Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Πώς ό κορωνοϊός οδηγεί σέ κατάργηση μετρητών! Άν τό δεχθούμε τέλος, μάθετε πώς!
 


Πώς ό κορωνοϊός οδηγεί σέ κατάργηση μετρητών! Άν τό δεχθούμε τέλος, μάθετε πώς!
.
Δέν αρκεί νά λέμε ότι είμαστε Έλληνες πρέπει ν’ αποδείξουμε ότι είμαστε Έλληνες, διότι διά ν’ αποδειχθεί τί είσαι πρέπει νά έρθουν χαλεποί καιροί.
.
Πολλοί βλάκες, αδαείς, καί ψωροπερήφανοι κατηγόρησαν τόν Μεσαίωνα ότι ήταν εποχή σκοταδισμού. Αντιθέτως ήταν εποχή κατοχής καί αντίδρασης σ’ αυτή. Διατήρησαν μετ’ ονύχων, οδόντων καί Πίστης Πείσμα τήν Θρησκεία, τήν Πατρίδα, τήν Οικογένεια, τήν Επιβίωση, τήν Παράδοση, τήν Αξιοπρέπεια.
.
Εφάρμοσαν τακτικές πονηρές επιβίωσης. Μία εποχή Μεσαίωνα ήταν η Γερμανική Κατοχή καί η Αγγλική Κατοχή έν Κύπρω. Οί ανθρώποι έν καιρώ κατοχής δέν γίνονται συγγραφείς καί επειδή δέν έχουμε πληροφορίες μετά από θέσης καλοπέρασης τούς αποκαλούμε ώς ανθρώπους τού σκοτεινού Μεσαίωνα, αίσχος! Οί ανθρώποι στίς εποχές Κατοχής/Μεσαίωνα παλεύουν ολομερίς γιά τήν επιβίωση, τήν αλληλεγγύη, τήν βοήθεια. Είναι οί ανώτεροι από θέμα ανθρωπιάς ανθρώποι.
.
Τί νόημα έχει άν είσαι ανώτερος είς τά πάντα καί δέν είσαι φιλόπτωχος; Η κορωνίδα τής φιλανθρωπίας είναι η φιλοπτοχώτης, όπως ορίζει Ό Χριστός καί οί αληθινοί αντιπροσώποι Τού!
Οί μασσώνοι κομπάζουν ότι γνωρίζουν τίς μαθηματικές παραμέτρους τής συμπεριφοράς τής φύσης άρα τέ καί Τού Θεού αλλά πράττουν τά αίσχιστα κατά τών ανθρώπων, δέν είναι φιλόπτωχοι καί κανείς δέν σώθηκε μέ τή γνώση από μόνη τής άν δέν είσαι Πιστός καί Φιλόπτωχος, κάνωντας σέ διαφορετική περίπτωση τήν γνώση μάταια καί ζημιογόνα.
.
Ό αγαθός/καθυστερημένος άνθρωπος έχει θέση στόν παράδεισο εξασφαλισμένη έκ γενετής, αλλά δέν θά πάει ψηλότερα σέ θέση επειδή δέν έχει γνώση. Ό άνθρωπος που έχει γνώση θά κρίνει Ό Θεός εάν χρησιμοποίησε τήν γνώση γιά νά εκμεταλλευτεί τούς άλλους κάτι που ισούται μέ κολλασμόν ή γιά νά βοηθάει τούς άλλους καί νά ομολογεί Χριστό καί προσευχή. Έχει τό πλεονέκτημα νά πάει στόν παράδεισο ψηλότερα από τόν αγαθόν ή τό μειονέκτημα νά πάει στήν κόλλαση, αναλόγως τών επιλογών καί πράξεων τού. Δίκαια πράγματα τής Ελευθερίας ήτοι Ελευθεροτεκτονισμού τού κάθ’ ανθρώπου.
.
Σήμερα, τό κύριον πρόβλημαν δέν είναι ό κορωνοϊός αλλά η κατάργηση τών μετρητών διά τού αντιπερισπασμού τού τσακκαλιού τού κορωνοϊού! Μέ τόν κορωνοϊό θά χάσεις τή ζωή σού μέ τήν πλήρη ηλεκτρονοποίηση τού χρήματος ήτοι κάρτα τού αντίχριστου πολίτη θά χάσει αιωνίως τή ψυχή σού! Άπειρη διαφορά.....
.
Αντισταθείτε, μήν δεχθείτε τήν κατάργηση τών μετρητών, αντέξετε, βοηθείστε κι’ άλλους, μιλάτε καί σ’ άλλους, είμαστ’ όλοι στόχοι ανεξαρτήτως Θρησκεία καί ηθικού επιπέδου.
.
Ένας βασικός στόχος τού κορωνοϊού είναι οί γηραιότεροι ανθρώποι όπως αυτοί στήν Βόρρεια Ιταλία μέ τό μεγάλο ηλιακό φάσμα λόγω καλοζωϊας, χρήματος καί συνάμα κουλτουριάρικης απλότητας εφάμιλλης μέ τών ελληνικών παραδόσεων ανά τόπους, όπως η απλή χαρά στό καφενείο. Οί γέροι δέν χρησιμοποιούν κάρτες πληρωμής αλλά μετρητά, είναι τής παλαιάς σχολής, τής «χριστιανικής» καί επειδή ζούν πολύ καθυστερούν τά προγράμματα τής σιωνιστικής συναγωγής τού σατανά, έτσι τούς αποδεκατίζουν μέ κορωνοϊούς διαφόρων παραλλαγών που ήρθαν από τήν Γιουχάν αλλά καί που έριξαν επί τόπου δι’ εμβολιασμού σέ νοσοκωμεία καί άλλως πώς, όπως λέγουν τά Πρωτόκολλα τής Σιών από τόν 19ον αιώνα μ.Χ. ότι θά πράξουν οί Ιουδαίοι γιά νά φέρουν χάος καί μετά τήν ολιγαρχική πλήρη δικτατορία τούς, αυτό δηλαδή που πάλαι μάχονται σήμερα....
.
Επίσης οί γέροι πέρασαν από Μεσαίωνες, Κατοχές, Πολέμους, παλαιές απλές πρωτόγονες εύχαρες αγάπης καί αλληλεγγύης εποχές καί μπορούν νά διδάξουν τούς ανθρώπους πώς ν’ αντέξουν καί νά επιβιώσουν. Ερεθίζωντας τόν πατέρα μού άρχισε καί μού έλεγε έναν σωρόν τρόπους επιβίωσης εφ’ όλης τής ύλης......
.
Θέλουν οί Συναγωγιστές τού Σατανά όπως αποκαλύπτουν στόν 30ον βαθμόν μασσωνίας ότι ό θεός είναι ό σατανάς, νά χαθεί τελεσίδικα η «παλαιά σχολή πραγμάτων καί επιβίωσης» καί νά αφήσουν τούς νεότερους αδαείς, άνεγνοιους, ανγωστικιστές καί μαλθακούς μέ τίς ηλεκτρονικές μασκαραλικκοσυσκευές νά είναι ανίκανοι νά επιβιώσουν άλλως πώς, όντες ανεκπαίδευτοι πνευματικώς καί πρακτικώς καί ώς έκ τούτου νά καταργήσουν τά μετρητά/ρευστά χρήματα καί από τά ηλεκτρονικά χρήματα καρτών νά μάς περάσουν στά άνευ επιστροφής ηλεκτρονικά χρήματα χαράγματος επί γονιδίω όπως μάς προειδοποιεί στήν Αποκάλυψη Ό Αρχιμύστης Τού Λόγου Χριστού Άγιος Ιωάννης Ό Θεολόγος, αναγνώστε τήν διά νά σάς ανοίξει τούς οφθαλμούς καί νά σάς δυναμώσει ψυχικώς, όντως σέ κάνει θηρίον αντίστασης, χαράς, καί εμπιστοσύνης πρός Τόν Κύριον, «Κύριος ειμί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μή άνθρωπος» είπε έν ψαλμώ ό προφυτάναξ Δαυίδ/Διάβιος, νά τό θυμάστε καί νά τό ψέλνετε ανά μεταξύ άλλων καθημερινώς πολλές φορές, από μέσα σάς = νοητικώς καί καρδιακώς καί απ’ έξω σάς = στοματικώς. Μαζύν μέ τίς Κυριακές Προσευχές: «Κύριε Ιησού Χριστέ Ό Θεός Ελέησον μέ τόν αμαρτωλόν», «Μέγα τό όνομα Τής Αγίας Τριάδος, Θεοτόκε Μαρία σκέπασον ημάς» καί «Τριαδικέ Θεέ μού αγάπη μού κατάστρεψε κάθε πράξη καί ενέργεια που είναι εναντίον μού/Ορθοδοξίας/Χριστιανισμού/Ελληνισμού/Ανθρωπότητος ή ό,τι άλλον θέλετε επίσης κάθε φορά.
.
Είμαστε πλέον μόνοι μάς, εκτός μερικών εξαιρέσεων ό κλήρος τής Εκκλησίας είναι παντελώς ανίκανος, μασσωνοδεσμευμένος, οκνηρός, άπιστος καί εγωιστής.
.
Τί θά κάνεις τό Πάσχα άν δεχθείς τήν κατάργηση μετρητών; Άν είχαμε Πατριάρχη, Αρχιεπίσκοπο καί μέ διάγγελμα έλεγε ότι τό πρόβλημα δέν είναι ό κορωνοϊός αλλά ό αντιπερισπασμός νά φέρουν τήν κατάργηση τών μετρητών καί νά παρακινήσει τόν λαόν νά μήν τό δεχθεί νά επαναστατήσει καί νά αντισταθεί, τότε τό ποίμνιο που συνήθως βελάζει χωρίς νά σκέφθεται, θά αντιδρούσε. Διότι τό ποίμνιο είναι χαζό καί ό,τι τού πείς παπαγαλίζει. Άν τού πεί τήν αλήθεια λαϊκός άνθρωπος δέν τήν πιστεύει περιμένει νά τού πεί ό κλήρος βοσκός. Άρα ό κλήρος πρέπει νά λέγει όσα λέγω εγώ καί άλλοι πολλοί! Στήν εποχή τού χαράγματος θά τό βάλουν οί πλείστοιθ κληρικοί καί θ’ αποκαλούν τούς αρνούντες τό χάραγμα ώς οπισθοδρομικούς καί αιρετικούς καί έτσι θά χαθεί καί τό ποίμνιο λόγω αδιακρισίας καί βλακείας. Όπως είπε Ό Χριστός στούς ραββίνους/ποιμένες/ιερείς ότι κλείνεται τόν δρόμο τής σωτηρίας τής ψυχής καί στούς άλλους ανθρώπους/ποίμνιο.
.
Στήν εποχή τού χαράγματος λοιπόν οί ψευδομήαιρετικοί θά εισέρχονται στούς ναούς μέ μικροψήγματα μέσα τούς καί όταν ό ψευτοϊερέας πλέον θά αρχίζει τό Ευλογητός Ό Θεός ημών.... θά ακούουνται κάγχανα δαιμονικά από τούς τοίχους τής εκκλησίας όπως είπε ένας σύγχρονος Άγιος προφύτης τής εκκλησίας μάς....

Ό Χριστός έν τέλει στόν καιρό τού Αντίχριστου θά σώσει όσους Χριστιανούς καί μή Χριστιανούς δέν βάλουν ψηφιακό χάραγμα στό σώμα τούς καί όχι όσους είναι τοίς τύποιος Ορθόδοξοι ή ό,τι δή ποτέ άλλον αλλά μεθ’ υποκρισίας καί ψευδοδικαιολογιών δέχθηκαν τό μικροψήγμα τού β΄θηρίου τής Αποκάλυψης καί όπως τό λένε οί σατανισταί Ιουδαίοι στό 10ον κεφάλαιο τών Πρωτόκολλων τής Σιών. Διότι Ό Χριστός θά τιμήσει όσους τιμούν Τόν Πατέρα έστω καί ώς μή Χριστιανοί!!!! Καί ό νοών νοείτο!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου