Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Η ΑΡΧΙΣΙΩΝΙΣΤΡΙΑ ΕΒΡΑΙΑ ΧΙΛΛΑΡΥ ΚΛΙΝΤΟΝ, ΥΣΤΕΡΑ ΜΠΟΥΜ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Η ΑΡΧΙΣΙΩΝΙΣΤΡΙΑ ΕΒΡΑΙΑ ΧΙΛΛΑΡΥ ΚΛΙΝΤΟΝ, ΥΣΤΕΡΑ ΜΠΟΥΜ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ
.
Ο Παγκόσμιος Πόλεμος των Σιωνιστών θα έχει εις το τιμόνι των Η.Π.Α. την Αρχιμασσωνοσιωνίστρια Χίλλαρυ Κλίντον. Το όνομαν της προέρχεται από τον Άγιον Ιλαρίωνα του οποίου είναι αφιερωμένον τον ομώνυμον κάστρον και εκκλησία εις την κατεχόμενη Κύπρο.
.
Δεν σας εκπλήττει πως κατάφεραν να διαβρώσουν τα πάνται οι Εβραίοι εις τον Δυτικόν Ψευδοπολτισμόν της Βαρβαρότητας αυτών και άλλων ανήθικων ανθρώπων; Φαίνεται από το ότι διατήρησαν και εφονομάτιζαν τα τέκνα τους με χριστιανικά ονόματα ούτως ώστε να φαντάζουν Χριστιανοί. Ήταν μία στρατηγική λύκου να ενδύεται αμνός!!!! Με την ίδιαν λογικήν ψευδοενδύονταν κάθε ιδεολογία, κίνημα, κόμμα, αντίληψη, θέση, ούτως ώστε να διεισδύσουν και ύστερα να το ελέγχξουν και να το εφ’ αλλάξουν εκ των έσωθεν και εκ των έσωθεν με το πέρας του καιρού. Ούτως άλλαξαν και την ηθικήν της Ευρώπης και της Αμερικής από Χριστιανική σε Ασυνείδητη ή Συνειδητή Αντιχριτιανική, Σατανική και πάν είδους Αλλογενή. Είναι το κλασσικόν τους κόλπον απάτης το κλασσικόν κόλπον του δόλου και του πονηρού. Οι Έλληνες έκτισαν Κλασσικόν Πολιτισμόν αλλά και Κλασσική Απάτη όπου διδάχθηκαν οι Εβραίοι συν και των έμφυτων γονιδίων τους. Έβαλαν εις την σειράν διά της παρατηρήσεως έκαστον συμβάν πονηριάς, απάτης και δόλου όλων των λαών της Ιστορία και κυρίως των Ελλήνων κάνωντας την σωστή σειρά Δράσης της Πολιτικής Πράξης ακόμη και αν η δράση πολλάκις σημαίνει την ίδιαν την απραξία. Τακτικές όπου γνωρίζουμε αλλά δεν διδασκόμαστε όλοι μαζί εμείς οι Έλληνες ως ΣΥΝ+ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ αλλά τουναντίον σταματούν οιουσδήποτε προσπαθούν να επαναθεσπίσουν τοιαύτες Σχολές.
.
Η Χίλλαρυ Κλίντον είναι υπεραδίστακτη, πίνει αίμα ανθρώπων, είναι μισάνθρωπος, μισεί όποιον δεν είναι Εβραίος και τον θεωρεί κουέλλα = γκόεμ = ζώον διά σφαγήν. Ουσιασατικά αυτή και οι όμοιοι της δεν αγαπούν κανένα, απλά διακατέχοντε από αγέρωχη λυκοφιλία ομοιτυπίας.
.
Τα χαρακτηριστικά τον επικοψιμάτων της φυσιογνωμίας της προδίδουν έναν άνθρωπον υπέρτατα εγωκεντρικόν, κακόφιλον, χαιρέκακον, ιδιοτελήν, μυημένον εις την αναισθησίαν της στυγνής ωμής γενοκτονικής πολιτικής διά χάριν του σκοπού και του ιδιοτελούς κέρδους, χρέους και δόξας.
.
Είναι μυημένη σε απόκρυφες εταιρείς όπου πίνουν αίμαν ακόμη και ανθρώπου εσσφαγμένου με λακτάρα και ηδονοδαιμονίζοντε κάνωντας όργια και πανόργια.
.
Είναι μυημένη εις την τελετή της Αποτέφρωσης των Εγνοιών (Προενοχών) την οποία οι όμοιοι της επαναλαμβάνουν κάθε φορά όπου θα διαπράξουν έναν τεράστιον μαζικόν έγκλημαν και αμέσως μετά άπαξ και εύρει η τύψη της συνείδηση καμμία χαραμάδα και τίκτει την θύρα της επισυνείδησης της ψυχανθρώπινης ηθικής με ενοχές και ερυνίες.
.
Είναι μυημένη εις την τελετή της φιλιχαιρίας, φιληδονίας και φιλολαγνείας της επιβαλλόμενης αυθαίρετης ισχύος ένεκα δυνάμεως, ευκαιριών και νοητικής στρατηγικής, χαίρεται δηλαδή το άγριον παίγνιον της κακίας του πολέμου και οιασδήποτε μαζικής καταστροφής και ολέθριας υπερβάναυσης επικυβερνήσεως.
Μυήθηκε εις την τελετή καύσης των ηθικών αναστολών ούχι επί εδάφους της ορμονολογίας της αλλά και υπό του εδάφους της ορμονοκαταστάσεως της. Δηλαδή αποξηραίνεται εις την τοιαύτην τελετήν ρίζα ηθικής αναστολής και όχι μόνον έκαστη υπερεδάφια φυλλούρα. Μάλιστα δε αυτή η αποξήρανση εξελευθεροποίησης και αποστασίας από το Ήθος γίνεται κατ’ επανάλειψη εις την αντίθεση της Θείας Μεταλήψεως Του Σώματος Του Τριαδικού Θεού ούτως ώστε να μην απομείνει κανέναν κατάλοιπον Χριστιανισμού ή Φιλοκαλίας και θεριεύσει και εκγεμίσει τον άνθρωπον με τύψεις, ενοχές, ερυνίες και κρίσεις πταισμάτων και εγκλημάτων όπου οδηγούν εις την Υψηλήν Μετάνοιαν!!!!
.
Η Χίλλαρυ Κλίντον είναι μία παραφρονισμένη εσωτερικώς Μαινάδα της Ανήθικης Πολιτικής.
.
Αι αναστολές εισίν εκείνες όπου βαθμομετρούν το ήθος του εκάστοτε ανθρώπος. Ένας άνθρωπος όπου έχει αναστολές εις το να σκοτώσει το ό,τιδήποτε και εις οιανδήποτε περίσταση ναι μεν δεν θα επιβιώσει αλλά είναι πρίγκηπας των Ηλυσίων Πεδίων = Παραδείσων = παρά της Δύσεως των Ουρανών. Ουσιαστικώς τα Μεταθανάτια Τελωνεία των Ουρανών μετράνε τις αναστολές και τις μη αναστολές. Είτε έπραξες είτε ουχί την αμαρτία είτε έπραξες είτε ουχί την αγαθότητα επιμετράται η πρόθεση. Όστις δεν έχει επίγνωση του αγαθού και του κακού έχει άθελα του κακή πρόθεση αφού έκαστη πράξη του ίσως έχει εφαλτήριον την κακίαν. Ακόμη και τα παιδιά εξεχωρίζουν αρκετά το αγαθόν από το κακόν αλλά συνήθως η πρόθεση τους είναι αθώα αφού δυστάζουν εις το να κάνουν το μέγιστον κακόν ή το έγκλημαν και συνήθως κάνουν μόνον ελαφρά πταίσματα ενώ δεν βαστάνε κακία. Το ότι δεν βαστάνε κακία επιδηλώνει την ψυχορμονολογική κατάσταση αγαθότητας όπου διακατέχοντε.
.
Ο πόλεμος δείχνει πόσον ανόητος είναι ο άνθρωπος....
.
Η άτιμη ειρήνη δείχνει πόσον άτιμος είναι ο άνθρωπος και πόσες θυσίες κάνει διά να επιβιώσει αυτός και οι διαδόχοι του. Ο εύθρησκος άνθρωπος ποτέ δεν θυσιάζει την τιμήν Του Θεού του διά χάριν οιασδήποτε άλλης σκοπιμότητος ή επιβίωσης, ενίοτε θυσιάζει εν μέρει την τιμήν της θρησκείας και Του Θεού ίσως (μέγιστη αμαρτία) και ύστερα μάλλον ζητάσει συγχώρεση. Το να καταλάβεις ότι θυσιάζεις την τιμήν Του Θεού σε κάνει να παραφρονήσεις από την ενοχήν, ουσιαστικά δεν παραφρονείς αλλά υπερενοχλείσαι από την κάψα της ευσυνειδησίας. Ο Πέτρος ο Άγιος Απόστολος πριν λαλήσει ο πετεινός τρείς Τον θυσίασε ένεκα της επιγλυτώσεως του τομαριού του και ύστερα άγιασε. Οποιοσδήποτε ει δυνατόν να το πάθει αλλά μην λησμονείτε οποιοσδήποτε δύναται να ευ+μετανοήσει, η τάδε ψυχομεταμέλεια είναι το Μυστικόν των Μυστικών αλλά δεν σου την εγγυάται ουδείς, ούτε καν ο εαυτός σου, πόσον μάλλον εάν είναι ψυχροϋποκριτική.
.
Ένας έντιμος πόλεμος είναι καλύτεροα από την ατιμία αλλά μία έντιμη ειρήνη μία ειρήνη αδράνειας κατά του ανθρώπου ήτοι του ανθρώπου εχθρού επειδή είσαι φιλάνθρωπος είναι το ανώτατον κλιμάκιον άνωσης, εξομοίωση με Τον Θεόν εν πνευμάτι και χάριτι εν τεκμηριώσει. Ο άνθρωπος αυτός έχει συνειδητοποιήσει ότι το σαρκίον του αξίζει όσον ένας κόκκος σινάπεως και δεν αξίζει να σκοτώσεις ή να παλαίψεις με τον άνθρωπον εχθρόν σου ή να κατεβαίνεις εις το χαμηλόν απύψος του διά έναν κόκκον σινάπεως, έχεις να κερδίσεις μία αιωνιότητα και δη όσον δεν αντιδράεις αυτή η ευεγκάριδα αιωνιότητα να μεγαλύνεται.
.
Υποσημείωση πριν φτάσουμε εις τα άνωθι κλιμάκια αρετής πρέπει να περάσουμε εκ των κατώτερων. Προς το παρόν λάβετε πάν μέτρον επιβιώσεως και αμύνης, διαφυγής, νηστείας, αντοχής, αντίστασης, προσευχής, μετάνοιας, μάχης, διακίνησις, συνεννόησις, διατροφής και άλλων μέσων βιοεπιβίωσης και ψυχοεπιβίωσης.
.
Τα γεγονότα που θ’ ακολουθήσουν ρίχνουν την σκιάν τους εκ των προτέρων. Ο Υπερμεγάλος Γίγαντας Πόλεμος έριξε ήδη την σκιάν του καλύπτει τον ήλιον της ηθικής, της ευδιακρίσεως, της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της φιλανθρωπίας, της ειλικρίνειας, της λογικής, της αγάπης. Ο Υπερμεγάλος Γίγαντας Πόλεμος έρχεται καβαλλάρης όπως τον περιγράφει η Αποκάλυψη και η κάθε αποκάλυψη και θα φέρει αποκαλύψεις, εκλείψεις, ελλείψεις. Αποκαλύψεις της επιμονής των Εύθρησκων, εκλείψεις φαντασιώσεων και ψευδοαντιλήψεων, ελλείψεις ευμάρειας και Θείας Ευλογίας πριν το τέλος του.
.
Ο Θεός μαζίν μας και ασίγαστον ατελεύτητον ισχυρόν κουράγιον να μας διακατέχει θα το υπερχρειαστούμεν!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου