και επαναφοράς είναι εφικτή και γίνεται τακτικά, δεν ακούμε ότι κάποιοι εισίν ανεμόμυλοι ή χειρόμυλοι επειδή κινούντε μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας σε ηθικά και άλλα θέματα πέρα δώθε, συγκεχυμένοι τι θέλουν ν’ ακολουθήσουν αφού τινά εκ των αρεσκειών τους η ψυχή τους τα απορρίπτει και το γνωρίζουν και τινά ψυχοφιλικά τα απορρίπτει η κατεργάρα καρδία η οποία δεν έχει εκπαιδευτεί πλέον διά της προσευχής και της εξάσκησης να πειθαρχεί εις το άγιον πνεύμαν της ψυχής.
.
Η Συνειδητότητα της Εξέλιξης προηγείται της σωματικής εξέλιξης. Εάν έναν ζώον ή φυτόν (και ο,τιδήποτε άλλον) διά να επιβιώσει έχει ανάγκην ν’ αλλάξει κάποια χαρακτηριστικά ή αν πρέπει να δέχεται το δήκνυμα/δάγκωμα ενός όφι χωρίς να το επηρεάζει θανατικώς ή αν πρέπει να εκμεταλλεύεται το νέκταρ ενός συγκεκριμμένου άνθους, πρέπει πρώτα ν’ αλλάξει συνείδηση νοοτροπίας, επιθυμίας και επιδίωξης εντός της πνευματικής του υπόστασης και ύστερα να εφαρμοστεί η αλλαγή εις το σώμαν. Συνεπώς προηγείται της σαρκός το πνεύμα και άνευ πνεύματος η σάρκα δεν έχει υπόσταση ύπαρξης (εξού και πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών δηλαδή ο Θεός είναι η βάση όπου επάνω του φύοντε, κινούντε, δημιουργούντε και εξελίσσοντε τα πάντα, ο καταβάσης Άδην!!!!). Η πνευματική επιθυμία στέλνεται ως αίτηση εις Τον Θεόν και αυτός διατάσσει την φύσην αν πρέπει να δεχθεί το αίτημαν ή να το απορρίψει ή να το διαφοροποιήσει. Επί παραδείγματι, αν έναν ζώον επιθυμεί να εκμεταλλεύεται έναν συγκεκριμμένον παράξενον άνθος αλλά ο Θεός κρίνει πως υπάρχουν άλλα άνθη και τροφές πέριξ δεν θα πραγματοποιήσει το αίτημαν. Σε έναν απόμερον τοπίον των Άνδεων έναν έντομον εκμεταλλεύεται έναν υπερσπάνιον άνθος, έκαστον εξαρτάται από το άλλον, το μεν το νέκταρ το δε την γονιμοποίηση, ποίον έγινε ή μάλλον ποίον άλλαξε πρώτον; Παρακολουθώντας την «ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ = Νάσιοναλ Γεωγράφικ» θα επιβεβαιώσετε ότι πολλές παράξενες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ διαφόρων όντων δεν έχουν λογική εξήγηση εάν τις κοιτάξουμε με την άκαμπτην άθεην και απνευμάτιστην κλασσικοποιημένην προσέγγισην.
 .
Υποσημείωση: επιτρέπεται κάθε χρήση ή αναφορά σε οποιαδήποτε θεωρία αφού αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα, ευχαριστώ!
 .
Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΖΙΝ Μ’ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΜΑΣ!!!!
 .
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου