Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

BREXIT (ΕΞΟΔΟΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

 η σημαία της τιμής του πολέμου
 
BREXIT (ΕΞΟΔΟΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
.
Το Σίτυ του Λονδίνου θέλει ασφαλή τα χρήματα του πριν την τελική ευθεία προ της έναρξης του Γ’ ΠΠ.
.
Το κεφάλαιον θα ανασυρθεί εκ των Διεθνών Απατεώνων από την Ευρώπη και θα κατατεθεί εις το Σίτυ και άλλους τραπεζικούς ασφαλείς διά τους ίδιους τόπους. Αυτό εν πολλοίς θα χρησιμοποιηθεί περί ειδικών εργασιών διεργασίας προ, κατά και μετά τον Γ΄ΠΠ.
.
Η Εβραϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε διά να καταδειναστεύσει τους ευρωπαϊκούς λαούς και πρέπει να διαλυθεί εκ βάθρων.
.
Η μονοσυγκέντρωση εξουσίας δεν συμφέρει τους απλούς ανθρώπους ακόμη και αν είναι εκατομμυριούχοι. Καλή τύχη είναι να υπάρχουν ανταγωνισμοί, διχόνοιες και δρόμοι εντυπωσιασμού από τις μεγάλες χώρες ούτως ώστε να μην γίνεται μία και μοναδική πολιτική πανευρωπαϊκώς ή παγκοσμίως ήτις αργά ή γρήγορα εφ’ οδηγεί σε παγμόσμια μονοηγεμονία μίας ολιγαρχίας ή ενός δικτάτορος. Το να ευχόμαστε να υπάρχει μόνον μία εξουσία είναι ως να επιδιώκουμε την ύπαρξη και συγχώνευση όλων των μαφιόζικων/εγκληματικών οργανώσεων αντί τον ανά μεταξύ των ανταγωνισμό ο οποίος οδηγεί εις την ισορροπία και την περιασχόληση αναμεταξύ τους, εις αντίθετη περίπτωση θα ασχολούντε συνεχώς με τον απλόν κόσμον και θα επιδιώξουν έλεγχον ακόμη και της προσωπικής νυμφικής του κλίνης. Άλλωστε, η υπόθεση Αντίχριστος και μικροψήγματα/μικροτσίπς ούτως ώστε να καταστείλουν την θέληση μας, να ελέγχουν τις κινήσεις μας ως τηλεχειριστήρια ψευδανθρώπινα όντα και να υβρίζουμε Τω Αγίω Πνεύματι με την συνένωση και συγχώνευση εξουσιών επιτυγχάνεται.
.
Η εξουσία πρέπει να είναι διαιρεμένη και ο λαός ενωμένος διά να υπάρχει ικανοποιητική ελευθερία, αξιοπρέπεια και ευλάβεια εκ μέρους των ανθρώπων διά τους ανθρώπους. Εις αντίστροφη περίσταση η ανθρωπότητα υποφέρει υπό τον μανδύα των ψευδοδιαιρέσεων της εξουσία ήτις αποπειράται να πέσει την ανθρωπότητα να ενδώσει εις την αυτοκαταστροφήν της και εν τέλει εις την ενότητα εκείνη υπό της Εξουσίας ήτις καταλύει έκαστη μορφή ευανθρώπινης ελευθερίας, αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης, Θεοφιλίας.
Πιθανή έξοδος της Γερμανίας ή άλλης ισχυρής χώρας και η δημιουργίας ειδικού ευρωχρήματος ανά χώρα ή η επαναφορά της έκαστης χώρας εις το προ ευρωχρήματος νόμισμα της, θα φέρει χάος, ανακατατάξεις, αλλά μην φοβηθείτε. Εν τέλει, τα δυνατά χρήματα θα παραϋποτιμηθούν εκ των χωρών των διά να μπορούν να εξάγουν εις τις χώρες των ήδη υποτιμημένων χρημάτων. Οι ωραίες νοτιοευρωπαϊκές χώρες ένεκα του υποτιμημένου χρήματος θα ασφυκτιούν εκ της προελεύσεως τουρισμού ενώ πολλοί βορειοευρωπαίοι θα εγκατασταθούν νότια ένεκα αριστοκρατικότερου βιοτικού επιπέδου όπου θα τους παρέχει η εξαλλαγή του βόρειοευρωπαϊκού χρήματος με τα νοτιοευρωπαϊκά χρήματα. Τα κτήματα ήδη από τώρα ένεκα εξόδου της Βρεττανίας από την Ε.Ε.Ε. θα απογειωθούν σε αύξηση τιμών μετά τον πρώτον συγκλονισμό και τα αυτόματα διορθωτικά μέτρα.
.
Μετά όμως από όλες τις καταπτώσεις και ανόδους η Διεθνής Εγκληματική Τάξη Πραγμάτων θα επιχειρήσει να φέρει το χάος εις την Μεσόγειον ούτως ώστε να γίνει η αρχή του Γ΄ΠΠ.
.
Όλα όσα αναφέραμε ανωτέρω είναι προστάδια προς τον Γ΄ΠΠ όμως η παραμονή εντός της Εβραϊκής Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι βεβαία αποτυχία καθότι οδηγεί δίχως άλλον προς την μικροψηγματοποίηση της ανθρωπότητος. Ο Θεός και οι προσευχές των Πιστών Του έφεραν αποτέλεσμα. Εάν συνεχίσουμε ωσαύτως υπάρχει περίπτωση να αποφύγουμε τόσον τον Γ΄ΠΠ και το μικροψήγμα.
.
Πρέπει να κάνουμε ό,τι δυνόμαστε σε Ελλάδα και Κύπρο διά την έξοδον μας από την Ε.Ε.Ε. και την διάλυση της, κακοδιαφημείστε την της αξίζει.
.
Εν τέλει, όλα θα έρθουν υπέρ μας ινά δοξασθεί εν Ελλάδι ο Υιός Του Ανθρώπου και Του Θεού Ιάσων Χριστός και να λάβουμε πιθανότητα χαμένες πατρίδες. Εν κατακλειδίω όμως, μετά την παλιγγενεσεία του παγκόσμιου ελληνικού πολιτισμού, την εγκαθίδρυση της Ελληνικής Γλώσσας και της Χριστιανικής Ορθόδοξης Θρησκείας παγκοσμίως θα είναι η π[ροετοιμασία των Υπεραθλητών Ηρώων Του Χριστού οίτινες θα παλαίψουν με τους όνυχες και τους οδόντες του Αντίχριστου ούτως ώστε να αξιωθούν να γίνουν οι μεγαλύτεροι Υπεράγιοι όλων των εποχών και αντάμα με τους λοιπούς Χρισταγίους να επανασυντάξουν το δέκατον τάγμαν αγγέλων όπου πριν διαλυθεί απαρτίζετο από τους δαίμονες, τους διαβόλους και τον Εωσφόρον ως αρχηγόν. Να λοιπόν ποία είναι η σκοπιμότητα της ύπαρξης της ανθρωπότητος εκ Του Τριαδικού Θεού, διόλου επί ματαίω αλλά ευπλήρως διά την ευεπανασύνταξη του 10ου Τάγματος Αγγέλων με Αρχηγόν του Τάγματος τον Ιωάννην τον Πρόδρομον το Ευαπτιστήν, Πρωτανηψιόν Του Χριστού. Βεβαίως όλα αυτά δι’ όσους τα πιστεύουν διότι οι υπόλοιποι περιορίζουν την δράση και την πρόνοια Του Τριαδικού Θεού εις τα μέτρα της περιορισμένης και αυτοπεριορισμένης υπερασημαντότητος των.
.
Του φρονίμου το παιδί πριν πεινάσει μαγειρεύει, λέγει η σοφή παροιμία. Ο Τριαδικός Θεός προετοίμαζε την Δημιουργία του σκηνικού της Ύλης ούτως ώστε ο άνθρωπος ν’ αγωνιστεί εν δικαίω εις τον Τριπαράγοντα της Κοινωνικής Ζωής της Ελευθερίας, της Αδικίας και του Δικαίου, διότι θα ήταν άδικον αν δεν είχε την ελευθερία να πράξει με δικαιοσύνη ή αδικία, θα ήταν άδικον αν δεν μπορούσε να πράξει το κακό ή το αγαθόν και δεν ήταν αγαθόν αν δεν μπορούσε να το επιλέξει αλλά του επιβάλλετο. Φανταστείτε να θεωρείται έναν άνθρωπον αγαθόν επειδή είναι δεμμένος οπισθάγκωνα ή έναν κύνα ότι δεν δηκνύει/δαγκώνει επειδή του έχετε χωνοφίμοτρο της κάτω σιαγόνας. Αφού δεν του επιτρέπετε να κάμει το κακόν πως θα τον δοκιμάσετε αν τω όντι είναι αγαθός;
.
Δεν θα ήταν δίκαιον να είσαι άγγελος άγιος Του Τριαδικού Θεού εάν δεν εδοκιμάζεσου σε πολυκυκεώνα αδικιών, αντιξοότητων, κακουχιών, χλευασμών, καταφρονήσεων, περιφρονήσεων, καταδιώξεων, κατηγορήσεων και γενικώς όλων των συνειρμιακών λέξεων ως πράξεις όπου γεννούν μέσα από την δυσκολία, την αναστάτωση, την ματαιοδοξία του να ψάχνεις δικαιοσύνη σε κόσμον όπου ελεύθερα κυκλοφορεί και η αδικία, την παναρετή της αφ’ αγιοποιήσεως = ευ+αγιοποιήσεως. Να διατί ισχυρίζομαι ότι εις το τέλος του παιχνιδιού θα καταλάβουν όλοι ότι η πραγματικότητα όπως την γνωρίζουμε δρά και εξυπηρετεί την Χριστιανική Ορθοδοξία και τους ευ+αγιοποίηση, καθότι εν κατακλειδίω, πλην των αγίων τα άλλα θα γίνουν ανακυκλώσεις ή θα επανενσαρκωθούν περί ενός νέου κύκλου δράσεως διά την σωτηρία της ψυχής εις την καλύτερη των περιπτώσεων, εις την χειρότερη θα καταλήξουν εν Κολλάσει, και οι αξίζοντες την αιώνια ασφαλισμένη παραδείσια ζωή θα ευαγιασθούν.
.
Παρατηρείται ότι όλη η φύση εξυπηρετεί τον άνθρωπο και παρατηρείται ότι φύση και άνθρωπος εξυπηρετούν τον ευ+άνθρωπον = ευ+άγιον. Όλα καταλήγουν εις έναν συγκεκριμμένον σκοπόν εις την κατ’ εικόναν και καθ’ ομοίωσιν με Τον Τριαδικόν Θεόν εν δικαίω ήτοι άμα την δοκιμασίαν σε αρρέναν όπου δεν ευνοεί περισσότερον το δίκαιον ή το άδικον.
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου