Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΣΚΟΠΙΜΗ ΨΕΥΔΟΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΒΟΥΛΗ, ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ/Ελλάδος!

 


ΣΚΟΠΙΜΗ ΨΕΥΔΟΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΒΟΥΛΗ, ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ/Ελλάδος!
.
Προσημείωση: Παρακαλώ αναγνώστε μέχρι τέλους, ίσως δέν ενδιαφέρει εσάς αλλά ενδιαφέρει τήν ψυχήν σάς. Η ψυχή πρόθυμη τό δέ σώμα κουρασμένον, απρόθυμον, βαριεστημένον, νωθρόν καί φιλήδονον μαλθακόν είπε Ό ΧΡΙΣΤΟΣ!!!!
.
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΥΡΕΤΕ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΙΣΤΕΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΥΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ. Όλοι αυτοί όπου αναφέροντε είς τόν τίτλον τού άρθρου από κοινού πότε έν συνειδήσει καί πότε ασυνειδήτως λειτουργούν υπέρ τής Νέας Τάξης Πραγμάτως ήτοι τής Συνομωσίας Σκόπιμης Ισοπέδωσης κάθε Παράδοσης, Ιερότητος καί Χαρακτήρα Θρησκειών τέ Εθνών. Αυτός είναι ο μοναδικός αντικειμενικός τούς σκοπός καί ακόμη καί όσοι συμμετέχουν δέν γνωρίζουν όλη τήν αλήθεια, διότι η παλαιά παροιμία τής συνομωσίας όπου υιοθέτησαν ώς ρητόν οί μαφιόζοι λέγει: «ν’ αναθέτει κομμάτι κομμάτι με κοφτές λακωνικές ξεκάθαρες εντολές διάφορες εργασίες σέ διάφορους χωρίς νά γνωρίζουν όλον τό σχέδιον όλοι τούς καί ν’ αναθέτεις τό όλον σχέδιον μόνον σ’ έναν εσένα». Τάδ’ έφη Νέα Καταστροφική Τάξη Πραγμάτων.
.
Παρατηρείστε μέ ψυχρότητα, υπομονή καί διεισδυτική αντίληψη ότι κυβερνήσεις, βουλές άβουλες καί κόμματα, διαφωνούν:α) διά νά βαστούν τούς εγχώριους πολίτες έκαστης χώρας σέ διαίρεση β) νά τούς καθοδηγούν καί αλληλοσυγκρούουν γ) ν’ αλληλοκαταστρέφοντε μέσω τών προσωπικών ή ψευδοπατριωτικών ή ψευδοπροσωπικών συμφερόντων δ) άμα χρειαστεί νά τούς προσοδηγήσουν σέ βίαιαη σύγκρουση ούτως ώστε νά τούς καταστρέψουν μαζί καί τήν χώρα τούς, τήν θρησκεία τούς, τήν πατρίδα τούς, τήν οικογένεια τούς, τούς ιερούς θεσμούς τούς, τήν οικογένεια τούς. Διότι η πρώτη αρχή τού Τέκτονα = κτίστη είναι ότι: «διά νά κτίσεις κάτι πρέπει νά χαλάσεις τό προηγούμενον καθεστώς». Επί παραδείγματι, εάν θέλεις νά κτίσεις έναν οικοδόμημα χαλάεις τό ήδη υφιστάμενον καθεστώς τής φύσης. Δέν λέγω ότι δέν πρέπει νά κτίζουμε αλλά σάς εξηγώ πώς λειτουργεί η κρυφή νοηματική αντίληψη τών Αρχιτεκτόνων τής Καταστροφής τών ήδη υφιστάμενων Θεσμών, διά μέσω τής προπαγάνδας εξαπατήσεως ότι θά φέρουν ανάπτυξη, ευημερία, τό καινούργιον καί εξελιγμένον διά τούς εξελιξοληγούρηδες, χωρίς νά έχουν συνειδητοποιήσουν ότι η εξέλιξη δέν είναι οπωσδήποτε καλύτερη, αλλά είναι ό,τι είναι καί ό,τι θά επιφέρει! Εξέλιξη είναι η οικοδόμηση ενός καλού, κακού, ουδέτερου ή ανάμεικτης ποιότητος κτίσματος, βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος. Μία εξέλιξη μπορεί νά χαλάσει ή διορθώσει τήν ευ+ανθρωπία μάς, έτσι δέν είναι; Βεβαίως εκείνος όπου θέλει νά επιβάλει μέ τό μαλακόν κάτι τί θά ειπεί; Ότι η εξέλιξη όπου προτείνει είναι καταστροφική; Ή θά χρησιμοποιήσει τήν τεχνική τού Δούρειου Ίππου ήτοι μάρκεντινγ αγγλιστί καί παγαποτιά = παραποτιά ελληνοκυπριαστί;
.
Χρήματα υπάρχουν καί παράγουν όσα θέλουν εντός Χρηματιστηρίων, χωρίς νά μπορεί κανείς τούς ελέγξει διότι είναι αυτεξούσιοι, εννοώ τούς Διεθνείς Τραπεζοσυνομώτες καί τά πιόνια τούς δέν αντιλαμβάνοντε πλήρως τί γίνεται ώς επί τώ πλείστον καί αυτόν βολεύει τούς Αρχί+Τέκτονες. Κυπριακή παροιμία: «βαστάει καί τό μαχαίρι βαστάει καί τόν κόκκαλον» καί κατακόβει τόν όπως θέλει. Εμπόδιον τούς είναι οί Πολιτισμοί καί τούς Πολιτισμούς τούς καταστρέφει ό Ολετήρας τού Πολυπολιτισμού, όπως είς τόν ίδιον τόπον υποκινεί τήν ύπαρξη όλων τών πολιτισμών καί έν τέλει κανείς δέν ευδοκιμεί. Είναι ώς νά δένετε δέκα διαφορετικών ειδών σπόρους μέ κολλητική ταινεία καί νά τούς φυτεύετε, ποίος θά βλαστήσει, ποίος θά ευδοκιμήσει; Κανείς καί ώς έκ τούτου, ευδοκιμεί η Αρχιτεκτονική Ισοπέδωση τής Νέας Καταστροφικής Τάξης Ανομίας. Κυπριαστί: «όπου έχει πολλούς πετεινούς αργεί νά ξημερώσει» ή μάλλον δέν ξημερώνει ποτέ καί παραμένει ό τόπος εκείνος πισσούριν = κατασκότεινος τού πνευματικού καί άλλου σκοταδισμού.
.
Έν υπερσυντομία: Εάν οί ξένοι, μισητές καί αλλότριοι Αρχιτέκτονες αγαπούν τήν υφιστάμενη ελληνοκυπριακή παιδεία. Εάν υπάρχει πρόβλημα μέ τά χρήματα θά απόκοβαν τούς υπερυψηλούς συνταξιακούς μισθούς τών 5,000 καί 7,000 Ευρώ καί άς τούς νά φωνάζουν αφού είναι έν αποστρατία καί δέν μπορούν νά βλάψουν τήν Παιδεία. Βεβαίως, οί ίδιοι οί πολιτικοί τέκτονες μεγάλωσαν τούς μισθούς διά νά βγάλουν οικονομικές τρύπες είς τό κράτος καί ύστερα νά δώσουν μισθούς πείνας είς τούς νεοδιορισμένους καθηγητές/διδασκάλους κ.α. μέ συμβάσεις όπου νά μπορούν νά τούς απωλύουν ευκολότερα, ούτως ώστε οί εκπαιδευτές νά δυστυχούν καί νά μήν ενδιαφέροντε ούτε νά έχουν όρεξη σωστής παιδείας λόγω τών πολλών προβλημάτων. Ή νά προσφεύγουν σέ ιδιωτικά σχολεία τής πολυπολιτισμικότητος όπου προωθούν οί Αρχιτέκτονες, ούτως ώστε νά έρθουν μία ημέρα καί νά μάς ειπούν: «έχουμε δέκα φυλές καί δέκα θρησκείες ισόποσων μαθητών, ποίας νά κάνουμε τίς θρησκευτικές τελετές καί διδασκαλίες; Καί νά απαντήσουν καμμίας διά νά είναι ‘δίκαιον’. Νά πώς η πολυπολιτισμικότητα δέν αφήνει κανέναν σπόρον νά ευδοκιμήσει καί μάς οδηγούν είς τήν κατάργηση όλων τών σπόρων αφού πρωτίστως σαλατοποιούν καί εξυβριδιάζουν τούς σπόρους τών διαφόρων θρησκευτικών καί εθνικών παραδόσεων καί έν τέλει παραμένει ό τόπος κρανίου ακαρπίας χώρος καί ευδοκιμεί η Νέα Τάξη Ισοπέδωσης. Σκοπός τούς είναι τό εξύλωμα τού Χριστιανισμού, η απαγόρευση τού Αγιασμού, τής Χριστιανικής Προσευχής καί έν τέλει η μή ευλογία τών μαθητών ούτως ώστε νά μήν διδακτούν ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ!!!! Καί όχι τό χρήμα καί οί ελλείψεις χρημάτων, αυτά είναι αφορμές διά νά προσωθήσουν τήν αποχριστιανικοποίηση καί τίς παρενέργειες νά τίς καταλάβετε όταν θά είναι πιά αργά! Είναι μία ύπουλη δόλια παμπόνηρη αντίχριστιανικη σατανική πολυπλεκτάνη πολιτικής. Καί αναγνώστε καί τό έσχατον. Όταν οί εξουσίες εφαρμόζουν μία στρατηγική, εάν δέν επιτύχει, τήν αναπροσαρμόζουν διά τήν επόμενη φορά. Είναι όπως τήν οικοκυρά καί τόν οικοκύρη όπου διαμορφώνουν τά έπιπλα, τά ωράρια καί άλλα σχετικά περί τής διακυβερνήσεως τού οίκου τούς. Εάν δέν επιτύχει επειδή αυτοί είναι οί εξουσιαστές αναδιαμορφώνουν τήν διακόσμηση, τήν τοποθέτηση επίπλων, τών ωραρίων, τών κανονισμών κ.α. σχετικών ώσπου νά επιτευχθεί τό καλύτερον δυνατόν ή τό χειρότερον δυνατόν εάν οί γονείς είναι διεστραμμένοι ή αλλότριοι ή προδότες ή πεπληρωμένοι οικονομικιστές κηδεμόνες άνευ συγγένειας ή επειδή εισίν ποταποί μισθοφόροι, όπως είς τήν περίπτωση τών εξουσιαστών. Προσέξετε δέ, ότι τά κόμματα μάς συμφωνούν πάντοτε όταν πρόκειται νά προωθηθεί μία Νεοταξίτικη αναθεώρηση κάνωντας τά άβουλα κοπάδια τών οπαδών τούς νά σωπαίνουν καί συν+συμφωνούν, ενώ όταν πρόκειται νά διαχωρίσουν τόν λαόν μίας εθνότητος διά νά τόν ελέγχουν οί Αρχιτέκτονες Διεθνιστές, οξύνουν τήν διχόνοια. Δηλαδή, τά κόμματα ενώνουν τόν λαόν προετοιμάζωντας  τον νά δεχθεί θρησκευτικόν, πατριωτικόν, οικογενειακόν καί ψυχοσωτηριακόν πλήγμαν καί τόν διαιρούν όταν η ένωση τού λαού σέ άλλες περιπτώσεις θά αποσωβούσε από οιανδήποτε προαναφερώμενη ζημία. Ήτοι, τά κόμματα όποτε ενώνουν ή διαιρούν τόν λαόν είναι διά τό κακόν τού καί τόν έλεγχον τού από ξένα διεθνή σατανικά κέντρα παγκόσμιας εξουσίας, έστω καί εάν ψευδοφαίνεται τό αντίστροφον ή έστω καί εάν ενδιαμέσως πρέπει νά τόν ωφελήσουν πρίν τόν καταστρέψουν, γενοκτονήσησουν ή αλλοιώσουν σταδιακώς ή καί κατασφάξουν, όπως κάνουν οί βοσκοί πρίν κατασφάξουν τά αιγοπρόβατα τούς, τά καλοταϊζουν, τά ιατρεύουν, τά προσέχουν!
.
Ό Θεός μαζίν μάς καί νά σώσεις τάς ψυχάς μάς διότι αυτοί οί εγκόσμιοι ηγέτες όπου μάς «αγαπούν» μάς «αγαπούν» μέσα από τό προίσμα τού συμφέροντος τών, τής κακίας τού εγωισμού τής υπερήφανης συνειδητής ή ασυνείδητης λατρείας τούς πρός τόν Διάβολον.
.
Καί διά νά μήν νομίζετε ότι κατακρίνω, εάν μ’ ερωτούσε Ό Θεός ποίον θά διέσυρες είς τά Δικαστήρια Τού Θεού; Θ’ απαντούσα ουδένα πλήν εμού. Δέν θά τολμούσα νά κοινήσω αγωγή είς τό Θείον Δικαστήριον παρά μόνον τού εαυτού μού. Άλλον κρίνω τί είναι καλόν καί τί κακόν μέ τά ενδεχόμενα σφάλματα μού, μέ σκοπόν τήν υποστήριξην τής καλώς νοούμενης Δικαιοσύνης, Αγάπη καί Σωτηρία Τού Θεού καί άλλον κατακρίνω ένεκα μίσους, δολιότητος ή άλλου σκοπού πέραν Φιλοθεϊας καί τής Φιλίας πρός Τόν Άκτιστον Νόμον, Τόν Νόμον Τού Θεού, παρακαλώ γνωρίσετε Τόν!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου