Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ/ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!!!!

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ/ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!!!!
.
Δημιουργείστε αλφάβητα και δημιουργείται μελλοντικά έθνη και φυλές που δεν ανταποκρίνοντε εις την διαφορετικότητα του αίματος αλλά εις την ψευδαίσθηση της διαφορετικότητος του αίματος λόγω των διαφορετικών συναισθηματικών και εθιμοτυπικών ψυχοενώσεων εν σώματι από την διαφορετικότητα της διαλέκτου, της προφοράς, της παραφθοράς, της λυρικότητος, της πεζότητος και της γραμματοσειράς.
.
ΑΠΟΔΕΙΞΗ;;;;
.
Δημιουργείσαμε το Χαλκιδικόν Αλφάβητον (Χαλκίδος Εύβοιας) και προέκυψε ο λατινικός πολιτισμός μετονομάζοντας το εν λόγω αλφάβητον σε Λατινικόν και δεν γνωρίζουν καν ούτοι ως επί τω πλείστον την καταγωγήν του. Δημιουργήσαμε ούτως τον Δυτικόν Πολιτισμόν.
.
Δημιουργήσαμε το Κυριλικόν Αλφάβητον και προέκυψε η ούτως καλούμενη Ανατολικοευρωπαϊκή Κουλτούρα/Πολιτισμός.
.
Ενώ ας δίδαμε εις όλους μόνον το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΩΤΑΡΧΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ τούδε θα ήτο αυτόν όπου εις την ουσίαν ήσαν εξ αίματος και ρίζας, ΈΛΛΗΝΕΣ. Ενώ με τα διαφορετικά αλφάβητα τους αλλοιώσαμε προς ζημίαν μας αφού μας ανταγωνίζοντε με σφοδρότητα και φθόνον αντί να μας δοξολογούν ως ΡΙΖΑΝ των!!!! Θα είχαμε τώρα μία θρησκεία μία γλώσσα!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου