Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΓΡΑΦΗ = ΚΟΠΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ. Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ/ΤΕΣΤ ΓΟΝΙΟΔΟΜΗΣ/DNA ΚΑΙ Η ΑΙΣΧΡΗ ΑΠΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΕΛΛΗΝΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΓΡΑΦΗ = ΚΟΠΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ. Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ/ΤΕΣΤ ΓΟΝΙΟΔΟΜΗΣ/DNA ΚΑΙ Η ΑΙΣΧΡΗ ΑΠΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
.
Προήλθε εκ της παραφθοράς της ελληνικής λέξεως Αίγυπτος σε Αίκυπτος και Αίκυπτ, αποδεικνύεται δε γαρ ότι ακόμη και οι Αιγύπτιοι καλούσαν την Αίγυπτον με το ελληνικόν της όνομα ήτοι Αίγυπτος. Το Αίκυπτ έγινε λατινιστί Κυπτ = Κοπτ = Copt και έπειτα το δάνειον τούτον αντιδανείστηκε εις τα ελληνικά ως Κόπτες και Κοπτική Γραφή. Βεβαίως η λέξη Κόπτης αναγάγει εις την ρίζα κόβω/κομμένος, κόπτης, κόπτισσα κ.α. όπου ίσως εξυπονοεί ότι η Γραφή αποκόπηκε εκ της Ελληνικής; 
.
Η Κοπτική Γραφή είναι η ελληνική με κάποιους ιδιαίτερους φθόγγους επιπρόσθετους των βαρβάρικων τριξίματων της Γλώσσας. Παρόμοιους έχουμε εις την Ελληνολατινική Γλώσσα = την Χαλκιδική/Κυμαιακή Γλώσσα των Ευβοιωτών Μεταναστών και του Ίταλου. 
.
Είμαι δε της πεποίθησης ότι ο Άγιος Κύριλλος πριν ποιήσει το Κυριλλικόν Αλφάβητον, έναν Μεταελληνικόν και εκβαρβαρισμένον Ελληνικόν Αλφάβητον είχεν υπόψιν του εκ μελέτης πολλής το Ελληναιγυπτιακόν Αλφάβητον. Δεδομένης και της πολυγλωσσίας του δεν έχω καμμία αμφισβήτηση ότι η Ελληναιγυπτιακή Γλώσσα των Πτωλαιμέων τον ενέμπνευσε αντιστοίχως. 
.
Σε μία επίσκεψη μου εις το Βρεττανικόν Μουσείον του Λονδίνου το Θέρος του έτους 2008 μ.Χ. μελετούσα έναν ογκόλιθον μ’ ελληνικές λέξεις. Ήρθε δίπλα μου ένας Άγγλος και μου συσστήθηκε ως καθηγητής, μου είπε δε ότι καθημερινώς καθ’ οδόν προς το Πανεπιστήμιον όπου εδίδασκε στατατούσε ανελλειπώς εις το Βρεττανικόν Μουσείον μελετώντας τα διάφορα εκθέματα του. Γνωρίζεις μου είπε ότι αυτά είναι Κοπτικά; Τότε του λέγω αυτά είναι Ελληνικά Γράμματα και Λέξεις και αναγνωρίζω τι αναγράφεται επί του ογκόλιθου. Αποκλείεται μου λέγει θυμωμένος αυτά δεν είναι Ελληνικά είναι Κοπτικά. Τότε του αναγνώθω τις Ελληνολέξεις και λακτάει και φεύγει τσαντισμένος.
.
Τα απομεινάρια των Ελλήνων εις την Αίγυπτον εννοώ του Νέου Κύματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι πολλά έως των ημερών μας, υπάρχουσι δε εφημερών Κόπται/Ελληνοαιγυπτιασταί της Μετά του Μέγα Αλεξάνδρου Περίοδον και ωμιλούν την Γλώσσα τους. 
.
Εννοείται ότι την Αίγυπτον ίδρυσε ο Αίγυπτος εκ Πελοποννήσου 25,000 έτη π.Χ. εξ’ όσων αναφέροντε ως ημερομηνία.
.
Επειδή δεν αναφέρεται ότι τα Κοπτικά είναι Ελληνικά με ασήμαντες διαφοροποιήσεις μερικών Γραμμάτων η ανθρωπότητα δεν το γνωρίζει. Καταλάβατε πως μας πετάσσουν έξωθεν των Εδράνων της Αλήθειας; Με ψεύδη και αποκρύψεις. Όπως εις την περίπτωσι των πυραμίδων και των διαστημοπλοίων όλης της υφηλίου όπου διά να αποκρύψουσι την ελληνική τους προέλευση ταυτοποιούν τα οικοδομήματα αυτά με τους Εξωγήινους = Ψευδοεξωγήινους και το χάψανε και καμπόσοι ιδικοί μας και το πιπιλίζουν με διάφορες φαντασιοπληξίες και παραφιλολογικές παραφαντασιοπληξίες.
.
Εις το ίδιον Μήκος Κύματος Απάτης κινείται και η Υπόθεση Γονιδιώματος ή Γονιοδομής όπως την εκκαλώ (DNA). Διά να μας αποσπάσουν εκ της Αληθείας, να μας απογοητεύσουν, ν’ αντικαταστήσουν την Αλήθεια με Έντεχνον Ψεύδος και να εκπαρουσιάσουν τα ιδικά μας πράγματα ως μη ιδικά μας, μη ελληνικά και δη ξένα και εχθρικά έστησαν διάφορες παγίδες περί της ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ/ΤΕΣΤ ΓΟΝΙΟΔΟΜΗΣ/DNA.
.
Όπως εις την περίπτωση της Ελληναιγυπτιακής Γλώσσης ούτως και εις την περίπτωση της ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΟΔΟΜΗΣ σου, σε ψευδοβαπτίζουν μη Έλληνα ή τον οιονδήποτε ό,τι τους συμφέρει επειδή ελέγχεται από την Διεθνής Σατανική Διάταξη Απάτης. 
.
Συνεπώς όπως αποκρύβουν την σύνδεση Ελληνικής Γλώσσας με τα Κοπτικά = Ελληναιγυπτιακά, Κυριλλικά Γράμματα και Σλαυολέξεις, Λατινικά Γράμματα και Λέξεις τοσούτω δεν συνδέουσι αντιστοίχως το Γονίδιον  Α ΤΑΔΕ, ΕΡ ΤΑΔΕ, ΟΠ ΤΑΔΕ κ.ο.κ. με την ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΟΝΙΟΔΟΜΗ. 
.
Την Ελληνική Γονιοδομή της έκαστης Επαρχίας της Μικράς Ασσίας δεν την συνδέουν με τους Έλληνες αλλά με τους Τούρκους οι οποίοι ουσιαστικώς είναι Ελληνικόν Παιδομάζωμα αλλά και βάσει Ιστορίας οι ίδιοι Ελληνικοί Λαοί της Μικρασσίας οίτινες Εκμωαμεθανοποιήθηκαν αλλάζοντας ήθη, έθιμα και πιστεύω αλλά η Γονιοδομή τους παραμένει Ελληνική, αν και έκαστη Θρησκευτική Πεποίθηση, Ιδεολογικομματική Πεποίθηση και οιναδήποτε άλλη πεποίθηση, περιβάλλον, εμπειρία, μάθηση, επηρεασμός κ.ο.κ. διαφοροποιεί εν μέρει τα Γονίδια της Γονιοδομής. Διότι το κάθετ οδηγεί εις την Εξέλιξη, την Μετεξέλιξη και την Υποξέλιξη και Υπομετεξέλιξη.
.
Επί παραδείγματι, Σκανδυναυοί είπαν ότι οι Αρχαίοι Σκανδυναυοί ήρθαν από την Κύπρον και ότι η Μικρασσία κατάγεται από την Ελληνική Φυλή της Κύπρου, ενώ οι Τεκτοναπατεώνες μας λέγουν πως οι Μικρασσιάτες εισίν Τούρκοι και το πιστεύουμε εμείς οι Χάννοι!!!!
.
Έγιναν διάφορα πειράματα εις τα μέσα του 20ου αιώνα μ.Χ. εις τις Η.Π.Α. περί της δημαγωγίας και δημοτιθάσευσης. Π.χ. έβαζαν δέκα ανθρώπους σε κεκλεισμένη αίθουσα και οι οκτώ ισχυρίζονταν όταν τους έδειχναν 8 όμοια αντικείμενα ότι είναι 6. Οι δύο διαμαρτύρωνταν αλλά περισσότεροι οι προσυνεννοημένοι οκτώ άνθρωποι. Μετά τους έκαναν παρόμοια κόλπα και οι δύο ανθρώποι όπου ήταν τα πειραματόζωα περίμεναν να ακούσουν τι θα υποστηρίξουν οι υπόλοιποι οκτώ διά να συμφωνήσουν όχι ένεκα διπλομματικής εκφυγής αλλά ένεκα πεποιθήσεως ότι έσφαλλαν και δεν είχαν την δύναμη να μην σφάλλουν άρα τε έπρεπε να λάβουν υπόψιν τους την γνώμη των οκτώ άλλων συνανθρώπων τους. Άψογη μέθοδος παρά+αυθυποβολής διότι η υποβολή των δύο γινόταν με υπο+βία της ελεύθερης σκέψης τους εκ των ιδίων. Αφού τα παραδείγματα έδειξαν ότι ο άνθρωπος είναι πειθήνιος από την γνώμη του όχλου, των πολλών, της τηλεοράσεως αφού νομίζει υποσυνείδητα ότι πρόκειται περί θεού, δημαγωγούν τις μάζες σε κόμματα, πολέμους, έκλυση ηθών, εγκληματικών πράξεων, αποχαυνώσεων κ.α. πολλών. Εδώ ισχύουν οι παροιμίες: «όποιος δεν εντρέπεται ο κόσμος είναι δικός του» και «φωνάζει ο κόσμος για να φοβηθεί ο νοικοκύρης».
.
Επί παραδείγματι, οι πλείστοι των Ελλήνων νομίζουν ότι οι Τούρκοι έχουν Μογγολικά Χαρακτηριστικά, αγνοώντας ότι όλοι οι Σχιστομμάτηδες της Ανατολής είναι Μογγολικής Αρχής και τα εξωτερικά πτερύγια/σχίσματα των κώγχων των οφθαλμών τους είναι το υπ’ αριθμόν έναν χαρακτηριστικόν της Μογγολικής Εθνότητας με διάφορες παραλλαγές Φυλών από την Μογγολία έως την Σουμάτρα σε χρώματα, ύψη και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ιδιαίτερου τόπου και περιοχής.
.
Έχω επισκεφθή τριάκις την Τουρκία αλλά και πριν την επισκεφθώ γνώριζα έστω και εκ τηλεοράσεως ότι οι Τούρκοι έχουν Ελληνοκαυκάσια Καταγωγή την οποία προδίδουν τα πρόσωπα τους.
.
Ακόμη μία απόδειξη της Ελληνικότητας των Τούρκων είναι ότι άμα ακούεις να ωμιλούν γρήγορα τα τουρκικά και τα ποντιακά δεν καταλάβεις πως ωμιλούν διαφορετική γλώσσα. Εάν δεν προσηλωθείς εις το να ακροάζεσαι καμμία ποντιακή λέξη ήτις χρησιμοποιείται ως είχε εξ’ αρχής δεν θα το καταλάβεις. Δοκίμασε να ακούσεις ιδιαίτερα τους πτωχούς απομονωμένους τσοπάνους του Πόντου εντός του γιου τουπ όπως ωμιλούν εφημερών και ύστερα τους απομονωμένους τσοπάνους της Τουρκίας και θα καταλάβεις! Τα τουρκικά με τα ποντιακά είναι περισσότερον όμοια εξ’ όσου τα νορβηγικά με τα σουηδέζικα!!!!
.
Λοιπόν όπως λέγει η παροιμία: «του φρονίμου ολίγα» και καταλαβαίνει. Δεν ημπορούμε να συγγράψουμε εδώ και τώρα βιβλίον περί του εν λόγω θέματος αλλά η ουσία της Θεωρίας είναι μία και αμετακίνητη!!!! Μας παρουσιάζουν τα ιδικά μας ως μη ιδικά μας, ως ξένα, άσχετα και αλλοπρόσαλλα και εμείς ένεκα α+σωστής σπουδής τα χάπτουμε/πιστεύουμε!!!! Προσοχή, υπομονή και βαθυστόχαστη πολύχρονη μελέτη εις το μέλλον Έλληνες και μεταφράσεις της Αλήθειας όσοι γνωρίζουμε ευ+αρκετά τις ξένες γλώσσες. Σώζετε και διαδίδετε ετούτη την γνώσιν θα χρειαστεί εις τα παιδιά μας και όλους τους διαδοχικούς εκγόνους των!!!! Ο Τριαδικός Θεός μαζίν μας!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου