Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

ΠΩΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ. ΝΤΠ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΙΓΟΒΡΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΑΤΡΑΧΟΥ


 


ΠΩΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ. ΝΤΠ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΙΓΟΒΡΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΑΤΡΑΧΟΥ.
 .
Κατ’ αρχάς μας πλάσαραν την μαγική λέξη ελευθερία! Επ’ ονόματι της ο αδαής άνθρωπος θυσιάζει τα πάντα, ακόμη και την αληθινή ελευθερία, νομιζόμενος όταν την αρνείται ότι οδηγείται εις την ελευθερία, ενώ οδηγείται σε αυθαιρεσία και παθοδουλοπρέπεια.
 .
Διά να βραστεί εις τον ζωμόν του ζωντανός ο βάτραχος, πρέπει να τον βάλεις σε κρύον υδροσερόν ύδωρ ούτως ώστε να νομίζει ότι είναι εις το στοιχείον του και ότι τον αγαπούν αυτοί όπου του προσφέρουν το αγαθόν αυτόν. Ύστερα όμως, ανάβουμε σε χαμηλή θερμοκρασία πύρ υποκάτω του λέβητα και τον σιγοβράζουμε. Ο βάτραχος νομίζει εις την αρχή ότι απλά άλλαξε η εποχή, έφθασε το Θέρος/Καλοκαίρι και το ανέχεται, λέγει εις τον εαυτόν του, μπόρα είναι της θερμοκρασίας και θα περάσει. Εντούτοις, σιγά σιγά αρχίζει να συνηθείζει και εθίζεται εις την προσαύξηση της ζέστης.  Εν τέλει, ο βάτραχος γίνεται ζωμός/σούπα καθώς αναβιβάζεται σταθερά η θερμοκρασία και αποθαίνει, αλλάζει, καταστρέφεται χωρίς καν να το λάβει υπόψιν, χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει. Αναγνώστε παρακάτω πως ανηθικοποιείται η ανθρωπότητα και δη οι Χριστιανικές χώρες.
 .
Πρωτίστως οι πεφωτεισμένοι/ιλλουμινάντοι σκοτοφόροι ψευδοεωσφόροι, ίδρυσαν μία αντιχριστιανική αδελφότητα είς το όνομα της Αντίθεης αδελφήτητος από την εποχή όπου ο διάβολος παρέδωσε τα Κλειδιά του Σολοώντα ήτοι την γνωστή μαγική πολυσυνταγή Σολομωνική εις τον Σολομώντα και διά της οποίας κατέβασε δαιμόνια πνεύματα, τους Τέκτονες και έκτισαν τον πρώτον ναόν του Σολομώντα, όπου έλαβε το όνομα του εξ’ ιδίου και όχι αυτόν Του Θεού, δεν τίμησε δηλαδή Τον Θεόν αλλά τον ευατόν του, άκρως εγωκεντρικόν, αυτόν όπου θέλει ο διάβολος ήτοι τον ανθρωποκεντρισμόν.
 .
Οι Ιλλουμινάντοι Ιουδαίοι και οι λοιποί συνταχθέντες έκτοτε με διάφορα ονόματα αδελφοτήτων, ελιγμούς, κόμματα, οργανώσεις, πολέμους, ελευθερώσεις, καταστρατηγούν Τον Χριστιανισμό και δη ό,τι καλόν υπάρχει ακόμη και μέσα από τον Χριστανισμό, τον Μωαμεθανισμό, τον Βουδισμό, την Δημοκρατία κ.α..
 .
Πριν όμως ας αναλύσουμε διατί ο ανθρωποκεντρισμός καταστρέφει τον άνθρωπο. Διότι ο ανθρωποκεντρισμός όπως αποκαλύπτει το όνομα του θέτει υπεράνω όλων εις το Σύμπαν της ύπαρξης τον άνθρωπο, ούτε Τον Θεόν, ούτε την φύση, ούτε τα άλλα συνόντα του όπως τα κτήνη και τα φυτά. Κατά συνέπεια, ο ανθρωποκεντρισμός είναι ο υπέρτατος, βδελυγματώτερος και αηδιστικότερος βαρβάρικος ανθρωπεγωισμός.
 .
Ας ειδούμε εάν ο άνθρωπος είναι το κέντρον της ύπαρξης και ως εκ τούτου εάν είναι δίκαιη η ανθρωποκεντρική εγωιστική ιδέα του:
 .
Α) Δημιούργησε ο άνθρωπος την ύπαρξη; Όχι!
Β) Είναι ο άνθρωπος κυρίαρχος και οριστής της ζωής του; Όχι, εάν ήταν θα όριζε αθανασία εις την ζωή του και θ’ απόφευγε τον θάνατο!
Γ) Ο πολιτισμός του ανθρώπου είναι αυτόκλητος και αυτοδημιούργητος; Όχι, η πρώτη ύλη παρέχεται από το Πνεύμα και από την ύλη και ο ίδιος ο άνθρωπος είναι μέρος του πολιτισμού του, μίας μετάλλαξης και μεταδημιουργίας, παραμόρφωσης, παραποίησης και μεταμόρφωσης της ήδη υπάρχουσας τεχνολογίας της φύσης, ήτοι μίας παραμετατεχνολογίας.
Δ) Γνωρίζει ο άνθρωπος την καταγωγή και την καταβολή της πρώτης ύπαρξης; Όχι! Μάλιστα οι πλείστοι των ανθρώπων δεν συνειδητοποιούν ότι ποτέ δεν υπήρξε η πρώτη φορά της ύπαρξης και ότι υφίσταται η Άκτιστη Ύπαρξη η ορίζουσα την μετεξέλιξη της κάθε δημιουργίας Της. Οι ανθρωποκεντρικοί φύσει βάσει της εν λόγω πεποιθήσεως άθεοι, εκνευρίζονται με την αναφορά σε Άκτιστη Ύπαρξη, Άκτιστον Φώς, Άκτιστον Θεόν κ.ο.κ..
 .
Η ανθρωποκεντρικότητα είναι αμιγώς ανθρωποεγωιστική φιλοματαιότητα και ματαιοτητολατρεία επ’ εαυτού, χείριστη από κάθε άλλη ειδωλολατρεία, διότι εάν η ειδωλολατρεία διακρίνει μέσα από τα είδωλα σύμβολα Θεού, καλώς ή κακώς, η ανθρωποκεντρικολατρεία, θεωρεί τον άνθρωπο θεό και δη θεότερον όλων των υπάρξεων εν τη Υπάρξει και το χείριστον ως μοναδικόν θεόν, παρότι ο άνθρωπος ουδέν εποίησεν εκ του μηδενός και ουδέν γνωρίζει εις βάθος πέραν  της επιφανής χυμείας, διάτι π.χ. το ύδωρ να είναι οξυγόνον υδρογόνον δύο ατόμων και όχι οιανδήποτε άλλα πρωτοσυνθετικά στοιχεία!
 .
Π.χ. ο αλαζόνας άνθρωπος κομπάζει διά την επίτευξη του σε ταχύτητα δρόμου, ενώ ο γατόπαρδος και ο Θεός (τρέχει άπειρα) τρέχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και ενώ ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι ανώτερος από είδη ή υπάρξεις όπου τρέχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και τα οποία δεν ποίησε ο ίδιος. Επίσης ο αληθώς ανώτερος δεν μπορεί να ποιήσει μία μηχανή να τρέχει περισσότερον από τον ίδιο, όπως κάνει ο άνθρωπος με τα άψυχα αυτοκίνητα κούρσας, διότι ο ανώτερος είναι τω όντι το άκρον άωτον της ανωτερότητος σε όλα ήτοι Ο Τριαδικός Θεός!
 .
Ο ανθρωποκεντρικός, ο ευρωπαιοκεντρικός, ο εθνοκεντρικός, ο κρατοκεντρικός, θεωρεί τον άνθρωπο ή την Ευρώπη, ή το έθνος του νόθον ή τω όντι έθνος ή το κράτος του, ανώτερω των άλλων ειδών, Του Θεού και των άλλων ανθρώπων και θεωρεί τους άλλους ανθρώπους κατώτερους, αυτή είναι η απλούστερη και πιο έμπιστη απόδειξη βαρβαρονονοτροπίας, η οποία είναι προϊόν και παραπροϊόν αλαζονείας, οίησης, υπεροψίας, υπερηφάνειας και ψευδομεγαλοειδούς ιδέας του κάθε ματαιολάτρη κακοηθούς παράνθρωπου διά τον εαυτόν του.
 .
Να πως βράζουν οι διαβολάνθρωποι τους εαυτούς τους και τους βατραχάνθρωπους (όχι με την έννοια των ανθρώπων των υποβρύχιων καταστροφών)
 .
Επειδή ουδείς άνθρωπος και δη Αντίχριστος δεν κατάφερε να χειριστεί με τόση επιτυχία το εγχειρίδιον των Κλειδιών του Σολομώντων ούτως ώστε να κατεβεί στρατός από δαίμονες Τέκτονες (κτίστες = μασσώνους) διά να κτίσουν τον Ναόν του Σολομώντα = Ναό του Διαβόλου, όσον το κατάφερε ο Σολομώντας, ιδρύθηκε ο Τεκτονισμός = Μασσωνία όπου χρησιμοποιώντας σε σχετική ήπια μορφή τα Κλειδιά του Σολομώντα κλειδώνουν τα μυαλά, τις ψυχές και τις χυμικές αντιδράσεις των Τεκτόνων ανθρώπων δηλαδή των αντίστοιχων Τεκτόνων δαιμόνων του Σολομώντα ήτοι των διαβολάνθρωπων.
 .
Όταν όμως ο Θεός επιτρέπει ή αναθέτει εις Τον Θεόν να κτιστεί ο Ναός του Σολομώντα ή ο νέος Ναός του Σολομώντα από τους διαβολοτέκτονες και τους ανθρωποδιαβολοτέκτονες, εξυπηρετεί το σχέδιον της Δοκιμασίας των επίδοξων Αγίων Του. Να διατί σύγχρονοι Αγίοι ισχυρίζονται ότι η Μασσωνία άθελα της οικοδομεί το Σχέδιον Του Θεού.
 .
Το Σχέδιον είναι απλόν και συνηθείζεται ως μέθοδος και από τους ανθρώπους. Επί παραδείγματι, μαθαίνεις το μαθητή την μηχανική και ύστερα τον αφήνεις να συναρμολογήσει τα σκόρπια εξαρτήματα και να κρίνει τι δεν συνάδει με αυτήν την μηχανή ή είναι έστω ελαφρώς παραλλαγμένον καταύτις διά να κρίνεις να το δικρίνει. Μαθαίνεις τον μαθητή να επιβιώνει σε ακραία φαινόμενα και περιβάλλοντα και ύστερα τον εξαπολύεις μόνον του διά να δοκιμαστεί εξεταστικά η ικανότητα του να εφαρμόζει τις επιβιωτικές συνταγές, ατραπούς και μεθόδους κ.α.. Με την ίδια λογική μαθαίνεις τον μαθητή την ψυχοσωτηρία και μετά τον αφήνεις να δοκιμαστεί διά να ιδείς να δύναται να οδηγήσει την ψυχή του εις την πηγή της σωτηρίας ή να την αφήσει αμόλυντη και αναπώλευτη καρτερικά μέχρις ότου φανεί η Δύναμη της Σωτηρίας και την σώσει διά του Αρχικριτηρίου της Δικαιοσύνης του Ηθικού Δικαστηρίου. Κατά συνέπεια, όταν η Μασσωνία «μας φέρει εις τα δύο στενά» και πρέπει να επιλέξουμε ελευθερίας ψυχής ή θάνατος ψυχής (το χειρότερον δεν είναι ο πανανεπαίσθητος θάνατος της ψυχής αλλά η αιώνια κόλλαση της ψυχής) και το πρώτον θηρίον = Μασσωνία παραδώσει εις το δεύτερον θηρίον = Αντίχριστος της Αποκαλύψεως του Ιωάννη του Θεολόγου, ο Αντίχριστος θα κατεβάσει ως υιός διαβόλου τους διαβολοτέκτονες τους ίδιους όπου με την αρωγή του πατέρα του κατέβασε άλλοτε ο Σολομώντας και θα κτίσει τον έσχατον ναόν του Σολομώντα, τώρα με το πιο εγωιστικό όνομα και όχι το ενδιάμεσον (Σολομώντα) ήτοι ναόν του διαβόλου Εωσφόρου. Τα «δύο στενά» σημαίνει είτε αφήνω και εγκαταλείπω Τον Θεόν όπως «μας εγκατάλειψε (διότι μας δοκιμάζει και νομίζουμε ότι αδιφορεί διά το καλόν μας επειδή εξεταζόμαστε)» είτε ακολουθώ Τον Θεόν και Τον εμπιστεύομαι ό,τι και να μου συμβεί. Να διατί η σημαντικότερη λογική είναι η πίστη, ό,τι και αν πιστεύει κάποιος, ακόμη και αν πιστεύει εις την ματαιότητα της πίστης πιστεύει, ακόμη και αν είναι άθεος και μάχεται υπέρ αυτής της πεποίθησης πιστεύει, ακόμη και αν πιστεύει μόνον σε ό,τι βλέπει πιστεύει σε αυτήν την πεποίθηση κ.ο.κ..
 .
Πως οδηγούμαστε εις την κατάργηση της ευσέβειας, της αλήθειας, της πραγματικότητος μέσα από τον ανθρωποκεντρισμό:
 .
1)   Πρωτίστως η Μασσωνία επικαλούμενη πάντοτε την μαγική πρόσταση «ανθρώπινα δικαιώματα» εξαπατάει και καταδειναστεύει τους ανθρώπους.
 .
2)   Πλάσαρε τον πολιτικό γάμο, ήτοι τον γάμο χωρίς την συμβολή Του Θεού και της άκτιστης ύπαρξης, υπερεγωιστική περιφρόνηση του ανθρωποκεντρισμού όπως και τα ακόλουθα.
 .
3)   Δικαιώματα των κίναιδων, αμφισβητώντας τα δικαιώματα της άχραντης ηθικής και φασιστική επίθεση των κίναιδων σε χώρες όπου δεν καταδεινάστευαν της ανόμαλες ερωτοψυχασθένειες, ώστε να φθάσουμε εις το σημείον να κυκλοφορούν γυμνοί, ημίογυμνοι με πρόστυχα, χυδαία και αηδιαστικά παρανδύματα και να παρελαύνουν με λαγνότητα και αδιεντροπία σε δημόσιους χώρους παρουσία παιδιών. Είχαν δίκαιον οι Αρχαίοι Έλληνες όπου τους ονομάτισαν κίναιδους = κινώ την δημόσια αιδώ = ευπρέπεια. Δεν μισούμε τον άνθρωπο κίναιδο μισούμε την ασθένεια της κιναιδοσύνης, είναι ψυχοσχιζοφρένεια, παραπροϊόν σατανισμού.
 .
4)   Μετά ο ψευδοανθρωποκεντρισμός αυτών όπου χρησιμοποιούν προς όφελος του διαβόλου τον ανθρωποκεντρισμόν, ήτοι προς βλάβην της ανθρώπινης ψυχής, επειδή ο διάβολος ζηλοφθονεί αυτούς όπου θα λάβουν την θέση του εις το 10ον τάγμα αγγέλων ως αγίοι ανθρώποι, πλάσαρε το ανομαλοαδικοδιακαίωμα να νυμφεύονται ανά μεταξύ τους κίναιδοι, αρσενικοί και θηλυκοί και με κτήνη. Αφού πρωτίστως εφάρμοσε την αλλαγή φύλου. Αίσχος!
 .
5)   Κατόπιν, έφεραν το δικαίωμα των κίναιδων ως ζεύγη να αναγιώνουν παιδιά ήτοι κιναιδόπουλα.
 .
6)   Ύστερα έφεραν το ανομαλοαδικοδικαίωμα του ανθρωποκεντρισμού του υπέρτατου φασισμού, όπου ο παράνομος άνομος ψευδόνομος του Κράτους της Ανομίας όπως αναφέρεται εις την Αποκάλυψη, να μην αφήνει τα παιδιά να αυτοθεωρούνται ως φύλα εκείνον όπου όρισε ο Θεός και η φύση, αλλά όταν μεγαλώσουν να αποφασίσουν μέσα εις το θεριόν της επιπόλαιης και αδαής ανοησίας τους, αν είναι αρσενικά ή θηλυκά ή κάτι τις άλλον! Αν δεν είναι αυτόν μέτρον καταστροφής της ανθρωπότητος τότε τι είναι; Και όλα αυτά άρχισαν από την ώρα όπου βάλλετο η θρησκεία και η εθνικοφροσύνη, διότι ο εύθρησκος και εθνικόφρων, τέτοια κατραπασιά δεν παθαίνει. Κάνουν τους ανθρώπους κτηνώτερους των κτήνων, κατώτερους των κτήνων, όπου ούτε καν τα ένστικτα τους δεν αφήνονται να ακολουθήσουν όπως τα άλλα κτήνη, όπου ο αδηφάγος συμπεριφέρεται ως αδηφάγος και ο έλαφος ως έλαφος και θα έρθει καιρός όπου θα βλέπεις αυτά τα ζώα να συμπεριφέρονται ο ελέφαντας ως χήνα και η χήνα ως δράκος του Κομόδο, παράλλαξη της φύσης και ναρκοποίηση της αληθινής φυσικής ελευθερίας, όπως διαφήμιζαν οι Χιλιαστές χωρίς να κατανοούν τι έκαμναν πριν από τρείς και τέσσερεις δεκαετίες, με τα ζώα όλα ήρεμα και ταϊσμένα ως αρνάκια,  ήτοι άβουλα άχρηστα ζώα, και διά τους ανθρώπους με με μικροψήγματα, όπως τα άβουλα συνκτήνη τους!
 .
7)   Μετά έρχεται και η κλωνοποίηση όπου ένας άνθρωπος, κτήνος ή φυτόν γίνεται ανάμεικτη σαλάτα γονιδίων και θα έχει άνθρωπο με τέσσερα πόδια, δύο λέοντα, ένα κυνός και έναν τίγρη, κεφαλή πιθήκου μπονόνο, ουρά κέρκου πτηνού, οφθαλμούς αητού και λοφίο μία μικρή συκέα. Ουσιαστικά με την κλωνοποίηση δεν θα υπάρχει άνθρωπος, ούτε κτήνος ούτε φυτά εν πολλοίς, ως διατάξεις όπως τα γνωρίζουμε, αλλά κατάργηση όλων αυτών διά της νοθείας όλων αυτών και την δημιουργία τεράτων. Δηλαδή σκοπός του διαβόλου είναι να καταργηθεί ο άνθρωπος, το κτήνος και το φυτόν και την θέση τους να λάβει το ανάμεικτον αυτών ήτοι η τερατοποίηση βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος. Αυτά όλα θα ελέγχονται διηνηκώς και θα καθορίζονται ως αναμείξεις διά του τηλεχειριστηρίου από τον Αντίχριστο Πανανομαλοτέρα προς όλα τα όντα όπου θα φέρουν μέσα τους νανομικροψήγμα εις την Γονιοδομή (ντι εν έϋ) τους. Θα είναι ένας ακταρμάς χρωμάτων ή μάλλον χρωματοσωμάτων κάθε πειρατείας, βαρβαροψευδοκαλλιτεχνίας όπως την βλέπουμε να καθορίζεται σήμερα η Τέχνη (Καλλοτεχνία είναι η τέχνη του κάλλους όπως την παρουσιάζει η Αρχαία Ελληνική Γλυπτική Τέχνη). Όσοι δεχθούν το νανομικροψήγμα θα παύσουν να είναι άνθρωποι ευθύς, θα γίνουν τα χειρότερα κτήνη ήτοι διαβολοτέρατα και θα κολλαστούν, τα δε ζώα ως άβουλα απλά θα χαθούν ως υπάρξεις. Τα τέρατα πρώην άνθρωποι και παραπαγόνοι του ανθρώπου τα οποία έχουν υποστεί διαταραχές εις την Γένεση (σήμερα καλουμένης ύπουλα Γενετικής!) της Τάξης Του Θεού όπως παρουσιάζεται εις την Παλαιά Διαθήκη και σε κείμενα της Αρχαίας Ελλάδας όπως του Ισίοδου, Πλάτωνα, Εμπεδοκλή, Αναξαγόρα, Αναξίμανδρου κ.α. θα καθυβρίζουν διαρκώς Τω Αγίω Πνεύματι ούτως ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να σωθούν, διότι και τα τέρατα εάν Χριστιανοποιηθούν και λέγουν: «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ Του Θεού Ελέησον και Σώσον με τον παναμαρτωλόν» ή «Τριαδικέ Θεέ μου Ελέησον και Σώσον με τον παναμαρτωλόν» και κάνουν τον χριστιανικό Σταυρόν τους, γίνονται ισότιμοι υποψήφιοι Αγίοι όπως τους κανινικούς ανθρώπους, όπως το τέρας όπου έγινε Άγιος Χριστόφορος!!!!
 .
8)   Σε μία επταετία μετά την αντιχριστιανοβασιλεία θα καταργηθεί το ολιστικό κράτος του διαβόλου διά Του Ιάσων Χριστού. Αναμεσίς μας περιπατάμε πολλοί φίλοι και εχθροί όπου θα άγουμε άλλοι εν Παραδείσω και άλλοι εν Κολλάσει, δυνάμεθα να αυτοευδιακριθούμε ποίοι θα άγουν εις τον Παράδεισο και ποίοι εν Κολλάσει; Ο Αντίχριστος θα κάνει «θαύματα» δηλαδή αυτά όπου κάνουν εφημερών οι μηχανές, οι φακκίρηδες και η ηλεκτρονική διασχειδιαστική εικονοπλασία της τηλεόρασης, θα γίνεται από τον ίδιον με την βοήθεια της τεχνολογίας η οποία δεν θ’ αποκαλυφθεί σε άλλους ανθρώπους ή συσκευές αλλά εις την δαιμονοσυσκευή του σαρκίου του Αντίχριστου. Μην την πατήσετε, να γνωρίζετε το παρασύνθημα: «όταν κάποιος σας ζητήσει να χαράξετε το σώμα σας με κάποιον όργανον ή συσκευή, τύποις νανομικροψήγματος, είναι το λάθος παρασύνθημα εις το σύνθημα Είσαι ο Υιός Του Θεού;».
 .
9)  Άνθρωποι θα παραμείνουν όσοι δεν βάλουν το νανομικροψήγμα ως κυρίαρχον της ύπαρξης τους, ώστε να τους τερατοποιήσει όπωσδήποτε ψυχικώς και ίσως και σωματικώς. Όσοι παραμείνουν άνθρωποι εν ονόματι Χριστού και δη Τριαδικού Θεού θα αποθάνουν Πανάγιοι Αγγέλοι, μεταβαίνοντας από την μάταιη δοκιμαστική ζωή εις την αιώνια ευεπιβραβευτική σωτήρια ωραία, πρέπουσα και ηθική Θεία Ζωή, επειδή θα ομοιάζουν με Τον Θεόν και δεν θα αλλάξουν γνώμη ενάντια εις Τον Θεόν όπως θα κάνουν κάποιοι διά της ψυχοτερατοποιήσεως και σωματοτερατοποιήσεως, καταργώντας το καθ’ εικόνα και κατ’ ομοίωσιν Θεού. Κάθε εικόνα είναι και μία ομοίωσι Θεού εφόσον ό,τι κάνεις το κάνεις διά χάριν Θεού και ουχί διά χάριν της ανθρωποκεντρικότητος, της δειλίας έναντι του άνομου διαβολόνομου, της ιδιοτέλειας, της λατρείας της ματαιοτεχνίας και άλλων ματαιόλατρων κτιστών και ανύπαρκτων ειδωλοατρειών αντί της ΘΕΟΛΑΤΡΕΙΑΣ!!!!!
 .
10)       ΟΠΛΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΝ, ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ, ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ!!!!
 .

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου