Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΦΑΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΡΗΝΗΣ/ΤΣΕΣΜΕ. ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΦΑΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΡΗΝΗΣ/ΤΣΕΣΜΕ. ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
.
Η πόλις Κρήνη (φυσική βρύση) ευρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Χίο εις την Μικρά Ασσία. Το όνομα της εφημερών καλείται Τσεσμέ.
.
Εν έτει 1912 μ.Χ. οι Έλληνες κάτοικοι της μετανάστευσαν ως παραπρόσφυγες ή υποπαραπρόσφυγες δηλαδή πριχού καταδιωκτούν εφ’ ιδίων απόφαση εις την Χίον. Ήταν τότε οι Βαλκανικοί Πολέμοι.
.
Οι Τούρκοι τους κάλεσαν οπίσω και οι αφελείς, πλεονέκτες, μωρόσοφοι, άφοβοι, Έλληνες δεν φωτείστηκαν εκ Θεού να μην επιχειρήσουν την προσχώρηση των εις την ενέδραν. Φημολογείται ότι πλούτισαν με αισχρά οικονομικά μέσα έναντι των Τούρκων και οι βάρβαροι ποθούσαν εκδίκηση. Ουσιαστικώς γύρευαν την αιτία της αφορμής ώστε να έχουν μέχρι τινός σημείου ψευδοήσυχη την συνείδηση τους και την ψευδοδικαιοσύνη υπέρ των.
.
Εν έτει 2014 μ.Χ. εν ώρα πάχνης ήρχισαν οι στριγγλιές των Ελληνίδων μανάδων, αδελφάδων, γυναικάδων, κορασίδων, όπερ εβιάζοντο και ύστερις εθανατώνοντο όπως οι Ελληνίδες εις τον ελληνικόν εμφύλιον πόλεμον ή και συμμοριτοπόλεμον αργότερα εξ έτει 1945 μ.Χ. και εντεύθεν, ήτοι 31 έτη κατόπιν.
.
Όσοι πρόλαβαν επιβιβάστηκαν εντός λέμβων και άρον άρον έφθασαν κατάκοποι και βιαποχωρισμένοι από τες οικογένεις των εν Χίω!
.
Λέγεται ότι καταίσχυντη συμπεριφορά εις το Αδραμμύτιον έναντι του Αγίου Άνθιμου του Χιώτη ο οποίος αποχώρησε άρον άρον ώστε να μην σκανδαλίζοντε οι εκεί ιερείς επειδή ο κόσμος προτιμούσε να καταφεύγει σε εκκλησία όπου Θειολοειτουργούσε ο Άγιος επέφερε κατάρα. Τοιάυτες μαρτυρίες αναφέροντε από την Μοναχή Χριστοφόρα όπου διακόνισε εις την Ι.Μ. Παναγίας της Βοήθειας εν Χίω εξιδρυθήσα από τον Άγιον Άνθιμον ούσα η Μοναχή εγνώρισε εκ του σύνεγγυς. Εφημερών μονάζει εις την Ι.Μ. Αγίου Κενδέα εις το χωρίον Αυγόρου Αμμοχώστου εν Κύπρω.
.
Το περιστατικόν αυτόν θα έπρεπε να παραδειγματίσει τους λοιπούς Έλληνες της Μικρασσίας ώστε να λάβουν τα μέτρα τους και δη τα κρυφά πολεμικά μέτρα τους αλλά ουδέν εγέγονε ένεκα γενικής ηδυπαθούσης αποχαυνώσεως ως ισχύει εφημερών!
.
Επίσης θα έπρεπε να παραδειγματίσει τους εκεί εκστρατεύοντες Έλληνες και δη τους πολιτικούς ώστε να καταλάβουν ότι εάν απωλαίνετο η νίκη θα εσφάζετο το εν Μικρασσία ελληνικόν στοιχείον! Δεν το πρόβλεψαν και δικαίως πολλοί εφημερών υποψιαζόμαστε ότι ήσαν προδότες αφού επίσης γνωρίζουμε ότι ήταν ενταγμένοι και ορκισμένοι εχθροί του Ελληνισμού εις τις υψηλές βρώμικες βαθμίδες του Μασσωνισμού. Η Αγγλία διέταξε να αποβιβαστούμε ως ελληνικός στρατός εις την Μικρασσία ώστε να μας παγιδεύσει «και την νύμφη πλήρωσαν οι Μικρασσιάτες». Αιωνία τους η μνήμη, ο Θεός μακαρίσει τα ψυχάς αυτών!
.
Ύστερα ήρθε ο ΒΠΠ και ο Εμφύλιος Ελληνικός Πόλεμος και κατόπιν η ΕΟΚΑ, ο εμφύλιος διαθρησκευτικός πόλεμος 1963 έως 1967 μ.Χ., το πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή εν έτει 1974 μ.Χ..
.
Όμοιας υπουλίας, βυζαντινής μηχανορραφίας όπου 90 έτη εμφυλίων πολέμων κατάντησαν την Αυτοκρατορία ελεεινή ώστε να καταπέσει εν έτει 1453 μ.Χ. ως χάρτινός διάπυρσος πύργος και δολιοπλοκής η διανύσουσα εφ’ ημερών κατάστασις. Οι ερχόμενοι εν Ελλάδι λαθρομετανάστες εισίν οι αυριανοί σφαγείς των Ελλήνων αλλά ουδείς εγνοιάζεται και όσοι εγνοιάζοντε δεν έχουν την δύναμη, το κουράγιον, την υπομονή να ιδρύσουν τάγματα αντιμωαμεθανικής άμυνας και απειλής! Ηύχομαι ινά σφάλλω σφοδρώς!
.
Οι λαθροπρόσφυγες, λαθρομετανάστες, πρόσφυγες και μετανάστες πρέπει να βαπτισθούν Χριστιανοί ή να αποχωρήσουν άρον άρον εκτός εμβαδού των συνόρων της Ελλάδος και της Κύπρου!!!!
.
Οι «εσσφαλμένες» απόψεις μου εύχομαι κάποτε να μην αποδειχθούν το φάρμακον όπου μας εξέπεσε χειρός καταπίνωντας το δρακοποταμός της αποβλάκωσης εντός του οποίου ιστάμεθα και με χυδαία γελοιοϋπερηφάνεια ποτιζόμαστε ψυχή τε και σώματι!!!!!
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ!!!!
.
Άλλο να βοηθάεις και άλλο να εκμεταλλεύεσαι εξ εκείνων όπου βοηθάεις!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου