Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΝΟΤΗΤΟΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΜΥΗΣΗ, ΟΡΚΟΣ)ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΝΟΤΗΤΟΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΜΥΗΣΗ, ΟΡΚΟΣ)
.
Πριν από δεκαετίες κατά την εισαγωγή μου εις τα κομματικά δρώμενα ο εισηγητής και εισαγώμενος με έλεγε τακτικώς με ευφράδεια και γέλας καρδίας ότι η πολιτική είναι βρωμιά. Περιέργως αν και μέχρι στιγμής ως επί τω πλείστον έχει συντηρητική αλλά όχι θρησκευτική κατάκριση περί των ου εν κοινώ αποδεχόμενα εκ της υποκριτικής διαγωγής των περιδιαλεκτών, αποδέχετο ως απόλυτον κατανοητή την πολιτική βρωμιά εν σχέσει με οιανδήποτε άλλη με φαιδρότητα υπερηφάνειας, ενώ ούτη η βρωμιά η της πολιτικής παγχείριστη πάσας άλλης βρωμιάς και εξ αυτής προερχόμενη έκαστη άλλη.
.
Προσέλθετε μυστικώς έμπροσθεν εικονίσματος Παναγίας και Χριστού και γονυπετώς ή έστω ιστάμενοι ορκισθείτε απεταξάμην, κατάραν και ανυπακοήν προς παν κόμμαν καθότι ούτα μέλη των αδελφοτήτων του Διαβόλου εσταί.
.
Ορκισθείτε, πίστην εις Τον Θεόν ήτοι την Άπειρον Πατρίδαν, την μικρογραφίαν αυτής επί γης καλουμένην Ελλάς, την προσωπικήν πατρίδαν καλουμένην Οικογένειαν και προς αρωγήν υπέρ των ψυχών πάντων των σωματιδίων της υπάρξεως.
.
Η πατριωτική υμών αγνότητα δεν εξαρτάται από το κόμμα υμών αλλά από την καταφρόνηση πάντων των πολιτικών κομμάτων. Η Πατριωτική Αγνότητα και Ταυτότητα της Ψυχής δεν προταυτίζεται με κόμματα, διαμάχες και διαιρέσεις εκτός Του Λόγου Του Θεού και Της Δικαιοσύνης Του.
.
Η Ε.Ο.Κ.Α. ήταν πρωτογενής πατριωτική αγνότητα, ασχέτως αν τινοί εκ των μελών της απάτησαν τον όρκον τους γινόμενοι Δεξιοί ή Αριστεροί ή άλλως πως αιρετικοί, συμφεροντολόγοι και κομματικοί. Ο Αγών της Ελλάδος εν έτει 1821 μ.Χ. καταχρηζόμενος από πράκτορες αντιχριστιανικών μονάδων έφερεν τους Έλληνες εις εμφύλιον αλληλοσπαραγμόν, αποφοράν Του Προσώπου Του Θεού εκ των Ελλήνων αφού ο Αγώνας των από Θρησκοπνευματοπατριωτικός μετασχηματίσθηκε σε κομματικόν. Τοιαύτα τινά έγιναν πάμπολλα εις τον Ελληνισμόν, θυμηθείτε την τραγωδία του Εμφυλίου Πολέμου μετά τον ΒΠΠ και την ταγωδία της Κύπρου εν έτει 1974 μ.Χ..
.
ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΓΝΟΤΗΤΑ. ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΟΠΩΣ Ο ΝΑΖΙΣΜΟΣ Ή ΑΛΛΟΝ ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ ΣΥΣΣΤΗΜΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΕΥ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ, ΑΝΤΙΕΘΝΙΚΟΝ, ΑΝΤΙΨΥΧΟΝ, ΑΝΤΙΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, ΑΝΤΙΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ!!!!
.
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΓΝΟΤΗΤΑ
.
Όπου Χριστός και Ιούδας.
Όπου Λεωνίδας και Εφιάλτης.
Όπου χρήμα και Απάτη.
Όπου Πολιτική και Πατριδοκάπηλη Δυσωδία.
Όπου Ορνιθώνας και Αλώπηξ.
Όπου Αγάπη και Υποκρισία Πονηρότητος.
Όπου Αγνότητα και Προδοσία.
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου