Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Ο ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ = Ο ΠΡΟΚΟΜΕΝΟΣ ΝΟΥΣΙΜΟΣ ΠΡΑΟΣ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ. ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Τω Μιλτιάδι Στρατηγώ τα Νικητήρια!
 
 
Ο ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ = Ο ΠΡΟΚΟΜΕΝΟΣ ΝΟΥΣΙΜΟΣ ΠΡΑΟΣ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ. ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
.
Ο Πατριωτισμός δεν έχει Ιδεαλισμό, διότι η Πατρίδα δεν είναι ιδέα αλλά η Ιερότερη Πραγματικότητα.
.
η ιδέα είναι διασχιστική και αποδεσμευτική ως προς την Πατρίδα, δηλοί το πρωτοβήμα της προδοσίας.
.
Πατριωτισμός σημαίνει προσκόλληση εις τα ιερά, όσια, παραδοσιακά και ηθικά της Πατρίδος, της Προγονίας, της Θρησκείας, του Δικαίως Ορθού και Αμερόληπτως Ακριβοδίκαου.
.
Προς τους Αριστερούς, Δεξιούς και έκαστους άλλους αιρετικούς της απόσχισης από τον Καθαρόν Πατριωτισμό ομολογουμένως τονίζω ότι πρωτίστως ας σώσουν την Πατρίδαν και ύστερα τας πατρίδας άλλων. Διότι όστις δεν επιβιώσει πως θα σώσει άλλους;
.
Ο Μιλτιάδης ο Μέγας ο πατέρας του "και νεκρός ενίκα" Κίμωνος Αθηναίου, είπε προ της μάχης εις τους συμπάτριδους του: "αν αυτοί ηττηθούν έχουν πατρίδαν να επιστρέψουν, αν εμείς ηττηθούμε δεν έχουμε πού να καταφύγουμε".
.
Κυριολεκτικώς ο Πατριωτισμός είναι η Επιβίωση της Οικογένειας και ως εκ τούτου της Συνοικογένειας = όλων μαζί των ομοούσιων τοις συμπατρίδοις οικογενειών, διότι μία οικογένεια μόνη της δεν επιβιώνει πολλές μαζί ναι, όπως ένα χελιδόνι δεν φέρνουν την Άνοιξη.
.
Σκοπός των Αντιπάτριδων οργανώσεων της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Αντιελληνικής Τάξης Άτακτης Ανήθικης Δικτατορίας τύποις 100 φορές Κομμουνισμού, είναι να μας πάρουν την Ακίνητη Περιουσία ήτοι την Πατρίδαν ως Έδαφος, είδε έφοδον Μασσωνισμού των Τραπεζών και να μας αλλοιώσουν την σκέψη με αιρέσεις (διαφοροποιήσεις της κλασικής ήτοι πάνορθης ηθικής αντίληψης) ώστε να κατακερματιστεί ο Πατριωτισμός και τα μόρια του ήτοι αι Οικογένειαι των Ελληνόγονων, Ελληνόψυχων και Ελληνοπαίδιων, διότι Έλλην γεννάσαι ή γίνεσαι άμα τη παιδεία της Ελλάδος ενστερνιστείς εν ψυχώ.
.
Η Ελλάδα είναι συνυφασμένη με τον Πατριωτισμό της Θρησευτικότητος. Οι Έλληνες υπήρξαν και υπάρχουν ο πλέον Θρησκόληπτος Λαός της υφηλίου. Θρησκόληπτος σημαίνει να βλέπεις πέραν τού Σύμπαντος!!!!!
.
Η Ηθική είναι αναλλοίωτη και αιώνια όπως τα Μαθηματικά, εάν ποτέ 8Χ8 όχι = 64, τότε θ' αλλάξει και η Άκτιστη Ηθική Υπόσταση, Διότι τα μαθηματικά είναι Άκτιστα όπως ο Τριαδικός Θεός, ο Μοναδικός Μαθηματικός Θεός ο ΕΙς Και Μόνος!!!!! Κατά συνέπεια, αυτοί όπου κτίζουν άλλες ηθικές διά να αμφισβητήσουν ΤΗΝ ΑΚΤΙΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗΝ μάχοντε κατά της ΑΛΗΘΕΙΑΣ = ΑΛ+ΗΘΕΙΑ (Αλ = Θεός και τα Ήθεια = ήθη = η τα Του Θείου πεπραγμένα), επίσης βάσει του Νόμου της Πέραν της Μίας Καταγωγής των Λέξων Ά+ΛΗΘΕΙΑ = άλφα στερητικόν και λήθη (τα πεπερασμένα εκ γενετής, τα κτισμένα όχι τα Άκτιστα, τα φθαρτά).
.
Ο Ελληνισμός θα περάσει μέσα από τον χαλεπότερο δρόμο προς τον Παράδεισο ήτοι την Κόλαση διά να στεφανωθεί την υψηλοτέρα εκ Θεού δοσμένη Τιμή του Παραδείσου, είναι το πεπρΩμένο (και προμένο) του Ωριαότερου να παραμείνει αμόλυντος διά μέσω του βδελυγματότερου, βοθρότερου, πονηροκακοδολιότερου.
.
Έχουμε την ευκαιρία και την διακινδύνευση να παραγίνουμε παρανάλωμα της ανακύκλωσης ή Αγίοι της Τιμής!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου