Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020

Η λέξη «ΕΛΕΞΗ» εισαγωγή μυστικής Γλωσσολογίας


 

                                                                           σχήμα 1

                                                                          σχήμα 2
 Η λέξη «ΕΛΕΞΗ» εισαγωγή μυστικής Γλωσσολογίας

Ανάλυση δύο λέξεων καί αποκάλυψη τής μυστικής Γλωσσολογίας. Παραδείγματα ώς αυτά δυνόμαστε παραθέσουμε αμέτρητα.
Η λέξη «ΛΕΞΗ» καί η λέξη «ΕΛΞΗ».

Πρέπει νά ειπώ ότι είδα άρθρον σχετικόν μέ αυτές τίς δύο λέξεις καί αποφάσισα νά τίς επαναναλύσω.

Η λέξη είναι έλξη όπως έλεγε τό άρθρον. Όντως, επειδή αί λέξεις εισίν Λόγος = λόγος = λογική καί όπως έλεγε σωστώς τό άρθρον, ό Λόγος είναι έλξη.

Πρωτίστως η λέξη «έλξη» = έλ+ξη = έλ+έξη = έλ/φώς (καθότι έλ σημαίνει θεός, φώς, λευκόν) + έξη = έλεξη η οποία κατέντησε σκοπίμως έλξη!

Η λέξη «λέξη» επειδή είναι λόγος δηλαδή έλξη γράπτηκε μέ τό έψιλον αντί εμπρός (όπως η έλξη) μετά τό λάβδα ήτοι λέξη.

Μετά φορά τού έψιλον πρίν ή μετά τό «λ».

Τοποθετώντας τό έψιλον τόσον πρίν όσον καί μετά τό «λ» αποκαλύπτεται η μυστική Γλωσσολογική ρίζα (ορίζα = ορίζω) ήτοι έλεξη1.

Τόσον η λέξη «λέξη» όσον καί η λέξη «έλξη» εί σίν λειψαί! Καμμία λέξη παράγωγης δέν είναι ομοία μέ τήν ορίζα = οριστική λέξη.

Ορίζα είναι η λέξη ελέξη καί διαγράφωντας τό πρώτον έψιλον δημιουργείται η «λέξη» καί διαγράφωντας τό δεύτερον έψιλον δημιουργείται η «έλξη».

Τώρα αναλύωντας τήν ορίζα λέξη ήτοι τήν ελέξη είναι σύνθετη έλ+έξη. Καί επειδή η μία ελέξη είναι η έλξη από τίς λέξεις (λεκτικό λόγο) καί η άλλη έλξη από τίς έλξεις ενέργειας (κάθε ενέργεια έχει αύδη = ηχώ = ήχον έστω καί άν δέν ακούει στά χέρτζ τούς τό ανθρώπινο αυτί) οπού δέν εισίν λεκτικές δημιουργήθηκαν δύο σκέλη έλξης (έλξη καί λέξη)  τής ελέξης. Βεβαίως από τήν ελέξη υφίστανται καί άλλες παραγωγικές λέξεις όπως π.χ. τό ελεξήριον/ελιξήριον, ελεξίπτωτον = αλεξίπτωτον, άλεξ = άλ έξω = αποκόπτω τό έλ εξού αλεξίφωτο κ.α., καθότι η ορίζα έλ συναντάνται ανά πόλη καί ιδιορρυθμία τοπικής διαλέκτου είς τήν αρχαιότητα ώς άλ, ήλ, ύλ, είλ, ίλ, οίλ, ούλ, έλ, επί συνόλει 8 εκφωνητικές διαφοροποιήσεις κ.ο.κ..

Η αποκάλυψη συνεχίζεται είς τήν μαθηματική ατραπόν τής ελληνικής γλώττης.

Τί σημαίνει η λέξη έλεξη; = έλ+έξη = φώς+έξη (εθισμός) = έλ+6!
Τό εξάφωτον =6φωτον = ελ6, 6ελ = εξέλ, όσοι χρησιμοποιείτε τήν «εξέλ» = excel μάθετε ότι είναι αναγραμματισμός τής λέξεως λέξε = είπε από τήν ελληνική λέξη «λέξη». Επίσης σημαίνει «εκτός κυττάρου ή/καί έξω τό κύτταρο (ex cell)» καί ότι εξέρχεται τού κυττάρου ήτοι ενέργεια ώς λέξη ή έλξη. Καί τρίτον, έξ = έκ + έλ = από τό έλ = από τό φώς, εξού καί ό Λόγος είναι Φώς (1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος
2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον
3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν
4 εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην το φως των ανθρωπων
5 και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν
6 εγενετο ανθρωπος απεσταλμενος παρα θεου ονομα αυτω ιωαννης
7 ουτος ηλθεν εις μαρτυριαν ινα μαρτυρηση περι του φωτος ινα παντες πιστευσωσιν δι αυτου
8 ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος
9 ην το φως το αληθινον ο φωτιζει παντα ανθρωπον ερχομενον εις τον κοσμον), η έλξη είναι ενέργεια Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού έν ύλει καί άλλα έν αϋλία.... Συνάμα σημαίνει «έξω τό έλ» καί «έξω οί έλ» αλλά ταυτοχρόνως τούτα έχουν θετική καί αρνητική ετερότητα όπως είς τίς ενέργειες. Ήτοι έξω τό έλ ώς διασπορά αγαθού καί αρνητικώς ώς εκδίωξη αγαθού, ομοίως καί μέ τούς Έλ+ληνες. Επίσης έξω τό έλ σημαίνει εκτροχιασμός τού ηλεκτρονίου = φωτόνιο.

Προχωράμε....

Τό εξάκτινον = έξη ακτίνες (αλλά αρνητικώς έξω αί ακτίναι) άστρον, τό γνωστόν καί μέ τό παρατσούκλι τού Δαυίδ είναι η λέξη ΕΛΕΞΗ! Ήτοι φώς από τά έξη/6 δάκτυλα = εξαδάκτυλος = έξη δακτύλιοι αλλά καί έξω ό δάκτυλος = εξαρθωμένος δάκτυλος όπως αναφέρει η προφυτεία περί Εξαδάκτυλου Υπηρέτου έν γεί Κυρίου!

Προχωράμε....


Μ’ αφορμή συγκεκριμμένου βίντεο τού Stranger/Νικόλαου Γόνου τών Κατοχικών Νέων https://katohika.gr/stranger-voice/apagoreumeni-gnosi-gia-provata-2/ (κάπου στό 3:28 λεπτό καί εικόνες  3 καί 4 πάρακατω τρισδιάστατη απεικόνιση τού σχήματος 1 επεξήγηση στό βίντεο) καί τού σχήματος 1 ανωτέρω τής συμπεριφοράς τής εξέλιξης έν γεί καί κατ[επ[έκτασιν ελέγω (έλ+ηγούμαι) τών όλων συμπάντων, τό σχήμα τούτον είς τρισδιάστατη συμπεριφορά ήτοι σέ σφαιροειδή (τρισδιάστατη περικυκλική, δηλαδή τό σχήμα 1 μετατρέπεται στά σχήματα 3 καί 4 σέ τρισδιάστατη λειτουργία) απεικόνιση αντί κυκλοειδή, εκσχηματίζει τήν εξακαμπυλοδιαγώνιον τριών ωοειδών σχήματων ήτοι τών σχημάτων οπού διαγράφει τό ηλεκτρόνιον εντός τού ατόμου. 



Η λέξη έλεξη η οποία όπως έχουμε αποκαλύψει είναι ορίζα ορίζει καί διορίζει ότι τό έλ (φώς) είναι πάντοτε εξάκτινον, εξαδάκτυλον, εξάτραπον, εξάτροπον. Νά διατί τά άστρα ή τά γήνινα τεχνητά φώτα όταν τά παρακολουθούμε τήν νύχθα έχουν έξη προεκτάσεις.

Από τήν θέση οπού τά παρακολουθούμε δέν τό καταλάβουμε ότι οί έξη δακτύλιοι τού φωτός ουσιαστικώς σχηματίζουν τρείς ευθείες  (ή ωοειδές ευθείες = κοσμικόν ωόν!, η εικόνα Αναστάσεως Τού Σωτήρος Ό Χριστός ευρίσκεται εντός τού κοσμικού ωού σχήμα 2 ανωτέρω) μέ τίς άκρες έκαστης ευθείας (εύ+θεία) νά προεκτείνονται. Ήτοι, α) άνω/κάτω, β) δεξιά/αριστερά γ) εμπρός/όπισθεν δηλαδή ένας σταυρός όπως ό χριστιανικός μέ μία ευθεία άνω/κάτω = κάθετη, μία δεξιά αριστερά = οριζόντια καί μία δεύτερη γραμμή οριζόντια εμπρός/όπισθεν.

Δι’ όσους τό εννόησαν, μόλις αποκαλύψαμε τόν Εξαδάκτυλον..... (γεωμετρικόν εξαδάκτυλον) = εξηδάκτυλον = 6δάκτυλον. Ήτοι τήν μυστική Γλωσσολογία τής ορίζας Έλεξη καί Έλλεξη, τοίς ελλήσοις, τοίς ελλήσι.

Επειδή η έλεξη είναι η ίδια η έξη = εθισμός εξού καί λέμε ό τάδε ή ό τινά έχει έξη (εθισμό) είς τά γράμματα, τά ναρκωτικά, τά οινοπνευματώδη ποτά κ.α. καλά ή κακά.

Η έξη είναι συνώνυμη μέ τήν λέξη 6...... διότι η έξη προέρχεται από τήν έξη τού 6δάκτυλου = συμβατού φωτός (Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού όπου είναι καμωμένα τά πάντα έν Συμπάντι) όπως γνωρίζουμε πέριξ μάς καί ώς ενέργειες γνωστές καί άγνωστες.

Η έξη γίνεται εθισμός ήτοι έθη = έθιμον = σύν+ήθεια καί η έθη έθνος = έθης νούς = έθηνούς = εθνούς = τού έθνους = έθνος = τό σύνολον τών εθισμών τινός λαού σέ πίστη, ιορτές, συνήθειες κ.α.. Όπως από τήν ελέξη διαγράφεται τό πρώτον ή δεύτερον έλ ωσαύτως καί από τό εθηνός/εθηνούς τό ήτα = έθ(η)νούς = έθνους.

Έξ = 6 αλλά καί εκτός = εξτός εξού καί έκσταση = έξσταση = έξω από τήν στάση = ταξείδι/τρίππ!

Αίξ = αίγα καί τράγος = τριάγος αρχική λέξη = τρία+άγω ήτοι τρείς άγω κατευθύνσεις άνω/κατω, δεξιά/αριστερά, εμπρός/όπισθεν καί τρισδιάστατως.
Φωνητικώς έξ καί αίξ όπως σέ κάθ’ άλλην ελληνικήν περίπτωσιν υφίσταται σχέσις μυστικής Γλωσσολογίας.

Η αίξ είναι σύβολον τού σέξ, καί κατ’ επέκτασιν τού εκλελυμένου αχαλίνωτου άνευ αρχών σέξ (φιληδονίας ή ηδονολατρείας, φιλολαγνείας ή λαγνολατρείας, αντί λατρεία Θεού!). Εξού καί ό αρχισατανάς Μπαχομέθ = Βάχομεθ/Βαθομέθ = βάθος τής μέθης αλλά καί Βακχομέθ = μέθη τού Βάκχου/Διονύσου. Τό πώς συμβαίνει μία ελληνική λέξη νά έχει πέραν τής μίας καταβολές μέ τεκμήρια θά τό αναλύσουμε άλλη φορά.

Η λέξη σέξ είναι η λέξη σαίξ ήτοι η λέξη αίξ καί προστέθηκε εμπρός ένας φθόγγος όπως συνηθείζεται είς τίς βαρβάρικες ή παραφθαρμένες ελληνικές γλώσσες/παραδιαλέκτους. Π.χ. τό Ιστορία έγινε Χ+ιστορία, τό υπέρ έγινε διάκις s+upper super καί h+yper = hyper. Ήτοι σ+αίξ = σαίξ καί επειδή τό φωνητικόν «έ» ώς «αί» δέν υπάρχει εκτός Ελληνικής Γνήσιας Γλώττης έγινε σ+εξ = sαιξ = sεξ = sex = είς έξοδον = είς έξ’ οδόν..... ήτοι έξωθεν οδού Θεού (ένεκα φιληδονίας ή ηδονολατρείας, πορνείας, φιλολαγνείας) αλλά καί υ[π‘άλλης έννοιας έκ+οδού ήτοι από τής οδού = αίδοιου.... άς μείνουμε ώς εδώ είς τήν ανάλυση.....

ΕΛ ΕΞΗ τό έλ είναι εξικόν/εξεκόν.

Επίσης άν προφέρουμε έλεξη σημαίνει η έλξη τού έλ καί άν προφέρουμε αντί είς τήν πρόπαραλήγουσα είς τήν παραλήγουσα ήτοι ελέξη σημαίνει εθισμός αλλά καί αποκάλυψη = έλεγχος (έλ έχω καί έλ αγχόνη = σέ πνίγω μέ τό φώς τής αλήθειας δηλαδή αποκαλύπτω τά κακώς κείμενα σού, τήν λερωμένη φωλειά σού, εξού καί οί προφύτες ελέγεται (ελεγεία τού έλ ηγούμαι/ήγηση, εξού καί δι’ ήγηση, αφ’ ήγηση = εφ’ ήγηση) ήλεγχαν τούς αμαρτωλούς καί υποκριταί). Είς τήν λήγουσα ελεξή σημαίνει εληξήριον (έλ+άξαρθσαι = αρχή/εκκίνηση φωτός) αλλά καί ψευδοεληξήριον αυταπάτης ή αναλόγως πώς θά τό διαχειριστούν αί ορμόνες σάς καί αναλόγως τών υποσυνείδητων αλλά καί υποσυναίσθητων διαντιλήψεων. Σάς θυμίζει κάτι;;;;;


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου