Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ;

 

πασσυλλαλητήριον = τών πάσοις σύν λαλητήριον!

ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ;
 .
ΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΕΣ ΥΠΕΡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ;
 .
ΑΠΑΝΤΗΣΗ! (τό πνεύμα τού Μεγάλου Αλεξάνδρου θαρρώ δέν είναι τό ατομικό συμφέρον ή τουλάχιστον δέν πρέπει νά είναι!) Διότι είς τό συλλαλητήριον υπέρ τής Μακεδονίας δέν θίγεται κανενός τό ατομικό συμφέρον αλλά τουναντίον έν μέρει τουλάχιστον θίγεται τό εθνικό συμφέρον ήτοι τό ατομικό συμφέρον όλων μαζί καί η αξιοπρέπεια τού καθενός μέσω τού ορισμού «όλων μαζί». Ενώ σέ συλλαλητήριον εναντίον τών πολιτικών, τών κομμάτων, τού εμφυτεύματος μικροψήγματος όπου προωθούν οί πολιτηκάντηδες, θά θικτεί πρωτίστως η δουλοπρέπεια τού κάθε Έλληνα συμπεριλαμβανομένου καί εμού, πρός τό οικονομικό συμφέρον, αφού άμεσα ή έμμεσα ό καθείς εξαρτάται ή νομίζει ότι εξαρτάται από τό κόμμα, τούς πολιτικούς καί τές εξουσιαστικές αντιανθρωπιστικές, αντιψυχικές, αντιχριστιανικές, αντιεθνικές καί αντιελληνικές προδοσίες, ούτως ώστε νά επιλέγει τήν προδοσία τής πατρίδος καί ακόμη χειρότερα τήν αυτοπροδοσία τού ψυχοσυμφέροντος τής ψυχής, διά χάριν τής οικονομικής ομαλής ευμάρειας, απόλαυσης, διατήρησης τής εισρροής χρήματος είς τά πουγκιά του, δόξας, τιμής καί γνωριμιών είς τήν φαρέτρα τής ματαιοδοξίας καί ματαιολατρείας τού. Όλ’ αυτά εισίν ανταλλάγματα ποταποτιποτένεια καί πασανάξια μέ τήν οφειλόμενη καί ωφέλιμη συνταυτοχρόνως και ανεξεδιαλύτως Ευσεβή Δοξοευχαριστία πρός Τόν Τριαδικόν Θεόν, καί άμα φανή η ώρα τής βαθμολογίας μάς έκ Του Παγκυρίου τών πάντων παγκυριαρχιών, τότε θά εννοήσουμε τό χαύνον βδελυγματασελγήν σφάλμαν τής υπερσηπτικής επιλόγης ημών! Ό Θεός νά μάς λυπηθεί μέ Τήν χείραν τής ψυχοσωτηριάσεως (ψυχοϊάσεως)! Ώς έκ τούτου, τό διαίρει καί βασίλευε επιγίνεται είς τήν διαίρεση τών χρηματοεπιβιωτικών αμοιβοσυμφερόντων. Είς τίς Σκανδυναυικές χώρες κάθε πολίτης λαμβάνει ίση σύνταξη, ό,τι οβολόν καί εάν επρόσφερε είς τό Ταμείον Ανθρωποαξιοπρέπειας, όπου έκαστος πολιτικός επικαλείται έκαστης ιδεολογίας αλλά ουδείς αναβαθμίζει καί εκδικαιοποιεί. Είς τήν Κύπρον υπουργοί λαμβάνουν δύο καί τρείς παχουλές συντάξεις παχουλών χιλιάδων καί άλλοι, ήρωες, ημεροκαματιάρηδες καί άτυχοι από τήν κυβερνητική παρακομμουνιστικοφασιστική αδικία λαμβάνουσι σύνταξη κοροϊδίας 300 ευρώ! Κατά τ’ άλλα εμπαίζουν οί πολιτικοί τούς πάντες ότι είμαστε ίσοι, ναί είς τόν θάνατον ίσως! Ό άδικος θ’ αδικηθεί δίκαια μετά θάνατον μέ τήν ίδια αδικία όπου αδίκησε πρό θανάτου καί, ό δίκαιος μέ τήν ίδια τυπομαθηματική εξίσωση θά δικαιωθεί μετά θάνατον όσον γάρ αδικήθηκε πρό θανάτου του. Τό γράφειν καί λαλείν υπέρ τής δικαιοσύνης δέν είναι μόνον ψυχοϋποχρέωσις αλλά καί γάρ τόν ένδον τής ευλογίας έν Τής Θεότητος Τής Ακτίστου Τριάδος Δοξευχαριστία!
 .
Ποίον τό νόημαν νά εκστρατεύουμε δι’ έναν όνομαν αλλά ουχί διά τήν ίδια τήν επιβίωση μάς ώς ανθρώποι, Έλληνες, Χριστιανοί;
 .
Ποίον τό νόημαν νά εκστρατεύουμε δι’ έναν όνομαν αλλ’ ούχι διά τήν ίδια μάς τήν ευημερία, μακροζωία, ευδαιμονία, ευτυχία;
 .
Ποίον τό νόημαν νά εκστρατεύουμε δι’ έναν όνομαν αλλά ουχί διά τήν ίδια μάς τήν ψυχήν;
 .
Εξηγείστε μού νά καταλάβω, πού τό μάταιον, είς τό όνομαν ή, είς τήν επιβίωσιν μάς καί τήν ψυχοεπιβίωσιν μάς;
 .
Δέν είμαι εναντίον τού συλλαλητηρίου υπέρ τής Μακεδονίας, αλλά τί νόημαν έχει εάν δεχόμαστε τήν καταπρόδωση τού Ελληνισμού από τίς Βουλές καί τά κόμματα Ελλάδος καί Κύπρου, υπό τήν συνεργασία μέ ξένες μυστικές συνομωτικές ανήθικες, Αντίχριστες καί Αντιελληνικές οργανώσεις μυημένων είς τήν απελευθερωμένη κακία;
 .
Έχετε λησμονήσει τόν παιάνα τού αρχαίου ναυσοπολέμου Ελλάδος καί Μηδών μαζί καί οί υποτακτικοί τών: Ω, παίδες Ελλήνων, ίτε, ελευθερούτε πατρίδ’, ελευθερούτε δε παίδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων` νυν υπέρ πάντων αγών».
 .
Αναγνώστε τόν κατ’ επανάληψη ώστε νά τόν λέγει η καρδία σάς αυτοματικώς μαζί μέ τήν Ψυχοσωτήριον Κυριακήν Προσευχήν: «Κύριε Ιησού Χριστέ Ό Θεός ελέησον μέ (ή, σώσον μέ) τόν παναμαρτωλόν». Ό μέν διά χάριν Πατρίδος ό δέ διά χάριν Ψυχής ήτοι Αυτοπατρίδος!
 .
Καταλάβετε τά μυητικά τούς λόγια..... χωρίς πολλές περιστροφές.....
 .
Καί ερωτώ, Ποίον τό νόημαν νά εκστρατεύουμε δι’ έναν όνομαν αλλά ουχί διά τήν ίδια τήν επιβίωση τής ψυχής τού κάθ’ ανθρώπου;
 .
Ποίον τό νόημαν νά εκστρατεύουμε δι’ έναν όνομαν νά δεχόμαστε τάς κάρτας (χάρτας) τού πολίτου, τήν ηλεκτρονική ταυτότητα καί έν τέλει τό εντός γονιοδομής εμφύτευμα μικροψήγματος, διά τού οποίου θά ελέγχουν τήν  θέληση μάς, θά αλλοιώσουν τήν γνώμη μάς, θά καταστρέψουν τήν γνώση μάς, θά διαγράψουν τήν Ιστορία καί είς τήν θέση τούς θά θέσουν τήν Ψευδοϊστορία όπου τούς βολεύει καί διά εφυπνωτισμού θά μάς αποστέλλουν μηνύματα ασέλγειας σέ συγγενείς καί μή, εξεγκληματοποίησης σέ συγγενείς καί μή καί εξυβρίσεως Τού Αγίου Πνεύματος!!!!
 .
Φίλος μού μικρομηχανικός μού είπε ότι πρός τό παρόν τό σώμα δέν αποδέχεται τό μικροψήγμα καί τό θεωρεί σωστά ξένον σώμα, καί ξένον πρός τήν αυτοβούληση καί ώς έκ τούτου τό περιφράσσει μέ σάρκα απομόνωσης, εντούτοις, πρόσθεσε 4 (κακοπροαίρετες κατά τήν γνώμη μού) εταιρείες εργάζοντε πυρετωδώς διά τό προσπέρασμα τού προβλήματος αυτουνού. Σέ κάποια φάση θά τό επιτύχουν πιθανώς καί η επιτυχία τούς ίσως νά είναι παροδική καθότι ίσως μετά από 7 έτη όπου αλλάζει ό οργανισμός τά κύτταρα τού όλα, νά αποβάλλει τό μικροψήγμα εντός γονιοδομής (ντι εν έϊ), εξού καί η βασιλεία τού Αντίχριστου θά βαστάξει 7 έτη μέ 3,5 νά προσποιείται τήν αθώα περιστερά, τόν άκακον αμνόν καί τόν συμπονετικόν βού διά να προσελκύσει κάθ’ άνθρωπον είς τήν ηλεκτρονική διαδικτυακή μέσω δορυφόρων παγίδα τού. Τά δέ λοιπά 3,5 έτη τής βασιλείας τού θά διαπράξει τά αίσχιστα, τέτοια οσονουπώ κάνεις δέν φαντάστηκε μήδ’ έπραξε καί προφητεύτηκε. Τό στοίχημα είναι ν’΄αντέξουν οί αληθινοί Χριστιανοί τόν κυκεώνα τής αποξένωσης, καταδίωξης, δυστυχίας, εκκρύψεως, στερήσεως, πενίας κ.α. κακουχιών, μέχρις νά επανεμφανισθεί Ό Σωτήρ Ιάσων Χριστός!
 .
Καί τί θά σώσεις εάν σώσεις τό όνομα τής Μακεδονίας καί ουχί τήν ψυχήν σού, τήν δικαιαξιοπρέπεια σού, τήν δίκαιη ύπαρξη τής πατρίδος σού; Τί θά έχουμε εάν κερδίσουμε τό όνομα καί χάσουμε τούς Έλληνες καί τί θά κερδίσουν οί Έλληνες εάν κερδίσουν τά πάντα εκτός από τές ψυχές τών καί απωλαίσουν τάς ψυχάς τών;
.
Αντισταθείτε, δέν υπάρχει νόημαν να κερδίζουμε τά μάταια! Τό κέρδος από τό όνομαν τής Μακεδονίας θά έχει νόημαν εάν δέν χάσουμε τήν πατρίδα μας καί δέν θά χάσουμε τήν πατρίδα μάς εάν δέν χαθούμε εμείς καί δέν θά χαθούμε εμείς εάν δέν πωλήσουμε τάς ψυχάς μάς είς τό ηλεκτρονικόν μικροψήγμα εντός γονιοδομής από τόν παββδελυγματώδη Αντίχριστο!
 .
Τά λέγω αυτά διά νά μάθωμεν νά λογαριάζωμεν όχι νά ομιλάμεν μόνον λόγια κωφά πομπώδη άμεσης ή έμμεσης αυτόδιαφημίσεως περί ανωτέρας εξυπνάδος. Ιδού ή ρόδος ιδού καί τό πήδημα, τί αξίζει περισσότερον, εκείνον όπου προορίζεται νά χαθεί όπως τό σαρκίον καί η ύλη ό,τι καί άν είναι αυτόν, ιερόν ή μή, πατρίδα, ιδέα, αρεσκεία κ.α., ή εκείνον όπου δέν προορίζεται νά χαθεί ήτοι η ψύχη; Απαντήσατε χωρίς περιστροφές μέ αγνή ανιδιοτελή, απροκατελειμμένη, νηφάλια ακομμάτιστη παρρησίας δίκαιη ειλικρίνεια λογικής. Καί τότε δέν θά απαντήσετε σφαλλερή γνώμη.
 .
Ό Τριαδικός Θεός μαζίν μάς!!!!
 .
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

1 σχόλιο:

  1. http://news-cobra.blogspot.com.cy/2018/01/blog-post_59.html

    ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΔΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΚΡΟΨΗΓΜΑ!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή