Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

ΝΑ ΔΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

 


ΝΑ ΔΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
.
Η διαμάχη κυπριακής κυβερνήσεως εναντίον καθηγητών παιδείας είναι ύπουλη καί εχει αλλώτριους σκοπούς. Πρώτον, κυβέρνηση, βουλευτές, υπουργοί καί κόμματα εάν ήθελαν νά είναι έντιμοι έπρεπε νά μειώσουν πρωτίστως τούς μισθούς τούς καί τότε θά καταλαμβαίναμε ότι εγνοιάζοντε διά τό κυπριακόν λαόν. Αλλά ακόμη καί τότες θά ήταν πιθανόν μία μερίδα έξ’ αυτών νά ήσαν ακριβοπληρωμένοι από τά ξένα αντιεθνικά κέντρα εξουσίας διά νά μάς δελεάσουν εμάς τούς λαϊκούς ανθρώπους, ότι τάχατες οί πολιτικοί μάς αιφνίας εφ’ αγιοποιήθηκαν! Οί πολιτικοί μάς ευλογούν τά γένια τούς, είναι οί πλέον ακριβοπληρωμένοι συμμορίτες = μαφιόζοι, καταδότες καί προδότες. Αυξάνουν μισθούν καί αθέμιστα έν κρυφώ έσοδα καί συνάμα τά εναντιώνοντε μέ τούς καθηγητές διά νά θίξουν τό κύρος τής Δημόσιας Παιδείας καί νά κάνουν τούς αφελείς, ξιππασμένους καί νεόπλουτους ψωρυπερήφανους Ελληνοκύπριους είς τά ιδιωτικά σχολεία. Αυτός είναι ό πρώτος λόγος. Ό δεύτερος στόχος έπεται καί είναι η απομάκρυνση τών παιδιών μάς από τήν Ελληνορθόδοξη Παιδεία καί τήν Ελληνοκεντρική (όση είναι, καλυτερά ολίγη παρά καθόλου) Παιδεία. Διότι όταν εντάξεις τά παιδεία σού εντός ξένων καί αλλότριων συμφεροκεντρικών σχολείων πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας παιδείας, θά τά διδάξουν ό,τι αυτά τά σχολεία αποφασίσουν καί αποφασίζουν συνάμα νά διδάσκουν ό,τι τούς υποδείξουν τά κρυφά Αντιορθόδοξα καί Αντιελληνικά Κέντρα Εξουσίας τής κακοπροαίρετης συνομωσίας, βαθειάς μασσωνίας καί σατανικής αντιχριστιανικής οργανώσεως. Είναι σαφές ότι δέν μάς θέλουν Ορθόδοξους καί δέν μάς θέλουν Έλληνες, όστις δέν τό καταλαμβαίνει έχει πρόβλημα αντίληψης.Επίσης μέ τίς μειώσεις μισθών τών καθηγητών αυτοί θά προστρέξουν σέ ιδιωτικά σχολεία καί σύν τώ χρόνω σκοπός τής ύπουλης διακυβερνήσεως τών κρυφών αφεντικών τών κομμάτων καί τών βουλευτών είναι νά εξεπτίσει = εξευτελισθεί = ξεφτίσει η Δημόσια Παιδεία καί μεσοπρόθεσμα νά καταργηθεί. Πώς είναι δυνατόν νά μήν τό καταλάβουμε αυτόν όταν αυτή η άθλια αντιορθόδοξη καί αντιελληνική κυβένρηση μαζίν μέ τούς όμοιους τής ήτοι τά κόμματα τής αντιπολίτευσης όπου προσποιούντε ότι δήθεν διαφωνούν διά νά μήν καταλάβουμε τάχατες τήν αλήθεια, αποφασίζει νά μήν δικαιούται τό ΡΙΚ νά διαφημίζει καί νά τού προσφέρει τό κράτος τά πρός τό ζήν χρήματα; Αυτή η εξωφρενική παράολογη ύπουλη πράξη αποσκοπεί είς τό νά αντιδράσει ό κοινός κόσμος καί ν’ απαιτήσει τό κατακλείσιμον (σιάτ ντάουν) τού ΡΙΚ καί, τότες θά απομείνουν μόνον οί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ούτως ώστε ούτε Θεία Λειτουργία νά εκπέμπουν ούτε άλλα έστω καί ολίγα Φιλορθόδοξα καί Φιλελληνικά Προγράμματα καί τά συναφή περί τής καλώς νοούμενης Ηθικής Παιδείας, κάτι όπου μάς λείπει όσον ποτέ άλλοτε. Τότε διατί η πονηρή βρυκολακιασμένη εναντίον τής Ορθοδοξίας καί τού Ελληνισμού έν κρυφώ καί μέσω τεχνασμάτων, δέν απαγορεύει τίς διαφημίσεις τού πρός τό ζήν είς τούς ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς; Μά επειδή θά κατακλείσουν αυτοί καί όχι τό ΡΙΚ! Είναι φανερόν τί δόλιους αισχρούς σκοπούς έχει καί ότι οί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί πανηγυρίζουν έν τώ οίκω τών καί διατί όχι νά μήν συμμετέχουν είς τά αδιάντροπα σχέδια τής κυβερνήσεως; Αφού πολιτικοί καί μεγιστάνες τών Μέσων Μαζικής Εξαπάτησης είναι μέλη τής ίδιας τεκτονικής σχολής εναντίον τής Ορθοδοξίας Τού Χριστού καί τού Ελληνισμού! Μήπως υπάρχουν ή έχετε ενδείξεις περί τού αντιθέτου;
.
Αξιώνουμε μείωση τών μισθών καί τών πόρων όλων τών πολιτικών. Κάτι όπου βάσει τών Πρωτόκολλων τής Σιών θά τό επιβάλουν οί Ιουδαίοι, μετά όπου οί πολιτικοί όπου τούδ’ εξαγοράζουν, όταν μέσω τούς ελέγξουν τά πάντα μέσω μικροψηγματοποιήσεως = μικροτσιπποποιήσεως τής ανθρωπότητος καί τότε θά διαλύσουν καί καταστρέψουν τήν παγκόσμια πολιτική σκηνή. Τό έγραψαν αυτά τόν 19ον αιώνα μ.Χ. ενώ ήδη ό Ιωάννης ό Θεολόγος από τήν Πάτμο πρίν από 2,000 έτη μάς προειδοποίησε ότι θά καταργήσουν οί Ιουδαίοι τήν Βαβυλώνα τήν μεγάλη = Πολιτική, διά νά μήν δικαιούται κανείς νά τούς αντιπολιτεύεται όταν πιά μέσω τής Πολιτικής ελέγξουν τά πάντα, έξυπνα πουλλάκια έ; Χαχαχαχά!
.
Αντισταθείτε. Μήν πληρώνετε μέ πιστωτικές κάρτες ή έστω περιορίστε τές όταν δέν γίνεται αλλιώς. Η πιστωτική κάρτα οδήγησε είς τήν βιομετρία καί η βιομετρία είς τά μικροψήγματα βιομετρίας επί τού σώματος μάς, αποφύγετε τά! Μήν τά προωθείτε. Διδάξετε τά παιδεία σάς, η διδαχή σάς είναι τό προσωπικόν σάς κρυφόν ιερόν σχολείον, ήτοι τό ανώτερον σχολείον, τό σχολείον τής ΨΥΧΟΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ καί απ’ ό,τι φαίνεται τής ΨΥΧΟΣΩΤΗΡΙΑΣ! Ό Ιωάννης ό Θεολόγος μάς τό είπε μήν δεχθείτε τό μικροψήγμα μέ τελικόν όνομα 666, τώρα τό λέγου βιομετρία καί άλλα κουρουφέξαλλα. Πρέπει νά γίνει μία οργάνωση από καταστήματα, εστιατόρια, καφενέδες κ.α. τής μεσαίας οικονομικής τάξης, τόσο απλή όπου νά λέγει είς τούς πελάτες ότι εάν πληρώσετε τοίς μετρητοίς θά έχετε έκπτωση έστω 5% ή όσον είναι δυνατόν, διά νά συρρικνωθούν καί έν τέλει εξεφανιστούν εί δυνατόν οί πιστωτικές κάρτες. Νά κάνει δηλαδή η μεσαία οικονομική τάξη θυσία μερικά χρήματα διά χάριν τής ελευθερίας τής καί τής ελευθερίας τής ανθρωπότητος καί τής αποφυγής τής εσσκλαβοποιήσεως σέ βιομετρικά, ηλεκτρονικά καί εμφυτευτικά συσστήματα παγίδευσης τής ψυχής. Διότι άμα δεχθούμε μικροψήγματα όταν θά τά βάλουν όλοι όσοι παραμείνουν εντός τής αντίχριστης κοινωνίας, θά τούς αποστέλλοντε ηλεκτρονικά μηνύματα καθυβρίσεως Τού Αγίου Πνεύματος καθημερινώς διά νά μήν σώζοντε πλέον αί ψυχαί, όπως λέγει τό Ευαγγέλιον. Πώς θά γίνεται αυτόν; Μέσω τηλεϋπνωτισμού καί θά παιρνούν είς τό υποσυνείδητον μηνύματα όπως τό κάνει ό υπνωτιστής καί ό μάγος, η ίδια τεχνολογία καί επιστήμη είναι αλλά διαμέσω άλλων μηχανοτεχνολογικών ή καί μηχανοενεργειακών μέσων είναι. Έχουμε τά κότας = κότσια νά σώσουμε ψυχή τέ καί αξιοπρέπεια ή, άς τά νά πάν στόν διάολον;
.
Νά περνάς καλά ή νά είσαι καλός; Αμφότερα, αλλά εάν έπρεπε νά επιλέξετε;
.
Η Γή είναι ένας τεράστιος κλωβός καί επειδή δέν γνωρίζαμε τά όρια τού σύν τού ότι είναι περιμετρικός καί ασύρματος δέν συναισθανόμασταν όρια. Εντούτοις, διά τών κυβερνήσεων τά όρια στενεύουν καί διά τής Ηλεκτρονικής Σατανικής Τάξης Πραγμάτων στενεύουν ολοένα καί περισσότερον. Ωσάν μία μάνδρα από πέτρες όπως διαρκώς συρρικνώνεται επειδή οί πέτρες χαλούντε καί σχηματίζουν μικρότερη περίμετρο καί εμβαδόν. Πότε θά τό καταλάβουμε; Ποτέ! Επειδή κάθε φορά τό συνηθείζουμε καί λέμε είναι αρκετόν. Μάς μαστουρώνουν μέ κέρδη καί τό ανεχόμαστε. Κάποτε όμως ό περιμετρικός λίθινος κλοιός θά είναι τόσον στενός ώστε η ψυχή δέν θά μπορεί ν’ αναπνεύσει. Θά είναι η βιομετρική εποχή από τό σώμα μάς, τό εμφύτευμα μικροψήγματος. Διατί τό αναφέρω; Διότι κάποιοι τό λαμβάνουν υπόψιν καί όταν ό κλοιός τής μάνδρας γίνει μέγγενη, αυτοί θά είναι απέξω ελεύθεροι καί πρωτόγονοι!
.
Όστις δέν γνώρισε τήν ομορφιά Τού Θεού θαυμάζει τήν ομορφιά τού κόσμου! Εντούτοις, κάποιοι θαυμάζουν τήν ομορφιά τού κόσμου μέ τήν αγνεία τής λατρείας Τού Θεού έστω καί μέσα από τά κατώτερης ομορφιάς έργων Τού καί δέν σφάλλουν.
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου