Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΡΜΟΛΟΓΙΑΣ/ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΙΘΗΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ!!!!!

ΠΙΘΗΚΑΝΘΡΩΨ!!!!
ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΡΜΟΛΟΓΙΑΣ/ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΙΘΗΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ!!!!!
.
Σε συνέχεια της θεωρίας μας http://theometria.blogspot.com.cy/2016/10/blog-post_27.html
.
Περί Ορμολογίας συνεχίζουμε με λακωνικότητα εις τις προεκτάσεις της Αρχικής Παραμέτρου της Πολυχυμικής Αντιδράσεως των Ορμών/Ορμόνων.
.
Η Ορμολογία δεν είναι άχετη με την Αρχήν των Γονιδίων και την Αρχήν της Εξελίξεως των Πάντων Ειδών της Ύπαρξης αλλά ο Καθοριστικός Παράγοντας και ο Γεννοποιός Παράγοντας, είναι η Ίδια η Μετασχηματισμένη Πεποίθηση, Πρόθεση, Ελευθερία και Επίτρεψη Του Τριαδικού Θεού εις την Ύλην, το Μεσοδιάστημαν και την Αϋλίαν. Η σύγχρονη εποχή πραξικοπηματικώς ακρωτηρίασε/σακάτευσε την Επιστήμην καθότι απαγορεύτηκε διακριτικόν/ρατσιστικόν τρόπον η Θεώρηση των Πολλών Υποεπιστημών/Επιστημών εντός μίας άλλης Επιστήμης. Εις την Αρχαία Ελλάδα την Μήτρα της Επιστήμης ένας άνθρωπος ήταν συνάμα ιερεύς, μαθηματικός, ήρωας, εκπαιδευτής αριανών/πολεμικών τεχνών, ρήτωρ, φυσικομαθηματικός, θαλασσολόγος κ.α.. Εφ’ ημερών τούτον θεωρείται απαράδεκτον από το Παγκόσμιον Δικτατορικόν Κατεστημένον διότι θέλουν να χαλιναγωγούν την γνώσιν εντός των Πανεπιστημίων τους και να την διαιρούν σε ποσότητες, ποιότητες και ονοματίσεις όπως βολεύει τους ίδιους ούτως ώστε να απωλαίνεται ο μυελός της μύησις μέσω της Φυσικής Πολυεπιστημονικής Θεωρήσεως. Δι’ αυτού και εγώ επέλεξα να προχωρήσω την Θεωρίαν μου εντός αυτής της παράφορης και συνομωσιολογικής κατάστασης καταγγέλλοντας την και δηλώνοντας ότι σ’ εμένα η έμπνευση προέρχετο εξ’ ανέκαθεν εκ της προσωπικής μου Απειροθεώρησης συμβάλλοντας εις την ο Χριστιανισμός και άλλες Χριστοκεντρικές Φιλανθρωπιστικές Παραμέτροι. Όσοι δε πιστεύουσι ότι η Πολιτική δεν είναι Συνομωσία δεν έχουν κατανοήσει την βαθύτερη έννοια της πρακτικής της Πολιτικής. Ο Αντιέλληνας και προωθητής του Εμφυλίου Πολέμου εν Ελλάδι 1944-1949 μ.Χ. είπε ότι το 10% της Πόλιτικής είναι φανερόν και το υπόλοιπον 90% κρυφόν. Πόσος νους χρειάζεται διά να καταλάβει ένας άνθρωπος ότι το κρυφόν εις την πολιτικήν σημαίνει συνομωσία; ΟΛΙΓΟΤΑΤΟΣ, ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ;;;;
.
Ο τρόπος συγγραφής μας ξενίζει πολλούς επειδή τους έμαθαν να είναι αυτοκαθορισμένοι και συνηθεισμένοι σε ό,τι τους προσδιόρισαν οι ξένοι και εχθροί Παγκόσμιοι Συνομώτες οι οποίοι δεν είναι φιλικοί σε τίποτε εν σχέσει με τους Έλληνες. ο τρόπος συγγραφής μας είναι Σοφαναρχικός, Σοφαυτοσχέδιος, πηγάζει από την Πολυεπιστημονικότητα των Αρχαίων και Μεταρχαίων (Βυζαντινών) Ελλήνων, δηλαδή εις τον κρίκον των ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΕΝΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, την καταπολεμούμενη από την Διεθνή Αντιελληνική Υπερπλουτική Κοινότητα. Ο τρόπος συγγραφής μας είναι τύποις τζιαζ (όταν ήκουσαν τους άναρχους αυτοσχέδιους σκοπούς των Ηπειρωτών Μουσικών οι Μαύροι εις την Αμερική και κατάλαβαν το νόημαν, έκτισαν την αυτοκρατορία της μουσικής τζιαζ με παρατεταμένες μουσικές συνθέσεις ως του μεγαλείου της μουσικής αυτής και είπαν πως θα παιανίζουμε; Just like that = αποκόπηκε εκ συντομίας σε = Just = Jazz διά να δηλώνεται η μουσική από μία καινούργια λέξη. Λοιπόν, με την ίδιαν λογικήν συγγράφω και τούτον δεν το μιμήθηκα εκ της μουσικής τζιαζ αλλά εις την πορεία κατάλαβα ότι σύναδε εκ παραλλήλου της Γονιδιακής Μαθηματικής Συναρτήσεως της Έμφυτης Ενυπάρχουσας Εξέλιξης = πρόκειται περί Νόμου της Φυσικής Ύπαρξης. Σημειώνουμε ότι η βαθυστόχαστη πολύπλοκη μουσική τζιαζ όπου σπανίως ευρίσκεις πλέον τους δίσκους βυνιλλίου ή άλλες μαγνητοσκοπίσεις είναι η ανώτερη μουσική όλων των εποχών και είναι μαθηματική. Ανώτερη και από την κλασσική μουσική διότι την βαθυστόχαστη πολύπλοκη τζιαζ αδυνατούν να παιανίσουν οι καλύτεροι σύγχρονοι τζιαζίστες ενώ αυτοί δεν αδυνατούν να παιανίσουν την καλύτερη κλασσική μουσική και ο νοών νοείτο. Η μουσική της τζιαζ σε κάνει ανεπίδεκτον απάτης, ψευδασθήσεων και ελληνοπρεπούσης αντιεπιστημονικής προσέγγισης.
.
Προχωρούμε εις την Θεωρίαν της Ορμονολογίας με την αποκάλυψη ότι η μεν Απιστία/Αθεϊα προκύπτει εκ των Ορμόνων ενώ η δε Πίστις/Θεοπιστία είναι προνόμοιον και δη χαρακτηριστικόν γνώρισμαν Ψυχολακτίσματος, Ψυχολακταρίσματος και Ψυχοπτερακίσματος όπως το επί ιξόβεργου κολλημένου πτηνού το οποίον πτερακίζει διά να εξελευθερωθεί από τα δεσμά του ιξόβεργου και η ψυχή από τα δεσμά της ύλης!!!! Με την θεωρίαν μας αυτήν πλέον καθορίζουμε ότι όλα τα πνευματικά έχουν καταγωγήν ψυχικήν και όλα τα μη πνευματικά ήτοι τα υλόφρονα έχουν καταγωγήν υλοπρεπήν. Σε τούτην συνταυτίζεται ο Λόγος Του Χριστού όταν έλεγε ότι ήρθεν διά να φέρει διχόνοιαν και διαχωρισμόν μεταξύ των Πνευματικών και των Χθόνιων/Υλικοφρονικών (Χωματόφρονων/Χωμάτινων) ανθρώπων. Δηλαδή εκείνων όπου έλκοντε και ακολουθούν την ύλην και εκείνων όπου έλκοντε και ακολουθούν το πνεύμαν/ψυχήν. Τούτο επιβεβαίωνεται διά της παρατηρήσεως ότι οι μεν Πνευματικοί Ανθρώποι πιστεύουν εις την ύπαρξην ψυχής και την ανάγκην σωτηρίας αυτής μέσα από φιλάγαθους ηθικούς κώδικες και κανόνες, ενώ οι Υποκριτές ψευδοπιστεύουν σε ψυχήν αφού δεν ακολουθούν ηθικούς κώδικες και κανόνες έναντι των εαυτών των ή διαφορετικούς ηθικούς κώδικες και κανόνες έναντι των μη συγγενών ή συμφυλετικών τους. δεν αναφέρομαι εις την περίπτωσιν προστασίας εκ των Άπιστων και Εχθρών αλλά εις την περίπτωσιν όπου ένας αγαθός άνθρωπος εξωστρακίζεται και ενώ φαίνεται και τεκμηριώνεται η αθωότητα και η Πίστις του επειδή είναι αλλόφυλος ή αλλόεθνος. Εν καταλήξει, άλλοι Άπιστοι είναι καλύτερης ανθρώπινης ποιότητος εκ των Υποκριτών επειδή δηλώνουν με ειλικρίνεια την Απιστία τους, αυτοί μαζί μ’ εκείνους όπου δηλώνουν ή δεν καταλάβουν ότι είναι Αγνωστικιστές ή αλλάζουν γνώμες τακτικώς επειδή δεν έχουν σταθερήν γνώσιν περί της ύπαρξης ή μη της ψυχής είναι σε καλύτερη μοίρα και θέσιν εκ των Υποκριτών και με περισσή ευκολία και άλλα περιστατικά ει δυνατόν εν τέλει και είθε να σώσουν τας ψυχάς των.
.
Βλέπετε ότι η Θρησκεία και εν γένει εις την περίπτωσιν μας η Χριστιανική Θρησκεία γεννάει Επιστήμη επειδή κατάγεται εκ της Ανεκδήλωτης εις τας αδύναμας νοίες μας Άπειρης ΑυτοΘεοΕπιστήμης Του Τριαδικού Θεού. Η Θρησκειολογία, η Θεολογία, η Θεοσοφία, η Θρησκοσοφία είναι η ίδια η Ψυχολογία ή Ψυχοσοφία ή και Ψυχοσοφολογία/Ψυχολογοσοφία και όλα τούτα επεισή Λόγος και Σοφία εισίν δύο Εκδηλώσεις της ίδιας Γνωσιολογίας/Γνωσιοσοφίας Του Θεού καλούμενης Ευλογία ή Ευσοφία ή Ευλογοσοφία/Ευσοφολογία. Ως εκ τούτου, η ΦιλοΣοφία και η ΦιλοΛογία δεν διαφέρουν ουδόλως.
.
Αφού μυηθήκαμε εις την διαφορετικήν καταβολήν της Πίστις και της Απιστίας ως Φυσικομαθηματικός και Πνευματομαθηματικός Νόμος προχωρούμε αναφέροντας ότι η Απιστία είναι Φυσικυλόφρονης καταγωγής και η Πίστις Φυσιοπνευματικής καταγωγής. Βάσει της αυτής καταγωγής, πεποιθήσεως και δη των ποσοστών όπου ενδιακατέχεται ένας άνθρωπος καθορίζει και την συνολικήν διεξέλιξην του ως προς την Αρχήν των Γονιδίων και την Αρχήν της Εξελίξεως των Πάντων Ειδών της Ύπαρξης/Εφύπαρξης και Αυθύπαρξης. Τουτέστιν έκαστος άνθρωπος είναι Πνευματοχθόνιος (Πνευματοχωμάτινος) όπως ο Θεάνθρωπος Χριστός με την διαφορά ότι ο Άνθρωπος δεν είναι Θεός επειδή δεν Γεννήθηκε εκ Θεού αλλά Οικοδομήθηκε εκ Θεού και ως εκ τούτου είναι Πνευματάνθρωπος!!!! Ο Τριαδικός Θεός δημιούργησε/έκτισε Πνεύματα και Ύλες και Μεσοδιαστήματα ανά μεταξύ των Πνευμάτων και των Υλών.
.
Άρα τε, η Ηθικοχυμική κατάσταση του Ανθρώπου εξαρτάται από την ποσότητα, την ποιότητα αληθείας ή ψεύδους ή αμφότερων ή αμφιαληθείας και αμφιψευδίας προερχόμενων και από το Πνεύμα και από την Ύλην. Η ποιότητα της Αλήθειας ήτις κατάγεται από το Πνεύμα είναι ανώτερη από την ποιότητα Αλήθειας περί Υλόφρονων υποθέσεων, εντούτοις η αυτή ως αλήθεια δύναται αφού δοθή ευκαιρία, έμπνευση και ερεθισμός εις το Πνεύμα να οδηγήσει σταδιακώς με κόπον εις την Αλήθεια του Πνεύματος. Τούτον εννοούσαν οι μυημένοι της Αρχαίας Ελλάδος όταν έλεγαν: «κόποις κτώντε τ’ αγαθά». Η ρήση αυτή διά τους Υλόφρονες σημαίνει τα υλικά αγαθά αλλά σε κάποιον πτεράκισμαν της ψυχής μου κατάλαβα διά του Πνεύματος μου ότι οι σύγχρονοι σφάλλουν εις την ερμηνεία καθότι αναφέρεται τα Πνευματικά Αγαθά ή και αμφότερα ήτοι εις τα Πνευματικά και Υλικά Αγαθά αλλά κυρίως εις τα Αγαθά Αγαθά = Πνευματικά Αγαθά!!!! Εδώ σας υπενθυμίζω την Χάθα Γιόγκα παραφθορά της Αχάθα/Αγάθα Γιόγκα (Γυμναστική ήτοι το γιόγκα παραφθορά του γυμνός και το όνομα των γιόγκυς εις τα αρχαία ελληνικά Γυμνοσοφισταί, αντιπαραλάβετε τό με το ότι ο Άγιος Γεώργιος κατέληξε Χορχέ, Τζιώρτζ, Κεόρκι, Ζιώρζ κ.α.). Εις το εξής ήτοι με την Αχάθα/Αγάθα Γιόγκα επέρχοντε τα άλλη είδη της Γιόγκα τα Πονηρά τα μη Αγαθά/Αχαθά αλλά τα γαθά και χαθά = αυτά όπου σε χάνουν, σε απωλαίνουν ως Πνευματοψυχική Ανθρώπινη Υπόσταση.
.
Το ψεύδος όπου κατάγεται από το Πνεύμαν συνήθως είναι χειρότερον από το ψεύδος όπου κατάγεται από την ύλην. Διότι το να έχεις εσσφλαμένες απόψεις περί διακόσμησης δεν χάνει την ψυχήν σου ενώ εάν έχεις εσσφαλμένες απόψεις περί ψυχής και πνευματικής ηθικής ή μεταθανάτιας ζωής σε οδηγεί εις βέβηλα πνευματικά έκτροπα. Εντούτοις, η υλόφρονη λαγνεία, η υλόφρονη πεποίθηση του φόνου, της ψευδομαρτυρίας ή της παραπλάνησης με σκοπόν την απάτην σ’ οδηγούν εις την απώλειαν της ψυχής επειδή αν και υλοκεντρική υπόθεση καταστρέφει την Ψυχή. Εν συμπερασμάτι, ό,τι βλάπτει βλάπτει δεν σημαίνει ότι βλάπτει την σωτηρία της ψυχής και ό,τι ωφελεί δεν σημαίνει ότι ωφελεί την σωτηρία της ψυχής. Εδώ άνευ νωχέλειας εκπαρουσιάζεται/αυτοεκπαρουσιάζεται ο Εκκεντρικός (Επικεντρικός) Ηθικός Παγγνώμονας (Παν+Γνώμονας) της Ηθικής Διακρίσεως/Ευδιακρίσεως/Ευδιαγνώσεως (Ευ+Υπέρ+Διακρισο+Διαγνώσεως) περί του αν κάτι τις βλάπτει ή ωφελεί ουσιαστικά. Βλάπτει ουσιαστικά ό,τι βλάπτει την αιώνια σωτηρία της ψυχής και ωφελεί ουσιαστικά ό,τι ωφελεί την αιώνια σωτηρία της ψυχής, το δε σώμαν φθαρτόν θα αποθάνει και θα λοιώσει αφομοιούμενον με το χθους/χώμαν. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να ευκρίνουμε και ευδιευκρινίζουμε εάν μία βλάβη ωφελεί ή βλάπτει την ψυχήν και εάν μία ωφέλεια βλάπτει ή ωφελεί την ψυχήν. Εάν δεν ωφελείται η ψυχή είτε ωφελείται ή βλάπτεται το σώμα η πράξη, ενέργεια, παράμετρος αυτή είν επιβλαβής επειδή είναι εκβλαβευτική εις τον πυρήνα της ύπαρξης μας ήτοι την ψυχής. Εάν ωφελείται η ψυχή και να λοιώσει το σώμα η ψυχή ωφελήθηκε επειδή εσώθηκε. Δύναστε να το καταλάβετε; Έχετε την δύναμιν, την ισχύν και την ταπεινότηταν να το παραδεχθείτε και να το αποδεκτείτε; Τούτος είναι Νόμος ήτοι ο Νόμος της Αλάνθαστης Ψυχοσωτηρίας. Η ίαση της ψυχοβλάβης είναι η Μετάνοια = μετά+νοία (νους) ήτοι ο νους όπου έχουμε ως πεποίθηση κατόπιν της ήττας της αμαρτίας (αστοχίας, σφάλματος). Δηλαδή η Μετάνοια είναι Ευμετάνοια = μετάνοια προς το ευ (αγαθή πορεία) εξού και ευ+μετάνοια αλλά και Επιδιόρθωση = Ευ+Επιδιόρθωση. Ψυχίαση σημαίνει την απέταξην οιασδήποτε πράξης ή πεποιθήσεως ήτοι θεωρείται και είναι οπωσδήποτε άδικη (ανήθικη) με βάσει τον Άπειρον Θείον Γνώμοναν της Ψυχής η οποία γνωρίζει εξ’ υπαρχής, εξού και άμα τον θάνατον του ανθρώπου η πρώτη όπου ευ+μαρτυρεί τα αγαθά, τα κακά, τα ουδέτερα και τα ανάμεικτα (βάσει του Νόμου της «Προαναφερόμενης» Τετραπιθανότητος) ποιούμενα του Ανθρώπου προ του θανάτου του είναι η ίδια η ψυχή του ως Πρωτομάρτυρας της Επίγειας Ζωής του.
.
Με τις ανωτέρω αναλύσεις και τεκμηριώσεις των Νόμων προχωρούμε εις το πλέον «επιστημονικότερον» μέρος της Ορμονολογίας το οποίον θα άρεσε εις τους μονοκόμματους επιστήμονες όπου έμαθαν να μην επιστημονεύοντε πολυσχιδώς με αναρχική τεκμηριωμένη εν τάξει σοφία (αυθαιρεσία της πολυχυμικής επιστήμης ή και τζιαζ επιστήμης).
.
Μετά τούτων: α) Τα Γονίδια επηρεάζοντε και διαμεταμορφώνοντε από την Πνευματόφρονη και την Υλόφρονη Ανθρώπινη Πεποίθηση και την Πολυσχιδήν Συμφωνία ή Ασυμφωνία μεταξύ αυτών των δύο, αλλά και μεταξύ διαφόρων παραμέτρων της μεν και της δε ατραπού. Δηλαδή μία υλόφρονη άτραπος συμβαίνει να συμφωνεί με μία πνευματόφρονη άτραπο αλλά να διαφωνεί με κάποια άλλη πνευματόφρονη άτραπο και κάποια άλλη υλόφρονη άτραπο, ομοίως και εν σχέσει με έκαστη άλλη πνευματόφρονη και υλόφρονη άτραπο εν συγκρίσει όλων των ποσοτήτων ανά διαμεταξύ των β) τα Γονίδια παραμένουν όμοια ή ομοιόσχημα (ήτοι η Γονιοδομή ή το DNA) αλλά ουσιαστικώς άλλαξε από μέσα με μικροδιαμορφώσεις εις τας Μορφάς, της Ένταση Εκπομπής και Εισπράξεως της εκτός, εντός και επί τα αυτά Ενέργειας, της Ποσότητας, της Ποιότητας, της Κράσης Αναπομπής ή Διαρκούς Παθητικής και Καλωσοριστικής Εισδοχής της Ενέργειας, της Εσωτερικής Γεωμετρικής Φυσικομαθηματικής Ορμονολογίας/Ψυχολογίας και δη της Ορμονολογικής/Ψυχολογικής Απόκρυφης και Ασυνείδητης ή μή Ευ+Προθέσεως γ) η Εξέλιξη επηρεάζεται ή είναι το Παθητικοενεργειακόν Αποτέλεσμαν των δύο προναφερόμενων Παραμέτρων Ψυχολογίας, Ορμονολογίας, Ουδετερότητας (ξένων ουδέτερων προς την αρχική ψυχολογία και ορμονολογία του ανθρώπου επερχόμενη από ξένους πνευματικούς παράγοντες όπως αγαθά πνεύματα = αγγέλους/ευαγγέλους ή κακά πνεύματα = κακοδαίμονες του Διαβόλου και από υλόφρονες ξένους παράγοντες, παράταυτα τα κακά πνεύματα επί παραδειγμάτι εντάσσοντε εντός των οξύνων = τ+οξύνων = τοξίνων ενώ τα αγγελικά πνεύματα εντάσσοντε εντός των βοτάνων όπου ευ+αρωγούν/βοηθούν και υποστηρίζουν την υγεία μας και δη την πνευματοψυχική και την ισορροπία του πνεύματος και του σώματος καλουμένης και Πνευματοσωματικής Σωφροσύνης και εις τούτον αναφέρονταν όταν έλεγαν οι Αρχαίοι Έλληνες νους υγειής εν σώματι υγειής, διότι υγειές σώμαν δεν είναι οπωσδήποτε το σφριγιλόν γυμνασμένον αλλά δηλητηριασμέον με αυξητικορμονικά φάρμακα σώμα ούτε αντιστρόφως άρρωστον σώμαν είναι οπωσδήποτε το ασθενικόν σώμαν του Χριστασκητού, βλέπετε εδώ την διαφορά μεταξύ των λέξεων άρρωστος και ασθενής, κάλλιστα ημπορεί να είσαι άρρωστος και ασθενής και να μην είσαι νοσηρός ενώ να είσαι εύρωστος και ευσθενής αλλά νοσηρός δηλαδή η χυμικοπεποιθητική κατάστασης της ευρωστίας και της ευσθενείας σου να είναι κακόδοξη = νοσηρή). Δηλαδή με απλότερα λόγια τα Γονίδια αλλάσσουν αναλόγως των Αγαθών, των Κακών, των Ουδέτερων και των Ανάμεικτων Πεποιθήσεων, Ορέξεων και Αναγκών ή ενίοτε Ψευδαναγκών και άλλες φορές των Ψυχοπνευματικών Αναγκών. Η Γονιοδομή κάτω από το μικροσκόπιον του ανθρώπου φαίνεται ίδια αλλά η εσωτερική τους ορμονολογία και ψυχολογία αλλάσσει και τρίτον αυτά τα δύο προηγούμενα μεταλλάσσουν, μεταμορφώνουν και μεταπλάθουν την φυσική γεωμετρία, ορμονοχυμειλογία και ψυχολογία των πασών ειδών της ύπαρξης. Υπάρχει μία τέταρτη παράμετρος ήτις εξηγείται πάρακατω.
.
Πρωτού προχωροήσουμε εις την τέταρτη παράμετρον ή διά να την προσγγίσουμε με επιστημονική σαφήνεια παρουσιάζουμε τον τρόπον λειτουργίας και εκβολής της Εξελίξεως μέσα από τα Γονίδια/Γινιδιοδομή. Η Ανάγκη διά το Α΄ ή Β΄ θέμα επηρεάζει την Γονιοδομή ως Εντολή Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού μέσω της Σκέψης η οποία εκπέμπει. Η Θέληση επηρεάζει την Σκέψη και η Σκέψη την Συνείδηση διά της οποίας σχηματίζεται η Πεποίθηση η οποία κωδικοποιείται σε Ηλεκτρονικόν/Ηλεκτρικόν (Ηλεκτρομαγνητοβαρυτικόν = Τρισδιάστατοφωτεικόν Δεσμοσχεδιασμόν) Αρχτεκτονικόν Σχεδιασμόν ο οποίος ως ακτινισμός διαγράφει (επιγραφίζει) με ενεργειακή βελόνη αρχιτεκτονικόν σχέδιον μεταμόρφωσης επί των γονιδίων όπως κάνει ο κοινός αρχιτέκτονας άνθρωπος επί ενός άνευ κτηρίου οικοπέδου ή διά να μεταβάλει τον εσωτερικόν διάκοσμον ή την εξωτερικήν διαμόρφωσην τινός κτηρίου. Δηλαδή σύμφωνα με τις ανάγκες μετασχεδιάζεται ο οίκος και τα γονίδια και σύμφωνα με τις ευ+ψυχικές ανάγκες διά της Μετάνοιας μετασχεδιάζεται η Ηθική Κατάσταση τινής ανθρώπινης ψυχής η οποία λερώθηκε από την αμαρτία του σώματος. Η ψυχή γνωρίζει την Αλήθεια επειδή ζει εις τον άϋλον κόσμον εγκλωβισμένη σε υλικόν κλώβιον (κλουβίν) και την δέχεται με χαρά διότι αναγνωρίζει την Θείαν Ευφροσύνην ενώ λυπείται και μαραζώνει όταν λερώνεται με ανάξια πράγματα της ματαιόδοξης αμαρτίας. Εις την Δυτική Κασπία Θάλασσα εις τα παράλια ζει μία σαύρα χωρίς πόδια η οποία ομοιάζει με όφιν αλλά δεν είναι βάσει εμφανίσεως και γεννάει πότε ωά/αυγά και πότε τέκνα. Το αναφέρω διά να κατανοήσετε το μέγεθος της εξέλιξης = εξ+ελίσσομαι διαμέσω της Αρχιτεκτονικής Πεποίθησησης της Φύσης όπου ένας είδος γεννάει και ωά και τέκνα, αλλά εις την ουσία και τα τέκνα είναι ένωα τέκνα αφού η μήτρα είναι ένας ωόσακος εξού και τα ωά της γυναικός = ωάρια αλλά και τα ανδρικά σπερματοζωάρια = σπέρμα+ζωήν φέρουν+ωάρια. Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν μερικά ζώα αυτού του είδους σαύρας γεννάνε μόνον τέκνα και άλλα μόνον ωά ή αν γεννάνε σε μία γέννηση τέκνα και τα ίδια ζώα σε άλλη ωά ή εάν τούδε ή εις το μέλλον γεννάνε εις την ίδια γέννηση και τέκνα και ωά!!!! Ποίος δύναται να το απαγορεύσει τούτον τούδε ή εις το μέλλον της Εξελίξεως; Και τι ημπορεί να είναι αντιπροσωπευτικότερη φαντασία της Υπαρκτής Απτής Αλήθειας ως Πρόβλεψη περί της Εξελίξεως εις το μέλλον εάν αναλογιστούμε ότι ο Τριαδικός Θεός είναι Απειροδύναμος = Παντοδύναμος άρα τε τα πάντα μα τα πάντα των πάντων δύναται. Πως σας φαίνεται αυτή η Θεωρία; Η Θεωρία της Αληθινότερης Αλήθειας!!!! Η μία Θεωρία γεννάει την άλλη και μία Θεωρία προέρχεται από την άλλη και συνάμα γέννησε την Θεωρία εκ της οποίας προέρχεταιως Αλυσίδα Αλληλοκληρονομικής Αλληλουχίας Αλληλοπροερχόμενης Καταγωγής και Καταβολής. Το απλούστερον παράδειγμαν κατανοήσεως αυτής της θεωρίας είναι ότι το ωόν προέρχεται από το πτηνόν και το πτηνόν από το ωόν άρα τε αμφότερα θα ημπορούσαν να γίνουν πρώτα και να γεννήσουν το έναν το άλλον αναλόγως!!!! ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΜΗΝ ΣΑΣ ΦΑΝΕΙ ΠΑΡΑΞΕΝΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΟΥ ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΘΗΚΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΠΙΘΗΚΟΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΤΕ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΓΙΝΕΙ ΤΟΥΤΟΝ ΚΑΘΟΤΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΞΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΣΤΑΔΙΑΚΩΣ ΣΕ ΠΙΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο ΧΙΜΠΑΤΖΗΣ (Χ+ΙΠΠΑΤΖΗΣ = ΕΚ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΠΗΔΑΕΙ ΕΠΑΝΩ) ΚΑΙ Ο ΠΑΜΠΟΥΙΝΟΣ;;;; ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΙΘΗΚΟΣ ΝΑ ΥΠΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΚΕ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΠΙΘΗΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΗΛΘΑΜΕ ΕΜΕΙΣ Ή ΙΧΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΤΗΝΑ;;;;; ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΤΟ ΝΟΗΜΑ Ή ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΜΗ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΨΕΥΔΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞ+ΑΠΟΒΛΑΚΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. ΑΦΗΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΝΑ ΠΤΕΡΑΚΙΖΕΙ ΕΩΣ ΕΚΕΙ ΌΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ!!!!
.
Η τέταρτη παράμετρος όπου υποσχεθήκαμε ανωτέρω είναι η εξής. Υπάρχει με σαφήνεια μία αλληλεπίδραση μεταξύ Ορμόνων και Ψυχής ήτοι Ορμονοχυμειολογίας και Ψυχοχυμειολογίας. Αι ορμόνες ως επί τω πλείστον ωθούν τον άνθρωπον προς την επιβίωσιν χωρίς να συνυπολογίζει ή και αγνοώντας την υπόθεσιν της Ψυχής, αλλά δεν λείπουν αι περιπτώσεις με τις ορμονολοχυμεικές αναμείξεις (κόκτεϊλς) όπου εφοδηγούν εις την Ψυχήν, την Ηθικήν όπου σώζει την Ψυχήν και την Ψυχοσωτηρίαν ως Θρησκείαν = Αυτοσκοπόν Αυτοπρορισμού και Αυτοπροσδιορισμού!!!! Αντιστοίχως η Ψυχή επηρεάζει τις σωματικές ορμόνες εις το να ποιήσουν χυμείες/κόκτεϊλς όπου να εμπνέουν την Ανθρώπινη Θέληση ινά αναγνωρίσει την ύπαρξη της Ψυχής και να ωθήσει τον βίον του ανθρώπου υπέρ της σωτηρία της Ψυχής εις τα Παραδείσια Ηλύσια Πεδία!!!! Ως εκ τούτου, υφίσταται μία Θεοφόρα Πνευματοψυχική Ορμονολογία η οποία διαρκώς μάχεται να επηρεάσει την Υλόφρονη/Υλικιστική Ορμονολογία και το αντίστροφον. Είναι η αέναη μάχη του φθαρτού με το άφθαρτον, του πνευματικού με το υλικόν, του αγαθού με το κακόν, του δίκαιου με το άδικον, του αιώνιου και ουσιαστικού με το προσωρινόν και το ματαιόδοξον.
.
Αυτή είναι η Υπερελληνική Θεωρία μου. Να παρακαλέσω κάποιους να μην σφετερίζοντε την Θεωρία μου και να μην την τεμαχίζουν σε «ειδικές» θεωρίσεις ούτε να την εκπαρουσιάζουν με άλλα λόγια, λέξεις και ορισμούς άμεσα ή σταδιακά, όχι επειδή βλάπτετε εμένα αλλά επειδή βλάπτετε μία αλληλουχία και αλληλεπίδραση της Αλήθειας όπου προορίζεται να φανερωθή συν τω χρόνω διά να ΕΥΑΦΥΠΝΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ/ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ. ΟΛΑΙ ΑΙ ΘΕΩΡΙΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑΙ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΝ ΜΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕΝ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΩ, ΔΙΟΤΙ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΚΟΝ ΜΟΥ, ΟΥΤΕ ΤΟ ΣΑΡΚΙΟΝ ΜΟΥ ΟΥΤΕ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΚΑΝ!!!! Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΖΙΝ ΜΑΣ!!!!
.
Να και μία μεγάλη αποκάλυψη! Εάν αι ορμόνες κάνουν να προέρχεται ο άνθρωπος από τον πίθηκον πως και δεν δύνοντε να κάνουν να προέρχεται όταν σχηματιστεί η σωστή σειρά και χυμειολόγία διαδοχικής συνοχής (διαδοχικών κόκτεϊλς) ή το πτηνόν ή το φυτόν από τον άνθρωπον; Ποίοι είμαστε εμείς οι «επιστημονιτάκηδες» χαχαχαχαχα όπου βάζουμε όρια εις το Απεριόριστον;;;;; Εξού και το Μέγιστον εν τω Απείρι προέρχεται από το Μικρότερον και το Μικρότερον από το Μέγιστον και κάθε άλλη Αντιστοιχεία εις την Απειροφυσικομαθηματική Απειροεπιστήμη!!!! Δεν υπάρχουν Όρια και το αποδείξαμε και η πεποίθηση μας εις το Απεριόριστον δεν προέρχεται από την Αθεϊα/Απιστία μας των υψηλοαλαζονοϋπερήφανων πεποιθήσεων των «αναγνωρισμένων» επιστημόνων από την Διεθνή Κατεστημένη Πανεπιστημιακή Εξουσία αλλά από την Ελληνοχριστιανική μας Θεώρηση και Ευαναγνώριση περί Τριαδικού Θεού!!!!! Οι «Επιστήμονες» είχαν και έχουν όρια, οι Θρήσκοι δεν έχουν όρια και έχουν την ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ. ΠΟΙΟΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΦΟΤΕΡΟΙ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΤΑ ΔΙΠΛΟΜΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΩΝ;;;; ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΝ Ο ΘΕΟΣ Ή Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ;;;; ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΣ Ή ΜΗ ΠΕΡΙ ΤΙΝΌΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΑΝ ΔΙΑΦΩΝΕΙ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΖΙΝ ΤΟΥΣ!!!!! ΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!!! Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΖΙΝ ΜΑΣ!!!!!
.
ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΥΝΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΓΟΝΙΟΔΟΜΗ/DNA ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΠΙΘΗΚΟΝ, ΣΕ ΦΥΤΟΝ, ΣΕ ΟΨΑΡΙΟΝ, ΣΕ ΠΕΤΡΑ Ή ΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑ ΕΞ’ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ!!!!! ΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!! ΑΝ ΚΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΣ ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ;;;; ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΧΥΜΕΙΑΣ. Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΤΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΦΥΣΙΚΟΧΥΜΙΚΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ!!!! Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου