Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΟΓΕΝΝΗΣΕΩΣ/ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΑΣ (ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΘΡΗΣΚΟΥΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΛΟΓΟΥΣ, ΑΘΕΟΥΣ)ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΟΓΕΝΝΗΣΕΩΣ/ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΑΣ (ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΘΡΗΣΚΟΥΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΛΟΓΟΥΣ, ΑΘΕΟΥΣ)
.
Όλοι μας μία ή περισσότερες φορές αναλογιστήκαμε, πως έγινε η Θεία Σύλληψη Του Χριστού, αν είναι αληθινή, αν είναι δυνατή κ.α.; Δεν εγχωράει ο νους του ανθρώπου τις υψιθεωρίες, αλλά πάλιν προσπαθεί να τις κατανοήσει. Πότε απιστούμε, πότε δυσπιστούμε και πότε πιστεύουμε. Αμφιταλαντευόμαστε, αναλόγως (του νου που κολιαντηρίζουμε κατά καιρούς) την ιδιαίτερης νοημονοκατάστασης που μας διακατέχει ανά περιόδους. Όλοι διερωτούμαστε, υπάρχει, Θεός είναι ένας ο θεός, είναι ο Ίδιος Θεός σε όλες τις θρησκείες, είναι δίκαιος ο Θεός, μας αγαπάει ο Θεός; Γιατί δέχεται την αδικία και άλλα πολλά ατέρμονα και ευτέρμονα ερωτήματα, δηλαδή ερωτήματα και αμφισβητήσεις με ευλάβεια ή με ακατάσχετη ασέβεια. 
.
Για να μην περιφέρομαι στα πολλά πολλά, εισέρχομαι αμέσως στο θέμα. Όταν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ανακαλύφθηκε η κλωνοποίηση και αμέσως μετά κλωνοποιήθηκε το πρώτον ον, ένα πρόβατο στην Αγγλία που ονομάστηκε Ντόλυ, αν και αυτό δεν άντεξε και πέθανε σχεδόν αμέσως, η ανθρωπότητα εξεπλάγην, με ανάμεικτα συναισθήματα περιέργειας, φόβου, αμηχανίας, απορίας, δυσπιστίας, αντιμετώπισε το γεγονός. Μετ’ ολίγου καιρού, δημοσιεύτηκε από Αμερικανούς στον τύπο, ότι δεν είναι εφικτή η κλωνοποίηση, προφανώς πρώτον για να εφησυχάσουν την ανθρωπότητα και για καλό και για υστερόβουλο κακό λόγο και δεύτερον, για να νομίζουν πολλοί πως δεν θα συνεχιστούν τα πειράματα, μάλιστα ένας από τους επικεφαλείς ο Έλληνας Στυλιανός Αντωναράκης, αυτός που καθιέρωσε την παγκόσμια ημέρα Συνδρόμου Ντάουν (Down) αλλά όχι ο μοναδικός. Αν και πολλές φορές χαρίζουμε τα φώτα σε άλλους και τα χρησιμοποιούν εναντίον μας και αυτόν συνέβη και με άλλους λαούς, π.χ. ο Κινέζοι ανακάλυψαν την πυρίτιδα στην Βεγγάλη και την ονόμασαν «η συνταγή της αθανασίας» εν τέλει έγινε η συνταγή του θανάτου των Μογγόλων εις το προάστιο των Τσιν Καϊφέν που τους έσωσε από την πανολεθρία που δέχθηκαν αλλού από τους Μογγόλους. Ύστερα την πήραν οι και οι Ευρωπαίοι την έκαναν όπλον εναντίον των εφευρέτων Κινέζων και εναντίον άλλων λάων. Γι’ αυτό να προσέχει ο καθένας που δίνει τα φώτα του, αν τα δώσει σε κακό άνθρωπο θα τα κάνει κακά όπλα, αν τα δώσει καλό άνθρωπο θα τα κάνει καλά όπλα. 
.
Τότες εκστασιάστηκα με την νέα επιστήμη της κλωνοποίησης και έγραψα έναν ανέκδοτο σύγγραμμα περί κλωνοποιήσεως που το κατοχύρωσα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, αν και παρόμοιο του έχω δημοσιεύσει στον ηλεκτρονικό τύπο. Λοιπόν, εκείνο που ισχυρίστηκα και κατά την ταπεινή μου γνώμη αληθεύει, είναι ότι η κλωνοποίηση περιγράφει την ίδια πράξη που έγινε για να γίνει η αδελφή και σύντροφος του Αδάμ (από το ελληνικό Αδάμαντος = Αδάμ+αντός = διαμάντι κατά την γνώμη μου, επειδή το διαμάντι είναι ο καθαρότερος άνθρακας που όλως παραδόξως είναι αυτόφωτος, έτσι και ο άνθρωπος με την πνευματική εξάσκηση γίνεται σκεύος και πυρσός της Άκτστης Πυρκαγιάς του Φωτός) η Πρωτόπλαστη Εύα (κατά την ταπεινή μου γνώμη εκ των ευ+α = καλή αρχή μεταφορικά). Μάλιστα, το συγκινητικότερο για εμένα, είναι ότι οι κλωνοεπιστήμονες λέγουν πως η αρμοδιότερη περιοχή για συλλογή γενετικού υλικού, που θα χρησιμεύσει στην κλωνοποίηση, ενός ανθρώπου είναι από τα πλευρά, εκεί δηλαδή που αναφέρεται από την Παλαιά Διαθήκη η μετακλωνοποίηση του μοναχικού Αδάμ.
.
Κεφάλαιον 2 Γενέσεως Παλαιάς Διαθήκης. 21 καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν ᾿Αδάμ, καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς. 22 καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ ᾿Αδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν ᾿Αδάμ. 23 καὶ εἶπεν ᾿Αδάμ· τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη· 24 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 25 καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε ᾿Αδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο.
 .
Εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν πολύ! Η Παλαιά Διαθήκη περιγράφει Τον Θεόν ως Ιατρό (Ιάσων/Ιησού = Θεραπευτή και, Πλαστουργό πλαστικών εγχειρήσεων) που κάνει πλαστική εγχείρηση, αφού εκστασιάζει τον Αδάμ, προφανώς με παραισθησιογόνα και αλλοιογόνα ναρκωτικά επί τόπου και επί παντός σώματος φάρμακα, για να μην πονεί και συνάμα να είναι σε ιδιαίτερη ευχάριστη κατάσταση. εν τέλει νύμφευσε με την ευλογία Του τα αδέλφια, δείχνοντας μας, πως ό,τι ευλογείται από Τον Θεόν είναι ευλογημένο! Στο θέμα μας! Η αποτυχημένη κλωνοποίηση της Ντόλυς εν έτει 1996 και η επιτυχημένη κλωνοποίηση εξ’ αμνημονεύτων ετών που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, συμφωνούν πως μέσον πραγματοποίησης της είναι η εγχείρηση! Ποίος όμως προπορεύεται και ποίος ακολουθεί; Η θρησκεία ή η σύγχρονη επιστήμη; Το αφήνω στην κρίση σας.
 .
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, περιγράφεται στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον Κεφ.1: 26-38: ως ακολούθως:
26 Εν δε τώ μηνί τώ έκτω απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ από τού Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας, ή όνομα Ναζαρέτ 27 προς παρθένον μεμνηστευμένην ανδρί, ώ όνομα Ιωσήφ, εξ οίκου Δαυίδ, και το όνομα της παρθένου Μαριάμ. 28 και εισελθών ο άγγελος προς αυτήν είπε Χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σού ευλογημένη σύ εν γυναιξίν. 29 η δε ιδούσα διεταράχθη επί τώ λόγω αυτού, και διελογίζετο ποταπός είη ο ασπασμός ούτος. 30 και είπεν ο άγγελος αυτή Μή φοβού, Μαριάμ εύρες γάρ χάριν παρά τώ Θεώ. 31 και ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. 32 ούτος έσται μέγας και υιός υψίστου κληθήσεται, και δώσει αυτώ Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαυίδ τού πατρός αυτού, 33 και βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος. 34 είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον Πώς έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ου γινώσκω; 35 και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή Πνεύμα άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι διό και το γεννώμενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού. 36 και ιδού Ελισάβετ η συγγενής σου και αυτή συνεληφυία υιόν εν γήρει αυτής, και ούτος μην έκτος εστίν αυτή τή καλουμένη στείρα 37 ότι ουκ αδυνατήσει παρά τώ Θεώ πάν ρήμα. 38 είπεν δε Μαριάμ Ιδού η δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά το ρήμά σου. και απήλθεν απ' αυτής ο άγγελος.
.
Υπογράμμισα ανωτέρω εκείνα που θέλω να κάνω γι’ αυτά νύξη. Πολλοί δυσκολεύοντε να πιστέψουν ότι η Μαριάμ συνέλαβε υιόν εκ του μακρός (ήτοι τηλεσυνέλαβε = τηλέ+συν+λαμβάνω). Εν τέλει, είτε απορρίπτουν την δυνατότητα αυτή και το λένε ή προσποιούντε ότι την πιστεύουν. Άλλοι εν τέλει απιστούν προς την δυνατότητα αυτή τελεσίδικα και συνάμα απιστούν τελεσίδικα και προς την ουσία της θρησκείας, ενώ άλλοι την πιστεύουν είτε ένεκα μεγαλοευφυίας, είτε ένεκα βλακείας, είτε ένεκα θερμής σαν λάβα ηφαιστείου πίστης! Κατά την ταπεινή μου λογική σκέψη, χωρίς να είμαι απόλυτος, απλά το θέτω ως «τροφή για σκέψη», η τηλεσύλληψη της τεκνοποίησης (ή και τηλεσυνουσία = τηλε = εκ του μακρός συνουσία) είναι δυνατή και μπορούμε να την τεκμηριώσουμε με πολλά παραδείγματα, συμπεριλαμβανομένων και καθημερινών περιπτώσεων κοινής σύγχρονης τεχνολογίας. 
.
Ας το δούμε με κάπως μαθηματική λογοτεχνική διάθεση. Ο Γιάννης και ο Χρήστος είναι δύο φίλοι. Ο Γιάννης βρίσκεται στην Τασμανία για διακοπές και ο Χρήστος στην Ισλανδία για διακοπές. Τότε ο Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα μέσω τηλεφωνικής συσκευής στον Χρήστο που λέγει τα εξής: «Έλα Χρήστο πως πάνε οι διακοπές; Περνάς καλά;». Το μήνυμα φτάνει σε κλάσματα δευτερολέπτου (ίσως και υποκλάσματα). Εκείνο που δεν λέγεται πλήρως, είναι πως το μήνυμα κατακρίβειαν ονομάζεται τηλεμήνυμα (τηλέ = εκ του μακρός + μήνυμα). Δηλαδή ένα μήνυμα που στέλλεται από μακρυά και η συσκευή του Χρήστου το συλλαμβάνει, είτε το θέλει είτε όχι! Γνωρίζουμε επίσης ότι μέσω τηλεσυσκευών γίνοντε τηλεκρήξεις, τηλανοίξεις θυρών αυτοκινήτων, θυρών, οικιών, ενεργοποιήσεων πυραύλων κ.α.. Κατά συνέπεια, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η τηλεδράση είναι εφικτή και μαθηματικοφυσικώς ακόμη και μαθηματικοχημικώς μπορεί να εφαρμοστεί στα πάντα. Μην ξεχνάμε ότι κάποιοι κατάδικοι (ή κατάδικοι κάτασκοποι) έχουν μέσα τους μικροτσιπ (μικροψήγμα) και ανά πάσα στιγμή ο ελεγκτής τους μπορεί να τους αφαιρέσει τη ζωή με τηλεχεριστήριο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, γιατροί ελέγχουν την υγεία των ζάμπλουτων ασθενών τους με αυτά τα μικροψήγματα. 
.
Ποίο είναι το συμπέρασμα; Το μυστικό της όλης υπόθεσης είναι ότι η τηλενέργεια είναι γεγονός, πριν καν υπάρξει άνθρωπος για να την χρησιμοποιήσει προς όφελος ή ζημιά του συνανθρώπου του. Μην σας φανεί παράξενο στο μέλλον της ανθρώπινης τεχνολογίας, να γίνοντε τηλετεκνοποιήσεις! Ουσιαστικά γίνοντε στις εξωσωματικές γονιμοποιήσεις αλλά από πολύ κοντινές αποστάσεις. Καλύτερη τεχνολογία θα τις έκανε από πολύ μακρύτερες αποστάσεις. Και το ερώτημα είναι: «αν ο άνθρωπος δύναται να στέλνει μηνύματα από τη μία άκρη της Γης στην άλλη, να τηλοδηγεί δορυφόρους, να ελέγχει την ζωή του συνανθρώπου του από μίλια μακρυά, δεν θα το μπορεί ο Άκτιστος Άπειρος Θεός;». Άλλωστε, αφού, ο Θεός είναι πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών, σημαίνει ότι η απόσταση μεταξύ Αγίου Πνεύματος και Μαριάμ ήταν μηδέν, αφού, το καθετί είναι εντός Θεού! Κατά συνέπεια, η τηλετεκνοποίηση της Παναγίας από Τω Αγίω Πνεύματι, ήταν συνάμα και εκ του σύνεγγης, δηλαδή εξ’ επαφής! Και το δεύτερον θεμελιώδες ερώτημα «τροφή για σκέψη», εάν ο άνδρας και τα σπερματοζωάρια του που κτίστηκαν από Τον Θεό είναι γεγονός, είναι δυνατόν Τω Αγίω Πνεύματι εν είδει Θείου Άκτιστου σπερματοζωάριου, να μην είναι γεγονός; Θα ήταν εξωφρενικό! Χαμογελάστε, η αλήθεια είναι προφανές! 
.
Είναι κατοχυρωμένη θεωρία, η αναδημοσίευση πρέπει ν' αναφέρει το όνομα του συγγραφέα, ευχαριστούμε διά την κατανόηση!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου