Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΗΛΕΓΟΝΙΑ: ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ! ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!!!!

 

ΤΗΛΕΓΟΝΙΑ: ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ! ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!!!!
 .
Τηλεγονία σημαίνει γόνος ή εκγονοποίηση = εκγονιμοποίηση εκ του μακρός, καθότι τήλε σημαίνει εκ του μακρός και εξ’ αποστάσεως!
 .
Είναι δυνατή άρα γε η γονιμοποίηση εκ του μακρός; (ΠΡΩΤΟέγινε εν έτει 34 π.Χ.).
 .
Είναι το άπειρον αδύνατον, να κάνει μία πεποίθηση του πράξη «με σάρκα και οστά» εντός και εκτός εισαγωγικών, εξ’ αποστάσεως;
 .
Υφίσταται όντως απόσταση;
 .
Απαντούμε εις τα τρία ερωτήματα!
 .
Είναι άπειρη προσβολή, ύβρις και στενομυαλωσύνη, να νομίζουμε ότι το Άπειρον, αυτόν όπου περιλαμβάνει μέσα του κάθε ιδέα, θεόν, δαίμονα, ορθολογισμόν, επιστήμη και καθεστηκυία, αδυνατεί να γονιμοποιήσει εκ του μακρός! Άλλωστε, η σημασία εκ του μακρός δεν υποδηλώνει την μη προϋπάρχουσα συνένωση αλλά την προϋπάρχουσα εξ’ ανέκαθεν και ακατάλυτη συνένωση! Ο όρος μακρυά, επισημοποιεί (επί του σήματος) και επισημαίνει δύο υποθετικά αλλά οπωσδήποτε υπαρκτά και προϋπαρκτά σημεία του ίδιου δρόμου, της ίδας συνοχής, του ίδιου χώρου, της ίδιας ύπαρξης, ήτοι ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ, πάντοτε!
.
Το δεύτερον ερώτημα έχει ήδη εν μέρει εφ’ απαντηθεί διά μέσω του πρώτου ερωτήματος. Εκεί όπου υπάρχει απόσταση δεν υπάρχει κενό. Η απόσταση είναι το μήκος (το μήκος, το πλάτος και το ύψος και το ανάμεικτον αυτών βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος) του ίδιου σημείου, κατά συνέπεια, η εξ’ αποστάσεως και εκ του μακρός γονιμοποίηση = τηλεγονιμοποίηση, δεν είναι κάτι το οποίον θα έπρεπε να ξενίζει, παρά μόνον τους στενοκέφαλους οιασδήποτε «μεσαιωνοβαρβάρικης» θρησκείας, ιδεολογίας, οργανώσεως, είτε αυτή είναι σύγχρονη είτε παλαιά και ανανεωμένη, έστω αυτή η ομάδα ανθρώπων αυτοθεωρείται εξελιγμένη, αλλά δεν έκαμε ποτέ αυτοέλεγχον, ούτε γνωρίζει πως να το κάμει, ούτε έχει σκοτώσει τον εγωισμόν της διά να φανούν οι ορίζοντες της αντίληψης μέσα εις την ψυχή της.
.
Να λοιπόν η προεξίσωση! Τίποτε αδύνατον παρά Απείρου. Καλύτερα να βλέπουμε την στραβωμάρα των ομματών μας παρά το ξυλάριον εις τους ομματούς των άλλων, διά να παραφράσω ελαχίστως τον λόγον Του Χριστού.
 .
Να και η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΙΣ (η οποία επαληθεύει το: ελήλυθεν η ώρα ινά δοξαστεί ο υιός του ανθρώπου, δηλαδή όταν το ανθρώπινον πνεύμα δεν γίνεται κτηνώδες αλλά φιλόθεον, διότι ο Χριστός ως υιός ανθρώπου σημαίνει άνθρωπος και ως υιός Θεού σημαίνει ο Υιός Της Αγίας Τριάδος) κατωτέρω:
 .
Δεν υφίσταται απόσταση εντός του απείρου, καθότι το άπειρον καλύπτει τα πάντα με άπειρη φωτοταχύτητα (παν+ταχύτητα). Κατά συνέπεια, όταν κάτι τις τρέχει με άπειρη ταχύτητα, διανύει την οποιαδήποτε απόσταση με τον ίδιον χρόνον χρονομετρήσεως. Η απόσταση, η γονιμοποίηση και η τηλεγονιμοποίηση γίνονται έναν και το αυτόν. Το δε φως ως Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμός (βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος  ότι τα πάντα εισίν τριαδικά και αυτά με την σειρά τους το τέταρτον ως ανάμεικτον) είναι αυτόν όπου γονιμοποιεί τα πάντα, με οιανδήποτε σαρκική/ύλη μάζας ή ενεργειακή μορφή μάζας και αϋλίας. Και αφού τα πάντα ηλεκτρισμός (Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμός) και το σπέρμαν επίσης.
 .
Κατά συνέπεια, μ’ έναν τελεχειριστήριον κάνουμε τηλεκρήξεις, τηλεκκινήσεις μηχανών, τηλεκπυρσοκροτήσεις, τηλεθεραπείες και σύντομα τηλεγονιμοποιήσεις. Όμως ώ της ύβρεως, όταν ο Ίδιος ο Θεός έκανε ΤΗΛΕΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, δηλαδή διάνυσε το πνευματικόν σπέρμαν Του ή ηλεκτρισμός Του, την απόσταση από Τον Ίδιον όπου ευρίσκεται πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών σε απόσταση μηδέν, απ’ όλα τα μακρυνά και κοντινά σημεία και από μέσα από την ίδια την επιγμένη παρθένον κοπελούδαν, δεν το πιστεύσαμε οι ψευδοεξελιγμένοι «μεσαιωνοβάρβαροι» και το χλευάσαμε, υβρίσαμε, καταδιώξαμε. Τρέχουμε να φύγουμε από Τον Θεόν με την ψευδοπρόοδον μας, χρησιμοποιώντας τα δώρα Του Θεού και θα σπάσουμε καθώς τρέχουμε, τα μούτρα μας, εις τους τοίχους του απείρου Του Θεού. Όταν λοιπόν, ο Θεός τηλεγονιμοποίησε την Παναγία, το χλευάσαμε, αλλά σύντομα θα το κάνουμε εις τα εργαστήρια μας, εξ’ ευλογίας και επιτρέψεως, Αυτού όπου Πρώτος Τηλεγονιμοποιεί εξ’ αμνημόνευτων άπειρων ετών.
 .
Τηλέμαχος = αυτός όπου πολεμάει εκ του μακρός ή έρχεται πολεμικώς εκ του μακρός.
 .
Τηλέγονος ο γόνος όπου ευρίσκεται εκ του μακρός, ή γονιμοποίηθηκε εκ του μακρός, ακόμη και με εξωσωματική γονιμοποίηση ή με ενέργεια εκ του μακρός, όπως ο Χριστός δι’ Αγίου Πνεύματος εν νυδή Μαρίας Παναγίας. Ο Τηλέγονος, υιός του Οδυσσέα και της μάγισσας Κίρκης, έγινε με τηλεμαγεία, εξωσωματική γονιμοποίηση ή σημαίνει τον γόνον όπου είναι μακρυά. Με την λέξη μάγισσα η Κίρκη σημαίνει ότι είναι ιέρεια, μάγισσα, θεραπεύτρια = σαμάνα/σαμάνος = από το ισαμάνα/ιασαμάνης = ίαση (θεραπεία) + μάνα = γυναίκα ή μάνος = ανήρ. Ο Οδυσσέας έχει μία εμμονή με το ρήμα τηλέω = τηλέ = εκ του μακρός, διότι καλεί τον γόνον του με την Πηνελόπη Τηλέμαχο, εξυμνύωντας την μάχη εκ του μακρός, ήτοι θα έλεγα ότι τηλέμαχος με την προσωπική μου διόραση σημαίνει ο μαχόμενος με αθόρυβον πολιτικόν, δηλητηριαστικόν σε σάρκα και πνεύμα πόλεμο.
 .
Πάντως η ασυδοσία ηθικής των Αρχαίων είναι γνωστή, χωρίς να τους καταγνώνω, διότι ούτως ήσαν οι παλαιοί = (από το παλεύω) άνθρωποι σ’ όλην την υφήλιον, εξού και Παλαιά (η των παλεύοντων/παλαιών ανθρώπων, εξού και παλειάνθρωπος είναι πλέον συνώνυμον με το κακοήθης) Διαθήκη. Ενώ με την Καινή = Ανακαινισμένη Διαθήκη ο άνθρωπος εξευγενίστηκε ποσώς, αφού και τώρα και μέσα από τους κήρυκες υπήρχαν και θα υπάρχουν δίκαιοι και όσιοι ανθρώποι και οι υποκριταί σύγχρονοι χείριστοι των Αρχαίων παλαιών ανθρώπων. Το μοναδικόν μήνυμαν της Καινής Διαθήκης είναι ότι αντί να παλεύουμε να αγαπιόμαστε ως άνθρωποι, εξού και «αγαπάτε αλλήλους» και «αγάπα τον εαυτόν σου ως σεαυτόν».
 .
Να τι λέγει πάρακατω, ψάξετε το, εγώ δεν το γνωρίζω:
«Στο μεταξύ ο Τηλέγονος, γιος του Οδυσσέα από την Κίρκη, αναζητώντας τον πατέρα του αποβιβάστηκε στην Ιθάκη και οι σύντροφοί του κατέστρεψαν το νησί. Ο βασιλιάς βγήκε να τους διώξει και σκοτώθηκε από τον Τηλέγονο, ο οποίος δεν τον γνώριζε. Όταν ο Τηλέγονος κατάλαβε πως είχε σκοτώσει τον πατέρα του, ήταν πια αργά. Πήρε το άψυχο κορμί του, το γιο του, τον Τηλέμαχο, και την Πηνελόπη και κατευθύνθηκε στην Αία. Εκεί η Κίρκη τους έκανε όλους αθάνατους.
 .
Η ιστορία τελειώνει με δύο παράξενους γάμους: η Κίρκη παντρεύεται τον Τηλέμαχο και η Πηνελόπη τον Τηλέγονο…..».http://www.vrikame.gr/blog/agnosto-telos-toy-odyssea
Υποσημείωση: Κάθε ανωτέρω θρησκευτική και επιστημονική θεωρία είναι πνευματική περιουσία του συγγραφέως κατ’ εμπνεύσεως Θεού και όποιος θέλει να την χρησιμοποιήσει πρέπει να αναφέρει το όνομα του συγγραφέως, καθότι είναι είναι κατοχυρωμένη πνευματικώς.
 .
Όσοι απ’ εσάς πιστεύετε εις τις θεωρίες μου, θα πρέπει να έχετε καταλάβει ότι είναι έμπνευση εκ Θεού και σας πληροφορώ, ότι υπάρχουν και άλλες όπου ποτέ δεν ανάφερα, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος σφετερισμού και παραποιήσεως από διεθνή επιστημονικά κέντρα «ιθύνοντων» όπου δεν δέχονται ότι λέγεις κάτι σωστόν αν δεν έχεις το δίπλωμα τους και την τυποποιημένη «αναγνώριση» όπως την προσδιορίζουν οι ίδιοι. Προσωπικά όμως την αναγνώριση και την έμπνευση την προσδωκώ από Τον Θεόν. Ο Αναξαγόρας, ο Αναξίμανδρος, ο Εμπεδοκλής, ο Θαλής, ο Πυθαγόρας, ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Πρωταγόρας, ο Δημόκριτος, ο Ερατοσθένης, ο Εύδοξος όπου πρώτος επισήμανε την ΒΑΡΥΤΗΤΑ με το όνομα ΠΡΟΠΕΔΗ δεν είχαν διπλώματα. Αφυπνεισθήτε λοιπόν!!!! Καλή σωτηρίας της ψυχής να έχετε!
 .
Ο Θεός μαζίν μας!
 .

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου