Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! Τά βότανα που θανατώνουν τόν κορωνοϊον καί η μή κατάργηση μετρητών!
 


ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! Τά βότανα που θανατώνουν τόν κορωνοϊον καί η μή κατάργηση μετρητών!
 .
Τό μυστικό ευρίσκεται είς τήν εξαλκαλικοποίηση τού αίματος.... σύν κάποιες άλλες παραμέτρους..... https://theometrialogos.blogspot.com/2020/04/blog-post_5.html
 .
Τό κόκκινο (ερυθρόν, ιδιομματισμός επειδή τό κοκκινόχωμα σχηματίζει μεγάλους κόκκους/κόκκυκες) πιπέρι (πέπερος αρχαιοελληνιστί εξού καί pepperκαγιέν (όσον καί άν σάς φαίνεται παράξενον η λέξη καγιέν προέρχεται από τήν ελληνική λέξη καψόν/αψόν, κάψα δαγκώματος από τούς Έλληνες που πήγαν στήν Εσπερίδα = Αμερική π.Χ.) ανεβάζει τήν θερμοκρασία στούς πνεύμονες μέχρι καί 80ο Κελσίου. Ιατρεύει τήν ασματική βρογχίτιδα οπού μέ τήν εργοστασιακή φαρμακοποιία δέν υπάρχει θεραπεία παρά πολύ σπανίως. Τό καγιέν κάνει καλό στήν καρδία, όσοι πάθουν απότομη ανακοπή καρδίας εάν προλάβουν έστω καί νά μυριστούν ή καλύτερα νά φάνε καγιέν σώζονται. Οί καρδιοπαθείς καλόν είναι νά έχουν πάντοτε δίπλα τούς καγιέν, επίσης όταν συγκλονιστείτε από απότομες ειδήσεις, συναισθηματικές εκπλήξεις φάτε καγιέν. Θεραπεύει καί τόν καρκίνο, ανανεώνει τά κύτταρα καί έναν σωρόν άλλα ωφέλη.
 .
Ερευνητές από τό Ισραήλ όπως θά δείτε πάρακατω συνστήνουν ζεματισμένη πόση διττανθρακικής (μαγειρική) σόδας μέ λεμονοχυμό.
 .
Η προσωπική μού συνταγή είναι η εξής: «διττανθρακική σόδα μέ λεμονοχυμό, καγιέν, ελληνικό άγριο θυμάρι καί πολτοποιημένο (ή τεμάχια σκόρδου τά οποία παραλλήλως καταπίνετε χωρίς νά μασάτε) μέ τήν διαφορά ότι δέν τά ζεμάτιζα, τώρα όμως θά τά δοκιμάσω ζεματιστά, άν καί τό καγιέν τό ζεμάτιζα μαζύν μέ άλλα βότανα».
 .
Πέραν τούτης η ωμοφαγία ή ζεσοφαγία τής πικραλίδος ή/καί γνωστού ώς ταραξάκου μία από τίς Υπερμεγαλοτροφές μέ δεκάδες θεραπείες σέ νευραλγικές ασθένειες ή προλήψεις κατά διαφόρων νόσων.
 .
Τρίτον, τά άγρια σπαράγγια (αγρέλια) έχουν μεγάλη αλκαλικότητα αλλά όχι όση η πικραλίδα καί άλλα άγρια βότανα, γενικώς τά άγρια βότανα παρέχουν μεγάλη αλκαλικότητα καί κάποια ίσως μάς εκπλήξουν ευχάριστα άν τά αναλύσουμε εργαστηριακώς. Προσωπικά επειδή έμαθα τό σώμα στήν ευαισθησία, αμέσως μόλις πάρω έναν βότανο εάν διακαταχέται από μεγάλη ευεργεσία από κάποιον άλλο τό καταλάβω, εάν πάλαι μία βρώσιμη τροφή είναι βλαβερή γενικώς ή ένεκα οξύνων στήν συγκεκριμμένη βρώση τό σώμα μού διαμαρτύρεται δυσάρεστα, κάτι ωσάν γόγγυσμα (παράπονο συναισθηματικό καί γκρίνια).
 .
Ό Παλαμήδης ό Ναυπλιεύς όταν ζύγωνε τό στατόπεδον τών Αχαιών επιδημία θανατηφόρα ήτις εθέριζε διέταξε νά τρώνε ξηρούς καρπούς, άγρια μούρα καί άγρια βότανα καί έν τέλει περικυκλώθηκε τό στρατόπεδον από τήν επιδημία αλλά δέν άγγιξε τό θανατικό τούς πολιορκητές τής Τροίας. Ό έχων νούν άς μετρήσει τώ μέτρω τοί αρίστω....
 .
Μία συνσκευή αλκαλοποεί τό ύδωρ καί πίνωντας τό εξαγνίζει καί εκνεοποιεί τό σώμα, κάποτε ήταν πολύ φθηνή τούδε πολύ σπάνια καί πολύ ακριβή, πέραν τών χίλιων ευρώ, αλλά υπεραξίζει τόν κόπο. Βεβαίως, άντε νά τήν εύρεις.... Σκόπιμα τήν απόσυρα, μόνον μερικοί ζάμπλουτοι γνωρίζουν τά ωφέλη τής.
 .
Τό γήρας είναι συνώνυμο μέ τήν οξυνοποίηση (ή/καί τοξυνοποίηση αγγλιστί βάζωντας εμπρός έναν ταύ). Εάν τό ΠέΧά είναι όξυνον τότε τό αίμα διελεύωντας από όλα τά όργανα τού σώματος τά δηλητηριάζει, εάν όμως είναι αλκαλικόν τότε τά ιάθει, αυτόν είναι τό πρώτον, κύριον καί βασικόν μυστικόν τής νεανικής υγείας.
 .
Η γυμναστική, τό άγχος, τό βαρύ πένθος, η χαροκοπία, η συναισθηματική αρνητικότητα καί όχι η συναισθηματική ένταση χωρίς τήν αποδοχήν τής αρνητικότητος επιφέρει τήν ούτω καλούμενη αυτόνοσον πάθηση. Η συναισθηματική έξαρση καί ένταση όταν τό άτομο είναι μαχητικό συνθέτει φάρμακα εναντίον τής όξυνης (ξύνισμα) τής σαρκός καί τών ρευστών τής. Αυτά νά τά έχετε υπόψιν, ό,τι καί άν σάς ειπούν ότι δέν ισχύουν μήν πιστέψετε.
 .
Τά ωμέγα τρία, τά φλαβονοειδή καί πολλά άλλα είναι ουσίες εξαλκαλισμού. Τό ph τού οργανισμού είναι η μέτρηση τής ισχύος/δύναμης υδρογόνου = power hydrogen = ph εντός αίματος άλλων σωματικών ρευστών καί τών κυττάρων τών διαφόρων εσσωτερικών οργάνων. Θά μπορούσα νά σάς γράψω μακροσκελή άρθρον περί τών μυστικών τής «ισχύος υδρογόνου» από παρατηρήσεις μού ώς ιατροσοφιστής μ’ εμένα πειραματόζωον καί από παρατηρήσεις είς τήν διατροφή, τά συναισθήματα καί τήν νοοτροπία εμού καί άλλων.
 .
Οί προσευχές, ό αγαθός διαλογισμός, οί φιλανθρωπία, η φιλοπτωχία μέ χαρά, η μετάνοια, η εξομολόγηση, η φυσιολατρεία δοξάζωντας Τόν Πλάστη, η αγάπη, τά περιπετειώδη ταξείδια, τά αφεψήματα, τό μέτρον άριστον τής σύνεσης καί τής σωφροσύνης είς τήν συμπεριφορά, τήν ανατροφή, τήν συμπάθεια, η φιλοδικαιότητα καί η φιλάγαθη αγωνιστικότητα υπέρ δικαίου αποξυνώνουν (αποτοξυνώνουν) τό σώμα υπερεξλκαλοποιώντας τό σώμα. Επίσης, υπάρχουν πολύπλοκα μυστικά συνδοιασμών βοτάνων, συναισθημάτων, τοπίων, ταξειδιών, αναγνώσεων..... Όποτε βάζετε τόν Σταυρόν σάς τυπικώς οξυνώνετε τό σώμα καί όποτε βάζετε τόν Σταυρόν σάς μέ δέος, ταπείνωση, συναίσθηση αμαρτίας καί μικρότητος, καθαρίζεται τό σώμα εξαλκαλοποιώντας τό, ουσιαστικώς η λέξη νηφαλιότητα είναι σωστή αλκαλικότητα τού οργανισμού μαζύν μέ ψυχική κάθαρση = κάθε+ άρση δηλοί άρση κάθε αμαρτίας, δηλαδή η χαρά Τού Κτίστου Ιησού (Θεραπευτή = από τό ίηση = ίαση = ιατρειά = ιά+τρία όπως ιε+ρέας = ρίζα ιέ/ιά/ιυ/υί κ.α. + ρέας = ροή = η ροή τού ιέ/ιερού = υιερού = ΥΙΕΡΟΥ Υιού ροή, τίποτε τυχαίον γλώττει ελληνίζειν!).
.
Πάρακατω παραθέτουμε τί λέγουν γιά τήν θεραπεία τού κορωνοϊού στό Ισραήλ. Θεραπευώμαστε καί δέν δεχόμαστε κατάργηση μετρητών ό,τι καί άν μάς κάνουν όπως έγινε στήν Λέσβον μέ τούς αστυνομικούς τού Μητσοτάκη εναντίον τών Λέσβιων. Διότι άν δεχθείτε τήν κατάργηση τών μετρητών θά σάς τά πάρουν όλα. Δέν κάνετε πλέον παράπονα πλέον λαμβάνετε μέρος συμμετέχετε είς τήν πανενημέρωση διά παντοίου μέσου πρός όλας τάς ηλικίας.
 .
Επί παραδείγματι, υποσυναισθήτως η λέξη Μητσοτάκης τί προξενεί εξοξύνωση ή εξαλκαλοποίηση στό αίμα; Η λέξη Τσίπρας, η λέξη Χίτλερ, Στάλιν, Μουσολίνι, Ερτογάν; Όλες εξοξυνίζουν τό αίμα. Τό αίμα, ό οργανισμός, τό σώμα, μέσω τής ψυχής γνωρίζει τί αντιπροσωπεύει έκαστη λέξη. Εάν αγαπάτε μία από αυτές τίς λέξεις όχι από αγαθή φιλανθρωπία αλλά από συμφέρον ή κομματοποίηση τότε η αγάπη αυτή γίνεται δηλητηρίαση. Π.χ. ένας κομμουνιστής άν αγαπάει τόν φονέα Στάλιν καί μισεί τόν φονέα Χίτλερ ένεκα κομματισμού καταροποιείται τό υποσυναίσθητο ανεπαισθήτως, ομοίως καί άν ένας φασίστας αγαπάει τό φονέα Χίτλερ καί μισεί τόν Στάλιν, ήτοι λόγω κομματοποίησης. Τό σωστότερο τής εξαλκαλικότητος είναι νά μήν συμπαθείς κανένα έξ' αυτών καί άλλων παρόμοιων αμαρτωλών αλλά άν καταφέρεις νά πενθείς καί νά μαραζώνεις διά τίς ψυχές τών τότε εξυπερλκαλοποιείσαι καί η ωφέλεια φθάνει ώς τήν ψυχήν ήτοι μισθόν έν αλκαλικόν Θεού ουρανόν.
 .
Εάν πάλαι κάποιος όσον φιλάνθρωπος καί άν είναι αντιπαθεί Τόν Χριστόν ή Τόν Τριαδικόν Θεόν καί τούς Αγίους (καί άλλα θετικής αγαθοσύνης ονόματα καί έννοιες) εξυπεροξύνεται έως τής ψυχής ήτοι λαμβάνει κατάρα κολλάσεως αυτομάτως από μόνος τού ό,τι καί άν λέγει, τού λείπει Η Θεία Αλκαλική Χάρις! Τί σημαίνει αυτόν; Ότι υπάρχουν έκ προηγουμένου α) καλές β) κακές γ) ουδέτερες καί δ) ανάμεικτες μέ δύο ή καί τίς τρείς προαναφερώμενες λέξεις/έννοιες/ενεργειακά άκτιστα μαθηματικά κέντρα βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος. Εάν νομίζετε ότι αυτά δέν ισχύουν είναι επειδή δέν είσαστε μυημένοι είς τά κβαντομηχανικά αλγοριθμικά (συνστηματολογικά καί συνστηματοποιητικά) Υπερμαθηματικά τού Άκτιστου Μυστικισμού, τά οποία δέν εκφράζονται μόνον μέ τήν Τριγωνομετρία καί Γεωμετρία αλλά καί από άλλα Μέτρα = Μέτρια = μέ+Τρία = Αγία Τριάδα. Δέν είναι τυχαίον οπού η λέξη διά τόν Σωτήρ ινδιστί είναι Μετραίγια = Μετρέγια = Μετριαγή = μετρώ τήν γήν = τά μεγέθη καί προσπαθούν οί μασσώνοι νά μάς τόν παρουσιάσουν ώς μεσσία (μεσάζωντα) συμπίπτωνταν τόν μέ τόν Αντίχριστο Αντιμμεσία τών Ιουδαίων αφού δέν αποδέχθηκαν Τόν Κύριον Ιησού Άκτιστον Χριστόν μάς ώς Υιόν Αγίας Τριάδος! Γραμμένον σήμερον ακροαζώμενος τούς Δ’ Χαιρετισμούς Τής Υπεραγίας Θεοτόκου έν έτει 03/04/2020 μ.Χ.. Διά τούς αδαείς αυτά δέν συνδέονται, αλλά δεκαετίες έμπνευση γνωρίζω πότε, πώς καί διατί χαρίζεται αγαθή, κακή, ουδέτερη καί ανάμεικτη έμπνευση βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος.
 .
Τό άρθρον από τό Ισραήλ:

* ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΑΠΟ ΤΟ COVID19! *

Έχει βρεθεί μια θεραπεία για τον ιό 
COVID19 ή μια μέθοδο για την εξάλειψή του.
Οι πληροφορίες προέρχονται από το Ισραήλ, όπου ο ιός δεν προκάλεσε θάνατο.

* Η συνταγή είναι απλή *
1. * Λεμόνι *

2. * 
Bicarbonate * 🥛
Αναμίξτε και πίνετε σαν ζεστό τσάι 
κάθε μέρα, η δράση του λεμονιού με τη ζεστή σόδα ψησίματος αμέσως σκοτώνει τον ιό 🦠 απομακρύνει πλήρως από το σώμα. Αυτά τα δύο συστατικά αλκαλοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα, επειδή όταν πέφτει η νύχτα, το σύστημα γίνεται όξινο και το επίπεδο προστασίας μειώνεται.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο λαός του Ισραήλ είναι αναστατωμένος από αυτόν τον ιό. Όλοι στο Ισραήλ πίνουν ένα φλιτζάνι ζεστό νερό με λεμόνι και λίγο σόδα ψησίματος το βράδυ, καθώς αποδεικνύεται ότι σκοτώνουν τον ιό.

Μοιράζομαι αυτό με όλη την οικογένεια και τους φίλους μου, έτσι ώστε κανείς να μην πάρει τον ιό. Σας αφήνω.

* Στείλτε το αμέσως *

Αυτό πρέπει να μας ενημερώσει ότι το 
pH για τον ιό corona κυμαίνεται από 5,5 έως 8,5.

* ΕΡΕΥΝΑ: ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1991, ΣΕΛΙΔΑ 1916 *

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε για να νικήσουμε τον ιό 
corona είναι να πάρουμε πιο αλκαλικές τροφές που είναι πάνω από το pH του ιού.

Μερικά από τα οποία:
Λεμόνι - 9.9
pH
Ασβέστιο - 8.2
pH
Αβοκάντο - 15,6 
pH
Σκόρδο - 13,2
pH
Μάνγκο - 8,7
pH
Μανταρίνι - 8,5 ρΗ
Ανανάς - 12,7 
pH
Πικραλίδα - 22,7 
pH
Πορτοκαλί - 9.2
pH

Πώς ξέρετε ότι έχετε έναν κοροναϊό;
1. Κνησμός στο λαιμό,
2. Ξηρός λαιμός,
3. Ξηρός βήχας.
Έτσι, πού παρατηρήσατε αυτά τα τρία πράγματα, πάρτε γρήγορα ζεστό νερό και πίνετε.
Η καλή υγεία σου είναι προτεραιότητα μου.
Ερέθισμα διά τήν συγγραφή τού ανωτέρου άρθρου είναι η φίλη μού Λίτσα Παντελίδου μετά οπού μού έστειλε τήν ανωτέρω έρευνα είς τό Ισραήλ, τήν ευχαριστώ καί Ό Θεός μαζύν τής!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου