Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΙΩΝ: ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΕΠΤΟΝΤΕ ΟΙ ΖΩΩΔΕΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΕΕΣ

ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΙΩΝ: ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΕΠΤΟΝΤΕ ΟΙ ΖΩΩΔΕΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΕΕΣ
.
Αναφέρω την σπουδαιότερη ρήση όλων των εποχών ήτις ελέχθηκε από τον Σωκράτη όταν τον καταδίκασαν εν αδίκω: «ένας καλός άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτε ούτε ζωντανός ούτε νεκρός» μία υπερχριστιανική π.Χ. μαρτυρία.
.
Εις παραλλαγή αυτής δηλώνω ότι: «ένας καλός άνθρωπος είναι ψυχικώς αήττητος και ένας ετοιμοπόλεμος άνθρωπος είναι επιβιωτικώς αήττητος, άλλωστε η πρώτη αρετή της Ελλάδος ήταν η ανδρεία, διότι χρειάζεται ανδρεία για ν’ αντέξεις σκλάβος, να έχεις το σθένος να ελευθερωθείς και να γίνεις άγιος. Δηλαδή ό,τι αγαθόν θέλεις να γίνεις γίνου πρωτίστως ανδρείος (θαραλλαίος) ακόμη και αν είσαι γυναίκα».
.
Το βιβλίο αυτό ονομάζεται «Τροφή Για Ελληνική Σκέψη». Στο βιβλίο του: Το βιβλίου του Αντίχριστου Γερμανού Φριεδερίκου Νίτσε «Το Λυκοφώς των Ειδώλων» που εξεδόθει τον 19ον αιώνα μ.Χ. εξυβρίζει τον Σωκράτη και τον αποκαλεί άρρωστο ενώ ο ίδιος έπαθε εν τέλει σοβαρή ψυχολογική ασθένεια. Στον βιβλίο του περιγράφει έναν κόσμο όπου θα λατρεύει τις εικόνες και δεν θα σκέπτεται πια αλλά θα ακολουθεί πιστά τις άμεσες και έμμεσες εντολές της πληθώρας των εικόνων. Πόσον δίκαιο είχε! Τηλεόραση, διαδίκτυο, τηλεπαίγνια, ηλεκτρονικά παιχνίδια, διαφήμιση κ.α..
.
Διά του λόγου το αληθές εν έτει 1904 μ.Χ. διέρρευσαν «Τα Μυστικά των Σοφών της Σιών» και να τι διδάσκουν μεταξύ άλλων: «...Εν ολίγοις γνωρίζοντες εκ της πείρας πολλών αιώνων, ότι οι άνθρωποι ζώσι και διευθύνονται υπό ιδεών και ότι αι ιδέαι αυτά μεταδίδονται εις αυτούς διά της μορφώσεως διδομένης μετά ίσης καθ’ όλους τους αιώνας επιτυχίας, αλλά με διαφορετικά, εννοείται, μέσα θ’ απορροφήσωμεν και θα προσαρμόσωμεν προς το συμφέρον μας τας τελευταίας αναλαμπάς της ελευθέρας σκέψεως την οποίαν από μακρού χρόνου ήδη κατευθύνομεν προς τα πράγματα και ιδέας αίτινες μας χρειάζονται. Το σύστημα της καταπνίξεως της σκέψεως ετέθη ήδη εν εφαρμογή διά της μεθόδου ήτις εκλήθη «διδασκαλία δι’ εικόνων» και ήτις θα μεταβάλη τους χριστιανούς εις πειθήνια ζώα μη σκεπτόμενα και αναμένοντα την δι’ εικόνων παράστάσιν των πραγμάτων διά να τα αντιληφθώσιν.... Εις την Γαλλίαν εις εκ των καλλίτερων πρακτόρων μας ο Bourgeois εκήρυξε ήδη το νέον πρόγραμμα της δι’ εικόνων εκπαιδεύσεως.
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου