Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020

Καθαρεύουσα ή Δημοτική; Η δεύτερη είναι παράκλαδος τής πρώτης! Γραμμική Α καί Β…..!


 

Καθαρεύουσα ή Δημοτική; Η δεύτερη είναι παράκλαδος τής πρώτης! Γραμμική Α καί Β…..!

Γραμμική Α΄είναι η Γλώσσα μέ τόνους αναβοκατεβάσματος μουσικής φωνητικής εκφοράς.

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα
Καθαρεύουσα ή Δημοτική; Η δεύτερη είναι παράκλαδος τής πρώτης! Γραμμική Α καί Β…..!!!!
Ούτως ή άλλως, η δημοτική γλώσσα είναι παράκλαδος τής καθαρεύουσας. Π.χ. τό 99% τών Ελλήνων άν όχι περισσότεροι δέν ξέρουν από πού βγαίνει η λέξη ξέρω, η λέξη βγαίνω, η λέξη μπορώ…..
Εάν επίσημη γλώσσα είς τά σχολεία καί τήν κυβέρνηση ήταν η καθαρεύουσα θά μαθαίναμε καί συνάμα θά ωμιλούσαμε τήν καθωμιλουμένη ανά μεταξύ μάς, πολλές λέξεις, πολλές διαλέκτους = πολλές αντιλήψεις. Η λέξη ξέρω = έξ+εύρηκα = εξεύρω = αρχαία αυτόν είναι καθαρεύουσα.
Η λέξη βγαίνω = εξ+έρχομαι καί εξ’ εύγηκα. Η λέξη μπορώ = ημπορώ καθαρεύουσα = εμπορώ = έν+πορεία = είμαί καθ’ οδόν ήτοι δύναμαι, εξού καί εμπόριον = έν+πορεία. Η καθαρεύουσα κακοποιήθηκε αλλά υπάρχει καί η δημοτική καθαρεύουσα…. Ένας Κρητικός συγγραφέας ό Ιωάννης Κονδυλάκης είναι καταπληκτικότατος, απ’ αυτόν εμπνεύστηκε ό Καζατζάκης αλλά δέν τό είπε εξ’ όσων γνωρίζω, διακρίνεις πώς άμα τούς αναγνώσεις.
Η φλυαρία τής δημοτικής θέλει 2 σελίδες έκφρασης γιά να εμπεδώσει όσα η καθαρεύουσα σέ δύο προτάσεις, όπως καί η αρχαία. Ένας Άγγλος πολιτικός είπε: “άν καταφέρουν οί Έλληνες νά πάνε στήν καθαρεύουσα αλλοίμονον μάς διότι αυτή θά τούς πάρει στήν αρχαία καί θά έχουν υπεροχή σκέψης”. Βεβαίως αυτός δέν γνώριζε ότι ό τρόπος όπου βάζουν μέ σειρά τίς λέξεις είς τήν αγγλική, ήτοι παλαιότερα ειδικώς ήταν πειό κοντά είς τήν αρχαία ελληνική καί δή η γερμανική γλώσσα.
Η Αρχαία Ελληνική δέν είναι η αρχαία, οί Αρχαίοι Έλληνες αναφέρωνταν είς τήν Αρχαία Γλώσσα τούς…..
Ένα παράδειγμα έδωσα όταν αναφέρθηκα είς τήν λέξη έλεξη ότι γεννάει τίς λέξεις λέξη καί έλξη….. Θ’ αναφερθούμε καί σ’ άλλα σύν τώ χρόνω…..
Πρίν τήν αρχαία τών Αρχαίων Ελλήνων ήταν η Γραμμική Β΄καί πρίν η Γραμμική Ά΄καί πρίν οί Κυπροελληνικές ή Κυπροκρητικές, οπού οί διαλέκτοι αντιπροσώπευαν όσες γλώσσες έχουμε τώρα, δηλαδή είχαν ιδιόμματα καί ιδιτροπίες όπως παραδείγματος χάριν είς τήν αγγλική οπού προφέρεται αντίστροφα τό φωνήεν μέ τόν φθόγγον ήτοι: share = σιέαρ αντί δηλαδή νά υπάρχει είς τό τέλος τό r υπάρχει πρίν τό e, τό sha = σιά προφέρεται σιέ δηλαδή μέ e καί τό re = ρέ ώς άρ ούτε κάν ώς ρά.
Δηλαδή αντί νά τό λένε σιάρε ή σιέρα τό λένε σιέαρ, καί όμως η λέξη σιέρα = σϊέρα προέρχεται από τήν ελληνική λέξη σειρά = μοίρα = μοιρασιά, μοιράζω μέ τήν σειρά = μερίδιον μέ τήν σειρά……
Η υποψία/πιθανότητα στήν υπεραρχαιότητα σέ κάποιες διαλέκτους τής Κυπροελληνικής νά πρόφεραν γράμματα αντίστροφα όπως τό ανωτέρω παράδειγμα, πρώτη φορά δημοσιεύεται….., αλλά όχι σ’ όλες τίς διαλέκτους, από χωρίον σέ χωρίον υπήρχαν διαφορές καί σέ απομακρυσμένα μεταξύ τούς χωρία ομοιότητες ή καί πλήρεις ομοιότητες…… Πού τό στηρίζουμε; Στό γεγονός ότι οί λεκτικές ιδιοτροπίες δέν είναι σύγχρονες αλλά υπήρχαν πάντοτε, όπως πάντοτε υπήρχαν δυσλεκτικοί, κακοί, καλοί, επιστήμονες, κλέπτες, δίκαιοι κ.ο.κ…
Η Γραμμική Β΄ήταν κατά τήν άποψιν μού η Λογιστική τής Γραμμικής Α΄……
Η Γραμμική Α΄ζή καί βασιλεύει είς τήν Ανατολή, μογγόλικες = σχιστομμάτικες γλώσσες….., όπως Φιλιππίνες, Θαϋλάνδη, Ιαπωνία, Κίνα….., τώρα τό αναφέρουμε, άλλη φορά η ανάλυση……
Γραμμική Α΄είναι η Γλώσσα μέ τόνους αναβοκατεβάσματος μουσικής φωνητικής εκφοράς. Δέν είναι τυχαίο ότι η θυγατέρα τής Γραμμική Β΄είναι όμοια μέ τά σήματα μώρς. Τό εάν τά σήματα μώρς ανακαλύφθηκαν μέσω τής Γραμμικής Β΄είναι πολύ πιθανόν. Εκείνος που αποκρυπτογράφησε τήν Γραμμική Β΄πρώτη φορά ήταν ασυρματιστής σηματών μώρς.
Η καθαρεύουσα (τήν οποία έστω καί μόνον εγγράφως μπορούμε νά επανακτήσουμε γρήγορα….., εξ’ άλλου η Εκκλησιαστική/Αρχαϊζουσα Γλώσσα είναι η Προκαθαρεύουσα….. καί αυτήν τήν μαθαίνουν πολλοί) είναι η γέφυρα από τήν λαϊκή παραφθαρμένη γλώσσα πρός τήν αρχαία ελληνική γλώσσα…. Δηλαδή πρέπει νά προοριστούμε πρός τά όπισθεν διά νά φθάσουμε είς τήν Αρχαία Γλώσσα…..
Η γλώσσα οπού μ’ εντυπωσιάζει καί κατά τήν άποψιν μού πρέπει νά μαθαίνεται είναι η Μαθηματική Γλωσσολογική, όπως είς τήν περίπτωση τής έλεξης οπού αναλόγως άν αφαιρέσεις τό πρώτον ή δεύτερον έψιλον γεννάει τίς λέξεις έλξη καί λέξη…..
Θά αναφερθούμε καί σ’ άλλες παρόμοιες λέξεις……
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου