Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

ΕΑΝ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ/ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α. ΝΑΠΑΣ!

 ΕΑΝ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ/ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α. ΝΑΠΑΣ!
.
Εάν η ένωση ή συγχώνευση ή απορρόφηση (τής Αγίας Νάπας) Δήμων Αγίας Νάπας καί Παραλιμνίου είναι αναπόφευκτη, τότε τουλάχιστον νά τεθεί ρήτρα τά κέρδη τής Αγίας Νάπας νά επενδύονται τουλάχιστον κατά 90% εντός Αγίας Νάπας καί τά κέρδη τού Παραλιμνίου νά επενδύονται κατά 90% εντός Παραλιμνίου. Τό υπόλοιπον 20% νά επενδύεται εναλλάξ σέ όποια από τίς δύο υποσυνδημοτικές περιοχές έχει ανάγκη καί εάν επενδυθούν κατά σειρά ετών είς τόν μέν υποσυνδήμον νά επενδυθούν αντίστοιχα κατά σειρά εντός τού άλλου υποσυνδήμου κατά ίδιον αριθμόν ετών.
.
Μέ αυτόν τόν τρόπον δέν θά νοιώθουν αδικημένοι οί υποσυνδημότες καί επιχειρηματίες Αγίας Νάπας, καθότι λόγω πληθυσμιακής διαφοράς οί Παραλιμνίτες θά εκλέγουν τούς πλείτους δημοτικούς σύμβουλους ή καί όλους σύν τού δημάρχου, εκτός απροόπτου, καί τίθεται τό ερώτημα εάν οί Παραλιμνίτες δράσουν μονομερώς καί όχι αμφομερώς, αφού τά συμφέροντα τούς ώς επί τώ πλείστον υφίστανται εντός τών συνόρων τού νύν Δήμου Παραλιμνίου.
.
Μία άλλη λύση είναι νά εκλέγοντε κατά ήμισυ οί δημοτικοί σύμβουλοι έξ’ αμοφτέρων τών Δήμων ήτοι Αγίας Νάπας καί Παραλιμνίου.
.
Ώς πρός τήν ενοποίηση τών Δήμων θά ήταν καλή λύση η ένωση Αγίας Νάπας Σωτήρας καί Παραλιμνίου Δερύνειας, ούτως ώστε έκαστον καινούργιος δήμος ή καί συνδήμος νά έχει παραλιακόν μέτωπον. Ακόμη καί η ενοποίηση τών τεσσάρων δήμων δέν είναι κακή ιδέα. Εκείνον όπου μέ προβληματίζει μέ τήν ενοποίηση ανά δύο ή τρείς ή τέσσερεις δήμων καί δή περισσότερον τών δήμων Αγίας Νάπας καί Παραλιμνίου είναι νά μήν δοθεί τόση εξουσία σ’ έναν δήμαρχον ούτως ώστε νά δρά ώς τοπικός αυτοκράτωρ, αφού θά έχει υπό τόν έλεγχον τού πέραν τού 60%  τού περιηγητικού/τουριστικού δυναμικού. Έχουμε βαρεθεί τήν τυραννία τών δύο μέτρων καί δύο σταθμών ή τής «νομοτελειακής δικτατορίας» καί πρέπει νά μάς προβληματίσει σοβορά λαμβάνωντας διαχρονικώς δραστικά μέτρα. Αυτά τά λέγω μέ αγνή καρδία χωρίς νά φωτογραφίζω κανέναν πρόσωπον. Άλλωστε, γνωρίζουμε ότι η εξουσία φθείρει, αλλά καί ότι εάν θέλεις νά μάθεις τήν ποιότητα κάποιου ανθρώπου δώσε τού αβέρτα εξουσία. Ό Διογένης είπε είς τόν Έλληνα Μακεδόνα μεγιστάνα Αλέξανδρο, εάν δέν οφελείς τούς ανθρώπους δέν είσ’ οφέλειμος καί εάν δέν είσ’ οφέλειμος είσ’ αχρείος καί ποταπός = πόσικος! Εάν πάψουμε νά προσπαθούμε νά βελτιωνούμαστε αγαθώς τότε δέν θ’ αντισταθούμε ούτε σ’ έναν πούπουλον κακίας καί θά μάς συνεπάρει.
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου